Идет загрузка документа (219 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Устав и Конвенция Международного союза электросвязи 1992 года

Страны - участницы
Устав, Конвенция от 22.12.1992

СТАТУТ І КОНВЕНЦІЯ 
Міжнародного союзу електрозв'язку 1992 року

ДАТА ПІДПИСАННЯ УКРАЇНОЮ: 22.12.92 р.
ДАТА РАТИФІКАЦІЇ: 15.07.94 р. (із заявою)
ДАТА НАБУТТЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 04.08.94 р.

Додатково див. Поправочні документиПоправочний документ
 до Статуту Міжнародного союзу електрозв'язку
 від 14 жовтня 1994 року
,
 від 6 листопада 1998 року 

СТАТУТ
МІЖНАРОДНОГО СОЮЗУ ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗКУ

Преамбула

1.  Повністю визнаючи за кожною Державою суверенне право регламентувати свій електрозв'язок і враховуючи зростаюче значення електрозв'язку для збереження миру, економічного і соціального розвитку всіх Держав, Держави - Сторони цього Статуту, що є основним документом Міжнародного союзу електрозв'язку, а також Конвенції Міжнародного союзу електрозв'язку  (далі іменованій "Конвенція"), яка є доповненням до нього, з метою забезпечення мирних зв'язків, міжнародного співробітництва та економічного і соціального розвитку народів за допомогою ефективно діючого електрозв'язку домовились про нижченаведене: 

Глава I
Основні положення

Стаття 1
 Цілі Союзу

2 1. Цілями Союзу є: 

3 a) забезпечення і розширення міжнародного співробітництва між усіма Членами Союзу з метою вдосконалення і раціонального використання всіх видів електрозв'язку;

4 b) сприяння технічній допомозі і надання її країнам, що розвиваються, в галузі електрозв'язку, а також сприяння мобілізації матеріальних і фінансових ресурсів, необхідних для його здійснення;

5 c) сприяння розвитку технічних засобів та їх найбільш ефективної експлуатації з метою підвищення продуктивності служб електрозв'язку, розширення їх застосування і якомога більш широкого використання населенням;

6 d) сприяння поширенню переваг нових технологій у галузі електрозв'язку серед усіх жителів світу;

7 e) сприяння використанню служб електрозв'язку з метою полегшення мирних відносин;

8 f) погодження діяльності Членів Союзу для досягнення вищезазначених цілей;

9 g) сприяння на міжнародному рівні більш загальному підходу до різнобічних питань електрозв'язку у всесвітній інформаційній економіці і суспільстві шляхом співробітництва з іншими всесвітніми регіональними міжурядовими організаціями і тими неурядовими організаціями, які пов'язані з електрозв'язком.

10 2. Для цього Союз, зокрема: 

11 a) здійснює розподіл радіочастотного спектра, виділення радіочастот і реєстрацію присвоєнь радіочастот і відповідних позицій на орбіті геостаціонарних супутників таким чином, щоб уникнути шкідливих перешкод між радіостанціями різних країн;

12 b) координує зусилля, спрямовані на усунення шкідливих перешкод між радіостанціями різних країн і на поліпшення використання спектра радіочастот і орбіти геостаціонарних супутників для служб радіозв'язку;

13 c) полегшує міжнародну стандартизацію електрозв'язку із задовільною якістю обслуговування;

14 d) заохочує міжнародне співробітництво з метою надання технічної допомоги країнам, що розвиваються, і з метою створення, розвитку і вдосконалення обладнання і мереж радіозв'язку в країнах, що розвиваються, всіма наявними засобами, включаючи його участь у відповідних програмах Організації Об'єднаних Націй і використання в міру необхідності своїх власних ресурсів;

15 e) координує зусилля, спрямовані на забезпечення гармонійного розвитку засобів електрозв'язку, особливо тих, які пов'язані з використанням космічної техніки з метою повного використання їхніх можливостей;

16 f) заохочує співробітництво між своїми Членами з метою встановлення найбільш низьких тарифів, сумісних з високою якістю обслуговування і незалежним, побудованим на надійній основі фінансовим управлінням електрозв'язком;

17 g) сприяє вжиттю заходів для забезпечення безпеки людського життя шляхом спільного використання служб електрозв'язку;

18 h) проводить вивчення, встановлює правила, ухвалює резолюції, формулює рекомендації та побажання, збирає і публікує інформацію з питань електрозв'язку;

19 i) співробітничає з міжнародними фінансовими організаціями і організаціями по розвитку в цілях встановлення кращих і сприятливих умов кредиту, які використовуватимуться для розробки соціальних проектів, призначених, поряд з іншим, для розширення служб електрозв'язку в найвіддаленіших районах країн.

Стаття 2
Склад Союзу

20  Міжнародний союз електрозв'язку, виходячи з принципу універсальності і заінтересованості у загальній участі в Союзі, утворюється з: 

21 a) будь-якої Держави, що є Членом Союзу як Договірна Сторона у будь-якій Міжнародній конвенції електрозв'язку до набуття чинності цим Статутом і Конвенцією;

22 b) будь-якої іншої Держави - Члена Організації Об'єднаних Націй, яка приєднується до цього Статуту і Конвенції відповідно до Статті 53 цього Статуту;

23 c) будь-якої іншої Держави, що не є членом Організації Об'єднаних Націй, яка бажає стати Членом Союзу і яка після одержання згоди по такій заяві з боку двох третин Членів Союзу приєднується до цього Статуту і Конвенції відповідно до Статті 53 цього Статуту. Якщо таке прохання про членство подається між двома Повноважними Конференціями, то Генеральний секретар повинен запитати про це Членів Союзу; Член Союзу розглядається як такий, що утримався, якщо він не відповість протягом чотирьох місяців від дня запиту його думки.

Стаття 3
Права і обов'язки Членів Союзу

24 1. Члени Союзу мають права і повинні виконувати обов'язки, передбачені в цьому Статуті і Конвенції.

25 2. Члени Союзу мають такі права у відношенні до їх участі в конференціях, зборах і опитах Союзу:

26 a) кожний Член Союзу має право брати участь у конференціях, обиратися до Ради і представляти кандидатів для обрання як службовців Союзу або як членів Радіорегламентарного комітету;

27 b) за умови додержання положень пп. 169 і 210 цього Статуту кожний Член Союзу має право на один голос на всіх Повноважних Конференціях, на всіх всесвітніх конференціях, на всіх асамблеях радіозв'язку і всіх зборах дослідних комісій і, якщо він є членом Ради, на всіх сесіях цієї Ради. На регіональних конференціях матимуть право голосу лише Члени Союзу зацікавленого району;

28 c) за умови додержання положень пп. 169 і 210 цього Статуту кожний Член Союзу має право також на один голос при всіх опитах, що проводяться шляхом листування. У випадку опитів щодо регіональних конференцій матимуть право голосу лише Члени зацікавленого району.

Стаття 4
Основні документи Союзу

29 1. Основними документами Союзу є:

- цей Статут Міжнародного союзу електрозв'язку,

- Конвенція Міжнародного союзу електрозв'язку, та

- Адміністративні регламенти.

30 2. Цей Статут, положення якого доповнюються положеннями Конвенції, є основоположним документом Союзу.

31 3. Положення як цього Статуту, так і Конвенції доповнюються положеннями нижчеперелічених Адміністративних регламентів, які регулюють використання електрозв'язку і обов'язкові для всіх Членів Союзу:

- Регламенту міжнародного електрозв'язку,

- Регламенту радіозв'язку.

32 4. У випадку розходження між яким-небудь положенням цього Статуту і положенням Конвенції або Адміністративних регламентів Статут має більшу силу. У випадку розходження між будь-яким положенням Конвенції і положенням Адміністративних регламентів Конвенція має більшу силу.

Стаття 5
Визначення

33  Якщо тільки це не суперечить контексту: 

34 a) терміни, що використані у цьому Статуті і визначені у Додатку до нього, який є невід'ємною частиною цього Статуту, мають те значення, якого їм надано у цьому Додатку;

35 b) терміни, відмінні від тих, що визначені у Додатку до цього Статуту, і які використані у Конвенції і визначені у Додатку до неї, який є невід'ємною частиною Конвенції, мають те значення, якого їм надано у цьому Додатку;

36 c) інші терміни, визначені в Адміністративних регламентах, мають те значення, якого їм надано в цих регламентах.

Стаття 6
Виконання основних документів Союзу

37 1. Члени Союзу зобов'язуються дотримувати положень цього Статуту, Конвенції та Адміністративних регламентів у всіх установах і на всіх утворених або експлуатованих ними станціях електрозв'язку, які забезпечують міжнародні служби або можуть завдати шкідливих перешкод службам радіозв'язку інших країн, за винятком тих служб, які звільнені від таких зобов'язань згідно зі Статтею 48 цього Статуту.

38 2. Члени Союзу повинні також вживати необхідних заходів до того, щоб забезпечити додержання положень цього Статуту, Конвенції та Адміністративних регламентів експлуатаційними організаціями, які одержали дозвіл на утворення служб електрозв'язку і які беруть участь у міжнародних службах або експлуатують станції, здатні завдати шкідливих перешкод службам радіозв'язку інших країн.

Стаття 7
Структура Союзу

39 Союз складається з:

40 a) Повноважної конференції, яка є вищим органом Союзу;

41 b) Ради, яка діє від імені Повноважної конференції;

42 c) всесвітніх конференцій по міжнародному електрозв'язку;

43 d) Сектора радіозв'язку, включаючи всесвітні і регіональні конференції радіозв'язку, асамблеї радіозв'язку і Радіорегламентарний комітет;

44 e) Сектора стандартизації електрозв'язку, включаючи всесвітні і регіональні конференції по стандартизації електрозв'язку;

45 f) Сектора розвитку електрозв'язку, включаючи всесвітні і регіональні конференції по розвитку електрозв'язку;

46 g) Генерального секретаріату.

Стаття 8
Повноважна конференція

47 1. Повноважна конференція утворюється з делегацій, які представляють Членів Союзу. Вона скликається кожні чотири роки.

48 2. Повноважна конференція: 

49 a) визначає загальні принципи, яких Союз має дотримуватися для досягнення цілей, зазначених у статті 1 цього Статуту;

50 b) після розгляду звітів Ради про діяльність Союзу від часу останньої Повноважної Конференції і про рекомендовану стратегічну політику і планування для Союзу ухвалює всі належні рішення;

51 c) встановлює основи бюджету Союзу і визначає в світлі рішень, прийнятих щодо звітів, згаданих у п. 50 вище, межі його витрат до наступної Повноважної конференції після розгляду всіх відповідних аспектів діяльності Союзу протягом цього періоду;

52 d) формулює всі основні положення щодо персоналу Союзу і в разі необхідності встановлює основні оклади, шкалу окладів і систему допомоги і пенсій для всіх службовців Союзу;

53 e) розглядає розрахунки Союзу і при необхідності остаточно затверджує їх;

54 f) обирає Членів Союзу до складу Ради;

55 g) обирає Генерального секретаря, заступника Генерального секретаря і директорів Бюро Секторів як службовців Союзу, що обираються;

56 h) обирає членів Радіорегламентарного комітету;

57 i) розглядає і при необхідності приймає пропозиції про зміни в цьому Статуті і Конвенції відповідно до положень Статті 55 цього Статуту і належних положень Конвенції, відповідно;

58 j) укладає або переглядає в разі необхідності угоди між Союзом та іншими міжнародними організаціями, розглядає всі тимчасові угоди, укладені від імені Союзу Радою з цими організаціями, і вживає щодо них всіх необхідних на її думку заходів;

59 k) розглядає всі інші питання щодо електрозв'язку, які вона вважає необхідними.

Стаття 9
Принципи, що стосуються виборів, і пов'язані з ними питання

60 1. Повноважна конференція під час будь-яких виборів, про які йдеться в пп. 54 - 56 цього Статуту, має забезпечити, щоб: 

61 a) Члени Ради обиралися з належним врахуванням необхідності справедливого розподілу місць у Раді між усіма районами світу;

62 b) Генеральний секретар, заступник Генерального секретаря, директори Бюро і члени Радіорегламентарного комітету були громадянами різних країн - Членів Союзу і під час їх обирання належним чином враховувався справедливий географічний розподіл між районами світу; щодо службовців, які обираються, то належним чином враховувались принципи, викладені в п. 154 цього Статуту;

63 c) члени Радіорегламентарного комітету обиралися в індивідуальному плані з числа кандидатів, запропонованих Членами Союзу; кожний Член Союзу може запропонувати лише одного кандидата, громадянина своєї країни.

64 2. Процедури цих виборів розробляються Повноважною конференцією. Положення щодо вступу на посаду, об'яви вакансій і переобрання містяться в Конвенції. 

Стаття 10
Рада

65 1. (1) Рада складається з Членів Союзу, які обираються Повноважною конференцією відповідно до положень п. 61 цього Статуту. 

66 (2) Кожний Член Ради призначає для участі у Раді особу, якій можуть допомагати один або кілька радників.

67 2. Рада встановлює свій власний внутрішній регламент.

68 3. У період між Повноважними конференціями Рада діє як керівний орган Союзу від імені Повноважної конференції в межах прав, наданих їй останньою.

69 4. (1) Рада вживає усіх заходів для полегшення виконання Членами Союзу положень цього Статуту, Конвенції, Адміністративних регламентів, рішень Повноважної конференції і у відповідних випадках рішень інших конференцій і зборів Союзу, а також виконує всі інші завдання, покладені на неї Повноважною конференцією.

70 (2) Дотримуючись загальних вказівок Повноважної конференції, вона розглядає широке коло питань політики електрозв'язку для забезпечення того, щоб політика і стратегія Союзу повністю відповідали середовищу електрозв'язку, що постійно змінюється.

71 (3) Вона забезпечує ефективну координацію діяльності Союзу і здійснює ефективний фінансовий контроль за Генеральним секретаріатом і трьома Секторами.

72 (4) Відповідно до цілей Союзу вона сприяє розвитку електрозв'язку в країнах, що розвиваються, всіма наявними засобами, в тому числі шляхом участі Союзу у відповідних програмах Організації Об'єднаних Націй.

Стаття 11
Генеральний секретаріат

73 1. (1) Генеральним секретаріатом керує Генеральний секретар, якому допомагає заступник Генерального секретаря. 

74 (2) Генеральний секретар, якому допомагає Координаційний комітет, розробляє стратегічну політику і плани Союзу і координує його діяльність.

75 (3) Генеральний секретар вживає всіх необхідних заходів для забезпечення економного використання коштів Союзу і несе відповідальність перед Союзом за всі адміністративні і фінансові сторони діяльності Союзу.

76 (4) Генеральний секретар діє як юридичний представник Союзу.

77 2. Заступник Генерального секретаря несе відповідальність перед Генеральним секретарем; він допомагає Генеральному секретарю у виконанні його обов'язків і виконує окремі завдання, які йому доручає Генеральний секретар. Він виконує обов'язки Генерального секретаря у відсутність останнього.

Глава II
Сектор радіозв'язку

Стаття 12
Функції і структура

78 1. (1) Функції Сектора радіозв'язку полягають в реалізації цілей Союзу, як зазначено у статті 1 цього Статуту, що відносяться до радіозв'язку: 

- шляхом забезпечення раціонального, справедливого, ефективного та економного використання радіочастотного спектра усіма службами радіозв'язку, включаючи ті, що використовують орбіту геостаціонарних супутників, за умови виконання положень статті 44 цього Статуту, і

- проведення вивчань без обмеження діапазону частот і прийняття рекомендацій з питань радіозв'язку. 

79 (2) Конкретні обов'язки Сектора радіозв'язку і Сектора стандартизації електрозв'язку постійно переглядаються при тісному співробітництві двох Секторів в плані того, що стосується питань, які становлять інтерес для обох Секторів, відповідно до належних положень Конвенції. Сектори радіозв'язку, стандартизації електрозв'язку і розвитку електрозв'язку працюють у тісному співробітництві один з одним.

80 2. Сектор радіозв'язку здійснює роботу через: 

81 a) всесвітні і регіональні конференції радіозв'язку;

82 b) Радіорегламентарний комітет;

83 c) асамблеї радіозв'язку, що пов'язані з всесвітніми конференціями радіозв'язку;

84 d) дослідні комісії з радіозв'язку;

85 e) Бюро радіозв'язку, очолюване директором, що обирається.

86 3. Сектор радіозв'язку має як членів:

87 a) по праву, адміністрації усіх Членів Союзу;

88 b) будь-яке об'єднання чи організацію, які мають право відповідно до належних положень Конвенції.

Стаття 13
Конференції радіозв'язку та асамблеї радіозв'язку

89 1. Всесвітня конференція радіозв'язку може частково або у виняткових випадках повністю переглянути Регламент радіозв'язку і може мати справу з будь-якими питаннями всесвітнього характеру в межах своєї компетенції і пов'язаними з її порядком денним; інші функції цієї конференції зазначаються у Конвенції. 

90 2. Всесвітня конференція радіозв'язку звичайно проводиться кожні два роки; а в тім, відповідно до належних положень Конвенції, така конференція може не проводитись або може проводитись додаткова конференція. 

91 3. Асамблеї радіозв'язку звичайно проводяться кожні два роки і пов'язані за місцем і датами їх проведення з всесвітніми конференціями радіозв'язку, щоб поліпшити ефективність і роботу Сектора радіозв'язку. Асамблеї радіозв'язку забезпечують технічні основи, необхідні для роботи всесвітніх конференцій радіозв'язку, і задовольняють всі вимоги всесвітніх конференцій радіозв'язку. Функції асамблеї радіозв'язку зазначені у Конвенції. 

92 4. Рішення всесвітньої конференції радіозв'язку, асамблеї радіозв'язку і регіональної конференції радіозв'язку у всіх випадках мають відповідати цьому Статуту і Конвенції. Рішення асамблеї радіозв'язку і рішення регіональної конференції радіозв'язку у всіх випадках мають також відповідати Регламенту радіозв'язку. Під час ухвалення резолюцій і рішень конференції мають враховувати передбачувані фінансові наслідки і мають уникати ухвалення таких резолюцій і рішень, які можуть спричинитися до перевищення верхніх меж витрат, встановлених Повноважною конференцією. 

Стаття 14
Радіорегламентарний комітет

93 1. Радіорегламентарний комітет складається з обраних членів, висококваліфікованих в галузі радіозв'язку, які мають практичний досвід у справі присвоєння і використання частот. Кожний член повинен добре володіти знаннями про географічні, економічні і демографічні умови певного району світу. Вони виконують свої обов'язки в Союзі незалежно і на часовій основі. 

94 2. Функції Радіорегламентарного комітету полягають у такому:

95 a) прийняття внутрішнього регламенту, включаючи технічні  характеристики, відповідно до Регламенту радіозв'язку і до будь-яких рішень, які можуть бути ухвалені компетентними конференціями радіозв'язку. Цей внутрішній регламент використовується директором і Бюро під час застосування Регламенту радіозв'язку для реєстрації частотних присвоєнь, зроблених Членами Союзу. Цей регламент є відкритим для коментарів адміністрацій і в разі, якщо розбіжності тривають, питання передається на найближчу всесвітню конференцію радіозв'язку;

96 b) розгляд будь-яких інших питань, які не можуть бути розв'язані шляхом застосування вищезазначеного внутрішнього регламенту;

97 c) виконання всіх додаткових функцій по присвоєнню і використанню частот, як зазначено в п. 78 цього Статуту, відповідно до процедур, визначених Регламентом радіозв'язку і приписаних якою-небудь компетентною конференцією або Радою за згодою більшості Членів Союзу, під час підготовки такої конференції або для виконання її рішень.

98 3. (1) Під час виконання своїх обов'язків у Комітеті члени Радіорегламентарного комітету не представляють ні своїх країн - Членів Союзу, ні райони, а є неупередженими посадовими особами, наділеними міжнародним мандатом. Зокрема, кожний член Комітету має уникати втручатися в рішення, що безпосередньо стосуються його власної адміністрації. 

99 (2) Під час виконання своїх обов'язків у Союзі члени Комітету не повинні запитувати або одержувати вказівки від якого б то не було уряду або члена цього уряду, або від якої б то не було громадської або приватної організації чи особи. Члени мають утримуватися від усякого діяння або участі в ухваленні будь-якого рішення, яке може бути несумісним з їхнім статусом, визначеним у п. 98 вище.

100 (3) Кожний Член Союзу повинен поважати виключно міжнародний характер обов'язків членів Комітету і не намагатися впливати на них під час виконання ними в Комітеті покладених на них завдань.

101 4. Порядок роботи Радіорегламентарного комітету визначений у Конвенції.

Стаття 15
Дослідні комісії по радіозв'язку

102 Функції дослідних комісій по радіозв'язку визначені у Конвенції.

Стаття 16
Бюро радіозв'язку

103 Функції директора Бюро радіозв'язку визначені у Конвенції.

Глава III
Сектор стандартизації електрозв'язку

Стаття 17
Функції і структура

104 1. (1) Функції Сектору стандартизації електрозв'язку полягають в реалізації цілей Союзу, як зазначено в статті 1 цього Статуту, що стосується стандартизації електрозв'язку, шляхом вивчення технічних, експлуатаційних і тарифних питань і прийняття рекомендацій з них, маючи на увазі стандартизацію електрозв'язку на всесвітній основі.

105 (2) Конкретні обов'язки Сектора стандартизації електрозв'язку і Сектора радіозв'язку постійно переглядаються при тісному співробітництві двох Секторів в плані того, що стосується питань, які становлять інтерес для обох Секторів відповідно до належних положень Конвенції. Сектори радіозв'язку, стандартизації електрозв'язку і розвитку електрозв'язку працюють у тісному співробітництві один з одним.

106 2. Сектор стандартизації електрозв'язку здійснює роботу через:

107 a) всесвітні конференції по стандартизації електрозв'язку;

108 b) дослідні комісії по стандартизації електрозв'язку;

109 c) Бюро стандартизації електрозв'язку, очолюване директором, що обирається.

110 3. Сектор стандартизації електрозв'язку має членами: 

111 a) по праву, адміністрації всіх Членів Союзу;

112 b) будь-яке об'єднання або організацію, які мають право відповідно до належних положень Конвенції.

Стаття 18
Всесвітні конференції по стандартизації електрозв'язку

113 1. Функції всесвітніх конференцій по стандартизації електрозв'язку визначені у Конвенції. 

114 2. Всесвітні конференції по стандартизації електрозв'язку скликаються кожні чотири роки, а втім, додаткова конференція може бути проведена відповідно до належних положень Конвенції. 

