Идет загрузка документа (56 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение о сохранении китообразных Черного моря, Средиземного моря и смежной акватории Атлантического океана

Страны - участницы
Перечень, Многостороннее соглашение (не СНГ) от 24.11.1996
редакция действует с 09.11.2010

УГОДА
про збереження китоподібних Чорного моря, Середземного моря та суміжної акваторії Атлантичного океану

(назва у редакції
резолюції від 09.11.2010 р.)

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 24.11.96 р.
ДАТА ПРИЄДНАННЯ УКРАЇНИ: 09.07.2003 р.

Із змінами і доповненнями, внесеними
резолюцією
від 9 листопада 2010 року

Офіційний переклад.

Сторони,

Нагадуючи, що Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин 1979 року заохочує міжнародну спільну діяльність щодо збереження мігруючих видів;

Нагадуючи далі, що третя Нарада Конференції Сторін Конвенції, яка проходила в Женеві у вересні 1991 року, закликала держави ареалу до співробітництва під егідою Конвенції з метою укладення багатосторонньої угоди про збереження малих китоподібних Середземного та Чорного морів;

Визнаючи, що китоподібні є невід'ємною частиною морської екосистеми, яка має бути збережена заради теперішнього та майбутнього поколінь, та що їх збереження є спільною турботою;

Визнаючи важливість спільних дій, спрямованих на збереження китоподібних, у поєднанні з діяльністю, що пов'язана з соціально-економічним розвитком Сторін, яких стосується ця Угода, в тому числі з такою діяльністю на морі, як рибальство та вільне судноплавство, що відповідає міжнародному праву;

Усвідомлюючи, що на статус збереження китоподібних можуть мати несприятливий вплив такі фактори, як деградація та порушення їх середовища існування, забруднення, зменшення кормових ресурсів, використання та засмічення неселективними знаряддями рибальства, а також навмисний та випадковий вилови;

Будучи переконаними в тому, що вразливість китоподібних до загрозливих явищ такого роду є підставою для впровадження спеціальних заходів збереження там, де їх ще нема, державами або регіональними організаціями економічної інтеграції, які користуються правом суверенітету та/або юрисдикції щодо будь-якої частини території перебування китоподібних, а також державами, судна під прапором яких беруть участь за межами національної юрисдикції в діяльності, яка може мати вплив на збереження китоподібних;

Наголошуючи на необхідності забезпечення та сприяння співробітництву між державами, регіональними організаціями економічної інтеграції, міжурядовими організаціями та неурядовим сектором у справі збереження китоподібних Чорного моря, Середземного моря, вод, що поєднують ці моря, та прилеглої акваторії Атлантичного океану;

Будучи переконаними в тому, що укладення багатосторонньої угоди та її впровадження шляхом скоординованих узгоджених дій у значній мірі та найбільш ефективним чином сприятиме збереженню китоподібних та середовищ їх існування, а також принесе додаткову користь для збереження інших видів;

Визнаючи, що, незважаючи на попередні та теперішні наукові дослідження, знання в галузі біології, екології та динаміки популяцій китоподібних є недостатніми, а також те, що існує необхідність розвитку співробітництва в галузі дослідження та моніторингу цих видів з метою найбільш повного впровадження заходів збереження;

Визнаючи далі те, що ефективне впровадження такої угоди потребуватиме надання допомоги в дусі солідарності деяким державам ареалу для проведення досліджень, навчання і моніторингу китоподібних та їх середовищ існування, а також для заснування або вдосконалення наукових та адміністративних інституцій,

Визнаючи важливість інших глобальних та регіональних документів, що мають відношення до збереження китоподібних, підписаних багатьма Сторонами, таких як Міжнародна конвенція про врегулювання китобійного промислу 1946 року; Конвенція про захист Середземного моря від забруднень 1976 року; пов'язані з нею протоколи та План дій щодо збереження китоподібних у Середземному морі, прийнятий під її егідою у 1991 році; Конвенція про збереження дикої фауни і флори та природних середовищ існування в Європі 1979 року; Конвенція ООН про морське право 1982 року; Конвенція про біологічне різноманіття 1992 року; Конвенція про захист Чорного моря від забруднення 1992 року та Глобальний план дій щодо збереження, управління та використання морських ссавців Програми ООН з навколишнього середовища, прийнятий у 1984 році, а також, зокрема, ініціатив Генеральної Ради по рибальству у Середземному морі, Міжнародної комісії з наукових досліджень Середземного моря та Міжнародної комісії з питань збереження атлантичного тунця,

погодились про таке:

Стаття I
СФЕРА ОХОПЛЕННЯ, ВИЗНАЧЕННЯ ТА ТЛУМАЧЕННЯ

1. a) Географічна сфера застосування цієї Угоди (далі - територія Угоди) складається з морських вод Чорного моря й Середземномор'я, їхніх заток і морів, внутрішніх вод, які пов'язані із цими морськими водами або які сполучають ці морські води, а також суміжної акваторії Атлантичного океану, розташованої на захід від Гібралтарської протоки. Для цілей цієї Угоди:

- Чорне море на південному заході обмежено лінією, яка з'єднує миси Келага та Дальян (Туреччина);

- Середземне море на сході обмежено південними межами протоки Дарданелли між маяками Мехметсік та Кумкале (Туреччина) та на заході - меридіаном, який проходить через маяк мису Спартел на вході до Гібралтарської протоки, а також

- суміжну акваторію Атлантичного океану, розташовану на захід від Гібралтарської протоки, на сході обмежено меридіаном, який проходить через маяк мису Спартел (Марокко); на заході - лінією, яка з'єднує маяки Касабланки (Марокко) та мису Св. Вінсента (Португалія), доти, доки ця лінія не досягає паралелі 36 град. північної широти, далі - паралеллю 36 град. північної широти доти, доки вона не досягає зовнішньої межі морських вод, на які розповсюджується суверенітет або юрисдикція Португалії, далі - зовнішньою межею морських вод, на які розповсюджується суверенітет або юрисдикція Португалії та Іспанії, до сухопутного кордону між Іспанією та Францією.

