Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение о порядке разработки и соблюдения согласованных норм и требований охраны труда к взаимопоставляемой продукции

Страны - участницы
Многостороннее соглашение (СНГ) от 12.04.1996

УГОДА
про порядок розробки і дотримання погоджених норм і вимог охорони праці до продукції, яка взаємопоставляється

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 12.04.96 р.
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 12.04.96 р.

Додатково див. Відомість
 станом на 15 січня 2008 року

Держави - учасниці цієї Угоди, в особі Урядів, далі - Сторони,

відзначаючи міждержавний характер проблем охорони праці та важливість їхнього рішення для забезпечення соціальних гарантій безпеки життя і здоров'я працівників під час розробки, виробництва, експлуатації й утилізації взаємопостачальних машин, механізмів, устаткування, матеріалів, технологій, засобів охорони праці (далі - продукція, яка взаємопостачається),

з метою реалізації Угоди про співробітництво в галузі охорони праці від 9 грудня 1994 року

погодилися про наступне:

Стаття 1

Сторони, володіючи повною самостійністю в організації виробництва, встановлюють порядок розробки і забезпечують дотримання погоджених норм і вимог з охорони праці (далі - норми та вимоги з охорони праці) під час розробки, виробництва, експлуатації й утилізації продукції, яка взаємопостачається.

Стаття 2

Норми і вимоги з охорони праці містяться в таких нормативно-правових актах:

міждержавних стандартах, включаючи стандарти Системи стандартів безпеки праці (ССБП);

правилах безпеки, санітарних правилах, нормах і гігієнічних нормативах, інших нормативно-правових документах, прийнятих як міждержавні;

національних стандартах і технічних умовах на продукцію, застосування яких під час розробки, поставки на виробництво і випуск продукції передбачено спеціальними угодами (договорами).

Стаття 3

Сторони зобов'язуються забезпечувати продукцію, яка взаємопостачається сертифікатом відповідності або іншими документами та взаємовизнати видані уповноваженими органами сертифікати і знаки відповідності, дозволи на продукцію, яка взаємопостачається, що підтверджують її відповідність нормам і вимогам з охорони праці.

Відповідальність за необґрунтовану або неправомірну видачу сертифікатів відповідності, дозволів несе орган, який видав первинний сертифікат, дозвіл відповідно до чинного законодавства його держави.

Стаття 4

Під час розробки норм і вимог з охорони праці залежно від виду продукції, яка взаємопостачається, забезпечуються, на основі принципу розумної достатності, вимоги з безпеки конструкцій, дотримання гранично припустимих рівнів (концентрацій) небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

Стаття 5

Узгодження норм і вимог з охорони праці, застосованих як міждержавні, а також прийняття рішень про необхідність їх перегляду і розробки нових здійснюється робочими групами експертів, створюваними згідно з міжурядовими угодами:

про проведення погодженої політики в галузі стандартизації, метрології та сертифікації від 13 березня 1992 року;

про співробітництво в галузі охорони праці від 9 грудня 1994 року.

Стаття 6

Прийняття рішень про використання норм і вимог з охорони праці як міждержавні здійснюється:

Міждержавною радою із стандартизації, метрології та сертифікації - за стандартами (крім стандартів у галузі будівництва);

Консультативною радою з праці, міграції та соціального захисту населення держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав - за правилами охорони праці, безпеки та іншими нормативно-правовими документами з охорони праці;

Міждержавною науково-технічною комісією з стандартизації і технічного нормування в будівництві - за будівельними нормами і правилами;

Радою із співробітництва в галузі охорони здоров'я Співдружності Незалежних Держав - за санітарними правилами, нормами та гігієнічними нормативами.

Сторони забезпечують закріплення і дотримання норм та вимог охорони праці у порядку, передбаченому національним законодавством.

Стаття 7

Сторони забезпечують дотримання норм і вимог з охорони праці відповідно до продукції, яка взаємопостачається, на всіх стадіях її розробки і виробництва, а також під час її експлуатації (технічного обслуговування та ремонту, транспортування, збереження) і утилізації, під час використання окремо або у складі комплексів і технологічних систем.

Нагляд і контроль за дотриманням норм і вимог з охорони праці відповідно до продукції, яка взаємопостачається, здійснюється органами державного нагляду і контролю, відомствами із стандартизації, метрології та сертифікації Сторін відповідно до їх компетенції.

Стаття 8

Виготовлювачі (постачальники) продукції, що не відповідає нормам і вимогам охорони праці, несуть відповідальність і відшкодовують збиток споживачам згідно з національним законодавством Сторін і укладених договорів.

Стаття 9

Спірні питання, пов'язані з виконанням цієї Угоди, вирішуються шляхом взаємних консультацій уповноважених органів Сторін, визначених згідно з Угодою про співробітництво в галузі охорони праці від 9 грудня 1994 року.

Стаття 10

Сторони забезпечують конфіденційність документації, яка ними отримана й інформації про роботи, що проводяться у рамках цієї Угоди, і про досягнуті науково-технічні результати, якщо Сторона, яка передає, застерігає про їхню конфіденційність.

Стаття 11

Сторони можуть вносити у цю Угоду доповнення та зміни, що оформляються відповідними протоколами.

Стаття 12

Ця Угода набуває чинності з дня здачі у депозитарій третього повідомлення про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею сили. Для держави-учасниці, що направила депозитарію повідомлення про виконання таких процедур пізніше, воно набуває чинності в день одержання депозитарієм цього повідомлення.

Стаття 13

Ця Угода відкрита для приєднання до неї інших держав, що поділяють її мету і принципи.

Стаття 14

Ця Угода укладається строком на п'ять років і буде автоматично продовжуватися кожного разу строком на один рік. Кожна зі Сторін може вийти з цієї Угоди, повідомивши про це депозитарій не менш ніж за шість місяців до дати виходу.

Складено в місті Москві 12 квітня 1996 року в єдиному оригінальному примірнику російською мовою. Цей примірник зберігається у Виконавчому Секретаріаті Співдружності Незалежних Держав, що надасть кожній державі, що підписала цю Угоду, його завірену копію.

 

За Уряд Азербайджанської Республіки 

За Уряд Республіки Молдова 

(підпис) 

(підпис) 

За Уряд Республіки Білорусь 

За Уряд Російської Федерації 

(підпис) 

(підпис) 

За Уряд Республіки Вірменія 

За Уряд Республіки Таджикистан 

(підпис) 

(підпис) 

За Уряд Грузії 

За Уряд Туркменистану 

(підпис) 

(підпис) 

За Уряд Республіки Казахстан 

За Уряд Республіки Узбекистан 

(підпис) 

(підпис) 

За Уряд Киргизької Республіки 

За Уряд України 

(підпис) 

(підпис) 

 

за винятком слова "міждержавних"
у тексті статей Угод
 

Опрос