Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение между Правительством Украины и Правительством Республики Беларусь относительно организации совместного контроля в пунктах пропуска на украинско-белорусской государственной границе

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (СНГ) от 14.12.1995

УГОДА
 між Урядом України і Урядом Республіки Білорусь щодо організації спільного контролю в пунктах пропуску на українсько-білоруському державному кордоні

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 14.12.95 р.
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 11.04.97 р.

Уряд України і Уряд Республіки Білорусь, які в подальшому іменуються Договірні Сторони,

беручи до уваги економічні та культурні зв'язки, які традиційно склалися між обома державами,

виходячи з завдань щодо подальшого укріплення охорони кордону, підвищення якості роботи пунктів пропуску та скорочення часу проведення контролю на кордоні,

на основі принципів рівноправ'я, взаємної вигоди та інших принципів міжнародного права,

керуючись Угодою між Урядом України і Урядом Республіки Білорусь про пункти пропуску від 17.12.92 року,

домовились про нижченаведене:

Стаття 1

Для цілей цієї Угоди застосовуються наступні терміни:

"контрольні органи" - уповноважені органи державного контролю Договірних Сторін, які виконують завдання контролю в пунктах пропуску через державний кордон;

"пункт пропуску" - офіційно встановлена територія або частина території прикордонної залізничної, автомобільної станції, аеропорту (аеродрому) з комплексом будівель, споруд та інженерно-технічних засобів, де здійснюються визначені законодавством держав Договірних Сторін види контролю з метою пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів, вантажів та інших предметів;

"контроль" - комплекс заходів, що установлені законодавством держав Договірних Сторін і здійснюються контрольними органами Договірних Сторін відносно осіб, транспортних засобів, вантажів та інших предметів, що прямують через державний кордон;

"спільний контроль" - здійснення контролю відповідними контрольними органами Договірних Сторін спільно в пунктах пропуску на території України і/або Республіки Білорусь без розриву у часі між діями, аж до його закінчення;

"співробітники контрольних органів" - посадові особи контрольних органів Договірних Сторін, що уповноважені здійснювати державний контроль в пунктах пропуску.

Стаття 2

Договірні Сторони, встановлюючи спільний контроль, будуть прагнути до спрощення і прискорення процедури контролю, організації взаємодії і координації роботи контрольних органів.

Стаття 3

Контрольні органи однієї Договірної Сторони здійснюють спільний контроль на території пункту пропуску іншої Договірної Сторони відповідно до законодавства своєї держави. Їх дії мають такі ж правові наслідки, коли б вони здійснювались на своїй території.

Стаття 4

Контроль країни виїзду здійснюється перед контролем країни в'їзду. Правила країни виїзду, пов'язані зі здійсненням контролю, перестають діяти з моменту заяви про закінчення контролю. Проведення повторного контролю контрольними органами країни виїзду можливе за отримання згоди органів країни в'їзду, за винятком випадків, передбачених статтею 8 цієї Угоди.

Стаття 5

Договірна Сторона, на території якої здійснюється спільний контроль, забезпечує контрольним органам іншої Договірної Сторони його безперешкодне виконання і такий же правовий захист, яким користуються її власні контрольні органи.

Співробітники контрольних органів, що здійснюють спільний контроль, однієї Договірної Сторони, і які знаходяться на території пункту пропуску іншої Договірної Сторони у зв'язку з виконанням своїх службових обов'язків, підпорядковуються законам і приписам країни тимчасового перебування, якщо інше не обумовлене цією Угодою.

Стаття 6

Контрольні органи Договірних Сторін, які здійснюють спільний контроль, мають право розміщувати на будівлях та в службових приміщеннях, наданих їм в пункті пропуску, службові написи державною мовою своєї країни, а також герб і прапор своєї держави.

Стаття 7

Згідно з національним законодавством уповноважені контрольні органи Договірної Сторони, на території якої розташований пункт пропуску спільного контролю, встановлюють режим, що регламентує порядок перебування і переміщення в цьому пункті осіб, транспортних засобів, вантажів та інших предметів, а також іншої діяльності, пов'язаної з пропуском через українсько-білоруський кордон осіб і транспортних засобів.

Стаття 8

Перетинання державного кордону особами та переміщення через нього транспортних засобів, вантажів та інших предметів здійснюється після одержання дозволу на перетинання і переміщення від уповноважених на це контрольних органів. З усіх питань, які відносяться до припинення руху та доставки осіб, транспортних засобів, вантажів і інших предметів на свою територію, або з питань, які стосуються збереження доказів правопорушень, контрольні органи іншої Договірної Сторони надають відповідну допомогу.