(підпункт "a" пункту 1 статті I
у редакції резолюції від 09.11.2010 р.)

b) Ніщо в цій Угоді, ні будь-який інший документ, прийнятий на базі цієї Угоди, не обмежуватиме права та обов'язки, теперішні чи майбутні вимоги або законні наміри будь-якої держави, які мають відношення до морського законодавства або до Конвенції Монтре від 20 липня 1936 року (Convention concernant le regime des detroits), особливо в частині природи та протяжності морських акваторій, визначення кордонів морських акваторій держав з протилежними чи прилягаючими узбережжями, свободи навігації у міжнародних водах, права та умов проходу через протоки, що використовуються для міжнародної навігації, та права мирного проходу в територіальні води, а також характеру та поширення юрисдикції прибережної держави, держави прапору та портової держави.

c) Жодні акти, що приймаються, чи діяльність, що здійснюється в рамках даної Угоди, не є підставою для претензій, суперечок або обговорення будь-яких заяв щодо національного суверенітету або юрисдикції.

2. Ця Угода застосовується до всіх китоподібних, область поширення яких знаходиться повністю або частково в межах території Угоди або які випадково чи іноді заходять на територію Угоди, перелік яких наведений у Додатку 1 до цієї Угоди.

3. Для цілей цієї Угоди:

a) "Китоподібні" означає тварин, включаючи поодинокі особини тих видів, підвидів або популяцій, які відносяться до Odontoceti або Mysticeti;

b) "Конвенція" означає Конвенцію про охорону мігруючих видів диких тварин 1979 року;

c) "Секретаріат Конвенції" означає орган, утворений відповідно до статті IX Конвенції;

d) "Секретаріат Угоди" означає орган, утворений відповідно до пункту 7 статті III цієї Угоди;

e) "Науковий комітет" означає орган, утворений відповідно до пункту 7 статті III цієї Угоди;

f) "Ареал" означає всі акваторії, які населені китоподібними, де вони перебувають тимчасово або які перетинають будь-коли під час своєї звичайної міграції в межах території Угоди;

g) "Держава ареалу" означає будь-яку державу, яка має суверенітет та/або здійснює юрисдикцію над будь-якою частиною ареалу популяції китоподібних, на яку поширюється ця Угода, або державу, судна під прапором якої беруть участь у діяльності, яка може впливати на збереження китоподібних на території Угоди;

h) "Регіональна організація економічної інтеграції" означає організацію, що складається з суверенних держав, яка має компетенцію щодо ведення переговорів, укладення та застосування міжнародних угод у питаннях, охоплених цією Угодою;

i) "Сторона" означає державу ареалу або регіональну організацію економічної інтеграції, для якої ця Угода є чинною;

j) "Субрегіон", залежно від визначеного контексту, означає або регіон, який охоплює прибережні держави Чорного моря, або регіон, який охоплює прибережні держави Середземного моря та суміжну акваторію Атлантичного океану; будь-яке посилання в Угоді на держави певного субрегіону повинно сприйматися як таке, що стосується держав, у яких будь-яка частина їхніх територіальних вод знаходиться в межах цього субрегіону, та держав, судна під прапором яких беруть участь у діяльності, яка може впливати на збереження китоподібних у цьому субрегіоні;

(підпункт "j" пункту 3 статті I
у редакції резолюції від 09.11.2010 р.)

k) "Середовище існування" означає будь-яку територію в межах ареалу китоподібних, де вони тимчасово або постійно перебувають, зокрема, місця годівлі, народження або розмноження, та шляхи міграції.

Крім того, терміни, визначені в підпунктах "a" - "e" та підпункті "і" пункту 1 статті I Конвенції, мають те ж саме значення у цій Угоді з відповідними змінами.

4. Ця Угода є угодою в рамках пункту 4 статті IV Конвенції.

5. Додатки до цієї Угоди є її невід'ємною частиною, і будь-яке посилання на Угоду включає і посилання на її додатки.

Стаття II
ЦІЛІ ТА ЗАХОДИ ЩОДО ЗБЕРЕЖЕННЯ

1. Сторони вживають скоординованих заходів з метою досягнення та підтримування сприятливого статусу збереження китоподібних. З цією метою Сторони забороняють будь-яке навмисне вилучення китоподібних та вживають всіх необхідних заходів щодо припинення таких дій, де це ще не зроблено, а також співробітничають у створенні та підтримуванні мережі територій, що підлягають спеціальний охороні, з метою збереження китоподібних.

2. Будь-яка Сторона може допускати винятки щодо заборони, встановленої попереднім пунктом, тільки у надзвичайних ситуаціях, передбачених у пункті 6 Додатка 2, або після консультації з Науковим Комітетом з метою проведення несмертельних досліджень in situ, спрямованих на підтримування сприятливих умов для китоподібних. Зацікавлена Сторона невідкладно повідомляє Бюро та Науковий Комітет через секретаріат Угоди про будь-який подібний виняток, на який було надано дозвіл. Секретаріат Угоди без затримки повідомляє Сторони про такий виняток за допомогою найбільш відповідних засобів.

