Идет загрузка документа (28 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины в обеспечении разработки, совместного серийного производства и поставок в эксплуатацию оперативно-тактического военно-транспортного самолета Ан-70 и транспортного самолета Ан-70Т с двигателями Д-27

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (СНГ) от 24.06.1993
редакция действует с 18.08.2009

УГОДА
між Урядом Російської Федерації та Урядом України в забезпеченні розробки, спільного серійного виробництва та поставок в експлуатацію оперативно-тактичного військово-транспортного літака Ан-70 та транспортного літака Ан-70Т з двигунами Д-27

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 24.06.93 р.
ДАТА НАБУТТЯ ЧИННОСТІ: 24.06.93 р.

Із змінами і доповненнями, внесеними
 Протоколом
 від 18 серпня 2009 року

Додатково див. постанови
 Кабінету Міністрів України
 від 6 травня 2001 року N 449
,
 від 16 травня 2002 року N 668
,
розпорядження Кабінету Міністрів України
 від 5 серпня 2009 року N 946-р

Уряд Російської Федерації та Уряд України, які надалі іменуються Сторонами,

виходячи з необхідності поглиблення та вдосконалення співробітництва та розвитку інтеграції в галузі створення авіаційної техніки,

надаючи важливе значення подальшому розвитку економічного співробітництва на користь обох Сторін,

враховуючи необхідність у подальшому співробітництві в області спільного розроблення літаків Ан-70 та Ан-70Т з двигунами Д-27,

(абзац четвертий преамбули у
 редакції Протоколу від 18.08.2009 р.)

погодились на таке:

Стаття 1

Продовжити роботи щодо спільного створення літаків Ан-70 та Ан-70Т і двигунами Д-27, розвиваючи систему прямих зв'язків, що склалася між організаціями-розробниками та організаціями-виготовлювачами комплектуючих виробів, матеріалів та напівфабрикатів. Під літаком Ан-70Т розуміються модифікації літака Ан-70, у тому числі для цивільного використання.

(стаття 1 у редакції
 Протоколу від 18.08.2009 р.)

Стаття 2

Сторони забезпечать фінансування спільної дослідно-конструкторської роботи щодо створення літаків Ан-70, двигунів Д-27, бортових систем та матеріалів в обсягах та в строки, що погоджені Сторонами, із державного бюджету України та федерального бюджету Російської Федерації.

Сторони визначать державними замовниками літака Ан-70 з двигунами Д-27 Міністерство оборони України та Міністерство оборони Російської Федерації.

Загальну координацію робіт, пов'язаних з проектуванням та виготовленням літаків, двигунів та іншої авіаційної техніки відповідно до цієї Угоди доручається наступним уповноваженим органам Сторін:

від Української Сторони - Міністерству оборони України та Міністерству промислової політики України;

від Російської Сторони - Міністерству промисловості та торгівлі Російської Федерації.

(стаття 2 у редакції
 Протоколу від 18.08.2009 р.)

Стаття 3

Українська Сторона через державного замовника та уповноважені органи забезпечить спільні розроблення, проведення державних випробувань (державних спільних випробувань) та організацію серійного виробництва літаків Ан-70, Ан-70Т, двигунів Д-27 та комплектуючих виробів до них організаціями-розробниками та організаціями-виготовлювачами України.

Російська Сторона через державного замовника та уповноважений орган забезпечить спільні розроблення, проведення державних випробувань (державних спільних випробувань) та організацію серійного виробництва літаків Ан-70, Ан-70Т, двигунів Д-27 та комплектуючих виробів до них організаціями-розробниками та організаціями-виготовлювачами Російської Федерації.

Рішення щодо початку серійного виробництва літаків Ан-70, Ан-70Т та двигунів Д-27 в державах Сторін приймається відповідно до законодавства кожної із держав Сторін після завершення державних випробувань (державних спільних випробувань).

(стаття 3 у редакції
 Протоколу від 18.08.2009 р.)

Стаття 4

Спільна діяльність, що здійснюється відповідно до цієї Угоди в рамках проведення державної політики у сфері оборони та забезпечення безпеки держави, фінансується Сторонами згідно з бюджетним законодавством кожної із держав Сторін залежно від наявності бюджетних асигнувань, що передбачені на ці цілі.

Фінансування спільної діяльності, що виходить за межі бюджетних асигнувань та/або державних програм, знаходиться у сфері відповідальності організацій-розробників та організацій-виготовлювачів, що здійснюють таку діяльність, та оговорюється в окремих угодах.

Нічого у цій статті не тлумачиться як додаткові зобов'язання, які створюються для Сторін, забезпечувати бюджетне фінансування співробітництва, що здійснюється у відповідності з цією Угодою.

