Идет загрузка документа (115 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Решение о Единой методологии таможенной статистики внешней торговли государств - участников Содружества Независимых Государств

Страны - участницы
Многостороннее соглашение (СНГ), Решение от 09.12.1994

РІШЕННЯ
про Єдину методологію митної статистики зовнішньої торгівлі держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав

ДАТА ПІДПИСАННЯ УКРАЇНОЮ: 09.12.94 р.
ДАТА НАБУТТЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 09.12.94 р.

Рада глав урядів Співдружності Незалежних Держав

вирішила:

1. Затвердити Єдину методологію митної статистики зовнішньої торгівлі держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав (додається).

2. З метою уніфікації положень митної статистики зовнішньої торгівлі і спрощення обміну відповідною інформацією між державами - учасницями Співдружності органам управління держав - учасниць Співдружності застосовувати Єдину методологію митної статистики зовнішньої торгівлі держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав.

Вчинено в місті Москва 9 грудня 1994 року в одному дійсному примірнику російською мовою. Дійсний примірник зберігається в Архіві Уряду Республіки Бєларусь, який направить кожній державі, що підписала це Рішення, його засвідчену копію.

 

За Уряд Азербайджанської Республіки 

За Уряд Республіки Молдова 

(підпис) 

(підпис) 

За Уряд Республіки Білорусь 

За Уряд Російської Федерації 

(підпис) 

(підпис) 

За Уряд Республіки Вірменія 

За Уряд Республіки Таджикистан 

(підпис) 

(підпис) 

За Уряд Республіки Грузія 

За Уряд Туркменистану 

(підпис) 

(підпис) 

За Уряд Республіки Казахстан 

За Уряд Республіки Узбекистан 

(підпис) 

(підпис) 

За Уряд Киргизької Республіки 

За Уряд України 

(підпис) 

(підпис) 

 

ЄДИНА МЕТОДОЛОГІЯ МИТНОЇ СТАТИСТИКИ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ДЕРЖАВ - УЧАСНИЦЬ СПІВДРУЖНОСТІ НЕЗАЛЕЖНИХ ДЕРЖАВ

I. Загальні положення

У цій Єдиній методології митної статистики зовнішньої торгівлі держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав (надалі - Методологія) викладені основні правила і процедури, що базуються на положеннях митного законодавства держав - учасниць Співдружності (надалі - держави).

Методологія розроблена з урахуванням рекомендацій Статистичної Комісії ООН і "Посібника для користувачів по статистиці зовнішньої торгівлі" (Євростат, видання 3, 1990 р.).

II. Завдання митної статистики зовнішньої торгівлі

Митна статистика зовнішньої торгівлі є складовою частиною статистики зовнішньоекономічних зв'язків держави.

Митна статистика призначена для вирішення наступних завдань:

забезпечення повного і достовірного обліку даних про експорт і імпорт держави;

аналіз основних тенденцій, структури і динаміки зовнішньоторговельних товаропотоків держави в поєднанні з аналізом його макроекономічної ситуації;

інформаційне забезпечення вищих органів державної влади і управління при прийнятті ними рішень в галузі митної політики і державного регулювання зовнішньої торгівлі;

аналіз кон'юнктури ринку держави;

контроль за надходженням митних платежів у державний бюджет;

здійснення валютного контролю в межах компетенції митних органів;

надання даних митної статистики для складання торговельної й окремої статей платіжних балансів держави;

сприяння в здійсненні державами взаємного обміну інформацією з митної статистики зовнішньої торгівлі;

вирішення інших завдань, обумовлених національною митною політикою.

III. Терміни, що використовуються

У цій Методології використовуються основні терміни в наступних значеннях:

1. "Митна територія держави" - сухопутна територія держави, територіальні та внутрішні води і повітряний простір над ними.

Митна територія держави включає в себе також штучні острови, установки і споруди, що знаходяться в морській виключно економічній зоні держави, щодо яких держава має виключну юрисдикцію по відношенню до митної справи.

Розташовані на території держави вільні митні зони і вільні склади розглядаються як такі, що знаходяться поза митною територією держави.

2. "Митний кордон держави" - межі митної території держави, а також периметри вільних митних зон і вільних складів.

3. "Товари" - будь-яке рухоме майно, у тому числі валюта, валютні цінності, електричні, теплова, інші види енергії і транспортні засоби, за винятком транспортних засобів, що використовуються для міжнародних перевезень пасажирів і товарів.

4. "Вітчизняні товари" - товари, що походять з держави, або товари, випущені у вільний обіг на території цієї держави.

5. "Іноземні товари" - товари, не зазначені в пункті 4 цього розділу.

6. "Митний режим" - сукупність положень, що визначають статус товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон держави, для митних цілей.

6.1. "Випуск товарів для вільного обігу (імпорт)" - митний режим, при якому ввезені на митну територію держави іноземні товари залишаються постійно на цій території без зобов'язання про їхній вивіз з цієї території.

6.2. "Реімпорт товарів" - митний режим, при якому вітчизняні товари, вивезені з митної території держави відповідно до митного режиму експорту, ввозяться назад у встановлений термін без стягування мита, податків, а також без застосування до товарів заходів економічної політики.

6.3. "Транзит товарів" - митний режим, при якому товари переміщуються під митним контролем між двома митними органами держави, у тому числі через територію іноземної держави, без стягування мита, податків, а також без застосування до товарів заходів економічної політики.

6.4. "Митний склад" - митний режим, при якому завезені товари зберігаються під митним контролем без стягування мита і податків, а також без застосування до товарів заходів економічної політики під час зберігання, а товари, призначені для вивозу відповідно до митного режиму експорту, зберігаються під митним контролем наданням пільг, передбачених митним законодавством.

6.5. "Магазин безмитної торгівлі" - митний режим, при якому товари реалізуються під митним контролем на митній території держави (в аеропортах, портах, відкритих для міжнародного сполучення, та інших місцях, визначених митними органами держави) без стягування мита і податків, а також без застосування до товарів заходів економічної політики.

6.6. "Переробка товарів на митній території" - митний режим, при якому іноземні товари використовуються у встановленому порядку для переробки на митній території держави без застосування заходів економічної політики і з поверненням суми ввізного мита і податків за умови вивозу відповідно до митного режиму експорту продуктів переробки за межі митної території держави.

6.7. "Переробка товарів під митним контролем" - митний режим, при якому іноземні товари використовуються у встановленому порядку на митній території держави без стягування мита і податків, а також без застосування до товарів заходів економічної політики для переробки під митним контролем з наступним випуском для вільного обігу або поміщенням продуктів переробки під інший митний режим.

6.8. "Тимчасовий ввіз (вивіз) товарів" - митний режим, при якому користування товарами на митній території держави або за його межами допускається з повним або частковим звільненням від мита і податків, а також без застосування заходів економічної політики.

Товари, що тимчасово ввозяться (вивозяться) підлягають поверненню в незмінному стані, крім змін внаслідок природного зношення чи втрат за нормальних умов транспортування і зберігання.

