Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение между Министерством транспорта Украины и Министерством транспорта Грузии об организации и совместной эксплуатации автомобильной паромной переправы между портами Ильичевск (Украина) и Поти (Грузия)

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (СНГ) от 16.12.1996

УГОДА
між Міністерством транспорту України та Міністерством транспорту Грузії про організацію та спільну експлуатацію автомобільної поромної переправи між портами Іллічівськ (Україна) та Поті (Грузія)

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 16.12.96 р.
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 16.12.96 р.

Міністерство транспорту України та Міністерство транспорту Грузії, далі Договірні Сторони,

базуючись на принципах рівноправного партнерства та взаємної поваги,

надаючи значення спільній діяльності у створенні та функціонуванні Євроазіатського транспортного коридору,

визнаючи виняткову важливість перевезень вантажів як за взаємними поставками, так і в треті країни,

з метою організації регулярного міжнародного автомобільного поромного сполучення між портом Іллічівськ (Україна) та портом Поті (Грузія),

погодились про наступне:

СТАТТЯ 1

1. Договірні Сторони співпрацюють та надають одна одній допомогу з метою подальшого розвитку автомобільного поромного сполучення між обома країнами.

2. Договірні Сторони дотримуються діючого порядку здійснення перевезень вантажів відповідно до міжнародних угод та конвенцій в області транспорту, учасницями яких є держави Договірних Сторін.

СТАТТЯ 2

Договірні сторони надають повноваження своїм автомобільним та судноплавним підприємствам для укладення угод, договорів та протоколів, що регулюють технічні, експлуатаційні та інші питання, що випливають з цієї Угоди, при дотриманні міжнародних конвенцій та відповідно до законодавств держав Договірних Сторін.

СТАТТЯ 3

Договірні Сторони забезпечують невідкладне інформування одна одної щодо виникнення перешкод для здійснення автомобільного поромного сполучення на територіях своїх держав, а також щодо усунення цих перешкод.

СТАТТЯ 4

Для здійснення регулярного поромного сполучення між портами Поті (Грузія) та Іллічівськ (Україна) Договірні Сторони використовують спеціалізовані автомобільні поромні комплекси у портах Поті та Іллічівськ.

Міністерство транспорту України доручає ДСК "Укрферрі" закріпити для роботи в зазначеному напрямку автомобільне поромне судно, відповідним способом обладнане для перевезень автомобільних композицій.

СТАТТЯ 5

Підприємства Договірних Сторін самостійно здійснюють експлуатацію своїх суден, берегових причальних споруд і автомобільних комплексів та несуть усі пов'язані з цим витрати й відповідальність по претензіях та позовах.

СТАТТЯ 6

Враховуючи експериментальний характер лінії, для залучення додаткових вантажопотоків, на перші шість місяців роботи лінії поромні судна звільняються від портових зборів. Надалі до суден, що працюють на лінії, застосовується режим найбільшого сприяння.

Взаємні послуги, пов'язані з експлуатацією поромних суден, сплачуються у відповідності до правил і тарифів, чинних у порту кожної країни, що надає послуги.

СТАТТЯ 7

Оплата за перевезення вантажів в міжнародному автомобільному поромному сполученні виконується вантажовласниками (експедиторами) за ставками й тарифами, затвердженими Договірними Сторонами.

СТАТТЯ 8

Термінальні витрати в портах сплачують вантажовласники (експедитори) кожної країни за узгодженими Договірними Сторонами тарифами.

СТАТТЯ 9

Розбіжності, що виникають при застосуванні цієї Угоди або пов'язані з нею, будуть вирішуватись шляхом прямих переговорів між Міністерствами транспорту Договірних Сторін.

СТАТТЯ 10

Зміни та доповнення до цієї Угоди оформлюються протоколами, які після затвердження Договірними Сторонами стануть невід'ємною частиною цієї Угоди.

СТАТТЯ 11

1. Цю Угоду укладено на невизначений строк.

2. Цю Угода в будь-який час може бути денонсовано кожною з Договірних Сторін. Угода втрачає свою чинність після закінчення шести місяців із дня отримання письмового повідомлення про це однією з Договірних Сторін.

3. Припинення чинності цієї Угоди не звільняє Договірні Сторони від виконання прийнятих у період її чинності зобов'язань та домовленостей до закінчення терміну їх чинності.

СТАТТЯ 12

Ця Угода набуває чинності з моменту її підписання.

Здійснено в м. Одесі 16 грудня 1996 року, в двох оригінальних примірниках, кожен з яких українською, грузинською та російською мовами, при цьому всі тексти мають однакову силу. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цієї Угоди перевага надається текстові російською мовою.

 

Міністр транспорту України

Міністр транспорту Грузії

(підпис)

(підпис)

І. Данькевич

М. Адеїшвілі

Опрос