Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации (украиноязычный вариант)

Страны - участницы
Положение, Двустороннее соглашение (СНГ) от 13.03.1992
редакция действует с 03.11.1995

УГОДА
про проведення узгодженої політики в галузі стандартизації, метрології і сертифікації

ДАТА ПІДПИСАННЯ УКРАЇНОЮ: 13.03.92 р.
ДАТА НАБУТТЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 13.03.92 р.

Із змінами і доповненнями, внесеними
 Протоколом
 від 3 листопада 1995 року

Додатково див. російськомовний варіант
 із змінами і доповненнями

Додатково див. Протокол
 від 20 червня 2000 року

Уряди держав - учасниць цієї Угоди,

відзначаючи міжнародний характер стандартизації, метрології і сертифікації,

визнаючи їхню необхідність для забезпечення сумісності, взаємозамінності продукції, її безпеки для життя та здоров'я людини, охорони навколишнього середовища,

усвідомлюючи їхню важливу роль в усуненні технічних перешкод у торгово-економічному і науково-технічному співробітництві, в підвищенні ефективності виробництва,

визнаючи доцільність проведення узгодженої політики в галузі стандартизації, метрології і стандартизації,

домовилися про нижченаведене:

Стаття 1

Сторони, маючи повну самостійність у питаннях формування і реалізації систем стандартизації, метрології і організації робіт у цій галузі:

використовують основні положення діючих систем стандартизації і метрології і розвивають їх відповідно до ринкової економіки, гармонізуючи з міжнародними нормами і правилами;

визнають діючі стандарти "ГОСТ" як міждержавні;

зберігають абревіатуру "ГОСТ" за новими міждержавними стандартами, передбачаючи гармонізацію їхніх вимог з міжнародними, регіональними і передовими національними стандартами;

виконують роботи із сертифікації на основі загальних організаційно-методичних положень через створюваних урядами національні органи із сертифікації;

визнають існуючі державні еталони одиниць фізичних величин як міждержавні;

узгоджено вирішують правові, економічні й організаційні питання стандартизації, метрології і сертифікації, зокрема на основі двосторонніх або багатосторонніх договорів, програм і технічних проектів.

Стаття 2

Для вироблення узгодженої політики, визначення основних напрямків діяльності на міжурядовому рівні в галузі стандартизації, метрології, сертифікації та узгодження питань фінансування робіт у цій галузі створюється Міждержавна рада із стандартизації, метрології, і сертифікації, до складу якої входять керівники відповідних органів управління учасників цієї Угоди. Функції Міждержавної ради, її робочі органи і місце її перебування визначаються Положенням про Раду (додається).

Стаття 3

Сторони будуть проводити узгоджену політику в галузі стандартизації, метрології і сертифікації за такими напрямами:

прийняття спільних правил проведення робіт із стандартизації, метрології і сертифікації, що становлять міждержавний інтерес;

встановлення єдиних обов'язкових вимог до продукції та послуг, що забезпечують їхню безпечність для життя та здоров'я людини, охорону навколишнього середовища, сумісність і взаємозамінюваність, а також єдиних методів досліджень;

стандартизація загальнотехнічних вимог, що становлять міждержавний інтерес;

організація ведення і розвитку класифікаторів техніко-економічної інформації і систем кодування;

встановлення одиниць фізичних величин, що допускаються до застосування в державах - учасницях Угоди;

ведення міждержавної служби часу та частот, інформаційних фондів засобів вимірювань, стандартних зразків та стандартних довідкових даних;

ведення і розвиток еталонної бази і системи передачі розмірів одиниць фізичних величин;

формування, зберігання і ведення фонду міждержавних стандартів, міжнародних, регіональних і національних стандартів інших держав і забезпечення учасників Угоди цими стандартами. Ведення і збереження діючих галузевих стандартів на найважливіші групи продукції, що становлять міждержавний інтерес;

взаємне визнання результатів державних випробувань, метрологічної атестації, перевірки та калібровки засобів вимірювань;

видання, перевидання, тиражування і поширення міждержавних стандартів, міжнародних і регіональних стандартів, інших нормативних документів із стандартизації, метрології і сертифікації, що становлять міждержавний інтерес;

координація програм підготовки і підвищення кваліфікації кадрів у галузі стандартизації, метрології і сертифікації;

міжнародне співробітництво в галузі стандартизації, метрології, сертифікації і якості.

