Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол между Министерством обороны Украины и Министерством обороны Грузии об организации приема, аэродромно-технического обеспечения и охраны на военных аэродромах воздушных судов авиации Вооруженных Сил Украины и Военных Сил Грузии

Страны - участницы
Протокол, Двустороннее соглашение (СНГ) от 05.11.1996

ПРОТОКОЛ
між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Грузії про організацію приймання, аеродромно-технічного забезпечення і охорони на військових аеродромах повітряних суден авіації Збройних Сил України і Військових Сил Грузії

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 05.11.96
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ: 26.06.98

Міністерство оборони України і Міністерство оборони Грузії, які надалі іменуються Сторонами,

грунтуючись на положеннях Угоди між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Грузії про військове співробітництво від 10 січня 1995 року,

з метою визначення порядку приймання, аеродромно-технічного забезпечення і охорони повітряних суден авіації Збройних Сил України і повітряних суден авіації Грузії, які надалі іменуються військовими повітряними суднами,

погодились про таке:

СТАТТЯ 1

Організація і виконання польотів військовими повітряними суднами здійснюються відповідно до міжнародних правил з урахуванням угод і домовленостей між Сторонами, що чинні на період виконання польотів, а також відповідно до цього Протоколу.

СТАТТЯ 2

Повідомлення про виконання польотів військовими повітряними суднами авіації Сторін здійснюється повноважними органами Сторін не пізніше ніж за три доби до початку польотів (від української сторони - Головний штаб ВПС України, від грузинської сторони - штаб ВПС Грузії). При польотах більше трьох військових повітряних суден або тривалій роботі одиноких військових повітряних суден на одному і тому ж аеродромі таке повідомлення передається відповідній Стороні не пізніше ніж за 10 днів до польоту із зазначенням потрібної кількості пального, мастильних матеріалів, спеціальних рідин та їх сортів. Підтвердження про прийняття військових повітряних суден передаються не пізніше ніж за 24 години до запланованого часу вильоту.

В окремих випадках, що вимагають термінового виконання польоту, таке повідомлення, одержання підтвердження про прийняття військового повітряного судна і узгодження умов польоту може здійснюватись оперативними (телефонними) каналами зв'язку перед вильотом.

СТАТТЯ 3

Приймання і випуск військових повітряних суден авіації Сторін на військових аеродромах здійснюються групою керування польотами або черговими по прийманню (випуску) аеродрому посадки (вильоту). Підтвердження про готовність аеродрому посадки є гарантією готовності злітно-посадочної смуги, роботи засобів зв'язку, радіотехнічного, аеродромно-технічного і метрологічного забезпечення, а також гарантією надання допомоги в інженерно-авіаційному забезпеченні.

Приймання (випуск) військових повітряних суден, що доставляють військові делегації та експертів, здійснюється тільки штатною групою керування польотами аеродрому посадки (вильоту). Для забезпечення посадки (вильоту) зазначених військових повітряних суден польоти інших повітряних суден на аеродромі посадки (вильоту) при необхідності обмежуються.

СТАТТЯ 4

Сторони гарантують своєчасність аеродромно-технічного забезпечення військових повітряних суден, заправляння пальним, мастильними матеріалами та спеціальними рідинами, а також справний технічний стан засобів наземного забезпечення польотів.

СТАТТЯ 5

При посадці військових повітряних суден на аеродроми Збройних Сил України та аеродроми Військових Сил Грузії, Сторони зобов'язуються:

А) безкоштовно:

надавати необхідні дані про військові аеродроми; передавати заявки на польоти (плани польотів); надавати метеорологічні дані;

забезпечувати використання військових навігаційних систем на маршруті польоту (за винятком польоту по трасах), при зльоті і посадці; забезпечувати стоянку та охорону військових повітряних суден;

Б) з оплатою:

забезпечувати пальним, мастильними матеріалами, спеціальними рідинами та засобами наземного забезпечення польотів;

забезпечувати перебування екіпажу (харчування, розквартирування, лікування, використання транспортних засобів та інші матеріальні послуги).

Для забезпечення військових повітряних суден, що доставляють військові делегації та експертів, зазначені послуги, за винятком заправки пальним, мастильними матеріалами і спеціальними рідинами, надаються на безоплатній основі.

Митний та прикордонний контроль здійснюється відповідно до чинного законодавства тієї держави, на території якої проводиться такий контроль.

СТАТТЯ 6

Заправляння військових повітряних суден оформляється двосторонніми актами, в яких указуються: дата і пункт заправлення, тип літака, його належність і бортовий номер, марки і кількість виданих (одержаних) пально-мастильних матеріалів.

Записи про кількість пального, мастильних матеріалів і спеціальних рідин виконують цифрами і літерами. Назви їх сортів указуються згідно з чинними стандартами. При заправленні пальним, мастильними матеріалами групи військових повітряних суден в одному акті вказується загальна кількість пального, мастильних матеріалів і спеціальних рідин (за марками), виданих для заправлення, і складається роздаткова відомість із зазначенням кількості пального та мастильних матеріалів по кожному військовому повітряному судну, яка видається старшому групи.

Двосторонні акти про видачу (одержання) пального, мастильних матеріалів, спеціальних рідин для заправлення військових повітряних суден авіації складаються у визначеній приймаючою Стороною кількості примірників, із яких два передаються командиру екіпажу військового повітряного судна (старшому групи).

Двосторонні акти протягом 5 днів направляються для оплати до відповідних управлінь (відомств) Сторін.

СТАТТЯ 7

Розрахунки і платежі за видані на заправляння військових повітряних суден пальне, мастильні матеріали і спеціальні рідини здійснюються щороку у вільно конвертованій валюті за рахунками, виставленими Сторонами, для оплати різниці між вартістю виданих і одержаних протягом року матеріальних цінностей.

СТАТТЯ 8

Військові повітряні судна авіації Сторін на аеродромах посадки забезпечуються устаткованою стоянкою і охороною. Повітряні судна здаються під охорону опечатаними в установленому порядку.

СТАТТЯ 9

Повідомлення про виконання польотів, узгодження умов польоту, управління екіпажами повітряних суден авіації Сторін на землі і в повітрі, а також ведення документації по взаємних розрахунках здійснюється українською та грузинською мовами.

СТАТТЯ 10

За письмовою взаємною згодою Сторін до цього Протоколу можуть вноситись доповнення і зміни, що не мають принципового характеру.

СТАТТЯ 11

Цей Протокол набирає чинності з дати обміну нотами, що повідомляють про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття чинності цим Протоколом у відповідності з діючим у кожній країні законодавством.

Цей Протокол діє протягом 5 років і його дія продовжується на наступні п'ятирічні періоди, якщо жодна із Сторін письмово за 6 місяців до закінчення відповідного терміну чинності Протоколу не повідомить іншу Сторону про свій намір припинити його дію.

Кожна із Сторін може письмово порушити питання про дострокове припинення дії цього Протоколу, який перестане бути чинним через шість місяців після одержання іншою Стороною повідомлення про такий намір.

Вчинено в м. Тбілісі 5 листопада 1996 р., у двох примірниках, кожен українською і грузинською мовами, при цьому обидва тексти автентичні.

 

За Міністерство оборони України

За Міністерство оборони Грузії

(підпис)

(підпис)

Опрос