Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение по применению статьи VI Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994

Страны - участницы
Многостороннее соглашение (не СНГ) от 15.04.1994

УГОДА
про застосування статті VI Генеральної угоди про тарифи й торгівлю 1994 року

Члени цією Угодою домовляються про таке:

ЧАСТИНА I

Стаття 1
Принципи

Антидемпінговий захід застосовується лише за умов, передбачених у статті VI ГАТТ 1994, та відповідно до розслідувань, розпочатих20 та проведених згідно з положеннями цієї Угоди. Такі положення регулюють застосування статті VI ГАТТ 1994 настільки, наскільки застосовується захід відповідно до антидемпінгового законодавства або нормативних актів.

____________
20 Термін "розпочатий", який використовується в цій Угоді, означає процедурну дію, якою член офіційно розпочинає розслідування, передбачене в статті 5.

Стаття 2
Визначення демпінгу

2.1. Для цілей цієї Угоди товар уважається таким, що є предметом демпінгу, тобто таким, що вводиться в торгівлю іншої країни за ціною, нижчою за його нормальну вартість, якщо експортна ціна товару, що експортується з однієї країни до іншої, є меншою, ніж порівнянна ціна, яка встановлюється у звичайному ході торгівлі на подібний товар, призначений для споживання в країні-експортері.

2.2. Коли відсутній продаж подібного товару в ході звичайної торгівлі на внутрішньому ринку країни-експортера або коли через особливу ринкову ситуацію чи малий обсяг продажу на внутрішньому ринку країни-експортера21 такий продаж не дозволяє зробити належного порівняння, демпінгова маржа визначається шляхом зіставлення з порівнянною ціною подібного товару, коли він експортується до відповідної третьої країни, за умови, що ця ціна є репрезентативною, або з вартістю виробництва в країні походження плюс обґрунтована сума на адміністративні, торгові та загальні витрати й прибутки.

____________
21 Продаж подібного товару, призначеного для споживання на внутрішньому ринку країни-експортера, уважається, як правило, таким, що здійснюється в кількості, достатній для визначення звичайної вартості, якщо такий продаж члену-імпортеру становить п'ять відсотків чи більше продажу товару, що розглядається, за умови, що повинен бути прийнятним нижчий коефіцієнт, коли є докази того, що внутрішній продаж за таким нижчим коефіцієнтом, проте, є достатньо значним, для забезпечення належного порівняння.

2.2.1. Продаж подібного товару на внутрішньому ринку країни-експортера або продаж третій країні за цінами, нижчими від витрат виробництва на одиницю (фіксованих або змінних), плюс адміністративні, продажні та загальні витрати може розглядатись як такий, що не здійснюється у звичайному ході торгівлі через ціну, і може не враховуватися під час визначення звичайної вартості тільки тоді, коли органи влади22 визначать, що такий продаж здійснюється протягом тривалого періоду часу23 в суттєвих кількостях24 і здійснюється за цінами, які не дозволяють відшкодувати всіх витрат протягом обґрунтованого періоду часу. Якщо ціни, які нижчі, ніж витрати за одиницю продукції, на момент продажу перевищують середньозважені витрати на одиницю продукції за період розслідування, то вважається, що такі ціни забезпечують відшкодування витрат протягом обґрунтованого періоду часу.

Опрос