3. Крім того, Сторони, в межах свого суверенітету та/або юрисдикції, та відповідно до їх міжнародних зобов'язань, вживають заходів щодо збереження, проведення досліджень та управління, передбачених у Додатку 2 до цієї Угоди, які спрямовані на вирішення наступних питань:

a) прийняття та впровадження національного законодавства;

b) оцінка та управління взаємодією між людьми та китоподібними;

c) охорона середовищ існування;

d) дослідження та моніторинг;

e) посилення спроможності, збір та розповсюдження інформації, навчання та освіта; та

f) реагування на надзвичайні ситуації.

Заходи, що стосуються рибальства, вживаються у всіх водах, що знаходяться під їх суверенітетом та/або юрисдикцією, а також поза межами цих вод по відношенню до будь-яких суден під їх прапором чи зареєстрованими в межах їх територій.

4. Вживаючи наведені вище заходи, Сторони застосовують правило перестороги.

Стаття III
НАРАДА СТОРІН

1. Нарада Сторін є органом, що приймає рішення щодо цієї Угоди.

2. Депозитарій скликає, за консультацією з Секретаріатом Конвенції, сесію Наради Сторін цієї Угоди не пізніше ніж через один рік після дати набуття нею чинності. Після цього Секретаріат Угоди, за консультацією з Секретаріатом Конвенції, скликає чергові сесії Наради Сторін з інтервалом не більшим, ніж три роки, якщо Нарада Сторін не прийме іншого рішення.

3. Секретаріат Угоди скликає надзвичайну сесію Наради Сторін у випадку письмового звернення щонайменше двох третин Сторін.

4. Організація Об'єднаних Націй, її спеціалізовані органи, Міжнародне Агентство Атомної Енергії, будь-які держави, які не є Сторонами цієї Угоди, секретаріати інших всесвітніх та регіональних конвенцій чи угод, які мають відношення, серед іншого, до збереження китоподібних, а також регіональні чи субрегіональні організації, що мають відношення до управління рибальством, які мають компетенцію щодо видів, що тимчасово чи постійно перебувають на території Угоди, можуть бути представлені спостерігачами на сесіях Наради Сторін. Будь-які інші установи чи органи, які мають технічну кваліфікацію щодо збереження китоподібних, можуть бути представлені спостерігачами на сесіях Наради Сторін, якщо щонайменш одна третина присутніх Сторін не заперечує проти цього. Після того, як спостерігач одного разу допущений до участі у сесії Наради Сторін, він і надалі має право участі в майбутніх сесіях, якщо одна третина Сторін не заперечує проти цього щонайменш за 30 днів до початку роботи сесії.

5. Право голосу мають тільки Сторони. Кожна Сторона має один голос. Регіональні організації економічної інтеграції, які є Сторонами цієї Угоди, у питаннях, що стосуються їх компетенції, користуються правом голосу згідно з числом голосів, що дорівнює числу їх держав-членів, які є Сторонами цієї Угоди. Регіональна організація економічної інтеграції не користується правом голосу, якщо її держави-члени користуються своїм правом голосу і навпаки.

6. Всі рішення Наради Сторін приймаються на основі консенсусу, за виключенням випадків, обумовлених статтею X цієї Угоди. Однак, якщо консенсус не може бути досягнутий у сфері питань, охоплених додатками до цієї Угоди, рішення може бути прийняте більшістю, що дорівнює двом третинам присутніх Сторін, які голосують. У разі голосування будь-яка Сторона може протягом 150 днів письмово повідомити Депозитарію про свій намір не застосовувати зазначене рішення.

7. На своїй першій сесії Нарада Сторін:

a) приймає свій регламент;

b) засновує Секретаріат Угоди для виконання функцій, наведених у статті IV цієї Угоди;

c) визначає в кожному субрегіоні, в рамках існуючих інституцій, Координаційний підрозділ для сприяння впровадженню заходів, передбачених Додатком 2 цієї Угоди;

d) обирає Бюро, як обумовлено статтею VI;

e) засновує Науковий Комітет, як обумовлено статтею VII; та

f) приймає рішення щодо формату та змісту звітів Сторін щодо впровадження Угоди, як обумовлено в статті VIII.

8. На кожній з своїх чергових сесій Нарада Сторін:

a) розглядає наукові оцінки стану справ у збереженні китоподібних на території Угоди та у середовищах їх існування, які є важливими для їх виживання, а також факторів, які можуть несприятливо на них впливати;

b) аналізує досягнутий прогрес та будь-які труднощі, що виникли під час впровадження цієї Угоди, на підставі звітів Сторін та Секретаріату Угоди;

c) надає рекомендації Сторонам, коли вважає це необхідним чи доцільним, та визначає конкретні заходи щодо підвищення ефективності цієї Угоди;

d) у разі необхідності, розглядає та приймає рішення щодо внесення змін до цієї Угоди;

e) затверджує бюджет на наступний фінансовий період та приймає рішення щодо будь-яких питань, що стосуються фінансового забезпечення цієї Угоди;

f) переглядає організацію роботи Секретаріату Угоди, Координаційного підрозділу та Наукового Комітету;

g) приймає звіт для передачі Сторонам Угоди та Конференції Сторін Конвенції;

h) погоджує попередні терміни та місце проведення наступної наради, та

i) вирішує будь-які інші питання, що стосуються виконання цієї Угоди.

