Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение о порядке финансирования совместной деятельности по исследованию и использованию космического пространства

Страны - участницы
Многостороннее соглашение (СНГ) от 13.11.1992

УГОДА
про порядок фінансування спільної діяльності по дослідженню та використанню космічного простору

ДАТА ПІДПИСАННЯ УКРАЇНОЮ: 13.11.92 р.
ДАТА НАБУТТЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 13.11.92 р.

Уряди держав - учасниць цієї Угоди, що далі іменуються "держави-учасниці",

керуючись положеннями Угоди між державами - учасницями Співдружності Незалежних Держав про спільну діяльність по дослідженню та використанню космічного простору від 30 грудня 1991 року, Угоди про порядок утримання та використання об'єктів космічної інфраструктури в інтересах виконання космічних програм від 15 травня 1992 року,

визнаючи необхідність об'єднання зусиль у формуванні і виконанні міждержавних програм дослідження і використання космічного простору в інтересах держав - учасниць Співдружності,

домовилися про таке:

Стаття 1

Фінансування спільної діяльності по дослідженню і використанню космічного простору здійснюється відповідно до міждержавних програм Радою глав урядів Співдружності (далі - міждержавні космічні програми), які можуть включати вирішення таких цільових завдань:

- космічного зв'язку і телебачення;

- дистанційного зондування Землі для вирішення завдань природокористування та екології;

- метеорології;

- пілотованих польотів і міжнародного співробітництва на їх основі;

- наукових досліджень навколоземного простору і планет;

- космічної технології і медицини;

- геодезії і картографії;

- навігації і забезпечення спасіння в екстремальних ситуаціях;

- обороноздатності і колективної безпеки;

- створення бази і розвитку науково-технічного потенціалу.

Стаття 2

Вирішення зазначених в статті завдань здійснюється шляхом:

- виконання науково-дослідницьких і дослідно-конструкторських робіт;

- організації утримання і розвитку унікальної експериментальної бази для відпрацювання ракетно-космічної техніки;

- здійснення закупівлі космічної техніки, розгортання і відновлення орбітального угруповання космічних комплексів;

- проведення реконструкції (модернізації) діючих космічних систем (комплексів);

- здійснення капітального будівництва;

- організації експлуатації і ремонту об'єктів наземної космічної інфраструктури;

- здійснення робіт по ліквідації шкідливих екологічних впливів внаслідок реалізації міждержавних космічних програм;

- здійснення робіт по організації та експлуатації районів падіння відділяємих частин засобів виведення, включаючи орендну плату за землекористування на підставі законодавств кожної держави;

- проведення інших робіт, пов'язаних з реалізацією міждержавних космічних програм, включаючи соціально-побутове забезпечення і підготовку кадрів.

Стаття 3

Фінансування міждержавних космічних програм здійснюється за рахунок часткових внесків держав-учасниць.

Держави-учасниці, що внесли частку у створення та експлуатацію космічних засобів відповідно до міждержавних космічних програм, мають право на отримання і використання в своїх інтересах космічної інформації і не припускати її витоку.

Обсяг отриманої інформації кожною державою-учасницею визначається договорами про створення та експлуатацію космічних засобів, передбачених міждержавними космічними програмами.

Розміри внесків держав-учасниць у фінансування міждержавних космічних програм встановлюються урядами держав-учасниць згідно з прийнятими на себе зобов'язаннями по виконанню завдань міждержавних космічних програм.

Держави, що не є учасницями цієї Угоди, отримують космічну інформацію на комерційній основі через Міждержавну раду по космосу.

Розподіл отриманого прибутку від реалізації інформації і космічних коштів третьої Сторони відбувається пропорційно частковому внеску держав-учасниць.

Стаття 4

Держави-учасниці мають право доступу до інформації від космічних апаратів орбітального угруповання, запущених до підписання цієї Угоди, в обсягах і порядку, що склалися раніше.

З метою забезпечення подальшого функціонування зазначених космічних апаратів орбітального угруповання до закінчення гарантійних строків або прийняття рішення про припинення експлуатації, держави-учасниці зобов'язуються виділяти необхідні кошти в обсязі часткових внесків, що відповідають отриманій інформації від зазначених космічних апаратів.

