Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Конвенция об охране и использовании трансграничных водотоков и международных озер

Страны - участницы
Конвенция от 17.03.1992
редакция действует с 29.02.2016

КОНВЕНЦІЯ
про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 17.03.92
ДАТА ПРИЄДНАННЯ УКРАЇНИ: 01.07.99

Із змінами і доповненнями, внесеними
 рішенням
 від 28 листопада 2003 року N III/1

Офіційний переклад.

Преамбула

Сторони цієї Конвенції,

усвідомлюючи, що захист і використання транскордонних водотоків та міжнародних озер є важливими завданнями, ефективне вирішення яких може бути забезпечене лише шляхом тісного співробітництва;

висловлюючи стурбованість з приводу існування й загрози негативних наслідків у короткостроковій або довгостроковій перспективі змін стану транскордонних водотоків та міжнародних озер для довкілля, економіки та добробуту країн - членів Європейської економічної комісії (ЄЕК);

наголошуючи на необхідності зміцнення національних і міжнародних заходів з недопущення, обмеження та скорочення викидів небезпечних речовин у водне середовище та зі зменшення евтрофікації та підкислення, а також забруднення морського середовища, особливо в прибережних морських районах, із джерел, розташованих на суходолі;

схвалюючи зусилля, докладені дотепер урядами країн - членів ЄЕК на двосторонній і багатосторонній основі для недопущення, обмеження та скорочення транскордонного забруднення, сталого управління водними ресурсами, їхнього збереження та захисту довкілля;

посилаючися на відповідні положення та принципи Декларації Стокгольмської конференції з проблем людини, Заключного акта Наради з безпеки та співробітництва в Європі (НБСЄ), Підсумкових документів Мадридської та Віденської зустрічей представників держав - учасниць НБСЄ та Регіональної стратегії охорони довкілля й раціонального використання природних ресурсів у країнах - членах ЄЕК на період до 2000 року й далі;

усвідомлюючи роль, яку відіграє Європейська економічної комісія Організації Об'єднаних Націй у сприянні міжнародному співробітництву з недопущення, обмеження та скорочення забруднення транскордонних вод та їхнього сталого використання, й у цьому зв'язку нагадуючи про Декларацію ЄЕК про політику в галузі недопущення забруднення водних ресурсів та боротьби з ним, у тому числі з транскордонним забрудненням; Декларацію ЄЕК про політику в галузі раціонального використання водних ресурсів; Принципи співробітництва в галузі транскордонних вод ЄЕК; Хартію ЄЕК про раціональне використання підземних вод та Кодекс поведінки в разі аварійного забруднення транскордонних внутрішніх вод;

Опрос