Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение об основных принципах сотрудничества в области мирного использования атомной энергии

Страны - участницы
Многостороннее соглашение (СНГ) от 26.06.1992
редакция действует с 31.05.2013

УГОДА
про основні принципи співробітництва в галузі мирного використання атомної енергії

ДАТА ПІДПИСАННЯ УКРАЇНОЮ: 26.06.92 р.
ДАТА НАБУТТЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 26.06.92 р.

Із змінами і доповненнями, внесеними
 Угодою
 від 31 травня 2013 року

(Угодою від 31 травня 2013 року передбачена втрата чинності додатка до цієї Угоди)

Уряди держав - учасниць цієї Угоди, далі "Сторони",

маючи на увазі переваги міждержавного співробітництва в галузі мирного використання атомної енергії,

зважаючи на наукову і технічну базу існуючої атомної енергетики і ядерних установок,

усвідомлюючи необхідність забезпечення безпечної експлуатації ядерних установок і безпечного використання ядерних матеріалів,

виходячи з доцільності узгодження подальшої технічної політики в цій галузі і прагнучи до координації своїх науково-дослідних робіт і підготовки спеціалістів,

бажаючи надійно забезпечити ядерні установки ядерним паливом, матеріалами та обладнанням,

визнаючи важливу роль Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 1 липня 1968 року у створенні міжнародного режиму нерозповсюдження ядерної зброї,

підтверджуючи свою підтримку діяльності Міжнародного агентства з атомної енергії, далі - МАГАТЕ,

усвідомлюючи свою відповідальність за забезпечення фізичного захисту ядерних матеріалів і установок,

бажаючи забезпечити регулярний обмін інформацією про ядерні установки і оперативне сповіщення у разі ядерної аварії,

домовилися про нижченаведене:

Стаття 1

В цілях цієї Угоди:

а) уповноважений (компетентний) орган - міністерство, відомство, державна корпорація або інша організація, що забезпечує координацію діяльності Сторони в галузі використання атомної енергії в мирних цілях, про призначення (зміну) якого Сторона повідомляє депозитарія;

(підпункт "а" статті 1 у редакції
 Угоди від 31.05.2013 р.)

б) "ядерний матеріал", "неядерний матеріал", "установки", "обладнання" і "технологія" означають матеріали, установки, обладнання і технологію згідно з Вихідними списками документів МАГАТЕ INFCIRC/209/Rev. 1 і INFCIRC/254,

в) "особа" означає юридичну або фізичну особу, наділену у порядку, який визначається законодавством Сторін, відповідними повноваженнями в галузі використання атомної енергії.

Стаття 2

Співробітництво, передбачуване цією Угодою, стосується використання атомної енергії в мирних цілях і може включати в себе, зокрема:

а) здійснення спільної промислової діяльності,

б) спільне володіння або експлуатацію ядерних установок, обладнання, об'єктів промислової власності та промислових підприємств,

в) здійснення спільних заходів щодо запобігання ядерної аварії та ліквідації її наслідків,

г) надання та обмін інформацією, зокрема з ядерної безпеки, експлуатації ядерних установок, аварійного планування, захисту навколишнього середовища і підготовки персоналу,

ґ) координацію і проведення спільних науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт,

д) надання експертів, підготовку спеціалістів, технічне і учбово-методичне забезпечення підготовки персоналу,

е) передачу ядерного матеріалу, неядерного матеріалу, установок, обладнання і технології,

є) розробку і здійснення спільних проектів, у тому числі в таких галузях, як виробництво електроенергії, промисловість, сільське господарство і медицина,

ж) розвідування і розробку уранових родовищ.

Стаття 3

1) Сторони заохочуватимуть і сприятимуть взаємному співробітництву між особами, які знаходяться під їхньою юрисдикцією, з питань, що входять до сфери дії цієї Угоди.

2) У відповідності з умовами цієї Угоди особи, які знаходяться під юрисдикцією однієї з Сторін, можуть поставляти особам, які знаходяться під юрисдикцією другої Сторони, або отримувати від них ядерний матеріал, неядерний матеріал, установки, обладнання і технологію.

