Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол о статусе Групп военных наблюдателей и Коллективных сил по поддержанию мира в Содружестве Независимых Государств

Страны - участницы
Протокол, Многостороннее соглашение (СНГ) от 15.05.1992

ПРОТОКОЛ
про статус Груп військових спостерігачів і Колективних сил з підтримання миру в Співдружності Незалежних Держав

ДАТА ПІДПИСАННЯ УКРАЇНОЮ: 15.05.92 р.
ДАТА НАБУТТЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 15.05.92 р.

Держави - учасниці цього Протоколу,

намагаючись вжити необхідні заходи з метою здійснення положень підписаного в Києві 20 березня 1992 року, Угоди про Групи військових спостерігачів і Колективні сили по підтримуванню миру в Співдружності Незалежних Держав (далі іменується "Угода") і, зокрема, статті 7 цієї Угоди,

діючи в суворій відповідності зі своїми зобов'язаннями за Статутом Організації Об'єднаних Націй,

максимально враховуючи позитивний досвід і основні принципи проведення операцій ООН по підтримці миру,

погодилися про нижченаведене:

Стаття 1

Групи військових спостерігачів і Колективних сил з підтримання миру (далі іменується "Група з підтримання миру") створюються тимчасово за рішенням Ради глав держав і можуть бути введені в район конфліктів тільки після досягнення угоди про припинення вогню або при перемир'ї.

Група з підтримання миру не приймає участі у бойових діях і не застосовує зброї, за винятком випадків самооборони і відбиття спроб насильницького відсторонення від виконання своїх функцій.

Група з підтримання миру утримується від будь-яких дій, не сумісних з неупередженим і нейтральним характером їхніх обов'язків або таких, що суперечать положенням цього Протоколу.

Група з підтримання миру і її члени дотримуються усіх місцевих законів. Командувач Групою приймає всі належні заходи для забезпечення дотримання цих зобов'язань.

Стаття 2

Уряд держави, на території якого розміщується Група з підтримання миру (далі іменується "Уряд Держави, що приймає"), визнає право Групи піднімати її прапор* над своєю штаб-квартирою, іншими приміщеннями в місцях дислокації, а також на наземних і водних транспортних засобах і в інших випадках відповідно до розпорядження Командувача.

____________
* Символіка прапора має бути визначена.

Наземні, водні і повітряні транспортні засоби Групи з підтримання миру мають опізнавальні знаки, що повідомляються Уряду Держави, що приймає.

Держави-учасники надають Групі з підтримання миру всіляке сприяння, включаючи надання права безперешкодного проходу.

Стаття 3

Група з підтримання миру в межах території Держави, що приймає, має право безперешкодно використовувати радіо, телефонну, телеграфну, факсимільну і будь-які інші засоби зв'язку, у тому числі супутникові, пересувні і портативні радіостанції, і встановлювати з цією метою необхідне технічне обладнання для підтримки такого зв'язку всередині приміщень Групи і між ними, включаючи прокладку кабелів і наземних ліній і устаткування стаціонарних і пересувних передаючих, приймаючих і ретрансляційних радіостанцій. Частотні діапазони, у яких працюють засоби зв'язку Групи, встановлюються в співробітництві з Урядом Держави, що приймає. Підключення до місцевої телеграфної, телексної і телефонної системи може бути здійснено лише після консультації з Урядом Держави, що приймає. Користування телеграфним, телексним і телефонним зв'язком здійснюється безкоштовно.

Група з підтримання миру може вживати заходи по організації своїми засобами обробки і доставки приватної кореспонденції і пошти, включаючи грошові перекази, бандеролі і посилки, адресовані членам персоналу Групи або вихідні від них. Уряд Держави, що приймає, увідомляється про характер таких заходів і не чинить перешкод кореспонденції Групи або її персоналу і не піддає її цензурі.

Стаття 4

Група з підтримання миру і її персонал, а також їх наземні, водні, повітряні транспортні засоби і техніка користуються в межах території Держави, що приймає, свободою пересування. Великі переміщення персоналу, матеріальних і транспортних засобів через аеропорти або залізничними і автомобільними шляхами здійснюються в координації з Урядом Держави, що приймає.

Транспортні засоби Групи, включаючи весь наземний, водний і повітряний військовий транспорт, не підлягають реєстрації і не потребують видачі дозволу з боку Уряду Держави, що приймає, за умови, що всі такі транспортні засоби застраховані від відповідальності перед третьою особою, як цього вимагає відповідне законодавство.