115 3. Рішення всесвітніх конференцій по стандартизації електрозв'язку у всіх випадках мають відповідати цьому Статуту, Конвенції та Адміністративним регламентам. Під час ухвалення резолюцій і рішень конференції мають враховувати передбачувані фінансові наслідки і мають уникати ухвалення таких резолюцій і рішень, які можуть спричинитися до перевищення верхніх меж витрат, установлених Повноважною конференцією. 

Стаття 19
Дослідні комісії по стандартизації електрозв'язку

116 Функції дослідних комісій по стандартизації електрозв'язку визначені у Конвенції.

Стаття 20
Бюро стандартизації електрозв'язку

117 Функції директора Бюро стандартизації електрозв'язку визначені у Конвенції.

Глава IV
Сектор розвитку електрозв'язку

Стаття 21
Функції і структура

118 1. (1) На Сектор розвитку електрозв'язку покладаються функції по досягненню цілей Союзу, викладені у статті 1 цього Статуту, і по виконанню в рамках своєї компетенції подвійного обов'язку Союзу як спеціалізованої установи Організації Об'єднаних Націй і виконавчої установи по реалізації проектів в рамках системи розвитку Організації Об'єднаних Націй або інших угод по фінансуванню з метою полегшення і прискорення розвитку електрозв'язку шляхом внесення пропозицій, організації і координації діяльності по технічному співробітництву і допомозі. 

119 (2) Діяльність Секторів радіозв'язку, стандартизації електрозв'язку і розвитку електрозв'язку є предметом тісного співробітництва в тому, що стосується питань щодо розвитку відповідно до належних положень цього Статуту.

120 2. З врахуванням зазначених вище напрямів роботи конкретні функції Сектору розвитку електрозв'язку полягають у такому: 

121 a) підняття рівня свідомості відповідальних осіб щодо важливої ролі електрозв'язку в національній програмі соціально-економічного розвитку і забезпечення інформацією і консультаціями по можливим напрямкам політики і структури;

122 b) сприяння розвитку, поширенню і експлуатації мереж і служб електрозв'язку, особливо в країнах, що розвиваються, беручи до уваги діяльність інших відповідальних органів, шляхом мобілізації можливостей у розвитку людських ресурсів, плануванні, управлінні, мобілізації ресурсів, дослідженні і розвитку;

123 c) прискорення зростання електрозв'язку через співробітництво з регіональними організаціями електрозв'язку і з всесвітніми і регіональними установами по фінансуванню розвитку, що наглядають за станом проектів, які включені до їхніх програм розвитку, з метою забезпечення їх адекватного виконання;

124 d) заохочення мобілізації ресурсів для подання допомоги в галузі електрозв'язку країнам, що розвиваються, шляхом створення переважних і сприятливих умов кредиту, а також через співробітництво з всесвітніми і регіональними фінансовими організаціями та організаціями по розвитку;

125 e) заохочення і координація програм, спрямованих на прискорення передачі відповідної техніки країнам, що розвиваються, у світлі змін і розвитку мереж розвинених країн;

126 f) заохочення участі промисловості у розвитку електрозв'язку у країнах, що розвиваються, і консультування по вибору і передачі відповідної техніки;

127 g) при необхідності консультування, проведення або фінансування вивчань з технічних, економічних, фінансових, управлінських, регламентарних питань і аспектів політики, включаючи проведення досліджень по конкретних проектах у галузі електрозв'язку;

128 h) співробітництво з іншими Секторами, з Генеральним секретаріатом і з іншими зацікавленими органами у розробці спільного плану для міжнародних і регіональних мереж електрозв'язку з тим, щоб полегшити координацію під час їх розробки, маючи на думці забезпечення служб електрозв'язку;

129 i) виконання вищезазначених функцій, звертаючи особливу увагу на потреби найменш розвинених країн.

130 3. Сектор розвитку електрозв'язку здійснює роботу через: 

131 a) всесвітні і регіональні конференції по розвитку електрозв'язку;

132 b) дослідні комісії по розвитку електрозв'язку;

133 c) Бюро розвитку електрозв'язку, очолюване директором, що обирається.

134 4. Сектор розвитку електрозв'язку має членами: 

135 a) по праву, адміністрації всіх Членів Союзу;

136 b) будь-яке об'єднання або організацію, які мають право відповідно до належних положень Конвенції.

Стаття 22
Конференції по розвитку електрозв'язку

137 1. Конференції по розвитку електрозв'язку є форумом, де обговорюються і розглядаються теми, проекти і програми, що стосуються розвитку електрозв'язку, і де даються директиви і вказівки Бюро розвитку електрозв'язку; 

138 2. Конференції по розвитку електрозв'язку включають: 

139 a) всесвітні конференції по розвитку електрозв'язку;

140 b) регіональні конференції по розвитку електрозв'язку.

141 3. Між двома Повноважними Конференціями проводяться одна всесвітня конференція по розвитку електрозв'язку і, з урахуванням ресурсів і пріоритетів, регіональні конференції по розвитку електрозв'язку. 

142 4. Конференції по розвитку електрозв'язку не ухвалюють заключних актів. Результати їхньої роботи мають форму резолюцій, рішень, рекомендацій або звітів. У всіх випадках ці висновки мають відповідати цьому Статуту, Конвенції та Адміністративним регламентам. Під час ухвалення резолюцій і рішень конференції мають врахувати передбачувані фінансові наслідки і мають уникати ухвалення таких резолюцій і рішень, які можуть спричинитися до перевищення верхніх меж витрат, установлених Повноважною Конференцією.

143 5. Функції конференцій по розвитку електрозв'язку визначені у Конвенції. 

Стаття 23
Дослідні комісії по розвитку електрозв'язку

144 Функції дослідних комісій по розвитку електрозв'язку визначені у Конвенції. 

Стаття 24
Бюро розвитку електрозв'язку

145 Функції директора Бюро розвитку електрозв'язку визначені у Конвенції. 

Глава V
Інші положення, що стосуються діяльності Союзу

Стаття 25
Всесвітні конференції по міжнародному електрозв'язку

146 1. Всесвітня конференція по міжнародному електрозв'язку може частково або, у виняткових випадках, повністю переглянути Регламент міжнародного електрозв'язку і може розглянути будь-яке інше питання всесвітнього характеру, яке входить до її компетенції і стосується її порядку денного. 

147 2. Рішення всесвітніх конференцій по міжнародному електрозв'язку у всіх випадках мають відповідати цьому Статуту і Конвенції. Під час ухвалення резолюцій і рішень конференції мають враховувати передбачувані фінансові наслідки і мають уникати ухвалення таких резолюцій і рішень, які можуть спричинитися до перевищення верхніх меж витрат, установлених Повноважною конференцією.

Стаття 26
Координаційний комітет

148 1. Координаційний комітет складається з Генерального секретаря, заступника Генерального секретаря і директорів трьох Бюро. Він працює під головуванням Генерального секретаря, а у його відсутність - під головуванням заступника Генерального секретаря. 

149 2. Координаційний комітет діє як внутрішній орган управління, який радить Генеральному секретарю і подає йому практичну допомогу з усіх адміністративних, фінансових питань, питань інформаційних систем і з питань технічного співробітництва, які не входять до виключної компетенції конкретного Сектору або Генерального секретаріату, а також з питань зовнішніх зносин і суспільної інформації. Під час вивчення цих питань Комітет повністю враховує положення цього Статуту, Конвенції, рішення Ради та інтереси Союзу в цілому. 

Стаття 27
Службовці, які обираються, і персонал Союзу

150 1. (1) Під час виконання своїх обов'язків службовці, що обираються, а також персонал Союзу не повинні просити або одержувати вказівки від якого б то не було уряду або яких би то не було властей поза Союзом. Вони мають утримуватися від усяких дій, несумісних з їхнім статусом міжнародних службовців. 

151 (2) Кожний член Союзу повинен поважати виключно міжнародний характер обов'язків цих службовців, які обираються, і персоналу Союзу і не намагатися впливати на них під час виконання ними покладених на них завдань.

152 (3) Службовці, що обираються, а також персонал Союзу, крім виконання своїх обов'язків не повинні брати участь або мати фінансову заінтересованість в роботі будь-якої установи, що займається питаннями електрозв'язку. Проте вираз "фінансова заінтересованість" не слід розуміти як заборону продовжувати одержувати пільги в рахунок пенсії, враховуючи попередні посади або роботу.

153 (4) Для забезпечення ефективності роботи Союзу будь-який Член Союзу, громадянин якого обраний Генеральним секретарем, заступником Генерального секретаря або директором Бюро, повинен намагатися в міру можливості не відкликати його в період між двома Повноважними конференціями.

154 2. Головним міркуванням під час набору персоналу і визначення умов його роботи має бути необхідність забезпечити Союз службовцями, які відповідали б вищим нормам ефективності, компетентності та чесності. Слід належним чином враховувати важливість набору персоналу на можливо більш широкій географічній основі. 

Стаття 28
Фінанси Союзу

155 1. Витрати Союзу складаються з: 

156 a) витрат Ради;

157 b) витрат Генерального секретаріату і Секторів Союзу;

158 c) витрат на проведення Повноважних конференцій і всесвітніх конференцій по міжнародному електрозв'язку.

159 2. Витрати Союзу покриваються внесками його Членів і об'єднань та організацій, що мають право на участь у діяльності Союзу відповідно до належних положень Конвенції. Кожний Член Союзу і будь-яке об'єднання, яке має таке право, або організація виплачують суму, пропорційно вибраному ними числу одиниць класу внесків відповідно до належних положень Конвенції.

160 3. (1) Члени Союзу вільно вибирають клас внесків, по якому вони бажають брати участь у покритті витрат Союзу.

161 (2) Цей вибір здійснюється протягом шестимісячного періоду після закінчення Повноважної Конференції відповідно до таблиці класів внесків, що міститься у Конвенції.

162 (3) Якщо Повноважна конференція приймає зміну в таблиці класів внесків у Конвенції, Генеральний секретар інформує кожного члена Союзу про дату набуття чинності зміни. Кожний Член Союзу сповіщає Генеральному секретарю протягом шести місяців після дати цього повідомлення, який ним був вибраний клас внесків відповідно до діючої зміненої шкали.

163 (4) Клас внесків, вибраний кожним Членом Союзу відповідно до п. 161 або п. 162 вище, застосовується лише починаючи з 1 січня через рік після закінчення шестимісячного періоду часу, згаданого в пп. 161 або п. 162 вище.

164 4. Члени Союзу, які не сповістили про своє рішення в строк, зазначений, відповідно, в пп. 161 і 162 вище, зберігають клас внесків, який був ними вибраний раніше. 

165 5. Клас внесків, вибраний Членом Союзу, може бути змінений лише відповідно до пп. 161, 162 і 163 вище. Проте, при виняткових обставинах, таких, як стихійні лиха, що вимагають організації програм міжнародної допомоги, Рада може дозволити зниження числа одиниць внеску, якщо про це попросив Член Союзу, який визначив, що він більше не в змозі виплачувати свої внески у попередньо вибраному ним класі. 

166 6. Таким же чином Члени Союзу можуть, за умови одержання схвалення від Ради, вибрати клас внесків нижче того, який вибраний відповідно до п. 161 вище, якщо їхнє становище відносно внесків значно гірше, ніж їх попереднє становище, починаючи з дати, зазначеної в п. 163 вище для нового періоду внесків. 

167 7. Витрати на проведення регіональних конференцій, зазначені в п. 43 цього Статуту, розподіляються між усіма Членами Союзу даного району відповідно класу їхніх внесків і за тих же умов між Членами Союзу з інших районів, які беруть участь у таких конференціях. 

168 8. Члени Союзу, об'єднання і організації, про які йдеться в п. 159 вище, платять вперед свою частку щорічних внесків, обчислену на основі дворічного бюджету, прийнятого Радою, а також з урахуванням будь-яких коректувань, прийнятих Радою. 

169 9. Член Союзу, який затримав плату свого внеску, втрачає право голосу, визначене в пп. 27 і 28 цього Статуту, коли сума його прострочених внесків дорівнюватиме або перевищуватиме суму внесків за два попередніх роки. 

170 10. Конкретні положення, що регулюють грошові внески об'єднань і організацій, про які йдеться в п. 159 вище, і міжнародних організацій, містяться в Конвенції. 

Стаття 29
Мови

171 1. (1) Офіційними і робочими мовами Союзу є англійська, арабська, іспанська, китайська, російська і французька. 

172 (2) Відповідно до належних рішень Повноважної конференції ці мови використовуються для укладання і публікації документів і текстів Союзу в еквівалентних за формою і змістом версіях, а також при взаємному усному перекладі на конференціях і зборах Союзу.

173 (3) У разі розходжень або спорів силу має французький текст.

174 2. Якщо всі учасники конференції або зборів погоджуються з  такою процедурою, дебати можуть проводитися на меншій кількості мов, ніж зазначено вище.

Стаття 30
Місцеперебування Союзу

175 Місцеперебування Союзу встановлено у Женеві. 

Стаття 31
Правоздатність Союзу

176 На території кожного Члена Союз користується правоздатністю, яка йому необхідна для виконання своїх функцій і досягнення своїх цілей.

Стаття 32
Внутрішній регламент конференцій та інших зборів

177 1. Для організації роботи і для ведення дебатів на конференціях і зборах Союзу застосовується внутрішній регламент, який включено до Конвенції.

178 2. Конференції і Рада можуть ухвалити такі постанови, які вони вважають необхідними на додаток до положень внутрішнього регламенту. Проте ці додаткові постанови мають відповідати положенням цього Статуту і Конвенції; ті, що схвалюються конференціями, публікуються як документи конференцій.

Глава VI
Загальні положення щодо електрозв'язку

Стаття 33
Право населення користуватися міжнародною службою електрозв'язку

179 Члени Союзу визнають за населенням право передавати повідомлення за допомогою міжнародної служби громадської кореспонденції. Для всіх клієнтів по кожній категорії кореспонденції встановлюються однакові умови обслуговування, тарифи і гарантії без надання будь-якого пріоритету або переваги.

Стаття 34
Припинення передачі повідомлень електрозв'язку

180 1. Члени Союзу зберігають за собою право припинити передачу будь-якої приватної телеграми, яка могла б являти собою загрозу безпеці держави або суперечити її законам, громадському порядку або правилам пристойності, за умови негайного повідомлення станції відправлення про припинення передачі всієї телеграми або частини її, якщо тільки таке повідомлення не являтиме загрозу безпеці держави.

181 2. Члени Союзу зберігають також за собою право перервати будь-який інший приватний електрозв'язок, який міг би явити загрозу безпеці держави або суперечити її законам, громадському порядку або правилам пристойності. 

Стаття 35
Тимчасове припинення служби

182 Кожний Член Союзу зберігає за собою право тимчасово припинити службу міжнародного електрозв'язку чи взагалі, чи тільки стосовно деяких зв'язків і/або для певного роду вихідної, вхідної або транзитної кореспонденції за умови негайного повідомлення про це інших Членів Союзу через Генерального секретаря. 

Стаття 36
Відповідальність

183 Члени Союзу не беруть на себе ніякої відповідальності щодо клієнтів міжнародних служб електрозв'язку, зокрема щодо претензій про відшкодування збитків. 

Стаття 37
Таємниця повідомлень електрозв'язку

184 1. Члени Союзу зобов'язуються вживати всіх можливих заходів, сумісних з застосовуваною системою електрозв'язку, з метою збереження таємниці міжнародних повідомлень. 

185 2. Однак вони зберігають за собою право передавати ці повідомлення компетентним властям, щоб забезпечити додержання свого внутрішнього законодавства або виконання міжнародних угод, учасниками яких вони є. 

Стаття 38
Організація, експлуатація і захист каналів
і обладнання електрозв'язку

186 1. Члени Союзу вживають необхідних заходів з метою використання таких каналів і обладнання, необхідних для здійснення швидкого і безперервного обміну міжнародними повідомленнями електрозв'язку, які відповідали б найкращим технічним умовам.

187 2. Наскільки можливо, ці канали і обладнання мають експлуатуватися за методами і правилами, які в результаті практичного експлуатаційного досвіду виявились кращими, а також підтримуватись в належному робочому стані і бути на рівні сучасного науково-технічного прогресу.

188 3. Члени Союзу забезпечують захист цих каналів і обладнання в межах своєї юрисдикції.

189 4. При відсутності спеціальних угод, які передбачають інші умови, всі Члени Союзу вживають необхідних заходів для забезпечення обслуговування дільниць міжнародних ліній електрозв'язку, які є в їх віданні.

Стаття 39
Повідомлення про порушення

190 З метою полегшити застосування положень статті 6 цього Статуту, Члени Союзу зобов'язуються повідомляти один одного про порушення положень цього Статуту, Конвенції та Адміністративних регламентів.

Стаття 40
Пріоритет повідомлень електрозв'язку, які стосуються безпеки людського життя

191 Міжнародні служби електрозв'язку надають абсолютний пріоритет всім повідомленням електрозв'язку, що стосуються безпеки людського життя на морі, на суші, в повітрі і у космічному просторі, а також епідеміологічним повідомленням виключної терміновості Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Стаття 41
Пріоритет урядових повідомлень електрозв'язку

192 За умови дотримання положень статей 40 і 46 цього Статуту урядові повідомлення електрозв'язку (див. додаток до цього Статуту, п. 1014) користуються в міру можливості правом пріоритету перед іншими повідомленнями, якщо цей пріоритет особливо запитується відправником.

Стаття 42
Особливі угоди

193 Члени Союзу зберігають за собою, за визнаними ними експлуатаційними організаціями та за іншими, відповідним чином уповноваженими на це організаціями, право укладати особливі угоди з питань електрозв'язку, що не стосуються Членів Союзу в цілому. Проте такі угоди не повинні суперечити положенням цього Статуту, Конвенції або Адміністративних регламентів відносно шкідливих перешкод, які можуть бути заподіяні під час їх експлуатації радіослужбам інших Членів Союзу, і в цілому відносно технічної шкоди, яку їх експлуатація може завдати роботі інших служб електрозв'язку інших Членів Союзу.

Стаття 43
Регіональні конференції, угоди і організації

194 Члени Союзу зберігають за собою право скликати регіональні конференції, укладати регіональні угоди і утворювати регіональні організації з метою врегулювання питань електрозв'язку, які можуть бути розв'язані на регіональній основі. Такі регіональні угоди не повинні суперечити цьому Статуту або Конвенції.

Глава VII
Особливі положення щодо радіозв'язку

Стаття 44
Використання радіочастотного спектра і орбіти геостаціонарних супутників

195 1. Члени Союзу повинні намагатися обмежити кількість частот і ширину використовуваного спектра до мінімуму, потрібного для забезпечення задовільної роботи необхідних служб. З цією метою вони повинні впроваджувати в найкоротші строки найновіші технічні досягнення.

196 2. Під час використання смуг частот для радіозв'язку Члени Союзу повинні враховувати те, що радіочастоти і орбіта геостаціонарних супутників є обмеженими природними ресурсами, які належить використовувати раціонально, ефективно і економно відповідно до положень Регламенту радіозв'язку, щоб забезпечити справедливий доступ до цієї орбіти і до цих частот різним країнам чи групам країн з урахуванням особливих потреб країн, що розвиваються, і географічного положення деяких країн.

Стаття 45
Шкідливі перешкоди

197 1. Усі станції, незалежно від їх призначення, повинні встановлюватися і експлуатуватися таким чином, щоб не чинити шкідливих перешкод радіозв'язку або радіослужбам інших Членів Союзу чи визнаних експлуатаційних організацій, які мають право здійснювати радіозв'язок і працюють відповідно до положень Регламенту радіозв'язку.

198 2. Кожний Член Союзу зобов'язується вимагати від визнаних ним експлуатаційних організацій і від інших експлуатаційних організацій, які мають відповідні права, додержання положень п. 197 вище.

199 3. Крім того, Члени Союзу визнають необхідність вжиття всіх практично можливих заходів для того, щоб робота різних видів електроапаратури і обладнання не чинила шкідливих перешкод радіозв'язку чи радіослужбам, зазначеним у п. 197 вище.

Стаття 46
Виклики і повідомлення про біду

200 Радіостанції зобов'язані приймати з наданням абсолютного пріоритету виклики і повідомлення про лихо, звідки б вони не виходили, таким же чином відповідати на ці повідомлення і негайно вживати до них необхідних заходів.

Стаття 47
Фальшиві сигнали лиха, терміновості, безпеки чи пізнавання або такі, що вводять в оману

201 Члени Союзу зобов'язуються вживати всіх заходів, необхідних для запобігання передачі або поширенню фальшивих сигналів лиха, терміновості, безпеки або пізнавання чи таких, що вводять в оману, і сприяти виявленню та пізнаванню станцій, що знаходяться під юрисдикцією їх країни і передають такі сигнали.

Стаття 48
Обладнання служб національної оборони

202 1. Члени Союзу зберігають за собою повну свободу щодо військового радіообладнання.

203 2. Проте під час використання цього обладнання мають в міру можливості додержуватись встановлені положення щодо надання допомоги в разі лиха і вжиття заходів для запобігання шкідливим перешкодам, а також положення Адміністративних регламентів стосовно типів випромінювання і застосування частот, які слід використовувати відповідно до характеру служби, яку вони забезпечують.

204 3. Крім того, якщо це обладнання використовується в службі громадської кореспонденції або інших службах, передбачених в Адміністративних регламентах, воно має, як правило, відповідати положенням, що регламентують такого роду служби.

Глава VIII
Відносини з Організацією Об'єднаних Націй, іншими міжнародними організаціями і державами, що не є Членами Союзу

Стаття 49
Відносини з Організацією Об'єднаних Націй

205 Відносини між Організацією Об'єднаних Націй і Міжнародним союзом електрозв'язку визначені в Угоді, укладеній між цими двома організаціями.

Стаття 50
Відносини з іншими міжнародними організаціями

206 З метою здійснення повної міжнародної координації в галузі електрозв'язку Союз співробітничає з міжнародними організаціями, що мають пов'язані з ним інтереси і діяльність.

Стаття 51
Відносини з державами, які не є Членами Союзу

207 Усі Члени Союзу зберігають за собою і за визнаними експлуатаційними організаціями право визначати умови, на яких вони згодні допустити обмін повідомленнями електрозв'язку з державою, яка не є Членом Союзу. Якщо повідомлення електрозв'язку, що виходить від такої держави, приймається яким-небудь Членом Союзу, воно має бути передане і, оскільки при цьому використовуються канали електрозв'язку Члена Союзу, до цього повідомлення повинні застосовуватись обов'язкові положення цього Статуту, Конвенції та Адміністративних регламентів, а також має стягуватись звичайна плата.