6.9. "Вільна митна зона і вільний склад" - митні режими, при яких іноземні товари розміщаються і використовуються у відповідних територіальних межах або приміщеннях (місцях) без стягування мита, податків, а також без застосування до зазначених товарів заходів економічної політики, а вітчизняні товари розміщуються і використовуються на умовах, що застосовуються до вивозу відповідно до митного режиму експорту.

6.10. "Переробка товарів поза митною територією" - митний режим, при якому вітчизняні товари вивозяться без застосування до них заходів економічної політики і використовуються поза митною територією держави з метою їхньої переробки і наступного випуску продуктів переробки у вільний обіг на митній території цієї держави з повним або частковим звільненням від мита і податків, а також без застосування до товарів заходів економічної політики.

6.11. "Експорт товарів" - митний режим, при якому товари вивозяться за межі митної території держави без зобов'язання про їхній ввіз на цю територію.

6.12. "Реекспорт товарів" - митний режим, при якому іноземні товари вивозяться з митної території держави без стягування або з поверненням ввізного мита і податків і без застосування заходів економічної політики відповідно до митного законодавства.

6.13. "Знищення товарів" - митний режим, при якому іноземні товари знищуються під митним контролем, включаючи приведення їх у стан, непридатний для використання, без стягування мита і податків, а також без застосування до товарів заходів економічної політики.

6.14. "Відмова від товару на користь держави" - митний режим, при якому особа відмовляється від товару без стягування мита, податків, а також без застосування заходів економічної політики.

IV. Джерела формування митної статистики зовнішньої торгівлі

Вихідними даними при формуванні митної статистики зовнішньої торгівлі є відомості, що містяться у вантажних митних деклараціях, які заповнюються декларантами при митному оформленні товарів.

Облік товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом (нафта, нафтопродукти, газ, вода й ін.) і по лініях електропередач, здійснюється (відповідно до особливостей їхнього декларування) по партіях товарів, поставлених відповідно до документів, що підтверджують приймання товарів на прикордонних пунктах трубопроводів або ліній електропередач.

V. Об'єкт обліку в митній статистиці зовнішньої торгівлі

У митну статистику зовнішньої торгівлі включаються всі товари (у тому числі цінності, за винятком валютних цінностей, що знаходяться в обороті), ввіз і вивіз яких зменшує або збільшує матеріальні ресурси держави.

VI. Система обліку зовнішньої торгівлі

1. За допомогою митної статистики зовнішньої торгівлі держави ведеться облік ввозу і вивозу товарів на підставі "загальної" системи обліку зовнішньої торгівлі, до якої враховуються всі товари, що входять в межі статистичної території держави або, що залишають її межі. При цьому межею статистичної території держави виступає його державний кордон*.

____________
* При "спеціальній" системі обліку зовнішньої торгівлі межею статистичної території держави є його митний кордон.

2. При "загальній" системі обліку в митній статистиці зовнішньої торгівлі враховуються наступні категорії товарів.

ІМПОРТ

Товари, що ввозяться для вільного обігу.

Товари, що реімпортуються.

Товари, що ввозяться для переробки на митній території.

Товари, що ввозяться після переробки поза митною територією.

Товари, що ввозяться для переробки під митним контролем.

Товари, що ввозяться на територію держави відповідно до режиму реекспорту.

Товари, що ввозяться на територію держави у вільні митні зони і на вільні склади.

Товари, що ввозяться, від яких особа відмовляється на користь держави.

Іноземні товари, що ввозяться в магазини безмитної торгівлі.

Товари, що тимчасово ввозяться для оренди терміном на один рік і більше.

ЕКСПОРТ

Товари, що вивозяться відповідно до митного режиму експорту.

Товари, що ввезені в державу, випущені для вільного обігу, що потім вивозяться з території держави відповідно до митного режиму експорту.

Товари, що вивозяться після переробки на митній території.

Товари, що вивозяться після переробки під митним контролем.

Товари, що вивозяться для переробки поза митною територією.

Товари, що вивозяться з території держави відповідно до режиму реекспорту.

Товари, що вивозяться з території держави з вільних митних зон і з вільних складів.

Іноземні і вітчизняні товари, що вивозяться з території держави з магазинів безмитної торгівлі.

Товари, що вивозяться тимчасово для оренди терміном на один рік і більше.

3. Не враховуються в митній статистиці зовнішньої торгівлі при "загальній" системі обліку категорії товарів, що визначені у відповідності з наступними митними режимами:

товари, що переміщуються транзитом через територію держави;

товари, поміщені під митний режим митного складу;

товари, що тимчасово ввозяться (вивозяться), за винятком орендованих терміном на один рік і більше;

іноземні товари, що знищуються на території держави;

товари, що вивозяться, від яких особа відмовилася на користь держави, а також знищення товарів;

товари, що вивозяться відповідно до митного режиму вивозу товарів для представництв держави за кордоном.

4. У митній статистиці зовнішньої торгівлі не враховуються також наступні товари:

а) валютні цінності (у тому числі монетарне золото), що знаходяться в обігу, якими обмінюються банки для врегулювання взаємних розрахунків;

б) предмети застави й інші кошти забезпечення зобов'язань;

в) товари, вартість яких не перевищує порога статистичного спостереження;

г) товари для офіційного (службового) користування дипломатичних і консульських представництв іноземних держав, міжнародних і міжурядових організацій, представництв іноземних держав при цих організаціях; дарунки державним органам, міжнародним і міжурядовим організаціям, главам держав, членам парламентів і урядів;

д) товари, призначені для забезпечення боєздатності і повсякденної діяльності вітчизняних військових частин, що дислокуються за межами держави, а також знаходяться в складі військ ООН, і товари, що повертаються на територію держави вітчизняними військовими частинами;

е) товари, що не є предметом комерційних операцій:

1) переміщувані фізичними особами не для комерційних цілей, у тому числі і ті, що пересилаються в міжнародних поштових відправленнях;

2) поштові знаки;

3) предмети обрядів і церемоній;

4) фотографії, експоновані і проявлені плівки, проекти, малюнки, кальки, рукописи, ділові папери, адміністративні друковані бланки, грамоти, а також будь-який носій інформації, що застосовується в рамках міжнародного обміну інформацією (у тому числі іноземні стандарти, технічні умови, технічні описи і т. п.);

5) товари, що ввозяться і вивозяться фізичними особами, що виїжджають або в'їжджають на постійне місце проживання, а також біженцями і вимушеними переселенцями;

ж) товари, що поставляються в рамках операцій, при яких не перетинається державний кордон країни:

1) морські, річкові судна і літальні апарати, призначені для використання в міжнародних перевезеннях;

2) риба і всі види морських продуктів, що продаються з вітчизняних судів за кордоном, у тому числі і на іноземні судна, що знаходяться в територіальних водах іноземних держав або у відкритому морі*;

3) товари, добуті з дна у відкритому морі;

4) бункерне паливо, баласт, продовольство й інші матеріали, що придбані за кордоном для вітчизняних транспортних засобів*;

____________
* Облік зазначених товарів буде здійснюватися на наступних етапах удосконалювання митної статистики зовнішньої торгівлі на основі використання додаткових, крім вантажних митних декларацій, джерел первинної інформації.

