Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Директива 93/22/ЕЭС Совета Европейского Сообщества об инвестиционных услугах в сфере ценных бумаг

Страны - участницы
Многостороннее соглашение (не СНГ) от 10.05.1993

ДИРЕКТИВА 93/22/ЄЕС
Ради Європейських Співтовариств
про інвестиційні послуги у сфері цінних паперів

10 травня 1993 року

Додатково див. Директиву
 2004/39/ЄС

Рада Європейських Співтовариств,

Зважаючи на Договір про заснування Європейського Економічного Співтовариства, та, зокрема, Статтю 57 (2) цього Договору,

Зважаючи на пропозицію Комісії (1),

У співпраці з Європейським Парламентом (2),

Зважаючи на думку Комітету з питань економічної та соціальної політики,

Беручи до уваги те, що ця Директива є надзвичайно важливим інструментом для створення єдиного внутрішнього ринку, курс на який було визначено Єдиним європейським актом та зафіксовано у вигляді розкладу у Білому Папері комітету, з точки зору як права на організацію, так і свободи надання фінансових послуг у сфері діяльності інвестиційних фірм;

Беручи до уваги те, що фірми, які надають ті фінансові послуги, до котрих можливо застосувати цю Директиву, повинні мати офіційну ліцензію від своєї держави-члена походження з метою захисту інвесторів та стабільності фінансової системи;

Беручи до уваги те, що запропонований підхід має вплинути лише на суттєву гармонізацію, необхідну та достатню для забезпечення взаємного визнання наданих ліцензій та систем контролю за інвестиціями, що уможливлювало б надання єдиної ліцензії, яка була б дійсною на всій території Співтовариства, а також застосування принципу нагляду з боку держави-члена походження; беручи до уваги те, що через взаємне визнання інвестиційні фірми, що отримали ліцензії на проведення операцій у своїх державах - членах ЄС, можуть надавати всі послуги, до яких можливо застосувати цю Директиву, на які вони отримали ліцензію, в усіх державах Співтовариства, через організацію своїх відділень або користуючись своїм правом на свободу надання послуг;

Беручи до уваги те, що принципи взаємного визнання та контролю з боку держави-члена походження за інвестиційними операціями вимагають того, щоб компетентні повноважні органи держав - членів ЄС не надавали або відкликали ліцензії на проведення операцій у тих випадках, коли такі чинники, як зміст програм операцій, географічний розподіл або види діяльності, якою насправді займається фірма, чітко показують, що інвестиційна фірма зробила вибір на користь законодавчої системи однієї держави - члена ЄС, щоб уникнути більш суворих стандартів, що діють у іншій державі - члені ЄС, на території якої вона має намір здійснювати або вже здійснює більшу частину своєї діяльності; беручи до уваги те, що ця Директива має за мету те, щоб інвестиційна фірма, яка є юридичною особою, повинна була отримати ліцензію на свою діяльність у тій державі - члені ЄС, в якій вона має свій зареєстрований офіс; беручи до уваги те, що інвестиційна фірма, яка не є юридичною особою, повинна отримати ліцензію на проведення своєї діяльності у державі - члені ЄС, в якій вона має свій головний офіс; беручи до уваги те, що крім того, держави - члени ЄС повинні вимагати того, щоб головний офіс інвестиційної фірми було обов'язково розташовано в державі-члені походження та щоб вона справді займалася там своєю діяльністю;

Зважаючи на те, що в тих випадках, коли це необхідно для захисту інвесторів, треба гарантувати внутрішній контроль кожної фірми або через двоосібне управління або, якщо цього не вимагає дана Директива, через інші механізми, що забезпечують рівноцінний результат;

Беручи до уваги те, що для того, аби забезпечити справедливу конкуренцію, треба забезпечити те, щоб інвестиційні фірми, котрі не є кредитними установами, мали б таку ж свободу створення відділень та надання послуг за кордоном, яку було запроваджено Другою Директивою Ради (89/646/ЄЕС) від 15 грудня 1989 р. про координацію законів, постанов та адміністративних положень, що мають відношення до започаткування та ведення діяльності кредитних установ (4);

Беручи до уваги те, що інвестиційна фірма не повинна мати можливості керуватися цією Директивою для того, щоб проводити готівкові операції або операції з іноземними валютами, не пов'язані з цим положенням або з інвестиційними послугами; беручи до уваги те, що, таким чином, використання відділення виключно для проведення операцій з іноземними валютами буде неправильним використанням механізмів цієї Директиви;

Зважаючи на те, що інвестиційна фірма, яка отримала ліцензію у державі-члені походження, може вести свою діяльність у межах Співтовариства будь-якими засобами, які вона вважає доцільними; зважаючи на те, і саме тому, якщо буде визнано за необхідне, така фірма може мати прикріплених агентів для того, щоб отримувати та передавати замовлення на її рахунок та під її повну та безумовну відповідальність; зважаючи на те, що за таких обставин діяльність таких агентів може бути прирівняною до діяльності фірми; більше того, зважаючи на те, що ця Директива не забороняє державі-члену ЄС, до якої географічно належить фірма, висувати спеціальні вимоги щодо отримання статусу такого агента; зважаючи на те, що якщо інвестиційна фірма буде займатися міжнародною діяльністю, держава ЄС, на території якої проводиться така діяльність, повинна ставитися до таких агентів як до самої фірми; зважаючи на те, що дія цієї Директиви не повинна поширюватися на door-to-door продаж цінних паперів, що знаходяться в обігу, а його регулювання, таким чином, має здійснюватися правовими положеннями тієї країни, де проводиться така діяльність;

Беручи до уваги те, що термін "цінні папери, що знаходяться в обігу" вживається для позначення тих класів цінних паперів, з якими зазвичай мають справу на ринку капіталу, такі як урядові цінні папери, акції товариств, обігові цінні папери, що надають право придбання акцій за підпискою або у обмін, депозитні розписки, облігації, що їх було випущено як частину серії, індексні купони, а також цінні папери, що надають право на придбання таких облігацій за підпискою;

Беручи до уваги те, що термін "інструменти грошового ринку" вживається для позначення тих класів інструментів, з якими зазвичай мають справу на ринку капіталу, такі як казначейські зобов'язання, депозитні сертифікати та комерційні папери;

Беручи до уваги те, що дуже широкі дефініції термінів "цінні папери, що знаходяться в обігу" та "інструменти грошового ринку", включених до цієї Директиви, є чинними тільки для цієї Директиви та, відповідно, ні в якому разі не впливають на різноманітні дефініції фінансових інструментів, що використовуються у національних законодавствах з іншою метою, наприклад, для оподаткування; беручи до уваги те, що, більш того, дефініція цінних паперів, що підлягають обігу, може бути застосованою лише до обігових документів; беручи до уваги те, що, відповідно, акції та інші цінні папери, які можна прирівнювати до акцій, котрі було випущено такими органами як будівельні товариства, промислові товариства та товариства взаємного страхування, право власності на які практично неможливо передавати, крім того випадку, коли їх викупить орган, яким їх було емітовано, не підпадають під цю дефініцію;

Неполный текст документа!
ВНИМАНИЕ! Полный текст данного документа Вы сможете получить в рамках акции и БЕСПЛАТНОГО доступа на 72 часа к информационно-правовым системам ЛІГА:ЗАКОН
Сэкономь 30% при покупке продуктов от ЛІГА:ЗАКОН
Полный доступ на 72 часа
Попробовать бесплатно
Купить
Опрос