Глава IX
Заключні положення

Стаття 52
Ратифікація, прийняття або схвалення

208 1. Цей Статут і Конвенція мають бути одночасно ратифіковані, прийняті або схвалені у вигляді єдиного документа кожним Членом Союзу, що їх підписав, згідно з його конституційними правилами. Цей документ має бути у найкоротший термін переданий Генеральному секретарю. Генеральний секретар сповіщає Членів Союзу про депонування кожного такого документа.

209 2. (1) Протягом двох років від дня набуття чинності цим Статутом і Конвенцією кожний Член Союзу, який підписав їх, користується правами, що надані Членам Союзу в пп. 25 - 28 цього Статуту, навіть якщо він не депонував акт ратифікації, прийняття або схвалення згідно з п. 208 вище.

210 (2) По закінченні двох років від дня набуття чинності цим Статутом і Конвенцією будь-який Член Союзу, який підписав їх, але не депонував акт ратифікації, прийняття чи схвалення згідно з п. 208 вище, не має подальшого права голосувати на конференціях Союзу, на сесіях Ради, зборах Секторів Союзу або брати участь у письмовому опиті, що проводиться відповідно до положень цього Статуту і Конвенції, до тих пір, поки не буде депонований такий акт. Права цього Члена Союзу, крім прав на голосування, не зачіпаються.

211 3. Після набуття чинності цим Статутом і Конвенцією відповідно до Статті 59 цього Статуту кожний акт ратифікації, прийняття або схвалення набуває чинності від дня його депонування у Генерального секретаря.

Стаття 53
Приєднання

212 1. Член Союзу, який не підписав цей Статут і Конвенцію, або будь-яка інша Держава, про яку йдеться у статті 2 цього Статуту з урахуванням відповідних положень цієї Статті, може в будь-який час приєднатися до цього Статуту і Конвенції. Таке приєднання здійснюється одночасно у вигляді єдиного документа, що охоплює як цей Статут, так і Конвенцію.

213 2. Акт про приєднання депонується у Генерального секретаря, який при його одержанні сповіщає Членів Союзу про депонування кожного такого акта і направляє кожному із них завірену копію цього акта.

214 3. Після набуття чинності цим Статутом і Конвенцією відповідно до Статті 58 цього Статуту кожний акт про приєднання набуває чинності від дня його депонування у Генерального секретаря, якщо інше не обумовлено в ньому.

Стаття 54
Адміністративні регламенти

215 1. Адміністративні регламенти, як зазначено у статті 4 цього Статуту, є такими міжнародними документами, що зобов'язують і узгоджуються з положеннями цього Статуту і Конвенції.

216 2. Ратифікація, прийняття чи схвалення цього Статуту і Конвенції чи приєднання до них згідно зі Статтями 52 і 53 цього Статуту, відповідно, визначають також згоду дотримувати Адміністративні регламенти, прийняті на компетентних всесвітніх конференціях, що передували даті підписання цього Статуту і Конвенції. Така згода стосується будь-якого застереження, зробленого під час підписання Адміністративних регламентів або їх переглядів в тій мірі, що застереження зберігається під час депонування документа про ратифікацію, прийняття, схвалення чи приєднання.

217 3. Часткові або повні перегляди Адміністративних регламентів, прийняті після зазначеної вище дати, в мірі, можливій відповідно до національного законодавства, тимчасово застосовуються до всіх Членів Союзу, які підписали такі перегляди. Таке тимчасове застосування набуває чинності від дати або від дат, зазначених при цьому, і пов'язане з тими застереженнями, які зроблені під час підписання таких переглядів.

218 4. Таке тимчасове застосування триває доти, поки:

219 a) Член Союзу не заявить Генеральному секретарю про свою згоду дотримуватися кожного такого перегляду і не вкаже при необхідності, в якій мірі він зберігає яке-небудь застереження, зроблене щодо цього перегляду під час його підписання;

220 b) не мине шістдесят днів після одержання Генеральним секретарем заяви від Члена Союзу, в якій Член Союзу інформує його про те, що він не вважає себе зобов'язаним дотримуватися будь-якого такого перегляду.

221 5. Якщо Генеральний секретар не одержав заяву по пп. 219 або 220 вище від Члена Союзу, який підписав будь-який такий перегляд, після закінчення періоду часу в тридцять шість місяців від дати чи дат, зазначених в ньому щодо тимчасового застосування, то вважається, що цей Член Союзу згодний дотримуватися перегляду за умови врахування будь-якого застереження, яке він міг би зробити по цьому перегляду під час його підписання.

222 6. Будь-який Член Союзу, який не підписав будь-який такий частковий або повний перегляд Адміністративних регламентів, прийнятий після дати, обумовленої в п. 216 вище, повинен докласти зусиль до того, щоб негайно заявити Генеральному секретарю про те, що він вважає себе зобов'язаним дотримуватися цього перегляду. Якщо така заява не одержана Генеральним секретарем від цього Члена Союзу після закінчення строку, обумовленого в п. 221 вище, то вважається, що цей Член Союзу вважає себе зобов'язаним дотримуватися цього перегляду.

223 7. Генеральний секретар негайно інформує Членів Союзу про будь-яку одержану заяву за цією статтею.

Стаття 55
Положення по внесенню поправок в цей Статут

224 1. Будь-який Член Союзу може запропонувати будь-яку поправку до цього Статуту. Для того, щоб така пропозиція могла бути завчасно направлена всім Членам Союзу для розгляду, Генеральний секретар повинен одержати її не пізніше ніж за вісім місяців до дати, встановленої для відкриття Повноважної Конференції. Генеральний секретар повинен негайно і не пізніше шести місяців до цієї останньої дати направити таку пропозицію всім Членам Союзу.

225 2. Будь-яка пропозиція про зміну поправки, запропонованої відповідно до п. 224 вище, може, проте, бути представленою в будь-який час будь-яким Членом Союзу або його делегацією на Повноважній конференції.

226 3. Кворум, потрібний на будь-якому пленарному засіданні Повноважної Конференції для розгляду будь-якої пропозиції по внесенню поправок в цей Статут або по внесенню змін до такої пропозиції, має складатися із більше ніж половини делегацій, акредитованих на Повноважній Конференції.

227 4. Для того, щоб бути прийнятою, будь-яка пропозиція щодо зміни будь-якої запропонованої поправки, а також пропозиція в цілому, у зміненому чи незміненому вигляді, має бути схвалена на пленарному засіданні принаймні двома третинами делегацій, акредитованих на Повноважній Конференції.

228 5. Повинні застосовуватись загальні положення, які стосуються конференцій, внутрішнього регламенту конференцій та інших зборів, зазначених у Конвенції, якщо не зазначено інакше в попередніх пунктах цієї статті, які мають більшу силу.

229 6. Всі поправки до цього Статуту, прийняті Повноважною конференцією у всій сукупності і у вигляді єдиного поправочного документа, набувають чинності на дату, встановлену Конференцією між Членами Союзу, які депонували до цієї дати документи ратифікації, прийняття чи схвалення або документи про приєднання до цього Статуту і до поправочного документа. Ратифікація, прийняття чи схвалення, а також приєднання лише до частини такого поправочного документа виключаються.

230 7. Генеральний секретар сповіщає всіх Членів Союзу про депонування кожного документа про ратифікацію, прийняття, схвалення або приєднання.

231 8. Після набуття чинності будь-якого такого поправочного документа ратифікація, прийняття, схвалення або приєднання відповідно до статей 52 і 53 цього Статуту застосовуються до зміненого Статуту.

232 9. Після набуття чинності будь-яким таким поправочним документом Генеральний секретар реєструє його у Секретаріаті Організації Об'єднаних Націй відповідно до положень статті 102 Статуту Організації Об'єднаних Націй. П. 241 цього Статуту також застосовується до будь-якого такого поправочного документа.

Стаття 56
Вирішення спорів

233 1. Члени Союзу можуть вирішувати свої спори з питань щодо тлумачення чи застосування цього Статуту, Конвенції або Адміністративних регламентів шляхом переговорів, по дипломатичних каналах або відповідно до процедур, встановлених двосторонніми чи багатосторонніми договорами, укладеними між ними для вирішення міжнародних спорів, або будь-яким іншим способом, що взаємно погоджений між ними.

234 2. Якщо жоден з цих засобів вирішення спору не буде прийнятий, будь-який Член Союзу, який бере участь у спорі, може поставити спір на арбітраж відповідно до порядку, визначеного у Конвенції.

235 3. Факультативний протокол по обов'язковому вирішенню спорів щодо цього Статуту, Конвенції і Адміністративних регламентів застосовується між Членами - сторонами цього Протоколу.

Стаття 57
Денонсація цього Статуту і Конвенції

236 1. Кожний Член Союзу, що ратифікував, прийняв, схвалив цей Статут і Конвенцію або приєднався до них, має право денонсувати їх. В такому випадку денонсація цього Статуту і Конвенції здійснюється одночасно у вигляді єдиного документа шляхом повідомлення на адресу Генерального секретаря. Після одержання такого повідомлення Генеральний секретар сповіщає про це інших Членів Союзу.

237 2. Ця денонсація набуває чинності після закінчення строку в один рік від дня одержання повідомлення Генеральним секретарем.

Стаття 58
Набуття чинності і зв'язані з ним питання

238 1. Цей Статут і Конвенція набувають чинності 1 липня 1994 р. між Членами Союзу, які депонували до цієї дати документ про ратифікацію, прийняття, схвалення чи приєднання.

239 2. На дату набуття чинності, зазначену в п. 238 вище, цей Статут і Конвенція відміняють і заміняють у відносинах між Договірними сторонами Міжнародну конвенцію електрозв'язку (Найробі, 1982 р.).

240 3. Відповідно до положень статті 102 Статуту Організації Об'єднаних Націй Генеральний секретар Союзу реєструє цей Статут і Конвенцію в Секретаріаті Організації Об'єднаних Націй.

241 4. Оригінал цього Статуту і Конвенції, укладений англійською, арабською, іспанською, китайською, російською і французькою мовами, зберігається в архівах Союзу. Генеральний секретар висилає кожному Члену Союзу, який підписав їх, завірену копію на запитаній мові.

242 5. У випадку розходжень між текстами цього Статуту і Конвенції на різних мовах силу має французький текст.

На посвідчення чого нижчепідписані повноважні представники підписали оригінал цього Статуту Міжнародного союзу електрозв'язку і оригінал Конвенції Міжнародного союзу електрозв'язку.

Вчинено в Женеві, 22 грудня 1992 року.

 

  

ДОДАТОК 

Визначення деяких термінів, використовуваних у цьому Статуті, Конвенції та Адміністративних регламентах Міжнародного союзу електрозв'язку

1001 Для цілей вищезазначених основних документів Союзу такі терміни мають значення, що міститься у визначеннях, які їх супроводжують.

1002 Адміністрація: Будь-яка урядова установа або служба, що відповідає за виконання зобов'язань по Статуту Міжнародного союзу електрозв'язку, по Конвенції Міжнародного союзу електрозв'язку і по Адміністративних регламентах.

1003 Шкідлива перешкода: Перешкода, що заважає дії радіонавігаційної служби або інших служб безпеки чи яка істотно погіршує якість, неодноразово перериває чи ускладнює роботу служби радіозв'язку, яка діє відповідно до Регламенту радіозв'язку.

1004 Громадська кореспонденція: Будь-яке повідомлення електрозв'язку, яке підприємства і станції, призначені для обслуговування населення, мають приймати для передачі.

1005 Делегація: Всі делегати, а в деяких випадках представники, радники, аташе чи перекладачі, направлені одним і тим самим Членом Союзу.

Кожний Член Союзу вільний у виборі складу своєї делегації на свій розсуд. Зокрема, він може включити до неї в статусі делегатів, радників чи аташе осіб, які належать до будь-якого об'єднання чи організації, що має на це право відповідно до належних положень Конвенції.

1006 Делегат: Особа, яку уряд Члена Союзу направляє на Повноважну Конференцію, або особа, що представляє уряд чи адміністрацію Члена Союзу на конференції або на зборах Союзу.

1007 Експлуатаційна організація: Будь-яка приватна особа, компанія, корпорація чи організація, яка експлуатує устаткування електрозв'язку, що призначене для забезпечення служби міжнародного електрозв'язку, або здатна заподіяти шкідливі перешкоди такій службі.

1008 Визнана експлуатаційна організація: Будь-яка експлуатаційна організація, що відповідає вищенаведеному визначенню, яка експлуатує службу громадської кореспонденції чи радіомовлення і на яку зобов'язання, передбачені у Статті 6 цього Статуту, покладаються Членом Союзу, на території якого розташований орган управління цієї організації, або Членом Союзу, що дозволив цій експлуатаційній організації установити і експлуатувати на своїй території службу електрозв'язку.

1009 Радіозв'язок: Електрозв'язок, що здійснюється шляхом радіохвиль.

1010 Служба радіомовлення: Служба радіозв'язку, передачі якої призначені для безпосереднього прийому населенням. Ця служба може здійснювати передачу звуку, передачу телебачення та інші види передач.

1011 Міжнародна служба електрозв'язку: Служба електрозв'язку між підприємствами чи станціями електрозв'язку будь-якого типу, що знаходяться в різних країнах або належать різним країнам.

1012 Електрозв'язок: Будь-яка передача, випромінювання або прийом знаків, сигналів, письмового тексту, зображень і звуків чи будь-яких повідомлень по проводовій, радіо, оптичній чи інших електромагнітних системах.

1013 Телеграма: Письмовий текст, призначений для передачі по телеграфу з метою доставки адресату. Цей термін також включає радіотелеграми, якщо не застережено інше.

1014 Урядові повідомлення електрозв'язку: Повідомлення електрозв'язку, що виходять від:

- голови держави;

- голови уряду або членів уряду;

- головнокомандуючих збройними сухопутними, морськими або повітряними силами;

- дипломатичних чи консульських представників;

- Генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй, керівників основних органів Організації Об'єднаних Націй;

- Міжнародного суду, або відповіді на відзначені вище урядові повідомлення електрозв'язку.

1015 Приватні телеграми: Телеграми, крім урядових або службових телеграм.

1016 Телеграфія: Вид електрозв'язку, при якому інформація, що передається, призначена для запису під час прийому у вигляді графічного документа; передана інформація може бути в деяких випадках представлена в іншому вигляді або може бути записана для наступного використання.

Примітка: Графічний документ є носієм інформації, на якому записується у постійному вигляді друкований чи рукописний текст або нерухоме зображення, який може бути підшитий і до якого можна звертатися в подальшому. 

1017 Телефонія: Вид електрозв'язку, призначений в основному для обміну інформацією у вигляді мови.

 

КОНВЕНЦІЯ
МІЖНАРОДНОГО СОЮЗУ ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗКУ

Глава I
Діяльність Союзу

Розділ 1

Стаття 1
Повноважна Конференція

1 1. (1) Повноважна конференція скликається відповідно до положень статті 8 Статуту Міжнародного союзу електрозв'язку (далі іменованого "Статут").

2 (2) Місце і точні дати проведення Повноважної конференції встановлюються по можливості попередньою Повноважною конференцією; у протилежному разі вони визначаються Радою за домовленістю з більшістю членів Союзу.

3 2. (1) Місце і точні дати проведення чергової Повноважної конференції чи одне з них можуть бути змінені:

4 a) коли принаймні одна четверта частина Членів Союзу в індивідуальному порядку запропонувала таку зміну Генеральному секретарю; або

5 b) за пропозицією Ради.

6 (2) Будь-яка така зміна вимагає згоди більшості Членів Союзу.

Стаття 2
Вибори і пов'язані з ними питання

- Рада

7 1. За винятком випадків, коли місця звільняються відповідно до умов, описаних у пп. 10 - 12 нижче, Члени Союзу, обрані до Ради, виконують свої обов'язки доти, поки не буде обраний новий склад Ради. Вони можуть бути переобрані.

8 2. (1) Якщо в період між двома Повноважними конференціями місце в Раді стає вакантним, воно по праву переходить до Члена Союзу з того ж району, який одержав на попередніх виборах найбільшу кількість голосів, але не був обраний.

9 (2) Якщо з якої-небудь причини вакантне місце не може заповнитися відповідно до п. 8 вище, голова Ради має просити інших членів Союзу цього району виставити свої кандидатури протягом місяця після дати оголошення про це. В кінці цього періоду голова Ради просить Членів Союзу обрати нового Члена. Обрання здійснюється таємним голосуванням шляхом листування. Вимагається та ж більшість, що й зазначена вище. Новий Член зберігає свою посаду до обрання нової Ради наступною компетентною Повноважною Конференцією.

10 3. Місце в Раді вважається вакантним:

11 a) якщо Член Ради не був представлений на двох послідовних звичайних сесіях Ради;

12 b) якщо Член Ради відмовляється від членства в Раді.

- Службовці, що обираються

13 1. Генеральний секретар, заступник Генерального секретаря і директора Бюро приступають до виконання своїх обов'язків у термін, встановлений Повноважною конференцією під час їх обрання. Вони звичайно виконують свої обов'язки до дати, встановленої наступною Повноважною конференцією, і можуть бути переобрані лише один раз.

14 2. Якщо посада Генерального секретаря стає вакантною, то заступник Генерального секретаря заміщає його до дати, встановленої наступною Повноважною конференцією. Якщо в цих умовах заступник Генерального секретаря займає посаду Генерального секретаря, пост заступника Генерального секретаря вважається вакантним з цієї ж дати і застосовуються положення п. 15 нижче.

15 3. Якщо посада заступника Генерального секретаря стає вакантною більше ніж за 180 днів до дати скликання чергової Повноважної конференції, Рада призначає його наступника на період повноважень, що залишився.

16 4. Якщо посади Генерального секретаря і заступника Генерального секретаря стають вакантними водночас, то службовець, що обирається, який займає свій пост найдовший строк серед всіх службовців, що обираються, виконує функції Генерального секретаря протягом періоду, що не перевищує 90 днів. Рада призначає Генерального секретаря, а якщо посади звільняються більш ніж за 180 днів до дати скликання чергової Повноважної Конференції, вона призначає також і заступника Генерального секретаря. Призначений таким чином Радою службовець виконує свої обов'язки протягом періоду повноважень його попередника, що залишився.

17 5. Якщо пост директора раптово стає вакантним, то Генеральний секретар робить необхідні кроки для забезпечення того, щоб обов'язки директора виконувались до того, як Рада призначить нового директора на своїй наступній звичайній сесії після відкриття такої вакансії. Призначений таким чином директор виконує свої обов'язки до дати, встановленої наступною Повноважною Конференцією.

18 6. За умови додержання відповідних положень статті 27 Статуту, Рада проводить призначення на будь-яку вакантну посаду Генерального секретаря чи заступника Генерального секретаря у випадках, зазначених у належних положеннях цієї Статті на одній із звичайних сесій, якщо вона проводиться протягом 90 днів від дня відкриття вакансії, або на сесії, яка скликається головою в терміни, встановлені в цих положеннях.

19 7. Будь-який строк служби на посаді службовця, що обирається, відповідно до призначення за пп. 14 - 18 вище не впливає на можливість обрання чи переобрання на цю посаду.

- Члени Радіорегламентарного комітету

20 1. Члени Радіорегламентарного комітету приступають до виконання своїх обов'язків у строки, визначені Повноважною Конференцією під час їх обрання, і виконують свої обов'язки до дати, встановленої наступною Повноважною Конференцією; вони можуть бути переобрані лише один раз.

21.2. Якщо в період між двома Повноважними конференціями член Комітету подає у відставку або більше не в змозі виконувати свої обов'язки, Генеральний секретар при консультаціях з директором Бюро радіозв'язку звертається до Членів Союзу зацікавленого району з проханням висунути кандидатів для обрання натомість на наступній сесії Ради. Проте, якщо вакансія відкривається більше ніж за 90 днів до сесії Ради, або після сесії Ради, яка передує наступній Повноважній Конференції, зацікавлений Член Союзу призначає в найкоротший строк і протягом 90 днів наступника, який також повинен бути громадянином цієї країни і який займає цю посаду аж до вступу в неї нового члена, обраного Радою, або до вступу на посаду нових членів Комітету, обраних наступною Повноважною Конференцією, залежно від випадку. Наступник може бути обраний Радою чи Повноважною Конференцією, залежно від випадку.

22 3. Вважається, що член Радіорегламентарного комітету далі не спроможний виконувати свої обов'язки після послідовних відсутностей, що повторюються, на засіданнях Комітету. Після консультацій з головою Комітету, а також з членами Комітету і зацікавленим Членом Союзу Генеральний секретар оголошує про існування вакантної посади і розпочинає дії, зазначені в п. 21 вище.

Стаття 3
Інші конференції

23 1. Відповідно до положень Статуту в період між двома Повноважними конференціями звичайно скликаються такі всесвітні конференції Союзу:

24 a) дві всесвітні конференції радіозв'язку;

25 b) одна всесвітня конференція по стандартизації електрозв'язку;

26 c) одна всесвітня конференція з розвитку електрозв'язку;

27 d) дві асамблеї радіозв'язку, місце і час проведення яких збігається з всесвітніми конференціями радіозв'язку.

28 2. У виняткових випадках у період між двома Повноважними конференціями:

29 - друга всесвітня конференція радіозв'язку може бути відмінена разом з її відповідною асамблеєю радіозв'язку; альтернативно може бути відмінена будь-яка з цих конференцій, навіть якщо буде проведена одна з них;

30 - може бути скликана додаткова конференція по стандартизації електрозв'язку.

31 3. Ці дії можуть розпочинатися:

32 a) за рішенням Повноважної конференції;

33 b) за рекомендації попередній всесвітній конференції зацікавленого Сектора за умови схвалення Радою;

34 c) на прохання принаймні однієї четвертої частини Членів Союзу, які в індивідуальному порядку направляють його Генеральному секретарю; або

35 d) за пропозицією Ради.

36 4. Регіональна конференція радіозв'язку скликається: 

37 a) за рішенням Повноважної конференції;

38 b) за рекомендацією попередньої всесвітньої або регіональної конференції за умови схвалення Радою;

39 c) на прохання принаймні однієї четвертої частини Членів Союзу відповідного району, які в індивідуальному порядку направляють його Генеральному секретарю;

40 d) за пропозицією Ради.

41 5. (1) Місце і точні дати проведення всесвітньої чи регіональної конференції або асамблеї радіозв'язку можуть бути призначені Повноважною конференцією.

42 (2) При відсутності такого рішення місце і точні дати проведення всесвітньої конференції або асамблеї радіозв'язку визначаються Радою після узгодження з більшістю Членів Союзу, а в разі регіональної конференції - після узгодження з більшістю Членів Союзу відповідного району; в обох випадках застосовуються положення п. 47 нижче.

