Идет загрузка документа (87 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение о гранте (Проект ядерной безопасности Чернобыльской АЭС) между Европейским банком реконструкции и развития как Распорядителем средств, предоставленных согласно Гранту со Счета ядерной безопасности, Правительством Украины и Чернобыльской атомной электростанцией

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (не СНГ) от 12.11.1996
редакция действует с 31.07.2012

УГОДА ПРО ГРАНТ
(Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС)
між Європейським банком реконструкції та розвитку як Розпорядником коштів, наданих згідно з Грантом з Рахунка ядерної безпеки, Урядом України та Чорнобильською атомною електростанцією

(Грант N 006)

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 12.11.96 р.
ДАТА РАТИФІКАЦІЇ УКРАЇНОЮ: 18.03.97 р.
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 14.04.97 р. 

Із змінами і доповненнями, внесеними
Угодою
від 31 липня 2012 року

Додатково див. розпорядження
 Кабінету Міністрів України
 від 9 квітня 2004 року N 214-р
,
 від 8 лютого 2006 року N 65-р
,
 від 6 серпня 2007 року N 612-р
,
 від 14 червня 2017 року N 395-р

Офіційний переклад.

ЗМІСТ

Стаття I. Стандартні положення та умови. Визначення

Розділ 1.01. Стандартні положення та умови

Розділ 1.02. Визначення

Розділ 1.03. Заголовки

Стаття II. Грант.

Розділ 2.01. Грант і валюта

Розділ 2.02. Виплати

Розділ 2.03. Заявки на виплату

Розділ 2.04. Витрати, які фінансуються згідно з Грантом

Розділ 2.05. Передумови здійснення виплат

Стаття III. Зобов'язання Держави місцезнаходження Об'єкта

Розділ 3.01. Зобов'язання, які бере на себе Держава місцезнаходження Об'єкта

Розділ 3.02. Ядерна безпека та режими зобов'язань

Розділ 3.03. Виконання Проекту

Розділ 3.04. Керівний орган Проекту

Розділ 3.05. Закупівля

Розділ 3.06. Вимоги стосовно фінансової звітності

Розділ 3.07. Експлуатація ядерних реакторів енергоблоків Чорнобильської АЕС

Стаття IV. Різні положення

Розділ 4.01. Гарантія від збитків на користь Розпорядника

Розділ 4.02. Гарантії від збитків на користь Постачальників

Розділ 4.03. Переуступка прав

Розділ 4.04. Представництво та звільнення від відповідальності

Стаття V. Повідомлення. Визначені представники та модифікації

Розділ 5.01. Повідомлення

Розділ 5.02. Повноваження стосовно дій

Розділ 5.03. Модифікація

Розділ 5.04. Англійська мова

Стаття VI. Дата набрання чинності Угодою. Припинення дії Угоди

Розділ 6.01. Дата набрання чинності Угодою

Розділ 6.02. Передумови набрання чинності

Розділ 6.03. Припинення дії Угоди

Розділ 6.04. Припинення дії Угоди після виконання

Доповнення 1. Опис Проекту

Доповнення 2. Домовленості про закупівлю

Доповнення 3. Форма угоди про гарантії від збитків

Угода, датована 12 листопада 1996 р., між Європейським банком реконструкції та розвитку (Банк) як Розпорядником (Розпорядник) коштів, наданих згідно з Грантом з Рахунка ядерної безпеки, Урядом України (Держави, місцезнаходження Об'єкта) та Чорнобильською атомною електростанцією (Одержувач), державним підприємством, яке належним чином організовано й існує згідно із законами України.

Преамбула

Оскільки відповідно до Правил Рахунка ядерної безпеки Банк погодився вирішувати все коло питань, пов'язаних з управлінням коштами, що надаватимуться Донорами через Рахунок ядерної безпеки для фінансування шляхом надання грантів (субсидій) для підготовки й упровадження проектів, які стосуються надання технічної допомоги й придбання, монтажу та введення в експлуатацію обладнання, яке має на меті негайне поліпшення безпеки експлуатації і яке є складовою невідкладних заходів поліпшення технічної безпеки ядерних реакторів, що мають найвищий ступінь ризику;

оскільки кошти повинні надходити в розпорядження Одержувача відповідно до Правил Рахунка ядерної безпеки на основі грантів (Грант) для сприяння Одержувачу у виконанні Проекту згідно з положеннями та умовами, які визначені цим документом;

оскільки Одержувач і Держава місцезнаходження об'єкта визнають, що Банк може одноосібно виступати як Розпорядник коштів за і від імені Донорів коштів на Рахунку ядерної безпеки відповідно до чітких банківських принципів підтримки інвестиційних проектів і що ця діяльність є незалежною від його ролі як фінансової установи;

визнаючи необхідність безперервності підтримки ядерної безпеки на найвищому рівні з урахуванням принципів, визначених Конвенцією про ядерну безпеку, і відповідно до визнання суттєвої ролі, яку відіграє в цій галузі сильний і незалежний державний регулятивний орган з питань ядерної безпеки, а також

оскільки сторони визнають важливість зобов'язань Уряду України й "Великої сімки" стосовно вживання всіх необхідних заходів для впровадження всеосяжної програми підтримки рішення України стосовно закриття Чорнобильської атомної електростанції до 2000 р. відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння.

