Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве и взаимодействии по пограничным вопросам

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (СНГ) от 03.08.1994

УГОДА
між Україною і Російською Федерацією про співробітництво і взаємодію з прикордонних питань

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 03.08.94 р.
ДАТА НАБУТТЯ ЧИННОСТІ: 03.08.94 р.

Україна і Російська Федерація,

підтверджуючи свою прихильність до Договору між Українською Радянською Соціалістичною Республікою і Російською Радянською Федеративною Соціалістичною Республікою від 19 листопада 1990 року та Угоди між Україною і Російською Федерацією про подальший розвиток міждержавних відносин від 23 червня 1992 року,

вважаючи, що подальший розвиток і зміцнення відносин дружби, добросусідства і співробітництва між Сторонами відповідають корінним національним інтересам їх народів і служать справі миру і безпеки,

висловлюючи зацікавленість у здійсненні ефективного співробітництва у вирішенні практичних питань охорони своїх державних кордонів і виключних економічних зон,

прагнучи реалізувати положення Меморандуму про співробітництво в охороні державних кордонів, підписаного Главами держав Республіки Білорусь, Російської Федерації і України 15 квітня 1994 року,

погодились про таке:

Стаття 1

Сторони будуть здійснювати співробітництво з метою ефективного і взаємовигідного використання сил та засобів в інтересах охорони державних кордонів і виключних економічних зон України і Російської Федерації.

Стаття 2

Для конкретної реалізації заходів щодо виконання цієї Угоди Сторони доручають Командуючому Прикордонними військами України і Головнокомандуючому Прикордонними військами Російської Федерації за взаємною згодою укладати відповідні протоколи, що сприятимуть розширенню взаємодії та співробітництва прикордонних відомств Сторін.

Стаття 3

Для оперативного врегулювання питань, що виникають на державному кордоні, Сторони призначають прикордонних представників (уповноважених) і організують їх роботу.

Стаття 4

Сторони забезпечать своєчасний обмін інформацією, що становить взаємний інтерес, про обстановку на державних кордонах.

Порядок обміну інформацією визначається окремим протоколом.

Використання матеріалів архівів прикордонних військ Сторін здійснюється за погодженням на договірній основі.

Стаття 5

Сторони будуть підтримувати в робочому стані існуючі канали зв'язку і в разі необхідності вживуть спільних заходів до створення нових каналів зв'язку між прикордонними військами Сторін.

Кожна Сторона фінансує експлуатацію каналів зв'язку на своїй території.

Стаття 6

Сторони співпрацюють у забезпеченні захисту відомостей про діяльність своїх прикордонних військ.

Сторони беруть на себе зобов'язання не передавати будь-кому одержані одна від одної матеріали та інформацію службового і таємного характеру без письмової згоди Сторони, від якої ці матеріали та інформація одержані.

Стаття 7

Сторони в інтересах забезпечення охорони своїх державних кордонів співпрацюють у оперативно-розшуковій діяльності.

Стаття 8

Сторони вживуть заходів до того, щоб їх прикордонні війська, у взаємодії з компетентними органами України і Російської Федерації, здійснювали узгоджені заходи на державних кордонах для припинення тероризму, незаконного переміщення зброї, наркотичних засобів та інших предметів контрабанди, незаконного в'їзду на території сторін і виїзду за їх межі, а також інших видів злочинів, боротьба з якими є компетенцією їх прикордонних військ.

Стаття 9

Сторони будуть координувати дії своїх прикордонних військ щодо контролю акваторії Азовського моря і Керченської протоки.

Стаття 10

Порядок ведення господарської та іншої діяльності на державному кордоні між Україною і Російською Федерацією, пункти і порядок пропуску через українсько-російський кордон осіб, транспортних засобів та вантажів Сторони будуть визначати окремими Угодами.

Стаття 11

Прикордонні війська Сторін у разі необхідності на договірних засадах будуть сприяти одна одній у підготовці офіцерських кадрів і молодших спеціалістів, виходячи з можливостей навчальних закладів, учбових центрів і частин прикордонних військ Сторін.

Стаття 12

Сторони взаємно визнають дійсність присвоєних військових звань, освіти, підтвердженої відповідними документами, документів щодо проходження військової служби і посадового положення в прикордонних військах колишнього Союзу РСР, України і Російської Федерації.

Стаття 13

Сторони на договірних засадах будуть подавати одна одній допомогу в матеріально-технічному забезпеченні їх прикордонних військ, у розміщенні замовлень, у розробленні, виготовленні, впровадженні та ремонті технічних засобів охорони державних кордонів і зброї.

Стаття 14

Сторони забезпечать на договірних умовах приймання до своїх лікувально-профілактичних установ на обстеження, лікування (госпіталізацію) військовослужбовців і пенсіонерів прикордонних військ України і Російської Федерації та членів їх сімей, а також виділення путівок до відомчих санаторіїв і будинків відпочинку за рахунок Сторони, яка направляє.

Стаття 15

Для забезпечення виконання взаємних зобов'язань, передбачених цією Угодою, а також вирішення питань, що виникають у процесі співробітництва і взаємодії, Сторони будуть у разі необхідності проводити консультації або створювати спільні робочі групи.

Стаття 16

Ця Угода не зачіпає раніше прийнятих зобов'язань Сторін відносно інших держав і не спрямована проти третіх країн та їх інтересів.

Стаття 17

Ця Угода набуває чинності з дня її підписання і діятиме протягом п'яти років, а потім автоматично буде продовжуватись кожного разу на наступний п'ятирічний період, якщо жодна із Сторін не заявить про своє бажання припинити дію Угоди, про що вона повинна письмово повідомити другу Сторону не пізніше як за шість місяців до закінчення чергового п'ятирічного періоду.

Складено у м. Одесі 3 серпня 1994 р. у двох примірниках, кожний українською і російською мовами, причому обидва тексти мають однакову чинність.

 

За Україну 

За Російську Федерацію 

В. ГУБЕНКО 

А. НІКОЛАЄВ 

Опрос