43 6. (1) Місце і точні дати проведення конференції або асамблеї можуть бути змінені:

44 a) на прохання принаймні однієї четвертої частини Членів Союзу у випадку всесвітньої конференції чи асамблеї або принаймні однієї четвертої частини Членів Союзу, які відносяться до відповідного району, якщо йдеться про регіональну конференцію. Кожна країна в індивідуальному порядку направляє його Генеральному секретарю, який передає всі прохання на схвалення Ради; або

45 b) за пропозицією Ради.

46 (2) У випадках, передбачених у пп. 44 і 45 вище, запропоновані зміни остаточно не стверджуються доти, поки вони не прийняті більшістю Членів Союзу у випадку всесвітньої конференції або асамблеї чи більшістю Членів Союзу відповідного району у випадку регіональної конференції при додержанні положень п. 47 нижче.

47 7. Під час опитів, про які йдеться в пп. 42, 46, 118, 123, 138, 302, 304, 305, 307 і 312 цієї Конвенції, Члени Союзу, які не відповіли в строк, встановлений Радою, не вважаються учасниками опитів, і, отже, не враховуються при підрахунках більшості. Якщо кількість відповідей не перевищує половини опитаних Членів Союзу, проводиться повторний опит, результат якого є вирішальним незалежно від кількості поданих голосів.

48 8. (1) Всесвітні конференції по міжнародному електрозв'язку скликаються за рішенням Повноважної конференції.

49 (2) Положення щодо проведення і прийняття порядку денного всесвітньої конференції електрозв'язку відповідно в однаковій мірі відносяться до всесвітніх конференцій по міжнародному електрозв'язку.

Розділ 2

Стаття 4
Рада

50 1. (1) Рада складається з сорока трьох Членів Союзу, обраних Повноважною конференцією.

51 2. (1) Рада проводить щороку звичайну сесію у місці перебування Союзу.

52 (2) В ході цієї сесії вона може у виключному випадку прийняти рішення про скликання додаткової сесії.

53 (3) В період між звичайними сесіями вона може бути скликана, як правило, в місці перебування Союзу головою на прохання більшості його Членів або за ініціативою голови, у тих випадках, які застережені в п. 18 цієї Конвенції.

54 3. Рада приймає рішення лише на сесії. У винятковому порядку на сесії Ради може бути прийняте рішення про врегулювання будь-якого питання шляхом листування.

55 4. На початку кожної звичайної сесії Рада обирає з числа представників своїх Членів і з урахуванням принципу ротації між районами голову і заступника голови. Вони виконують свої обов'язки до відкриття наступної звичайної сесії і не можуть бути обрані знову. Під час відсутності голови його заміняє заступник голови.

56 5. Особа, призначена для роботи в Раді Членом цієї Ради, має бути, по можливості, або службовцем цієї адміністрації електрозв'язку, або безпосередньо нести відповідальність перед цією адміністрацією чи від її імені; ця особа повинна мати досвід роботи в службах електрозв'язку.

57 6. Союз оплачує лише дорожні витрати, добові і витрати по страхуванню представника кожного Члена Ради, пов'язані з виконанням ним своїх обов'язків на сесіях Ради.

58 7. Представник кожного Члена Ради має право бути присутнім як наглядач на всіх засіданнях Секторів Союзу.

59 8. Генеральний секретар виконує обов'язки Секретаря Ради.

60 9. Генеральний секретар, заступник Генерального секретаря і директори Бюро можуть по праву брати участь у дебатах Ради без участі у голосуванні. Проте Рада може проводити засідання за участю лише представників своїх Членів.

61 10. Рада розглядає щороку звіт, підготовлений для Союзу Генеральним секретарем по рекомендованій стратегічній політиці і плануванню відповідно до загальних директив Повноважної Конференції і розпочинає відповідні дії.

62 11. В період між двома Повноважними конференціями Рада контролює питання загального керівництва і управління Союзом; вона, зокрема:

63 (1) схвалює і переглядає, якщо вважає це за необхідне, Регламент персоналу і Фінансовий регламент Союзу, а також будь-які інші регламенти з урахуванням поточної практики Організації Об'єднаних Націй і спеціалізованих установ, що застосовують загальну систему окладів, пенсій і допомоги;

64 (2) погоджує, якщо необхідно:

65 a) основну шкалу окладів персоналу професійної і більш високої категорій, за винятком окладів для службовців, що обираються, з тим, щоб вона відповідала основній шкалі окладів, прийнятій Організацією Об'єднаних Націй для відповідних категорій загальної системи;

66 b) основну шкалу окладів персоналу категорій загальних служб з тим, щоб погодити їх з окладами, прийнятими в Організації Об'єднаних Націй і в спеціалізованих установах у місці перебування Союзу;

67 c) посадові надбавки персоналу професійної і більш високої категорії, включаючи службовців, що обираються, відповідно до рішень Організації Об'єднаних Націй, які діють в місці перебування Союзу;

68 d) надбавки для всього персоналу Союзу відповідно до всіх змін, прийнятих у загальній системі Організації Об'єднаних Націй;

69 (3) приймає необхідні рішення для забезпечення справедливого географічного розподілу службовців Союзу і контролює виконання цих рішень;

70 (4) приймає рішення про пропозиції щодо важливих структурних змін у Генеральному секретаріаті і Бюро Секторів Союзу, що відповідають Статуту і цій Конвенції, які подані Генеральним секретарем після їх розгляду Координаційним комітетом;

71 (5) розглядає і затверджує довгострокові плани щодо штатного розкладу і персоналу Союзу, а також програми розвитку людських ресурсів і дає директиви по штатному розкладу Союзу, включаючи рівні і структуру, з урахуванням загальних директив, даних Повноважною конференцією, і відповідних положень Статті 27 Статуту;

72 (6) погоджує, якщо необхідно, внески Союзу і персоналу до Об'єднаного пенсійного фонду персоналу Організації Об'єднаних Націй відповідно до Статуту і регламенту Фонду, а також надбавки на подорожчання вартості життя, гарантовані членам Страхової каси персоналу Союзу, на основі практики, використовуваної Фондом;

73 (7) розглядає і затверджує дворічний бюджет Союзу і розглядає попередній бюджет на наступний дворічний період з урахуванням рішень Повноважної Конференції щодо п. 50 Статуту і граничних розмірів витрат, встановлених цією Конференцією згідно з п. 51 Статуту; здійснює найсуворішу економію, але з урахуванням зобов'язань Союзу в можливо більш короткий строк досягти задовільних результатів. Проводячи це в життя, Рада враховує думку Координаційного комітету, яка міститься у звіті Генерального секретаря, згаданому в п. 86, а також звіт про фінансову діяльність, згаданий в п. 101 цієї Конвенції;

74 (8) організує щорічну перевірку рахунків Союзу, що складаються Генеральним секретарем, і затверджує їх при необхідності для подання наступній Повноважній Конференції;

75 (9) вживає необхідних заходів для скликання конференції Союзу і дає відповідні вказівки Генеральному секретаріату і Секторам Союзу за згодою більшості Членів Союзу, якщо йдеться про всесвітню конференцію, або більшості Членів Союзу, що відносяться до відповідного району, якщо йдеться про регіональну конференцію, щодо технічної та іншої допомоги для підготовки і організації конференції;

76 (10) приймає рішення по п. 28 цієї Конвенції;

77 (11) ухвалює постанови про виконання будь-яких рішень, прийнятих конференціями, і які можуть мати фінансові наслідки;

78 (12) в рамках, дозволених Статутом, цією Конвенцією і Адміністративними регламентами, вживає будь-яких інших заходів, які він вважає необхідними для належного функціонування Союзу;

79 (13) за згодою більшості Членів Союзу вживає необхідних заходів для тимчасового розв'язування питань, не передбачених Статутом, цією Конвенцію, Адміністративними регламентами і додатками до них, і які не можуть бути відкладені до врегулювання на наступній компетентній конференції;

80 (14) несе відповідальність за координацію зі всіма міжнародними організаціями, зазначеними в статтях 49 і 50 Статуту і з цією метою укладає від імені Союзу тимчасові угоди з міжнародними організаціями, зазначеними в статті 50 Статуту, і з Організацією Об'єднаних Націй для виконання Угоди між Організацією Об'єднаних Націй і Міжнародним Союзом електрозв'язку; ці тимчасові угоди подаються Повноважній конференції відповідно до належних положень статті 8 Статуту;

81 (15) направляє Членам Союзу в найкоротший строк після кожної сесії звіт про зроблену роботу Ради, а також всі інші документи, які вона вважає корисними;

82 (16) подає Повноважній конференції звіт про діяльність Союзу, проведену після попередньої Повноважної конференції, а також всі рекомендації, які вона вважає корисними.

Розділ 3

Стаття 5
Генеральний секретаріат

83 1. Генеральний секретар:

84 a) несе відповідальність за загальне керівництво ресурсами Союзу; він може доручати управління частиною цих ресурсів заступнику Генерального секретаря і директорам Бюро після необхідних консультацій з Координаційним комітетом;

85 b) координує діяльність Генерального секретаріату і Секторів Союзу з урахуванням думки Координаційного комітету з метою забезпечення найбільш ефективного та економного використання ресурсів Союзу;

86 c) після консультації з Координаційним комітетом і з урахуванням його думки складає і подає Раді щорічний звіт, в якому зазначаються зміни у сфері електрозв'язку і містяться рекомендації по діях, що відносяться до майбутньої політики і стратегії Союзу, як зазначено в п. 61 цієї Конвенції, разом з їх фінансовими наслідками;

87 d) організує роботу Генерального секретаріату і призначає співробітників цього секретаріату відповідно до вказівок Повноважної конференції і порядку, встановленого Радою;

88 e) вживає адміністративних заходів по роботі Бюро Секторів Союзу і призначає їх співробітників на основі вибору і пропозицій директора відповідного Бюро; проте при цьому остаточне рішення про призначення чи звільнення належить Генеральному секретарю;

89 f) доповідає Раді про всі прийняті Організацією Об'єднаних Націй та її спеціалізованими установами рішення, які стосуються умов служби, допомоги і пенсій у загальній системі;

90 g) забезпечує застосування будь-яких регламентів, прийнятих Радою;

91 h) дає Союзу юридичні консультації;

92 i) керує в адміністративних цілях персоналом Союзу з метою забезпечення найбільш ефективного використання цього персоналу і додержання умов наймання, що відповідають загальній системі. Службовці, призначені для подання безпосередньої допомоги директорам Бюро, підпорядковуються в адміністративному відношенні Генеральному секретарю і виконують роботу під безпосереднім керівництвом відповідальних директорів, але з урахуванням загальних адміністративних постанов Ради;

93 j) у загальних інтересах Союзу і за погодженням з директорами відповідних Бюро тимчасово використовує службовців для інших завдань, залежно від обсягу роботи у штаб-квартирі Союзу;

94 k) за погодженням з директором зацікавленого Бюро вживає необхідних адміністративних і фінансових заходів по забезпеченню конференцій і зборів кожного Сектора;

95 l) з урахуванням обов'язків Секторів забезпечує відповідну роботу секретаріату до і після конференцій Союзу;

96 m) готує рекомендації для першого засідання глав делегацій, згаданого в п. 342 цієї Конвенції з урахуванням результатів можливих регіональних консультацій;

97 n) забезпечує при необхідності разом з урядом, що запрошує, роботу секретаріату на конференціях Союзу, а також забезпечує разом із зацікавленим директором при необхідності відповідні послуги по проведенню зборів Союзу, залучаючи для цього, коли він вважає необхідним, персонал Союзу відповідно до п. 93 вище. При наявності запиту Генеральний секретар може також забезпечувати на договірній основі роботу секретаріату на інших зборах, що мають відношення до електрозв'язку;

98 о) вживає необхідних заходів для своєчасної публікації і розповсюдження службових документів, інформаційних бюлетенів та інших документів і звітів, підготовлених Генеральним секретаріатом і Секторами, які були повідомлені Союзу або публікація яких була запитана конференціями чи Радою; список документів, що підлягають опублікуванню, затверджується Радою з урахуванням консультацій з відповідною конференцією щодо службових та інших документів, публікація яких запитується конференціями;

99 р) періодично видає журнал, який містить загальну інформацію і документацію з питань електрозв'язку на основі наявної у нього інформації, включаючи інформацію, яка надходить у його розпорядження від інших міжнародних організацій;

100 q) після консультації з Координаційним комітетом і з метою досягнення найбільшої можливої економії складає і подає Раді проект дворічного бюджету, що покриває витрати Союзу в межах, установлених Повноважною конференцією. Цей проект містить об'єднаний бюджет, включаючи кошториси витрат для трьох секторів, підготовлений відповідно до бюджетних принципів, запропонованих Генеральним секретарем, і має два варіанти. Один варіант має відповідати нульовому зростанню одиниці внесків, інший - зростанню меншому чи такому, що дорівнює будь-якій межі, встановленій Повноважною Конференцією, після можливого зняття сум з резервного рахунка. Після схвалення Радою резолюція, що відноситься до бюджету, направляється для інформації всім Членам Союзу;

101 r) за допомогою Координаційного комітету складає річний звіт про фінансову діяльність відповідно до фінансового регламенту і подає його Раді. Сумарний звіт про фінансову діяльність і рахунки готуються і подаються на наступній Повноважній Конференції для розгляду і остаточного прийняття;

102 s) за допомогою Координаційного комітету складає річний звіт про роботу Союзу, який після затвердження Радою направляється всім Членам Союзу;

103 t) виконує всі інші обов'язки секретаріату Союзу;

104 u) виконує будь-які інші обов'язки, які йому доручає Рада.

105 2. Генеральний секретар чи заступник Генерального секретаря можуть брати участь з правом дорадчого голосу в роботі конференцій Союзу; Генеральний секретар чи його представник можуть брати участь з правом дорадчого голосу у всіх інших зборах Союзу.

Розділ 4

Стаття 6
Координаційний комітет

106 1. (1) Координаційний комітет подає допомогу і поради Генеральному секретарю з усіх питань, перелічених у відповідних положеннях статті 26 Статуту і відповідних статтях цієї Конвенції.

107 (2) Комітет відповідає за забезпечення координації з усіма міжнародними організаціями, зазначеними у статтях 49 і 50 Статуту, з питань представництва Союзу на конференціях, що проводяться цими організаціями.

108 (3) Комітет розглядає результати діяльності Союзу і подає допомогу Генеральному секретарю під час підготовки Раді звіту, про який йдеться в п. 86 цієї Конвенції.

109 2. Комітет має прагнути до одноголосного прийняття рішень. Якщо голову не підтримує більшість членів Комітету, то у виняткових випадках він може приймати рішення під свою відповідальність, якщо він вважає необхідним терміново врегулювати питання, не чекаючи чергової сесії Ради. У таких випадках він у найкоротший строк складає у письмовій формі звіт для Членів Ради по цих питаннях, зазначивши причини, які змусили його прийняти подібні рішення, і повідомляє думки інших членів Комітету, викладені у письмовому вигляді. Якщо питання, розглянуті таким чином, не є терміновими, але, проте важливими, вони мають подаватися на розгляд чергової сесії Ради.

110 3. Комітет скликається головою не рідше одного разу на місяць; у разі необхідності Комітет може також скликатися на прохання двох його членів.

111 4. Звіт про роботу Координаційного комітету складається і передається Членам Ради на їх прохання.

Розділ 5
Сектор радіозв'язку

Стаття 7
Всесвітня конференція радіозв'язку

112 1. Відповідно до п. 90 Статуту всесвітня конференція радіозв'язку скликається для розгляду певних питань радіозв'язку. На всесвітній конференції радіозв'язку обговорюються ті питання, які включені до її порядку денного, прийнятого відповідно до належних положень цієї статті.

113 2. (1) Порядок денний всесвітньої конференції радіозв'язку може включати:

114 a) частковий, або як виняток, повний перегляд Регламенту радіозв'язку, згаданого у статті 4 Статуту;

115 b) будь-яке інше питання всесвітнього характеру, що входить до компетенції конференції;

116 c) питання щодо вказівок Радіорегламентарному комітету і Бюро радіозв'язку відносно їхньої діяльності і перевірки їхньої діяльності;

117 (1) прийняття питань, поставлених на вивчення асамблеї радіозв'язку, а також питань, які ця асамблея повинна буде розглянути відносно майбутніх конференцій радіозв'язку.

118 (2) Цей попередній порядок денний встановлюється заздалегідь за чотири роки, а остаточний порядок денний встановлюється Радою найкраще за два роки до конференції за погодженням з більшістю Членів Союзу за умови додержання положень п. 47 цієї Конвенції.

119 (3) До цього порядку денного включається будь-яке питання, яке Повноважна конференція ухвалила до нього внести.

120 3. (1) Цей порядок денний може бути змінений:

121 a) на прохання принаймні однієї четвертої частини Членів Союзу, які направляють його в індивідуальному порядку Генеральному секретарю, який передає такі прохання на схвалення Ради; або

122 b) за пропозицією Ради.

123 (2) Запропоновані зміни порядку денного всесвітньої конференції радіозв'язку остаточно не затверджуються доти, поки вони не прийняті більшістю Членів Союзу за умови додержання положень п. 47 цієї Конвенції.

124 4. Конференція також:

125 (1) розглядає і затверджує звіт директора Бюро про діяльність Сектора від часу останньої конференції;

126 (2) рекомендує Раді пункти для включення до порядку денного майбутньої конференції і висловлює свою точку зору щодо таких порядків денних на принаймні чотирирічний цикл конференцій радіозв'язку і оцінює фінансові наслідки;

127 (3) включає до своїх рішень залежно від випадку вказівки чи доручення Генеральному секретарю і Секторам Союзу.

128 5. Голова і заступники голови асамблеї радіозв'язку або відповідних дослідних комісій можуть брати участь у відповідній всесвітній конференції радіозв'язку.

Стаття 8
Асамблеї радіозв'язку

129 1. Асамблея радіозв'язку випускає при необхідності рекомендації з питань, прийнятих згідно з її власними процедурами чи переданих їй Повноважною конференцією, Радою або Радіорегламентарним комітетом.

130 2. Щодо п. 129 вище асамблея радіозв'язку:

131 (1) розглядає звіти дослідних комісій, що підготовлені згідно з п. 157 цієї Конвенції, і схвалює, змінює чи відхиляє проекти рекомендацій, які містяться в цих звітах;

132 (2) маючи на увазі необхідність зведення потреб на ресурси Союзу до мінімуму, схвалює програму роботи, що випливає з аналізу існуючих питань і нових питань, і визначає пріоритети, терміновість, передбачувані фінансові наслідки і строки завершення їх вивчення;

133 (3) у світлі затвердженої програми роботи, про яку йдеться в п. 132 вище, вирішує питання про збереження, розпуск чи створення дослідних комісій і розподіляє між ними питання, що підлягають вивченню;

134 (4) максимально систематизує питання, що становлять інтерес для країн, які розвиваються, для підвищення активності їхньої участі у цих вивченнях;

135 (5) дає поради з питань, що входять до її компетенції, у відповідь на запити всесвітньої конференції радіозв'язку;

136 (6) подає звіт відповідній всесвітній конференції радіозв'язку про прогрес, якого досягнуто у питаннях порядку денного майбутньої конференції радіозв'язку.

137 3. Асамблея радіозв'язку проводиться під головуванням особи, призначеної урядом країни, у якій проводяться збори, або, якщо збори проводяться у місцеперебуванні Союзу, особою, обраною самою асамблеєю. Голові допомагають заступники голови, обрані асамблеєю.

Стаття 9
Регіональні конференції радіозв'язку

138 Порядок денний регіональної конференції радіозв'язку може стосуватися лише певних питань радіозв'язку регіонального характеру, включаючи директиви Радіорегламентарному комітету і Бюро радіозв'язку щодо їхньої діяльності, що стосується цього району, за умови, що ці директиви не суперечитимуть інтересам інших районів. На такій конференції можуть обговорюватись лише питання, передбачені у її порядку денному. Положення, які містяться в пп. 118 - 123 цієї Конвенції, застосовні до регіональної конференції радіозв'язку, але тільки стосовно Членів зацікавленого району.

Стаття 10
Радіорегламентарний комітет

139 1. Комітет складається з дев'яти членів, обраних Повноважною конференцією.

140 2. Додатково до своїх функцій, описаних у статті 14 Статуту, Комітет також розглядає звіт директора Бюро радіозв'язку щодо досліджень шкідливих перешкод, здійснений на прохання однієї чи кількох зацікавлених адміністрацій, і формулює необхідні рекомендації.

141 3. Члени Комітету повинні брати участь з дорадчим голосом на конференціях радіозв'язку і асамблеях радіозв'язку. Голова і заступник голови Комітету або їх призначені представники повинні брати участь з дорадчим голосом на Повноважних конференціях. У всіх таких випадках члени Комітету, що мають такі обов'язки, не можуть брати участь у таких конференціях у статусі членів своїх національних делегацій.

142 4. Союз оплачує лише дорожні витрати, добові та витрати по страхуванню членів Комітету, пов'язані з виконанням ними лише своїх обов'язків у Союзі.

143 5. Методи роботи Комітету такі:

144 (1) Члени Комітету обирають із свого числа голову і заступника голови строком на один рік. Потім через рік заступник голови стає головою і обирається новий заступник голови. При відсутності голови і заступника голови Комітет обирає за таких обставин тимчасового голову з свого числа.

145 (2) Комітет звичайно проводить чотири збори в рік у місці перебування Союзу, на яких мають бути присутні принаймні дві третини членів, і може здійснювати свою діяльність з використанням сучасних засобів зв'язку.

146 (3) Комітет має прагнути приймати свої рішення одноголосно. Якщо це йому не вдається, то рішення матиме силу лише у випадку, коли за нього проголосувало принаймні дві третини членів Комітету. Кожний член Комітету має право на один голос; голосування за дорученням не дозволяється.

147 (4) Комітет може використати такі методи роботи, які він вважає необхідними відповідно до положень Статуту, цієї Конвенції і Регламенту радіозв'язку. Інформація про такі методи публікується як частина внутрішнього регламенту Комітету.

Стаття 11
Дослідні комісії по радіозв'язку

148 1. Дослідні комісії по радіозв'язку утворюються асамблеєю радіозв'язку.

149 2. (1) Дослідні комісії по радіозв'язку вивчають питання і готують проекти рекомендацій з питань, що передані на їх розгляд відповідно до положень статті 7 цієї Конвенції. Ці проекти рекомендацій подаються на схвалення асамблеї радіозв'язку або між двома такими асамблеями поштою адміністраціям відповідно до процедур, прийнятих на асамблеї. Рекомендації, схвалені одним чи іншим способом, мають однаковий статус.