зараз, отже, сторони домовляються про таке:

Стаття I. Стандартні положення та умови. Визначення

Розділ 1.01. Стандартні положення та умови

Стандартні положення та умови від 14 червня 1993 р., що поширюються на Гранти, які надаються з Рахунка ядерної безпеки, (Стандартні положення та умови), додані до цього документа, складають невід'ємну частину цієї Угоди.

Розділ 1.02. Визначення

В усіх випадках уживання в цій Угоді, якщо інше не випливає з контексту, низка термінів, визначених у Стандартних положеннях та умовах й у Декларативній частині цієї Угоди, мають відповідні значення, викладені в них.

Крім того, наведені нижче терміни мають такі значення:

"Спільний протокол" означає Спільний протокол стосовно застосування Віденської конвенції та Паризької конвенції, датований 24 вересня 1988 р., з поправками, які вносяться час від часу;

"Меморандум про взаєморозуміння" означає меморандум про взаєморозуміння, датований 20 грудня 1995 р., укладений між відповідними урядами країн - членів "Великої сімки", Комісією Європейських Співтовариств й Урядом України;

"РОУ" означає Регулятивний орган України в галузі ядерної енергетики;

"Ядерний об'єкт" має значення, надане цьому термінові у Віденській конвенції;

"КОП" означає Керівний орган Проекту, створений Одержувачем відповідно до розділу 3.03 цієї Угоди;

"Об'єкти Проекту" означає ядерні реактори та інші Ядерні об'єкти разом з будь-якими іншими спорудами, потужностями чи устаткуванням, які пов'язані з ними або є допоміжними до них та знаходяться на території Чорнобильської атомної електростанції;

"Проект" означає проект, описаний у доповненні 1 до цієї Угоди;

"Віденська конвенція" означає Віденську конвенцію про цивільну відповідальність за ядерну шкоду, датовану 21 травня 1963 р., з поправками, які внесено станом на дату цієї Угоди, а також

"Домовленості про закупівлю" означає домовленості про закупівлю, викладені в доповненні 2, та Ідентифікаційний перелік обладнання, доданий до них.

Розділ 1.03. Заголовки

Заголовки й зміст уключено виключно для зручності посилань, і вони не складають частини цієї Угоди.

Стаття II. Грант

Розділ 2.01. Грант і валюта

a) Розпорядник погоджується надати Одержувачу, і Одержувач погоджується прийняти, на умовах, які викладені в цій Угоді, або на які ця Угода містить відповідні посилання, грант в сумі 278405050 євро (двісті сімдесят вісім мільйонів чотириста п'ять тисяч п'ятдесят євро) ("Грант"), але за умови, що Розпорядник зберігає за собою право зменшити шляхом письмового повідомлення (яке буде містити причини такого зменшення) Державі місцезнаходження Установки та Одержувачу суму Гранту в таких випадках (i) фінансування Проекту надається з інших багатосторонніх або двосторонніх джерел, або (ii) Одержувач не виконує своїх зобов'язань за цією Угодою з відповідними ретельністю та ефективністю.

(параграф (a) розділу 2.01
у редакції Угоди від 31.07.2012 р.)

b) Суми Гранту, які виділяються для частини B Проекту, підлягають зменшенню в розмірі місцевих внесків, здійснюваних Державою місцезнаходження Об'єкта відповідно до пункту "d" розділу 3.01.

Розділ 2.02. Виплати

Наявна сума може час від часу спрямовуватися згідно з розділом 2.04 на покриття здійснених витрат (або, якщо Розпорядник дасть на це згоду, витрат, які повинні бути здійснені), пов'язаних з обґрунтованою вартістю товарів і послуг, які необхідні для Проекту і які підлягають фінансуванню з надходжень Гранту.

Розділ 2.03. Заявки на виплату

a) Заявки на здійснення виплат для покриття витрат надсилаються Розпоряднику згідно з процедурою, викладеною в розділі 4.01 Стандартних положень та умов.

b) За винятком останньої виплати або якщо інше не погоджене Розпорядником, виплати на покриття витрат з Наявної суми здійснюються сумами, не меншими, ніж 50 000 ЕКЮ.

Розділ 2.04. Витрати, які фінансуються згідно з Грантом

У наведеній нижче таблиці встановлено категорії пунктів, які фінансуються з надходжень Гранту, розподіл сум Гранту для кожної категорії та процент витрат для пунктів, які фінансуються для кожної категорії:

(таблиця розділу 2.04
у редакції Угоди від 31.07.2012 р.)