5) реекспорт (у статистичному значенні цього терміну) без завезення в країну;

з) такі що ввозяться в державу риба й інші морські продукти, добуті у відкритому морі або в територіальних водах іноземних держав на умовах концесії;

и) товари, що поставляються в порядку рекламації, гарантійного обслуговування, а також помилкові постачання товарів.

5. При ввозі на територію держави і вивозі з цієї території облік ряду товарів у митній статистиці зовнішньої торгівлі має свою специфіку. Зокрема:

а) дорогоцінні метали, що не виступають як платіжні засоби, цінні папери, банкноти і монети, що не знаходяться в обігу, враховуються в експорті й імпорті по їх комерційній вартості;

б) міжурядові постачання, що включають ввіз і вивіз товарів у рамках урядових програм зовнішньої допомоги, враховуються не залежно від того, чи поставляються ці товари в рахунок внесків у фонд технічної допомоги ООН, як дарунки або є позикою, товарообмінною (бартерною) партією або являють собою військові репарації або реституції;

в) гуманітарна допомога враховується по вартості з розбивкою по державах;

г) бункерне паливо, баласт, продовольство й інші матеріали враховуються при:

продажу для іноземних морських, річкових судів і літальних апаратів на території держави;

покупці з іноземних морських, річкових судів на території держави;

д) товари, орендовані терміном на один рік і більше, враховуються по повній вартості орендованого товару на момент ввозу (вивозу).

VII. Товари, що враховуються в митній статистиці зовнішньої торгівлі по особливому

У митній статистиці зовнішньої торгівлі при необхідності враховуються по особливому - із включенням у зовнішньоторговельний оборот держави - наступні категорії товарів, що направляються для переробки або піддалися переробці на митній території держави, під митним контролем або поза митною територією держави:

ПРИ ВВОЗІ:

товари, що ввозяться для переробки на митній території держави, а також що ввозяться для переробки під митним контролем;

товари, що ввозяться після переробки поза митною територією держави;

ПРИ ВИВОЗІ:

товари, що вивозяться після переробки на митній території держави, а також що вивозяться після переробки під митним контролем;

товари, що вивозяться для переробки поза митною територією держави.

VIII. Показники митної статистики зовнішньої торгівлі

Для формування митної статистики зовнішньої торгівлі використовуються наступні показники:

звітний період;

напрямок товаропотоку (ввіз або вивіз);

країна походження;

країна призначення;

країна покупки;

країна продажу;

країна відвантаження (відправлення);

статистична вартість;

код і найменування товару;

вага нетто;

код і найменування додаткових одиниць виміру;

кількість по додаткових одиницях виміру;

характер угоди;

вид митного режиму;

регіон;

інші показники.

IX. Країни-контрагенти

У митній статистиці країнами-контрагентами вважаються:

при ввозі:

країна походження товару;

країна відвантаження - для товарів, включених у групу 97 Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності (ТН ЗЕД) (твору мистецтва, предмети колекціонування й антикваріат), і реімпортних товарів.

при вивозі:

країна призначення товару.

Країною походження товарів вважається країна, в якій товар був повністю зроблений або підданий достатній переробці.

Товарами, цілком зробленими в даній країні, вважаються:

а) корисні копалини, добуті на її території, або в її територіальних водах, або на її континентальному шельфі й у морських надрах, якщо країна має виключні права на розробку цих надр;

б) рослинна продукція, вирощена або зібрана на її території;

в) живі тварини, народжені і вирощені в ній;

г) продукція, отримана в цій країні від вирощених у ній тварин;

д) зроблена в країні продукція мисливського, рибальського і морського промислів;

е) продукція морського промислу, добута і/або зроблена у Світовому океані судами даної країни або судами, орендованими (зафрахтованими) нею;

ж) вторинна сировина і відходи, що є результатом виробничих і інших операцій, здійснюваних у даній країні;

з) продукція високих технологій, отримана у відкритому космосі на космічних судах, що належать даній країні або орендується нею;

і) товари, зроблені в даній країні винятково з продукції, згаданої в пунктах "а" - "з" частини третьої цього розділу.

Якщо у виробництві товару беруть участь дві і більше країни, походження товару визначається відповідно до критеріїв достатньої переробки.

Критеріями достатньої переробки товару в даній країні є:

1) зміна товарної позиції (класифікаційного коду товару) по ТН ЗЕД на рівні будь-якого з перших чотирьох знаків, що відбулося в результаті переробки товару;

2) виконання виробничих або технологічних операцій, достатніх або не достатніх для того, щоб товар вважався таким що походить з тієї країни, де ці операції мали місце;

3) правило адвалорної частки - зміна вартості товару, коли процентна частка вартості використаних матеріалів або доданої вартості досягає фіксованої частки ціни товару, що поставляється.

При цьому вважаються такими що не відповідають критерієві достатньої переробки:

а) операції по забезпеченню схоронності товарів під час зберігання або транспортування;

б) операції по підготовці товарів до продажу і транспортування (дроблення партії, формування відправлень, сортування, переупаковка);

в) прості складальні операції;

г) змішування товарів (компонентів) без надання отриманою продукцією характеристик, що істотно відрізняють неї від вихідних складових.

У випадку, коли по відношенню до конкретних товарів або країни походження товару особливо не обмовляється, застосовується загальне правило, відповідно до якого товар вважається підданим достатній переробці, якщо відбулася зміна товарної позиції по ТН ВЭД на рівні кожного з перших чотирьох знаків.

Країна призначення - країна, відома на момент відвантаження як кінцева країна призначення товару.

Країною призначення для товарів, що вивозяться для переробки, вважається країна, у якій товар піддається переробці.

Якщо в момент постачання невідома країна походження або призначення товару, то ввіз (вивіз) відображається по країні покупки (продажу) товару.

Країною покупки (продажу) вважається країна, на території якої зареєстрована (проживає) особа (незалежно від її національної приналежності), що купила або продала товар.

X. Момент обліку

Облік ввозу і вивозу товарів при водних, залізничних, автомобільних, повітряних перевезеннях ведеться по даті дозволу митного органа на випуск товару, проставленої на вантажній митній декларації.

Датою ввозу і вивозу товарів, що поставляються трубопровідним транспортом, а також електроенергії, що поставляється по лініях електропередач, вважається дата приймально-здавального акта, складеного на прикордонних і контрольно-розподільних пунктах відповідно трубопроводу і ліній електропередач.

XI. Статистична вартість товарів

Статистична вартість товарів визначається в доларах США за цінами контрактів, приведеним до єдиного базису.

Оцінка вартості імпорту провадиться на базі цін СІФ - порт країни-імпортера або СІП - пункт призначення на кордоні країни-імпортера.

СІФ - (вартість, страхування, фрахт) - умова продажу товару, відповідно до якого в ціну товару включається його вартість і витрати по страхуванню і транспортуванню товару до порту країни-імпортера.

Оцінка вартості експорту провадиться на базі цін ФОБ-порт країни-експортера або ДАФ - кордон країни-експортера.