150 (2) Вивчення вищезгаданих питань з урахуванням п. 158 нижче, головним чином, стосується наступного:

151 a) використання радіочастотного спектра в наземному і космічному радіозв'язку (включаючи орбіту геостаціонарних супутників);

152 b) характеристики і якість роботи радіосистем;

153 c) робота радіостанцій;

154 d) аспектів радіозв'язку в зв'язку з питаннями лиха і безпеки.

155 (3) Ці вивчення, як правило, не повинні торкатися економічних питань, але коли вони пов'язані з порівнянням різних технічних рішень, економічні фактори можуть також враховуватись.

156 3. Дослідні комісії по радіозв'язку також проводять підготовчі вивчення технічних, експлуатаційних і процедурних питань, які подаються на розгляд всесвітніх і регіональних конференцій радіозв'язку, і готують звіти на цю тему відповідно до програми роботи, прийнятої в цьому відношенні асамблеєю радіозв'язку чи наступними інструкціями Ради.

157 4. Кожна дослідна комісія готує для асамблеї радіозв'язку звіт, який показує прогрес у роботі, рекомендації, прийняті відповідно до процедури консультацій, які містяться в п. 149 або переглянутих рекомендацій для розгляду на асамблеї.

158 5. Беручи до уваги п. 79 Статуту, завдання, перелічені в пп. 151 - 154 вище і в п. 193 цієї Конвенції щодо Сектора стандартизації електрозв'язку, мають постійно переглядатися Сектором радіозв'язку і Сектором стандартизації електрозв'язку з метою досягнення загальної згоди щодо змін у розподілі питань для вивчення. Ці два Сектори тісно співробітничають і приймають процедури по проведенню таких вивчень і досягненню таких угод своєчасним і ефективним способом. Якщо згоди не досягнуто, то питання може бути передане для розв'язання через Раду на Повноважну конференцію.

159 6. Під час проведення своїх вивчень дослідні комісії по радіозв'язку приділяють належну увагу вивченню питань і складанню рекомендацій, які безпосередньо пов'язані із створенням, розвитком і вдосконаленням електрозв'язку в країнах, що розвиваються, як в регіональному, так і в міжнародному масштабі. Вони проводять свою роботу з урахуванням діяльності національних, регіональних та інших міжнародних організацій, пов'язаної з радіозв'язком, і співробітничають з ними, маючи на увазі, що Союз має зберегти свою провідну роль у галузі електрозв'язку.

160 7. З метою спрощення аналізу діяльності Сектора радіозв'язку слід вживати заходів для заохочення співробітництва і координації з іншими організаціями, пов'язаними з радіозв'язком, а також із Сектором стандартизації електрозв'язку і Сектором розвитку електрозв'язку. Асамблея радіозв'язку визначає специфічні функції, умови участі і правила застосування таких заходів.

Стаття 12
Бюро радіозв'язку

161 1. Директор Бюро радіозв'язку організує і координує роботу Сектора радіозв'язку. Функції Бюро доповнюються тими, що зазначені в положеннях Регламенту радіозв'язку.

162 2. Директор, зокрема,

163 (1) щодо конференцій радіозв'язку:

164 a) координує підготовчу роботу дослідних комісій і Бюро, повідомляє Членам Союзу результати цієї підготовчої роботи, збирає їх коментарі і подає на конференцію об'єднаний звіт, який може включати пропозиції регламентарного характеру;

165 b) по праву бере участь, але з дорадчим голосом, у дебатах асамблеї радіозв'язку і дослідних комісіях по радіозв'язку. Директор вживає всіх необхідних заходів по підготовці конференцій радіозв'язку і зборів Сектора радіозв'язку при консультації з Генеральним секретаріатом відповідно до п. 94 цієї Конвенції і при необхідності з іншими Секторами Союзу і належною мірою враховуючи вказівки Ради по проведенню такої підготовчої роботи;

166 c) надає допомогу країнам, що розвиваються, в ході їх підготовки до конференцій радіозв'язку;

167 (2) щодо Радіорегламентарного комітету:

168 a) готує і подає проекти внутрішнього регламенту для схвалення Радіорегламентарним комітетом; вони мають включати, поряд з іншим, методи розрахунку і дані, необхідні для застосування положень Регламенту радіозв'язку;

169 b) розповсюджує серед усіх Членів Союзу внутрішній регламент Комітету і збирає зауваження, представлені адміністраціями з цього приводу;

170 c) обробляє інформацію, одержану від адміністрацій, в плані застосування відповідних положень Регламенту радіозв'язку і регіональних угод і готує її, залежно від випадку, в зручному для публікації вигляді;

171 d) застосовує внутрішній регламент, схвалений Комітетом, готує і публікує висновки, обгрунтовані на цьому регламенті, і подає Комітету будь-який висновок, який затребуваний адміністрацією і який не може бути виконаний під час використання цього внутрішнього регламенту;

172 e) провадить регулярний запис і реєстрацію частотних присвоєнь, зроблених відповідно до належних положень Регламенту радіозв'язку, і у певних випадках запис і реєстрацію орбітальних характеристик і приводить у відповідність Міжнародний довідковий регістр частот; переглядає записи в цьому Регістрі в плані змін чи винятків, залежно від випадку, тих, які не відбивають дійсне використання частот, за згодою зацікавленої адміністрації;

173 f) сприяє у розв'язанні випадків шкідливих перешкод на прохання однієї чи кількох зацікавлених адміністрацій і при необхідності проводить дослідження і готує для розгляду Комітетом звіт, що включає проекти рекомендацій для зацікавлених адміністрацій;

174 g) виконує обов'язки адміністративного секретаря Комітету;

175 (3) координує роботу дослідних комісій по радіозв'язку і несе відповідальність за організацію цієї роботи;

176 (4) також здійснює наступне:

177 a) проводить вивчання, щоб давати Членам Союзу поради з метою використання можливо більшого числа радіоканалів у тих частинах спектра частот, у яких можуть виникати шкідливі перешкоди, а також з метою справедливого, ефективного та економного використання орбіти геостаціонарних супутників з урахуванням потреб Членів Союзу, які потребують допомоги, особливих потреб країн, що розвиваються, а також незвичайного географічного розташування деяких країн;

178 b) обмінюється з Членами даними в машиночитаній та іншій формах, готує і приводить у відповідність будь-які документи і бази даних Сектору радіозв'язку і вживає з Генеральним секретарем всіх необхідних заходів для їх публікації на робочих мовах Союзу відповідно до п. 172 Статуту;

179 c) підтримує в порядку необхідне діловодство;

180 d) подає всесвітній конференції радіозв'язку звіт про діяльність Сектору радіозв'язку за період від останньої конференції; якщо всесвітня конференція радіозв'язку не планується, такий звіт, що охоплює дворічний період від останньої конференції, подається Раді і Членам Союзу;

181 e) складає приблизний кошторис витрат Сектору радіозв'язку і передає його Генеральному секретарю на розгляд Координаційним комітетом і для внесення до бюджету Союзу.

182 3. Директор добирає технічний та адміністративний персонал Бюро в рамках бюджету, затвердженого Радою. Призначення технічного та адміністративного персоналу проводиться Генеральним секретарем за погодженням з директором. Остаточне рішення про призначення чи звільнення належить Генеральному секретарю.

183 4. В разі необхідності директор надає технічну допомогу Сектору розвитку електрозв'язку в рамках Статуту і цієї Конвенції.

Розділ 6
Сектор стандартизації електрозв'язку

Стаття 13
Всесвітня конференція по стандартизації електрозв'язку

184 1. Відповідно до п. 104 Статуту всесвітня конференція по стандартизації електрозв'язку скликається для розгляду певних питань, що відносяться до стандартизації електрозв'язку.

185 2. Питання, що мають розглядатися на всесвітній конференції по стандартизації електрозв'язку і за якими мають випускатися рекомендації, це ті, які прийняті відповідно до її власних процедур, або ті, які їй передані Повноважною Конференцією, будь-якою іншою конференцією чи Радою.

186 3. Відповідно до п. 104 Статуту конференція:

187 a) розглядає звіти дослідних комісій, підготовлені відповідно до п. 194 цієї Конвенції, і схвалює, змінює чи відхиляє проекти рекомендацій, що містяться в цих звітах;

188 b) маючи на увазі необхідність зведення потреб на ресурси Союзу до мінімуму, схвалює програму роботи, що випливає з аналізу існуючих питань і нових питань, і визначає пріоритети, терміновість, передбачувані фінансові наслідки і строки завершення їх вивчення;

189 c) у світлі затвердженої програми роботи, про яку йдеться в п. 188 вище, вирішує питання про збереження, розпуск чи створення дослідних комісій і розподіляє між ними питання, що підлягають вивченню;

190 d) у максимальній мірі систематизує питання, що становлять інтерес для країн, які розвиваються, для підвищення активності їхньої участі у цих вивченнях;

191 e) розглядає і схвалює звіт директора про діяльність Сектору від часу останньої конференції.

Стаття 14
Дослідні комісії по стандартизації електрозв'язку

192 1. (1) Дослідні комісії по стандартизації електрозв'язку вивчають питання і готують проекти рекомендацій з питань, що передані їм на розгляд відповідно до положень Статті 13 цієї Конвенції. Ці проекти рекомендацій подаються на схвалення всесвітньої конференції по стандартизації електрозв'язку або між двома такими конференціями поштою адміністраціям відповідно до процедур, прийнятих на конференції. Рекомендації, схвалені одним чи іншим способом, мають однаковий статус.

193 (2) Дослідні комісії, згідно з п. 195 нижче, вивчають технічні, експлуатаційні і тарифні питання і готують рекомендації з цих питань, маючи на увазі стандартизацію електрозв'язку на всесвітній основі, включаючи рекомендації щодо взаємних з'єднань радіосистем в мережах електрозв'язку загального користування і щодо якості, потрібної для цих взаємних з'єднань. Технічні або експлуатаційні питання, що мають безпосереднє відношення до радіозв'язку, як зазначено в пп. 151 - 154 цієї Конвенції, відносяться до сфери діяльності Сектора радіозв'язку.

194 (3) Кожна дослідна комісія готує для конференції по стандартизації електрозв'язку звіт, що вказує на прогрес в роботі, наводить рекомендації, прийняті відповідно до процедури консультацій, що міститься в п. 192 вище, і будь-які проекти нових чи переглянутих рекомендацій для розгляду на конференції.

195 2. Беручи до уваги п. 105 Статуту, завдання, перелічені в п. 193 вище і в пп. 151 - 154 цієї Конвенції щодо Сектора радіозв'язку, необхідно постійно переглядати Сектором стандартизації електрозв'язку і Сектором радіозв'язку з метою досягнення загальної згоди щодо змін у розподілі питань для вивчення. Ці два Сектори тісно співробітничають і приймають процедури по проведенню таких вивчень і досягненню таких угод своєчасно і ефективно. Якщо згода не досягнута, питання може бути передане для вирішення через Раду на Повноважну конференцію.

196 3. Під час проведення своїх вивчень дослідні комісії по стандартизації електрозв'язку приділяють належну увагу вивченню питань і складанню рекомендацій, які безпосередньо пов'язані з утворенням, розвитком і вдосконаленням електрозв'язку в країнах, що розвиваються, як у регіональному, так і в міжнародному масштабі. Вони проводять свою роботу з урахуванням діяльності національних, регіональних та інших міжнародних організацій по стандартизації, а також співробітничають з цими організаціями, маючи на увазі, що Союз повинен зберігати свою провідну роль у галузі міжнародної стандартизації електрозв'язку.

197 4. З метою спрощення аналізу діяльності Сектора стандартизації електрозв'язку належить вживати заходів для заохочення співробітництва і координації з іншими організаціями, пов'язаними зі стандартизацією електрозв'язку, а також із Сектором радіозв'язку і Сектором розвитку електрозв'язку. Всесвітня конференція по стандартизації електрозв'язку визначає специфічні функції, умови участі і правила застосування таких заходів.

Стаття 15
Бюро стандартизації електрозв'язку

198 1. Директор Бюро стандартизації електрозв'язку організує і координує роботу Сектору стандартизації електрозв'язку.

199 2. Директор, зокрема:

200 a) щороку оновлює програму роботи, затверджену всесвітньою конференцією по стандартизації електрозв'язку, при консультаціях з головами дослідних комісій по стандартизації електрозв'язку;

201 b) по праву бере участь, але з дорадчим голосом, в дискусіях всесвітніх конференцій по стандартизації електрозв'язку і дослідних комісій по стандартизації електрозв'язку. Директор вживає всіх необхідних заходів по підготовці конференцій і зборів Сектора стандартизації електрозв'язку при консультаціях з Генеральним секретаріатом відповідно до п. 94 цієї Конвенції і при необхідності з іншими Секторами Союзу і належною мірою враховуючи вказівки Ради по проведенню такої підготовчої роботи;

202 c) обробляє інформацію, одержану від адміністрацій, у плані застосування відповідних положень Регламенту міжнародного електрозв'язку або рішень всесвітньої конференції по стандартизації електрозв'язку і готує її, залежно від випадку, в зручному для публікації вигляді;

203 d) обмінюється з Членами даними в машиночитаній та інших формах, готує і при необхідності приводить у відповідність будь-які документи і бази даних Сектора стандартизації електрозв'язку і вживає з Генеральним секретарем всіх необхідних заходів для їх публікації робочими мовами Союзу згідно з п. 172 Статуту;

204 e) подає всесвітній конференції по стандартизації електрозв'язку звіт про діяльність Сектора за період від останньої конференції; директор також подає Раді і Членам Союзу такий звіт, що охоплює дворічний період від останньої конференції, якщо тільки не була скликана друга конференція;

205 f) складає приблизний кошторис витрат Сектору стандартизації електрозв'язку і передає його Генеральному секретарю на розгляд Координаційним комітетом і для внесення до бюджету Союзу.

206 3. Директор добирає технічний та адміністративний персонал Бюро стандартизації електрозв'язку в рамках бюджету, затвердженого Радою. Призначення технічного і адміністративного персоналу проводиться Генеральним секретарем за погодженням з директором. Остаточне рішення щодо призначення або звільнення належить Генеральному секретарю.

207 4. При необхідності директор надає технічну допомогу Сектору розвитку електрозв'язку в рамках Статуту і цієї Конвенції.

Розділ 7
Сектор розвитку електрозв'язку

Стаття 16
Конференції по розвитку електрозв'язку

208 1. Відповідно до п. 118 Статуту функції конференцій по розвитку електрозв'язку полягають у такому:

209 a) всесвітні конференції по розвитку електрозв'язку розробляють програми роботи і вказівки по визначенню питань і пріоритетів, що мають відношення до розвитку електрозв'язку, вказують напрямки і дають директиви по програмі роботи Сектору розвитку електрозв'язку. При необхідності вони можуть утворювати дослідні комісії;

210 b) регіональні конференції по розвитку електрозв'язку можуть давати поради Бюро розвитку електрозв'язку щодо специфіки і потреб у електрозв'язку району, що розглядається, і можуть також подавати рекомендації всесвітнім конференціям по розвитку електрозв'язку;

211 c) конференції по розвитку електрозв'язку мають визначати завдання і стратегії збалансованого всесвітнього чи регіонального розвитку електрозв'язку з особливим наголосом на розвиток і модернізацію мереж і служб країн, що розвиваються, а також на мобілізацію ресурсів, потрібних для цієї мети. Вони мають служити форумом для розгляду політичних, організаційних, експлуатаційних, регламентарних, технічних, фінансових та інших питань, включаючи ідентифікацію і запровадження нових фінансових джерел;

212 d) всесвітні і регіональні конференції по розвитку електрозв'язку, в рамках їх відповідних сфер компетенції, розглядають представлені їм звіти і оцінюють діяльність Сектора; вони можуть також розглянути аспекти розвитку електрозв'язку, що відносяться до діяльності інших Секторів Союзу.

213 2. Проект порядку денного конференцій по розвитку електрозв'язку готується директором Бюро розвитку електрозв'язку і подається для схвалення до Ради за участю більшості Членів Союзу у випадку всесвітньої конференції або більшості Членів Союзу зацікавленого району у випадку регіональної конференції, за умови додержання положень п. 47 цієї Конвенції.

Стаття 17
Дослідні комісії по розвитку електрозв'язку

214 1. Дослідні комісії по розвитку електрозв'язку вивчають специфічні питання електрозв'язку, що становлять загальний інтерес для країн, які розвиваються, включаючи питання, згадані в п. 211 вище. Такі дослідні комісії обмежені в кількості і утворюються на обмежений період часу з урахуванням наявних ресурсів, вони мають специфічні мандати і розглядають питання і проблеми, які становлять пріоритетний інтерес для країн, що розвиваються.

215 2. З врахуванням п. 119 Статуту Сектори радіозв'язку, стандартизації електрозв'язку і розвитку електрозв'язку постійно переглядають питання, що вивчаються, для погодження розподілу роботи, гармонізації зусиль і поліпшення координації. Ці Сектори встановлюють процедури, які дозволяють своєчасно і ефективно проводити такі перегляди і досягати такої згоди.

Стаття 18
Бюро розвитку електрозв'язку і Консультативний комітет по розвитку електрозв'язку

216 1. Директор Бюро розвитку електрозв'язку організує і координує роботу Сектору розвитку електрозв'язку.

217 2. Директор, зокрема:

218 a) по праву бере участь, але з дорадчим голосом, у дебатах конференцій по розвитку електрозв'язку і дослідних комісій по розвитку електрозв'язку. Директор вживає всіх необхідних заходів по підготовці конференцій і зборів Сектору розвитку електрозв'язку при консультаціях з Генеральним секретаріатом відповідно до п. 94 цієї Конвенції і при необхідності з іншими Секторами Союзу і належною мірою враховуючи вказівки Ради по проведенню такої підготовчої роботи;

219 b) обробляє інформацію, одержану від адміністрацій, у плані застосування відповідних резолюцій і рішень Повноважної Конференції і конференцій по розвитку електрозв'язку і готує її, залежно від випадку, в зручному для публікації вигляді;

220 c) обмінюється з Членами даними в машиночитаній та інших формах, готує і при необхідності приводить у відповідність будь-які документи і бази даних Сектора розвитку електрозв'язку і вживає з Генеральним секретарем всіх необхідних заходів для їх публікації робочими мовами Союзу відповідно до п. 172 Статуту;

221 d) збирає і готує для публікації разом з Генеральним секретаріатом та іншими Секторами Союзу інформацію технічного та адміністративного характеру, яка могла б бути особливо корисною для країн, що розвиваються, з метою надання їм допомоги в удосконаленні їхніх мереж електрозв'язку. Слід також звернути увагу цих країн на можливості, що надаються міжнародними програмами в рамках Організації Об'єднаних Націй;

222 e) подає всесвітній конференції по розвитку електрозв'язку звіт про діяльність Сектору за період від останньої конференції; директор також подає Раді і Членам Союзу такий звіт, що охоплює дворічний період від останньої конференції;

223 f) складає приблизний кошторис витрат Сектора розвитку електрозв'язку і передає його Генеральному секретарю на розгляд Координаційним комітетом і для внесення до бюджету Союзу.

224 3. Директор працює колегіальне з іншими обраними службовцями для того, щоб гарантувати посилення ролі Союзу як каталізатора для стимулювання розвитку електрозв'язку, і робить необхідні кроки з директором зацікавленого Бюро по проведенню інформаційних зборів про діяльність Сектора, що розглядається.

225 4. На прохання зацікавлених Членів Союзу директор за допомогою директорів інших бюро і, в разі необхідності, Генерального секретаря вивчає і дає поради з питань щодо національного електрозв'язку цих країн; у тих випадках, коли це вивчення включає порівняння можливих технічних рішень, можуть бути взяті до уваги економічні фактори.

226 5. Директор добирає технічний і адміністративний персонал Бюро розвитку електрозв'язку в рамках бюджету, затвердженого Радою. Призначення технічного та адміністративного персоналу проводиться Генеральним секретарем за погодженням з директором. Остаточне рішення щодо призначення чи звільнення належить Генеральному секретарю.

227 6. Консультативний комітет по розвитку електрозв'язку утворюється і керується директором, який призначає членів Комітету при консультаціях з Генеральним секретарем. Комітет складається з окремих осіб, які виявляють особливу зацікавленість у розвитку електрозв'язку і є спеціалістами у цій галузі, і обирає директора з числа своїх членів. Комітет дає поради директору щодо пріоритетів і стратегії в діяльності Союзу по розвитку електрозв'язку; поряд з іншим, він дає рекомендації щодо заходів, спрямованих на підсилення співробітництва і координації з іншими організаціями, зацікавленими у розвитку електрозв'язку.

Розділ 8
Положення, загальні для трьох Секторів

Стаття 19
Участь у діяльності Союзу об'єднань і організацій, відмінних від адміністрацій

228 1. Генеральний секретар і директори Бюро підтримують розширену участь у діяльності Союзу таких зазначених нижче об'єднань і організацій, як:

229 a) визнані експлуатаційні організації, наукові або промислові організації і фінансові установи або установи по розвитку, які одержали схвалення зацікавленого Члена Союзу;

230 b) інші об'єднання, що мають відношення до питань електрозв'язку, які одержали схвалення зацікавленого Члена Союзу;

231 c) регіональні та інші міжнародні організації, що займаються електрозв'язком, стандартизацією, фінансовими питаннями або питаннями розвитку.

232 2. Директори Бюро підтримують тісні робочі стосунки з цими об'єднаннями і організаціями, які уповноважені брати участь у діяльності одного або кількох Секторів Союзу.

233 3. Будь-яке прохання будь-якого об'єднання, згаданого в п. 229 вище, про участь у роботі якого-небудь Сектора, відповідно до належних положень Статуту і цієї Конвенції, має бути схвалене зацікавленим Членом Союзу і направлене останнім Генеральному секретарю.

234 4. Будь-яке прохання, що виходить від об'єднання, про яке йдеться в п. 230 вище, подане заінтересованим Членом Союзу, має підпорядковуватись процедурі, встановленій Радою. Таке прохання розглядатиметься Радою стосовно його відповідності вищезазначеній процедурі.

235 5. Будь-яке прохання будь-яких об'єднань чи організацій, перелічених у п. 231 вище (відмінних від тих, про які йдеться в пп. 260 і 261 цієї Конвенції), щодо участі в роботі Сектора, направляється Генеральному секретарю і розглядається відповідно до процедур, розроблених Радою.

236 6. Будь-яке прохання організації, про яку йдеться в пп. 260 - 262 цієї Конвенції, щодо участі в роботі Сектора, направляється Генеральному секретарю, і зацікавлена організація включається в списки, про які йдеться в п. 237 нижче.