Розділ 2.05. Передумови здійснення виплат

a) Незважаючи на викладені вище положення розділу 2.04, жодні виплати не здійснюються:

(параграф (a) розділу 2.05 із змінами,
внесеними згідно з Угодою від 31.07.2012 р.)

b) Розпорядник залишає за собою право відкликати за допомогою письмового повідомлення Одержувачу свою згоду на перегляд процесу торгів, передбаченого в доповненні 2, якщо склалася ситуація, яка, на думку Розпорядника, унеможливлює виконання договору в строки, передбачені в Проекті.

Стаття III. Зобов'язання Держави місцезнаходження Об'єкта

Розділ 3.01. Зобов'язання, які бере на себе Держава місцезнаходження Об'єкта

a) Держава місцезнаходження Об'єкта гарантує повне й точне виконання Одержувачем його зобов'язань за цією Угодою.

b) Не обмежуючи зобов'язань, викладених у пункті "a" цього розділу, Держава місцезнаходження Об'єкта:

c) Держава місцезнаходження Об'єкта гарантує, що Чорнобильську атомну електростанцію буде поступово закрито до 2000 року згідно з Меморандумом про взаєморозуміння.

d) Держава місцезнаходження Об'єкта гарантує достатні місцеві кошти для виконання Проекту, зокрема, серед іншого, надання коштів у місцевій валюті, що у еквіваленті складають 9 мільйонів ЕКЮ, для фінансування місцевих витрат, які стосуються частини B Проекту.

Зобов'язання стосовно надання 9 мільйонів ЕКЮ для частини B Проекту лише тоді набирає чинності, коли одержувані щорічні прибутки ядерної енергетики від постачання електроенергії в реальних умовах у будь-якому календарному році зростатимуть на 5 % чи більше порівняно з річними прибутками за 1996 рік. Держава місцезнаходження Об'єкта надає Розпоряднику не пізніше, ніж через 45 днів після закінчення кожного календарного кварталу, звіт, засвідчений уповноваженим представником, в якому детально викладено постачання електроенергії ядерною енергетикою й прибутки, одержані від такого постачання. Визначення того, чи зросли прибутки на 5 %, про які йшлося вище, здійснюється Розпорядником на підставі таких квартальних звітів і будь-якої іншої інформації, доступної Розпоряднику.

e) Держава місцезнаходження Об'єкта стимулює економію електроенергії та ефективність використання шляхом впровадження відповідних ринкових механізмів ціноутворення.

f) Держава місцезнаходження Об'єкта гарантує здійснення розрахунків для виконавців договорів "під ключ", що фінансуються згідно з Проектом, стосовно місцевих поставок і сировини за місцевими цінами.

Розділ 3.02. Ядерна безпека та режими зобов'язань

У рамках загальної політики стосовно поліпшення ядерної безпеки, Держава місцезнаходження Об'єкта:

a) уживає адекватних заходів для підтримання та посилення можливостей РОУ, зокрема, серед іншого:

b) уживає якомога швидше необхідних заходів для того, щоб:

Розділ 3.03. Виконання Проекту

Якщо Розпорядник не погодив іншого, то Одержувач:

a) виконує Проект з належним сумлінням й ефективністю відповідно до чітких стандартів і практики стосовно навколишнього середовища й безпеки, які поширюються на галузь ядерної енергетики, і забезпечує так швидко, як це необхідно, надання як свій місцевий внесок до Проекту коштів, засобів, послуг та інших ресурсів для Проекту;

b) здійснює свої права стосовно Проекту так, щоб захистити інтереси Одержувача й Розпорядника, дотримати положення цієї Угоди та досягти цілей Проекту;

c) страхує чи забезпечує страхування Проекту або вживає адекватних заходів, що задовольняють Розпорядника, для страхування від позовів третіх сторін і від утрат або пошкодження обладнання, придбаного цілком або частково за рахунок коштів, наданих Розпорядником, і в обсязі, що не покривається договорами поставки, а також забезпечує здійснення відшкодування, що повинно виплачуватися згідно з такими страхуваннями, у валюті, яка вільно використовувалася б на заміну чи ремонт таких виробів; як варіант Держава місцезнаходження Об'єкта може надати Одержувачу інші гарантії заміни й відшкодування, прийнятні для Розпорядника, стосовно нещасних випадків і збитків третіх сторін у зв'язку з Проектом;

d) забезпечує використання всіх товарів, робіт і послуг, які фінансуються з надходжень Гранту для Проекту, виключно для цілей Проекту;

e) забезпечує безперешкодний доступ до всіх Засобів Проекту й до всіх інших засобів, доступ до яких є необхідним у зв'язку з виконанням Проекту;

f) негайно повідомляє Розпоряднику:

g) забезпечує наявність у квартальних звітах, які готуються відповідно до підпункту 3 пункту "a" розділу 6.02 Загальних умов, узагальнення сукупних даних про радіацію, випромінювану Об'єктами Проекту;

h) протягом усього строку здійснює експлуатацію й технічне обслуговування або забезпечує експлуатацію й технічне обслуговування в хорошому робочому стані будь-яких об'єктів, які стосуються Проекту, і негайно в разі необхідності здійснює або наказує здійснити всі необхідні ремонти або заміни;

i) забезпечує доступними характеристичними даними про місцезнаходження об'єктів, експлуатація яких припиняється, і призначає кваліфікований персонал для їхньої розбудови й уведення в дію;

j) забезпечує через КОП здійснення підрядчикам - виконавцям договорів "під ключ", які фінансуються згідно з Проектом, місцевих поставок і надання сировини за місцевими цінами, а також

k) фінансує або надає необхідну інфраструктуру для забезпечення експлуатації виробничих потужностей.

