Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол N 2 к Европейской конвенции о предупреждении пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания

Страны - участницы
Протокол, Конвенция от 04.11.1993 № ETS N 152

ПРОТОКОЛ N 2
до Європейської конвенції про запобігання тортурам та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 04.11.93 р.
ДАТА ПІДПИСАННЯ ВІД ІМЕНІ УКРАЇНИ: 26.01.98 р.* 
ДАТА РАТИФІКАЦІЇ УКРАЇНОЮ: 13.09.2001 р.**
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 01.03.2002 р.

Додатково див. Статус Протоколу N 2
станом на 10 квітня 2002 року

Офіційний переклад.

Держави, які підписали цей Протокол до Європейської конвенції про запобігання тортурам та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню, підписану у Страсбурзі 26 листопада 1987 року (далі - "Конвенція"),

Переконані в доцільності надання членам Європейського комітету із запобігання тортурам та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (далі - "Комітет") можливості бути переобраними двічі;

Також враховуючи необхідність гарантувати вчасне поновлення членства в Комітеті,

Домовилися про таке:

Стаття 1

1. У статті 5, пункт 3 у другому реченні говориться:

"Вони можуть бути переобрані двічі". 

2. Стаття 5 Конвенції доповнюється наступними пунктами 4 та 5:

"4. З метою забезпечення, наскільки це можливо, того, що членство принаймні половини учасників Комітету поновлюватиметься раз на два роки, перед тим, як проводити чергові вибори, Комітет міністрів може вирішити, що строк або строки повноважень одного чи кількох членів, які мають бути обрані, становитиме не чотири роки, а інший період, але не більший за шість років та не менший за два роки.

5. У випадках, коли йдеться про більш ніж один строк повноважень та коли Комітет міністрів застосовує попередній пункт, розподіл строків повноважень залежить від жеребкування, що проводить Генеральний секретар відразу після виборів". 

Стаття 2

1. Цей Протокол відкрито для підписання державами, які підписали цю Конвенцію або які приєднуються до неї та які можуть висловити згоду на обов'язковість для них:

а) підписання без застережень щодо ратифікації, прийняття чи затвердження;

б) підписання, що підлягає ратифікації, прийняттю чи затвердженню, із наступною ратифікацією, прийняттям чи затвердженням.

2. Ратифікаційні грамоти та документи про прийняття або затвердження зберігаються у Генерального секретаря Ради Європи.

Стаття 3

Цей Протокол набуває чинності в перший день місяця, що наступає після завершення трьохмісячного періоду від дати, на яку всі Сторони Конвенції висловили згоду на обов'язковість для них цього Протоколу відповідно до положень статті 2.

Стаття 4

Генеральний секретар Ради Європи повідомляє державам - членам Ради Європи та державам, що не входять до Ради Європи, але підписали цю Конвенцію, про:

а) будь-яке підписання;

б) депонування будь-якої ратифікаційної грамоти та документів про прийняття чи затвердження;

в) дату набуття чинності цього Протоколу відповідно до статті 7;

г) будь-яку іншу дію, повідомлення або сповіщення, які стосуються цього Протоколу.

На засвідчення чого повноважні представники, що підписалися нижче, підписали цю Конвенцію.

Вчинено в Страсбурзі четвертого дня листопада місяця 1993 року англійською і французькою мовами, причому обидва тексти є однаково автентичними, в одному примірнику, який зберігатиметься в архіві Ради Європи. Генеральний секретар Ради Європи надсилає засвідчені копії кожній державі - члену Ради Європи.

 

Застереження та заяви

Нідерланди

Заява містилася в документі про прийняття, який було здано на зберігання 23 лютого 1995 року - Оригінал англ. мовою.

Королівство Нідерланди приймає зазначений Протокол у Королівстві в Європі, на Нідерландських Антильських островах та в Арубі.

____________
* Розпорядженням Президента України від 22 січня 1998 року N 11/98-рп уповноважено Міністра юстиції Станік Сузану Романівну підписати Протокол

** Ратифіковано Законом України від 13 вересня 2001 року N 2690-III (Офіційний вісник України, 2001 р., N 40, ст. 1794)

____________ 

Опрос