При користуванні шляхами, які знаходяться на території приймаючої держави мостами, каналами та іншими водними шляхами, портовими спорудами і аеродромами Група не обкладається податками, митом або зборами, включаючи причальні збори.

Стаття 5

Група з підтримання миру користується статусом, привілеями й імунітетами, які звичайно даються персоналу операцій ООН з підтримання миру відповідно до Конвенції про привілеї й імунітети Об'єднаних Націй, прийнятої Генеральною Асамблеєю ООН 13 лютого 1946 року (далі іменується "Конвенція") і передбачені цим Протоколом. Виходячи з цього, Уряд Держави, що приймає, визнає право Групи з підтримання миру ввозити без обмежень обладнання, продовольство, предмети постачання й інші товари, що призначаються винятково для офіційного використання Групою.

Стаття 6

За погодженням з Командувачем Групи Уряд Держави, що приймає, надає Групі з підтримання миру на безоплатній основі приміщення і земельні ділянки для розміщення штаб-квартири, таборів і служб, необхідних для проведення оперативної й адміністративної діяльності Групи і проживання її персоналу. Без збитку для того факту, що всі такі приміщення і ділянки залишаються власністю Держави, що приймає, вони є недоторканними і підлягають винятковому контролю і керуванню з боку Групи.

Стаття 7

Уряд Держави, що приймає, зобов'язується максимально сприяти Групі з підтримання миру в забезпеченні водо- і електропостачання й інших необхідних видів обслуговування на безоплатній основі або там, де це неможливо, по найбільш пільгових тарифах, а у випадку перебоїв або загрози перебоїв із наданням послуг, приділяти, наскільки дозволяють його можливості, потребам групи таку ж увагу, як і потребам основних урядових служб.

Група відповідає за технічне обслуговування і утримування в справності наданого їй устаткування.

Група з підтримання миру має право в необхідних випадках організовувати в приміщеннях, які вона займає, виробництво електроенергії для власного споживання, а також передавати і розподіляти електроенергію, одержану таким чином.

Доступ у такі приміщення будь-якої особи, що не є членом персоналу Групи, може бути дозволений тільки за згодою Командуючого.

Стаття 8

Уряд Держави, що приймає, зобов'язується максимально сприяти Групі з підтримання миру в придбанні з місцевих джерел устаткування, продовольства, предметів постачання й інших товарів і послуг, що необхідні для її існування і функціонування, і звільняє Групу від сплати податків при офіційних закупівлях.

Стаття 9

Група з підтримання миру й Уряд Держави, що приймає, співробітничають у забезпеченні санітарії і надають один одному всіляке сприяння в питаннях охорони здоров'я, зокрема в боротьбі з інфекційними захворюваннями, відповідно до міжнародних конвенцій.

Стаття 10

У випадку, якщо до складу Групи з підтримання миру входять або прикомандировані до неї представники ООН і інших міжнародних організацій, їхній статус визначається положеннями Конвенції.

Стаття 11

Персонал Групи з підтримання миру звільняється від сплати податків на зарплату і винагороди, що одержуються від Групи або Держави-учасниці. Крім того, вони звільняються від сплати всіх інших податків за надані послуги, а також від усіх реєстраційних комісійних платежів і зборів.

Стаття 12

Члени персоналу Групи з підтримання миру мають право ввозити без сплати мита свої особисті речі у зв'язку з їх прибуттям на службу до Групи. На них поширюються закони і правила, що діють у Державі, що приймає, і регулюють діяльність митниці і валютні операції в тому, що стосується особистого майна, яке не потрібне їм у зв'язку з їхнім перебуванням у складі Групи.

Відповідно до цього Протоколу Командуючий Групою співпрацює з Урядом Держави, що приймає, і надає будь-яку допомогу в межах своїх повноважень по забезпеченню дотримання персоналом Групи митних і фінансових законів і правил, що діють у Державі, що приймає.

