Идет загрузка документа (86 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение между Украиной и Международным агентством по атомной энергии о применении гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (не СНГ) от 21.09.1995

УГОДА
між Україною та Міжнародним агентством з атомної енергії про застосування гарантій у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 21.09.95
ДАТА РАТИФІКАЦІЇ: 17.12.97*
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ: 22.01.98

Беручи до уваги, що Україна є учасницею Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (далі іменованого "Договір"), який був відкритий для підписання в Лондоні, Москві і Вашингтоні 1 липня 1968 року, і набув чинності 5 березня 1970 року,

беручи до уваги, що пункт 1 статті III згаданого Договору зазначає, що:

"Кожна з держав - учасниць Договору, що не володіє ядерною зброєю, зобов'язується прийняти гарантії, як вони викладені в угоді, про яку будуть вестися переговори і яку буде укладено з Міжнародним агентством з атомної енергії відповідно до Статуту Міжнародного агентства з атомної енергії та системи гарантій Агентства виключно з метою перевірки виконання його зобов'язань, прийнятих відповідно до цього Договору з тим, щоб не допустити переключення ядерної енергії з мирного застосування на ядерну зброю чи інші ядерні вибухові пристрої. Процедури гарантій, що вимагаються цією статтею, здійснюються щодо вихідного чи спеціального матеріалу, який розщеплюється, незалежно від того, чи виробляється він, чи обробляється, чи використовується у будь-якій основній ядерній установці або знаходиться за межами будь-якої такої установки. Гарантії, що вимагаються цією статтею, застосовуються до всього вихідного чи спеціального матеріалу, що розщеплюється, в усій мирній ядерній діяльності в межах території такої держави, під її юрисдикцією чи такою, що здійснюється під її контролем де б то не було",

беручи до уваги, що Міжнародне агентство з атомної енергії (далі іменоване "Агентство") має повноваження, відповідно до статті III свого Статуту, укладати такі угоди,

Цим Україна і Агентство погодились про таке:

ЧАСТИНА I
ГОЛОВНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Стаття 1

Україна у відповідності з пунктом 1 статті III Договору бере на себе зобов'язання прийняти, згідно з положеннями цієї Угоди, гарантії до всього вихідного або спеціального матеріалу, що розщеплюється, в усій мирній ядерній діяльності в межах її території, під її юрисдикцією або що здійснюється під її контролем де б то не було, виключно з метою перевірки того, щоб такий матеріал не переключався на ядерну зброю або інші ядерні вибухові пристрої.

ЗАСТОСУВАННЯ ГАРАНТІЙ

Стаття 2

Агентство має право і зобов'язане забезпечити згідно з положеннями цієї Угоди застосування гарантій до всього вихідного або спеціального матеріалу, що розщеплюється, в усій мирній ядерній діяльності в межах території України, під її юрисдикцією або що здійснюється під її контролем де б то не було, виключно з метою перевірки того, щоб такий матеріал не переключався на ядерну зброю або інші ядерні вибухові пристрої.

СПІВРОБІТНИЦТВО МІЖ УКРАЇНОЮ І АГЕНТСТВОМ

Стаття 3

Україна і Агентство співробітничають з метою сприяння здійсненню гарантій, передбачених цією Угодою.

ЗДІЙСНЕННЯ ГАРАНТІЙ

Стаття 4

Гарантії, передбачені цією Угодою, здійснюються таким чином:

(a) щоб уникати створення перешкод економічному та технологічному розвитку України або міжнародному співробітництву в галузі мирної ядерної діяльності, включаючи міжнародний обмін ядерним матеріалом;

(b) щоб уникати необгрунтованого втручання в мирну ядерну діяльність України і, зокрема, в експлуатацію установок; і

(c) щоб бути сумісними з розумною практикою керування, необхідною для економічного та безпечного здійснення ядерної діяльності.

Стаття 5

(a) Агентство вживає всіх застережних заходів для захисту комерційних та промислових секретів та іншої конфіденційної інформації, які стануть йому відомими під час здійснення цієї Угоди.

(b)

(i) Агентство не публікує і не передає ніякій державі, організації або окремій особі ніякої інформації, одержаної ним у зв'язку зі здійсненням цієї Угоди, за виключенням того, що певна інформація щодо здійснення цієї Угоди, може бути надана Раді керуючих Агентства (далі іменованої "Рада"), а також тим співробітникам Агентства, яким така інформація необхідна у зв'язку з їхніми офіційними обов'язками щодо гарантій, однак лише в обсязі, необхідному Агентству для виконання своїх обов'язків по здійсненню цієї Угоди.

 

(ii) Узагальнена інформація про ядерний матеріал, який підлягає гарантіям відповідно до цієї Угоди, може бути опублікована за рішенням Ради, якщо безпосередньо зацікавлені держави дадуть на це свою згоду. 

Стаття 6

(a) Здійснюючи гарантії за цією Угодою, Агентство повністю враховує технологічні досягнення у галузі гарантій і докладає всіх зусиль для забезпечення оптимальної ефективності витрат та застосування принципу забезпечення ефективних гарантій щодо потоку ядерного матеріалу, який підлягає гарантіям відповідно до цієї Угоди, шляхом використання приладів та інших технічних засобів в певних ключових місцях у такому обсязі, в якому це дозволяє зробити існуюча або майбутня технологія.

(b) З метою забезпечення оптимальної ефективності витрат використовуються, наприклад, такі засоби, як:

НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ МАТЕРІАЛІВ

Стаття 7

(a) Україна створює і використовує систему обліку і контролю всього ядерного матеріалу, який підлягає гарантіям відповідно до цієї Угоди.

(b) Агентство застосовує гарантії таким чином, щоб мати можливість перевіряти дані системи України з метою впевнитися, що ядерний матеріал ніяким чином не переключався з мирного використання на виробництво ядерної зброї або інших ядерних вибухових пристроїв. Перевірка Агентства включає, зокрема, незалежні вимірювання і спостереження, здійснювані Агентством відповідно до процедур, визначених у частині II цієї Угоди. Здійснюючи перевірку, Агентство враховує належним чином технічну ефективність системи України.

НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ АГЕНТСТВУ

Стаття 8

(a) Для забезпечення ефективного здійснення гарантій за цією Угодою Україна відповідно до положень частини II цієї Угоди надає Агентству інформацію, яка стосується ядерного матеріалу, що підлягає гарантіям за цією Угодою,а також характеристик установок, які мають відношення до постановки під гарантії такого матеріалу.

(b)

(i) Агентство вимагає лише мінімальну кількість інформації та даних, сумісних з потребами виконання ним зобов'язань за цією Угодою.

 

(ii) Інформація, що стосується установок, складає мінімум інформації, необхідної для застосування гарантій до ядерного матеріалу, який підлягає гарантіям відповідно до цієї Угоди. 

(c) На прохання України Агентство готове вивчити безпосередньо в установах України інформацію, що стосується конструкції, і яку Україна вважає особливо важливою. Така інформація може фізично не надаватися Агентству, якщо вона буде легко доступною для подальшого вивчення її Агентством в установах України.

ІНСПЕКТОРИ АГЕНТСТВА

Стаття 9

(a)

(i) Агентство отримує згоду України на призначення інспекторів Агентства в Україну.

 

(ii) Якщо Україна або в момент пропозиції про призначення, або в будь-який інший час після призначення заперечує проти такого призначення, Агентство пропонує Україні альтернативну кандидатуру або кандидатури інспекторів. 

 

(iii) Неодноразова відмова України прийняти призначення інспекторів Агентства, внаслідок чого здійснення інспекцій відповідно до цієї Угоди ускладнюється, розглядається Радою за поданням Генерального директора Агентства (далі іменованого "Генеральним директором") з метою вжиття відповідних заходів. 

(b) Україна вживає необхідних заходів для забезпечення інспекторам Агентства умов для ефективного виконання своїх обов'язків за цією Угодою.