Стаття 9

Співробітники контрольних органів, які виконують спільний контроль, однієї Договірної Сторони під час виконання службових обов'язків на території пункту пропуску іншої Договірної Сторони мають право носити форменний одяг і знаки розрізнення.

Стаття 10

Співробітники чергової зміни контрольних органів, які здійснюють спільний контроль, перетинають кордон і перебувають тільки в межах режимних зон пунктів пропуску на території країни іншої Договірної Сторони на підставі службових посвідчень.

Стаття 11

Співробітники контрольних органів Договірних Сторін, які здійснюють спільний контроль, перетинають державний кордон з метою здійснення ними контрольних функцій, звільняються від сплати мита, податків та інших зборів відносно транспортних засобів, а також предметів, призначених для виконання цих контрольних функцій, і особистих речей. Службові документи контрольних органів однієї Договірної Сторони, які здійснюють спільний контроль, недоторкані на території іншої Договірної Сторони.

Стаття 12

Охорону об'єктів пунктів пропуску, а також осіб і транспортних засобів, які контролюються або очікують контролю, виконують відповідні контрольні органи Договірної Сторони, на території якої здійснюється спільний контроль. Відповідні контрольні органи Договірних Сторін відповідають за забезпечення переміщення осіб і транспортних засобів між державним кордоном та місцем проведення контролю.

Стаття 13

Транспортні засоби, вантажі, предмети, валюта, культурні і валютні цінності, що прийняті на збереження, затримання або конфісковані співробітниками контрольних органів однієї Договірної Сторони на території іншої Договірної Сторони під час проведення спільного контролю, так як і митні та інші платежі, які стягуються цими органами, а також проби товарів вивозяться з цієї території без дозволів і обмежень, безмитно, без податків та зборів і без митного контролю з боку співробітників контрольних органів іншої Договірної Сторони.

Стаття 14

Договірна Сторона, на території якої здійснюється спільний контроль, надає іншій Договірній Стороні службові приміщення та площі, необхідні для виконання ними контрольних функцій. Порядок надання робочих площ, будівель, споруд, технічних засобів, майна і послуг встановлюється на взаємовигідних умовах.

Обладнання службових приміщень, оргтехніка, технічні засоби контролю та інше майно, необхідне для виконання контрольними органами їх службових обов'язків при здійсненні спільного контролю, переміщуються на територію пункту пропуску іншої Договірної Сторони на умовах тимчасового ввезення.

Стаття 15

Адміністрації залізниць держав Договірних Сторін надають право безкоштовного проїзду в поїздах співробітникам контрольних органів, які здійснюють спільний контроль під час руху поїздів на відрізках залізничних ліній, що визначаються Договірними Сторонами.

Стаття 16

Контрольними органами Договірних Сторін розробляється і узгоджується технологічна схема спільного контролю.

Технологічна схема спільного контролю повинна передбачати порядок виконання контрольних функцій, права та обов'язки посадових осіб контрольних органів, які здійснюють спільний контроль, відповідну кількість посадових осіб, які беруть участь у спільному контролі, одночасність перезмінок, відкликання посадових осіб контрольних органів у випадку порушення ними встановленого порядку контролю, або передогляду об'єктів контролю, порядок черговості проведення контролю транспортних засобів, вантажів та осіб, що користуються правом позачергового проїзду або пільгами у відповідності до законодавства держав Договірних Сторін, а також інші питання, пов'язані з проведенням спільного контролю.

Стаття 17

Контрольні органи Договірних Сторін, які здійснюють спільний контроль, будуть своєчасно інформувати один одного про зміни у законодавствах держав Договірних Сторін, які стосуються питань, що мають значення для здійснення спільного контролю. Контрольні органи Договірних Сторін, які здійснюють спільний контроль, будуть взаємно обмінюватися відомостями оперативного характеру.

Стаття 18

Ця Угода діє упродовж двох років з подальшим автоматичним продовженням на один рік, якщо жодна з Договірних Сторін не заявить дипломатичними каналами про свій намір припинити дію цієї Угоди за шість місяців до закінчення строку дії Угоди.

Стаття 19

Зміни і доповнення до цієї Угоди здійснюються за взаємною згодою обох Договірних Сторін.

Всі суперечні питання, що стосуються тлумачення та виконання положень Угоди, вирішуються шляхом консультацій та переговорів.

Стаття 20

Ця Угода набуває чинності через тридцять днів після обміну повідомленнями щодо виконання Договірними Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття нею чинності.

Вчинено в м. Києві 14 грудня 1995 р., в двох примірниках, кожний українською, білоруською та російською мовами, при цьому обидва тексти є автентичними. У разі розбіжностей щодо тлумачення положень цієї Угоди приймається текст російською мовою.

 

За Уряд України

За Уряд Республіки Білорусь

(підпис) 

(підпис) 

Опрос