Стаття 4

Сторони здійснюватимуть:

фінансування спільних програм і технічних проектів у галузі стандартизації, метрології і сертифікації цільовим направленням коштів кожним учасником програми або технічного проекту;

фінансування власної частини робіт із реалізації основних напрямів узгодженої політики в галузі стандартизації, метрології і сертифікації самостійно кожним учасником цієї Угоди.

При взаємних розрахунках між учасниками цієї Угоди діє режим найбільшого сприяння.

Держстандарт Росії як правонаступник Держстандарту СРСР забезпечує протягом 1992 року держави - учасниці цієї Угоди копіями нормативно-технічних документів, що є у фонді на 1 січня 1992 року, з оплатою ними витрат на ведення фонду, друкарських та канцелярських витрат.

Стаття 5

Положення цієї Угоди конкретизуються додатковими спеціальними угодами і протоколами.

Стаття 6

Кожна Сторона Угоди має право вільного виходу зі складу її учасниць за умови письмового повідомлення депозитарію не менше ніж за 12 місяців до виходу. Депозитарій повідомляє про це всіх учасників цієї Угоди у місячний строк.

Стаття 7

Ця Угода набуває чинності з дня її підписання.

Стаття 8

Ця Угода відкрита для приєднання урядів інших держав, що визнають її положення і заінтересовані у досягненні мети і завдань Угоди.

ВЧИНЕНО в місті Москві 13 березня 1992 року в одному дійсному примірнику російською мовою. Дійсний примірник зберігається в архіві Уряду Республіки Білорусь, який направить державам, що підписали цю Угоду, його завірену копію.

 

За Азербайджанську Республіку 

За Російську Федерацію 

  

(підпис) 

За Республіку Білорусь 

За Республіку Таджикистан 

(підпис) 

(підпис) 

За Республіку Вірменія 

За Туркменистан 

(підпис) 

(підпис) 

За Республіку Казахстан 

За Республіку Узбекистан 

(підпис) 

(підпис) 

За Республіку Киргизстан 

За Україну 

(підпис) 

(підпис) 

За Республіку Молдова 

  

(підпис) 

  

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Міждержавну раду із стандартизації, метрології і сертифікації

1. Загальні положення

Міждержавна рада із стандартизації, метрології і сертифікації (далі - Рада) здійснює координацію і виробляє рішення щодо проведення узгодженої політики в галузі стандартизації, метрології і сертифікації.

Рада складається з повноважних представників держав - учасниць Угоди про проведення узгодженої політики в галузі стандартизації, метрології і сертифікації від 13 березня 1992 року (далі - Угода).

Робочим органом Ради є постійно діючий технічний секретаріат.

Місцем перебування технічного секретаріату є місто Мінськ.

Офіційною мовою Ради і її робочого органу є російська мова.

2. Функції Ради

Рада виконує такі основні функції:

вироблення і узгодження пріоритетних напрямів і форм спільної діяльності міждержавного співробітництва в галузі стандартизації, метрології і сертифікації;

розгляд і прийняття основних напрямів наукових досліджень, науково-технічних програм, планів і проектів;

подання на затвердження урядам держав-учасниць, а за наявності повноважень - затвердження документів, передбачених Угодою;

прийняття рішень про міжнародні стандарти, вироблення і прийняття правил і процедур проведення спільних робіт із стандартизації, метрології і сертифікації;

розгляд і узгодження кошторисів витрат для виконання цільових програм і технічних проектів із стандартизації, метрології і сертифікації з виробленням пропозицій щодо джерел їхнього фінансування;

прийняття рішень про формування технічного секретаріату Ради і тимчасових науково-технічних комісій, затвердження планів їхніх робіт і кошторису витрат;

участь у роботі Міждержавного економічного Комітету Економічного союзу (МЕК) і інших міждержавних органів з питань стандартизації, метрології і сертифікації.

(частину першу розділу 2 доповнено
 абзацом згідно з Протоколом від 03.11.95 р.)

Рада може здійснювати й інші функції, які визначаються Угодою або додатковими повноваженнями, узгодженими з урядами.

3. Представництво держав у Раді

Представниками в Раді є керівники національних органів із стандартизації, метрології і сертифікації держав - учасниць Угоди, які від імені держав наділяються правом бути членом Ради і повноваженнями, необхідними для виконання функцій, покладених на цю Раду.

