Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение о сотрудничестве в области охраны авторского прав и смежных прав

Страны - участницы
Многостороннее соглашение (СНГ) от 24.09.1993

УГОДА
про співробітництво в галузі охорони авторського права і суміжних прав

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 24.09.93 р. 
ДАТА РАТИФІКАЦІЇ: 27.01.95 р.
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ: 06.05.95 р.
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 27.06.95 р.

Додатково див. Довідку
станом на 1 вересня 2004 року
,
 Відомість
 станом на 15 січня 2008 року

Держави - учасниці цієї Угоди, іменовані надалі "Держави-учасниці",

виходячи з принципів і норм Загальної декларації прав людини, Угоди про створення Співдружності Незалежних Держав від 8 грудня 1991 року, Алма-Атинської декларації від 21 грудня 1991 року, Меморандуму про взаєморозуміння з питання правонаступництва щодо договорів колишнього Союзу РСР, які становлять взаємний інтерес, від 6 липня 1992 року,

з огляду на сучасну роль авторського права у формуванні національного культурного потенціалу, у міжнародному культурному обміні, а також у розвитку рівноправних міждержавних торгово-економічних відносин,

прагнучи до подальшого розширення співробітництва в галузі взаємного обміну культурними цінностями шляхом використання творів науки, літератури і мистецтва,

визнаючи за необхідне визначити умови і порядок взаємної охорони авторського права і суміжних прав,

погодилися про нижченаведене:

Стаття 1

Держави-учасниці забезпечують на своїх територіях виконання міжнародних зобов'язань, що випливають із участі колишнього Союзу РСР у Всесвітній конвенції про авторське право (у редакції 1952 року), виходячи з того, що дата набуття чинності зазначеної Конвенцією для колишнього Союзу РСР (27 травня 1973 року) є датою, з якої кожна Держава-учасниця вважає себе зв'язаною її положеннями.

Кожна Держава-учасниця направить про це необхідну заяву Генеральному директорові Організації Об'єднаних Націй з питань утворення, науки і культури (ЮНЕСКО).

Стаття 2

Держави-учасниці застосовують Всесвітню конвенцію про авторське право (у редакції 1952 року) у відносинах між собою як до творів, створених після 27 травня 1973 року, так і до творів, що охоронялися за законодавством Держав-учасниць до цієї дати, на тих же умовах, які встановлені національним законодавством щодо своїх авторів.

Терміни охорони авторського права встановлюються відповідно до законодавства тієї Держави-учасниці, яка надає охорону, проте вона не зобов'язана забезпечувати охорону протягом терміну більш тривалого, ніж термін охорони, встановлений в іншій відповідній Державі-учасниці.

Стаття 3

Держави-учасниці вживуть необхідних заходів для розробки і прийняття законопроектів, що забезпечують охорону авторського права і суміжних прав на рівні вимог Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів, Женевської конвенції про охорону виробників фонограм від недозволеного відтворення їх фонограм, Римської конвенції про охорону прав артистів-виконавців, виробників фонограм, організацій теле-радіомовлення.

Стаття 4

Держави-учасниці проводитимуть спільну роботу по боротьбі з незаконним використанням об'єктів авторського права і суміжних прав і через свої компетентні організації будуть сприятимуть розробці конкретних програм і заходів.

Стаття 5

Держави-учасниці будуть сприятимуть створенню і функціонуванню національних авторсько-правових організацій у сфері управління авторськими правами на колективній основі, укладенню між цими організаціями угод про співробітництво.

Стаття 6

Держави-учасниці передбачать у відповідних угодах вирішення питань про запобігання подвійному оподаткованню авторської та іншої винагороди, визначення порядку взаємних розрахунків і вживуть заходів для своєчасного їх здійснення.

Стаття 7

Ця Угода відкрита для приєднання до неї інших держав, які раніше входили до колишнього Союзу РСР.

Ця Угода набуває чинності з дня здачі депозитарію третього повідомлення, яке підтверджує виконання Державами-учасницями внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття нею чинності.

Для інших Держав-учасниць ця Угода набуває чинності з дня одержання депозитарієм повідомлення про виконання ними цих процедур.

Держава-учасниця може денонсувати цю Угоду через 12 місяців з дня письмової заяви депозитарію про такий намір.

Вчинено в місті Москва 24 вересня 1993 року в одному дійсному примірнику російською мовою. Дійсний примірник зберігається в Архіві Уряду Республіки Білорусь, який надішле державам, що підписали цю Угоду, її засвідчену копію.

 

За Азербайджанську Республіку 

За Республіку Молдова 

(підпис) 

(підпис) 

За Республіку Вірменія 

За Російську Федерацію 

(підпис) 

(підпис) 

За Республіку Білорусь 

За Республіку Таджикистан 

(підпис) 

(підпис) 

За Республіку Казахстан 

За Туркменистан 

(підпис) 

(підпис) 

За Киргизьку Республіку 

За Республіку Узбекистан 

(підпис) 

(підпис) 

За Україну 

(підпис) 

Опрос