3) У відповідності з умовами цієї Угоди особи, які знаходяться під юрисдикцією однієї з Сторін, можуть здійснювати наукову і технічну підготовку осіб, які знаходяться під юрисдикцією іншої Сторони, в галузі мирного використання атомної енергії.

4) Сторони сприятимуть обміну експертами і спеціалістами, залученими до співробітництва в рамках цієї Угоди.

5) Сторони вживатимуть всіх необхідних заходів для правової охорони об'єктів промислової власності і для забезпечення конфіденційності і таємності інформації, включаючи комерційні таємниці та ноу-хау, якою будуть обмінюватися особи, які знаходяться під юрисдикцією будь-якої з Сторін, або яка буде використовуватись в промислових цілях.

6) Жодна зі Сторін не буде використовувати положення цієї Угоди для створення труднощів у комерційних зв'язках іншої Сторони.

Стаття 4

1) Ядерний матеріал, неядерний матеріал, установки, обладнання, технологія, технічна і комерційна інформація, які поставляються однією з Сторін іншій Стороні, підпадають під дію цієї Угоди, якщо Сторона-постачальник і Сторона-отримувач домовилися про це в письмовій формі.

Стаття 5

1) У своїй експортній практиці Сторони керуватимуться Керівними принципами для ядерного експорту, наведеними в документі МАГАТЕ INFCIRC/254.

2) Згода в письмовій формі Сторони-постачальника буде вимагатися для передачі Стороною-отримувачем ядерного матеріалу, неядерного матеріалу, обладнання або технології, які підпадають під дію цієї Угоди, третій стороні, яка не є учасницею цієї Угоди.

Стаття 6

1) Ядерний матеріал, неядерний матеріал, установки, обладнання і технологія, які підпадають під дію цієї Угоди, не будуть використовуватися для виробництва або придбання яким-небудь іншим чином ядерної зброї або інших ядерних вибухових пристроїв або для будь-яких військових цілей.

2) Щодо ядерного матеріалу виконання зобов'язання, передбаченого в пункті 1 цієї статті, підлягає перевірці у відповідності з угодами про застосування гарантій, які укладаються Сторонами з МАГАТЕ у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї.

Стаття 7

1) Ядерний матеріал підпадатиме під дію цієї Угоди доти, доки:

а) МАГАТЕ не визначить, що він більше не придатний для подальшого використання в ядерній діяльності, яка має значення з точки зору гарантій, зазначених в статті 6 цієї Угоди, і він не припинить підпадати під гарантії у відповідності з положеннями відповідної угоди про гарантії,

б) він не буде переданий з-під юрисдикції однієї із Сторін третій Стороні, яка не є учасницею цієї Угоди, у відповідності з положеннями статті 5 цієї Угоди,

в) Сторони не домовляться про інше.

2) Неядерний матеріал, установки та обладнання підпадатимуть під дію цієї Угоди доти, доки:

а) вони не будуть передані з-під юрисдикції Сторони-отримувача у відповідності з положеннями статті 5 цієї Угоди,

б) Сторона-постачальник і Сторона-отримувач не домовляться про інше.

3) Технологія підпадатиме під дію цієї Угоди доти, доки Сторона-постачальник і Сторона-отримувач не домовляться про інше.

Стаття 8

1) Кожна Сторона вживатиме всіх необхідних заходів для забезпечення належного фізичного захисту ядерного матеріалу і установок, які підпадають під дію цієї Угоди, з урахуванням рекомендацій в документі МАГАТЕ INFCIRC/225/Rev.2 і як мінімум буде здійснювати фізичний захист на рівнях, не нижче визначених в Керівних принципах для ядерного експорту, наведених в документі МАГАТЕ INFCIRC/254 і в Конвенції про фізичний захист ядерного матеріалу від 3 березня 1980 року.

2) Сторони на прохання будь-якої з них проводитимуть консультації з питань фізичного захисту ядерного матеріалу, неядерного матеріалу, установок, обладнання і технології, які підпадають під дію цієї Угоди, включаючи питання фізичного захисту під час міжнародних перевезень.