Стаття IV
СЕКРЕТАРІАТ УГОДИ

1. У разі схвалення Конференцією Сторін Конвенції, Секретаріат Угоди засновується в рамках Секретаріату Конвенції. Якщо Секретаріат Конвенції не в змозі у будь-який час забезпечити виконання цієї функції, Нарада Сторін вживає альтернативних заходів.

2. Функції Секретаріату Угоди полягають у:

a) підготовці та обслуговуванні сесій Наради Сторін;

b) встановленні зв'язку та сприянні співробітництву між Сторонами та державами ареалу, які не є Сторонами, а також між міжнародними та національними органами, діяльність яких має безпосереднє або опосередковане відношення до збереження китоподібних на території Угоди;

c) сприянні Сторонам у ході реалізації цієї Угоди, забезпечуючи узгодженість між субрегіонами та узгодженість із заходами, прийнятими відповідно до інших чинних міжнародних документів;

d) виконанні рішень, прийнятих щодо нього Нарадою Сторін;

e) привертанні уваги Наради Сторін до будь-яких питань, що мають відношення до цієї Угоди;

f) наданні кожній черговій сесії Наради Сторін звіту про роботу Секретаріату Угоди, Координаційних підрозділів, Бюро та Наукового Комітету, а також про хід реалізації Угоди, який зроблено на підставі інформації, отриманої від Сторін та з інших джерел;

g) управлінні бюджетом цієї Угоди;

h) забезпеченні інформування громадськості відносно цієї Угоди та її цілей, та

i) виконанні будь-яких інших функцій, які доручені йому цією Угодою або Нарадою Сторін.

3. Секретаріат Угоди, за консультацією з Науковим Комітетом та Координаційними підрозділами, сприяє підготовці посібників, які охоплюють серед іншого:

a) зменшення або ліквідацію для цілей цієї Угоди, наскільки це можливо, шкідливої взаємодії між людиною та китоподібними;

b) методи захисту середовищ існування та управління ресурсами, що стосуються китоподібних;

c) заходи, що вживатимуться при надзвичайних ситуаціях; та

d) методи рятування.

Стаття V
КООРДИНАЦІЙНІ ПІДРОЗДІЛИ

1. Функції субрегіональних Координаційних підрозділів полягають у:

a) сприянні здійсненню у відповідних субрегіонах діяльності, передбаченої Додатком 2 до цієї Угоди, згідно з інструкціями Наради Сторін;

b) збиранні та оцінці інформації, яка сприятиме досягненню цілей та реалізації Угоди, а також забезпеченні відповідного розповсюдження такої інформації, та

c) обслуговуванні засідань Наукового Комітету та підготовці звіту для його передачі Нараді Сторін через Секретаріат Угоди.

Призначення Координаційних підрозділів та їх функції переглядаються, у разі потреби, на кожній сесії Наради Сторін.

2. Кожний Координаційний підрозділ, за погодженням з Науковим Комітетом та Секретаріатом Угоди, сприяє підготовці серій міжнародних оглядів чи публікацій, які регулярно оновлюватимуться, включаючи:

a) звіти про стан та тенденції в популяціях, а також прогалини у наукових знаннях;

b) субрегіональний довідник важливих для китоподібних територій;

c) субрегіональний довідник національних органів влади, дослідницьких та рятувальних центрів, вчених та неурядових організацій, зацікавлених у збереженні китоподібних.

Стаття VI
БЮРО

1. Нарада Сторін обирає Бюро, яке складається з Голови та Віце-голів Наради Сторін, та затверджує регламент Бюро, як запропоновано Секретаріатом Угоди. Голова Наукового Комітету запрошується до участі в якості спостерігача у засіданнях Бюро. Коли це потрібно, Секретаріат Угоди забезпечує секретарські послуги.

2. Бюро:

a) забезпечує Секретаріат Угоди та Координаційні підрозділи, які мають відношення до впровадження та реалізації Угоди, інформацією щодо загального курсу, напрямку діяльності та фінансового напрямку;

b) виконує від його імені у періоди між сесіями Наради Сторін таку тимчасову діяльність, яка може бути необхідною, або діяльність, доручену йому Нарадою Сторін; та

c) представляє Сторони у відносинах з Урядом (Урядами) приймаючої країни (країн) Секретаріату Угоди та Наради Сторін, Депозитарієм та іншими міжнародними організаціями щодо питань, які стосуються цієї Угоди та її Секретаріату.

3. На запит Голови, Бюро, як правило, засідає раз на рік на запрошення Секретаріату Угоди, який інформує всі Сторони про дату, місце проведення та порядок денний таких засідань.

4. Бюро представляє звіт про його діяльність до кожної сесії Наради Сторін, який розповсюджується Секретаріатом Угоди перед сесією серед усіх Сторін.

Стаття VII
НАУКОВИЙ КОМІТЕТ

1. Науковий Комітет, що складається з осіб, визначених як експерти у галузі збереження китоподібних, засновується як дорадчий орган Наради Сторін. Нарада Сторін доручатиме функції Наукового Комітету існуючій організації на території Угоди, яка забезпечить географічно збалансоване представництво.

2. Засідання Наукового Комітету проводяться Секретаріатом Угоди на запит Наради Сторін.