Кожна Сторона, якщо інше безпосередньо не передбачено законодавством її держави, не несе відповідальності за будь-якими фінансовими зобов'язаннями, які є результатом окремих угод між організаціями-розробниками та організаціями-виготовлювачами, що укладаються у рамках цієї Угоди.

(стаття 4 у редакції
 Протоколу від 18.08.2009 р.)

Стаття 5 втратила чинність

(згідно з Протоколом від 18.08.2009 р.)

Стаття 6

Номенклатура, обсяг та строки поставок літаків Ан-70, Ан-70Т та Двигунів Д-27, у тому числі і на експорт, а також запасних частин, наземного обладнання, контрольного та навчального майна для забезпечення експлуатації та ремонту зазначеної техніки уточнюються та узгоджуються державними замовниками та уповноваженими органами Сторін при координації планів взаємних поставок авіаційної техніки в установленому порядку.

Авіаційна техніка, що постачається, повинна відповідати технічним умовам на її постачання, які узгоджуються державними замовниками, організаціями-розробниками та організаціями-виготовлювачами на кожний черговий рік поставки.

Державні замовники, організації-розробники та організації-виготовлювачі беруть на себе відповідальність за якість агрегатів та систем зазначеної авіаційної техніки, що виробляються для літаків Ан-70, Ан-70Т та двигунів Д-27 на своїй території.

(стаття 6 у редакції
 Протоколу від 18.08.2009 р.)

Стаття 7

Українська Сторона через свої організації-розробники та організації-виготовлювачі забезпечить комплектуючими виробами, матеріалами та напівфабрикатами, що будуть виготовлятися в Україні, серійне виробництво літаків Ан-70, Ан-70Т та двигунів Д-27.

Російська Сторона через свої організації-розробники та організації-виготовлювачі забезпечить комплектуючими виробами, матеріалами та напівфабрикатами, що будуть виготовлятися в Російській Федерації, серійне виробництво літаків Ан-70, Ан-70Т та двигунів Д-27.

(стаття 7 у редакції
 Протоколу від 18.08.2009 р.)

Стаття 8

Роботи з удосконалення, поліпшення якості, підвищення надійності, збільшення гарантійних та технічних ресурсів літаків Ан-70, Ан-70Т, двигунів Д-27 та комплектуючих виробів до них будуть проводитися постійно за планами та програмами, які узгоджені державними замовниками, організаціями-розробниками та організаціями-виготовлювачами.

(стаття 8 у редакції
 Протоколу від 18.08.2009 р.)

Стаття 9

Ціни на авіаційну техніку, що передбачена до поставки згідно з цією Угодою, узгоджуються державними замовниками.

(стаття 9 у редакції
 Протоколу від 18.08.2009 р.)

Стаття 10 втратила чинність

(згідно з Протоколом від 18.08.2009 р.)

Стаття 11

Державні випробування (державні спільні випробування) літака Ан-70 та двигуна Д-27 проводяться спільно в обсягах та в строки за погодженням між державними замовниками.

Сертифікація літака Ан-70Т та двигуна Д-27 для цивільного використання буде проводитись за єдиними нормами (АП-25 та АП-33) Авіаційним регістром Міждержавного авіаційного комітету.

За сертифікацію типу літака, двигуна несуть відповідальність організації-розробники за належністю, за сертифікацію серійного виробництва - відповідні організації-виготовлювачі.

Утримувачами сертифіката типу літака Ан-70Т та двигуна Д-27 для цивільного використання є організації-розробники.

(стаття 11 у редакції
 Протоколу від 18.08.2009 р.)

Стаття 12

Приймання продукції, що пред'являється українськими організаціями-розробниками та організаціями-виготовлювачами у рамках цієї Угоди буде проводитись фахівцями Міністерства оборони України, а продукції, що пред'являється російськими організаціями-розробниками та організаціями-виготовлювачами - фахівцями Міністерства оборони Російської Федерації, а також уповноваженими Авіаційним регістром Міждержавного авіаційного комітету органами.

(стаття 12 у редакції
 Протоколу від 18.08.2009 р.)

Стаття 13

Кожна із Сторін має рівні права на конструкторську, технологічну та експлуатаційно-технічну документацію літаків Ан-70, Ан-70Т, двигунів Д-27 та комплектуючих виробів до них.

Зазначена документація на російській мові з метою забезпечення безліцензійного серійного виробництва літаків Ан-70, Ан-70Т, двигуна Д-27 та комплектуючих виробів до них передається організаціями-розробниками організаціям-виготовлювачам в обсягах та в строки, що погоджені державними замовниками та уповноваженими органами Сторін.

Зміни до зазначеної документації вносяться організаціями-розробниками документації за погодженням з державними замовниками.

Надання однією Стороною права використання зазначеної документації третій стороні здійснюється тільки за узгодженням з другою Стороною.

(стаття 13 у редакції
 Протоколу від 18.08.2009 р.)