ФОБ - (вільно на борту) - умова продажу товару, відповідно до якої в ціну товару включається його вартість і витрати по доставці і навантаженню товару на борт судна.

Поняття СІФ, ФОБ, СІП і ДАФ визначаються відповідно до "Міжнародних правил інтерпитації торговельних термінів "Інкотермс", 1990 рік.

Перерахування в долари США здійснюється за курсом, який котирується національним (центральним) банком держави на день прийняття вантажної митної декларації.

XII. Кількісний облік товарів

Кількісний облік товарів ведеться в митній статистиці зовнішньої торгівлі по вазі нетто.

У необхідних випадках для збору й обробки статистичних даних ведеться паралельний облік товарів по кількості, вираженій у додаткових одиницях виміру (штуки, літри, кубічні метри й ін.). Ці одиниці виміру вказуються у відповідному стовпчику "Додаткові одиниці виміру" ТН ЗЕД.

XIII. Класифікація товарів

Для класифікації і кодування товарів у митній статистиці зовнішньої торгівлі застосовується класифікатор "Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності" (ТН ЗЕД).

Дев'ятизначний цифровий код ТН ЗЕД складається з наступних елементів:

перші шість цифр означають код товару по Гармонізованій системі опису і кодування товарів (ГС);

ті ж шість цифр плюс сьомий, восьмий і дев'ятий знаки утворюють код товару по "Товарній номенклатурі зовнішньоекономічної діяльності".

Класифікаційна структура ТН ЗЕД

Рівень класифікації 

Код 

Кількість 

Розділ 

Римські цифри 

21 

Групи 

2 знаки 

97 

Товарна позиція 

4 знаки 

1241 

Субпозиції 

6 знаків 

5019 

Підсубпозиції 

9 знаків 

9506 

Для забезпечення однакового розуміння класифікаційних угруповань ТН ЗЕД використовуються примітки до розділів, груп, конкретних товарних позицій, а також Основні правила інтерпретації ТН ЗЕД, що мають юридичну силу.

XIV. Використовувані класифікатори

У митній статистиці зовнішньої торгівлі держав використовуються єдині класифікатори на основі міжнародних класифікаторів. Уведення єдиних класифікаторів здійснюється Радою керівників митних служб держав - учасників Співдружності.

XV. Межі сфери статистичного спостереження

Під межами сфери статистичного спостереження розуміється статистичний поріг, тобто така гранична величина вартості, нетто-тоннажу, інших показників, що характеризують переміщувані товари, нижче якої вони не враховуються в митній статистиці зовнішньої торгівлі.

Статистичному спостереженню підлягають товари, митна вартість яких перевищує суму, установлену національним законодавством.

По вазі, кількості й іншим показникам обмеження не встановлені.

XVI. Статистичні публікації

Статистичні публікації по митній статистиці зовнішньої торгівлі містять основні дані, що характеризують стан зовнішньої торгівлі держави:

експорт і імпорт у цілому й у розрізі по країнах і групах країн;

питома вага окремих країн і груп країн у зовнішній торгівлі даної держави;

дані по імпорту й експорту в натуральному і вартісному вираженні по товарах у кодах ТН ЗЕД;

дані по імпорту й експорту в розрізах "товар-країна" і "країна-товар".

Дані митної статистики представляються щоквартально і щорічно.

XVII. Конфіденційність інформації

Інформація з зовнішньої торгівлі, надана митним органам державними органами, підприємствами, установами, організаціями і громадянами, може використовуватися винятково в митних цілях.

Конфіденційною вважається інформація, що утримується у вантажних митних деклараціях про конкретні угоди в прив'язці до учасників зовнішньоекономічних зв'язків.

Відповідно до порядку, встановленому законодавством держави, у якості конфіденційних можуть бути заявлені також інші дані і показники, що виникають у процесі формування митної статистики зовнішньої торгівлі.

Щоб уникнути появи перекручувань статистичної звітності, викликаних застосуванням режиму конфіденційності, а також з метою збереження повноти охоплення даних, що публікуються у митній статистиці зовнішньої торгівлі використовується ряд спеціальних технічних прийомів, що дозволяють не виділяти конфіденційну інформацію в загальних масивах даних, що публікуються.

Надання відомостей про експортно-імпортні операції конкретних учасників зовнішньоекономічних зв'язків заборонено, за винятком випадків, передбачених законодавчими актами держави.

 

КЛАСИФІКАТОР КРАЇН СВІТУ

Коротка назва країни 

Повна назва 

Буквений код 

Цифр. код 

альфа-2 

альфа-3 

АВСТРАЛІЯ 

АВСТРАЛІЯ 

AU 

AUS 

036 

АВСТРІЯ 

АВСТРІЙСЬКА РЕСПУБЛІКА 

AT 

AUT 

040 

АЗЕРБАЙДЖАН 

АЗЕРБАЙДЖАНСЬКА РЕСПУБЛІКА 

AZ 

AZE 

031 

АЛБАНІЯ 

РЕСПУБЛІКА АЛБАНІЯ 

AL 

ALB 

008 

АЛЖИР 

АЛЖИРСЬКА НАРОДНА ДЕМОКРАТИЧНА РЕСПУБЛІКА 

DZ 

DZA 

012 

АНГІЛЬЯ 

АНГІЛЬЯ (БРИТ.) 

AI 

AIA 

660 

АНГОЛА 

НАРОДНА РЕСПУБЛІКА АНГОЛА 

AO 

AGO 

024 

АНДОРРА 

КНЯЗІВСТВО АНДОРРА 

AD 

AND 

020 

АНТАРКТИКА 

АНТАРКТИКА 

AQ 

ATA 

010 

АНТИГУА. БАРБ. 

АНТИГУА І БАРБУДА 

AG 

ATG 

028 

АНТИЛЬСЬКІ О-ВИ 

НІДЕРЛАНДСЬКІ АНТИЛЬСЬКІ ОСТРОВИ 

AN 

ANT 

530 

АОМИНЬ (МАКАО) 

АОМИНЬ 

MO 

MAC 

446 

АРГЕНТИНА 

АРГЕНТИНСЬКА РЕСПУБЛІКА 

AR 

ARG 

032 

ВІРМЕНІЯ 

РЕСПУБЛІКА ВІРМЕНІЯ 

AM 

ARM 

051 

АРУБА 

ОСТРІВ АРУБА 

AW 

ABW 

533 

АФГАНІСТАН 

ІСЛАМСЬКА ДЕРЖАВА АФГАНІСТАН 

AF 

AFG 

004 

БАГАМСЬКІ О-ВИ 

СПІВДРУЖНІСТЬ БАГАМСЬКИХ ОСТРОВІВ 

BS 

BHS 

044 

БАНГЛАДЕШ 

НАРОДНА РЕСПУБЛІКА БАНГЛАДЕШ 

BD 

BGD 

050 

БАРБАДОС 

БАРБАДОС 

BB 

BRB 

052 

БАХРЕЙН 

ДЕРЖАВА БАХРЕЙН 

BH 

BHR 

048 

БІЛОРУСЬ 

РЕСПУБЛІКА БІЛОРУСЬ 

BY 

BLR 

112 

БЕЛІЗ 

БЕЛІЗ 

BZ 

BLZ 

084 

БЕЛЬГІЯ 

КОРОЛІВСТВО БЕЛЬГІЯ 

BE 

BEL 

056 

БЕНІН 

НАРОДНА РЕСПУБЛІКА БЕНІН 

BJ 

BEN 

204 

БЕРМУДСЬКІ О-ВИ 

БЕРМУДСЬКІ ОСТРОВИ 

BM 

BMU 

060 

БОЛГАРІЯ 

РЕСПУБЛІКА БОЛГАРІЯ 

BG 

BGR 

100 

БОЛІВІЯ 

РЕСПУБЛІКА БОЛІВІЯ 

BO 

BOL 

068 

БОСНІЯ І ГЕРЦОГ. 

БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА 

BA 

BIH 

070 

БОТСВАНА 

РЕСПУБЛІКА БОТСВАНА 

BW 

BWA 

072 

БРАЗИЛІЯ 

ФЕДЕРАТИВНА РЕСПУБЛІКА БРАЗИЛІЯ 

BR 

BRA 

076 

БРИТ. ТЕР. В ІНД. О. 

БРИТАНСЬКА ТЕРИТОРІЯ В ІНДІЙСЬКОМУ ОКЕАНІ (БРИТ.) 

IO 

IOT 

086 

БРУНЕЙ 

БРУНЕЙ-ДАРУССАЛАМ 

BN 

BRN 

096 

БУВЕ 

ОСТРІВ БУВЕ 

BV 

BVT 

074 

БУРКІНА-ФАСО 

БУРКІНА-ФАСО 

BF 

BFA 

854 

БУРУНДІ 

РЕСПУБЛІКА БУРУНДІ 

BI 

BDI 

108 

БУТАН 

КОРОЛІВСТВО БУТАН 

BT 

BTN 

064 

ВАНУАТУ 

РЕСПУБЛІКА ВАНУАТУ 

VU 

VUT 

548 

ВАТИКАН 

ДЕРЖАВА-МІСТО ВАТИКАН 

VA 

VAT 

336 

ВЕЛИКОБРИТАНІЯ 

ОБ'ЄДНАНЕ КОРОЛІВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНІЇ І ПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ 

GB 

GBR 

826 

УГОРЩИНА 

УГОРСЬКА РЕСПУБЛІКА 

HU 

HUM 

348 

ВЕНЕСУЕЛА 

РЕСПУБЛІКА ВЕНЕСУЕЛА 

VE 

VEN 

862 

ВІРГІН. О-ВИ (США) 

ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ 

VI 

VIR 

850 

ВІРГІН. О-ВИ (БРИТ.) 

БРИТАНСЬКІ ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ 

VG 

VGB 

092 

СХІД. САМОА (США) 

АМЕРИКАНСЬКЕ САМОА 

AS 

ASM 

016 

СХІДНИЙ ТІМОР 

СХІДНИЙ ТІМОР 

TP 

TMP 

626 

В'ЄТНАМ 

НАРОДНА РЕСПУБЛІКА В'ЄТНАМ 

VN 

VNM 

704 

ГАБОН 

ГАБОНСЬКА РЕСПУБЛІКА 

GA 

GAB 

266 

ГАЗУ СЕКТОР 

ГАЗУ СЕКТОР (ПАЛЕСТИНА) 

 

 

274 

ГАЇТІ 

РЕСПУБЛІКА ГАЇТІ 

HT 

HTI 

332 

ГАЙАНА 

КООПЕРАТИВНА РЕСПУБЛІКА ГАЙАНА 

GY 

GUY 

328 

ГАМБІЯ 

РЕСПУБЛІКА ГАМБІЯ 

GM 

GMB 

270 

ГАНА 

РЕСПУБЛІКА ГАНА 

GH 

GHA 

288 

ГВАДЕЛУПА 

ГВАДЕЛУПА (ФР.) 

GP 

GLP 

312 

ГВАТЕМАЛА 

РЕСПУБЛІКА ГВАТЕМАЛА 

GT 

GTM 

320 

ГВІАНА 

ГВІАНА (ФР.) 

GF 

GUF 

254 

ГВІНЕЯ 

ГВІНЕЙСЬКА РЕСПУБЛІКА 

GN 

GIN 

324 

ГВІНЕЯ-БІСАУ 

РЕСПУБЛІКА ГВІНЕЯ-БІСАУ 

GW 

GNB 

624 

НІМЕЧЧИНА 

ФЕДЕРАТИВНА РЕСПУБЛІКА НІМЕЧЧИНА 

DE 

DEU 

280 

ГІБРАЛТАР 

ГІБРАЛТАР (БРИТ.) 

GI 

GIB 

292 

ГОНДУРАС 

РЕСПУБЛІКА ГОНДУРАС 

HN 

HND 

340 

ГРЕНАДА 

ГРЕНАДА 

GD 

GRD 

308 

ГРЕНЛАНДІЯ 

ГРЕНЛАНДІЯ (У СКЛАДІ ДАНІЇ) 

GL 

GRL 

304 

ГРЕЦІЯ 

ГРЕЦЬКА РЕСПУБЛІКА 

GR 

GRC 

300 

ГРУЗІЯ 

РЕСПУБЛІКА ГРУЗІЯ 

GE 

GEO 

268 

ГУАМ 

ГУАМ (США) 

GU 

GUM 

316 

ДАНІЯ 

КОРОЛІВСТВО ДАНІЯ 

DK 

DNK 

208 

ДЖИБУТІ 

РЕСПУБЛІКА ДЖИБУТІ 

DJ 

DJI 

262 

ДЖОНСТОН АТОЛ 

ДЖОНСТОН АТОЛ 

JT 

JTN 

396 

ДОМІНІКА 

СПІВДРУЖНІСТЬ ДОМІНІКИ 

DM 

DMA 

212 

ДОМІНІКАНСЬКА РЕСП. 

ДОМІНІКАНСЬКА РЕСПУБЛІКА 

DO 

DOM 

214 

ЄГИПЕТ 

АРАБСЬКА РЕСПУБЛІКА ЄГИПЕТ (АРЄ) 

EG 

EGY 

818 

ЗАЇР 

РЕСПУБЛІКА ЗАЇР 

ZR 

ZAR 

180 

ЗАМБІЯ 

РЕСПУБЛІКА ЗАМБІЯ 

ZM 

ZMB 

894 

ЗАХІДНА САХАРА 

ЗАХІДНА САХАРА 

EH 

ESH 

732 

ЗАХІДНЕ САМОА 

ЗАХІДНЕ САМОА 

WS 

WSM 

882 

ЗІМБАБВЕ 

РЕСПУБЛІКА ЗІМБАБВЕ 

ZW 

ZWE 

716 

ІЗРАЇЛЬ 

ДЕРЖАВА ІЗРАЇЛЬ 

IL 

ISR 

376 

ІНДІЯ 

РЕСПУБЛІКА ІНДІЯ 

IN 

IND 

356

ІНДОНЕЗІЯ 

РЕСПУБЛІКА ІНДОНЕЗІЯ 

ID 

IDN 

360 

ЙОРДАНІЯ 

ЙОРДАНСЬКЕ ХАШИМІТСЬКЕ КОРОЛІВСТВО 

JO 

JOR 

400 

ІРАК 

РЕСПУБЛІКА ІРАК 

IQ 

IRQ 

368 

ІРАН 

ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА ІРАН (ІРІ) 

