Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение между государствами - участниками Содружества Независимых Государств о формировании единого оборонного бюджета и порядке финансирования Вооруженных Сил государств Содружества

Страны - участницы
Многостороннее соглашение (СНГ) от 14.02.1992
Утратил силу

УГОДА
між державами - учасницями Співдружності Незалежних Держав про формування єдиного оборонного бюджету і порядок фінансування Збройних Сил держав Співдружності

ДАТА ПІДПИСАННЯ УКРАЇНОЮ: 14.02.92 р.
ДАТА НАБУТТЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 14.02.92 р.

Угода втратила чинність
 (згідно з Протоколом від 1 грудня 2000 року)

Азербайджанська Республіка, Республіка Білорусь, Республіка Вірменія, Республіка Казахстан, Республіка Киргизстан, Республіка Молдова, Російська Федерація, Республіка Таджикистан, Туркменистан, Республіка Узбекистан і Україна, далі - "держави - учасниці Співдружності",

виходячи з необхідності фінансового забезпечення Збройних Сил держав Співдружності,

погодились про таке:

Стаття 1

До складу єдиного оборонного бюджету, який формується для фінансування Збройних Сил держав Співдружності, включаються такі види витрат у перерахунку на рік:

утримання армії і флоту (грошове забезпечення військовослужбовців, заробітна плата штатних робітників і службовців, продовольче забезпечення, оплата речового майна, оплата і зберігання спеціального палива і пального, ремонт і виготовлення озброєння, військової техніки і майна, транспортні витрати, оренда засобів електрозв'язку, утримання космодромів, спеціальних полігонів, баз і складів, покриття в рублях витрат в іноземній валюті на утримання військ за кордоном, оперативні, господарські та інші витрати, пов'язані з життєзабезпеченням військ);

оплата озброєння, військової техніки і майна, в тому числі закупівля ядерних боєприпасів;

оплата науково-технічної продукції;

капітальне будівництво і капітальний ремонт, в тому числі спеціальне і житлове будівництво;

пенсійне забезпечення військовослужбовців та членів їхніх сімей.

Стаття 2

Асигнування на утримання армії і флоту визначаються на основі фактичної чисельності військовослужбовців, робітників і службовців Збройних Сил держав Співдружності, норм забезпечення і нормативів утримання озброєння, військової техніки та майна, діючих цін і тарифів, планів бойової підготовки, виробничо-господарської діяльності та інших факторів.

Асигнування на оплату озброєння, військової техніки та майна визначаються виходячи із запланованих обсягів поставок озброєння, військової техніки та майна для забезпечення Збройних Сил держав Співдружності в межах виділених коштів.

Асигнування на оплату науково-технічної продукції визначаються виходячи із запланованих обсягів наукових досліджень і розробок з військової тематики з урахуванням їх реалізації і актуальності в межах виділених коштів.

Капітальні вкладення й асигнування на будівництво нових, реконструкцію і розширення діючих основних фондів визначаються як сукупність витрат на створення нормальних умов для бойової і спеціальної підготовки, життя і побуту, зберігання, утримання і ремонту озброєння, військової техніки, майна, роботи органів управління, медичного обслуговування і відпочинку особового складу, а також забезпечення військовослужбовців та членів їхніх сімей житлом і об'єктами соціально-культурного та побутового призначення.

Асигнування на пенсійне забезпечення військовослужбовців Збройних Сил держав Співдружності та членів їхніх сімей визначаються виходячи з чисельності пенсіонерів та розмірів призначених їм пенсій.

Стаття 3

Держави - учасниці Співдружності визнають доцільність того, що єдиний оборонний бюджет буде визначатися в цінах базового року з урахуванням прогнозованого індексу цін та заходів з соціального захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей.

Стаття 4

Проект єдиного оборонного бюджету розробляється Головним командуванням Збройних Сил держав Співдружності, розглядається Радою міністрів оборони (глав комітетів з оборони) держав - учасниць Співдружності та подається Раді глав урядів Співдружності.

Єдиний оборонний бюджет затверджується Радою глав держав Співдружності за поданням Ради глав урядів Співдружності.

Стаття 5

Держави - учасниці Співдружності беруть на себе зобов'язання брати участь у формуванні єдиного оборонного бюджету шляхом внесення до нього фіксованих внесків. Розмір і порядок перерахування фіксованого внеску кожної держави - учасниці Співдружності визначається Радою глав урядів Співдружності.

Стаття 6

У разі виникнення протягом року потреби у додаткових асигнуваннях, не врахованих у затвердженому єдиному оборонному бюджеті, питання визначення їх обсягу, порядку зарахування в єдиний оборонний бюджет і фінансування Збройних Сил держав Співдружності вирішуються відповідно до цієї Угоди.

Стаття 7

Річний звіт про виконання єдиного оборонного бюджету подається Головним командуванням Збройних Сил держав Співдружності Раді глав держав Співдружності.

Угода набуває чинності з моменту її підписання.

ВЧИНЕНО в м. Мінську 14 лютого 1992 року в одному дійсному примірнику російською мовою. Дійсний примірник зберігається в архіві Уряду Республіки Білорусь, який направить державам, що підписали цю Угоду, його завірену копію.

 

За Азербайджанську Республіку
(підпис)
 

За Республіку Молдова
(підпис)
 

За Республіку Білорусь
(підпис)
 

За Російську Федерацію
(підпис)
 

За Республіку Вірменія
(підпис)
 

За Республіку Таджикистан
(підпис)
 

За Республіку Казахстан
(підпис)
 

За Туркменистан
(підпис)
 

За Республіку Киргизстан
(підпис)
 

За Республіку Узбекистан
(підпис)
 

 

Особлива думка Азербайджанської Республіки і України

Азербайджанська Республіка й Україна не беруть участі у формуванні єдиного оборонного бюджету на утримання Стратегічних сил та Сил загального призначення, а здійснюють часткове фінансування лише на утримання Стратегічних сил на своїй території на період, визначений для Азербайджанської Республіки й України відповідно до Мінської угоди між державами - учасницями Співдружності Незалежних Держав щодо Стратегічних сил від 30 грудня 1991 року.

 

За Азербайджанську Республіку
(підпис)
 

За Україну
(підпис)
 

Опрос