Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение между Правительством Украины и Правительством Французской Республики о сотрудничестве в области вооружения и военной техники

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (не СНГ) от 15.02.1996

УГОДА
між Урядом України та Урядом Французької Республіки про співробітництво в галузі озброєння та військової техніки

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 15.02.96 р.
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ: 15.02.96 р.

Уряд України та Уряд Французької Республіки, які надалі іменуються Сторонами,

поважаючи цілі та принципи статуту Організації Об'єднаних Націй,

посилаючись на Договір про взаєморозуміння та співробітництво між Україною та Французькою Республікою, підписаний в Парижі 16 червня 1992 року,

висловлюючи своє прагнення до організації співробітництва на базі використання найкращих національних наукових і технічних досягнень у галузі оборони,

погодились про таке:

СТАТТЯ I

Сторони, додержуючись свого національного законодавства, надають допомогу українським та французьким підприємствам, організаціям та установам у здійсненні співробітництва в галузі озброєння та військової техніки у таких формах.

1. Обмін науковими та технічними даними в галузі патентів, документації та виробничих і технологічних стандартів.

2. Спільне виконання дослідно-конструкторських робіт в галузі озброєння та військової техніки.

3. Організація спільного виробництва нових систем звичайних озброєнь та військової техніки, а також модернізація вже розроблених систем звичайних озброєнь та військової техніки.

4. Визначення специфікацій і, в разі потреби, організація взаємного продажу зброї, військової техніки та надання послуг військового призначення.

5. Спільне виконання програм озброєння.

6. Організація наукових семінарів та заходів з підготовки кадрів.

7. Надання можливостей відвідання навчальних установ і підприємств.

8. Допомога у конверсії військової промисловості.

СТАТТЯ II

Сторони укладають необхідні угоди або домовленості до того, як здійснити обмін інформацією і передати її зацікавленим підприємствам та організаціям обох Держав з метою співробітництва.

Всі види співробітництва, що здійснюються в рамках цієї Угоди, визначаються в імплементаційних угодах між Сторонами та в контрактах, підписаних між Сторонами і підприємствами, організаціями та установами, уповноваженими Сторонами.

СТАТТЯ III

Сторони не продають і не передають без письмової попередньої взаємної згоди зброю, військову техніку або технічну документацію щодо їх виробництва, як і ніяку іншу інформацію або документацію, отримані або підготовлені завдяки двосторонньому співробітництву в галузі озброєння, військової техніки і конверсії.

Сторона, яка виконує у формі субпідряду будь-яке із своїх зобов'язань в рамках цієї Угоди, має впевнитись, що подібне зобов'язання про нерозповсюдження інформації має місце в контракті субпідряду.

СТАТТЯ IV

Обмін інформацією з грифом таємності в рамках цієї Угоди здійснюється за окремою угодою про захист інформації, яка підлягає укладенню між Сторонами

До набрання чинності такої угоди Сторони зобов'язуються забезпечити захист інформації з грифом таємності, до якої вони можуть мати доступ в рамках цієї Угоди, у відповідності до свого національного законодавства.

Інформація та документація з грифом таємності передаються виключно офіційним шляхом або шляхом, встановленим органами захисту, які призначені Сторонами. У цій інформації та документації зазначається їх ступінь таємності та країна їх походження.

Сторона-адресат не передає ніяку інформацію та документацію третій стороні без попередньої письмової згоди Сторони, яка інформує.

СТАТТЯ V

Виконання цієї Угоди Сторони покладають:

з Української Сторони - на Міністерство машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України, представленого Міністром, та Міністерство оборони України, представленого Міністром, окремо з питань, що входять до їх компетенції;

з Французької Сторони - на Міністра оборони Французької Республіки.

СТАТТЯ VI

З метою здійснення і координації виконання домовленостей і контрактів, що випливають з цієї Угоди Сторони створюють спільну міждержавну українсько-французьку Комісію в галузі озброєння та військової техніки, яка діє на основі принципів, узгоджених Сторонами.

Міждержавна Комісія протягом шести місяців розробляє і затверджує Положення, згідно з яким вона здійснює свою діяльність. Положення про міждержавну Комісію погоджується та затверджується на першому її засіданні.

СТАТТЯ VII

Ця Угода не впливає на зобов'язання Сторін по інших міжнародних договорах та угодах, укладених кожною із Сторін, і не спрямована проти жодної третьої сторони.

СТАТТЯ VIII

За домовленістю Сторін до цієї Угоди можуть вноситися зміни або доповнення. Вони вносяться шляхом обміну нотами між Сторонами по дипломатичних каналах і набувають чинності з моменту прийняття пропозицій щодо змін або доповнень, зафіксованих нотою-відповіддю.

СТАТТЯ IX

Усі спірні питання, пов'язані з реалізацією та трактуванням положень цієї Угоди, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

СТАТТЯ X

Ця Угода набуває чинності з моменту її підписання і дійсна протягом п'яти років.

Вона автоматично подовжується на однорічні періоди, якщо одна із Сторін не попередить другу Сторону про свій намір розірвати дію цієї Угоди, не менше як за 6 місяців до закінчення відповідного періоду.

СТАТТЯ XI

Кожна із Сторін може денонсувати цю Угоду. Денонсація набуває чинності через шість місяців після отримання однією із Сторін письмового повідомлення другої Сторони.

Завершення чи денонсація цієї Угоди не є перепоною на шляху до реалізації імплементаційних угод та контрактів, які можуть бути підписані в рамках цієї Угоди під час періоду її дії, якщо Сторони не домовились про інше.

У випадку завершення чи денонсації цієї Угоди, Статті III і IV залишаються дійсними.

Здійснено в м. Київ 15 лютого 1996 року у двох дійсних примірниках, кожний українською та французькою мовами, причому обидва тексти є автентичними.

 

За Уряд
УКРАЇНИ
 

За Уряд
ФРАНЦУЗЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ
 

Опрос