Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение о гарантиях прав граждан государств - участников Содружества Независимых Государств в области пенсионного обеспечения

Страны - участницы
Многостороннее соглашение (СНГ) от 13.03.1992

УГОДА
про гарантії прав громадян держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав у галузі пенсійного забезпечення

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 13.03.92 р.
ДАТА НАБУТТЯ ЧИННОСТІ: 13.03.92 р.

Уряди держав - учасниць цієї Угоди,

керуючись статтями 2, 4 Угоди про створення Співдружності Незалежних Держав,

виходячи з необхідності захисту прав громадян у галузі пенсійного забезпечення,

усвідомлюючи, що кожна держава - учасниця Співдружності повинна нести безпосередню відповідальність за пенсійне забезпечення своїх громадян,

визнаючи, що держави - учасниці Співдружності мають зобов'язання щодо непрацездатних осіб, які отримали право на пенсійне забезпечення на їхній території або на території інших республік за період їх входження до складу СРСР і реалізують це право на території держав - учасниць Угоди,

визнаючи необхідність неухильного дотримання зобов'язань за міжнародними угодами, укладеними СРСР з питань пенсійного забезпечення,

домовились про таке:

Стаття 1

Пенсійне забезпечення громадян держав - учасниць цієї Угоди та членів їхніх сімей здійснюється за законодавством держави, на території якої вони проживають.

Стаття 2

Пенсійне забезпечення військовослужбовців Збройних Сил держав - учасниць Співдружності і порядок виділення коштів на їх пенсійне забезпечення регулюються спеціальною Угодою.

До укладення спеціальної Угоди пенсійне забезпечення військовослужбовців Збройних Сил держав-учасниць здійснюється відповідно до законодавства, яке діяло на момент підписання державами цієї Угоди.

Стаття 3

Усі витрати, пов'язані із здійсненням пенсійного забезпечення за цією Угодою, несе держава, що надає забезпечення. Взаємні розрахунки не проводяться, якщо інше не передбачено двосторонніми угодами.

Стаття 4

Держави - учасниці Співдружності проводять політику гармонізації законодавства про пенсійне забезпечення.

Стаття 5

Ця Угода поширюється на всі види пенсійного забезпечення громадян, які встановлені або будуть встановлені законодавством держав - учасниць Угоди.

Стаття 6

1. Призначення пенсій громадянам держав - учасниць Угоди проводиться за місцем проживання.

2. Для встановлення права на пенсію, в тому числі пенсію на пільгових умовах і за вислугу років, громадянам держав - учасниць Угоди враховується трудовий стаж, набутий на території будь-якої з цих держав, а також на території колишнього СРСР за час до набуття чинності цією Угодою.

3. Обчислення пенсій проводиться з заробітку (доходу) за періоди роботи, які зараховуються до трудового стажу.

У разі, якщо в державах - учасницях Угоди запроваджена національна валюта, розмір заробітку (доходу) визначається виходячи з офіційно встановленого курсу на момент призначення пенсії.

Стаття 7

При переселенні пенсіонера в межах держав - учасниць Угоди виплата пенсії за попереднім місцем проживання припиняється, якщо пенсія того ж виду передбачена законодавством держави за новим місцем проживання пенсіонера.

Розмір пенсії переглядається відповідно до законодавства держави - учасниці Угоди за новим місцем проживання пенсіонера з дотриманням умов, передбачених пунктом 3 статті 6 цієї Угоди.

Стаття 8

Органи, що здійснюють пенсійне забезпечення в державах - учасницях Угоди, співпрацюють між собою у порядку, який визначається угодою між їхнім центральними органами.

Сторони уповноважують свої компетентні органи укласти зазначені угоди протягом не більше шести місяців з дня підписання цієї Угоди.

Стаття 9

Держави - учасниці Співдружності розглядають питання, не врегульовані цією Угодою, а також пов'язані з її застосуванням, шляхом переговорів.

Стаття 10

Держави - учасниці Співдружності беруть на себе зобов'язання інформувати одна одну про діюче в їхніх державах пенсійне законодавство, наступні його зміни, а також вживати необхідних заходів щодо встановлення обставин, які мають вирішальне значення для визначення права на пенсію та її розміру.

Стаття 11

Необхідні для пенсійного забезпечення документи, видані у належному порядку на території держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав і держав, що входили до складу СРСР або до 1 грудня 1991 року, приймаються на території держав - учасниць Співдружності без легалізації.

Стаття 12

Ця Угода набуває чинності з моменту її підписання.

Стаття 13

1. Кожний учасник цієї Угоди може вийти з неї, направивши відповідне письмове повідомлення депозитарію. Дія Угоди стосовно цього учасника припиняється після закінчення шести місяців з дня отримання депозитарієм такого повідомлення.

2. Пенсійні права громадян держав-учасниць Співдружності, що виникли відповідно до положень цієї Угоди, не втрачають своєї сили і в разі виходу із Угоди держави-учасниці, на території якої вони проживають.

ВЧИНЕНО в місті Москві 13 березня 1992 року в одному дійсному примірнику російською мовою. Дійсний примірник зберігається в архіві Уряду Республіки Білорусь, який направить державам, що підписали цю Угоду, його завірену копію.

 

За Азербайджанську Республіку
(підпис)
 

За Російську Федерацію
(підпис)
 

За Республіку Білорусь
(підпис)
 

За Республіку Таджикистан
(підпис)
 

За Республіку Вірменія
(підпис)
 

За Туркменістан
(підпис)
 

За Республіку Казахстан
(підпис)
 

За Республіку Узбекистан
(підпис)
 

За Республіку Киргизстан
(підпис)
 

За Україну
(підпис)
 

За Республіку Молдова
(підпис)
 

 

Опрос