Идет загрузка документа (116 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений 1991 года и Лиссабонский протокол 1992 года

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (не СНГ) от 31.07.1991

ДОГОВІР
між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Сполученими Штатами Америки про скорочення й обмеження стратегічних наступальних озброєнь 1991 року та Лісабонський протокол 1992 року

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 31.07.91 р.
ДАТА РАТИФІКАЦІЇ: 18.11.93 р.
ДАТА НАБУТТЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 05.12.94 р.

Союз Радянських Соціалістичних Республік і Сполучені Штати Америки, далі іменовані Сторонами,

усвідомлюючи, що ядерна війна мала б спустошливі наслідку для всього людства, що вона ніколи не повинна бути розв'язана, у ній не може бути переможців,

будучи переконаними, що заходи щодо скорочення й обмеження стратегічних наступальних озброєнь та інші зобов'язання, викладені в цьому Договорі, будуть сприяти зменшенню небезпеки виникнення ядерної війни, а також зміцненню міжнародного миру і безпеки,

визнаючи, що інтереси Сторін і інтереси міжнародної безпеки вимагають зміцнення стратегічної стабільності,

з огляду на свої зобов'язання відносно стратегічних наступальних озброєнь по статті VI Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 1 липня 1968 року, статті XI Договору про обмеження систем протиракетної оборони від 26 травня 1972 року і Спільній заяві Вашингтонської зустрічі на вищому рівні від 1 червня 1990 року,

погодилися про таке:

Стаття I

Кожна зі Сторін скорочує й обмежує свої стратегічні наступальні озброєння відповідно до положень цього Договору і виконує інші зобов'язання, викладені в цьому Договорі, а також у його додатках, Протоколах і Меморандумі про домовленість.

Стаття II

1. Кожна зі Сторін скорочує й обмежує свої МБР* і пускові установки МБР, БРПЛ і пускові установки БРПЛ, важкі бомбардувальники, боєзаряди МБР, боєзаряди БРПЛ і озброєння важких бомбардувальників таким чином, щоб через сім років після набрання чинності цього Договору і надалі сумарні кількості, підраховувані відповідно до статті III цього Договору, не перевищували:

____________
* Абревіатури (по тексту) наведені із оригіналу російською мовою.

a) 1600 одиниць для розгорнутих МБР і пов'язаних з ними пускових установок, розгорнутих БРПЛ і пов'язаних з ними пускових установок і розгорнутих важких бомбардувальників, у тому числі 154 одиниці для розгорнутих важких МБР і пов'язаних з ними пускових установок;

b) 6000 одиниць для боєзарядів, що числяться за розгорнутими МБР, розгорнутими БРПЛ і розгорнутими важкими бомбардувальниками, у тому числі:

2. Кожна зі Сторін здійснює скорочення відповідно до пункту 1 цієї статті в три етапи таким чином, щоб її стратегічні наступальні озброєння не перевищували:

a) до кінця першого етапу, тобто не пізніше чим через 36 місяців після набрання чинності цього Договору, і в подальшому наступної сумарної кількості:

b) до кінця другого етапу, тобто не пізніше чим через 60 місяців після набрання чинності цього Договору, і в подальшому наступні сумарні кількості:

c) до кінця третього етапу, тобто не пізніше чим через 84 місяці після набрання чинності цього Договору, сумарні кількості, передбачені в пункті 1 цієї статті.

3. Кожна зі Сторін обмежує сумарну вагу, що закидається, своїх розгорнутих МБР і розгорнутих БРПЛ таким чином, щоб через сім років після набрання чинності цього Договору й у подальшому така сумарна вага, що закидається, не перевищувала 3600 тонн.

Стаття III

1. З метою зарахування в сумарні граничні рівні, передбачені в підпункті "a" пункту 1, підпунктах "a"i" і "b"i" пункту 2 статті II цього Договору:

a) кожна розгорнута МБР і пов'язана з нею пускова установка зараховується як одна одиниця; кожна розгорнута БРПЛ і пов'язана з нею пускова установка зараховується як одна одиниця;

b) кожен розгорнутий важкий бомбардувальник зараховується як одна одиниця.