Стаття 14

Ремонт літаків Ан-70, Ан-70Т, двигунів Д-27 та комплектуючих виробів до них проводиться організаціями-розробниками, організаціями-виготовлювачами та ремонтними організаціями, які розробляють та передають ремонтну документацію за погодженням з державними замовниками відповідно до договорів.

(стаття 14 у редакції
 Протоколу від 18.08.2009 р.)

Стаття 15

В разі необхідності для вирішення технічних питань, пов'язаних з розробленням, проведенням випробувань та виробництвом літаків Ан-70, АН-70Т, двигунів Д-27 та комплектуючих виробів до них, Українська сторона направляє в Російську Федерацію, а Російська сторона в Україну своїх фахівців - представників Міністерства оборони України та Міністерства оборони Російської Федерації, організацій-розробників та організацій-виготовлювачів.

Кількість фахівців, що відряджаються, місця їх розміщення, строки перебування та умови їх праці узгоджуються додатково державними замовниками та уповноваженими органами Сторін.

(стаття 15 у редакції
 Протоколу від 18.08.2009 р.)

Стаття 16

Державні замовники укладають контракти на поставку літаків Ан-70 з двигунами Д-27 відповідно до законодавства кожної із держав Сторін.

(стаття 16 у редакції
 Протоколу від 18.08.2009 р.)

Стаття 17 втратила чинність

(згідно з Протоколом від 18.08.2009 р.)

Стаття 18

Для виробництва та реалізації літаків Ан-70, Ан-70Т, двигунів Д-27, комплектуючих виробів до них та їх технічного обслуговування у процесі експлуатації допускається створення спільних українсько-російських організацій.

(стаття 18 у редакції
 Протоколу від 18.08.2009 р.)

Стаття 19

Організації-розробники та організації-виготовлювачі на підставі укладених у рамках цієї Угоди договорів забезпечують постачання комплектуючих виробів, агрегатів та запасних частин для експлуатації та ремонту літаків Ан-70, Ан-70Т та двигунів Д-27 протягом не менше ніж 20 років після припинення закупівель цих літаків державними замовниками.

У разі коли виникне необхідність у виробництві запасних частин для літаків Ан-70, Ан-70Т та двигунів Д-27 або постачання ними після закінчення зазначеного періоду, Сторони розглянуть це питання додатково.

(стаття 19 у редакції
 Протоколу від 18.08.2009 р.)

Стаття 20

Сторони мають рівні права на результати інтелектуальної діяльності, що отримані при виконанні цієї Угоди.

Сторони зобов'язуються вжити необхідних заходів щодо охорони прав на результати інтелектуальної діяльності, що використовуються та/або отримані в ході реалізації даної Угоди при створенні літака Ан-70 у відповідності з Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про взаємну охорону прав на результати інтелектуальної діяльності, що використовуються та отримані в ході двостороннього військово-технічного співробітництва від 22 грудня 2006 року.

Сторони підпишуть окремий Протокол, який визначає порядок спільного використання таких результатів по відношенню до літака АН-70Т.

Сторони мають право безоплатно використовувати (надавати право щодо використання) результати інтелектуальної діяльності, що отримані у рамках цієї Угоди за погодженими поданнями державних замовників та організацій-розробників.

(стаття 20 у редакції
 Протоколу від 18.08.2009 р.)

Стаття 21

Усі питання, що можуть виникати між державними замовниками, організаціями-розробниками, організаціями-виготовлювачами та уповноваженими органами Сторін при виконанні цієї Угоди, будуть вирішуватися шляхом взаємних консультацій.

(стаття 21 у редакції
 Протоколу від 18.08.2009 р.)

Стаття 22

Зазначена Угода набирає чинності з дня її підписання.
 
Кожна Сторона має право на вихід з Угоди через інформування за 6 місяців до передбачуваного виходу за взаємною письмовою згодою при наявності фактів порушення статей Угоди іншою Стороною, а також у випадку припинення фінансування робіт.

При припиненні фінансування робіт, передбачуваних цією Угодою, однією з Сторін, що домовляються, остання зобов'язана відшкодувати іншій Стороні фактичні витрати, вчинені виконавцями робіт, та сплачує штраф у розмірі 20 % від вчинених витрат після надання чинності Угоді.

Суперечки, не врегульовані Сторонами, розв'язуються через третейський суд.

Стаття 23

Ця Угода є чинною на весь період серійного виробництва та поставок в експлуатацію літаків Ан-70, Ан-70Т та двигунів Д-27, а також комплектуючих виробів, агрегатів та запасних частин до них.

(стаття 23 у редакції
 Протоколу від 18.08.2009 р.)

Укладено в м. Києві 24 червня 1993 р. у двома чинними примірниками російською та українською мовами по одному примірнику для кожної Сторони. 

 

За Уряд України

За Уряд Російської Федерації

(підпис)

(підпис)

Опрос