(c) Відвідання та діяльність інспекторів Агентства організуються таким чином, щоб:

ПРИВІЛЕЇ ТА ІМУНІТЕТИ

Стаття 10

Україна застосовує до Агентства (включаючи його власність, фонди та активи) і його інспекторів та інших посадових осіб, які виконують свої функції відповідно до цієї Угоди, відповідні положення Угоди про привілеї та імунітети Міжнародного агентства з атомної енергії.

ПРИПИНЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ГАРАНТІЙ

Стаття 11
Витрачання або розчинення ядерного матеріалу

Застосування гарантій щодо ядерного матеріалу припиняється після того, як Агентство виявить, що цей матеріал був витрачений або розчинений таким чином, що він більш непридатний для будь-якої ядерної діяльності, що представляє інтерес з точки зору гарантій, або став таким, що практично не регенерується.

Стаття 12
Передача ядерного матеріалу з України

Україна попередньо повідомляє Агентство про намічені передачі ядерного матеріалу, який підлягає гарантіям відповідно до цієї Угоди, з України згідно з положеннями, викладеними в частині II цієї Угоди. Агентство припиняє застосування гарантій до ядерного матеріалу за цією Угодою після прийняття державою-одержувачем відповідальності за нього, як це передбачено в частині II цієї Угоди. Агентство веде облікові документи, які відображають кожну передачу і, коли це можливо, відновлює застосування гарантій до ядерного матеріалу, що передається.

Стаття 13
Положення, що стосуються ядерного матеріалу, який передбачається використовувати в неядерній діяльності

Коли ядерний матеріал, який підлягає гарантіям відповідно до цієї Угоди, передбачається використовувати в неядерній діяльності, такій, як виробництво сплавів або кераміки, Україна перш ніж використати такий матеріал узгоджує з Агентством обставини, за яких застосування гарантій до такого матеріалу може бути припинено.

НЕЗАСТОСУВАННЯ ГАРАНТІЙ ДО ЯДЕРНОГО МАТЕРІАЛУ, ЯКИЙ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ ВИКОРИСТОВУВАТИ В НЕМИРНІЙ ЯДЕРНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 14

Якщо Україна має намір здійснити своє право використовувати ядерний матеріал, який повинен бути поставлений під гарантії згідно з цією Угодою, в ядерній діяльності, яка не вимагає застосування гарантій згідно з цією Угодою, застосовуються такі процедури:

(a) Україна інформує Агентство про таку діяльність, пояснюючи при цьому:

(b) Україна і Агентство досягають домовленості про те, що тільки поки ядерний матеріал використовується в такого роду діяльності, гарантії, передбачені цією Угодою, не будуть застосовуватися. Ця домовленість, по можливості, визначає термін або умови незастосування гарантій. В будь-якому випадку гарантії, передбачені цією Угодою, знову застосовуються, як тільки ядерний матеріал повертається в мирну ядерну діяльність. Агентство інформується про загальну кількість і склад такого матеріалу, не поставленого під гарантії в Україні, і про всі випадки експорту такого матеріалу; і

(c) кожна домовленість досягається за згодою Агентства. Така згода надається у можливо найкоротші строки і стосується, зокрема, тільки таких питань, як тимчасові і процедурні положення, домовленості щодо звітності, але не передбачає будь-якого ухвалення військової діяльності і не торкається закритої інформації про неї або не стосується використання ядерного матеріалу в такій діяльності.

ФІНАНСОВІ ПИТАННЯ

Стаття 15

Україна та Агентство сплачуватимуть витрати, які вони будуть нести під час виконання їх відповідних зобов'язань за цією Угодою. Проте, якщо Україна або особи, що перебувають під її юрисдикцією, здійснюють додаткові витрати у зв'язку із виконанням особливого запиту Агентства, Агентство відшкодовує такі витрати за умови, що воно попередньо на них погодилось. В будь-якому випадку Агентство бере на себе витрати, пов'язані з будь-якими додатковими вимірюваннями або взяттям проб, які можуть бути запитані інспекторами.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕД ТРЕТЬОЮ СТОРОНОЮ ЗА ЯДЕРНУ ШКОДУ

Стаття 16

Україна забезпечує, щоб будь-який захист від відповідальності перед третьою стороною за ядерну шкоду, включаючи будь-яке страхування або інше фінансове забезпечення, і який може бути наданий у відповідності до її законодавства чи правил, застосовувався до Агентства та його посадових осіб з метою виконання цієї Угоди таким же чином, як цей захист застосовується до громадян України.

МІЖНАРОДНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Стаття 17

Врегулювання будь-якого позову України до Агентства або Агентства до України щодо будь-якої шкоди, заподіяної внаслідок здійснення гарантій за цією Угодою, окрім шкоди, заподіяної в результаті ядерної аварії, здійснюється відповідно до міжнародного права.

ЗАХОДИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ПЕРЕВІРКОЮ ВІДСУТНОСТІ ПЕРЕКЛЮЧЕННЯ

Стаття 18

Якщо на підставі доповіді Генерального директора Рада вирішує, що яка-небудь дія з боку України є необхідною і терміновою для забезпечення перевірки того, що ядерний матеріал, який підлягає гарантіям відповідно до цієї Угоди, не переключається на виробництво ядерної зброї або інших ядерних вибухових пристроїв, Рада може закликати Україну невідкладно вжити необхідних заходів незалежно від того, чи застосовуються процедури врегулювання спору згідно зі статтею 22 цієї Угоди.

Стаття 19

Якщо після вивчення відповідної інформації, наданої їй Генеральним директором, Рада доходить висновку, що Агентство неспроможне перевірити, що не було ніякого переключення ядерного матеріалу, який підлягає гарантіям за цією Угодою, на виробництво ядерної зброї або інших ядерних вибухових пристроїв, то вона може робити повідомлення, передбачені пунктом c статті XII Статуту Агентства (далі іменованого "Статутом"), а також вживати у разі необхідності інших заходів, передбачених у цьому пункті. Здійснюючи такі дії, Рада враховує ступінь впевненості, яку забезпечують вжиті заходи щодо гарантій, і надає Україні будь-яку розумну можливість надати Раді будь-які необхідні докази.

ТЛУМАЧЕННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ УГОДИ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

Стаття 20

Україна та Агентство на прохання будь-якої із сторін консультуються з будь-якого питання, яке виникає у зв'язку з тлумаченням або застосуванням цієї Угоди.

Стаття 21

Україна має право вимагати, щоб будь-яке питання, яке виникло у зв'язку з тлумаченням або застосуванням цієї Угоди, було розглянуте Радою. Рада запрошує Україну взяти участь в обговоренні Радою будь-якого такого питання.

Стаття 22

Будь-який спір, що виникає у зв'язку із тлумаченням або застосуванням цієї Угоди, за винятком спору щодо висновку, зробленого Радою відповідно до статті 19, або дії, здійсненої Радою згідно з таким висновком, який не врегульовано шляхом переговорів або іншим способом, погодженим між Україною та Агентством, передається за проханням будь-якої із Сторін в арбітражний трибунал, склад якого визначається таким чином: Україна і Агентство призначають по одному арбітру, і два арбітри, призначені у такий спосіб, обирають третього, який є головою. Якщо впродовж тридцяти днів з моменту прохання про арбітраж або Україна, або Агентство не призначають арбітра, то Україна або Агентство може звернутися до Голови Міжнародного суду з проханням призначити арбітра. Та сама процедура застосовується у випадках, коли протягом тридцяти днів з моменту призначення другого арбітра, третього арбітра не обрано. Більшість членів арбітражного трибуналу складають кворум, і для прийняття всіх рішень необхідна згода двох арбітрів. Процедура арбітражного розгляду встановлюється трибуналом. Рішення трибуналу є обов'язковими для України і Агентства.

ЗАМІНА ІНШИХ УГОД ПРО ГАРАНТІЇ

Стаття 23

Ця Угода замінює Угоду від 13 січня 1995 року між Україною і Агентством про застосування Агентством гарантій до всього ядерного матеріалу в усій мирній ядерній діяльності України.