3. Науковий Комітет:

a) надає консультації Нараді Сторін щодо наукових та технічних аспектів реалізації Угоди, та окремим Сторонам у періодах між сесіями, у разі потреби, через Координаційний підрозділ відповідного субрегіону;

b) надає консультації щодо посібників, передбачених пунктом 3 статті IV, дає оцінку оглядам, підготовленим відповідно до Додатка 2 до цієї Угоди, та формулює рекомендації до Наради Сторін відносно їх розробки, змісту та впровадження;

c) проводить наукові оцінки стану збереження популяцій китоподібних;

d) надає консультації щодо розробки та координації міжнародних досліджень та програм моніторингу, а також надає рекомендації Нараді Сторін стосовно проведення подальших досліджень;

e) сприяє обміну науковою інформацією та методами збереження;

f) готує до кожної сесії Наради Сторін звіт про свою діяльність, який має бути наданий Секретаріату Угоди не пізніше ніж за 120 днів до початку сесії Наради Сторін та без затримки розповсюджений Секретаріатом Угоди серед усіх Сторін;

g) надає своєчасні консультації щодо виключних випадків, про які його було поінформовано згідно з пунктом 2 статті II, та

h) у разі потреби виконує інші завдання, доручені йому Нарадою Сторін.

4. У разі потреби, Науковий Комітет, за погодженням з Бюро та відповідними Координаційними підрозділами, може створювати робочі групи, які вирішуватимуть конкретні задачі. Нарада Сторін з цією метою погоджує постійну статтю бюджету.

Стаття VIII
ПОВІДОМЛЕННЯ І ЗВІТНІСТЬ

Кожна Сторона:

a) визначає контактний орган для цієї Угоди та без зволікання повідомляє Секретаріату Угоди назву контактного органу, його адресу, номери телекомунікаційного зв'язку для оперативного інформування інших Сторін та Координаційних підрозділів; та

b) готує для кожної чергової сесії Наради Сторін, починаючи з другої, звіт про виконання Угоди, висвітлюючи, зокрема, вжиті заходи щодо збереження, наукові дослідження та моніторинг. Структура таких звітів визначається на першій сесії Наради Сторін і може переглядатися, у разі потреби, на будь-якій з наступних сесій. Кожен звіт представляється до Секретаріату Угоди не пізніше, ніж за 120 днів до відкриття сесії Наради Сторін, для якої цей звіт було підготовлено. Секретаріат Угоди без затримки розповсюджує копії звіту серед інших Сторін.

Стаття IX
ФІНАНСОВІ УМОВИ

1. Сума внесків до бюджету цієї Угоди визначається Конференцією Сторін на її першій сесії. Від регіональних організацій економічної інтеграції не вимагатиметься робити внески, що перевищують 2,5 відсотка від адміністративних витрат.

2. Рішення, що стосуються бюджету та будь-яких змін розмірів внесків, визнаних необхідними, ухвалюються на Нараді Сторін консенсусом.

3. Нарада Сторін може створити додатковий фонд збереження з добровільних внесків Сторін чи будь-якого іншого джерела з метою збільшення фондів для моніторингу, досліджень, навчання та проектів, які стосуються збереження китоподібних.

4. Сторони також заохочуються до надання, на двосторонній та багатосторонній основі, технічної та фінансової підтримки для виконання положень цієї Угоди державам ареалу, які розвиваються, або належать до держав з перехідною економікою.

5. Секретаріат Угоди періодично виконує аналіз потенційних механізмів забезпечення додаткових ресурсів, включаючи фінансову та технічну допомогу для виконання цієї Угоди, та інформує Нараду Сторін про результати такого аналізу.

Стаття X
ЗМІНИ УГОДИ

1. Ця Угода може бути змінена на будь-якій звичайній чи надзвичайній сесії Наради Сторін.

2. Пропозиції щодо змін можуть бути надані будь-якою Стороною. Текст будь-якої запропонованої зміни та її обгрунтування надсилаються до Секретаріату Угоди не пізніше ніж за сто п'ятдесят днів до відкриття сесії. Секретаріат Угоди без затримки розсилає копії таких пропозицій Сторонам. Будь-які коментарі Сторін надсилаються до Секретаріату Угоди не пізніше ніж за шістдесят днів до відкриття сесії. Після останнього дня подання коментарів Секретаріат якомога швидше інформує Сторони про всі коментарі, надіслані до такого дня.

3. Будь-який новий додаток чи будь-яка зміна Угоди, крім змін її додатків, ухвалюються більшістю в дві третини Сторін, які присутні й беруть участь в голосуванні, й набувають чинності для Сторін, які їх ухвалили, на тридцятий день після дати, на яку дві третини Сторін Угоди, які їх ухвалили, передали на зберігання Депозитарію документи про прийняття. Для будь-якої Сторони, яка депонує документи про прийняття після дати, на яку дві третини Сторін передали на зберігання документи про прийняття, новий додаток чи зміна набувають чинності на тридцятий день після дати передачі на зберігання документа про їх прийняття такою Стороною.

4. Будь-яка зміна додатка до Угоди ухвалюється більшістю в дві третини Сторін, які присутні й беруть участь в голосуванні, й набуває чинності на сто п'ятдесятий день після дати, на яку вона була ухвалена Нарадою Сторін, для всіх Сторін, за винятком тих, які зробили застереження відповідно до пункту 5 цієї статті.

5. Протягом періоду в сто п'ятдесят днів, передбаченого пунктом 4 цієї статті, будь-яка Сторона, шляхом письмового повідомлення Депозитарію, може зробити застереження стосовно змін додатка до цієї Угоди. Такі застереження можуть бути відкликані шляхом письмового повідомлення Депозитарію, й після цього зміна набуває чинності для такої Сторони на тридцятий день після дати відкликання застереження.

