Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение о Временных правилах процедуры Совета глав государств и Советах глав правительств государств - участников Содружества Независимых Государств

Страны - участницы
Многостороннее соглашение (СНГ) от 15.05.1992
Утратил силу

УГОДА
про Тимчасові правила процедури Ради глав держав і Ради глав урядів держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 15.05.92 р.
ДАТА НАБУТТЯ ЧИННОСТІ: 15.05.92 р.

Угода втратила чинність
 (згідно з Протоколом від 1 грудня 2000 року)

Держави - учасниці Співдружності Незалежних Держав,

приймаючи до уваги необхідність створення умов для ефективної діяльності Ради глав держав і Ради глав урядів Співдружності,

погодилися про нижченаведене:

Стаття 1

Затвердити Тимчасові правила процедури Ради глав держав і Ради глав урядів держав (додаються).

Стаття 2

Застереження і односторонні поправки до Тимчасових правил процедури Ради глав держав і Ради глав урядів держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав вирішуються ними.

ВЧИНЕНО в м. Ташкент 15 травня 1992 року в одному дійсному примірнику російською мовою. Дійсний примірник зберігається в архіві Уряду Республіки Білорусь, який направить державам, що підписали цю Угоду, його завірену копію.

 

За Уряд
Азербайджанської Республіки
 

За Уряд
Російської Федерації
 

(підпис) 

(підпис) 

За Уряд
Республіки Білорусь
 

За Уряд
Республіки Таджикистан
 

(підпис) 

(підпис) 

За Уряд
Республіки Вірменія
 

За Уряд
Туркменістану
 

(підпис) 

(підпис) 

За Уряд
Республіки Казахстан
 

За Уряд
Республіки Узбекистан
 

(підпис) 

(підпис) 

За Уряд
Республіки Киргизстан
 

За Уряд України* 

(підпис) 

(підпис) 

За Уряд
Республіки Молдова
 

  

(підпис) 

  

 

____________
* Угода підписана Україною із застереженням до правила 12: "Рішення Ради, що приймаються без участі окремих держав, мають рекомендаційний характер для цих держав".

 

Тимчасові правила процедури
Ради глав держав і Ради глав урядів держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав

Правило 1

Діяльність Ради глав і Ради глав Урядів, далі - Рада, регулюється Угодою про Створення Співдружності Незалежних Держав, Тимчасовою угодою про Раду глав держав і Раду глав урядів Співдружності Незалежних Держав, угодами, що приймаються на їх розвиток, а також цими Тимчасовими правилами процедури.

Правило 2

Рішення про строки проведення і попередній порядок денний кожного наступного засідання приймається на черговому засіданні Ради, якщо Рада не домовиться про інше.

Остаточний проект порядку денного повинен бути сформований міністрами закордонних справ держав - учасниць Співдружності не пізніше 20 днів до початку чергового засідання Ради. Внесення питань до порядку денного пізніше зазначеного строку не допускається, за виключенням прийняття рішень у випадку виникнення ситуацій, пов'язаних з загрозою миру, порушенням миру або актом агресії, а також в інших випадках термінового характеру.

Нарада міністрів закордонних справ держав - учасниць Співдружності при формуванні остаточного порядку денного має повноваження приймати рішення на засіданні при наявності не менше половини представників держав - учасниць Співдружності.

Відсутність на Нараді представника якоїсь держави не є підставою для порушення питання про перегляд остаточного проекту порядку денного. Остаточний проект порядку денного повинен бути надісланий Робочою групою з організаційно-технічної підготовки і проведення засідань Ради глав держав і Ради глав урядів всім державам-учасницям не пізніше двох тижнів до початку засідання.

Правило 3

Якщо відповідно до пункту порядку денного вимагається прийняття багатостороннього документа, то пропозиція про розробку документу або його проект подається на засідання Ради, що передує засіданню, на якому передбачається прийняття запропонованого документа.

Рада приймає рішення про доцільність розробки і підготовки до підписання запропонованого документа.

Правило 4

Одночасно з прийняттям рішення про підготовку до підписання відповідного документа Рада створює робочу групу з підготовки узгодженого тексту документа, а також визначає порядок її роботи з зазначенням мандату та строків підготовки проекту.