ПОПРАВКИ ДО УГОДИ

Стаття 24

(a) Україна і Агентство на прохання будь-якої із сторін, консультуються між собою з питань поправок до цієї Угоди;

(b) На всі поправки необхідна згода України і Агентства;

(c) Поправки до цієї Угоди набирають чинності на тих же умовах, на яких набирає чинності ця Угода;

(d) Генеральний директор невідкладно повідомляє всі держави-члени Агентства про будь-яку поправку до цієї Угоди.

НАБУТТЯ ЧИННОСТІ І СТРОК ДІЇ

Стаття 25

Ця Угода набирає чинності в день, коли Агентство отримає від України письмове повідомлення про виконання всіх встановлених законом і Конституцією України вимог, необхідних для набуття чинності цією Угодою.

Генеральний директор невідкладно повідомляє всі держави-члени Агентства про набуття чинності цією Угодою.

Стаття 26

Ця Угода залишається чинною до тих пір, поки Україна є учасником Договору.

ЧАСТИНА II
ВСТУП

Стаття 27

Метою цієї частини Угоди є визначення процедур, які повинні застосовуватися при виконанні положень про гарантії частини I.

МЕТА ГАРАНТІЙ

Стаття 28

Мета процедур гарантій, викладених в цій частині Угоди, полягає у вчасному виявленні переключення значущих кількостей ядерного матеріалу з мирної ядерної діяльності на виробництво ядерної зброї чи інших ядерних вибухових пристроїв або на невідомі цілі, а також у стриманні такого переключення ризиком раннього виявлення.

Стаття 29

Для досягнення мети, визначеної в статті 28, облік матеріалу використовується як засіб першорядної важливості в галузі гарантій в поєднанні із збереженням і спостереженням як важливими додатковими заходами.

Стаття 30

Технічним висновком про діяльність Агентства в галузі перевірки є заява, яка вказує щодо кожної зони балансу матеріалу кількість неврахованого матеріалу за певний період і визначає межі точності вказаних кількостей.

НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ ЯДЕРНОГО МАТЕРІАЛУ

Стаття 31

Відповідно до статті 7 Агентство, здійснюючи діяльність у галузі перевірки, повною мірою використовує діючу в Україні систему обліку і контролю всього ядерного матеріалу, який підлягає гарантіям відповідно до цієї Угоди, і уникає зайвого дублювання діяльності України в галузі обліку і контролю.

Стаття 32

Система України в галузі обліку і контролю всього ядерного матеріалу, який підлягає гарантіям відповідно до цієї Угоди, базується на структурі зон балансу матеріалу і передбачає у разі необхідності, як це вказано в Додаткових положеннях, здійснення таких заходів, як:

(a) використання системи вимірювань для визначення кількостей ядерного матеріалу, який було отримано, вироблено, відвантажено, втрачено або будь-яким іншим чином вилучено з інвентарної кількості матеріалу, а також для визначення інвентарних кількостей матеріалу;

(b) оцінка точності і ретельності вимірів та оцінка похибки у вимірюваннях;

(c) розробка процедур для ідентифікації, розгляду та оцінки розходжень у вимірах відправника і одержувача;

(d) розробка процедур для визначення фактично наявної кількості матеріалу;

(e) розробка процедур для оцінки нагромадження невиміряної інвентарної кількості матеріалу і невиміряних втрат;

(f) створення системи облікової і звітної документації, яка вказує для кожної зони балансу матеріалу інвентарну кількість ядерного матеріалу і зміни в цій інвентарній кількості, включаючи надходження в зону балансу матеріалу і передачі з неї;

(g) розробка положень, які забезпечують правильність застосування облікових процедур і заходів;

(h) розробка процедур подання звітів Агентству відповідно до статей 59 - 69.

ПОЧАТКОВА ТОЧКА ЗАСТОСУВАННЯ ГАРАНТІЙ

Стаття 33

Гарантії відповідно до цієї Угоди не застосовуються до матеріалу під час видобутку або обробки руди.

Стаття 34

(a) Якщо який-небудь матеріал, що містить уран або торій, який не досяг стадії ядерного паливного циклу, вказаної в пункті (c), безпосередньо або посередньо експортується в яку-небудь державу, яка не володіє ядерною зброєю, то Україна інформує Агентство про кількість такого матеріалу, його склад і призначення, якщо цей матеріал не експортується спеціально для неядерних цілей;

(b) якщо який-небудь матеріал, що містить уран або торій, який не досяг стадії ядерного паливного циклу, вказаної в пункті (c), імпортується, то Україна інформує Агентство про кількість такого матеріалу і його склад, якщо цей матеріал не імпортується спеціально для неядерних цілей;

(c) якщо який-небудь ядерний матеріал, склад і чистота якого роблять його придатним для виготовлення палива або ізотопного збагачення, залишає завод або стадію обробки, на якій його було вироблено, або якщо такий ядерний матеріал чи який-небудь інший ядерний матеріал, вироблений на пізнішій стадії ядерного паливного циклу імпортується в Україну, то цей ядерний матеріал підлягає іншим процедурам гарантій, визначеним в цій Угоді.

ПРИПИНЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ГАРАНТІЙ

Стаття 35

(a) Застосування гарантій до ядерного матеріалу, який підлягає гарантіям відповідно до цієї Угоди, припиняється на умовах, викладених у статті 11. У випадку, якщо умови цієї статті не виконуються, але Україна вважає, що регенерація ядерного матеріалу, який знаходиться під гарантіями, з відходів у цей час практично недоцільна або небажана, Україна і Агентство консультуються відносно застосування відповідних заходів гарантій.

(b) Застосування гарантій до ядерного матеріалу, який підлягає гарантіям відповідно до цієї Угоди, припиняється на умовах, викладених у статті 13, якщо Україна і Агентство погоджуються про те, що такий ядерний матеріал практично не регенерується.

ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ГАРАНТІЙ

Стаття 36

На прохання України Агентство звільняє від гарантій такий ядерний матеріал:

(a) спеціальний матеріал, що розщеплюється, коли він використовується як чутливий елемент в контрольно-вимірювальних приладах у кількостях, що виміряються грамами або менше;

(b) ядерний матеріал, коли він використовується в неядерній діяльності згідно зі статтею 13, якщо такий ядерний матеріал є придатним для регенерації;

(c) плутоній з концентрацією за ізотопом плутоній - 238, яка перевищує 80 %.

Стаття 37

На прохання України Агентство звільняє від гарантій ядерний матеріал, який в інших випадках підлягав би гарантіям, за умови, що загальна кількість ядерного матеріалу, звільненого від гарантій в Україні згідно з цією статтею, не може в будь-який час перевищувати:

(a) загалом одного кілограма спеціального матеріалу, що розщеплюється, який може складатися з одного або декількох наступних матеріалів:

(b) загалом десяти метричних тон природного урану і збідненого урану із збагаченням вище 0,005 (0,5 %);

(c) двадцяти метричних тон збідненого урану із збагаченням 0,005 (0,5 %) або нижче; і

(d) двадцяти метричних тон торію;

або більше від тих кількостей, які можуть бути встановлені Радою для однакового застосування.

Стаття 38

Якщо ядерний матеріал, який було звільнено від гарантій, повинен оброблятися або зберігатися на складі разом з ядерним матеріалом, який підлягає гарантіям відповідно до цієї Угоди, то повинно бути передбачено відновлення застосування до нього гарантій.

ДОДАТКОВІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 39

Україна і Агентство розробляють Додаткові положення, в яких докладно, в тій мірі, в якій це необхідно, щоб Агентство могло у дійовий та ефективний спосіб виконувати свої обов'язки за цією Угодою, вказується яким чином повинні застосовуватися процедури, викладені в цій Угоді. Додаткові положення можуть бути розширені або змінені за згодою між Україною і Агентством без зміни цієї Угоди.

