Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

СОГЛАШЕНИЕ между Правительством Украины и Правительством Соединенных Штатов Америки о гуманитарном и технико-экономическом сотрудничестве

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (не СНГ) от 07.05.1992

УГОДА
 між Урядом України і Урядом Сполучених Штатів Америки про гуманітарне і техніко-економічне співробітництво

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 07.05.92 р.
ДАТА НАБУТТЯ ЧИННОСТІ: 07.05.92 р.

Уряд України і Уряд Сполучених Штатів Америки, визнаючи взаємну зацікавленість у співробітництві з метою надання, в разі необхідності, гуманітарної і техніко-економічної допомоги на користь обох країн, та

визнаючи необхідність укладення подальших угод для практичного здійснення і забезпечення ефективності цього співробітництва,

домовились в цьому дусі про таке:

Стаття I
Податки та інші збори

(a) Товари, поставки та інше майно, що надається або використовується у зв'язку з програмами допомоги Сполучених Штатів, можуть імпортуватися, експортуватися або використовуватися в Україні із звільненням від будь-яких тарифів, зборів, мит, податків на імпорт та інших аналогічних податків або зборів, що накладаються Україною або будь-якою її організацією. 

(b) Будь-яка урядова або приватна організація Сполучених Штатів, що несе юридичну відповідальність за здійснення програм допомоги Сполучених Штатів, та будь-які співробітники такої приватної організації, які не є громадянами або не мешкають постійно в Україні і які перебувають тут у зв'язку з виконанням цих програм, звільняються (1) від будь-яких прибуткових податків, відрахувань на соціальне забезпечення або інших податків, що їх накладає Україна або будь-яка її організація, з доходів, одержаних у зв'язку із здійсненням програм допомоги Сполучених Штатів та (2) виплат будь-яких тарифів, зборів, мит, податків на імпорт та інших аналогічних податків або зборів на власне або домашнє майно, що ввозиться, вивозиться або використовується в Україні для особистого користування цих співробітників або членів їхніх сімей. 

(c) Доступ і рух літаків та суден, які використовуються Урядом Сполучених Штатів або від його імені в зв'язку з програмами допомоги Сполучених Штатів в Україні, звільняються від плати за посадку, навігаційних зборів, портових зборів, плати за прохід та інших подібних зборів, що накладаються Україною або будь-якою її організацією. 

Стаття II 
Статус персоналу

Цивільному та військовому персоналу Уряду Сполучених Штатів, що перебуває в Україні у зв'язку із здійсненням програм допомоги Сполучених Штатів, надається статус, еквівалентний тому, який надається адміністративному та технічному персоналу відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні зносини від 18 квітня 1961 року.

Ніщо в цій Угоді не повинно тлумачитися таким чином, що могло б ущемити привілеї та імунітети, якими такий персонал, як правило, користується в інших випадках.

Стаття III
Перевірка і ревізія

На обгрунтоване прохання, представники Уряду Сполучених Штатів Америки можуть проаналізувати використання будь-яких товарів, поставок, іншого майна або послуг, що надаються відповідно до програм допомоги Сполучених Штатів у місцях їхнього знаходження або використання, а також можуть перевіряти або ревізувати будь-які записи або іншу документацію в зв'язку з наданням допомоги, де б не розміщувалися такі записи або документація, протягом періоду, впродовж якого Сполучені Штати будуть надавати допомогу Україні, та трьох років після того.

Стаття IV
Використання допомоги

Будь-які товари, поставки або інше майно, що надається в рамках програм допомоги Сполучених Штатів, використовуватимуться виключно для цілей, погоджених між Урядами Сполучених Штатів Америки та України. Якщо використання будь-яких товарів, поставок або іншого майна здійснюється для інших цілей, ніж тих, що були погоджені в рамках таких програм, чого можна було б обгрунтовано не допустити відповідним рішенням Уряду України, то Уряд України на прохання відшкодовує у доларах Сполучених Штатів Уряду Сполучених Штатів Америки суму, виплачену за ці товари, поставки або інше майно. Уряд Сполучених Штатів Америки може на власний розсуд використати відшкодовану суму для фінансування інших витрат на діяльність, пов'язану з цією допомогою.

Стаття V
Інші угоди

Уряд України і Уряд Сполучених Штатів Америки визнають, що стосовно конкретних видів діяльності Сполучених Штатів по наданню допомоги може виявитися необхідним або бажаним укласти додаткові домовленості або угоди. У разі будь-яких розбіжностей між цією Угодою і будь-якими наступними письмовими угодами, положення таких письмових угод матимуть переважну силу.

Стаття VI
Набуття чинності

Ця Угода набуває чинності з моменту її підписання обома Сторонами.

Вчинено у м. Вашингтоні 7 травня 1992 року, в двох примірниках, українською і англійською мовами, причому обидва тексти мають однакову силу.

 

За Уряд
України

За Уряд
Сполучених Штатів Америки

(підпис)

(підпис)

Опрос