Стаття 9

1) Сторони передаватимуть одна одній інформацію, яка характеризує режими експлуатації своїх мирних ядерних установок, а також іншу технічну інформацію, щодо цих установок, яка може бути використана під час оцінки наслідків у разі аварії на цих установках і під час розробки заходів для захисту населення.

2) Уповноважені (компетентні) органи Сторін узгоджують перелік ядерних установок, щодо яких буде здійснюватися обмін інформацією, передбачений пунктом 1 цієї статті.

(підпункт 2 статті 9 із змінами, внесеними
 згідно з Угодою від 31.05.2013 р.)

Стаття 10

1) У випадку аварії на території Сторони, причетної до ядерних установок або діяльності мирного використання атомної енергії, внаслідок якої відбувається або може відбутися викид радіоактивних речовин на територію однієї із Сторін, що могло б мати для неї значення з точки зору радіаційної безпеки, Сторона, на території якої сталася аварія, повинна негайно повідомити про це всі інші Сторони, яких це стосується відношення, і надати їм наявну інформацію у відповідності зі статтею 5 Конвенції про оперативне сповіщення про ядерну аварію від 26 вересня 1986 року.

2) Сторони здійснюватимуть скоординовані дії з мінімізації наслідків ядерної аварії. Питання відшкодування шкоди від аварії регулюватимуться окремою міжурядовою угодою.

Стаття 11

1) Уповноважені (компетентні) органи Сторін узгоджують процедури повідомлень, обміну інформацією та інші адміністративні процедури, необхідні для ефективного виконання положень цієї Угоди.

(підпункт 1 статті 11 із змінами, внесеними
 згідно з Угодою від 31.05.2013 р.)

2) Для регулювання спільної багатосторонньої або двосторонньої діяльності Сторони можуть засновувати відповідні організаційні структури.

3) Не рідше одного разу на рік або в інший час на прохання будь-якого з уповноважених (компетентних) органів Сторони проводитимуть консультації з питань виконання цієї Угоди. На прохання однієї із Сторін до участі в таких консультаціях може бути запрошено МАГАТЕ.

(підпункт 3 статті 11 із змінами, внесеними
 згідно з Угодою від 31.05.2013 р.)

Стаття 12

1) Ця Угода укладається строком на п'ять років і автоматично продовжується кожного разу на наступний п'ятирічний період для всіх Сторін, які не повідомлять депозитарія про свій вихід з цієї Угоди.

(підпункт 1 статті 12 із змінами, внесеними
 згідно з Угодою від 31.05.2013 р.)

Будь-яка із Сторін може вийти з цієї Угоди, повідомивши депозитарія за рік до передбачуваної дати виходу.

2) У разі припинення дії цієї Угоди для будь-якої зі Сторін зобов'язання, взяті нею у відповідності з пунктом 5 статті 3, статтею 4, пунктом 2 статті 5 і статтями 6, 7 і 8 цієї Угоди, залишаються чинними доти, доки Сторони не домовляться про інше.

Стаття 13

Ця Угода відкрита для приєднання інших держав.

Стаття 14

Ця Угода набуває чинності з дня її підписання.

Ця Угода може бути доповнена або змінена за згодою Сторін, що її підписали.

ВЧИНЕНО в місті Мінську 26 червня 1992 року в одному дійсному примірнику російською мовою. Дійсний примірник зберігається в архіві Уряду Республіки Білорусь, який направить державам, що підписали цю Угоду, його завірену копію.

 

За Уряд
Азербайджанської Республіки 

За Уряд
Російської Федерації
(підпис) 

За Уряд
Республіки Білорусь
(підпис) 

За Уряд
Республіки Таджикистан 
(підпис)

За Уряд
Республіки Вірменія
(підпис) 

За Уряд
Туркменістану
 

За Уряд
Республіки Казахстан
(підпис) 

За Уряд
Республіки Узбекистан
(підпис) 

За Уряд
Республіки Киргизстан
(підпис) 

За Уряд
України
(підпис) 

За Уряд
Республіки Молдова 

  

Опрос