Розділ 3.04. Керівний орган Проекту

a) Для координації всіх аспектів виконання Проекту, керування ними, здійснення контролю над ними та здійснення їхньої оцінки Одержувач, якщо Розпорядник не передбачив іншого, створює КОП з адекватними ресурсами й відповідним персоналом і протягом всього строку виконання Проекту незалежно керує ним згідно з колом обов'язків, прийнятних для Розпорядника, які, серед іншого, уключають такі обов'язки:

b) Для сприяння здійсненню Проекту Одержувач:

Розділ 3.05. Закупівля

a) Закупівля товарів, робіт і послуг, зокрема послуг консультантів, які необхідні для Проекту і які повинні фінансуватися з надходжень Гранту, регулюється Правилами Рахунка ядерної безпеки й положеннями цієї Угоди, зокрема доповнення 2.

b) Договори поставки товарів, робіт і послуг укладаються між Одержувачем і підрядчиками чи консультантами, залежно від випадку, якими надаються такі товари, роботи чи послуги.

Розділ 3.06. Вимоги стосовно фінансової звітності

a) Одержувач дотримується процедур, веде журнали й рахунки та надає фінансові звіти стосовно Проекту (балансовий звіт, звіт про прибутки й витрати, звіт про джерела, звіт про використання коштів та у відповідних випадках пов'язані з ними звіти), необхідні для повного й достовірного подання даних відповідно до існуючої практики чіткої бухгалтерської звітності про його операції та фінансовий стан і необхідних для контролю та фіксації досягнутого прогресу у виконанні Проекту, у тому числі витрат і прибутків, які повинні одержуватися від нього.

b) Одержувач:

c) Одержувач дозволяє належним чином уповноваженим представникам Розпорядника час від часу перевіряти свої бухгалтерські книги й рахунки, які стосуються Проекту, і робити їхні копії та перевіряти такі бухгалтерські книги й рахунки.

Розділ 3.07. Експлуатація ядерних реакторів енергоблоків Чорнобильської АЕС

Держава місцезнаходження Об'єкта й Одержувач гарантують, що:

a) усі ядерні реактори Об'єкта Проекту будуть експлуатуватися виключно на підставі чинного дозволу на експлуатацію;

b) дозволи на експлуатацію видаватимуться РОУ згідно із застосовними українськими нормативно-правовими актами;

c) Чорнобильська атомна електростанція підлягає поступовому закриттю до 2000 року відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння.

Стаття IV. Різні положення

Розділ 4.01. Гарантія від збитків на користь Розпорядника

a) За винятком учинених проти окремих осіб позовів про збитки чи тілесні ушкодження, які спричинені їхніми умисними діями, Держава місцезнаходження Об'єкта й Одержувач безвідзивно гарантують, що вони спільно й порізно забезпечать Розпоряднику, його службовцям, агентам і субпідрядникам протягом строку дії цієї Угоди й після його закінчення повне й ефективне звільнення від відповідальності стосовно будь-яких і всіх позовів, претензій, утрат, відповідальності, видатків чи збитків, пов'язаних з Проектом, як у межах України, так і поза її межами, зокрема стосовно позовів, претензій, утрат, відповідальності, видатків чи збитків, які пов'язані з обладнанням, роботами та послугами, наданими Одержувачу чи Державі місцезнаходження Об'єкта згідно із цією Угодою, причому наведене не є обмежувальним.

b) Держава місцезнаходження Об'єкта й Одержувач цим документом дають згоду відповідати в суді будь-якої юрисдикції в межах України чи поза її межами, яким розглядається така претензія чи позов проти Розпорядника чи можливих бенефіціарів, згаданих у пункті "a" цього розділу 4.01, і відмовляються від права заперечення чи посилання на відсутність юрисдикції стосовно Держави місцезнаходження Об'єкта й від права заперечення чи відмови на підставі їхнього імунітету суверенності стосовно будь-якого позову, учиненого проти них Розпорядником або згаданими вище можливими бенефіціарами в будь-якому суді в межах України чи поза її межами.

Розділ 4.02. Гарантії від збитків на користь Постачальників

Держава місцезнаходження Об'єкта надає, у разі звернення, підрядчикам, консультантам і постачальникам обладнання чи послуг, які фінансуються з надходжень Гранту, гарантії від збитків у формі доповнення 3 доти, доки Україна не прийме й не впровадить у повному обсязі положень Віденської конвенції.

Розділ 4.03. Переуступка прав

Крім випадку, коли Розпорядник дав попередню письмову згоду, жодна зі сторін цієї Угоди не може переуступити чи передати будь-яких прав, наданих згідно із цим Грантом чи будь-якою його частиною.

