Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол о консультациях между Министерством иностранных дел Украины и Министерством иностранных дел Республики Беларусь

Страны - участницы
Протокол, Двустороннее соглашение (СНГ) от 16.12.1994

ПРОТОКОЛ
про консультації між Міністерством закордонних справ України та Міністерством закордонних справ Республіки Білорусь

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 16.12.94 р.
ДАТА НАБУТТЯ ЧИННОСТІ: 16.12.94 р.

Міністерство закордонних справ України та Міністерство закордонних справ Республіки Білорусь, що в подальшому іменуються "Сторони",

виходячи з бажання сприяти зміцненню співробітництва й безпеки в Європі відповідно до Статуту Організації Об'єднаних Націй, Хельсінкського Заключного Акту Наради з безпеки та співробітництва в Європі, інших документів з безпеки та співробітництва в Європі, зокрема, Паризької Хартії для нової Європи,

враховуючи спільність культури українського та білоруського народів і зв'язки, що історично склалися між ними,

вважаючи корисною практику регулярних консультацій та обмін думками з міжнародних питань і питань двостороннього співробітництва, які становлять взаємний інтерес,

домовилися про нижченаведене:

Стаття 1

Сторони регулярно проводитимуть консультації з питань українсько-білоруських відносин, розвитку двостороннього співробітництва в галузі політики, економіки, науково-технічних зв'язків, екології, гуманітарного співробітництва та культури, а також з питань, пов'язаних з національними меншинами.

Стаття 2

Сторони в міру необхідності проводитимуть консультації з міжнародних питань, які становлять взаємний інтерес. Ці консультації, зокрема, охоплюватимуть такі сфери:

послідовний розвиток і поглиблення процесу Наради з безпеки та співробітництва в Європі;

зміцнення миру, стабільності й довіри в Європі з метою будівництва демократичної, мирної та єдиної Європи;

розвиток контактів і співробітництва з європейськими та іншими міжнародними організаціями;

консультації з питань співробітництва в гуманітарній сфері та в галузі прав людини, а також поважання й захисту прав національних меншин;

розвиток міжнародного економічного та науково-технічного співробітництва, а також співробітництва в галузі екології;

питання, що є предметом багатосторонніх міжнародних переговорів в рамках Організації Об'єднаних Націй та її спеціалізованих установ.

Стаття 3

Міністри закордонних справ, їх заступники або їх уповноважені регулярно зустрічатимуться та проводитимуть обмін думками з міжнародних питань і питань двосторонніх відносин, що становлять взаємний інтерес.

Стаття 4

Сторони в міру необхідності проводитимуть консультації та обмін думками на міжнародних форумах і в міжнародних організаціях.

Стаття 5

Консультації також проводитимуться між управліннями та відділами Сторін.

У межах своєї компетенції Сторони сприятимуть встановленню та розвитку прямих зв'язків між державними органами, громадськими й іншими організаціями двох держав, у тому числі на місцевому рівні.

Стаття 7

Цей Протокол набуває чинності з дня його підписання і залишатиметься чинним до того часу, поки одна із Сторін не повідомить в письмовій формі іншу Сторону про своє бажання припинити його дію. З підписанням цього Протоколу втрачає чинність Протокол про консультації між Міністерством закордонних справ Української Радянської Соціалістичної Республіки та Міністерством закордонних справ Білоруської Радянської Соціалістичної Республіки від 29 грудня 1990 року.

Вчинено в м. Мінську 16 грудня 1994 року у двох примірниках, кожен українською та білоруською мовами, при цьому обидва тексти мають однакову силу.

 

За Міністерство
закордонних справ України
 

За Міністерство закордонних справ
Республіки Білорусь
 

(підпис) 

(підпис) 

Опрос