Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение о сохранении афро-евразийских мигрирующих водно-болотных птиц

Страны - участницы
Многостороннее соглашение (не СНГ) от 16.06.1995

УГОДА
про збереження афро-євразійських мігруючих водно-болотних птахів

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 16.06.95 р.
ДАТА РАТИФІКАЦІЇ: 04.07.2002 р.

ДОГОВІРНІ СТОРОНИ,

НАГАДУЮЧИ, що Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин (1979 р.) заохочує міжнародне співробітництво в галузі збереження мігруючих видів;

ВРАХОВУЮЧИ, що Перша нарада Конференції Сторін Конвенції, яка відбулася у Бонні в жовтні 1985 року, доручила Секретаріату Конвенції вжити необхідних заходів для розробки Угоди стосовно Anatidae (родини Качиних) Західної Палеарктики;

ВИЗНАЮЧИ, що мігруючі водно-болотні птахи є важливою частиною біологічного різноманіття Землі, яке, згідно з духом Конвенції про біологічне різноманіття (1992 р.) та Порядком денним на 21 сторіччя, необхідно зберегти на користь нинішніх і прийдешніх поколінь;

БЕРУЧИ ДО УВАГИ економічні, соціальні, культурні та рекреаційні переваги, які випливають з використання певних видів мігруючих водно-болотних птахів, їх роль у довкіллі та екологічне, генетичне, наукове, естетичне, рекреаційне, культурне, освітнє, соціальне та економічне значення водно-болотних птахів взагалі;

БУДУЧИ ВПЕВНЕНИМИ, що будь-яке добування мігруючих водно-болотних птахів повинно здійснюватись на засадах сталого використання, що враховує статус збереження видів на всьому просторі ареалу та їх біологічні характеристики;

УСВІДОМЛЮЮЧИ, що мігруючі водно-болотні птахи є особливо уразливі через те, що вони мігрують на дуже великі відстані та залежні від мережі водно-болотних угідь, число яких все зменшується, і які через нераціональну діяльність людини деградують, що відображено в Конвенції про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовища існування водоплавних птахів (1971 р.);

УСВІДОМЛЮЮЧИ потребу термінових дій, щоб зупинити зниження чисельності мігруючих водно-болотних птахів та скорочення середовищ існування в межах географічної системи міграцій афро-євразійських водно-болотних птахів;

МАЮЧИ ВПЕВНЕНІСТЬ У ТОМУ, що укладення багатосторонньої Угоди та її виконання шляхом скоординованих або узгоджених дій здатне внести значний та ефективний внесок у справу збереження мігруючих водно-болотних птахів та їх середовищ існування, а також буде мати додатковий ефект для збереження багатьох інших видів тварин і рослин; та

ВРАХОВУЮЧИ, що ефективне виконання такої Угоди потребує допомоги деяким державам ареалу в дослідженнях, навчанні та моніторингу стосовно мігруючих водно-болотних птахів і їх середовищ існування, управління такими середовищами існування, а також для створення або покращення роботи наукових та адміністративних інституцій щодо реалізації цієї Угоди,

ДОМОВИЛИСЯ ПРО НАСТУПНЕ:

Стаття I
Територія, терміни та їх інтерпретація

Опрос