237 7. Генеральний секретар складає і приводить у відповідність списки об'єднань і організацій, про які йдеться в пп. 229 - 231 і 260 - 262 цієї Конвенції, які мають право брати участь у роботі кожного Сектора. Генеральний секретар періодично публікує і направляє ці списки всім Членам Союзу і директору зацікавленого Сектора, який повідомляє таким об'єднанням і організаціям про дії, розпочаті по їхнім запитам.

238 8. Об'єднання і організації, включені у списки, про які йдеться в п. 237 вище, також називаються "членами" Секторів Союзу; умови їх участі в роботі цих Секторів зазначені в цій Статті, в статті 33 та інших відповідних положеннях цієї Конвенції. Положення статті 3 Статуту до них не застосовуються.

239 9. Визнана експлуатаційна організація може діяти від імені Члена Союзу, який її визнав, якщо цей Член Союзу повідомляє відповідному директору Бюро, що вона уповноважена на це.

240 10. Будь-які об'єднання або організації, уповноважені брати участь у роботі Сектора, мають право відмовитися від участі, сповістивши про це Генерального секретаря. Така відмова від участі може бути оголошена у відповідному випадку зацікавленим Членом Союзу. Така відмова набуває чинності після закінчення одного року від дня одержання повідомлення Генеральним секретарем.

241 11. Генеральний секретар виводить із списку об'єднань і організацій будь-яке об'єднання чи організацію, які більше не уповноважені брати участь у роботі Сектору відповідно до критеріїв і процедур, визначених Радою.

Стаття 20
Організація роботи дослідних комісій

242 1. Асамблея радіозв'язку, всесвітня конференція радіозв'язку, всесвітня конференція по стандартизації електрозв'язку і всесвітня конференція по розвитку електрозв'язку призначають голову і, як правило, одного заступника голови для кожної дослідної комісії. Під час призначення голів і заступників голів слід приділяти особливу увагу потребам у галузі компетенції і справедливого географічного розподілу, а також необхідності заохочення більш ефективної участі країн, що розвиваються.

243 2. Якщо того вимагає обсяг роботи якої-небудь дослідної комісії, асамблея чи конференція призначають таку додаткову кількість заступників голови для цієї дослідної комісії, яку вони вважають необхідною, звичайно не більше двох у цілому.

244 3. Якщо в період між двома асамблеями чи конференціями зацікавленого Сектору голова дослідної комісії виявляється нездатним виконувати свої обов'язки і призначено лише одного заступника голови, то цей заступник голови займає місце голови. В разі, якщо було призначено для якої-небудь дослідної комісії кілька заступників голови, то ця дослідна комісія на своїх наступних зборах обирає нового голову з числа заступників голови і при необхідності нового заступника голови з членів цієї дослідної комісії. Таким же чином вона обирає нового заступника голови, якщо один із заступників голови не здатний виконувати свої обов'язки протягом цього періоду.

245 4. Дослідні комісії здійснюють свою роботу в міру можливості шляхом листування, використовуючи сучасні засоби зв'язку.

246 5. Директор Бюро кожного Сектора, спираючись на рішення, прийняті компетентною конференцією чи асамблеєю, і після консультацій з Генеральним секретарем і координації, проведеної відповідно до Статуту і цієї Конвенції, складає загальний план зборів дослідних комісій.

247 6. Дослідні комісії можуть вживати заходів для одержання схвалення Членів Союзу по рекомендаціях, прийнятих у період між двома конференціями. Застосовані процедури для одержання такого схвалення будуть тими, які були схвалені компетентною асамблеєю чи конференцією. Схвалені таким чином рекомендації матимуть той же статус, що й рекомендації, схвалені самою конференцією.

248 7. При необхідності можуть бути створені об'єднані робочі групи для вивчення питань, що потребують участі експертів кількох дослідних комісій.

249 8. Директор відповідного Бюро розсилає заключні звіти дослідних комісій адміністраціям, організаціям і об'єднанням, які беруть участь у роботі Сектора. Ці звіти включають список рекомендацій, затверджених відповідно до п. 247 вище. Ці звіти розсилаються по можливості швидше і в усякому разі з таким розрахунком, щоб вони були отримані не пізніше ніж за місяць до наступної сесії відповідної конференції.

Стаття 21
Рекомендації, адресовані однією конференцією іншій

250 1. Будь-яка конференція може подати другій конференції Союзу рекомендації, що випливають з її сфери компетентності.

251 2. Такі рекомендації завчасно направляються Генеральному секретарю для об'єднання, систематизації і розсилання згідно з положеннями п. 320 цієї Конвенції.

Стаття 22
Відносини Секторів між собою і з міжнародними організаціями

252 1. Директори Бюро можуть погодитися після відповідної консультації і координації, потрібної відповідно до Статуту, Конвенції і рішень компетентних конференцій чи асамблей, організувати об'єднані засідання дослідних комісій двох чи трьох Секторів для вивчення і підготовки проектів рекомендацій з питань, що становлять спільний інтерес. Ці проекти рекомендацій подаються компетентним конференціям чи асамблеям зацікавлених Секторів.

253 2. На конференціях чи зборах Сектора можуть бути присутні з правами дорадчого голосу Генеральний секретар, заступник Генерального секретаря і директори Бюро інших Секторів або їхні представники, а також члени Радіорегламентарного комітету. В разі необхідності вони можуть запросити з правом дорадчого голосу представників Генерального секретаріату або інших Секторів, які не вважають за потрібне бути на них представленими.

254 3. Якщо один з Секторів запрошений на збори міжнародної організації, директор запрошеного Сектора правомочний вжити заходів для забезпечення цього представництва з правом дорадчого голосу з урахуванням п. 107 цієї Конвенції.

Глава II
Загальні положення щодо конференцій

Стаття 23
Запрошення і допуск на Повноважні конференції при наявності уряду, що запрошує

255 1. Місце і точні дати проведення Конференції визначаються відповідно до положень статті 1 цієї Конвенції, після консультації з урядом, що запрошує.

256 2. (1) За один рік до дати відкриття конференції уряд, що запрошує, направляє запрошення уряду кожного Члена Союзу.

257 (2) Ці запрошення можуть бути направлені або безпосередньо урядом, що запрошує, або через Генерального секретаря, або через інший уряд.

258 3. Генеральний секретар звертається до таких організацій з проханням направляти спостерігачів:

259 a) Організації Об'єднаних Націй;

260 b) регіональним організаціям електрозв'язку, зазначеним у статті 43 Статуту;

261 c) міжурядовим організаціям, які експлуатують супутникові системи;

262 d) спеціалізованим установам Організації Об'єднаних Націй і Міжнародному агентству з атомної енергії.

263 4. (1) Відповіді Членів мають бути отримані урядом, що запрошує, не пізніше ніж за один місяць до відкриття конференції і мають містити якнайповнішу інформацію про склад делегації.

264 (2) Ці відповіді можуть бути направлені або безпосередньо уряду, що запрошує, або через Генерального секретаря, чи через інший уряд.

265 (3) Відповіді організацій і установ, про які йдеться в пп. 259 - 262 вище, мають бути отримані Генеральним секретарем за один місяць до відкриття конференції.

266 5. Генеральний секретаріат і три Бюро Союзу представляються на конференції з правом дорадчого голосу.

267 6. На Повноважні конференції допускаються:

268 a) делегації;

269 b) спостерігачі від організацій і установ, запрошених відповідно до пп. 259 - 262 вище.

Стаття 24
Запрошення і допуск на конференції радіозв'язку при наявності уряду, що запрошує

270 1. Місце і точні дати проведення конференції визначаються відповідно до положень статті 3 цієї Конвенції після консультацій з урядом, що запрошує.

271 2. (1) До конференції радіозв'язку застосовуються положення пп. 256 - 265 цієї Конвенції.

272 (2) Члени Союзу інформують визначені експлуатаційні організації про запрошення, яке вони одержали для участі у конференції радіозв'язку.

273 3. (1) За згодою Ради або за її пропозицією уряд, що запрошує, може сповістити міжнародні організації, відмінні від тих, які зазначені в пп. 259 - 262 цієї Конвенції і які можуть бути зацікавлені у направленні спостерігачів для участі у конференції з правом дорадчого голосу.

274 (2) Заінтересовані міжнародні організації, зазначені в п. 273 вище, направляють уряду, що запрошує, прохання про допуск протягом двох місяців від дня повідомлення.

275 (3) Уряд, що запрошує, збирає заявки, а рішення про допуск зацікавлених організацій приймається самою конференцією.

276 4. На конференції радіозв'язку допускаються:

277 a) делегації;

278 b) спостерігачі від організацій і установ, зазначених у пп. 259 - 262 цієї Конвенції;

279 c) спостерігачі від міжнародних організацій, які допускаються відповідно до пп. 273 - 275 вище;

280 d) представники визнаних експлуатаційних організацій, уповноважені відповідно до Статті 19 цієї Конвенції брати участь у дослідних комісіях по радіозв'язку і повною мірою уповноважені зацікавленим Членом Союзу;

281 c) обрані службовці з правом дорадчого голосу, якщо на конференції обговорюються питання, які входять до сфери їхньої компетенції, і члени Радіорегламентарного комітету;

282 f) спостерігачі від Членів Союзу, які беруть участь без права голосу в регіональній конференції радіозв'язку району, до якого ці Члени не відносяться.

Стаття 25
Запрошення і допуск на асамблеї радіозв'язку і конференції по стандартизації електрозв'язку і по розвитку електрозв'язку при наявності уряду, що запрошує 

283 1. Місце і точні дати проведення кожної асамблеї або конференції визначаються відповідно до положень статті 3 цієї Конвенції після консультацій з урядом, що запрошує.

284 2. За один рік до дати відкриття асамблеї або конференції Генеральний секретар, після консультації з директором зацікавленого Бюро, направляє запрошення:

285 a) адміністрації кожного Члена Союзу;

286 b) об'єднанням чи організаціям, уповноваженим відповідно до статті 19 цієї Конвенції брати участь у роботі зацікавленого Сектора;

287 c) регіональним організаціям електрозв'язку, згаданим у статті 43 Статуту;

288 d) міжурядовим організаціям, що експлуатують супутникові системи;

289 e) будь-якій іншій регіональній або міжнародній організації, пов'язаній з тематикою асамблеї або конференції.

290 3. Генеральний секретар також звертається до таких організацій або установ з проханням направити спостерігачів:

291 a) Організації Об'єднаних Націй;

292 b) спеціалізованим установам Організації Об'єднаних Націй і Міжнародному агентству з атомної енергії.

293 4. Відповіді мають бути отримані Генеральним секретарем не пізніше ніж за один місяць до відкриття асамблеї або конференції і мають містити якнайповнішу інформацію про склад делегації або представництво.

294 5. Генеральний секретаріат і обрані службовці Союзу представляються на асамблеї або конференції з правом дорадчого голосу.

295 6. На асамблею або конференцію допускаються:

296 a) делегації;

297 b) спостерігачі від організацій і установ, запрошених відповідно до пп. 287 - 289 і 291, 292 вище;

298 c) представники об'єднань або організацій, згаданих у п. 286 вище.

Стаття 26
Порядок скликання або відміни всесвітніх конференцій або асамблей радіозв'язку на прохання Членів Союзу або за пропозицією Ради

299 1. Порядок, який належить застосовувати під час скликання другої всесвітньої конференції по стандартизації електрозв'язку між двома Повноважними конференціями і визначення місця і точних дат її проведення, а також під час відміни другої всесвітньої конференції радіозв'язку або другої асамблеї радіозв'язку, наводиться в таких положеннях.

300 2. (1) Члени Союзу, які бажають, щоб була скликана друга всесвітня конференція по стандартизації електрозв'язку, повідомляють про це Генерального секретаря, зазначаючи при цьому запропоновані місце і дати проведення конференції.

301 (2) Після одержання аналогічних прохань не менше ніж від однієї чверті Членів Союзу Генеральний секретар негайно сповіщає про це найвідповіднішими засобами електрозв'язку всіх Членів Союзу і просить їх сповістити його протягом шести тижнів про їх згоду або незгоду з цією пропозицією.

302 (3) Якщо більшість Членів Союзу, визначена відповідно до п. 47 цієї Конвенції, приймає пропозицію в цілому, тобто якщо вона схвалює запропоновані місце і дати проведення, то Генеральний секретар негайно повідомляє про це найвідповіднішими засобами електрозв'язку всіх Членів Союзу.

303 (4) Якщо прийнята пропозиція передбачає скликання конференції поза місцем перебування Союзу, то Генеральний секретар за згодою зацікавленого уряду вживає необхідних заходів для скликання конференції.

304 (5) Якщо з пропозицією в цілому (місце і дати проведення) не згодна більшість Членів Союзу, визначена відповідно до п. 47 цієї Конвенції, то Генеральний секретар інформує Членів Союзу про одержані відповіді і запрошує їх висловити протягом шести тижнів після дати одержання остаточну думку щодо спірного пункту або пунктів.

305 (6) Ці пункти вважаються прийнятими, якщо вони схвалені більшістю Членів Союзу, визначеною відповідно до п. 47 цієї Конвенції.

306 3. (1) Будь-який Член Союзу, який бажає відмінити другу всесвітню конференцію радіозв'язку або другу асамблею радіозв'язку, повідомляє про це Генерального секретаря. Після одержання аналогічних прохань не менше ніж від однієї чверті Членів Союзу Генеральний секретар негайно сповіщає про це найвідповіднішими засобами електрозв'язку всіх Членів Союзу і просить їх повідомити йому протягом шести місяців про їхню згоду або незгоду з цією пропозицією.

307 (2) Якщо більшість Членів Союзу, визначена відповідно до п. 47 цієї Конвенції, приймає пропозицію, то Генеральний секретар негайно повідомляє про це найвідповіднішими засобами електрозв'язку всіх Членів Союзу і конференція відміняється.

308 4. Процедура, зазначена в пп. 301 - 307 вище, за винятком п. 306, також застосовується в тому випадку, коли пропозиція про скликання другої всесвітньої конференції по стандартизації електрозв'язку або про відміну другої всесвітньої конференції радіозв'язку або другої асамблеї радіозв'язку виходить від Ради.

309 5. Будь-який Член Союзу, який бажає скликання всесвітньої конференції по міжнародному електрозв'язку, пропонує це Повноважній Конференції; порядок денний, місце і точні дати проведення такої конференції визначаються відповідно до положень статті 3 цієї Конвенції.

Стаття 27
Порядок скликання регіональних конференцій на прохання Членів Союзу або за пропозицією Ради

310 У випадку регіональних конференцій процедура, описана в пп. 300 - 305 цієї Конвенції, застосовується лише щодо Членів Союзу відповідного району. Якщо конференція скликається за ініціативою Членів Союзу цього району, то досить, щоб Генеральний секретар одержав аналогічні прохання від однієї чверті загального числа Членів Союзу цього району. Процедура, описана в пп. 301 - 305 цієї Конвенції, також застосовна в тому випадку, коли пропозиція про скликання такої конференції виходить від Ради.

Стаття 28
Положення про конференції, що скликаються при відсутності уряду, який запрошує

311 Якщо конференція скликається без уряду, що запрошує, то застосовуються положення статей 23, 24 і 25 цієї Конвенції. Генеральний секретар після одержання згоди уряду Швейцарської Конфедерації вживає необхідних заходів по скликанню і організації конференції в місці перебування Союзу.

Стаття 29
Зміна місця або дат проведення конференції

312 1. Положення статей 26 і 27 цієї Конвенції по скликанню конференції застосовуються за аналогією і в тому випадку, коли йдеться про зміну місця і/або точних дат проведення конференції на прохання Членів Союзу або за пропозицією Ради. Проте подібні зміни можуть бути зроблені лише в тому випадку, коли за них висловилась більшість зацікавлених Членів Союзу, визначена відповідно до положень п. 47 цієї Конвенції.

313 2. Будь-який Член Союзу, який пропонує змінити місце або точні дати проведення конференції, зобов'язаний сам заручитися підтримкою необхідної кількості інших Членів Союзу.

314 3. У належному випадку Генеральний секретар сповіщає у повідомленні, про яке йдеться в п. 301 цієї Конвенції, про вірогідні фінансові наслідки зміни місця або дат, наприклад, якщо вже зроблені витрати на підготовку конференції у спочатку вибраному місці.

Стаття 30
Терміни і порядок подання пропозицій і звітів на конференції

315 1. Положення цієї статті застосовуються до Повноважної конференції, всесвітніх і регіональних конференцій радіозв'язку, а також до всесвітніх конференцій по міжнародному електрозв'язку.

316 2. Негайно після розсилання запрошень Генеральний секретар просить Членів Союзу надіслати йому не пізніше ніж за чотири місяці до початку конференції свої пропозиції щодо роботи конференції.

317 3. Будь-яка пропозиція, прийняття якої спричиняється до зміни тексту Статуту або цієї Конвенції або до перегляду Адміністративних регламентів, повинна мати посилання на номери пунктів тих частин тексту, які потребують такої зміни або перегляду. У кожному випадку мають бути наведені мотиви пропозиції у найкоротшій формі.

318 4. Кожна пропозиція, одержана від Члена Союзу, анотується Генеральним секретарем, щоб зазначити її походження шляхом умовного позначення, встановленого Союзом для цього Члена Союзу. Якщо пропозицію подали спільно кілька Членів Союзу, то вона в міру можливості позначається умовним позначенням, прийнятим для кожного Члена Союзу.

319 5. Генеральний секретар розсилає пропозиції в міру їх надходження всім Членам Союзу.

320 6. Генеральний секретар збирає і систематизує пропозиції, одержані від адміністрацій, і розсилає їх у міру надходження Членам Союзу, але в будь-якому разі не пізніше ніж за чотири місяці до відкриття конференції. Обрані службовці і персонал Союзу, а також спостерігачі і представники, які можуть бути присутніми на конференціях відповідно до належних положень цієї Конвенції, не правомочні подавати пропозиції.

321 7. Генеральний секретар також збирає звіти, одержані від Членів Союзу, Ради і Секторів Союзу, а також рекомендації конференцій і розсилає їх Членам Союзу разом з будь-якими звітами Генерального секретаря не пізніше ніж за чотири місяці до відкриття конференції.

322 8. Пропозиції, одержані після граничного строку, зазначеного в п. 316 вище, розсилаються негайно Генеральним секретарем всім Членам Союзу.

323 9. Положення цієї Статті застосовуються не на шкоду положенням процедури внесення поправок, що міститься в Статті 55 Статуту і Статті 42 цієї Конвенції.

Стаття 31
Повноваження на конференціях

324 1. Делегація, що направляється Членом Союзу на Повноважну Конференцію, конференцію радіозв'язку або на всесвітню конференцію по міжнародному електрозв'язку, має бути наділена належними повноваженнями згідно з пп. 325 - 331 нижче.

325 2. (1) Акредитування делегацій на Повноважних конференціях проводиться шляхом повноважень, підписаних главою держави, главою уряду або міністром закордонних справ.

326 (2) Акредитування делегацій на інших конференціях, зазначених у п. 324 вище, проводиться шляхом повноважень, підписаних главою держави, главою уряду, міністром закордонних справ або міністром, у відання якого входять питання, що розглядаються на конференції.

327 (3) За умови підтвердження, що виходить від властей, зазначених у пп. 325 або 326 вище, і одержаного до підписання Заключних актів, делегація може бути тимчасово уповноважена главою дипломатичного представництва зацікавленого Члена Союзу при уряді тієї країни, де проводиться конференція. Якщо конференція проходить у Швейцарській Конфедерації, то делегація може бути також тимчасово уповноважена главою постійного представництва зацікавленого Члена Союзу при Відділенні Організації Об'єднаних Націй в Женеві.

328 3. Повноваження приймаються в тому разі, якщо вони підписані однією з компетентних осіб, зазначених в пп. 325 - 327 вище, і відповідають одній з таких умов:

329 - вони надають делегації всі повноваження;

330 - вони дозволяють делегації представляти свій уряд без яких-небудь обмежень;

331 - вони надають делегації або деяким її членам право підписувати Заключні акти.

332 4. (1) Делегація, повноваження якої визнані пленарним засіданням дійсними, має право голосувати від імені зацікавленого Члена Союзу за умови додержання положень пп. 169 і 210 Статуту, а також підписувати Заключні акти.

333 (2) Делегація, повноваження якої не визнані пленарним засіданням дійсними, не має права ні голосувати, ні підписувати Заключні акти доти, поки таке положення не буде врегульовано.

334 5. Повноваження мають бути представлені в секретаріат конференції якомога раніше. Спеціальній комісії, як вона визначена в п. 361 цієї Конвенції, доручається їх перевірка; вона подає пленарному засіданню звіт про свої висновки в строк, встановлений цим засіданням. Під час чекання рішення пленарного засідання відносно повноважень будь-яка делегація має право брати участь у роботі конференції і голосувати від імені зацікавленого Члена Союзу.

335 6. Як правило, Члени Союзу повинні прагнути посилати на конференції Союзу свої власні делегації. Однак, якщо Член Союзу через особливі причини не може прислати свою власну делегацію, він може уповноважити делегацію будь-якого іншого Члена Союзу голосувати і підписувати документи від його імені. Така передача повноважень має бути засвідчена документом, підписаним однією з осіб, зазначених у пп. 325 або 326 вище.

336 7. Делегація, що має право голосу, може доручити іншій делегації, що має право голосу, голосувати за неї протягом одного або кількох засідань, на яких вона не може бути присутньою. В такому випадку вона завчасно повідомляє про це голову конференції у письмовій формі.

337 8. Делегація не може використати більше, ніж один голос за дорученням.

338 9. Повноваження і передача повноважень, про які повідомлено телеграмою, не приймаються. Однак приймаються телеграфні відповіді на питання голови або секретаріату конференції щодо роз'яснень положень про повноваження.

339 10. Член Союзу або повноважне об'єднання чи організація, які збираються направити делегацію або представників на конференцію по стандартизації електрозв'язку, на конференцію по розвитку електрозв'язку або на асамблею радіозв'язку, інформує про це директора Бюро відповідного Сектору і вказує прізвища і функції членів делегації або представників.

Глава III
Внутрішній регламент

Стаття 32
Внутрішній регламент конференцій та інших зборів

340 Внутрішній регламент застосовується не на шкоду положенням, що стосуються процедури змін і містяться в статті 55 Статуту і в статті 42 цієї Конвенції.

1. Порядок розташування місць

341 На засіданнях конференції делегації розташовуються в алфавітному порядку назв Членів Союзу, що представляються французькою мовою.

2. Відкриття конференції

342 1. (1) До засідання, яким відкривається конференція, проводиться засідання глав делегацій, на якому складається порядок денний першого пленарного засідання і вносяться пропозиції щодо організації і призначення голів і заступників голів конференції та її комісій з урахуванням принципів ротації, географічного розподілу, необхідної компетентності і положень п. 346 нижче.