Стаття 13

Командуючий Групою з підтримання миру і за його вказівкою персонал Групи може безперешкодно в'їжджати до Держави, що приймає, знаходитися на її території і виїжджати з неї. Уряд Держави, що приймає, зобов'язується сприяти в'їзду і виїзду персоналу Групи з Держави, що приймає, і інформується про таке пересування. У зв'язку з цим на Командуючого і персонал Групи не поширюються положення діючого паспортного і візового режиму й імміграційного огляду, а також обмеження на в'їзд у Державу, що приймає, і виїзд із неї. На Командуючого і персонал Групи також не поширюється дія яких-небудь було розпоряджень, що регламентують перебування в Державі, що приймає, іноземних громадян, включаючи реєстрацію. Одночасно Командуючий і персонал Групи не вважаються особами, що отримали будь-яке право на постійне проживання в Державі, що приймає. Для цілей подібного в'їзду і виїзду персоналу Групи потрібно мати лише особисте або колективне командировочне розпорядження, видане Командуючим або від його імені, або якоюсь компетентною владою Держави - учасниці цього Протоколу, і посвідчення особи, оформлене у відповідності зі статтею 14 цього Протоколу, за винятком в'їзду в перший раз, коли замість зазначеного посвідчення особи приймається посвідчення, видане компетентною владою Держави - учасниці цього Протоколу.

Стаття 14

Безпосередньо перед в'їздом Групи до Держави, що приймає, або відразу ж після її в'їзду Командуючий Групою з підтримання миру видає всім членам персоналу Групи, включаючи співробітників, що набираються на місці, пронумеровані посвідчення особи з фотографією і зазначенням прізвища, ім'я і по батькові, дати народження, звання або рангу і роду військ (у відповідних випадках). За винятком випадків, передбачених у статті 13 цього Протоколу, такі посвідчення особи є єдиним документом, що необхідно мати члену персоналу Групи. Члени персоналу Групи, у тому числі ті, що набираються на місці, зобов'язані на вимогу відповідної посадової особи Уряду Держави, що приймає, пред'являти, але не віддавати свої посвідчення.

Стаття 15

При виконанні своїх службових обов'язків члени персоналу Групи з підтримання миру носять національну військову форму їхніх відповідних Держав із встановленими Групою знаками відзнаки і відповідно до отриманих інструкцій можуть мати і носити зброю.

Стаття 16

Уряд Держави, що приймає, погоджується визнати дійсним, без стягування податку або комісійного збору, дозвіл або посвідчення, що видається Командуючим Групою з підтримання миру будь-якому члену персоналу Групи, у тому числі набраному на місці, на право водіння будь-якого транспортного засобу або експлуатації обладнання зв'язку, що належать Групі, а також дозвіл або посвідчення на право займатися будь-якою професійною або іншою діяльністю, зв'язаною з функціонуванням Групи, за умови, що посвідчення на право водіння автотранспортного засобу або пілотування повітряно-транспортного засобу, не повинно видаватися особами, що не мають відповідного і дійсного дозволу.

Без збитку для положень статті 15 цього Протоколу Уряд Держави, що приймає, погоджується також визнати дійсними, без стягнення податку або комісійного збору, дозвіл або посвідчення, що видається Командуючим Групою членам її персоналу на право носіння або застосування вогнепальної зброї або використання боєприпасів при виконанні персоналом Групи своїх обов'язків.

Стаття 17

Командуючий Групою з підтримання миру приймає відповідні заходи для забезпечення дисципліни і порядку серед персоналу Групи, у тому числі того, що набирається на місці. З цією метою Командуючий Групою призначає членів персоналу, відповідальних за підтримку порядку в місцях розташування і дислокації Групи, а також створює підрозділи цивільної і військової поліції.

Стаття 18

Такий персонал використовується тільки за домовленістю з Урядом Держави, що приймає, і в контакті з ним у тій мірі, у якій таке використання необхідне для підтримання дисципліни і порядку серед членів персоналу Групи. Відповідальний за підтримання порядку персонал може взяти під варту в місці розташування Групи будь-яку іншу особу, яка негайно доставляється до найближчої відповідної посадової особи Уряду Держави, що приймає, з метою розгляду будь-якого правопорушення або порушення порядку в місці розташування Групи.

Військова поліція Групи має право піддавати арешту військовослужбовців Групи. Військовослужбовці, заарештовані за межами дислокації свого підрозділу, передаються в розпорядження командуючого їхніми підрозділами для прийняття відповідних дисциплінарних заходів.