Стаття XI
ВПЛИВ ЦІЄЇ УГОДИ НА ЗАКОНОДАВСТВО ТА МІЖНАРОДНІ КОНВЕНЦІЇ

1. Положення цієї Угоди не впливають на право будь-якої Сторони дотримуватись чи вживати більш суворі заходи для збереження китоподібних та їх середовищ існування, а також на права та зобов'язання будь-якої Сторони, які випливають з чинних для неї міжнародних угод, договорів та конвенцій, за винятком тих, в рамках яких реалізація таких прав і зобов'язань може спричинювати негативний вплив на збереження китоподібних.

2. Сторони будуть впроваджувати цю Угоду відповідно до їх прав та зобов'язань, що випливають з морського права.

Стаття XII
ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

1. Будь-який спір, що може виникнути між двома й більше Сторонами щодо тлумачення або застосування положень цієї Угоди, вирішується шляхом переговорів між Сторонами, між якими виник спір, або шляхом звернення за посередництвом чи примиренням до третьої сторони, якщо це буде прийнятним для Сторін.

2. Якщо спір не може бути вирішеним відповідно до пункту 1 цієї статті, Сторони, за обопільною згодою, можуть представити цей спір на арбітражний або судовий розгляд. Арбітражне або судове рішення є обов'язковим для Сторін, що представили спір.

Стаття XIII
ПІДПИСАННЯ, РАТИФІКАЦІЯ, ПРИЙНЯТТЯ, УХВАЛЕННЯ АБО ПРИЄДНАННЯ

1. Ця Угода відкрита для підписання будь-якою Державою ареалу, незалежно від того, знаходяться чи ні під її юрисдикцією води, охоплені територією Угоди, або регіональною організацією економічної інтеграції, якщо хоча б один з її членів є Державою ареалу, шляхом:

a) підписання без застереження щодо ратифікації, прийняття чи ухвалення; або

b) підписання з застереженням щодо ратифікації, прийняття чи ухвалення, за яким має відбутися ратифікація, прийняття чи ухвалення.

2. Ця Угода відкрита для підписання в Монако до дати набуття нею чинності.

3. Ця Угода буде відкрита для приєднання будь-якої Держави ареалу або регіональної організації економічної інтеграції, згаданих вище в пункті 1, на дату та після дати, коли ця Угода набуде чинності.

4. Документи про ратифікацію, прийняття, ухвалення або приєднання передаються на зберігання Депозитарію.

Стаття XIV
НАБУТТЯ ЧИННОСТІ

1. Ця Угода набуває чинності в перший день третього місяця, що настає після дати, коли щонайменше сім прибережних держав території Угоди або регіональних організацій економічної інтеграції, зокрема щонайменше дві держави із субрегіону Чорного моря та щонайменше п'ять держав із субрегіону Середземного моря та суміжної акваторії Атлантичного океану, підпишуть її без застережень стосовно ратифікації, прийняття або затвердження чи передадуть на зберігання свої ратифікаційні грамоти чи документи про прийняття або затвердження відповідно до статті XIII цієї Угоди.

(пункт 1 статті XIV у редакції
 резолюції від 09.11.2010 р.)

2. Для будь-якої Держави ареалу або регіональної організації економічної інтеграції, яка:

a) підписала без застереження щодо ратифікації, прийняття чи ухвалення;

b) ратифікувала, прийняла чи ухвалила; або

c) приєдналася до цієї Угоди після дати, коли число Держав ареалу або регіональних організацій економічної інтеграції, які підписали без застережень або ратифікували, прийняли чи ухвалили цю Угоду, надало можливості Угоді набути чинності, ця Угода набуде чинності в перший день третього місяця, який наступить після дати підписання без застереження або передачі на зберігання Державою чи організацією їхніх документів про ратифікацію, прийняття, ухвалення або приєднання.

Стаття XV
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Положення цієї Угоди не можуть бути предметом загальних застережень. Проте окреме застереження може бути зроблене будь-якою Державою стосовно окремо визначеної частини її внутрішніх вод, при підписанні без застереження щодо ратифікації, прийняття чи ухвалення, або, відповідно, під час передачі на зберігання документів щодо ратифікації, прийняття, ухвалення або приєднання. Таке застереження може бути відкликане в будь-який час державою, яка зробила це застереження, шляхом письмового повідомлення Депозитарію; відповідна Держава не несе зобов'язань щодо застосування Угоди до вод, які стали предметом застереження, протягом тридцяти днів з моменту відкликання застереження.

Стаття XVI
ДЕНОНСАЦІЯ

Будь-яка Сторона в будь-який час може денонсувати цю Угоду шляхом письмового повідомлення Депозитарію. Денонсація набуває чинності після дванадцяти місяців з моменту отримання повідомлення Депозитарієм.

Стаття XVII
ДЕПОЗИТАРІЙ

1. Оригінал цієї Угоди, арабською, англійською, французькою, російською та іспанською мовами, всі тексти якої є однаково автентичними, передається на зберігання Уряду Князівства Монако, який є Депозитарієм. Депозитарій надсилає завірені копії Угоди всім Державам та регіональним організаціям економічної інтеграції, згаданим в пункті 1 статті XIII цієї Угоди, та Секретаріату Угоди після його створення.

