Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Решение об обеспечении воинов-интернационалистов гарантированным объемом льгот в медицинском и социальном обеспечении, профессиональном обучении и трудоустройстве

Страны - участницы
Многостороннее соглашение (СНГ), Решение от 13.11.1992

РІШЕННЯ
про забезпечення воїнів-інтернаціоналістів гарантованим обсягом пільг у медичному і соціальному забезпеченні, професійному навчанні та працевлаштуванні

ДАТА ПІДПИСАННЯ УКРАЇНОЮ: 13.11.92 р.
ДАТА НАБУТТЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 13.11.92 р.

Уряди держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав, що підписали це Рішення, далі іменуються держави-учасниці, виходячи з основних напрямів Міждержавної комплексної медико-соціальної програми охорони здоров'я і реабілітації воїнів-інтернаціоналістів та членів їх сімей на 1992 - 1995 роки, затвердженої Рішенням Ради глав урядів 9 жовтня 1992 року, і необхідності забезпечення громадян колишнього Союзу РСР, які виконували свій військовий або службовий обов'язок в Республіці Афганистан або в інших країнах, в яких відбувалися бойові дії, гарантованим обсягом пільг у медичному і соціальному забезпеченні, професійному навчанні та працевлаштуванні, незалежно від місця їх проживання,

вирішили:

1. Доручити органам, уповноваженим урядами держав-учасниць Співдружності, підготувати і внести на розгляд їх законодавчих органів проекти законодавчих актів, норми яких мають суміжний характер, що встановлюють і забезпечують правові, організаційні і соціально-економічні основи політики держав стосовно осіб, які виконували військовий або службовий обов'язок в Республіці Афганистан або в інших країнах, в яких відбувалися бойові дії, та членів їх сімей, а також сімей загиблих військовослужбовців.

Звернутися до Міжпарламентської Асамблеї держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав з проханням провести експертизу зазначених законопроектів з метою узгодження їх норм, а також пільг і переваг, які встановлюються для відповідних категорій громадян, і відповідності законопроектів нормам міжнародного права.

2. До прийняття законодавства держав - учасниць Співдружності, що встановлює пільги для відповідних категорій громадян, які виконували військовий або службовий обов'язок в Республіці Афганистан або в інших країнах, в яких відбувалися бойові дії, за ними, їх сім'ями, а також сім'ями загиблих військовослужбовців зберегти права і пільги, раніше встановлені законами та іншими нормативними актами колишнього Союзу РСР.

Односторонні обмеження зазначених прав і пільг не припустимі.

Держави - учасниці Співдружності мають право вживати заходів щодо посилення соціального захисту вищезгаданих категорій осіб.

3. Документи про право на пільги, видані компетентними органами інших держав, що входили до складу колишнього Союзу РСР, або колишніми союзними органами, визнаються і є чинними на території держави-учасниці, якщо це не суперечить законодавству цієї держави.

Надання пільг здійснюється тією державою, на території якої постійно мешкає ця особа, згідно з чинним законодавством держави перебування.

4. Держави-учасниці надають взаємну правову допомогу по відновленню прав осіб, зазначених в пункті 2 цієї Угоди, включаючи пересилання справ, матеріалів та документів, проведення перевірок по встановленню фактів їх поранення, контузії, захворювання, часу перебування в районі бойових дій та вирішення інших питань. При цьому компетентні органи та фізичні особи однієї держави звертаються до відповідних відомств іншої держави безпосередньо.

5. Держави-учасниці зобов'язуються при підготовці і реалізації національних програм по забезпеченню зайнятості населення передбачати для громадян, які виконували військовий або службовий обов'язок в Республіці Афганистан або інших державах, в яких відбувалися бойові дії, їх неповнолітніх дітей, а також членів сімей військових, які загибли або зникли безвісти:

забезпечення їх переважного права на залишення на роботі при скороченні чисельності або штату робітників згідно із законодавством про працю держав-учасниць Співдружності;

право на першочергове працевлаштування при закритті (банкрутстві) підприємства, закладу, організації;

першочергове право при вступі до вищих і середніх спеціальних учбових закладів незалежно від форм навчання;

гарантії надання їм робочих місць, а також працевлаштування по спеціальності після закінчення учбових закладів і курсів перепідготовки;

перепрофілювання деяких учбових закладів системи профтехосвіти в центри професійної перепідготовки молодих спеціалістів;

навчання їх основам підприємництва, включаючи стажування у великих наукових центрах країни і за кордоном за рахунок бюджетних коштів держав - учасниць Співдружності;

направлення службами зайнятості їх у будь-які організації, заклади, на підприємства, незалежно від їх форми власності, та обов'язкове влаштування на роботу в них по наявній кваліфікації або отриманій після перекваліфікації спеціальності (професії);

забезпечення всебічного сприяння діяльності їх добровільних об'єднань, підприємствам і організаціям, що створюються цими об'єднаннями, шляхом надання пільг та переваг по оподаткуванню, кредитуванню, матеріально-технічному забезпеченню, оренді сільськогосподарських і промислових підприємств, наділенню земельними ділянками;

Забезпечення їх пільговими умовами у зв'язку з приватизацією майна на будь-яких підприємствах, в закладах і організаціях, у тому числі і в акціонерних товариствах закритого типу, на рівні з кадровими робітниками незалежно від стажу роботи на цьому підприємстві (в організації, закладі).

Вчинено в місті Москві 13 листопада 1992 року в одному дійсному примірнику російською мовою. Дійсний примірник зберігається в Архіві Уряду Республіки Білорусь, який направить державам, що підписали це Рішення, його завірену копію.

 

За Уряд Республіки Азербайджан 

За Уряд Російської Федерації
(підпис)
 

За Уряд Республіки Білорусь
(підпис)
 

За Уряд Республіки Таджикистан
(підпис)
 

За Уряд Республіки Вірменія
(підпис)
 

За Уряд Туркменистану 

За Уряд Республіки Грузія 

За Уряд Республіки Узбекистан 

За Уряд Республіки Казахстан
(підпис)
 

За Уряд України*
(підпис)
 

За Уряд Республіки Киргизстан
(підпис)
 

  

За Уряд Республіки Молдова
(підпис)
 

  

 

____________
* Рішення підписано Урядом України із такими застереженнями:
1) За виключенням посилання на програму в преамбулі, а також частини 2 пункту 1;
2) Частину 2 пункту 3 доповнити словами: "на підставі двосторонніх угод";
3) п. 5 - "за згодою Парламенту України".

____________

Опрос