Розділ 4.04. Представництво та звільнення від відповідальності

a) Розпорядник не є представником чи довірительним власником Держави місцезнаходження Об'єкта, Одержувача чи будь-якої іншої особи чи правосуб'єктної організації й не має жодних фідуціарних відносин з ними.

b) Розпорядник не несе жодної відповідальності будь-якого характеру у зв'язку з претензіями, що стосуються діяльності, яка здійснюється згідно із цією Угодою чи яка пов'язана з нею, і не несе жодної відповідальності за будь-які тілесні ушкодження, утрати чи збитки, спричинені діями чи бездіяльністю, пов'язаними з виконанням Проекту.

Стаття V. Повідомлення. Визначені представники та модифікації

Розділ 5.01. Повідомлення

Будь-які повідомлення чи запити, які необхідно чи дозволено робити згідно із цією Угодою, повинні бути в письмовій формі. Такі повідомлення чи запити вважаються надісланими чи поданими належним чином, якщо їх вручено особисто, передано поштою, телеграфом, телексом чи телефаксом для сторони, якій зазначене повинно бути передане чи подане, на зазначену далі адресу або на будь-яку іншу адресу, яку така сторона може повідомити в письмовій формі стороні, що надсилає повідомлення чи запит.

Для Держави місцезнаходження Об'єкта:

The Ukrainian State Committee on Nuclear Power Utilisation
Attn: Viktor D. Chebrov
9/11 Arsenalnaya St.
Kiev, 252011
Ukraine

Телефон: (380) 44 294-65-29/48-00
Телефакс: (380) 44 294 48-67

Для Одержувача:

Chernobyl Nuclear Power Station
Att: Sergey K. Parashin
Slavutich
Kiev region, 255190
Ukraine

Телефон: (380) 44 224-11-66/225 11-87
Телефакс: (380) 44 792 63-59

Для Розпорядника:

The European Bank for Reconstruction and Development
Attn: Operation Administration Unit
One Exchange Square
London, EC2A 2EH
United Kingdom

Телефон: (44) 171 338-60-00
Телефакс: (44) 171 338-61-00
Телекс: 8812161

Розділ 5.02. Повноваження стосовно дій

Будь-які дії, які необхідно чи дозволено здійснювати, і будь-які документи, які необхідно чи дозволено виконувати згідно із цією Угодою від імені Одержувача, повинні здійснюватися Генеральним директором Одержувача або такою іншою посадовою особою, яка призначається Одержувачем у письмовій формі, і Одержувач подає Розпоряднику достатні підтвердження такого вповноваження й засвідчені зразки підписів кожної такої вповноваженої посадової особи Одержувача.

Розділ 5.03. Модифікація

Будь-які зміни положень цієї Угоди можуть бути погоджені від імені Розпорядника будь-якою посадовою особою Розпорядника, час від часу уповноваженою на здійснення таких змін, і від імені Держави місцезнаходження Об'єкта й Одержувача - письмовим документом, оформленим від імені Держави місцезнаходження Об'єкта й Одержувача особою, призначеною кожною такою стороною.

Розділ 5.04. Англійська мова

Будь-який документ, який передається згідно із цією Угодою, повинен бути викладений англійською чи українською мовою. Документи, викладені будь-якими іншими мовами, повинні супроводжуватись англійським перекладом, засвідченим як затверджений переклад, і такий затверджений переклад повинен бути остаточним для сторін. Під час виникнення будь-якого спору між сторонами документ, складений англійською мовою, є зобов'язувальним.

Стаття VI. Дата набрання чинності Угодою. Припинення дії Угоди

Розділ 6.01. Дата набрання чинності Угодою

Ця Угода набирає чинності з дати надіслання Розпорядником повідомлення Державі місцезнаходження Об'єкта про прийняття ним документальних підтверджень, необхідних згідно з розділом 6.02.

Розділ 6.02. Передумови набрання чинності

Передумовою набрання чинності цією Угодою є подання Розпоряднику Державою місцезнаходження Об'єкта офіційної думки Міністра юстиції Держави місцезнаходження Об'єкта стосовно того, що:

a) укладення й виконання цієї Угоди та надання гарантій від збитків, які повинні надаватися згідно з розділом 4.02 у формі доповнення 3, є в межах компетентності й повноважень Уряду України та не суперечать положенням будь-якого закону, постанови України чи угоди, яка для України є зобов'язувальною;

b) цю Угоду належним чином санкціоновано, оформлено та передано від імені Держави місцезнаходження Об'єкта й Одержувача, та що вона є дійсним і юридично зобов'язувальним зобов'язанням України й Одержувача згідно з викладеними в ній умовами, а також

c) усі повноваження, необхідні для укладення, виконання, юридичної та позовної сили цієї Угоди й виконання Проекту, було одержано або введено в дію (залежно від випадку), і вони є чинними в повному обсязі.

Розділ 6.03. Припинення дії Угоди

Дію цієї Угоди може бути припинено будь-коли за обопільною письмовою згодою сторін цієї Угоди.