IR 

IRN 

364 

ІРЛАНДІЯ 

ІРЛАНДІЯ 

IE 

IRL 

372 

ІСЛАНДІЯ 

РЕСПУБЛІКА ІСЛАНДІЯ 

IS 

ISL 

352 

ІСПАНІЯ 

КОРОЛІВСТВО ІСПАНІЯ 

ES 

ESP 

724

ІТАЛІЯ 

ІТАЛІЙСЬКА РЕСПУБЛІКА 

IT 

ITA 

380 

ЄМЕН 

ЄМЕНСЬКА РЕСПУБЛІКА 

YE 

YEM 

887 

КАБО-ВЕРДЕ 

РЕСПУБЛІКА КАБО-ВЕРДЕ 

CV 

CPV 

132 

КАЗАХСТАН 

РЕСПУБЛІКА КАЗАХСТАН 

KZ 

KAZ 

398 

КАЙМАН 

ОСТРОВИ КАЙМАН 

KY 

CYM 

136 

КАМБОДЖА 

ДЕРЖАВА КАМБОДЖА 

KH 

KHM 

116 

КАМЕРУН 

РЕСПУБЛІКА КАМЕРУН 

CM 

CMR 

120 

КАНАДА 

КАНАДА 

CA 

CAN 

124 

КАТАР 

ДЕРЖАВА КАТАР 

QA 

QAT 

634 

КЕНІЯ 

РЕСПУБЛІКА КЕНІЯ 

KE 

KEN 

404 

КІПР 

РЕСПУБЛІКА КІПР 

CY 

CYP 

196 

КІРІБАТІ 

РЕСПУБЛІКА КІРІБАТІ 

KI 

KIR 

296 

КИТАЙ 

КИТАЙСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА (КНР) 

CN 

CHN 

156 

КОКОСОВІ О-ВИ 

КОКОСОВІ (КІЛІНГ) ОСТРОВИ (В СКЛАДІ АВСТРАЛІЇ) 

CC 

CCK 

166 

КОЛУМБІЯ 

РЕСПУБЛІКА КОЛУМБІЯ 

CO 

COL 

170 

КОМОРСЬКІ О-ВИ 

ФЕДЕРАЛЬНА ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА КОМОРСЬКІ ОСТРОВИ 

KM 

COM 

174 

КОНГО 

НАРОДНА РЕСПУБЛІКА КОНГО (НРК) 

CG 

COG 

178 

КОРЕЯ (КНДР) 

КОРЕЙСЬКА НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧНА РЕСПУБЛІКА 

KP 

PRK 

408 

КОРЕЯ РЕСП. 

РЕСПУБЛІКА КОРЕЯ 

KR 

KOR 

401 

КОСТА-РІКА 

РЕСПУБЛІКА КОСТА-РІКА 

CR 

CRI 

188 

КОТ-Д'ІВУАР 

РЕСПУБЛІКА КОТ-Д'ІВУАР 

CI 

CIV 

384 

КУБА 

РЕСПУБЛІКА КУБА 

CU 

CUB 

192 

КУВЕЙТ 

ДЕРЖАВА КУВЕЙТ 

KW 

KWT 

414 

КИРГИЗТАН

КИРГИЗЬКА РЕСПУБЛІКА 

KG 

KGZ 

417 

ЛАОС 

ЛАОСЬКА НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧНА РЕСПУБЛІКА 

LA 

LAO 

418 

ЛАТВІЯ 

ЛАТВІЙСЬКА РЕСПУБЛІКА 

LV 

LVA 

428 

ЛЕСОТО 

КОРОЛІВСТВО ЛЕСОТО 

LS 

LSO 

426 

ЛІБЕРІЯ 

РЕСПУБЛІКА ЛІБЕРІЯ 

LR 

LBR 

430 

ЛІВАН 

ЛІВАНСЬКА РЕСПУБЛІКА 

LB 

LBN 

422 

ЛІВІЯ 

СОЦІАЛІСТИЧНА НАРОДНА ЛІВІЙСЬКА АРАБСЬКА ДЖАМАХІРІЯ 

LY 

LBY 

434 

ЛИТВА 

ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА 

LT 

LTU 

440 

ЛІХТЕНШТЕЙН 

КНЯЗІВСТВО ЛІХТЕНШТЕЙН 

LI 

LIE 

438 

ЛЮКСЕМБУРГ 

ВЕЛИКЕ ГЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ 

LU 

LUX 

442 

МАВРИКІЙ 

МАВРИКІЙ 

MU 

MUS 

480 

МАВРИТАНІЯ 

ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА МАВРИТАНІЯ 

MR 

MRT 

478 

МАДАГАСКАР 

ДЕМОКРАТИЧНА РЕСПУБЛІКА МАДАГАСКАР 

MG 

MDG 

450 

МАКЕДОНІЯ 

МАКЕДОНІЯ 

MK 

MKD 

807 

МАЛАВІ 

РЕСПУБЛІКА МАЛАВІ 

MW 

MWI 

454 

МАЛАЙЗІЯ 

МАЛАЙЗІЯ 

MY 

MYS 

458 

МАЛІ 

РЕСПУБЛІКА МАЛІ 

ML 

MLI 

466 

МАЛІ ТИХООКЕАНСЬКІ О-ВИ 

МАЛІ ТИХООКЕАНСЬКІ ВІДДАЛЕНІ ОСТРОВИ (США) 

UM 

UMI 

581 

МАЛЬДІВИ 

МАЛЬДІВСЬКА РЕСПУБЛІКА 

MV 

MDV 

462 

МАЛЬТА 

РЕСПУБЛІКА МАЛЬТА 

MT 

MLT 

470 

МАРІАНСЬКІ О-ВИ 

СПІВДРУЖНІСТЬ ПІВНІЧНИХ МАРІАНСЬКИХ ОСТРОВІВ 

MP 

MNR 

580 

МАРОККО 

КОРОЛІВСТВО МАРОККО 

MA 

MAR 

504 

МАРТІНІКА 

МАРТІНІКА (ФР.) 

MQ 

MTQ 

474 

МАРШАЛОВІ О-ВИ 

РЕСПУБЛІКА МАРШАЛОВІ ОСТРОВИ (США) 

MH 

MHL 

584 

МЕКСИКА 

МЕКСИКАНСЬКІ СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ 

MX 

ХУТРО 

484 

МІКРОНЕЗІЯ 

ФЕДЕРАТИВНІ ШТАТИ МІКРОНЕЗІЇ 

FM 

FSM 

583 

МОЗАМБІК 

НАРОДНА РЕСПУБЛІКА МОЗАМБІК (НРМ)

MZ 

MOZ 

508 

МОЛДОВА 

РЕСПУБЛІКА МОЛДОВА 

MD 

MDA 

498 

МОНАКО 

КНЯЗІВСТВО МОНАКО 

MC 

MCO 

492 

МОНГОЛІЯ 

МОНГОЛІЯ 

MN 

MNG 

496 

МОНТСЕРРАТ 

МОНТСЕРРАТ (БРИТ.) 