2. Одразу ж після набуття чинності цією Угодою Депозитарій передає її завірену копію до Секретаріату Організації Об'єднаних Націй для реєстрації та опублікування відповідно до статті 102 Статуту Організації Об'єднаних Націй.

3. Депозитарій інформує всі Держави та регіональні організації економічної інтеграції, які підписали Угоду або приєдналися до неї, та Секретаріат Угоди про:

а) будь-яке підписання;

б) будь-яку передачу на зберігання документів про ратифікацію, прийняття, ухвалення або приєднання;

в) дату набуття чинності цією Угодою та будь-яким новим додатком, а також будь-якою зміною Угоди чи її додатків;

г) будь-яке застереження щодо нового додатка або зміни додатка;

д) будь-яке повідомлення про відкликання застереження; та

е) будь-яке повідомлення про денонсацію цієї Угоди.

Депозитарій надсилає всім Державам та регіональним організаціям економічної інтеграції, які підписали або приєднались до цієї Угоди, а також до Секретаріату Угоди тексти будь-яких застережень, будь-яких нових додатків і будь-яких змін Угоди або її додатків.

На посвідчення чого нижчепідписані, належним чином на те уповноважені представники, підписали цю Угоду.

Вчинено в Монако двадцять четвертого листопада 1996 року.

 

Індикативний перелік китоподібних Чорного моря, до яких застосовується ця Угода

PHOCOENIDAE 

МОРСЬКІ СВИНІ 

Phocoena phocoena 

Звичайна морська свиня, азовка 

DELPHINIDAE 

ДЕЛЬФІНОВІ 

Tursiops truncatus 

Афаліна 

Delphinus delphis 

Білобочка 

 

Індикативний перелік китоподібних Середземного моря та суміжної акваторії Атлантичного океану, до яких застосовується ця Угода

PHOCOENIDAE 

МОРСЬКІ СВИНІ 

Phocoena phocoena 

Звичайна морська свиня 

DELPHINIDAE 

ДЕЛЬФІНОВІ 

Steno bredanensis 

Гребнезубий дельфін 

Grampus griseus 

Сірий дельфін 

Tursiops truncatus 

Афаліна 

Stenella coeruleoalba 

Смугастий продельфін 

Delphinus delphis 

Білобочка 

Pseudorca crassidens 

Мала косатка 

Orcinus orca 

Косатка 

Globicephala melas 

Гринда 

ZIPHIIDAE 

ДЗЬОБОРИЛІ 

Mesoplodon densirostris 

Тупорилий ремнезуб 

Ziphius cavirostris 

Дзьоборил Кювьера 

PHYSETERIDAE 

КАШАЛОТОВІ 

Physeter macrocephalus 

Кашалот 

KOGIIDAE 

КАРЛИКОВІ КАШАЛОТИ 

Kogia simus 

Малий карликовий кашалот 

BALAENIDAE 

ГЛАДЕНЬКІ КИТИ 

Eubalaena glacialis 

Гладенький кит 

BALAENOPTERIDAE 

СМУГАСТИКОВІ 

Balaenoptera acutorostra 

Малий смугастик 

Balaenoptera borealis 

Сейвал 

Balaenoptera physalus 

Фінвал 

Megaptera novaeangliae 

Кит горбатий 

Ця Угода також застосовується до будь-яких інших китоподібних, не перерахованих в цьому Додатку, які випадково можуть потрапляти на територію Угоди.

(додаток 1 із змінами, внесеними
 згідно з резолюцією від 09.11.2010 р.)

 

План збереження

В максимально можливий спосіб використовуючи свої економічні, технічні та наукові можливості, Сторони вживають наступні заходів для збереження китоподібних, надаючи пріоритет збереженню тих видів або популяцій, які визначаються Науковим Комітетом як такі, що мають найменш сприятливий статус збереження, а також дослідженням у тих областях і тих видів, щодо яких наявно недостатньо інформації.

1. Прийняття та застосування національного законодавства

Сторони цієї Угоди вживають необхідні законодавчі, регулюючі та адміністративні заходи з метою забезпечення повного захисту китоподібних у водах, що знаходяться під їх суверенітетом та/або юрисдикцією, а також за межами цих вод по відношенню до будь-яких суден під їх прапорами або зареєстрованих на їхній території, діяльність яких може впливати на збереження китоподібних. З цією метою Сторони: 

a) розробляють та впроваджують заходи, які дозволять мінімізувати негативний вплив рибальства на статус збереження китоподібних. Зокрема, жодному судну не дозволяється тримати на борту або використовувати для рибальства одну чи кілька наплавних сіток, індивідуальна або загальна довжина яких перевищує 2,5 кілометра;

b) впроваджують або змінюють діючі правила з метою попередження викидання або залишання в море засобів рибальства та негайного звільнення китоподібних, які випадково потрапили в засоби рибальства, за умов, що забезпечують їх виживання;

c) вимагають проведення оцінки впливу з метою розробки обгрунтування щодо надання дозволу чи введення заборони продовження або подальшого розвитку видів діяльності, які можуть впливати на китоподібних та середовище їх існування на території Угоди, включаючи рибальство, морську розвідку і експлуатацію корисних копалин, морські види спорту, туризм та спостереження за китоподібними, а також визначення умов, за яких така діяльність може виконуватися;

d) регулюють скиди в море забруднювачів та ухвалюють, в рамках інших відповідних законодавчих документів, більш суворі стандарти щодо забруднювачів, відомих своїм несприятливим впливом на китоподібних; та

e) докладають зусиль щодо зміцнення або створення національних інституцій з метою подальшого впровадження цієї Угоди.