Розділ 6.04. Припинення дії Угоди після виконання

Крім випадку, коли дію цієї Угоди припинено згідно з розділом 6.03, ця Угода залишається чинною доти, доки Грант не буде виплачено в повному обсязі й доки сторони цієї Угоди не виконають усіх своїх зобов'язань за цією Угодою.

На посвідчення чого сторони цієї Угоди, діючи через своїх належним чином уповноважених представників, розпорядилися, щоб цю Угоду було підписано й офіційно передано в Лондоні, Англія, у чотирьох примірниках англійською мовою, причому кожний з них уважається як оригінал від дня й року, які попередньо написано вище.

Європейський банк
реконструкції та розвитку
як Розпорядник

Підписав: (Підпис)
Ім'я: Йоахім Яхке
Посада: Заступник Віце-президента

Уряд України

Підписав: (Підпис)
Ім'я: Віктор Д. Чебров
Посада: Голова Державного комітету України по використанню ядерної енергії

Чорнобильська атомна електростанція
як Одержувач

Підписав: (Підпис)
Ім'я: Сергій К. Парашин
Посада: Генеральний Директор Чорнобильської атомної електростанції

_____________
* Ратифіковано Законом України від 18 березня 1997 року N 147/97-ВР (Офіційний вісник України, 1997 р., число 25, с. 6)

 

Доповнення 1. Опис Проекту

Метою Проекту є надання допомоги Одержувачу в поліпшенні експлуатаційної безпеки 3-го енергоблока Об'єкта Проекту, щоб його можна було експлуатувати протягом короткотривалого строку з поліпшеним рівнем безпеки до припинення його експлуатації, і надання допомоги Одержувачу в підготовці до припинення експлуатації Об'єкта Проекту до 2000 року.

Проект з урахуванням можливого внесення змін, які можуть бути час від часу погоджені Розпорядником й Одержувачем, складається з таких частин:

Частини A, яка називається "Короткотривале поліпшення безпеки 3-го енергоблока" й має таку структуру:

Постачання та установка обладнання для:

a) перевірки граничного тиску в ході експлуатації;

b) контролю стосовно протирадіаційного захисту й доступу;

c) технічного обслуговування;

d) контролю над реактором;

e) моніторингу водню;

f) надійності електросистем, а також

g) герметичності основного пароводяного контуру.

Частини B, яка називається "Виведення з експлуатації 1, 2 й 3-го енергоблоків" і має таку структуру:

Постачання та установка:

a) устаткування для заводу з переробки рідких радіоактивних відходів, а також

b) тимчасового приміщення для зберігання складових відпрацьованого пального.

Частини C, яка називається "Надання послуг" і має таку структуру:

Надання послуг для:

a) керівництва Проекту в рамках Керівного органу Проекту;

b) інженерно-конструкторських робіт для частин A й B, а також

c) виконання програми інформування громадськості стосовно Проекту.

Завершення Проекту очікується до 31 грудня 2017 р. за умови подовження строку Рахунку ядерної безпеки, визначеного у Статті 5.01.(c) Правил Рахунку ядерної безпеки.

(доповнення 1 із змінами,
внесеними згідно з Угодою від 31.07.2012 р.)

 

Доповнення 2. Домовленості про закупівлю

1. Процедури торгів для товарів, робіт і послуг:

a) згідно з викладеним вище розділом 3.05, товари, роботи й послуги (за винятком послуг консультантів, на які поширюються положення пункту 2 цього доповнення) надаються через відкриті торги, за винятком товарів, робіт і послуг для позицій B 1.1 та B 1.2, які можуть надаватися через одиничні торги, а також

b) для цілей цього пункту процедури відкритих й одиничних торгів викладено в розділі 3 Правил закупок товарів і послуг Європейського банку реконструкції та розвитку.

2. Послуги консультантів:

консультанти, послугами яких Одержувач може користуватися для сприяння здійсненню Проекту, повинні вибиратися згідно з процедурами, наведеними в розділі 5 Правил закупок товарів і послуг Європейського банку реконструкції та розвитку, та відповідно до положень розділу 3.05 цієї Угоди.

3. Розгляд Розпорядником:

a) на всі договори поширюються процедури розгляду, які наведено в додатку 1 до Правил закупок товарів і послуг Європейського банку реконструкції та розвитку, а також

b) попередньому розглядові підлягають такі договори:

 

ПЕРЕЛІК 3 - ФОРМА ГАРАНТІЇ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Гарантія щодо звільнення Підрядників Проекту СВЯП-2 від цивільної відповідальності за ядерну шкоду

Беручи до уваги те, що Україна приєдналася до Віденської конвенції про цивільну відповідальність за ядерну шкоду і прийняла з цього приводу відповідні законодавчі акти з її імплементації, а також те, що Віденська конвенція не охоплює всіх можливих учасників проекту підвищення безпеки Чорнобильської АЕС, Кабінет Міністрів України заявляє:

