Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение между Правительством Украины и Правительством Республики Беларусь о создании межправительственной украинско-белорусской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (СНГ) от 12.04.1996
редакция действует с 21.05.2004

УГОДА
між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про створення міжурядової українсько-білоруської змішаної комісії з питань торговельно-економічного співробітництва

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 12.04.96 р.
ДАТА НАБУТТЯ ЧИННОСТІ: 12.04.96 р.

Із змінами і доповненнями, внесеними
Протоколом
від 21 травня 2004 року 

Додатково див. розпорядження
 Кабінету Міністрів України
 від 26 червня 2007 року N 481-р

Уряд України та Уряд Республіки Білорусь, які надалі іменуються "Сторони",

з метою подальшого зміцнення дружніх стосунків між двома країнами,

прагнучи до розвитку торговельно-економічного співробітництва на основі рівноправності, взаємної вигоди і норм міжнародного права, а також

з метою сприяння реалізації Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь від 17 грудня 1992 року про вільну торгівлю та Угоди про торговельно-економічне співробітництво, яка підписана Урядами двох країн 23 грудня 1993 року,

домовились про наступне:

Стаття 1

Сторони створюють міжурядову українсько-білоруську змішану комісію з питань торговельно-економічного співробітництва, яка надалі іменується "Комісія".

Стаття 2

Основними завданнями Комісії є:

Розгляд результатів зовнішньоекономічної діяльності Сторін, аналіз ходу реалізації основних направлень і принципів торговельно-економічного співробітництва.

Вироблення і надання компетентним органам Сторін рекомендацій по вдосконалюванню, розвитку і подальшій гармонізації процесів, що розглядаються.

Розгляд інших питань, пов'язаних зі здійсненням торговельно-економічного співробітництва.

Стаття 3

Українсько-білоруська змішана Комісія з питань торговельно-економічного співробітництва складається з Української та Білоруської частин, які надалі іменуються "Частини".

Голови Частин Комісії призначаються відповідно до чинного в їх країнах порядку.

Голови Частин Комісії інформують один одного про персональний склад своїх Частин Комісії та зміни, що в них відбуваються.

Стаття 4

Комісія проводить свої засідання відповідно до плану роботи і за узгодженням Голів Частин щонайменше раз на рік. Засідання Комісії проводяться почергово в кожній з країн, причому на засіданні головує Голова тієї Частини, в країні якої проводиться засідання.

В разі необхідності Голови Частин Комісії можуть домовитись про скликання позачергового засідання.

Голови Частин Комісії домовляються про скликання засідання та порядок денний по можливості за місяць перед проведенням засідання.

На засідання Комісії кожна Сторона може запросити необхідну кількість радників або експертів.

На засіданні можуть бути розглянуті також питання, які на підставі взаємної згоди Голів Частин Комісії будуть внесені до порядку денного на початку засідання.

Стаття 5

Рішення Комісії мають характер рекомендацій і вносяться до протоколу засідання, який підписують Голови Частин Комісії. В протоколі можуть бути записані окремі позиції кожної з Сторін.

Рішення Комісії вступають в силу з моменту їх прийняття, якщо інше не записано в самих рішеннях.

У випадках, коли рішення за заявою однієї із Частин Комісії підлягає затвердженню її Урядом, Голови Частин відповідно інформують один одного про рішення свого Уряду.

Протоколи засідань складаються українською та білоруською мовами, причому обидва тексти мають однакову силу.

Стаття 6

З метою виконання своїх завдань Комісія, в разі необхідності, може створювати підкомісії і робочі групи.

Завдання, повноваження та склад таких органів визначаються Комісією.

Стаття 7

Кожна з Частин Комісії призначає відповідального секретаря, який забезпечує організацію роботи своєї Частини Комісії, координацію діяльності її робочих органів, підготовку матеріалів до засідання, а також виконує інші завдання організаційного характеру.

Для виконання таких завдань відповідальні секретарі підтримують між собою постійний зв'язок.

Стаття 8

Витрати, пов'язані з проведенням засідання Комісії, а також з утриманням членів частин Комісії, несе країна, на території якої проводиться засідання.

Кошти, витрачені на проїзд, виплачує країна, яка відряджає своїх представників на засідання Комісії, підкомісій і робочих груп.

(стаття 8 у редакції
Протоколу від 21.05.2004 р.)

Стаття 9

Дана Угода набуває чинності з дня її підписання і буде залишатися чинною до тих пір, поки одна з Сторін не повідомить іншу Сторону, в письмовій формі, не пізніше ніж за шість місяців, про своє бажання припинити дію Угоди.

Укладено в м. Києві "12" квітня 1996 р. в двох дійсних примірниках, кожний українською та білоруською мовами, причому обидва тексти мають однакову силу.

 

ЗА УРЯД
УКРАЇНИ
 

ЗА УРЯД
РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ
 

Опрос