Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Международная конвенция об ответственности и компенсации за убыток в связи с перевозкой по морю опасных и вредных веществ 1996 года

Страны - участницы
Конвенция от 03.05.1996

МІЖНАРОДНА МОРСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

МІЖНАРОДНА КОНВЕНЦІЯ
про відповідальність і компенсацію за збиток у зв'язку з перевезенням морем небезпечних і шкідливих речовин 1996 року

3 травня 1996 року

Країни - учасниці цієї Конвенції, усвідомлюючи небезпеку, створювану світовими морськими перевезеннями небезпечних і шкідливих речовин,

У переконані в необхідності забезпечити надання достатньої, своєчасної й ефективної компенсації особам, що зазнали збитків, заподіяних інцидентами, пов'язаними з перевезенням морем таких речовин,

Бажаючи прийняти однакові міжнародні правила й процедури для вирішення питань відповідальності й компенсації у зв'язку з такими збитками, беручи до уваги, що економічні наслідки збитку, заподіяного при морському перевезенні небезпечних і шкідливих речовин, варто розподіляти між судноплавною галуззю й власниками відповідних вантажів,

Погодилися про нижченаведене:

Глава I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Визначення
Стаття 1

Для цілей цієї Конвенції:

1. "Судно" означає будь-яке морське судно й морський плавучий засіб будь-якого типу.

2. "Особа" означає будь-яка фізична особа або будь-яка юридична особа публічного або приватного права, включаючи державу або кожну з її складових частин.

3. "Власник судна" означає особу або осіб, зареєстрованих як власник судна, а при відсутності реєстрації - особа або осіб, власністю яких є судно. Однак у випадку, коли судно належить державі й експлуатується компанією, що зареєстрована в цій державі як оператор судна, "власник судна" означає таку компанію.

4. "Одержувач" означає або:

a) особа, що фізично одержує оподатковуваний вантаж, вивантажений у портах або терміналах країни-учасниці; однак, якщо під час одержання особа, що фізично одержує вантаж, діє в якості агента іншої особи, що підкоряється юрисдикції будь-якої країни-учасниці, то принципал вважається одержувачем, якщо агент розкриває Фонду НШР особа, що є принципалом; або

b) особа в країні-учасниці, що згідно з національним законодавством цієї країни-учасниці вважається одержувачем оподатковуваного вантажу, вивантаженого в портах і терміналах країни-учасниці, за умови що загальна кількість оподатковуваного вантажу, отриманого відповідно до такого національного законодавства, в основному відповідає тій кількості, що було б отримане відповідно до підпункту "a".

5. "Небезпечні й шкідливі речовини" (НШР) означають:

a) будь-які речовини, матеріали й вироби, що перевозять на борті судна як вантаж, як зазначено в підпунктах "i" - "vii", нижче:

Опрос