Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение о межгосударственном обмене экономической информацией

Страны - участницы
Многостороннее соглашение (СНГ) от 26.06.1992

УГОДА
про міждержавний обмін економічною інформацією

ДАТА ПІДПИСАННЯ УКРАЇНОЮ: 26.06.92 р.
ДАТА НАБУТТЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 26.06.92 р.

Уряди держав - учасниць цієї Угоди, далі іменуються "Договірні Сторони", керуючись Угодою про створення Співдружності Незалежних Держав від 8 грудня 1991 року і прагненням сформувати єдиний інформаційний простір,

домовилися про нижченаведене:

Стаття 1

Договірні Сторони, що підписали цю Угоду, через свої економічні, фінансові та інші органи, наукові заклади й інформаційні агентства здійснюють узгоджені заходи по всебічному розвитку обміну інформацією, яка характеризує соціально-економічне становище відповідних держав, здійснення економічних перетворень, розвиток господарських зв'язків між Договірними Сторонами і з зовнішнім світом, і видають необхідні нормативні акти.

Стаття 2

Економічні, фінансові та інші органи, наукові заклади й інформаційні агентства Договірних Сторін, що підписали цю Угоду, забезпечують у відповідності з діючим в державах законодавством на двосторонній чи багатосторонній основі обмін економічною інформацією і проводять соціально-економічні дослідження.

Стаття 3

Обмін статистичною інформацією між Договірними Сторонами здійснюється через Статистичний комітет Співдружності у відповідності з Угодою про створення статистичної служби Співдружності Незалежних Держав і щорічними програмами методологічних і статистичних робіт, а також на двосторонній чи багатосторонній основі безпосередньо національними статистичними службами.

Стаття 4

Міністерства (відомства, організації) Договірних Сторін формують на взаємній основі обмінний пакет інформації, який охоплює:

показники, передбачені в щорічних угодах з економічного співробітництва держав;

дані, відсутні в матеріалах, які розробляються по лінії Статистичного комітету Співдружності;

інші матеріали, які представляють спільний інтерес.

Стаття 5

Економічна інформація надається за взаємною домовленістю, як правило, безкоштовно і використовується державними органами, які її отримують, у службовому порядку і може бути оприлюднена у відкритій пресі лише за узгодженням Договірних Сторін.

Стаття 6

Положення цієї Угоди можуть бути доповнені або змінені за взаємною згодою Договірних Сторін, які її підписали.

Стаття 7

Ця Угода відкрита для підписання як державами - учасницями Співдружності, так і іншими державами і набуває чинності для Сторін, які її підписали, з дня її підписання. Кожна Договірна Сторона може вийти з цієї Угоди шляхом письмового повідомлення про це депозитарію за 6 місяців до дати передбаченого виходу.

ВЧИНЕНО в місті Мінську 26 червня 1992 року в одному дійсному примірнику російською мовою. Дійсний примірник зберігається в архіві Уряду Республіки Білорусь, який направить державам, що підписали цю Угоду, його завірену копію.

 

За Уряд
Азербайджанської Республіки
(підпис)
 

За Уряд
Республіки Молдова
(підпис)
 

За Уряд
Республіки Білорусь
(підпис)
 

За Уряд
Російської Федерації
(підпис)
 

За Уряд
Республіки Вірменія
(підпис)
 

За Уряд
Республіки Таджикистан
(підпис)
 

За Уряд
Республіки Грузія
(підпис)
 

За Уряд
Туркменістану
(підпис)
 

За Уряд
Республіки Казахстан
(підпис)
 

За Уряд
Республіки Узбекистан
(підпис)
 

За Уряд
Республіки Киргизстан

(підпис) 

За Уряд
України
(підпис)
 

Опрос