Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение между Правительством Украины и Правительством Республики Узбекистан о поставках 1996 - 1997 гг. вооружения, военной техники, военного имущества, запасных частей, организации ремонта и предоставления услуг военного назначения

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (СНГ) от 05.12.1996
Утратил силу

УГОДА
між Урядом України та Урядом Республіки Узбекистан про поставки 1996 - 1997 рр. озброєння, військової техніки, військового майна, запасних частин, організацію ремонту та надання послуг військового призначення

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 05.12.96 р.
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ: 05.12.96 р.

Угода втратила чинність
(у зв'язку із закінченням строку її дії)

Уряд України та Уряд Республіки Узбекистан, які надалі іменуються "Сторонами",

керуючись Угодою між Урядом України та Урядом Республіки Узбекистан про військово-технічне співробітництво від 10 листопада 1994 року,

враховуючи положення Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Узбекистан про вільну торгівлю від 29 грудня 1994 року,

домовились про наступне:

СТАТТЯ 1

Поставки озброєння, військової техніки, військового майна, запасних частин, організація ремонту та надання послуг військового призначення, що надалі іменуються "спеціальне майно" та "послуги", здійснюються у відповідності з укладеними договорами (контрактами).

Переліки, які визначають номенклатуру та обсяги поставок спеціального майна та послуг, формуються і погоджуються уповноваженими державними органами Сторін.

СТАТТЯ 2

Порядок розрахунків, ціни, умови і відповідальність за виконання поставок спеціального майна та послуг визначаються договорами (контрактами), які укладуть між собою уповноважені суб'єкти господарської діяльності (юридичні особи) у відповідності до чинного законодавства України та Республіки Узбекистан.

СТАТТЯ 3

Сторони забезпечать через відповідні організації відрядження в Україну і Республіку Узбекистан своїх фахівців у кількості та на строки, що узгоджені Сторонами, для проведення робіт і надання послуг, у тому числі для навчання експлуатації, застосуванню і ремонту озброєння та військової техніки.

СТАТТЯ 4

Ремонт і відновлення спеціального майна, його обслуговування, утримання представників підприємств-виробників на території України та Республіки Узбекистан здійснюється на підставі договорів (контрактів), які укладуть між собою відповідні організації Сторін.

Спеціальне майно, що ремонтується для однієї із Сторін, підлягає обов'язковому поверненню і не може відчужуватися або передаватися третій стороні в односторонньому порядку, якщо іншого не передбачено умовами договорів (контрактів), які укладаються відповідно до Статті 3 цієї Угоди.

СТАТТЯ 5

Сторони не будуть копіювати спеціальне майно, що поставляється згідно з цією Угодою, здійснювати його відтворення, а також використовувати винаходи та інші науково-технічні результати, що використані при виготовленні вказаного спеціального майна, без попередньої явно вираженої на це згоди їх первісного власника.

СТАТТЯ 6

Військовий контроль якості виготовлення спеціального майна на підприємствах промисловості, а також його прийомку для потреб Сторони, яка замовляє продукцію, здійснюють військові представництва Сторони, яка поставляє цю продукцію.

Необхідність військового контролю визначається Стороною, яка замовляє продукцію, і указується у договорі (контракті) на поставку продукції.

СТАТТЯ 7

Сторони визначать органи, які уповноважені здійснювати контроль та координацію діяльності щодо реалізації цієї Угоди.

СТАТТЯ 8

Сторони зобов'язуються зберігати в таємниці згідно із законодавством своїх країн всю інформацію, що містить державну і військову таємницю, одержану в процесі співробітництва.

Інформація, одержана в процесі співробітництва, не може бути використана однією із Сторін на шкоду іншій Стороні.

СТАТТЯ 9

Всі зміни та доповнення до цієї Угоди можуть вноситися за узгодженням Сторін у письмовому вигляді.

Спори, пов'язані з тлумаченням і застосуванням цієї Угоди, вирішуватимуться шляхом переговорів.

СТАТТЯ 10

Угода набуває чинності з моменту підписання і діятиме протягом 1996 - 1997 р. р.

Зобов'язання по договорах (контрактах), що укладені на засадах цієї Угоди, які не виконані за час її дії, залишаються в силі до їх повного виконання.

Здійснено в м. Ташкенті 5 грудня 1996 року в двох дійсних примірниках українською, узбецькою та російською мовами, при цьому всі тексти мають однакову силу. Для цілей тлумачення положень цієї Угоди текст російською мовою матиме переважну силу.

 

За Уряд України 

За Уряд Республіки Узбекистан 

(підпис) 

(підпис) 

Опрос