MS 

MSR 

500 

М'ЯНМА 

СОЮЗ М'ЯНМА 

BU 

BUR 

104 

НАМІБІЯ 

РЕСПУБЛІКА НАМІБІЯ 

NA 

NAM 

516 

НАУРУ 

РЕСПУБЛІКА НАУРУ 

NR 

NRU 

520 

НЕПАЛ 

КОРОЛІВСТВО НЕПАЛ 

NP 

NPL 

524 

НІГЕР 

РЕСПУБЛІКА НІГЕР 

NE 

HER 

562 

НІГЕРІЯ 

ФЕДЕРАТИВНА РЕСПУБЛІКА НІГЕРІЯ 

NG 

NGA 

566 

НІДЕРЛАНДИ 

КОРОЛІВСТВО НІДЕРЛАНДИ 

NL 

NLD 

528 

НІКАРАГУА 

РЕСПУБЛІКА НІКАРАГУА 

NI 

NIC 

558 

НІУЕ 

НІУЕ (Й. ЗЕЛ.); 

NU 

NUI 

570 

НОВ. КАЛЕДОНІЯ 

НОВА КАЛЕДОНІЯ (Фр.) 

NC 

NCL 

540 

НОВА ЗЕЛАНДІЯ 

НОВА ЗЕЛАНДІЯ 

NZ 

NZL 

554 

НОРВЕГІЯ 

КОРОЛІВСТВО НОРВЕГІЯ 

NO 

NOR 

578 

НОРМАНДСЬКІ О-ВИ 

НОРМАНДСЬКІ ОСТРОВИ 

 

 

830 

НОРФОЛК 

НОРФОЛК (АВСТРАЛ.) 

NF 

NFK 

574 

О-В МЕН 

ОСТРІВ МЕН 

IM 

IMY 

833 

О-В РІЗДВА

ОСТРІВ РІЗДВА (АВСТРАЛ.) 

CX 

CXR 

162 

О-В СВЯТОЇ ЄЛЕНИ 

ОСТРІВ СВЯТОЇ ЄЛЕНИ (БРИТ.) 

SH 

SHN 

654 

О-В УЕЙК 

ОСТРІВ УЕЙК 

WK 

WAK 

872 

О-ВИ КУКА 

ОСТРОВИ КУКА (Н. ЗЕЛ.) 

CK 

CIK 

184 

О-ВИ МІДУЕЙ 

ОСТРОВИ МІДУЕЙ 

MI 

MID 

488 

О-ВИ МІДУЕЙ 

ОСТРОВИ МІДУЕЙ 

MI 

MID 

488 

ОБ'ЄД. АРАБ. ЕМІРАТ. 

ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ (ОАЕ) 

AE 

ARE 

784 

ОМАН 

СУЛТАНАТ ОМАН 

OM 

OMN 

512 

ПАКИСТАН 

ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА ПАКИСТАН 

PK 

PAK 

586 

ПАЛАУ 

РЕСПУБЛІКА ПАЛАУ (БЕЛАУ) 

PW 

PLW 

585 

ПАНАМА 

РЕСПУБЛІКА ПАНАМА 

PA 

PAN 

591 

ПАПУА-НОВ. ГВІНЕЯ 

НЕЗАЛЕЖНА ДЕРЖАВА ПАПУА-НОВА ГВІНЕЯ 

PG 

PNG 

598 

ПАРАГВАЙ 

РЕСПУБЛІКА ПАРАГВАЙ 

PY 

PRY 

600 

ПЕРУ 

РЕСПУБЛІКА ПЕРУ 

PE 

PER 

604 

ПІТКЕРН 

ПІТКЕРН (БРИТ.) 

PN 

PCN 

612 

ПОЛЬЩА 

ПОЛЬСЬКА РЕСПУБЛІКА 

PL 

POL 

616 

ПОРТУГАЛІЯ 

ПОРТУГАЛЬСЬКА РЕСПУБЛІКА 

PT 

PRT 

620 

ПУЕРТО-РІКО 

ПУЕРТО-РІКО (США) 

PR 

PRI 

630 

РЕЮНЬЙОН 

РЕЮНЬЙОН (ФР.) 

RE 

REU 

638 

РОСІЯ 

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ 

RU 

RUS 

643 

РУАНДА 

РУАНДІЙСЬКА РЕСПУБЛІКА 

RW 

RWA 

646 

РУМУНІЯ 

РУМУНІЯ 

RO 

ROM 

642 

С-П'ЕР І МІКЕЛОН 

СЕНТ-П'ЕР І МІКЕЛОН (ФР.) 

PM 

SPM 

666 

С. ВІНСЕНТ. ГРЕНАД. 

СЕНТ-ВІНСЕНТ І ГРЕНАДІНИ 

VC 

VCT 

670 

САЛЬВАДОР 

РЕСПУБЛІКА ЕЛЬ-САЛЬВАДОР 

SV 

SLV 

222 

САН-МАРИНО 

РЕСПУБЛІКА САН-МАРИНО 

SM 

SMR 

674 

САН-ТОМЕ І ПРІНС. 

ДЕМОКРАТИЧНА РЕСПУБЛІКА САН-ТОМЕ І ПРІНСІПІ 

ST 

STR 

678 

САУДІВСЬКА АРАВІЯ 

КОРОЛІВСТВО САУДІВСЬКА АРАВІЯ 

SA 

SAU 

682 

СВАЗІЛЕНД 

КОРОЛІВСТВО СВАЗІЛЕНД 

SZ 

SWZ 

748 

СЕЙШЕЛЬСЬКІ О-ВИ 

РЕСПУБЛІКА СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ 

SC 

SYC 

690 

СИНЕГАЛ 

РЕСПУБЛІКА СИНЕГАЛ 

SN 

SEN 

686 

СЕНТ-КІТС І НЕВІС 

ФЕДЕРАЦІЯ СЕНТ-КІТС (СЕНТ-КРІСТОФЕР) І НЕВІС 

KN 

KNA 

659 

СЕНТ-ЛЮСІЯ 

СЕНТ-ЛЮСІЯ 

LC 

LCA 

662 

СІНГАПУР 

РЕСПУБЛІКА СІНГАПУР 

SG 

SGP 

702 

СИРІЯ 

СИРІЙСЬКА АРАБСЬКА РЕСПУБЛІКА 

SY 

SYR 

760 

СЛОВАЧЧИНА 

СЛОВАЦЬКА РЕСПУБЛІКА 

SK 

SVK 

703 

СЛОВЕНІЯ 

РЕСПУБЛІКА СЛОВЕНІЯ 

SI 

SVN 

705 

СОЛОМОНОВІ О-ВИ 

СОЛОМОНОВІ ОСТРОВИ 

SB 

SLB 

090 

СОМАЛІ 

СОМАЛІЙСЬКА ДЕМОКРАТИЧНА РЕСПУБЛІКА (СДР) 

SO 

SOM 

706 

СУДАН 

РЕСПУБЛІКА СУДАН 

SD 

SON 

736 

СУРІНАМ 

РЕСПУБЛІКА СУРІНАМ 

SR 

SUR 

740 

США 

СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ 

US 

USA 

840 

СЬЄРРА-ЛЕОНЕ 

РЕСПУБЛІКА СЬЄРРА-ЛЕОНЕ 

SL 

SLE 

694 

СЯНГАН (ГОНКОНГ) 

СЯНГАН (ГОНКОНГ) (БРИТ.) 