Стаття 40

Додаткові положення набирають чинності одночасно або якнайшвидше після набрання чинності цією Угодою. Україна і Агентство докладають всіх зусиль для того, щоб вони вступили в дію впродовж дев'яносто днів з моменту набрання чинності цією Угодою; подовження цього терміну вимагає домовленості між Україною і Агентством. Україна невідкладно надає Агентству інформацію, необхідну для завершення розробки Додаткових положень. Як тільки ця Угода набере чинності, Агентство має право застосовувати викладені в ній процедури до ядерного матеріалу, який занесено в інвентарний список, передбачений у статті 41, навіть якщо Додаткові положення ще не набрали чинності.

ІНВЕНТАРНИЙ СПИСОК

Стаття 41

Базуючись на первинному звіті, згаданому в статті 61, Агентство складає загальний інвентарний список усього ядерного матеріалу в Україні, який підлягає гарантіям відповідно до цієї Угоди, незалежно від його походження і веде цей інвентарний список на основі подальших звітів і результатів своєї діяльності по перевірці. Копії інвентарного списку надаються Україні через погоджені строки.

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО КОНСТРУКЦІЇ

Загальні положення

Стаття 42

Згідно зі статтею 8 інформація щодо конструкції існуючих установок надається Агентству під час обговорення Додаткових положень. У Додаткових положеннях визначається крайній термін надання інформації щодо конструкції нових установок, і така інформація надається якнайшвидше до введення ядерного матеріалу в нову установку.

Стаття 43

Інформація щодо конструкції, яка надається Агентству, включає у відповідних випадках стосовно кожної установки:

(a) ідентифікацію установки із зазначенням її загальної характеристики, призначення, номінальної потужності і географічного розташування, а також назви і адреси, які використовуються для звичайних ділових цілей;

(b) опис загального розміщення установки із зазначенням, наскільки це можливо, форми, місцезнаходження і потоку ядерного матеріалу та загальної компоновки основних одиниць обладнання, на яких використовується, виробляється або обробляється ядерний матеріал;

(c) опис характеристик установки, які стосуються обліку матеріалу, збереження і спостереження;

(d) опис існуючих на установці і запропонованих процедур обліку і контролю ядерного матеріалу із приділенням особливої уваги зонам балансу матеріалу, які встановлені оператором, вимірюванню потоку матеріалу, і процедурам визначення фактично наявній кількості матеріалу.

Стаття 44

Щодо кожної установки Агентству також надається інша інформація, яка має відношення до застосування гарантій, зокрема, інформація про організаційну відповідальність за облік і контроль матеріалу. Україна надає Агентству додаткову інформацію про правила охорони здоров'я і техніки безпеки, яких Агентство повинно дотримуватися і які інспектори повинні виконувати на установці.

Стаття 45

Агентству для розгляду надається інформація щодо змін конструкції, які мають відношення до цілей гарантій, і воно повідомляється про будь-які зміни в інформації, яка надається йому відповідно до статті 43, в достатній мірі завчасно для того, щоб у процедури застосування гарантій, у разі необхідності, були внесені відповідні уточнення.

Стаття 46
Цілі розгляду інформації щодо конструкції

Інформація, яка надається Агентству щодо конструкції, використовується для таких цілей:

(a) для ідентифікації характеристик установок і ядерного матеріалу, які мають відношення до застосування гарантій до ядерного матеріалу, із достатньою деталізацією, щоб полегшити перевірку;

(b) для визначення зон балансу матеріалу, які використовуються з метою обліку, здійснюваного Агентством, і для вибору таких ключових місць, які є ключовими точками вимірювання і які використовуватимуться для визначення потоку та інвентарної кількості ядерного матеріалу; при визначенні таких зон балансу матеріалу Агентство зокрема застосовує такі критерії:

(c) для встановлення номінального графіка і процедур визначення фактично наявної кількості ядерного матеріалу для цілей обліку, здійснюваного Агентством;

(d) для визначення вимог до облікових документів і звітів, а також процедур оцінки облікових документів;

(e) для визначення вимог і процедур перевірки кількості і розміщення ядерного матеріалу; і

(f) для вибору відповідних поєднань методів і засобів збереження та спостереження, а також ключових місць, в яких вони будуть застосовуватися.

Результати розгляду інформації щодо конструкції включаються в Додаткові положення.

Стаття 47
Повторний розгляд інформації щодо конструкції

Інформація щодо конструкції переглядається в світлі змін умов експлуатації, розробки технології гарантій або досвіду застосування процедур перевірки з метою модифікації заходів, які вживаються Агентством відповідно до статті 46.

Стаття 48
Перевірка інформації щодо конструкції

Агентство у співпраці з Україною може направляти інспекторів на установки для перевірки інформації, яка надається Агентству щодо конструкції відповідно до статей 42 - 45 для цілей, викладених в статті 46.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЯДЕРНИЙ МАТЕРІАЛ, ЯКИЙ ЗНАХОДИТЬСЯ ПОЗА УСТАНОВКАМИ

Стаття 49

У відповідних випадках Агентству надається така інформація щодо ядерного матеріалу, який звичайно використовується поза установками:

(a) загальний опис використання ядерного матеріалу, його географічне розташування, прізвище (або назва) користувача і адреса для звичайного ділового листування; і

(b) загальний опис існуючих і запропонованих процедур обліку і контролю ядерного матеріалу, включаючи організаційну відповідальність за облік і контроль матеріалу.

Агентство своєчасно повідомляється про будь-які зміни в інформації, яка надається йому відповідно до цієї статті.

Стаття 50

Інформація, яка надається Агентству відповідно до статті 49, може використовуватися, у необхідній мірі, для цілей, викладених у підпунктах (b) - (f) статті 46.

СИСТЕМА ОБЛІКОВИХ ДОКУМЕНТІВ

Загальні положення

Стаття 51

Створюючи національну систему контролю за матеріалами, згадану в статті 7, Україна забезпечує ведення облікових документів по кожній зоні балансу матеріалу. Опис облікових документів, які повинні вестись, наводиться в Додаткових положеннях.

Стаття 52

Україна вживає заходів з метою полегшення розгляду інспекторами облікових документів, особливо в тих випадках, коли облікові документи не ведуться англійською, іспанською, російською або французькою мовами.

Стаття 53

Облікові документи зберігаються принаймні впродовж 5 років.

Стаття 54

Облікові документи, у разі необхідності, включають:

(a) матеріально-балансові облікові документи про весь ядерний матеріал, який підлягає гарантіям відповідно до цієї Угоди; і

(b) експлуатаційні облікові документи для установок, які містять такий ядерний матеріал.

Стаття 55

Система вимірювань, на якій базуються облікові документи, що використовуються для підготовки звітів, або відповідає найновішим міжнародним нормам, або еквівалентна за якістю таким нормам.

Матеріально-балансові облікові документи

Стаття 56

У матеріально-балансових облікових документах щодо кожної зони балансу матеріалу відображують:

(a) всі зміни інвентарних кількостей матеріалу, для того, щоб в будь-який час можна було визначити зареєстровану інвентарну кількість матеріалу;

(b) всі результати вимірювань, які використовуються для визначення фактично наявної кількості матеріалу; і

(c) всі уточнення і виправлення, які були зроблені щодо змін інвентарних кількостей матеріалу, зареєстрованих кількостей матеріалу і фактично наявних кількостей матеріалу.

Стаття 57

Всі зміни інвентарних кількостей матеріалу і фактично наявних кількостей матеріалу відображаються в облікових документах відносно кожної партії ядерного матеріалу: ідентифікація матеріалу, дані партії і вихідні дані. Облікові документи ведуть окремо для урану, торію і плутонію, які містяться в кожній партії ядерного матеріалу. Щодо кожної зміни інвентарної кількості матеріалу зазначається дата зміни інвентарної кількості матеріалу і, в необхідних випадках, зона балансу матеріалу, що відправляє матеріал і зона балансу матеріалу, що одержує матеріал або одержувач.

