Идет загрузка документа (4 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение между Правительством Украины и Правительством Республики Беларусь об условиях и порядке обмена жилых помещений

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (СНГ) от 17.07.1995

УГОДА
між Урядом України і Урядом Республіки Білорусь про умови та порядок обміну житлових приміщень

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 17.07.95 р.
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ: 17.07.95 р.

Уряд України і Уряд Республіки Білорусь, надалі іменовані "Сторонами", беручи до уваги положення міжнародних угод про права людини, учасниками яких є обидві держави, визнаючи право кожної людини на вільний вибір місця проживання, висловлюючи прагнення до розвитку дружніх взаємовідносин між народами двох держав, погодились з нижчевикладеним:

Стаття 1

Ця Угода встановлює порядок обміну житлових приміщень між громадянами України і Республіки Білорусь, іноземними громадянами, особами без громадянства, які постійно мешкають на територіях обох держав, та тими, що переселяються з однієї держави - учасника цієї Угоди в іншу.

Стаття 2

Обмін житлових приміщень провадиться на умовах і в порядку, встановленими чинним законодавством кожної держави та положеннями цієї Угоди.

Стаття 3

Допускається обмін житлових приміщень, які належать до всіх форм власності.

Стаття 4

1. Якщо одне з обмінюваних житлових приміщень знаходиться в Києві, а інше в одному з населених пунктів Республіки Білорусь, обмінні документи видаються в Києві.

2. Якщо одне з обмінюваних житлових приміщень знаходиться у Мінську, а інше в одному з населених пунктів України, обмінні документи видаються у Мінську.

3. У всіх інших випадках обмін оформляється компетентними органами з обміну житлових приміщень за місцем знаходження одного з обмінюваних приміщень. Вибір місця оформлення обміну визначається за взаємною згодою осіб, які беруть участь в обміні. Видані обмінні документи визнаються обома Сторонами.

Стаття 5

Компетентний орган з обміну житлових приміщень однієї держави сприяє зацікавленим особам в отриманні інформації про наявність житлових об'єктів для обміну на території іншої держави, а також надає інформацію про умови і порядок отримання дозволу на постійне проживання, громадянство, освіту, можливості пенсійного забезпечення та працевлаштування в державі, обраній для постійного проживання.

Стаття 6

Громадяни України і Республіки Білорусь, іноземні громадяни, а також особи без громадянства, що постійно мешкають на території обох держав, які переселяються з території однієї держави на територію іншої держави у зв'язку з обміном, зобов'язані отримати дозвіл на постійне проживання. Особи, які отримали дозвіл на постійне проживання, оформляють обмінні документи у порядку, встановленому житловим законодавством кожної з держав та положеннями цієї Угоди.

Стаття 7

Цивільно-правові спори з питань обміну вирішуються відповідно до чинного законодавства кожної з держав.

Стаття 8

Сторони за обопільною згодою можуть вносити доповнення і зміни до тексту цієї Угоди.

Стаття 9

Ця угода набуває чинності з моменту її підписання і укладається на невизначений термін. Кожна із Сторін може в будь-який час зупинити дію цієї Угоди, письмово попередивши не пізніше як за три місяці іншу Сторону щодо свого наміру.

Вчинено в місті Мінську, 17 липня 1995 року у двох примірниках кожний українською, білоруською і російською мовами, при цьому всі тексти є автентичні.

У разі розбіжностей у тлумаченні текст російською мовою матиме переважну силу.

 

За Уряд України 

За Уряд Республіки Білорусь 

(підпис) 

(підпис) 

Опрос