Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение между Правительством Украины и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в отрасли фармацевтической промышленности

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (СНГ) от 05.12.1996

УГОДА
між Урядом України і Урядом Республіки Узбекистан про співробітництво в галузі фармацевтичної промисловості

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 05.12.96 р.
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 05.12.96 р.

Уряд України і Уряд Республіки Узбекистан, що іменуються надалі Договірні Сторони,

надаючи особливе значення питанню забезпечення населення лікарськими засобами, вакцинами та іншими імунобіологічними препаратами, виробами медичного призначення і медичної техніки,

прагнучи зберегти і розвивати існуючі взаємозв'язки в галузі медичної промисловості,

виходячи із принципів рівноправності, поваги суверенітету, взаємної вигоди і взаємодопомоги,

домовились про нижчевикладене:

СТАТТЯ 1

Договірні Сторони будуть надавати підтримку підприємствам-виробникам медичної продукції в забезпеченні виробництва і поставок лікарських засобів, вакцин та інших імунобіологічних препаратів, виробів медичного призначення і медичної техніки.

СТАТТЯ 2

Договірні Сторони домовились, що поставки лікарських засобів, вакцин та інших імунобіологічних препаратів, виробів медичного призначення і медичної техніки будуть здійснюватись у відповідності з законодавствами Договірних Сторін і на основі контрактів (договорів), укладених господарчими суб'єктами всіх форм власності.

СТАТТЯ 3

Договірні Сторони домовились зберігати і розвивати кооперовані по частині поставок сировини, матеріалів, напівфабрикатів, обладнання, необхідних для виробництва лікарських засобів.

СТАТТЯ 4

Договірні Сторони будуть сприяти виділенню матеріально-технічних ресурсів підприємствам, які випускають продукцію медичного призначення для державних потреб України і Республіки Узбекистан.

СТАТТЯ 5

Договірні Сторони домовились систематично розвивати взаємовигідне співробітництво в галузі науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, зобов'язуються співробітничати в галузі стандартизації, реєстрації та контролю якості лікарських засобів.

СТАТТЯ 6

Договірні Сторони будуть сприяти наданню можливості підготовки і підвищення кваліфікації кадрів, зайнятих в фармацевтичній промисловості, на договірній основі.

СТАТТЯ 7

З метою попередження і ліквідації епідемій і спалахів інфекційних захворювань дозволити ввіз і вивіз імунобіологічних препаратів для профілактики, лікування і діагностики інфекційних захворювань згідно з переліком, взаємно погодженим і оформленим відповідно діючому законодавству Договірних Сторін.

СТАТТЯ 8

Лікарські засоби, вакцини та інші імунобіологічні препарати, вироби медичного призначення і медичної техніки не підлягають реекспорту в треті країни, в тому числі іноземним фізичним і юридичним особам чи міжнародним організаціям, без відповідної попередньої письмової згоди на рівні уповноважених органів Договірних Сторін.

СТАТТЯ 9

У разі необхідності в дану Угоду можуть бути внесені зміни та доповнення за взаємною згодою Договірних Сторін.

СТАТТЯ 10

Всі спірні питання, які можуть виникнути між суб'єктами господарської діяльності при поставці продукції у відповідності з дійсною Угодою, будуть вирішуватись на умовах, передбачених у зовнішньоторгових контрактах (договорах).

СТАТТЯ 11

Дана Угода набуває чинності з дати її підписання і діє протягом 5 років, вона буде автоматично продовжуватись на наступні п'ятирічні періоди, якщо жодна із Договірних Сторін не повідомить в письмовій формі іншу Договірну Сторону, не пізніше, ніж за шість місяців до закінчення відповідного строку дії, про своє рішення припинити її дію.

Положення дійсної Угоди після припинення її дії будуть застосовуватись до контрактів між підприємствами і організаціями обох країн, укладених, але не виконаних у період її дії.

Вчинено в місті Ташкенті 5 грудня 1996 року, в двох примірниках, кожен українською, узбецькою та російською мовами, причому всі тексти мають однакову силу. У випадку виникнення розбіжностей у тлумаченні текстів за основу береться текст російською мовою.

 

За Уряд України 

За Уряд Республіки Узбекистан 

(підпис) 

(підпис) 

Опрос