Стаття 58
Експлуатаційні облікові документи

В експлуатаційних облікових документах по кожній зоні балансу матеріалу, за необхідністю, відображують:

(a) ті експлуатаційні дані, які використовуються для визначення змін у кількостях і складі ядерного матеріалу;

(b) дані, одержані в результаті калібровки баків і контрольно-вимірювальних приладів, відбір проб, взяття аналізів, здійснення процедур контролю якості вимірювань і зроблених оцінок випадкових і систематичних помилок;

(c) опис послідовності дій, які виконують під час підготовки та визначення фактично наявної кількості матеріалу з метою забезпечення правильності і повноти такого визначення; і

(d) опис дій, які виконуються для визначення причин і розміру будь-якої аварійної або неоціненої втрати, яка могла трапитися.

СИСТЕМА ЗВІТІВ

Загальні положення

Стаття 59

Україна надає Агентству звіти, як докладно викладено в статтях 60 - 69, стосовно ядерного матеріалу, який підлягає гарантіям відповідно до цієї Угоди.

Стаття 60

Звіти виконуються англійською, іспанською, російською або французькою мовами, за винятком випадків, якщо в Додаткових положеннях передбачається інше.

Стаття 61

Звіти базуються на облікових документах, які виконуються відповідно до статей 51 - 58 і складаються, за необхідністю, з облікових звітів і спеціальних звітів.

Облікові звіти

Стаття 62

Агентству надається первинний звіт про весь ядерний матеріал, який підлягає гарантіям відповідно до цієї Угоди. Первісний звіт Україна надсилає Агентству у 30-денний термін, який обчислюється з останнього дня календарного місяця, в якому ця Угода набирає чинності, і він відображає положення за станом на останній день цього місяця.

Стаття 63

Україна надає Агентству такі облікові звіти щодо кожної зони балансу матеріалу:

(a) звіти про зміни інвентарних кількостей матеріалу, які показують всі зміни в інвентарних кількостях ядерного матеріалу. Ці звіти надсилаються якнайшвидше, і у будь-якому випадку в 30-денний термін після закінчення місяця, в якому відбулися або були виявлені зміни інвентарної кількості матеріалу; і

(b) матеріально-балансові звіти, які показують матеріальний баланс, що базується на фактично наявній кількості ядерного матеріалу, дійсно наявного в зоні балансу матеріалу. Ці звіти надсилаються якнайшвидше і у будь-якому випадку в 30-денний термін після закінчення визначення фактично наявної кількості матеріалу.

Ці звіти базуються на даних, наявних на момент складання звіту, і, у разі необхідності, можуть бути виправлені пізніше.

Стаття 64

У звітах про зміни інвентарної кількості матеріалу зазначається ідентифікація матеріалу і наводяться дані партії для кожної партії ядерного матеріалу, дата зміни інвентарної кількості матеріалу і, в необхідних випадках, зона балансу матеріалу, що відправляє матеріал і зона балансу матеріалу, що одержує матеріал або одержувач. Ці звіти супроводжуються короткими примітками, які:

(a) пояснюють зміни інвентарних кількостей матеріалу на основі даних експлуатації, які містяться в експлуатаційних облікових документах, що надаються згідно з пунктом (a) статті 58;

(b) описують, як це визначається в Додаткових положеннях, можливу експлуатаційну програму, зокрема, визначення фактично наявної кількості матеріалу.

Стаття 65

Україна повідомляє про кожну зміну інвентарної кількості матеріалу, уточнення і виправлення або періодично у вигляді зведеного переліку або у кожному випадку окремо. Дані про зміни інвентарної кількості матеріалу наводяться по партіях. Як визначено в Додаткових положеннях, невеликі зміни інвентарної кількості ядерного матеріалу, такі, як передачі аналітичних проб, можуть об'єднуватися в одну партію, і повідомлення про них можуть надаватися як про одну зміну інвентарної кількості матеріалу.

Стаття 66

Агентство кожні півроку подає Україні заяви про зареєстровану інвентарну кількість ядерного матеріалу, який підлягає гарантіям відповідно до цієї Угоди, по кожній зоні балансу матеріалу на основі звітів про зміни інвентарної кількості матеріалу за період, який охоплюється кожною такою заявою.

Стаття 67

Якщо Україна і Агентство не досягають іншої домовленості, то матеріально-балансові звіти включають дані про:

(a) початкову фактично наявну кількість матеріалу;

(b) зміну інвентарної кількості матеріалу (спочатку збільшення, потім зменшення);

(c) кінцеву зареєстровану інвентарну кількість матеріалу;

(d) розбіжності в даних відправника і одержувача;

(e) скориговану кінцеву зареєстровану інвентарну кількість матеріалу;

(f) кінцеву фактично наявну кількість матеріалу; і

(g) кількість необлікованого матеріалу.

Заява про фактично наявну кількість матеріалу з переліком усіх партій окремо і зазначенням ідентифікації матеріалу і даних партій по кожній партії додається до кожного матеріально-балансового звіту.

Стаття 68
Спеціальні звіти

Україна невідкладно подає спеціальні звіти:

(a) у випадку будь-якого незвичайного інциденту або обставин, які спонукають Україну вважати, що сталася або могла статися втрата ядерного матеріалу у кількостях, що перевищують межі, визначені для цієї мети в Додаткових положеннях; або

(b) у випадку раптової зміни умов зберігання, у порівнянні з умовами, визначеними в Додаткових положеннях, у такій мірі, що стає можливим несанкціоноване вилучення ядерного матеріалу.

Стаття 69
Доповнення і пояснення до звітів

На прохання Агентства Україна подає Агентству доповнення або пояснення до будь-якого звіту в тій мірі, в якій це стосується мети гарантій.

ІНСПЕКЦІЇ

Стаття 70
Загальні положення

Агентство має право проводити інспекції, як передбачено в статтях 71 - 82.

Цілі інспекцій

Стаття 71

Агентство може проводити інспекції для спеціальних цілей для того, щоб:

(a) перевірити інформацію, яка міститься в первісному звіті про ядерний матеріал, який підлягає гарантіям відповідно до цієї Угоди;

(b) визначити і перевірити зміни в ситуації, які відбулися після подання дати первісного звіту; і

(c) визначити і, якщо це можливо, перевірити кількість і склад ядерного матеріалу згідно зі статтями 93 і 96 до його передачі з України або після його передачі в Україну.

Стаття 72

Агентство може проводити звичайні інспекції для того, щоб:

(a) перевірити відповідність звітів обліковим документам;

(b) перевірити місцезнаходження, ідентичність, кількість і склад всього ядерного матеріалу, який підлягає гарантіям відповідно до цієї Угоди; і

(c) перевірити інформацію про можливі причини наявності необлікованого матеріалу, розбіжностей в даних відправника і одержувача та невизначеностей в зареєстрованій інвентарній кількості матеріалу.

Стаття 73

За умови дотримання процедур, викладених у статті 77, Агентство може проводити спеціальні інспекції:

(a) з метою перевірки інформації, що міститься в спеціальних звітах; або

(b) якщо Агентство вважає, що інформація, яка була надана Україною, включаючи пояснення України, і інформацію, одержану в результаті проведення звичайних інспекцій, є недостатньою для виконання Агентством своїх обов'язків за цією Угодою.

Інспекція вважається спеціальною, коли вона або є додатковою до зусиль по звичайним інспекціям, передбаченим у статтях 78 - 82, або передбачає доступ до інформації чи місць, окрім доступу, визначеному в статті 76 стосовно інспекцій для спеціальних цілей і звичайних інспекцій, або включає обидва випадки.

Обсяг інспекцій

Стаття 74

Для цілей, зазначених в статтях 71 - 73, Агентство може:

(a) вивчати облікові документи, які ведуться згідно зі статтями 51 - 58;

(b) проводити незалежні вимірювання всього ядерного матеріалу, який підлягає гарантіям, відповідно до цієї Угоди;

(c) перевіряти функціонування і калібровку приладів та іншого контрольно-вимірювального обладнання;

(d) застосовувати і використовувати заходи спостереження та збереження;

(e) використовувати інші об'єктивні методи, технічні можливості, застосування яких було продемонстровано.

