Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение между Правительством Украины и Правительством Республики Молдова о деятельности железнодорожного транспорта

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (СНГ) от 20.03.1993
редакция действует с 12.11.2013

УГОДА
між Урядом України і Урядом Республіки Молдова про діяльність залізничного транспорту

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 20.03.93 р.
ДАТА НАБУТТЯ ЧИННОСТІ: 20.03.93 р.

Із змінами і доповненнями, внесеними
 Протоколом
 від 12 листопада 2013 року

Уряд України і Уряд Республіки Молдова, іменовані в подальшому "Договірні Сторони",

підтверджуючи невід'ємне право власності на залізничний транспорт в межах своїх територій;

вважаючи за доцільне збереження технологічної єдності залізничної транспортної мережі;

визнаючи надзвичайну важливість перевезення пасажирів і вантажів як між Україною і Республікою Молдова, так і в треті країни,

надаючи значення координації і спільній діяльності залізничного транспорту обох держав, погодились про таке:

Стаття 1

Функціональна діяльність залізничного транспорту Договірних Сторін, а також виготовлення і утримання рухомого складу, технічних засобів забезпечення безпеки руху та організацій перевезень, збереження вантажів здійснюється за єдиними галузевими нормативами.

Стаття 2

1. Перевезення пасажирів і вантажів між станціями залізниць обох держав здійснюється на підставі діючих на момент підписання даної Угоди нормативних документів.

При організації перевезень пасажирів і вантажів залізничним транспортом із України по території Республіки Молдова та із Республіки Молдова по території України, а також транзитом із третіх країн або в треті країни Договірні Сторони координують свої дії при виробленні, з урахуванням законодавств своїх держав, тарифної політики з метою залучення додаткових транзитних вантажопотоків на ці напрямки і оформлення в необхідних випадках відповідних угод.

2. Договірні Сторони проводять погашення заборгованості, яка виникає в процесі перевезень на користь однієї або іншої Сторони згідно з прийнятими двусторонніми угодами по взаєморозрахунках.

Стаття 3

1. Договірні Сторони, у випадку укладення угод в галузі залізничного транспорту з іншими державами, які зачіпають інтереси іншої Договірної Сторони, будуть повідомляти про це іншу Договірну Сторону.

2. Договірні Сторони будуть застосовувати міжнародні угоди, укладені колишнім СРСР з питань залізничного транспорту, виходити із інтересів другої Договірної Сторони та з метою збереження діючого порядку міжнародних перевезень пасажирів та вантажів залізничним транспортом.

Стаття 4

1. Кожна із Договірних Сторін здійснює скоординовану тарифну політику. Тарифи в міждержавних угодах встановлюються на багатосторонній основі за спеціальними угодами між зацікавленими сторонами, при цьому не обмежуючи інтереси Договірних Сторін.

2. Розрахунки за міжнародні пасажирські і вантажні перевезення, надані послуги проводяться у відповідності до Угоди, укладеної між Державною Адміністрацією залізничного транспорту України і Молдовською залізницею.

Стаття 5

Договірні Сторони надають право відповідним органам управління залізничним транспортом укладати окремі двосторонні угоди з питань перевізної роботи системи відповідальності за порушення технологічних параметрів перевізної роботи, придбання, експлуатація і ремонт рухомого складу, контейнерів, обладнання і техніки, а також проводити переговори щодо економічної оцінки і обліку взаємних інтересів, визначення порядку підготовки і затвердження технологічних параметрів перевізної роботи.

Стаття 6

Договірні Сторони доручають відповідним органам управління залізничним транспортом укласти окремі Угоди щодо технологічної роботи залізничних ділянок Мамалига - Окниця, роз'їзд 293 - Фрікацей, Кучурган - Коротне, Кам'янка-Дністровська - 22 км і експлуатації станції Болград.

Стаття 7

Договірні Сторони розробляють та координують науково-технічну політику на залізничному транспорті, інформують один одного про рішення, які прийняті і готуються в цій сфері.

Стаття 8

Договірні Сторони будуть співробітничати у галузі навчання інженерів, техніків, робітників масових професій залізничного транспорту і розробки єдиних вимог до рівня їхньої підготовки, а також визнають, що видані про закінчення учбового закладу кваліфікаційні документи будуть мати однакову юридичну силу на території обох держав.

Стаття 9

1) Усі види контролю на українсько-молдовському державному кордоні здійснюються відповідно до законодавства держав Сторін і міжнародних договорів.

2) Перетин українсько-молдовського державного кордону залізничним рухомим складом держави однієї Сторони, що слідує транзитом по ділянці території держави іншої Сторони без зупинки, здійснюється без проведення державних видів контролю в пунктах пропуску, передбачених в Угоді між Урядом України і Урядом Республіки Молдова про пункти пропуску через українсько-молдовський державний кордон і спрощений пропуск громадян, які проживають у прикордонних районах, підписаній у м. Кишинів 11 березня 1997 року, а також у місцях беззупинкового перетину українсько-молдовського державного кордону, вказаних у Додатку до Протоколу про внесення змін до Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Молдова про діяльність залізничного транспорту.

3) Положення пункту 2 цієї статті застосовується до залізничних перевезень держав Сторін, у яких пункт відправлення і пункт призначення знаходяться на території держави Сторони відправника.

4) Вимоги положення пункту 2 цієї статті не поширюються на випадки перевезення товарів, заборонених чи обмежених до ввезення та/або вивезення, відповідно до внутрішнього законодавства держав Сторін.

5) У випадку непередбаченої зупинки залізничного рухомого складу держави однієї Сторони, персонал, що супроводжує транспортну одиницю, негайно повинен повідомити про дану ситуацію прикордонному органу Сторони держави, на території якої відбулася зупинка.

(стаття 9 у редакції
 Протоколу від 12.11.2013 р.)

Стаття 10

Зміни і доповнення цієї Угоди оформляються протоколами, які є невід'ємною частиною Угоди.

Стаття 11

Спірні питання, які можуть виникнути у зв'язку із тлумаченням та виконанням цієї Угоди, будуть вирішуватись між відповідними органами управління залізничного транспорту, а в необхідних випадках шляхом безпосередніх переговорів між Договірними Сторонами.

Стаття 12

Ця Угода набуває чинності з моменту підписання і залишається в силі протягом 5 років. В подальшому її дія автоматично подовжується до тих пір, поки одна з Договірних Сторін не менш ніж за 90 днів не повідомить другу Договірну Сторону про припинення її дії.

У випадку вирішення однією з Договірних Сторін про денонсацію цієї Угоди, вона припиняє свою дію через 6 місяців після отримання письмового повідомлення про це другої Сторони.

Здійснено в м. Кишиневі 20 березня 1993 р. в двох примірниках, кожен на українській, молдавській і російській мовах, причому всі тексти мають однакову силу.

 

За Уряд України 

За Уряд Республіки Молдова 

(підпис) 

(підпис) 

Опрос