Стаття 19

За умови дотримання статті 22 цього Протоколу посадові особи Уряду Держави, що приймає, можуть брати під варту будь-якого члена персоналу Групи з підтримання миру на прохання Командуючого Групою або у випадку затримання цього члена персоналу при скоєнні або спробі скоєння карного злочину. Такий член персоналу разом з усією вилученою у нього зброєю або іншими предметами негайно доставляється до найближчої відповідної посадової особи Групи.

Стаття 20

Група з підтримання миру й Уряд Держави, що приймає, надають одна одній допомогу в проведенні всіх необхідних розслідувань правопорушень, по відношенню до яких одна з сторін або обидві сторони виявляють зацікавленість. Це, зокрема, стосується надання свідків, збору і представлення доказів, включаючи конфіскацію і, при необхідності, передачу предметів, пов'язаних зі скоєнням злочинів. Передача таких предметів може здійснюватися в терміни, що встановлюються владами, що передають. Уряд Держави, що приймає, гарантує переслідування в судовому порядку осіб, що підпадають під його карну юрисдикцію й обвинувачуваних у протиправних діях по відношенню до Групи з підтримання миру або її персоналу, які, будь вони скоєнні по відношенню до збройних сил Уряду, кваліфікувалися би як карні злочини.

Стаття 21

Усі члени персоналу Групи з підтримання миру, у тому числі ті, які набираються на місці, мають імунітет від кримінальної, цивільної й адміністративної відповідальності, у тому що стосується усних або письмових заяв і всіх дій, що робляться ними в їхній офіційній якості. Такий імунітет продовжує діяти і після того, як вони перестають бути членами персоналу Групи або припиняють службу в ній, а також після закінчення терміну дії інших положень цього Протоколу.

Стаття 22

Військовий персонал Групи з підтримання миру підпадає під виняткову юрисдикцію своїх відповідних Держав-учасниць цього Протоколу в тому, що стосується будь-яких карних злочинів, що можуть бути зроблені ними в Державі, що приймає.

Стаття 23

Якщо в будь-якому суді Держави, що приймає, проти члена персоналу Групи з підтримання миру порушується цивільна справа, Командуючому Групою негайно повідомляється про це. Командуючий офіційно повідомляє суд про те, чи відноситься ця справа до виконання цим членом персоналу своїх службових обов'язків. Якщо Командуючий підтверджує, що ця справа відноситься до виконання службових обов'язків, її розгляд припиняється. Якщо Командуючий підтверджує, що ця справа не відноситься до виконання службових обов'язків, судовий розгляд може бути продовжений.

Стаття 24

Командуючий Групою з підтримання миру має право взяти на себе піклування про тіло члена персоналу Групи, який помер на території Держави, що приймає, а також у відношенні особистого майна цього члена персоналу, яке знаходиться в Державі, що приймає.

Стаття 25

Командуючий Групою з підтримання миру і Уряд Держави, що приймає, можуть укладати домовленості на додаток до цього Протоколу.

Стаття 26

Командуючий Групою з підтримання миру і Уряд держави, що приймає, вживають усі необхідні заходи для забезпечення тісної взаємодії і співробітництва на всіх рівнях.

Стаття 27

Цей Протокол набуває чинності з моменту підписання.

ВЧИНЕНО в місті Ташкенті 15 травня 1992 року в одному дійсному примірнику російською мовою. Дійсний примірник зберігається в архіві Уряду Республіки Білорусь, який направить державам, що підписали цей Протокол, його завірену копію.

 

За Азербайджанську Республіку* 

За Російську Федерацію 

(підпис) 

(підпис) 

А. АЗІЗБЕКОВ 

Б. ЄЛЬЦИН 

За Республіку Білорусь 

За Республіку Таджикистан 

С. ШУШКЕВИЧ 

(підпис) 

  

Т. ГАФАРОВ 

За Республіку Вірменія 

За Туркменістан 

(підпис) 

С. НІЯЗОВ  

Л. ТЕР-ПЕТРОСЯН 

  

За Республіку Казахстан 

За Республіку Узбекистан 

(підпис) 

(підпис) 

Н. НАЗАРБАЄВ 

І. КАРИМОВ 

За Республіку Киргизстан 

За Україну* 

(підпис) 

(підпис) 

Ф. КУЛОВ 

В. ФОКІН 

За Республіку Молдова 

  

В. МУРАВСКІ 

  

 

____________
* Протокол підписаний Азербайджанською Республікою й Україною з врахуванням застереження до Угоди про групи військових спостерігачів від 20.03.92 р.

Опрос