343 (2) Голова наради глав делегацій призначається відповідно до положень пп. 344 і 345 нижче.

344 2. (1) Конференцію відкриває особа, яку призначив уряд, що запрошує.

345 (2) Якщо немає уряду, що запрошує, її відкриває найстарший за віком глава делегації.

346 3. (1) Голова конференції обирається на першому пленарному засіданні; звичайно, ним буває особа, призначена урядом, що запрошує.

347 (2) Якщо немає уряду, що запрошує, то голова обирається з врахуванням пропозиції, внесеної главами делегацій на нараді, згаданій в п. 342 вище.

348 4. Крім того, на першому пленарному засіданні:

349 a) обираються заступники голови конференції;

350 b) створюються комісії конференції і обираються голови і заступники голів цих комісій;

351 c) призначається секретаріат конференції відповідно до п. 97 цієї Конвенції; секретаріат може поповнюватися при необхідності за рахунок персоналу, виділеного адміністрацією уряду, що запрошує.

3. Права голови конференції

352 1. Крім всіх інших прав, що надаються йому цим внутрішнім регламентом, голова відкриває і закриває пленарні засідання, керує дебатами, слідкує за додержанням внутрішнього регламенту, дає слово ораторам, ставить питання на голосування і оголошує про прийняті рішення.

353 2. Він здійснює загальне керівництво роботою конференції і стежить за додержанням порядку на пленарних засіданнях. Він ухвалює постанови за пропозиціями процедурного характеру і виступами по порядку ведення засідання і, зокрема, має право вносити пропозиції про відстрочку або припинення дебатів з якого-небудь питання, про перерву або закриття засідання. Він може також, якщо вважає це за необхідне, прийняти рішення відкласти скликання пленарного засідання.

354 3. Обов'язком голови є охорона права кожної делегації вільно і повно висловлювати свою думку щодо питання, яке обговорюється.

355 4. Він стежить за тим, щоб дебати обмежувались питанням, яке обговорюється, і може перервати будь-якого оратора, який відхиляється від теми, щоб нагадати йому про необхідність дотримуватися питання, що розглядається.

4. Створення комісій

356 1. Пленарне засідання може створювати комісії для розгляду питань, представлених на обговорення конференції. Ці комісії можуть створювати підкомісії. Комісії і підкомісії можуть в свою чергу створювати робочі групи.

357 2. Підкомісії і робочі групи створюються тільки в разі необхідності.

358 3. Згідно з положеннями пп. 356 і 357 вище створюються такі комісії:

4.1. Керівна комісія

359 a) Ця комісія звичайно складається з голови конференції або зборів, який є її головою, заступників голови конференції і голів і заступників голів комісій;

360 b) Керівна комісія координує всі питання, спрямовані на здійснення чіткого проведення роботи, і планує порядок і кількість засідань, уникаючи по можливості одночасного проведення засідань у зв'язку з обмеженою кількістю членів деяких делегацій.

4.2. Комісія по перевірці повноважень

361 Повноважна конференція, конференція радіозв'язку або всесвітня конференція по міжнародному електрозв'язку призначають комісію по перевірці повноважень, мандат якої полягає в перевірці повноважень делегацій на цих конференціях. Ця комісія подає звіт зі своїми висновками пленарному засіданню в строки, які визначає пленарне засідання.

4.3. Редакційна комісія

362 a) Тексти, що їх готують різні комісії, сформульовані, наскільки це можливо, в їх остаточному вигляді самими комісіями з урахуванням висловлених думок, передаються до редакційної комісії, яка обробляє їх за формою, не змінюючи суті, і при необхідності об'єднує їх з тими частинами текстів, які лишилися без змін.

363 b) Редакційна комісія подає тексти пленарному засіданню, яке або схвалює їх, або передає їх назад відповідній комісії для подальшого вивчення.

4.4. Комісія бюджетного контролю

364 a) Під час відкриття кожної конференції пленарне засідання призначає комісію бюджетного контролю для визначення рівня організації та умов, наданих делегатам для роботи, а також для розгляду і затвердження рахунків по витратах протягом всього періоду роботи конференції. Крім членів делегацій, які бажають взяти участь у цій комісії, до неї входять представники Генерального секретаря, директора зацікавленого Бюро і, якщо є уряд, що запрошує, представник останнього.

365 b) До повного використання бюджету, затвердженого Радою для цієї конференції, комісія бюджетного контролю разом із секретаріатом конференції подає пленарному засіданню доповідь про попередній стан витрат. Пленарне засідання бере її до уваги під час вирішення питання про те, чи виправдовують досягнуті результати продовження конференції після того, як буде повністю вичерпаний затверджений бюджет.

366 c) У кінці кожної конференції комісія бюджетного контролю подає пленарному засіданню звіт, в якому максимально точно відбивається підрахована загальна сума витрат конференції, а також дається оцінка витрат, які можуть бути викликані реалізацією рішень, прийнятих цією конференцією.

367 d) Після розгляду і затвердження цього звіту на пленарному засіданні він направляється разом з усіма зауваженнями Генеральному секретарю для подання Раді на її наступній звичайній сесії.

5. Склад комісій

5.1. Повноважні конференції

368 Комісії складаються з делегатів Членів Союзу і спостерігачів, зазначених у п. 269 цієї Конвенції, які висловили бажання брати в них участь або які були призначені на пленарному засіданні.

5.2. Конференції радіозв'язку і всесвітні конференції міжнародного електрозв'язку

369 Комісії складаються з делегатів Членів Союзу, спостерігачів і представників, зазначених у пп. 278 - 280 цієї Конвенції, які висловили бажання брати в них участь або які були призначені на пленарному засіданні.

5.3. Асамблеї радіозв'язку, конференції по стандартизації електрозв'язку, і конференції по розвитку електрозв'язку

370 На додаток до делегатів Членів Союзу і спостерігачів, про які йдеться в пп. 259 - 262 цієї Конвенції, в асамблеях радіозв'язку і комісіях конференцій по стандартизації електрозв'язку і конференцій по розвитку електрозв'язку можуть брати участь представники будь-якого об'єднання або організації, які включені до відповідного списку, про який йдеться в п. 237 цієї Конвенції.

6. Голови і заступники голів підкомісій

371 Голова кожної комісії пропонує своїй комісії кандидатури на пости голів і заступників голів підкомісій, що утворюються цією комісією.

7. Скликання засідань

372 Про пленарні засідання, засідання комісій, підкомісій і робочих груп оголошується завчасно в місці проведення конференції.

8. Пропозиції, подані до відкриття конференції

373 Пропозиції, подані до відкриття конференції, розподіляються пленарним засіданням між відповідними комісіями, утвореними згідно з розділом 4 цього внутрішнього регламенту. Однак пленарне засідання може само розглядати будь-яку пропозицію.

9. Пропозиції або поправки, подані під час конференції

374 1. Пропозиції або поправки, подані після відкриття конференції, передаються голові конференції, голові відповідної комісії або до секретаріату конференції для опублікування і розповсюдження їх як документів конференції.

375 2. Ніякі пропозиції або поправки у письмовому вигляді не можуть бути подані, якщо вони не підписані главою відповідної делегації або його заступником.

376 3. Голова конференції, комісії, підкомісії або робочої групи може в будь-який час подавати пропозиції, що сприяють прискоренню ходу дебатів.

377 4. Будь-яка пропозиція або поправка мають у точному і ясному формулюванні викладати текст, що підлягає розгляду.

378 5. (1) Голова конференції або голова відповідної комісії, підкомісії або робочої групи вирішує в кожному окремому випадку, чи можуть пропозиція або поправка, внесені на засіданні, бути викладені усно, чи вони мають бути представлені у письмовому вигляді для опублікування і розповсюдження, як це передбачено в п. 374 вище.

379 (2) Як правило, тексти всіх важливих пропозицій, що підлягають голосуванню, розповсюджуються завчасно робочими мовами конференції, щоб їх можна було вивчити до обговорення.

380 (3) Поряд з цим, голова конференції, одержавши пропозиції або поправки, про які йдеться в п. 374 вище, направляє їх залежно від обставин до відповідної комісії або на пленарне засідання.

381 6. Кожна повноважна особа може зачитати або попросити оголосити на пленарному засіданні будь-яку подану їй у ході конференції пропозицію або поправку і викласти мотиви їх подання.

10. Умови, необхідні для обговорення або для прийняття рішення, або для голосування відносно будь-якої пропозиції чи поправки

382 1. Жодна пропозиція чи поправка не можуть ставитись на обговорення, якщо в момент їх розгляду вони не були підтримані принаймні однією іншою делегацією.

383 2. Після належної підтримки будь-яка пропозиція або поправка виносяться на обговорення, потім щодо них приймається рішення, якщо необхідно, шляхом голосування.

11. Пропущені або відкладені пропозиції чи поправки

384 Якщо яка-небудь пропозиція або поправка були пропущені або їх розгляд було відкладено, то делегація, що їх подала, повинна простежити за тим, щоб вони були обговорені пізніше.

12. Правила ведення дебатів на пленарних засіданнях

12.1 Кворум

385 Для того, щоб на пленарному засіданні могло бути проведене голосування, яке мало б законну силу, на ньому мають бути присутні або бути представлені більше половини делегацій, які акредитовані і мають право голосу.

12.2. Порядок обговорення

386 (1) Особи, які бажають взяти слово, можуть це зробити лише за згодою голови. Як правило, вони починають свої виступи з повідомлення про те, в якому статусі вони виступають.

387 (2) Кожний, кому надається слово, повинен говорити повільно і чітко, розділяючи слова і роблячи необхідні паузи з тим, щоб дати можливість всім зрозуміти свою думку.

12.3. Пропозиції і питання щодо порядку ведення

388 (1) У ході дебатів будь-яка делегація, коли вона визнає це необхідним, може внести пропозицію щодо порядку ведення або порушити будь-яке питання процедурного характеру, які вирішуються негайно головою відповідно до цього внутрішнього регламенту. Будь-яка делегація може опротестувати рішення голови, яке, однак, повністю лишається в силі, якщо воно не відміняється більшістю присутніх делегацій, що голосують.

389 (2) Делегація, що подає пропозицію щодо порядку ведення, у своєму виступі не може говорити по суті питання, яке розглядається.

12.4. Черговість розгляду пропозицій і питань щодо порядку ведення

390 Порядок черговості розгляду пропозицій і питань щодо порядку ведення, про які йдеться в п. 388 цієї Конвенції, є таким:

391 a) будь-яке питання щодо порядку ведення, яке стосується застосування цього внутрішнього регламенту, включаючи процедури голосування;

392 b) переривання засідання;

393 c) тимчасове припинення засідання;

394 d) відстрочка дебатів по обговорюваному питанню;

395 e) припинення дебатів по обговорюваному питанню;

396 f) будь-які інші пропозиції або питання по порядку ведення, які можуть бути подані і черговість розгляду яких встановлюється головою.

12.5. Пропозиція про перерву або тимчасове припинення засідання

397 Під час обговорення якого-небудь питання делегація може запропонувати перервати або тимчасово припинити засідання, виклавши при цьому мотив пропозиції. Якщо ця пропозиція підтримується, то слово надається двом ораторам, які виступили проти пропозиції і лише з цього питання, після чого пропозиція ставиться на голосування.

12.6. Пропозиція про відстрочку дебатів

398 Під час обговорення якого-небудь питання делегація може запропонувати відстрочити дебати на певний строк. Якщо така пропозиція ставиться на обговорення, в ньому можуть брати участь три оратори, не враховуючи того, хто її подав; один за пропозицію і два проти, після чого ця пропозиція ставиться на голосування.

12.7. Пропозиція про припинення дебатів

399 Делегація може в будь-який час запропонувати припинити дебати по обговорюваному питанню. В цьому випадку слово надається тільки двом ораторам, що виступають проти припинення дебатів, після чого пропозиція ставиться на голосування. Якщо пропозиція приймається, то голова відразу ж пропонує приступити до голосування по обговорюваному питанню.

12.8. Обмеження тривалості виступів

400 (1) В разі необхідності пленарне засідання може обмежити тривалість і число виступів однієї і тієї ж делегації з певного питання.

401 (2) Проте з процедурних питань голова обмежує тривалість кожного виступу максимально п'ятьма хвилинами.

402 (3) Якщо оратор не вкладається в наданий йому для виступу час, то голова повідомляє про це збори і просить оратора швидше закінчити свій виступ.

12.9. Закриття списку ораторів

403 (1) У ході дебатів голова може зачитати список ораторів, що записалися. Він включає до нього інші делегації, які висловили бажання взяти слово, і за згодою зборів може оголосити цей список закритим. Однак, як виняток, голова може, якщо вважає необхідним, надати право відповісти на будь-якій попередній виступ навіть після закриття списку.

404 (2) Після того, як список ораторів вичерпаний, голова оголошує про припинення дебатів по обговорюваному питанню.

12.10. Питання компетенції

405 Питання компетенції, що можуть виникнути, повинні розв'язуватись до проведення голосування по суті обговорюваного питання.

12.11. Зняття пропозиції і подання її знову

406 Автор якої-небудь пропозиції може зняти її до того, як вона поставлена на голосування. Будь-яка знята таким чином пропозиція, незалежно від того, чи подані до неї поправки чи ні, може бути знову подана чи обговорена як автором поправки, так і будь-якою іншою делегацією.

13. Право голосу

407 1. На всіх засіданнях конференції делегація Члена Союзу, належним чином уповноважена цим Членом Союзу для участі в роботі конференції, має згідно зі Статтею 3 Статуту право на один голос.

408 2. Делегація Члена Союзу здійснює своє право голосу згідно з умовами, викладеними в СТАтті 31 цієї Конвенції.

409 3. Якщо який-небудь Член Союзу не представлений адміністрацією на асамблеї радіозв'язку, всесвітній конференції по стандартизації електрозв'язку або конференції по розвитку електрозв'язку, представники визнаних експлуатаційних організацій зацікавленого Члена Союзу мають усі разом, незалежно від їх числа, право тільки на один голос з урахуванням положень п. 239 цієї Конвенції. Положення пп. 335 - 338 цієї Конвенції щодо передачі права голосу відносяться до вищезазначених конференцій.

14. Голосування

14.1. Визначення більшості

410 (1) Більшість становить більше ніж половину присутніх і голосуючих делегацій.

411 (2) Під час визначення більшості делегації, що утрималися від голосування, не враховуються.

412 (3) У разі рівності голосів пропозиція або поправка вважаються відхиленими.

413 (4) Під час застосування цього внутрішнього регламенту делегація, яка висловилася за пропозицію або проти неї, вважається делегацією, "що присутня і голосує".

14.2. Неучасть у голосуванні

414 Делегації, що присутні, але не беруть участі в якому-небудь голосуванні або ясно заявляють про своє небажання брати участь у ньому, не вважаються ні відсутніми для визначення кворуму згідно з п. 385 цієї Конвенції, ні такими, що утрималися при застосуванні положень п. 416 нижче.

14.3. Особлива більшість

415 Більшість щодо прийняття в Члени Союзу встановлюється по статтею 2 Статуту.

14.4. Наявність більше п'ятдесяти відсотків таких, що утрималися

416 Коли число таких, що утрималися, перевищує половину числа поданих голосів (за, проти, утрималися), розгляд обговорюваного питання відкладається до наступного засідання, на якому ті, що утрималися, не будуть більше братися до уваги.

14.5. Порядок голосування

417 (1) Порядок голосування може бути таким:

418 a) як правило, підняттям рук, якщо не було запиту щодо поіменного голосування, яке виконується по пункту b), або щодо таємного голосування, яке виконується по пункту c);

419 b) поіменним голосуванням в алфавітному порядку назв Членів Союзу французькою мовою, які присутні і мають право голосу:

420 1. Якщо принаймні дві делегації, які присутні і мають право голосу, просять про це до початку голосування і якщо не було запиту щодо таємного голосування по пункту c), або

421 2. Якщо немає явної більшості при голосуванні по пункту a);

422 c) таємним голосуванням, якщо цього вимагали до початку голосування не менше п'яти присутніх делегацій, що мають право голосу.

423 (2) До початку голосування голова розглядає всі прохання відносно способу голосування і потім офіційно оголошує порядок голосування, який буде застосовуватись, і питання, яке ставиться на голосування. Потім він оголошує початок голосування. Після проведення голосування він оголошує його результати.

424 (3) У разі таємного голосування секретаріат відразу ж вживає всіх необхідних заходів для забезпечення таємниці голосування.

425 (4) При наявності відповідної електронної системи і за рішенням конференції голосування можна проводити за допомогою такої системи.

14.6. Заборона переривати голосування, коли воно почалося

426 Коли голосування розпочалось, жодна делегація не може його переривати, якщо тільки не ставиться процедурне питання в зв'язку з порядком проведення голосування. Процедурне питання не може в себе включати яку-небудь пропозицію, яка спричиняється до змін у голосуванні, що проводиться, або до змін суті питання, поставленого на голосування. Голосування починається з оголошення голови про те, що голосування почалось, і закінчується після оголошення головою його результатів.

14.7. Мотиви голосування

427 Після проведення голосування голова надає слово тим делегаціям, які забажали пояснити мотиви свого голосування.

14.8. Голосування пропозиції частинами

428 (1) На вимогу автора якої-небудь пропозиції, або коли засідання вважає це потрібним, або коли це за згодою автора пропонує голова, пропозиція ділиться на частини і ці частини ставляться на голосування окремо. Прийняті частини пропозиції ставляться потім на голосування в цілому.

429 (2) Якщо всі частини пропозиції відхиляються, то вся пропозиція в цілому також вважається відхиленою.

14.9. Порядок голосування по пропозиціях, що стосуються одного і того ж питання

430 (1) При наявності кількох пропозицій щодо одного і того ж питання ці пропозиції ставляться на голосування в порядку їх подання, якщо тільки засідання не приймає іншого рішення.

431 (2) Після кожного голосування засідання вирішує, чи ставити на голосування наступну пропозицію, чи ні.

14.10. Поправки

432 (1) Всяка пропозиція, що складається лише з виключення якої-небудь частини первісної пропозиції, доповнення до неї або її зміни чи перегляду частини цієї пропозиції, вважається поправкою.

433 (2) Будь-яка поправка до пропозиції, прийнята делегацією, що пропозицію подала, відразу ж включається у первісний текст цієї пропозиції.

434 (3) Жодна пропозиція, подана з метою зміни, не вважається поправкою, якщо збори вважають, що вона не сумісна з первісною пропозицією.

14.11. Голосування по поправках

435 (1) Якщо до пропозиції подається поправка, то вона ставиться на голосування в першу чергу.

436 (2) Якщо до пропозиції подано кілька поправок, то перш за все голосується та поправка, яка найбільше відрізняється від первісного тексту. Якщо ця поправка не одержує підтримки більшості голосуючих, то після цього на голосування ставиться та з поправок, що лишилися, яка, в свою чергу, найдальша від первісного тексту, і так далі доти, поки одна з наступних поправок не одержить підтримки більшості; якщо всі подані поправки були розглянуті і вони не одержали більшості, то на голосування ставиться перша пропозиція без поправок.

437 (3) Якщо приймаються одна або кілька поправок, то потім ставиться на голосування сама пропозиція з відповідними змінами.

14.12. Повторне голосування

438 (1) В комісіях, підкомісіях або робочих групах конференції або зборів пропозиція, частина пропозиції або поправка, по яких вже було прийнято рішення голосуванням в одній з комісій, підкомісій або одній з робочих груп, не можуть знову ставитись на голосування у тій же самій комісії, підкомісії або робочій групі. Це положення застосовується незалежно від обраної процедури голосування.

439 (2) На пленарних засіданнях пропозиція, частина пропозиції або поправка не ставиться знову на голосування, якщо тільки:

440 a) про це не попросить більшість Членів Союзу, які мають право голосу; і

441 b) не зроблений запит про повторне голосування принаймні через день після проведення голосування.

15. Ведення дебатів і порядок голосування в комісіях і підкомісіях

442 1. Голови комісій і підкомісій мають ті ж права і обов'язки, які згідно з розділом 3 цього внутрішнього регламенту має голова конференції.

443 2. Положення, які містяться в розділі 12 цього внутрішнього регламенту відносно порядку проведення дебатів на пленарному засіданні, стосуються також дебатів у комісіях і підкомісіях, за винятком питання кворуму.

444 3. Положення розділу 14 цього внутрішнього регламенту застосовуються також до голосування, що проводиться в комісіях і підкомісіях.

16. Застереження

445 1. Як правило, будь-яка делегація, думку якої не поділяють решта делегацій, має прагнути в міру можливості до точки зору більшості.

446 2. Однак, якщо делегація вважає, що яке-небудь рішення конференції носить такий характер, що її уряд не буде вважати себе зобов'язаним додержуватись поправок до Статуту або цієї Конвенції, або перегляду Адміністративних регламентів, ця делегація може зробити застереження, остаточні або тимчасові, щодо цього рішення; такі застереження можуть бути зробленими делегацією від імені Члена Союзу, що не бере участі в роботі конференції, який дав цій делегації право підписувати Заключні акти за дорученням відповідно до положень статті 31 цієї Конвенції.

17. Протоколи пленарних засідань

447 1. Протоколи пленарних засідань ведуться секретаріатом конференції, який забезпечує роздачу їх делегаціям якомога швидше і в будь-якому разі не пізніше ніж через п'ять робочих днів після кожного засідання.

448 2. Після роздачі протоколів делегації можуть подати до секретаріату конференції в письмовому вигляді ті поправки, які вони вважають потрібним внести, що має бути зроблено в найкоротший термін. Це не позбавляє їх права усно подавати зміни в ході засідання, на якому ці протоколи затверджуються.

449 3. (1) Як правило, в протоколах містяться лише пропозиції і висновки, а також якнайстисліше викладення їх основних мотивів.

450 (2) Однак будь-яка делегація має право вимагати включення в протокол у стислому викладенні або повністю будь-якої заяви, зробленою нею в ході дебатів. У цьому випадку делегація повинна, як правило, заявити про це на початку виступу з тим, щоб полегшити роботу доповідачів. Крім того, вона повинна сама подати текст до секретаріату конференції протягом двох годин після закінчення засідання.

451 4. Правом включення заяв до протоколу, яке надається в п. 450 вище, у всіх випадках належить користуватися помірно.

18. Протоколи і звіти комісій і підкомісій

452 1. (1) Протоколи дебатів на зборах комісій і підкомісій послідовно ведуться секретаріатом конференції, який забезпечує їх роздачу делегаціям не пізніше ніж через п'ять робочих днів після кожного засідання. Ці протоколи відбивають основні обговорювані питання і різні думки, які належить відмітити, а також всі пропозиції і висновки, які випливають з дебатів у цілому.