2. З метою зарахування розгорнутих МБР і пов'язаних з ними пускових установок, а також розгорнутих БРПЛ і пов'язаних з ними пускових установок:

a) кожна розгорнута пускова установка МБР і кожна розгорнута пускова установка БРПЛ розглядається як та, що містить відповідно одну розгорнуту МБР або одну розгорнуту БРПЛ;

b) якщо розгорнута МБР вилучена зі своєї пускової установки і в цю пускову установку не встановлена інша ракета, те така вилучена зі своєї пускової установки МБР, що знаходиться на цій базі МБР, продовжує розглядатися як така, що міститься в цій пусковій установці;

c) якщо розгорнута БРПЛ вилучена зі своєї пускової установки і в цю пускову установку не встановлена інша ракета, то така вилучена зі своєї пускової установки БРПЛ розглядається як така, що міститься в цій пусковій установці. Така вилучена зі своєї пускової установки БРПЛ знаходиться тільки на об'єкті, на якому можуть знаходитися нерозгорнуті БРПЛ відповідно до підпункту "a" пункту 9 статті IV цього Договору, або переміщується до такого об'єкта.

3. З огляду на цілі цього Договору, у тому числі зарахування МБР і БРПЛ:

a) стосовно до МБР або БРПЛ, що обслуговуються, зберігаються і транспортуються по ступенях, перша ступінь МБР або БРПЛ визначеного типу розглядається як МБР або БРПЛ цього типу;

b) стосовно до МБР або БРПЛ, що обслуговуються, зберігаються і транспортуються у вигляді зібраних ракет без пускових контейнерів, зібрана ракета визначеного типу розглядається як МБР або БРПЛ цього типу;

c) стосовно до МБР, що обслуговуються, зберігаються і транспортуються у вигляді зібраних ракет у пускових контейнерах, зібрана ракета визначеного типу в її пусковому контейнері розглядається як МБР цього типу;

d) кожен пусковий контейнер розглядається як утримуючий МБР із того моменту, коли він уперше залишає об'єкт, на якому в нього встановлена МБР, до того моменту, коли з нього був здійснений пуск МБР, або до того моменту, коли з нього була вилучена МБР із метою ліквідації. Пусковий контейнер не розглядається як утримуючий МБР, якщо він містить навчальну модель ракети або якщо він був включений у стаціонарну експозицію. Пускові контейнери МБР визначеного типу повинні будуть відрізнятися від пускових контейнерів МБР іншого типу.

4. З метою зарахування боєзарядів:

a) кількістю боєзарядів, що числиться за МБР або БРПЛ кожного існуючого типу, є кількість, зазначена в Меморандумі про домовленість про установлення вихідних даних у зв'язку з даним Договором, нижче іменованому Меморандумом про домовленість;

b) кількістю боєзарядів, що буде числитися за МБР або БРПЛ нового типу, є максимальна кількість боєголовок, з якою пройшла льотне випробування МБР або БРПЛ цього типу. Кількість боєзарядів, що буде числитися за МБР або БРПЛ нового типу з головною частиною, що розділяється, існуючої конструкції або за МБР або БРПЛ нового типу з одною боєголовкою, повинна бути не менше частки від розподілу 40 відсотків, що підлягає зарахування ваги, що закидається, МБР або БРПЛ на вагу найлегшої боєголовки, що пройшла льотне випробування на МБР або БРПЛ цього типу, округленого до цілого числа убік зменшення. Щодо МБР або БРПЛ нового типу з головною частиною принципово нової конструкції питання про застосовність правила 40 відсотків до таких МБР або БРПЛ підлягає узгодженню в рамках Спільної комісії з дотримання й інспекцій. До погодження правила, яке буде застосовуватися до таких МБР або БРПЛ, кількістю боєзарядів, що буде числитися за такі МБР або БРПЛ, є максимальна кількість боєголовок, з якою пройшла льотне випробування МБР або БРПЛ цього типу. Кількість нових типів МБР або БРПЛ із головною частиною принципово нової конструкції не перевищує двох для кожної зі Сторін доти, доки залишається в силі цей Договір;

c) кількістю боєголовок, з яким пройшла льотне випробування МБР або БРПЛ, вважається сумарна кількість, що складається з кількості боєголовок, які фактично відокремилися під час даного льотного випробування, і числа операцій розведення боєголовок під час того ж льотного випробування, при яких не спостерігалось відділення боєголовки. Операція розведення засобів подолання оборони не розглядається як операція розведення боєголовок за умови, що операція розведення засобів подолання оборони відрізняється від операції розведення боєголовок;

d) кожна боєголовка МБР або БРПЛ розглядається як один боєзаряд;

