Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Меморандум о поддержании мира и стабильности в Содружестве Независимых Государств

Страны - участницы
Меморандум от 10.02.1995

МЕМОРАНДУМ
про підтримку миру та стабільності в Співдружності Незалежних Держав

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 10.02.95 р.
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ: 10.02.95 р.

Держави - учасниці Співдружності Незалежних Держав,

спираючись на історично сформовані зв'язки між ними,

виходячи з того, що неврегульованість конфліктів між державами - учасницями Співдружності Незалежних Держав суперечить основним принципам, покладених в основу існування Співдружності,

виражаючи свою прихильність цілям і принципам, проголошених Статутом Організації Об'єднаних Націй, Організацією по безпеці і співробітництву в Європі, Статутом Співдружності Незалежних Держав і документами, прийнятими в рамках Співдружності, і вважаючи, що підтримка миру і стабільності у взаєминах між державами є невід'ємною умовою функціонування Співдружності Незалежних Держав, що забезпечують економічний, соціально-політичний розвиток як кожної з держав, так і Співдружності в цілому,

визнаючи, що збереження миру як у рамках усієї Співдружності, так і в кожній з держав у межах загальновизнаних кордонів, відповідає інтересам народів цих держав,

заявляють про нижченаведене:

1. Держави - учасники Співдружності будуть утримуватися від військової, політичної, економічної та іншої форм тиску одна на одну.

2. Держави, що підписали цей Меморандум, мають намір припинити у відповідності із своїм національним законодавством створення і діяльність на своїх територіях організацій, груп або окремих осіб, спрямованих проти незалежності, територіальної цілісності і недоторканності кордонів або на загострення міжнаціональних відносин, а також на зазіхання ззовні на державний устрій держав, що підписали цей Меморандум.

3. Держави підтверджують непорушність існуючих кордонів один одного і виступають проти будь-яких дій, що підривають їхню непорушність, а також будуть вирішувати усі суперечки, що виникають з питань кордонів і територій, тільки мирними засобами.

4. У випадку виникнення ситуації, що торкає інтереси безпеки якої-небудь держави, що підписали цей Меморандум, вона може звернутися до інших держав - учасників Співдружності з проханням невідкладно провести консультації.

5. Держави утримуються від будь-якого прямого або непрямого втручання у внутрішні справи іншої держави-учасниці, що підписали цей Меморандум.

6. Держави будуть утримуватися від участі в союзах і блоках, спрямованих проти кожної з держав - учасниць Співдружності.

7. Держави - учасниці Співдружності на своїх територіях відповідно до національного законодавства і міжнародних норм будуть вживати заходів для припинення будь-яких проявів сепаратизму, націоналізму, шовінізму і фашизму.

Вони будуть сприяти об'єктивному висвітленню суспільно-політичних процесів в інших державах - учасницях Співдружності.

8. Держави зобов'язуються не підтримувати на території інших держав-учасниць сепаратистські рухи, а також сепаратистські режими, якщо такі виникнуть; не встановлювати з ними політичних, економічних і інших зв'язків; не допускати використання ними територій і комунікацій держав - учасниць Співдружності; не надавати їм економічної, фінансової, військової та іншої допомоги.

9. Держави будуть підтримувати зусилля одна одної з подальшого зміцнення заходів довіри і безпеки між державами - учасницями Співдружності Незалежних Держав.

Вчинено в місті Алмати 10 лютого 1995 року в одному дійсному примірнику російською мовою. Дійсний примірник зберігається в Архіві Уряду Республіки Білорусь, що направить кожній державі, які підписала цей Меморандум, його засвідчену копію.

 

За Азербайджанську Республіку

За Республіку Молдова

(підпис)

(підпис)

За Республіку Вірменія

За Російську Федерацію

(підпис)

(підпис)

(З урахуванням особливої думки
Вірменії і за винятком п. п. 7 - 8)

 

За Республіку Білорусь

За Республіку Таджикистан

(підпис)

(підпис)

За Республіку Грузія

За Туркменистан

(підпис)

(підпис)

За Республіку Казахстан

За Республіку Узбекистан

(підпис)

(підпис)

За Киргизьку Республіку

За Україну

(підпис)

(підпис)

Опрос