453 (2) Проте будь-яка делегація має право застосовувати положення п. 450 вище.

454 (3) Правом, яке надається за п. 453 вище, за будь-яких обставин слід користуватися помірно.

455 2. Комісії і підкомісії можуть складати будь-які проміжні звіти, які вони визнають необхідними, і після завершення своєї роботи, якщо цього вимагатимуть обставини, вони можуть подати заключний звіт, де в стислій формі дається огляд пропозицій і висновків, що випливають з розгляду поставлених перед ними питань.

19. Схвалення протоколів, зведених звітів і доповідей

456 1. (1) Як правило, на початку кожного пленарного засідання або зборів комісії чи підкомісії голова запитує, чи є у делегацій будь-які зауваження по протоколу або у випадку комісій або підкомісій по зведеному звіту попереднього засідання. Ці документи вважаються схваленими, якщо до секретаріату не надійшло ніяких поправок або не зроблено ніяких усних заперечень. У противному разі до протоколу або до звіту вносяться необхідні поправки.

457 (2) Кожний проміжний або заключний звіт має бути схвалений відповідною комісією чи підкомісією.

458 2. (1) Протоколи попередніх пленарних засідань перевіряються і затверджуються головою.

459 (2) Звіти попередніх засідань кожної комісії або підкомісії перевіряються і затверджуються головою цієї комісії або підкомісії.

20. Нумерація

460 1. Нумерація глав, статей і параграфів текстів, що підлягають перегляду, зберігається до першого читання на пленарному засіданні. Добавлені частини тимчасово позначаються номером попереднього параграфа у первісному тексті з доданням букв "А", "В" і т. д.

461 2. Остаточна нумерація глав, статей і параграфів після їх прийняття в першому читанні доручається звичайно редакційній комісії, але за рішенням пленарного засідання може бути доручена Генеральному секретарю.

21. Остаточне схвалення

462 Тексти Заключних актів Повноважної Конференції, конференції радіозв'язку або всесвітньої конференції по міжнародному електрозв'язку вважаються остаточними, якщо вони були схвалені при другому читанні на пленарному засіданні.

22. Підписання

463 Тексти Заключних актів, схвалені конференціями, зазначеними в п. 462 вище, подаються на підписання делегатам, уповноваженим на те згідно зі СТАттею 31 цієї Конвенції, в алфавітному порядку назв Членів Союзу французькою мовою.

23. Відносини з пресою і громадськістю

464 1. Офіційні повідомлення про роботу конференції передаються до друку лише з дозволу голови конференції.

465 2. У тій мірі, наскільки це можливо, преса і громадськість можуть бути присутні на конференції відповідно до директив, схвалених на зборах глав делегацій, про які йдеться в п. 342 вище, а також відповідно до практичних заходів, вжитих Генеральним секретарем. Присутність преси і громадськості ніяким чином не повинна заважати роботі зборів.

466 3. Інші збори Союзу не є відкритими для преси і громадськості, за винятком випадку, коли учасники відповідних зборів приймають інше рішення.

24. Пільги

467 Під час роботи конференції члени делегацій, представники Членів Ради, члени Радіорегламентарного комітету, вищі службовці Генерального секретаріату і Секторів Союзу, присутні на конференції, і персонал секретаріату Союзу, що обслуговує конференцію, мають право на звільнення від сплати поштових, телеграфних і телефонних тарифів, а також тарифів служби телекса в тій мірі, в якій уряд, що запрошує, домовився з іншим зацікавленим урядом і визнаними експлуатаційними організаціями.

Глава IV
Інші положення

Стаття 33
Фінанси

468 1. (1) Шкала, по якій кожний Член Союзу вибирає свій клас внесків відповідно до положень статті 28 Статуту, є такою:

клас 40 одиниць

клас 35 одиниць

клас 30 одиниць

клас 28 одиниць

клас 25 одиниць

клас 23 одиниці

клас 20 одиниць

клас 18 одиниць

клас 15 одиниць

клас 13 одиниць

клас 10 одиниць

клас 8 одиниць

клас 5 одиниць

клас 4 одиниці

клас 3 одиниці

клас 2 одиниці

клас 11/2 одиниці

клас 1 одиниця

клас 1/2 одиниці

клас 1/4 одиниці

клас 1/8 одиниці*

клас 1/16 одиниці*

____________
* Для найменш розвинутих країн, перелічених Організацією Об'єднаних Націй, а також для інших Членів Союзу, визначених Радою.

469 (2) Крім класів внесків, перелічених в п. 468 вище, будь-який Член Союзу може вибрати число одиниць внесків вище 40.

470 (3) Генеральний секретар сповіщає всіх Членів Союзу про рішення кожного Члена Союзу щодо вибраного ним класу внесків.

471 (4) Члени Союзу можуть у будь-який час вибрати клас внесків вище того, який вже був ними прийнятий.

472 2. (1) Кожний новий Член Союзу в рік свого приєднання виплачує внесок, що обчислюється з першого дня місяця приєднання.

473 (2) В разі денонсації Статуту і цієї Конвенції яким-небудь Членом Союзу його внесок виплачується до останнього дня місяця, в якому денонсація набуває чинності.

474 3. На належні суми нараховуються відсотки з початку кожного фінансового року Союзу в розмірі 3 % (трьох відсотків) річних протягом перших шести місяців і в розмірі 6 % (шести відсотків) річних, починаючи з сьомого місяця.

475 4. Щодо внесків організацій, згаданих у пп. 259 - 262, і об'єднань, що мають право брати участь у діяльності Союзу згідно з положеннями статті 19 цієї Конвенції, застосовуються такі положення.

476 5. Організації, про які йдеться у пп. 259 - 262 цієї Конвенції, та інші організації міжнародного характеру, що беруть участь у Повноважній Конференції, в Секторі Союзу або у всесвітній конференції по міжнародному електрозв'язку, беруть участь у покритті витрат конференцій або Сектора відповідно до пп. 479 - 481 нижче, залежно від випадку, якщо тільки вони не були звільнені Радою на взаємній основі.

477 6. Об'єднання або організації, що фігурують у списках, згаданих у п. 237 цієї Конвенції, беруть участь у покритті витрат Сектора відповідно до пп. 479 і 480 нижче.

478 7. Об'єднання або організації, що фігурують у списках, згаданих у п. 237 цієї Конвенції, і беруть участь у конференції по електрозв'язку, всесвітній конференції по міжнародному електрозв'язку або конференції чи асамблеї Сектора, членом якого вони не є, беруть участь у покритті витрат конференції або асамблеї відповідно до пп. 479 і 481 нижче.

479 8. Внески, про які йдеться в пп. 476, 477 і 478, вільно вибираються на основі шкали, що міститься в п. 468 вище, за винятком класів внесків в 1/4, 1/8 і 1/16 одиниці, які призначені виключно для Членів Союзу (останній виняток не стосується Сектора розвитку електрозв'язку); Генерального секретаря сповіщають про вибраний клас; будь-яке об'єднання або організація може в будь-який час вибрати клас внесків вище того, який був уже нею прийнятий.

480 9. Розмір одиниці внесків по оплаті витрат кожного Сектора встановлюється в 1/5 одиниці внесків Членів Союзу. Ці внески розглядаються як прибуток Союзу. Відсотки на них визначаються відповідно до положення п. 474 вище.

481 10. Розмір одиниці внесків по оплаті витрат конференції або асамблеї встановлюється шляхом поділу загального розміру бюджету цієї конференції або асамблеї на загальну кількість одиниць внесків Членів, що вносяться для оплати витрат Союзу. Ці внески розглядаються як прибуток Союзу. Відсотки на них, розмір яких визначений в п. 474 вище, нараховуються починаючи з шістдесятого дня після відправлення рахунків.

482 11. Зменшення числа одиниць внесків можливе лише відповідно до принципів, викладених у належних положеннях статті 28 Статуту.

483 12. У разі відмови від участі в роботі якого-небудь Сектору або припинення такої участі (див. п. 240 цієї Конвенції) внесок виплачується до останнього дня того місяця, коли відмова або припинення набуває чинності.

484 13. Продажна вартість публікацій визначається Генеральним секретарем з урахуванням того, що витрати на друк і розсилку, як правило, мають відшкодовуватись продажем цих публікацій.

485 14. Союз повинен мати резервний фонд, що складає оборотний капітал, який дозволяє покривати основні витрати і мати достатні наявні резерви, щоб по можливості не вдаватися до позик. Розміри резервного фонду встановлюються щороку Радою, виходячи з очікуваних потреб. У кінці кожного дворічного бюджетного періоду всі бюджетні кредити, які не були витрачені або укладені, віддаються на резервний фонд. Інші подробиці про цей фонд описані у Фінансовому регламенті.

486 15. (1) При погодженні з Координаційним комітетом Генеральний секретар може приймати добровільні внески грошима або натурою за умови, що обставини, пов'язані з такими добровільними внесками, відповідають цілям і програмам Союзу, а також програмам, які прийняті конференцією і відповідають Фінансовому регламенту, що містить особливі положення щодо прийняття і використання добровільних внесків.

487 (2) Про такі добровільні внески Генеральний секретар повідомляє Раді у фінансовому поточному звіті, а також у документі, де стисло описується кожний випадок походження, запропонованого використання і дій, розпочатих відносно кожного добровільного внеску.

Стаття 34
Фінансова відповідальність конференцій

488 1. Перш ніж приймати пропозиції або рішення, які мають фінансові наслідки, конференції Союзу мають врахувати всі аспекти фінансової діяльності Союзу з тим, щоб ці пропозиції не призвели до витрат, що перевищують кредити, на які може розраховувати Рада.

489 2. Ніяке рішення конференції не повинне здійснюватись, якщо воно призводить до прямого або непрямого збільшення витрат понад кредити, на які може розраховувати Рада.

Стаття 35
Мови

490 1. (1) На конференціях і зборах Союзу можуть використовуватись мови, відмінні від тих, які зазначені у відповідних положеннях статті 29 Статуту:

491 a) якщо Генеральному секретарю або директору відповідного Бюро висловлюється прохання забезпечити застосування однієї або кількох додаткових мов для усних або письмових перекладів за умови, що додаткові витрати, які виникають звідси, несуть ті Члени Союзу, які просили про це або підтримували це прохання;

492 b) якщо яка-небудь делегація сама організує за свій рахунок усний переклад з своєї рідної мови на будь-яку з мов, зазначених у відповідних положеннях статті 29 Статуту.

493 (2) У випадку, передбаченому в п. 491 вище, Генеральний секретар або директор зацікавленого Бюро задовольняють по можливості це прохання, але перед тим він має одержати від зацікавлених Членів Союзу запевнення в тому, що зроблені витрати будуть ними певним чином відшкодовані Союзу.

494 (3) У випадку, передбаченому в п. 492 вище, зацікавлена делегація при бажанні може, крім того, забезпечити за свій рахунок усний переклад на свою рідну мову з однієї з мов, зазначених у відповідних положеннях статті 29 Статуту.

495 2. Всі документи, згадані у відповідних положеннях статті 29 Статуту, можуть бути опубліковані тими мовами, які там не зазначені, за умови, що Члени Союзу, які вимагають цього, беруть на себе оплату всіх витрат по їх перекладу і виданню.

Глава V
Різні положення щодо експлуатації служб електрозв'язку

Стаття 36
Такси і звільнення від сплати зборів

496 Положення щодо такс, застосовних у електрозв'язку, і різні випадки звільнення від сплати зборів передбачені в Адміністративних регламентах.

Стаття 37
Складання і подання рахунків

497 1. Урегулювання міжнародних рахунків розглядається як поточна операція і повинне проводитись відповідно до існуючих міжнародних зобов'язань зацікавлених Членів Союзу в тих випадках, коли їхні уряди уклали угоди з цього питання. При відсутності таких угод або особливих договорів, укладених на умовах, передбачених у статті 42 Статуту, це урегулювання має проводитись відповідно до положень Адміністративних регламентів.

498 2. Адміністрації Членів Союзу і визнані експлуатаційні організації, що забезпечують роботу міжнародних служб електрозв'язку, мають погоджувати суми їх кредиту і дебету.

499 3. Загальні рахунки із зазначенням дебету і кредиту, про які йдеться в п. 498 вище, складаються відповідно до положень Адміністративних регламентів, якщо зацікавлені сторони не уклали особливих угод.

Стаття 38
Грошова одиниця

500 При відсутності особливих угод, укладених між Членами Союзу, грошовою одиницею, яка застосовується під час встановлення тарифів на послуги міжнародного електрозв'язку і під час складання міжнародних рахунків, має бути:

- або грошова одиниця Міжнародного валютного фонду,

- або золотий франк, у тому вигляді, як вони визначені в Адміністративних регламентах.

Умови їх застосування наведені у додатку 1 до Регламенту міжнародного електрозв'язку.

Стаття 39
Взаємний зв'язок

501 1. Станції, що забезпечують радіозв'язок у рухомій службі, повинні взаємно обмінюватись у межах їх звичайного призначення радіоповідомленнями незалежно від прийнятої ними системи радіозв'язку.

502 2. Однак, щоб не стримувати науковий прогрес, положення п. 501 вище не перешкоджають використанню радіосистеми, не здатної вести зв'язок з іншими системами, за умови, що це викликано особливим характером системи і не є результатом застосування обладнання, створеного виключно з метою перешкодити взаємному зв'язку.

503 3. Незважаючи на положення п. 501 вище, станція може бути закріплена за якою-небудь певною міжнародною службою електрозв'язку, що визначається метою цієї служби або іншими обставинами, які не залежать від застосовуваної системи.

Стаття 40
Засекречені повідомлення

504 1. Урядові телеграми і службові телеграми можуть складатися у засекреченому вигляді при всіх видах зв'язку.

505 2. Приватні телеграми у засекреченому вигляді можуть бути допущені між усіма Членами Союзу за винятком тих, які заздалегідь заявляють через Генерального секретаря, що вони не допускають засекречених повідомлень для даної категорії кореспонденції.

506 3. Члени Союзу, які не допускають на своїй території як вихідних, так і вхідних приватних телеграм у засекреченому вигляді, повинні пропускати їх транзитом, за винятком випадку припинення служби, передбаченого у статті 35 Статуту.

Глава VI
Арбітраж і поправки

Стаття 41
Арбітраж: процедура (див. статтю 56 Статуту)

507 1. Сторона, що звертається до арбітражу, відкриває процедуру шляхом передачі другій стороні повідомлення з проханням про арбітраж.

508 2. Сторони вирішують за взаємною згодою, чи повинен арбітраж бути доручений окремим особам, адміністраціям або урядам. У тому випадку, коли протягом місяця після повідомлення з проханням про арбітраж сторони не можуть дійти згоди з цього питання, арбітраж доручається урядам.

509 3. Якщо арбітраж доручається окремим особам, арбітри не повинні ні бути підданими держав, що беруть участь у спорі, ні мати постійного місця проживання в одній з цих держав, ні знаходитись у них на службі.

510 4. Якщо арбітраж доручається урядам або адміністраціям цих урядів, то вони мають бути обрані серед Членів Союзу, які не беруть участі в спорі, але є учасниками угоди, застосування якої є причиною спору.

511 5. Протягом трьох місяців від дня одержання повідомлення про подання спору на арбітраж кожна з двох сторін, що беруть участь у спорі, призначає арбітра.

512 6. Якщо в спорі беруть участь більше двох сторін, кожна з двох груп сторін, які мають загальні інтереси в спорі, призначає арбітра відповідно до порядку, передбаченого в пп. 510 і 511 вище.

513 7. Призначені таким чином два арбітри домовляються про призначення третього арбітра, який, якщо перші два є окремими особами, а не урядами чи адміністраціями, повинен відповідати умовам, зазначеним у п. 509 вище, і, крім того, має бути іншої національності, ніж два інших арбітри. Якщо два арбітри не можуть домовитись про обрання третього арбітра, то кожний з цих двох арбітрів пропонує третього арбітра, який ніяким чином не зацікавлений у спорі. В такому випадку Генеральний секретар визначає третього арбітра за жеребом.

514 8. Сторони, які беруть участь у спорі, можуть домовитись про передачу спору для розв'язання єдиному арбітру, який призначається за спільною згодою; кожна сторона може також призначити арбітра і просити Генерального секретаря визначити за жеребом особу, яка буде призначена єдиним арбітром.

515 9. Арбітр або арбітри на свій розсуд встановлюють місце арбітражу і порядок процедури, якого слід дотримуватись під час арбітражу.

516 10. Рішення єдиного арбітра є остаточним і обов'язковим для обох сторін, які беруть участь у спорі. Якщо арбітраж доручається кільком арбітрам, то рішення, ухвалене більшістю голосів арбітрів, є остаточним і обов'язковим для сторін.

517 11. Кожна сторона оплачує витрати, зроблені нею у зв'язку з розслідуванням і проведенням арбітражу. Витрати по арбітражу понад ті, що оплачуються самими сторонами, розподіляються порівну між сторонами, які беруть участь у спорі.

518 12. Союз надає всі відомості, що стосуються спору, які можуть бути потрібні арбітру чи арбітрам. Якщо учасники в спорі погодяться, то рішення арбітра чи арбітрів буде повідомлене Генеральному секретарю як довідковий матеріал для майбутнього.

Стаття 42
Положення про внесення поправок в цю Конвенцію

519 1. Будь-який Член Союзу може запропонувати будь-яку поправку до цієї Конвенції. Для того щоб така пропозиція могла бути заздалегідь направлена всім Членам Союзу для розгляду, Генеральний секретар має одержати її не пізніше ніж за вісім місяців до дати, встановленої для відкриття Повноважної Конференції. Генеральний секретар повинен якнайшвидше і не пізніше шести місяців до цієї останньої дати направити таку пропозицію всім Членам Союзу.

520 2. Будь-яка пропозиція про зміну поправки, запропонованої відповідно до п. 519 вище, може, однак, бути подана в будь-який час Членом Союзу або його делегацією на Повноважній конференції.

521 3. Кворум, потрібний на будь-якому пленарному засіданні Повноважної конференції для розгляду будь-якої пропозиції по зміні цієї Конвенції або по внесенню зміни до такої пропозиції, має складатися з більше ніж половини делегацій, акредитованих на Повноважній конференції.

522 4. Для того щоб бути прийнятою, будь-яка пропозиція по зміні запропонованої поправки, а також пропозиція по внесенню поправки в цілому, у зміненому вигляді чи ні, має бути схвалена на пленарному засіданні більше ніж половиною делегацій, які акредитовані на Повноважній конференції і мають право голосу.

523 5. Загальні положення щодо конференцій, а також внутрішній регламент конференцій та інших засідань, зазначені в цій Конвенції, застосовуватимуться, якщо не зазначено інше в попередніх пунктах цієї Статті, які мають більшу силу.

524 6. Всі поправки до цієї Конвенції, прийняті Повноважною конференцією, наберуть чинності у своїй сукупності і у вигляді єдиного поправочного документа на дату, вказану конференцією, між Членами Союзу, які депонували до цієї дати свої документи про ратифікацію, прийняття, схвалення або приєднання як до цієї Конвенції, так і до поправочного документа. Ратифікація, прийняття, схвалення або приєднання лише до частини такого поправочного документа виключені.

525 7. Незважаючи на п. 524 вище, Повноважна конференція може вирішити, що необхідно внести поправки в цю Конвенцію для забезпечення правильного застосування конкретної поправки в Статуті. В такому випадку поправка до цієї Конвенції не повинна набирати чинності до набуття чинності поправкою до Статуту.

526 8. Генеральний секретар сповіщає всіх Членів Союзу про депонування кожного документа про ратифікацію, прийняття, схвалення чи приєднання.

527 9. Після набуття чинності будь-яким таким поправочним документом ратифікація, прийняття, схвалення чи приєднання, передбачені в статтях 52 і 53 Статуту, застосовуються до зміненої Конвенції.

528 10. При набранні чинності будь-яким таким поправочним документом Генеральний секретар реєструє його у Секретаріаті Організації Об'єднаних Націй згідно з положеннями статті 102 Статуту Організації Об'єднаних Націй. П. 241 Статуту також застосовується до будь-якого такого поправочного документа.

 

Визначення деяких термінів, використовуваних в цій Конвенції і в Адміністративних регламентах Міжнародного союзу електрозв'язку

Для цілей вищезазначених документів Союзу такі терміни мають значення, що містяться у визначеннях, які їх супроводжують:

1001 Експерт: Особа, направлена:

a) урядом або адміністрацією її країни, або

b) об'єднанням чи організацією, уповноваженими згідно зі статтею 19 цієї Конвенції, або

c) міжнародною організацією для участі в роботі Союзу в галузі, що відповідає її професійній компетенції.

1002 Спостерігач: Особа, направлена:

- Організацією Об'єднаних Націй, спеціалізованою установою Організації Об'єднаних Націй, Міжнародним агентством з атомної енергії, регіональною організацією електрозв'язку або міжурядовою організацією, що експлуатує супутникові системи, для участі в роботі Повноважної Конференції, конференції або зборів Сектора з правом дорадчого голосу,

- міжнародною організацією для участі в роботі конференції чи зборів Сектору з правом дорадчого голосу, або

- урядом Члена Союзу для участі без права голосу в роботі регіональної конференції згідно з належними положеннями цієї Конвенції.

1003 Рухома служба: Служба радіозв'язку між рухомими і сухопутними станціями або між рухомими станціями.

1004 Наукова або промислова організація: Будь-яка організація, яка не є урядовою установою або організацією, що займається вивченням завдань у галузі електрозв'язку або проектуванням чи виробництвом обладнання, призначеного для служб електрозв'язку.

1005 Радіозв'язок: Електрозв'язок, що здійснюється шляхом радіохвиль.

Примітка 1. Радіохвилі являють собою електромагнітні хвилі з частотами, умовно прийнятими нижче 3000 ГГц, які поширюються у вільному просторі без штучного спрямовуючого середовища. 

Примітка 2. Для цілей пп. 149 - 154 цієї Конвенції термін "радіозв'язок" включає також види електрозв'язку, які використовують електромагнітні хвилі з частотами вище 3000 ГГц, що поширюються у вільному просторі без штучного спрямовуючого середовища.  

1006 Службовий електрозв'язок: Електрозв'язок, що відноситься до міжнародного електрозв'язку спільного користування і що здійснюється між:

- адміністраціями,

- визнаними експлуатаційними організаціями та

- головою Ради, Генеральним секретарем, заступником Генерального секретаря, директорами Бюро, членами Радіорегламентарного комітету, іншими представниками або уповноваженими службовцями Союзу, включаючи тих, хто виконує офіційну місію за межами місцеперебування Союзу.

____________

Опрос