Стаття 75

В рамках статті 74 Агентство має можливість:

(a) наглядати за тим, щоб проби в ключових точках вимірювань для матеріально-балансового обліку відбиралися згідно з процедурами, які надають можливість одержувати репрезентативні проби, наглядати за обробкою та аналізом проб і одержувати дублікати таких проб.

(b) наглядати за тим, щоб вимірювання ядерного матеріалу в ключових точках вимірювання для матеріально-балансового обліку були репрезентативними та наглядати за калібровкою відповідних приладів і обладнання;

(c) домовлятися з Україною про те, щоб у разі необхідності:

(d) організовувати використання свого власного обладнання для незалежних вимірювань і нагляду, а також, якщо це погоджено і визначено в Додаткових положеннях, організовувати монтаж такого обладнання;

(e) використовувати свої печатки та інші пристрої, що дозволяють проводити ідентифікацію і вказують на втручання, з метою забезпечення збереження матеріалу, якщо це погоджено і зазначено в Додаткових положеннях;

(f) домовлятися з Україною стосовно відправки проб, відібраних для використання Агентством.

Доступ до місць інспектування

Стаття 76

(a) Для цілей, зазначених у пунктах (a) і (b) статті 72, і до тих пір, поки в Додаткових положеннях не визначені ключові місця, інспектори Агентства мають доступ до будь-якого місця, де, за даними первісного звіту або будь-яких інспекцій, проведених у зв'язку з цим, знаходиться ядерний матеріал;

(b) Для цілей, зазначених в пункті (c) статті 72, інспектори мають доступ до будь-якого місця, про яке Агентству було повідомлено згідно з пунктом (d) (iii) статті 92 або пунктом (d) (iii) статті 95;

(c) Для цілей, зазначених в статті 72, інспектори мають доступ тільки до ключових місць, зазначених у Додаткових положеннях, і до облікових документів, які ведуться згідно зі статтями 51 - 58; і

(d) Якщо Україна доходить висновку, що які-небудь незвичайні обставини вимагають більш широких обмежень доступу Агентства, то Україна і Агентство невідкладно досягають домовленості з метою надати можливість Агентству виконувати свої обов'язки щодо гарантій в світлі цих обмежень. Генеральний директор повідомляє Раду про кожну таку домовленість.

Стаття 77

За обставин, які можуть вимагати спеціальних інспекцій для цілей, зазначених у статті 73, Україна і Агентство невідкладно проводять консультації між собою. В результаті таких консультацій Агентство може:

(a) проводити інспекції на додаток до зусиль по звичайним інспекціям, передбаченим у статтях 78 - 82; і

(b) за домовленістю з Україною одержувати доступ до інформації або місць на додаток до тих, що зазначені в статті 76. Будь-які суперечності стосовно необхідності в додатковому доступі вирішуються згідно зі статтями 21 і 22; якщо які-небудь дії з боку України є необхідними і терміновими, застосовується стаття 18.

Частота та інтенсивність звичайних інспекцій

Стаття 78

Агентство, використовуючи оптимальний графік, зводить кількість, інтенсивність та тривалість звичайних інспекцій до мінімуму, сумісного з ефективним здійсненням процедур гарантій, викладених у цій Угоді, і використовує інспекційні ресурси, які воно має в своєму розпорядженні, у найбільш оптимальний і економний спосіб.

Стаття 79

Агентство може здійснювати одну звичайну інспекцію на рік стосовно установок і зон балансу матеріалу поза установками із змістом або річною продуктивністю ядерного матеріалу - залежно від того, що більше - не більше п'яти ефективних кілограмів.

Стаття 80

Кількість, інтенсивність, тривалість, графік і вид звичайних інспекцій стосовно установок із змістом або річною продуктивністю ядерного матеріалу більше п'яти ефективних кілограмів визначаються на основі того, що в максимальному або граничному випадку інспекційний режим повинен бути не більш інтенсивним, ніж це необхідно та достатньо для того, щоб мати безперервні відомості щодо потоку і інвентарної кількості ядерного матеріалу, і максимальний обсяг звичайної інспекційної діяльності стосовно таких установок визначається так:

(a) для реакторів і опечатаних установок для зберігання загальний максимальний обсяг звичайних інспекцій на рік визначається в межах однієї шостої людино-року інспекції стосовно кожної такої установки;

(b) для установок, інших ніж реактори або опечатані установки для зберігання, зв'язаних з плутонієм або ураном, збагаченим вище 5 %, загальний максимальний обсяг звичайних інспекцій на рік визначається для кожної такої установки в межах 30 х VE людино-днів інспекції на рік, де E - інвентарна кількість ядерного матеріалу або річна продуктивність ядерної установки, залежно від того, що більше, виражена в ефективних кілограмах. Максимум, встановлений для кожної такої установки, однак, не повинен бути менше 1,5 людино-років інспекції; і

(c) для установок, не охоплених пунктами (a) або (b) цієї статті, загальний максимальний обсяг звичайних інспекцій на рік визначається для кожної такої установки в межах однієї третини людино-року інспекції плюс 0,4 х E людино-днів інспекції на рік, де E - інвентарна кількість ядерного матеріалу або річна продуктивність ядерної установки, залежно від того, що більше, виражена в ефективних кілограмах.

Україна і Агентство можуть домовлятися про зміну цифр, що стосуються максимального обсягу інспекцій, зазначених у цій статті, якщо Рада визначить, що така зміна є обґрунтованою.

Стаття 81

За умови дотримання статей 78 - 80 критерії, які використовуються для визначення фактичної кількості, інтенсивності, тривалості, графіка і виду звичайних інспекцій на будь-якій установці включають:

(a) форму ядерного матеріалу, зокрема, чи знаходиться ядерний матеріал у балк-формі або міститься в ряді окремих предметів; його хімічний склад, а у випадку з ураном - низького, чи високого збагачення; і доступність до нього;

(b) ефективність системи обліку і контролю України, включаючи ступінь, в якому оператори установок у функціональному відношенні є незалежними від системи обліку і контролю України; ступінь здійснення Україною заходів, зазначених у статті 32; оперативність надання звітів Агентству, їх відповідність результатам незалежної перевірки з боку Агентства; і величину та точність визначення кількості необлікованого матеріалу, які перевіряються Агентством;

(c) характеристики ядерного паливного циклу України, зокрема, кількість і типи установок, що містять ядерний матеріал, який підлягає гарантіям, такі характеристики цих установок, що мають відношення до гарантій, особливо ступінь збереження; наскільки конструкція таких установок полегшує перевірку потоку та інвентарної кількості ядерного матеріалу; і наскільки можлива кореляція інформації, що надходить із різних зон балансу матеріалу;

(d) міжнародний взаємозв'язок, зокрема, обсяг, в якому ядерний матеріал одержується з інших держав або направляється їм для використання або обробки; будь-яку діяльність Агентства в галузі перевірки, пов'язану з цим; а також ступінь взаємозв'язку ядерної діяльності України з діяльністю інших держав;

(e) технічні досягнення в галузі гарантій, включаючи використання статистичних методів та виборки на випадковій основі під час оцінки потоку ядерного матеріалу.

Стаття 82

Україна і Агентство проводять консультації, якщо Україна вважає, що інспекційна діяльність надто зосереджена на деяких установках.

Повідомлення про інспекції

Стаття 83

До прибуття інспекторів на установки або в зони балансу матеріалу поза установками Агентство попередньо повідомляє Україну стосовно:

(a) інспекцій для спеціальних цілей, які здійснюються відповідно до пункту (c) статті 71, принаймні за 24 години; інспекцій, які здійснюються відповідно до пунктів (a) і (b) статті 71, а також діяльності, передбаченої в статті 48 - принаймні за один тиждень;

(b) спеціальних інспекцій, які здійснюються відповідно до статті 73, якнайшвидше після того, як Україна і Агентство проведуть консультації, передбачені в статті 77, при цьому питання повідомлення про прибуття буде, як правило, складати частину консультацій; і

(c) звичайних інспекцій, які здійснюються відповідно до статті 72, якнайменше за 24 години, якщо йдеться про установки, згадані в пункті (b) статті 80, а також про опечатані установки для зберігання, що містять плутоній або уран, збагачений вище 5 %, і за один тиждень в усіх інших випадках.