Стаття 1

(a) відповідальність за ядерну шкоду, що накладається на підрядників чи будь-кого з їх субпідрядників, консультантів, постачальників і субпостачальників товарів чи послуг будь-якого рівня, що оплачуються з коштів Угоди про Грант, і персоналу та афілійованих компаній (включаючи материнські компанії) будь-якого із зазначених суб'єктів ("Бенефіціари") під час проектування, спорудження та експлуатації Сховища відпрацьованого ядерного палива ("СВЯП-2"), внаслідок виникнення ядерного інциденту на Чорнобильській атомній електростанції, включаючи об'єкт "Укриття" або на об'єктах, що споруджуються в рамках Проекту (тут і далі згадані в однині або в множині, залежно від контексту, як Установки), буде понесена оператором відповідної Ядерної Установки, належним чином призначеним Кабінетом Міністрів України ("Оператор") в обсязі і на умовах, передбачених законодавством України;

жоден Бенефіціар не призначатиметься та не визнаватиметься Оператором Установки або Установок;

за винятком позовів, порушених проти окремих осіб за ядерну шкоду чи тілесні ушкодження, що виникли внаслідок вчинення ними зумисних дій або бездіяльності, Уряд України ("Уряд") надаватиме захист на умовах та в розмірі, передбачених законодавством України та Віденською конвенцією, і не порушуватиме позовів проти Бенефіціарів у зв'язку з позовами третіх сторін, порушеними у будь-якому суді чи судовому форумі або в позасудовому порядку, в будь-якій країні, яка не є членом Віденської конвенції чи Спільного протоколу, за наслідками діяльності, пов'язаної з наданням товарів чи послуг будь-якого рівня, що оплачуються з коштів Угоди про Грант при виконанні Проекту СВЯП-2, з приводу спричинення тілесних ушкоджень, збитків або шкоди внаслідок ядерного інциденту на Установці або Установках;

(b) За винятком позовів, порушених проти окремих осіб за ядерну шкоду майну, що знаходиться на місці розташування Установок, що виникла внаслідок вчинення ними зумисних дій, жоден позов не може бути порушено проти Бенефіціарів, а також Бенефіціари звільняються від відповідальності за ядерну шкоду завдану Установкам або будь-якому майну на місці розташування Установок, що використовується або має використовуватися у зв'язку з цими Установками, заподіяну ядерним інцидентом на цих Установках за наслідками діяльності, пов'язаної з наданням товарів чи послуг будь-якого рівня, що оплачуються згідно з Угодою про грант при виконанні Проекту СВЯП-2.

(c) Оператор забезпечить відмову страховиків та будь-яких інших осіб, що забезпечують фінансове покриття цивільної відповідальності за ядерну шкоду Оператора, від права на суброгацію проти Бенефіціарів в зв'язку з відповідальністю за ядерну шкоду, як зазначено вище, за винятком суброгації проти окремих осіб за пошкодження, збитки чи шкоду, що виникли внаслідок вчинення ними зумисних дій або бездіяльності.

Стаття 2

Гарантії, передбачені у статті 1 цього Додатку 3, надаються у зв'язку з діяльністю з реалізації Проекту, що провадиться згідно з угодами чи контрактами на постачання товарів та/чи послуг за Проектом СВЯП-2 та фінансується за Угодою про Грант, і поширюються на Бенефіціарів з країн, які не є членами Віденської конвенції або Спільного протоколу.

Відносини між Оператором і Бенефіціарами, або Кабінетом Міністрів України та Бенефіціарами, які виникають внаслідок реалізації статті 1 цієї Гарантії, включаючи підстави виникнення відповідальності за ядерну шкоду, порядок і межі відшкодування ядерної шкоди та строки позовної давності, повинні регулюватися законодавством України.

Стаття 3

З урахуванням обмежень строків позовної давності, передбачених законодавством України, ця Гарантія залишається безвідклично дійсним зобов'язанням Уряду України і припиняє свою дію щодо окремого Бенефіціара тільки в разі ратифікації країною такого Бенефіціара Віденської конвенції, Спільного протоколу або - у тому числі, Україною - ратифікації іншої конвенції, яка базується на таких же міжнародних принципах відповідальності за ядерну шкоду, і за умови, що така конвенція набрала чинності і залишається чинною на території України та країни такого Бенефіціара і поширюється на діяльність, пов'язану з реалізацією Проекту, однак за такої умови, що положення цієї Гарантії поширюватимуться на будь-який позов, пов'язаний з ядерним інцидентом, який мав місце до набрання чинності зазначеними у цій статті законодавчими актами, та на будь-які позови, порушені Урядом України чи Оператором у зв'язку з втратою чи пошкодженням майна України чи Оператора.

Стаття 4

Будь-які спори, розбіжності чи позови, що стосуються Кабінету Міністрів України і Бенефіціарів та випливають або пов'язані із цією Гарантією, включаючи наявність і законність цієї Гарантії, або факт її порушення чи розірвання, мають розв'язуватися в порядку та на умовах, визначених Статтею IX Стандартних термінів і умов, які поширюються на Гранти з Рахунку ядерної безпеки від 14 червня 1993 р.