Правило 5

Робоча група з підготовки документа не пізніше ніж за 30 днів до початку засідання Ради, на якому передбачається прийняття документа, представляє через Робочу групу з організаційно-технічної підготовки і проведення засідань Ради глав держав і Ради глав урядів всім державам - учасницям Співдружності текст проекту, а також в письмовому вигляді свої міркування і рекомендації щодо доцільності прийняття документа або продовження роботи над ним.

Правило 6

Документи, що не прийняті Радою з підготовки тексту проекту і не пройшли узгодження в групах експертів, а також надані робочими групами експертів до Робочої групи з організаційно-технічної підготовки і проведення засідань Ради глав держав і Ради глав урядів не менше ніж за 30 днів до початку відповідного засідання, до розгляду на засіданні Ради не приймаються.

Правило 7

У разі необхідності прийняття невідкладних рішень при виникненні ситуацій, пов'язаних з загрозою миру, порушенням миру або актом агресії, а також у випадках стихійних лих, аварій, катастроф, Радою допускається прийняття документів без дотримання вимог цих тимчасових правил процедури.

В інших випадках відступ від цих Тимчасових правил процедури не допускається.

Правило 8

Позачергові засідання Ради скликаються за ініціативи більшості глав держав або глав урядів держав - учасниць Співдружності.

Правило 9

Засідання Ради проводяться, як правило, в Мінську. За домовленістю засідання Ради може бути проведене в одній з держав - учасниць Співдружності.

Правило 10

Повноваження для участі в засіданні Ради потрібні, якщо в засіданні приймає участь не глава держави або глава уряду, а уповноважена ними особа.

Повноваження представляються до початку засідання координатору Робочої групи, який інформує Раду про представлені повноваження.

Правило 11

Глави держав або глави урядів головують на засіданнях Ради за чергою у порядку російського алфавіту назв держав - учасниць Співдружності.

Правило 12

Кожна держава в Раді має один голос. Рішення Ради приймаються за формулою: консенсусом мінус один. Прийняте в такому випадку рішення обов'язкове для всіх. Консенсус визначається як відсутність будь-якого заперечення, яке висловлюється будь-яким представником і висувається ним як таке, що представляє собою перешкоду для прийняття рішення з питання, що розглядається.

Рішення з процедурних питань приймаються простою більшістю голосів.

Будь-яка держава може заявити про свою незаінтересованість у тому або іншому питанні, що не є перешкодою для прийняття рішення.

Будь-яка держава має право вимагати, щоб її особлива думка була відбита у Протоколі засідання.

Правило 13

Пропозиції по суті обговорюваних питань, як і поправки, що відносяться до них, представляються Голові у письмовому виді і розповсюджуються серед всіх учасників, як і прийняті пропозиції.

На прохання представника, який приймає участь у засіданні, його формальні застереження або інтерпретуючі заяви з тих або інших рішень повинні бути зафіксовані і розповсюджені серед учасників засідання.

Таким чином повинні бути зафіксовані і розповсюджені заперечення інших учасників на формальні застереження або інтерпретуючі заяви одного з учасників.

Правило 14

Під час засідання Голова веде список ораторів. Він може за згоди учасників об'явити його закритим. Він повинен надати будь-якому представнику право на відповідь, якщо це виявиться бажаним у зв'язку з виступом, зробленим після закриття списку.

Засідання Ради, як Правило, є закритими, якщо глави держав або глави урядів не приймуть іншого рішення.

Правило 15

Офіційними мовами Ради є державні мови держав - учасниць Співдружності.

Робочою мовою Ради є російська.

Офіційні звіти про засідання Ради ведуться на робочій мові.

Правило 16

Рада глав держав і Рада глав урядів можуть проводити спільні засідання.

Правило 17

Представник держави, що не є членом Співдружності, може за спільної згоди бути присутнім на засіданні Ради в якості спостерігача.

Спостерігачі не приймають участі в прийнятті рішень.

Правило 18

За рішенням Ради можуть створюватися робочі і допоміжні органи як на постійній, так і на тимчасовій основі.

Вони формуються з повноважних представників держав - учасниць Співдружності. До участі в їх засіданнях можуть залучатися експерти і консультанти.

Правило 19

Організаційно-технічну підготовку і проведення засідань Ради здійснює Робоча група відповідно до Тимчасового положення про цю групу.

Правило 20

Ці Тимчасові правила процедури приймаються на основі консенсусу. Після їх прийняття вони можуть бути змінені також тільки на основі консенсусу.

____________

Опрос