Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение о проведении согласованной политики в области транзита природного газа

Страны - участницы
Многостороннее соглашение (СНГ) от 03.11.1995

УГОДА
 про проведення узгодженої політики в галузі транзиту природного газу

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 03.11.95 р.
ДАТА РАТИФІКАЦІЇ: 18.12.96 р.
ДАТА НАБУТТЯ ЧИННОСТІ: 03.06.97 р.
ДАТА НАБУТТЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 02.07.97 р. 

Додатково див. Довідку
 станом на 1 вересня 2004 року
,
 Відомість
 станом на 15 січня 2008 року

Уряди держав - учасниць цієї Угоди, далі - Сторони,

керуючись загальноприйнятими принципами і нормами міжнародного права, Договором до Енергетичної хартії від 17 грудня 1994 року,

визнаючи необхідність забезпечення вільного транзиту природного газу незалежно від походження, місця призначення або його володаря,

визнаючи необхідність здійснення узгоджених заходів з метою забезпечення народного господарства і населення держав-учасниць цієї Угоди безперебійним газопостачанням,

з метою подальшої реалізації положень Договору про створення Економічного союзу від 24 вересня 1993 року

погодилися про наступне:

Стаття 1

Для цілей цієї Угоди:

"транзит газу" - переміщення територією Сторони газу, який походить з території другої держави і призначений для території третьої держави, за умови, що або друга держава, або третя держава є договірною стороною.

Стаття 2

Сторони вживають необхідних заходів із забезпечення вільного транзиту й схоронності природного газу під час його трубопровідного транспортування територією своїх держав. 

Природний газ, що постачається транзитом територією однієї зі Сторін, не може бути використаний для протреб Сторони, яка здійснює його транзит.

Стаття 3

Сторони зобов'язуються вживати необхідних заходів, в тому числі спільних, для того, щоб жодна зі сторін не опинилася під загрозою відключення від джерел газопостачання й не було завдано шкоди інтересам держав-постачальників природного газу й держав, що здійснюють його транзит.

Стаття 4

У разі виникнення спору між сторонами цієї Угоди Сторони зобов'язуються не припиняти й не скорочувати транзитних поставок газу до вирішення цього спору.

Сторони забезпечують дотримання всіх раніше досягнутих домовленостей щодо умов транспортування природного газу до остаточного розв'язання спору, але не пізніше строку дії контракту.

Стаття 5

У разі аварії в транзитній газотранспортній системі Сторона, на території якої сталася аварія, негайно повідомляє про це заінтересованим Сторонам і вживає всіх необхідних заходів для усунення наслідків аварії, не чекаючи на результати розслідування її причин. Зменшений при цьому обсяг газу, що поставляється, розподіляється між споживачами пропорційно до обсягів транзитного газу згідно з укладеними договорами.

Сторони здійснюють в пріоритетному порядку поставки обладнання, матеріалів, комплектуючих виробів і запасних частин для проведення відновлювальних і ремонтних робіт на транзитних газотранспортних системах. При цьому Сторони не будуть застосовувати митні та еквівалентні їм збори, також обмеження нетарифного характеру.

Стаття 6

Спори між Сторонами відносно тлумачення і застосування положень цієї Угоди, а також спори, що зачіпають права і обов'язки Сторін, будуть вирішуватися шляхом проведення безпосередніх консультацій і переговорів між заінтересованими сторонами або інших процедур, передбачених міжнародним правом.

Стаття 7

Сторони вживають заходів по забезпеченню своєчасних розрахунків за транзит і споживання природного газу.

Стаття 8

Ця Угода набуває чинності з моменту одержання депозитарієм третього повідомлення про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття Угодою чинності.

Стаття 9

Кожна Сторона може вийти з цієї Угоди, попередньо повідомивши в письмовій формі депозитарія Угоди про свій намір не пізніше ніж за шість місяців до дати виходу.

Вчинено в місті Москві 3 листопада 1995 року в одному дійсному примірнику російською мовою. Дійсний примірник зберігається у Виконавчому Секретаріаті Співдружності Незалежних Держав, який направить кожній державі, що підписала цю Угоду, його завірену копію.

  

За Уряд
Азербайджанської Республіки
/підпис/ Ф. Кулієв

За Уряд
Республіки Молдова
/підпис/ А. Сангелі

За Уряд
Республіки Вірменія
/підпис/ Г. Багратян

За Уряд
Російської Федерації
/підпис/ В. Чорномирдін

За Уряд
Республіки Білорусь
/підпис/ М. Чигир

За Уряд
Республіки Таджикистан
/підпис/ Д. Карімов

За Уряд
Республіки Грузія
/підпис/ Б. Гулуа

За Уряд
Туркменистану
/підпис/ В. Отчерцов

За Уряд
Республіки Казахстан
/підпис/ Н. Ісингарін

За Уряд
України
/підпис/ Є. Марчук

За Уряд
Киргизької Республіки
/підпис/ А. Джумагулов

 
 
 

 

* * *

Угоду підписано Азербайджанською Республікою із застереженням:

"Статтю 3: Виключити. Ввести статтю такого змісту: "Положення цієї Угоди не повинні тлумачитися як такі, що перешкоджають вживанню будь-якою Стороною заходу в рамках її суверенних прав, який вона вважатиме необхідним для захисту суттєвих інтересів її безпеки і підтримування громадського порядку, в тому числі в періоди війн, збройних конфліктів або надзвичайних станів в міжнародних відносинах".

Угоду підписано Республікою Грузія із застереженням:

"До статті 2: Грузія пропонує доповнити абзац 2 словами "за виключенням, коли Сторони домовляються про оплату вартості транзиту за рахунок частини природного газу, що поставляється транзитом".

Угоду не підписано Республікою Узбекистан.

Угоду Україною ратифіковано з таким застереженням:

"Положення статті 5 Угоди про проведення узгодженої політики в галузі транзиту природного газу щодо незастосування Сторонами мита та еквівалентних їм зборів, а також обмежень нетарифного характеру під час здійснення поставок обладнання, матеріалів, комплектуючих виробів та запасних частин для проведення відновних і ремонтних робіт на транзитних газотранспортних системах застосовуються для України лише в частині звільнення від мита і згідно з переліком, що затверджується Кабінетом Міністрів України".

____________

Опрос