2. Оцінка взаємодії між людиною та китоподібними та управління нею

У співробітництві з відповідними міжнародними організаціями, Сторони збирають та аналізують дані щодо прямої та опосередкованої взаємодії між людиною та китоподібними, пов'язаної, зокрема, з рибальством, промисловою та туристичною діяльністю, наземним та морським забрудненням. У разі потреби, Сторони вживають необхідні оздоровчі заходи та розробляють керівництва та/або кодекси поведінки для регулювання та управління такою діяльністю. 

3. Охорона середовища існування

Сторони докладають зусилля для створення спеціально захищених територій для китоподібних та управління ними відповідно до територій, які слугують середовищем існування китоподібних та (або) які забезпечують китоподібних важливими кормовими ресурсами. Такі спеціально захищені території створюються в рамках регіональних морських конвенцій (Конвенція про захист морського середовища Північно-Східної Атлантики, Барселонська та Бухарестська конвенції) або в рамках інших відповідних документів.

(пункт 3 додатка 2 у редакції
 резолюції від 09.11.2010 р.)

4. Дослідження та моніторинг

Сторони виконують скоординовані спільні дослідження китоподібних з метою сприяння розвитку нових методів для посилення ефективності їхнього збереження. Зокрема, Сторони:

a) відслідковують стан та тенденції розвитку видів, які підлягають під дію цієї Угоди, перш за все тих, які перебувають в недостатньо вивчених місцях, або тих, стосовно яких дані обмежені, з метою сприяння розробці заходів щодо їх збереження;

b) співробітничають з метою визначення шляхів міграції, районів розмноження та нагулу видів, які підлягають під дію цієї Угоди, з метою виявлення акваторій, де діяльність людини потребує регулювання;

c) оцінюють харчові потреби видів, які підлягають під дію цієї Угоди, та відповідно узгоджують правила та способи рибальства;

d) розвивають систематичні дослідницькі програми щодо мертвих, викинутих на берег, поранених та хворих тварин з метою визначення основних впливів людської діяльності та встановлення наявних та потенційних загроз; та

e) сприяють розвитку пасивних акустичних методів спостереження за популяціями китоподібних.

5. Зміцнення потенціалу, збирання та поширення інформації, навчання та освіта

Беручи до уваги різні потреби та стадії розвитку Держав ареалу, Сторони надають пріоритет зміцненню потенціалу з метою розвитку необхідного досвіду для впровадження Угоди. Сторони співробітничають з метою розвитку загальних засобів збирання та поширення інформації про китоподібних та організовують навчальні курси і розвивають освітні програми. Така діяльність виконується узгоджено на субрегіональному рівні та на рівні Угоди, підтримується Секретаріатом Угоди, координаційними підрозділами та Науковим комітетами та проводиться у співробітництві з компетентними міжнародними інституціями та організаціями. Досягнуті результати є доступними для всіх Сторін. Сторони, зокрема, співробітничають в галузях:

a) розвитку систем збирання даних про спостереження, випадкові вилови, викиди, епізоотії та інші явища стосовно китоподібних;

b) підготовки переліків національних органів, дослідницьких центрів та центрів порятунку, науковців та неурядових організацій, які мають відношення до китоподібних;

c) підготовки довідника існуючих територій, які охороняються або якими управляють, та які могли б бути корисними для збереження китоподібних, а також довідника морських акваторій, потенційно важливих для збереження китоподібних;

d) підготовки переліків національних та міжнародних законодавчих актів стосовно китоподібних;

e) створення відповідних субрегіональних або регіональних банків даних для збереження інформації, зібраної відповідно до підпунктів "a" - "d" вище; 

f) підготовки субрегіонального або регіонального інформаційного бюлетеня про діяльність, пов'язану із збереженням китоподібних, та підтримки існуючих видань, які мають ту ж саму мету;

g) підготовки інформації, довідкових та ідентифікаційних матеріалів для поширення серед користувачів моря;

h) підготовки, на базі регіонального досвіду, узагальнюючих ветеринарних рекомендацій щодо порятунку китоподібних; та

i) розвитку та впровадження навчальних програм щодо методів збереження, зокрема, щодо методів спостереження, звільнення на волю, транспортування та надання першої допомоги, а також реагування на надзвичайні ситуації.

6. Реагування на надзвичайні ситуації

У співробітництві між собою та там, де це можливо і доцільно, Сторони розробляють та впроваджують засоби подолання надзвичайних ситуацій, коли китоподібні, які підлягають під дію цієї Угоди, потрапляють у виключно несприятливі та небезпечні умови. Сторони, зокрема:

a) готують, у співробітництві з компетентними органами, плани подолання надзвичайних ситуацій, які впроваджуватимуться у випадках, коли для китоподібних на території Угоди виникне загроза, наприклад, у таких випадках, як значні забруднення, масові викиди на берег або епізоотії; та

b) оцінюють можливості для порятунку поранених або хворих китоподібних; та

c) розробляють кодекс поведінки, який регулюватиме діяльність центрів та лабораторій, залучених до цієї роботи.

У випадку надзвичайних ситуацій, коли виникне потреба вжити негайних заходів з метою уникнення погіршення статусу збереження однієї або більше популяцій, Сторона може звернутися до відповідного Координаційного комітету із запитом надати консультативну допомогу зацікавленим Сторонам з метою створення механізму термінового захисту популяції, яка перебуває під особливо несприятливим впливом.

____________

Опрос