Стаття 5

У контексті цієї Гарантії "Віденська конвенція про цивільну відповідальність за ядерну шкоду" або "Віденська конвенція" означає Віденську конвенцію про цивільну відповідальність за ядерну шкоду від 21 травня 1963 р., а "Спільний протокол" означає Спільний протокол про застосування Віденської конвенції та Паризької конвенції від 21 вересня 1988 року.

Для цілей цієї Гарантії терміни "ядерна шкода", "ядерний інцидент", "ядерна установка", "оператор" мають значення, надане їм Віденською конвенцією та законодавством України.

(перелік 3 у редакції
 Угоди від 31.07.2012 р.)

 

Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС
Домовленості про закупівлю

Номер позиції 

Обладнання 

Договірна базова вартість, млн ЕКЮ 

Спосіб закупівлі 

Строк запрошення до участі в торгах 

Строк укладення договору 

Строк завершення договору 

  

Поліпшення безпеки експлуатації 

  

  

  

  

  

A-1.1 

Обладнання для перевірки робочих каналів реактора 

1,4 

Відкритий 

Квітень 1997 р. 

Вересень 1997 р. 

Серпень 1998 р. 

A-1.2 

Обладнання для перевірки головного парового-водяного контуру 

1,6 

Відкритий 

Квітень 1997 р. 

Вересень 1997 р. 

Липень 1998 р. 

A-1.3 

Моніторинг парового колектора і руху по системах трубопроводу 

0,08 

Відкритий 

Травень 1997 р. 

Листопад 1997 р. 

Вересень 1998 р. 

A-2.1 

Система стеження за рівнем радіації на станції 

0,58 

Відкритий 

Травень 1997 р. 

Вересень 1997 р. 

Вересень 1998 р. 

A-2.2 

Система стеження за опроміненням персоналу 

0,7 

Відкритий 

Квітень 1997 р. 

Жовтень 1997 р. 

Липень 1998 р. 

A-2.3 

Система контролю персонального доступу 

0,6 

Відкритий 

Квітень 1997 р. 

Вересень 1997 р. 

Червень 1998 р. 

A-3.1 

Обладнання та приладдя для технічного обслуговування 

0,4 

Відкритий 

Квітень 1997 р. 

Серпень 1997 р. 

Лютий 1998 р. 

A-3.2 

Суттєві для експлуатації запасні електричні частини 

0,72 

Відкритий 

Травень 1997 р. 

Липень 1997 р. 

Вересень 1998 р. 

  

Короткотривалі технічні вдосконалення для посилення ядерної безпеки 

  

  

  

  

  

B-1.1 

Контрольно-вимірювальні прилади для нейтронних потоків 

0,2 

Одиничний 

Квітень 1997 р. 

Серпень 1997 р. 

Травень 1998 р. 

B-1.2 

Контроль над реактором та поглинальні стержні 

1,78 

Одиничний 

Квітень 1997 р. 

Липень 1997 р. 

Квітень 1998 р. 

B-2 

Система контролю над воднем 

1,5 

Відкритий 

Липень 1997 р. 

Вересень 1997 р. 

Грудень 1998 р. 

B-3.1 

Запасні частини для аварійного дизель-генератора 

0,6 

Відкритий 

Квітень 1997 р. 

Червень 1997 р. 

Березень 1998 р. 

B-3.2 

Нові 6кВ механічні перемикачі для основного електропостачання 

1,3 

Відкритий 

Липень 1997 р. 

Жовтень 1997 р. 

Вересень 1998 р. 

B-4.1 

Клапани основного випуску пари та клапани управління 

1,3 

Відкритий 

Липень 1997 р. 

Листопад 1997 р. 

Грудень 1998 р. 

B-4.2 

Обладнання для контролю за вібрацією 

0,6 

Відкритий 

Липень 1997 р. 

Грудень 1997 р. 

Грудень 1998 р. 

  

Споруди для припинення експлуатації 

  

  

  

  

  

C-1 

Завод з переробки рідких і радіоактивних відходів 

19,7 

Відкритий 

Липень 1997 р. 

Листопад 1998 р. 

Серпень 2001 р. 

C-2 

Тимчасове приміщення для зберігання складових відпрацьованого пального РМБК 

66,1 

Відкритий 

Липень 1997 р. 

Січень 1998 р. 

Грудень 2001 р. 

  

Послуги 

  

  

  

  

  

  

Інформування громадськості 

0,1 

Відкритий 

Квітень 1997 р. 

Червень 1997 р. 

Травень 1998 р. 

  

Керування Проектом та інженерне забезпечення 

8,7 

Відкритий 

Грудень 1996 р. 

Січень 1997 р. 

Грудень 2001 р. 

 

ТАБЛИЦЯ КАТЕГОРІЙ, ЯКІ ФІНАНСУЮТЬСЯ З КОШТІВ ГРАНТУ

(Угоду доповнено додатком 1
згідно з Угодою від 31.07.2012 р.)

____________

Опрос