HK 

HKG 

344 

ТАДЖИКИСТАН 

РЕСПУБЛІКА ТАДЖИКИСТАН 

TJ 

TJK 

762 

ТАЇЛАНД 

КОРОЛІВСТВО ТАЇЛАНД 

TH 

THA 

764 

ТАЙВАНЬ 

ТАЙВАНЬ (У СКЛАДІ КИТАЮ) 

TW 

TWN 

158 

ТАНЗАНІЯ 

ОБ'ЄДНАНА РЕСПУБЛІКА ТАНЗАНІЯ (ОРТ) 

TZ 

TZA 

834 

ТЕРКС І КАЙКОС, ОСТРОВИ 

ТЕРКС І КАЙКОС (БРИТ.) 

TC 

TCA 

796 

ТОГО 

ТОГОЛЕЗЬКА РЕСПУБЛІКА 

TG 

TGO 

768 

ТОКЕЛАУ (ЮНІОН) 

ТОКЕЛАУ (ЮНІОН) (Н. ЗЕЛ.) 

TK 

TKL 

772 

ТОНГА 

КОРОЛІВСТВО ТОНГА 

TO 

TON 

776 

ТРИНІДАД І ТОБАГО 

РЕСПУБЛІКА ТРИНІДАД І ТОБАГО 

TT 

TTO 

780 

ТУВАЛУ 

ТУВАЛУ 

TV 

TUV 

798 

ТУНІС 

ТУНІСЬКА РЕСПУБЛІКА 

TN 

TUN 

788 

ТУРКМЕНИСТАН 

ТУРКМЕНИСТАН 

TM 

TKM 

795 

ТУРЕЧЧИНА 

ТУРЕЦЬКА РЕСПУБЛІКА 

TR 

TUR 

792 

УГАНДА 

РЕСПУБЛІКА УГАНДА 

UG 

UGA 

800 

УЗБЕКИСТАН 

РЕСПУБЛІКА УЗБЕКИСТАН 

UZ 

UZB 

860 

УКРАЇНА 

УКРАЇНА 

UA 

UKR 

804 

УОЛЛІС І ФУТУНА, ОСТРОВИ 

ОСТРОВА УОЛЛІС І ФУТУНА 

WF 

WLF 

876 

УРУГВАЙ 

СХІДНА РЕСПУБЛІКА УРУГВАЙ 

UY 

URY 

858 

ФАРЕРСЬКІ О-ВИ 

ФАРЕРСЬКІ ОСТРОВИ (У СКЛАДІ ДАНІЇ) 

FO 

FRO 

234 

ФІДЖІ 

РЕСПУБЛІКА ФІДЖІ 

FJ 

FJI 

242 

ФІЛІППІНИ 

РЕСПУБЛІКА ФІЛІППІНИ 

PH 

PHL 

608 

ФІНЛЯНДІЯ 

ФІНЛЯНДСЬКА РЕСПУБЛІКА 

FI 

FIN 

246 

ФОЛКЛЕНДСЬКІ О-ВИ 

ФОЛКЛЕНДСЬКІ (МАЛЬВІНСЬКІ) ОСТРОВИ (СПОРН. БРИТ. АРГ.) 

FK 

FLK 

238 

ФР. ПОЛІНЕЗІЯ 

ФРАНЦУЗЬКА ПОЛІНЕЗІЯ (ФР.) 

PF 

PYF 

258 

ФР. ПІВДЕННІ ТЕРИТОР. 

ФРАНЦУЗЬКІ ПІВДЕННІ ТЕРИТОРІЇ (ФР.) 

TF 

ATF 

260 

ФРАНЦІЯ 

ФРАНЦУЗЬКА РЕСПУБЛІКА 

FR 

FRA 

250 

ХЕРД І МАКДОНАЛЬД 

ХЕРД І МАКДОНАЛЬД (У СКЛАДІ АВСТРАЛІЇ) 

HM 

HMD 

334 

ХОРВАТІЯ 

РЕСПУБЛІКА ХОРВАТІЯ 

HR 

HRV 

191 

ЦЕНТР. АФР. РЕСПУБ. 

ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСЬКА РЕСПУБЛІКА (ЦАР) 

CF 

CAF 

140 

ЧАД 

РЕСПУБЛІКА ЧАД 

TD 

TCD 

148 

ЧЕХІЯ 

ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА 

CZ 

CZE 

203 

ЧИЛІ 

РЕСПУБЛІКА ЧИЛІ 

CL 

CHL 

152 

ШВЕЙЦАРІЯ 

ШВЕЙЦАРСЬКА КОНФЕДЕРАЦІЯ 

CH 

CHE 

756 

ШВЕЦІЯ 

КОРОЛІВСТВО ШВЕЦІЯ 

SE 

SWE 

752 

ШПІЦБЕРГЕН О-ВИ 

ШПІЦБЕРГЕН І ЯН-МАЙЄН (НОРВ.) 

SJ 

SJM 

744 

ШРІ-ЛАНКА 

ДЕМОКРАТИЧНА СОЦІАЛІСТИЧНА РЕСПУБЛІКА ШРІ-ЛАНКА 

LK 

LKA 

144 

ЕКВАДОР 

РЕСПУБЛІКА ЕКВАДОР 

EC 

ECU 

218 

ЕКВАДОР. ГВІНЕЯ 

РЕСПУБЛІКА ЕКВАТОРІАЛЬНА ГВІНЕЯ 

GQ 

GNQ 

226 

ЕРІТРЕЯ 

ЕРІТРЕЯ 

ER 

ERI 

232 

ЕСТОНІЯ 

ЕСТОНСЬКА РЕСПУБЛІКА 

EE 

EST 

233 

ЕФІОПІЯ 

ЕФІОПІЯ 

ET 

ETH 

231 

ЮГОСЛАВІЯ 

СОЮЗНА РЕСПУБЛІКА ЮГОСЛАВІЯ (СРЮ) 

YU 

YUG 

891 

ПІВДЕННО-АФР. РЕСПУБ. 

ПІВДЕННО-АФРИКАНСЬКА РЕСПУБЛІКА (ПАР) 

ZA 

ZAF 

710 

ЯМАЙКА 

ЯМАЙКА 

JM 

JAM 

388 

ЯПОНІЯ 

ЯПОНІЯ 

JP 

JPN 

392 

____________

Опрос