Идет загрузка документа (4 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение между Правительством Украины и Правительством Республики Болгария о сотрудничестве в военно-технической отрасли и специальном производстве

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (не СНГ) от 08.12.1994
Утратил силу

УГОДА
між Урядом України та Урядом Республіки Болгарія про співробітництво у військово-технічній галузі та спеціальному виробництві

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 08.12.94 р.
ДАТА НАБУТТЯ ЧИННОСТІ: 08.12.94 р.

Угода втратила чинність
(у зв'язку із закінченням строку її дії)

Уряд України та Уряд Республіки Болгарія, що надалі іменуються Сторонами,

беручи до уваги обопільне прагнення розвивати економічні та науково-технічні зв'язки на основі рівності та взаємної вигоди,

визнаючи важливість розвитку взаємовигідних двосторонніх зв'язків на довгостроковій основі у військово-технічній галузі,

домовились про нижченаведене:

СТАТТЯ I

Сторони здійснюють співробітництво в таких головних напрямках:

- виробничій кооперації, взаємних інвестиціях, розробці спільних науково-технічних програм в галузі спеціальної техніки;

- створенні спільних підприємств і виробництв, розробці, виробництві, торгівлі та взаємних поставках військово-технічної продукції;

- обміні досвідом, відрядженні, навчанні, стажуванні спеціалістів, проведенні спільних заходів в галузі виробництва, експлуатації, ремонту, демонстрації спеціальної техніки;

- спільних конверсійних проектах;

- забезпеченні необхідними правовими, економічними та Фінансовими умовами для взаємовигідного співробітництва в галузі спеціального виробництва.

СТАТТЯ II

Реалізація положень цієї Угоди здійснюється господарюючими суб'єктами Сторін на основі контрактів у відповідності до діючого законодавства своїх країн.

СТАТТЯ III

Сторони зобов'язуються зберігати в таємниці зміст цієї Угоди, а також всю інформацію, одержану в процесі співробітництва, яка містить державну і військову таємницю, у відповідності до законодавства своїх країн.

Передача чи продаж третій стороні інформації або військової продукції, що поставляється згідно з цією Угодою, допускається лише з письмової згоди іншої Сторони.

СТАТТЯ IV

З метою здійснення і координації виконання домовленостей, що випливають з цієї Угоди, Сторони вирішили утворити Міждержавну українсько-болгарську Комісію по співробітництву у військово-технічній галузі та спеціальному виробництві і дадуть відповідні доручення.

Перше засідання Міждержавної Комісії вирішено провести в I кварталі 1995 року в м. ___________.

Міждержавна Комісія протягом погодженого строку розробить і затвердить Положення, згідно з яким вона здійснюватиме свою діяльність.

Положення про Міждержавну Комісію буде погоджено та затверджено на I засіданні Міждержавної Комісії.

СТАТТЯ V

Зміни в цій Угоді чи в будь-якій її статті можуть бути внесені з письмової згоди Сторін.

СТАТТЯ VI

Ця Угода діє протягом 5 років і набуває чинності з дня її підписання.

Дія цієї Угоди може бути припинена будь-якою із Сторін після закінчення 6 місяців з дня одержання письмового повідомлення однієї із Сторін про припинення її дії.

Вчинено в м. Києві 8 грудня 1994 року в двох дійсних примірниках, кожний українською та болгарською мовами, причому обидва тексти мають однакову силу.

 

За Уряд
України
 

За Уряд
Республіки Болгарія
 

(підпис) 

(підпис) 

Опрос