Таке повідомлення про інспекції включає прізвища інспекторів, і в ньому зазначаються установки і розташовані поза установками зони балансу матеріалу, відвідання яких планується, а також терміни, впродовж яких вони будуть відвідані. Якщо інспектори повинні прибути в Україну з іншої країни, то Агентство також попередньо повідомляє про місце і час їх прибуття в Україну.

Стаття 84

Незважаючи на положення, викладені в статті 83, Агентство може, як додатковий засіб, проводити без попереднього повідомлення частину звичайних інспекцій згідно зі статтею 80 за вибором на випадковій основі. При проведенні будь-яких неоголошених інспекцій, Агентство повністю враховує будь-яку експлуатаційну програму, представлену йому Україною згідно з пунктом (b) статті 64. Крім того, коли це практично можливо, і на основі експлуатаційної програми воно періодично повідомляє Україну про свою загальну програму оголошених і неоголошених інспекцій, зазначаючи при цьому загальні строки, в які передбачається проведення інспекцій. Під час проведення будь-яких неоголошених інспекцій Агентство вживає всіх заходів, для того, щоб звести до мінімуму будь-які практичні труднощі для України і для операторів установки, враховуючи відповідні положення статей 44 і 89. Відповідно Україна вживає всіх заходів, щоб полегшити інспекторам виконання їх функцій.

Призначення інспекторів

Стаття 85

Для призначення інспекторів застосовуються такі процедури:

(a) Генеральний директор повідомляє Україні у письмовій формі прізвище, кваліфікацію, громадянство, посаду і всі інші необхідні дані стосовно кожної посадової особи Агентства, яку він пропонує призначити інспектором для України;

(b) Україна повідомляє Генеральному директору протягом тридцяти днів після одержання такої пропозиції, приймає вона її чи ні;

(c) Генеральний директор може призначити будь-яку посадову особу, прийняту Україною, одним із інспекторів для України і інформує Україну про такі призначення; і

(d) Генеральний директор, діючи відповідно до прохання України або за своєю власною ініціативою, невідкладно інформує Україну про відміну призначення будь-якої посадової особи інспектором для України.

Проте, стосовно інспекторів, які необхідні для діяльності, що передбачена в статті 48, і для проведення інспекцій для спеціальних цілей відповідно до пунктів (a) і (b) статті 71, процедури призначення закінчуються, по можливості, протягом тридцяти днів після набуття чинності цією Угодою. Якщо таке призначення виявляється неможливим у цей термін, то інспектори для таких цілей призначаються на тимчасовій основі.

Стаття 86

Україна, у разі потреби, якнайшвидше видає або поновлює відповідні візи кожному інспектору, призначеному для України.

Поведінка інспекторів та відвідання ними установок

Стаття 87

Інспектори, виконуючи свої функції, що передбачені в статтях 48 і 71 - 75, здійснюють свою діяльність таким чином, щоб не створювати перешкод або затримок під час спорудження, введення в експлуатацію чи експлуатації установок або не впливати на їхню  безпеку. Зокрема, інспектори самі не управляють будь-якою установкою і не керують персоналом установки під час виконання якої-небудь операції. Якщо інспектори вважають, що згідно зі статтями 74 і 75 певні операції на установці повинні бути виконані оператором, то вони звертаються з проханням про це.

Стаття 88

Якщо інспекторам у зв'язку з здійсненням ними інспекцій потребуються послуги, які може надати Україна, включаючи використання обладнання, Україна надає допомогу в отриманні таких послуг і використанні такого обладнання інспекторами.

Стаття 89

Україна має право направляти своїх представників для супроводження інспекторів під час їх інспекцій за умови, що це не затримує і не створює перешкод якимось іншим чином у виконанні інспекторами своїх функцій.

ЗАЯВИ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ АГЕНТСТВА ЩОДО ПЕРЕВІРКИ

Стаття 90

Агентство інформує Україну про:

(a) результати інспекцій в терміни, які повинні бути зазначені в Додаткових положеннях; і

(b) висновки, яких воно дійшло за результатами своєї діяльності щодо перевірки в Україні, зокрема шляхом заяв стосовно кожної зони балансу матеріалу, які робляться, по можливості, якнайшвидше після визначення і перевірки Агентством фактично наявної кількості матеріалу і підведення балансу матеріалу.

МІЖНАРОДНІ ПЕРЕДАЧІ

Стаття 91
Загальні положення

Ядерний матеріал, який підлягає гарантіям або який повинен підлягати гарантіям відповідно до цієї Угоди, що є предметом міжнародної передачі, розглядається для цілей цієї Угоди як такий, що знаходиться під відповідальністю України:

(a) у випадку імпорту в Україну - з моменту, коли така відповідальність знімається з держави-відправника, але не пізніше моменту прибуття матеріалу у пункт призначення; і

(b) у випадку експорту з України - до того моменту, коли держава-одержувач бере на себе таку відповідальність, але не пізніше моменту прибуття ядерного матеріалу в пункт призначення.

Момент переходу відповідальності визначається у відповідних домовленостях, які повинні досягатися заінтересованими державами. Ні Україна, ні будь-яка інша держава не розглядаються як такі, що несуть таку відповідальність за ядерний матеріал лише на тій одній підставі, що цей ядерний матеріал перевозиться транзитом по її території або над нею, або перевозиться на суднах під її прапором, або на її літаках.

Передачі з України

Стаття 92

(a) Україна повідомляє Агентство про будь-яку передбачену передачу з України ядерного матеріалу, який підлягає гарантіям відповідно до цієї Угоди, якщо кількість матеріалу, що відправляється, перевищує один ефективний кілограм або якщо впродовж трьох місяців в одну і ту ж державу повинні здійснюватися декілька відправок ядерного матеріалу, кожна з яких складає менше одного ефективного кілограма, але загальна кількість матеріалу в яких перевищує один ефективний кілограм.

(b) Таке повідомлення надсилається Агентству після укладення контракту щодо передачі і, як правило, принаймні за два тижні до підготовки ядерного матеріалу до відправки.

(c) Україна і Агентство і можуть домовлятися про різні процедури попереднього повідомлення.

(d) У повідомленні зазначаються:

Стаття 93

Повідомлення, згадане в статті 92, повинно надавати Агентству можливість, у разі необхідності, проводити інспекцію для спеціальних цілей, для того щоб ідентифікувати ядерний матеріал, по можливості, перевірити кількість і склад ядерного матеріалу до його передачі з України і, якщо Агентство цього бажає або Україна про це просить, опечатати ядерний матеріал після його підготовки до відправки. Проте передача ядерного матеріалу ніяким чином не повинна затримуватися якими-небудь діями, що Агентство здійснює або планує згідно з таким повідомленням.

Стаття 94

Якщо ядерний матеріал не підлягає гарантіям Агентства в державі-одержувачі, то Україна здійснює заходи для отримання Агентством підтвердження про передачу від держави-одержувача протягом трьох місяців з того моменту, коли держава-одержувач прийме від України відповідальність за ядерний матеріал.

Передачі в Україну

Стаття 95

(a) Україна повідомляє Агентству про кожну передбачену передачу в Україну ядерного матеріалу, який повинен підлягати гарантіям відповідно до цієї Угоди, якщо поставка перевищує один ефективний кілограм або якщо впродовж трьох місяців з однієї і тієї ж держави повинно бути отримано декілька окремих партій матеріалу, кількість якого в кожному випадку складає менше одного ефективного кілограма, але загальна кількість якого перевищує один ефективний кілограм.