Члени Ради:

беруть участь з правом вирішального голосу у всіх видах діяльності Ради;

ініціюють обговорення в Раді різних питань міждержавного співробітництва в галузі стандартизації, метрології і сертифікації;

інформують Раду про позиції своїх держав з конкретних питань міждержавного співробітництва у зазначених видах діяльності;

обмінюються інформацією про діяльність національних органів і проводять переговори з іншими членами Ради з питань участі своєї держави у конкретних формах міждержавного і міжнародного співробітництва в галузі стандартизації, метрології і сертифікації;

систематично отримують стенограми засідань Ради, інформацію про поточну діяльність технічного секретаріату і тимчасових науково-технічних комісій, а також інформацію з конкретних напрямів співробітництва;

надають на запит Раді і її технічному секретаріату необхідну інформацію про діяльність національних органів стандартизації, метрології і сертифікації з конкретних питань, що становлять міждержавний інтерес.

4. Організація роботи Ради

Прийняті Радою рішення з принципіальних питань є обов'язковими для національних органів із стандартизації, метрології і сертифікації, які видають постанови про їх введення на території держав.

Рада проводить свої засідання не рідше одного разу на півріччя. У засіданнях, крім членів Ради, можуть брати участь й інші представники держав без права вирішального голосу. До складу делегацій держав на засіданнях може включатися необхідна кількість радників та експертів.

Функції головуючого на засіданнях Ради виконуються по черзі кожним членом Ради.

Головою Міждержавної ради є член Ради, головуючий на черговому засіданні Ради.

Голова здійснює керівництво роботою Ради між його засіданнями.

Голова Ради:

організовує роботу Ради в період між засіданнями відповідно до плану роботи Ради;

керує позачерговими засіданнями Ради;

бере участь у роботі Колегії МЕК із правом дорадчого голосу;

залучає за узгодженням з національними органами по стандартизації, метрології і сертифікації фахівців держав - учасниць Співдружності для участі в підготовці спільних проектів програм у рамках багатосторонньої домовленості щодо розвитку промисловості, сільського господарства й інших галузей економіки;

представляє Раду в інших урядових органах держав - учасниць Співдружності.

З доручення Голови Ради в роботі Міждержавного економічного Комітету Економічного союзу, інших міждержавних органів з питань стандартизації, метрології і сертифікації може брати участь інший член Ради.

(розділ 4 доповнено новими частинами
 згідно з Протоколом від 03.11.95 р.)

Порядок денний засідань затверджується більшістю голосів членів Ради. З процедурних питань рішення приймається також більшістю голосів.

Рішення з конкретних міждержавних програм, технічних проектів і форм співробітництва приймаються членами Ради на основі консенсусу.

Рішення, які зачіпають інтереси будь-якої з держав-учасниць, не можуть прийматися за відсутності члена Ради, який її представляє.

Між засіданнями члени Ради організують у своїх державах роботу щодо реалізації прийнятих Радою рішень, підтримують контакти з технічним секретаріатом і між собою.

5. Технічний секретаріат Ради

Технічний секретаріат Ради складається з п'яти постійно працюючих висококваліфікованих консультантів-організаторів з головних напрямків діяльності Ради, визначених Угодою, і технічного персоналу.

Технічний секретаріат є юридичною особою, має розрахунковий рахунок та печатку із своєю назвою.

Апарат технічного секретаріату Ради формується на території держави, де він розташований, забезпечується необхідними приміщеннями, оснащується сучасною оргтехнікою, зв'язком, транспортом для обслуговування Ради та іншими необхідними для його нормального функціонування атрибутами, користується всіма соціальними благами нарівні з трудящими держави, на території якої він знаходиться.

Фінансування витрат технічного секретаріату, пов'язаних з організацією роботи Ради і утриманням апарату, здійснюється за рахунок щорічних внесків держав - учасниць Угоди відповідно до кошторису витрат, який затверджується Радою.

Функції технічного секретаріату визначаються положенням, яке затверджується Радою. Пропозиції щодо підбору спеціалістів до технічного секретаріату готує національний орган із стандартизації, метрології і сертифікації держави, на території якої знаходиться технічний секретаріат Ради.

____________

Опрос