Стаття 5

При створенні і подальшій експлуатації дослідної бази, об'єктів орбітальної і наземної космічної інфраструктури в рамках міждержавних космічних програм за кожною державою-учасницею зберігається право на власність або фінансову частку за цими матеріальними засобами з урахуванням їх часткових внесків і амортизації.

Стаття 6

Національні космічні програми держави-учасниці фінансують за рахунок власних коштів. Питання, що вимагають вирішення на міждержавному рівні, розглядаються Міждержавною радою по космосу.

Стаття 7

Національні організації по космосу держав-учасниць виступають як головні виконавці робіт по міждержавним космічним програмам.

Узгоджені обсяги часткового фінансування проектів міждержавних космічних програм, виділені державою-учасницею національній організації по космосу, розподіляються нею між підприємствами (організаціями) - головними виконавцями робіт за договорами (контрактами).

Стаття 8

Фінансування підприємств і організацій-співвиконавців робіт міждержавних космічних програм здійснюється за договорами через головні підприємства (організації), якщо інший порядок не передбачений у рішеннях і рекомендаціях Міждержавної ради по космосу.

Раніше укладені договори між заінтересованими відомствами, закладами, підприємствами держав-учасниць після затвердження міждержавних космічних програм підлягають переоформленню.

Стаття 9

Розрахунки між державами-учасницями (суб'єктами і об'єктами, які залучаються до виконання міждержавних космічних програм) і Міждержавною радою по космосу, що здійснюються згідно з цією Угодою, відбуваються на клірінговій основі або у вільно конвертованій валюті, прийнятній для кредитора, і звільняються від обкладення державними податками будь-якої держави-учасниці.

Стаття 10

Ввезення, вивіз та переміщення на територіях держав-учасниць космічної техніки та інших матеріальних засобів, що забезпечують виконання міждержавних космічних програм, здійснюється безперешкодно, без обкладання митом, з показом митному контролю супровідних документів на транспортні засоби та вантажі, оформлених згідно із законодавством і міждержавними угодами держав-учасниць.

Стаття 11

Використання засобів об'єктів космічної інфраструктури, що належать державам-учасницям і залучаються для реалізаії міждержавних і національних космічних програм, здійснюється на договірній основі.

Роботи по реалізації міждержавних космічних програм на всіх етапах здійснюються під контролем військових представництв держав-учасниць.

Стаття 12

Держави-учасниці не проводять в рамках міждержавних космічних програм дій, що перешкоджають або порушують фінансову діяльність в рамках здійснення цієї програми і тим самим завдають збитків одній або декільком державам-учасницям.

Держави-учасниці, що проводять такі несанкціоновані дії у фінансовій сфері, повинні провести оплату претензій за збитки потерпілим державам у тій мірі, в якій ця претензія не задовольняється за допомогою іншого відшкодування, страхування або інших фінансових заходів, згідно з методикою визначення часткової участі та обсягів фінансування робіт по міжнародним космічним програмам.

Стаття 13

Ця Угода набуває чинності з моменту її підписання.

Вчинено в місті Москві 13 листопада 1992 року в одному дійсному примірнику російською мовою. Дійсний примірник зберігається в Архіві Уряду Республіки Білорусь, який направить державам, що підписали цю Угоду, його завірену копію.

 

За Уряд Азербайджанської Республіки 

За Уряд Російської Федерації  

 

(підпис) 

За Уряд Республіки Білорусь

За Уряд Республіки Таджикистан  

(підпис) 

(підпис) 

За Уряд Республіки Вірменія 

За Уряд Туркменистану 

За Уряд Республіки Грузія 

За Уряд Республіки Узбекистан 

 

(підпис)

За Уряд Республіки Казахстан

За Уряд України* 

(підпис) 

(підпис)

За Уряд Республіки Киргизстан

 

(підпис) 

 

За Уряд Республіки Молдова

  

(підпис) 

 

 

____________
* Угоду підписано Урядом України із застереженням: "Україна буде керуватися національним законодавством щодо ст. 10".

____________

Опрос