(b) Агентство повідомляється, по можливості заздалегідь про передбачене прибуття ядерного матеріалу або у будь-якому випадку не пізніше дати прийняття Україною відповідальності за ядерний матеріал.

(c) Україна і Агентство можуть домовлятися про різні процедури попереднього повідомлення.

(d) У повідомленні зазначаються:

Стаття 96

Повідомлення, згадане в статті 95, повинно давати Агентству можливість, у разі необхідності, провести інспекцію для спеціальних цілей, для того щоб ідентифікувати ядерний матеріал, і, по можливості, перевірити кількість і склад ядерного матеріалу під час розпаковки вантажу. Проте розпаковка не затримується якими-небудь діями, що Агентство здійснює або планує згідно з таким повідомленням.

Стаття 97
Спеціальні звіти

Україна складає спеціальний звіт, як передбачено в статті 68, якщо який-небудь незвичайний інцидент або обставина, включаючи виникнення значної затримки, спонукає Україну вважати, що під час міжнародної передачі має місце або могла мати місце втрата ядерного матеріалу.

ВИЗНАЧЕННЯ

Стаття 98
Для цілей цієї Угоди:

A. Уточнення означає запис в обліковий документ або звіт, який показує розбіжності в даних відправника і одержувача або кількість необлікованого матеріалу.

B. Річна продуктивність означає, для цілей статей 79 і 80, кількість ядерного матеріалу, який щорічно передається з установки, що працює з номінальною потужністю.

C. Партія означає частину ядерного матеріалу, яка використовується як одиниця вимірювання для цілей в ключовій точці вимірювання, склад і кількість якої визначаються за допомогою єдиного комплексу специфікацій або вимірювань. Ядерний матеріал може бути в балк-формі або може міститися у вигляді окремих предметів.

D. Дані партії означають загальну масу кожного елементу ядерного матеріалу, а для плутонію і урану - ізотопний склад, коли це необхідно. Одиниці для цілей обліку будуть такі:

(a) грами наявного плутонію;

(b) грами загальної кількості урану і грами наявного урану-235 плюс урану-233 для урану, збагаченого по цим ізотопам;

(c) кілограми наявного торію, природного урану або збідненого урану.

Для цілей звітності маса окремих предметів у партії підсумовується до того, як проведено округлення до найближчої одиниці.

E. Зареєстрована інвентарна кількість зони балансу матеріалу означає алгебраїчну суму фактично наявної кількості матеріалу в цій зоні балансу матеріалу по найостанньому визначенню і всіх змін інвентарних кількостей матеріалу, які відбулися з моменту такого визначення фактично наявної кількості матеріалу.

F. Виправлення означає запис в обліковий документ або звіт для того, щоб виправити встановлену помилку або відобразити поліпшений результат вимірювання кількості ядерного матеріалу, який раніше було внесено до цього облікового документа або звіту. Кожне виправлення повинно зазначати запис, якого воно стосується.

G. Ефективний кілограм означає спеціальну одиницю, яка використовується при застосуванні гарантій до ядерного матеріалу. Кількість ядерного матеріалу в ефективних кілограмах визначається:

(a) для плутонію - його масою в кілограмах;

(b) для урану із збагаченням 0,01 (1 %) і вище - його масою в кілограмах, помноженою на квадрат його збагачення;

(c) для урану із збагаченням нижче 0,01 (1 %) і вище 0,005 (0,5 %) - його масою в кілограмах, помноженою на 0,0001; і

(d) для збідненого урану із збагаченням 0,005 (0,5 %) або нижче і для торію - їх масами в кілограмах, помноженими на 0,00005.

H. Збагачення означає відношення об'єднаної маси ізотопів уран-233 та уран-235 до маси всього урану, про який йдеться.

I. Установка означає:

(a) реактор, критичну установку, завод по конверсії, завод по виготовленню, завод по переробці, завод по розділенню ізотопів або окрему установку для зберігання; або

(b) будь-яке інше місце, де звичайно використовується ядерний матеріал у кількості, що перевищує один ефективний кілограм.

J. Зміна інвентарної кількості матеріалу означає виражене в партіях збільшення або зменшення кількості ядерного матеріалу в зоні балансу матеріалу; така зміна включає один із наступних елементів:

(a) збільшення:

(b) зменшення:

K. Ключова точка вимірювання означає місце, де ядерний матеріал знаходиться в такій формі, що він може бути виміряний з метою визначення потоку матеріалу або інвентарної кількості матеріалу. Ключові точки вимірювання, таким чином, включають (але не обмежуються ними) введення та виведення матеріалу (включаючи виміряні безповоротні втрати) і сховища в зонах балансу матеріалу.

L. Людино-рік інспекцій означає, для цілей статті 80, 300 людино-днів інспекцій, при цьому людино-день інспекції означає день, впродовж якого один інспектор має доступ до установки у будь-який час з загальною тривалістю перебування не більше восьми годин.

M. Зона балансу матеріалу означає зону в установці або поза нею, де:

(a) кількість ядерного матеріалу при кожному переміщенні в кожну зону балансу матеріалу або з неї може бути визначена;

(b) фактично наявна кількість матеріалу в кожній зоні балансу матеріалу може бути, у разі необхідності, визначена згідно з встановленими процедурами, для того, щоб можна було встановити матеріальний баланс для цілей гарантій Агентства.

N. Кількість необлікованого матеріалу означає різницю між зареєстрованою інвентарною кількістю матеріалу і фактично наявною кількістю матеріалу.

O. Ядерний матеріал означає будь-який вихідний або будь-який спеціальний матеріал, що розщеплюється, як це визначено в статті XX Статуту. Термін "вихідний матеріал" тлумачиться, таким чином, що він містить руду або відходи руди. Будь-яке визначення Ради Керуючих, згідно із статтею XX Статуту, після набуття чинності цією Угодою, яке буде містити доповнення до списку матеріалів, що розглядаються як вихідні або спеціальні матеріали, що розщеплюються, набуває чинності відповідно до цієї Угоди тільки після його прийняття Україною.

P. Фактично наявна кількість матеріалу означає суму всіх виміряних або оцінених кількостей ядерного матеріалу по партіях, фактично наявних у даний час у зоні балансу матеріалу, які отримані згідно з обумовленими процедурами.

Q. Розбіжність у даних відправника і одержувача означає розбіжності між кількістю ядерного матеріалу в партії, яка була визначена відправляючою зоною балансу матеріалу і виміряною в отримуючій зоні балансу матеріалу.

R. Вихідні дані означають ті дані, які реєструються під час вимірювання або калібровки чи використовуються для виведення емпіричних співвідношень, які визначають ядерний матеріал і показують дані партії. Вихідні дані можуть включати, наприклад, масу сполучень, коефіцієнт конверсії для визначення маси елементу, питому вагу, концентрацію елементу, ізотопні співвідношення, взаємозв'язки між об'ємом і показаннями манометра, а також співвідношення між виробленим плутонієм та виробленою енергією.

S. Ключове місце означає місце, яке було вибране в процесі вивчення інформації щодо конструкції, де за нормальних умов і в поєднанні з інформацією, яка отримана з усіх разом взятих ключових місць, отримують і перевіряють цю інформацію, необхідну і достатню для здійснення заходів по гарантіям; ключове місце може включати будь-яке місце, де проводяться ключові вимірювання, пов'язані з матеріально-балансовим обліком і де здійснюються заходи по збереженню та спостереженню.

Вчинено у Відні 21 дня вересня місяця 1995 р., у двох примірниках англійською та українською мовами, причому обидва тексти мають однакову силу за винятком того, що у випадку розбіжностей, англійський текст матиме переважну силу.

____________
* Ратифіковано Законом України від 17 грудня 1997 року N 737/97-ВР ("Офіційний вісник України", 1997 р., число 52 (10.02.98), с. 40)

 

За Україну

За Міжнародне агентство з атомної енергії

(підпис)

(підпис)

Опрос