Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение между Правительством Украины и Правительством Республики Узбекистан о создании совместной украинско-узбекской авиакомпании по грузовым перевозкам

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (СНГ) от 05.12.1996
Утратил силу

УГОДА
між Урядом України та Урядом Республіки Узбекистан про створення спільної українсько-узбецької авіакомпанії з вантажних перевезень

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 05.12.96 р.
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 28.03.97 р.

Угода втратила чинність 13 березня 2013 року
(згідно з нотою Міністерства закордонних справ Республіки Узбекистан
від 13 березня 2012 року N 05/7153)

Уряд України та Уряд Республіки Узбекистан, які надалі іменуються "Сторонами",

підтверджуючи свою прихильність вільному розвитку взаємного економічного співробітництва,

враховуючи інтеграційні економічні зв'язки, що склалися між Україною та Республікою Узбекистан,

керуючись Угодами між Урядом України та Урядом Республіки Узбекистан про повітряне сполучення та співробітництво в галузі повітряного транспорту від 20 лютою 1993 року, про принципи співробітництва в галузі виробництва та поставок авіаційної техніки в 1994 - 2000 роках від 30 вересня 1994 року,

базуючись на економічних відносинах, які склалися, господарських зв'язках, широко розвинутій кооперації в галузі науково-технічного співробітництва та виробництва авіаційної техніки,

а також з метою створення найкращих умов для збереження та розвитку цих зв'язків між підприємствами та організаціями усіх форм власності, які розміщені на територіях Сторін,

домовились про наступне:

СТАТТЯ 1

Сторони сприятимуть господаруючим суб'єктам усіх форм власності у створенні і функціонуванні спільної українсько-узбецької авіакомпанії з вантажних перевезень на паритетних умовах.

СТАТТЯ 2

Сторони погодилися створити спільну робочу групу для розробки статутних документів, оцінки майна, що вноситься в статутний фонд, реєстрації спільного підприємства-авіакомпанії та розробки умов фінансування господарської діяльності авіакомпанії, що створюється.

Фінансування роботи спільної робочої групи проводиться за рахунок потенційних засновників авіакомпанії з обох Сторін в рівній долевій участі.

Українська сторона пропонує як основних потенційних засновників:

- Фонд державного майна України, який діє в інтересах Державної авіакомпанії "Авіалінії України";

- Акціонерне товариство "Мотор-Січ", м. Запоріжжя, а також ряд фінансових структур.

Склад потенційних засновників від Української сторони може уточнюватись в процесі підготовки статутних документів.

Українська сторона готова забезпечити як внесок до статутного фонду необхідні для місцезнаходження та базування авіакомпанії будови та споруди.

Українська сторона забезпечує можливість проведення повного комплексу інженерінгових робіт по літаку Ан-12 та його двигунів, а також на паритетних умовах імідж, права, послуги та певний ринок транспортних перевезень державної авіакомпанії "Авіалінії України".

Узбецька сторона пропонує як потенційних засновників наступні організації:

- Національну авіакомпанію "Узбекистон Хаво Йулларі";

- Державний комітет з управління державним майном та підтримки підприємництва Республіки Узбекистан;

- Навоївський горно-металургійний комбінат;

- Міністерство оборони Республіки Узбекистан.

Склад потенційних засновників від Узбецької сторони може уточнюватись в процесі підготовки статутних документів.

Узбецька сторона забезпечує можливість проведення робіт по ремонту літаків Ан-12, а також на паритетних умовах імідж, права, послуги та певний ринок транспортних перевезень національної авіакомпанії "Узбекистон Хаво Йулларі".

Узбецька сторона забезпечує як внесок в статутний фонд 6 (шість) літаків АН-12.

СТАТТЯ 3

Сторони дійшли згоди щодо доцільності поновлення повітряних суднів типу Ан-12 Міністерства оборони Республіки Узбекистан, у кількості 6 - 10 літаків, з наступною передачею їх у спільну українсько-узбецьку авіакомпанію, що створюється для подальшого її розширення.

СТАТТЯ 4

Організація спільної авіакомпанії України та Республіки Узбекистан створить транспортний повітряний міст Європа - Азія, що сприятиме подальшому покращенню та вдосконаленню торговельно-економічних та культурних зв'язків між європейськими та азіатськими країнами, тісному зближенню авіапромисловостей України та Республіки Узбекистан.

Сторони розроблять заходи, що сприяють спрощенню митних, юридичних та дозволяючих процедур, що пов'язані з виконанням польотів повітряних суднів двох країн згідно з чинним законодавством.

СТАТТЯ 5

За взаємною домовленістю Сторони можуть вносити до цієї Угоди необхідні доповнення та зміни, які оформлюються відповідними протоколами і будуть невід'ємною частиною цієї Угоди, що набувають чинності у відповідності зі Статтею 7 цієї Угоди.

СТАТТЯ 6

Будь-яка суперечка, що виникає у зв'язку з тлумаченням застосування цієї Угоди, буде розв'язуватися шляхом прямих переговорів або консультацій між засновниками обох Сторін.

Якщо згадані засновники не дійдуть згоди, суперечку буде розв'язано безпосередньо між Сторонами.

СТАТТЯ 7

Ця Угода набуває чинності з дати обміну письмовими повідомленнями про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття Угодою чинності та буде залишатись чинною доти, доки Сторони не повідомлять письмово про свій намір припинити її дію.

Здійснено в м. Ташкенті 5 грудня 1996 р. у двох чинних примірниках, кожний українською, узбецькою та російською мовами, причому всі тексти є рівно автентичними.

Для цілей тлумачення положень цієї Угоди текст російською мовою матиме переважну силу.

 

За Уряд України 

За Уряд Республіки Узбекистан 

(підпис) 

(підпис) 

Опрос