e) для Союзу Радянських Соціалістичних Республік за кожним важким бомбардувальником, оснащеним для ядерних КРВБ великої дальності, у межах загальної кількості в 180 таких важких бомбардувальників числиться вісім боєзарядів. За кожним важким бомбардувальником, оснащеним для ядерних КРВБ великої дальності понад загальну кількість у 180 таких важких бомбардувальників числиться кількість боєзарядів, рівна тій кількості ядерних КРВБ великої дальності, для якої він реально оснащений. Союз Радянських Соціалістичних Республік зазначає важкі бомбардувальники, оснащені для ядерних КРВБ великої дальності, понад загальну кількість у 180 таких важких бомбардувальників за кількістю, типом, варіантом і авіаційними базами, на яких вони базуються. Кількістю ядерних КРВБ великої дальності, для якої кожен важкий бомбардувальник, оснащений для ядерних КРВБ великої дальності, понад загальну кількість у 180 таких важких бомбардувальників вважається реально оснащеним, є максимальна кількість ядерних КРВБ великої дальності, для якої реально оснащений важкий бомбардувальник того ж типу і варіанта;

f) для Сполучених Штатів Америки за кожним важким бомбардувальником, оснащеним для ядерних КРВБ великої дальності, у межах загальної кількості в 150 таких важких бомбардувальників числиться десять боєзарядів. За кожним важким бомбардувальником, оснащеним для ядерних КРВБ великої дальності, понад загальну кількість в 150 таких важких бомбардувальників числиться кількість боєзарядів, рівна тій кількості ядерних КРВБ великої дальності, для якої він реально оснащений. Сполучені Штати Америки зазначають важкі бомбардувальники, оснащені для ядерних КРВБ великої дальності, понад загальну кількість у 150 таких важких бомбардувальників за кількістю, типом, варіантом і авіаційними базами, на яких вони базуються. Кількістю ядерних КРВБ великої дальності, для якої кожен важкий бомбардувальник, оснащений для ядерних КРВБ великої дальності, понад загальну кількість у 150 таких важких бомбардувальників вважається реально оснащеним, є максимальна кількість ядерних КРВБ великої дальності, для якої реально оснащений важкий бомбардувальник того ж типу і варіанта;

g) за кожним важким бомбардувальником, оснащеним для ядерних озброєнь, що не є ядерними КРВБ великої дальності, числиться один боєзаряд. Усі важкі бомбардувальники, не оснащені для ядерних КРВБ великої дальності, розглядаються як важкі бомбардувальники, оснащені для ядерних озброєнь, що не є ядерними КРВБ великої дальності, за винятком важких бомбардувальників, оснащених для неядерних озброєнь, важких бомбардувальників, призначених для випробування, і важких бомбардувальників, призначених для навчання.

5. Кожна зі Сторін має право зменшувати кількість боєзарядів, що числиться за МБР і БРПЛ тільки існуючих типів, на сумарну кількість, що не перевищує 1250 одиниць у будь-який даний момент.

a) Сумарна кількість складається з наступного:

b) Зменшення кількості боєзарядів, що числиться за МБР Мінітмен-III, здійснюється з дотриманням наступного:

c) Зменшення кількості боєзарядів, що числиться за МБР і БРПЛ типів, що не є Мінітмена-III, здійснюється з дотриманням наступного:

d) Сторона не має право зараховувати за МБР нового типу кількість боєзарядів, що перевищує найменшу кількість боєзарядів, що числиться за будь-який МБР, за якої дана Сторона зарахувала зменшену кількість боєзарядів згідно підпункту "з" дійсного пункту. Сторона не має право зараховувати за БРПЛ нового типу кількість боєзарядів, що перевищує найменшу кількість боєзарядів, що числиться за будь-яким БРПЛ, за якої дана Сторона зарахувала зменшену кількість боєзарядів відповідно до підпункту "c" цього пункту.

6. Знову побудовані стратегічні наступальні озброєння починають підпадати під передбачені в даному Договорі обмеження в такому порядку:

a) МБР - коли вона вперше залишає об'єкт по виробництву;

b) мобільна пускова установка МБР - коли вона вперше залишає об'єкт по виробництву мобільних пускових установок МБР;

c) шахтна пускова установка МБР - коли стосовно до цієї пускової установки завершена виїмка грунту і бетонування шахти або після закінчення 12 місяців з початку виїмки ґрунту, залежно від того, що було раніше;

d) з метою зарахування розгорнутої МБР і зв'язаної з нею пускової установки шахтна пускова установка МБР розглядається як утримуюча розгорнуту МБР, коли стосовно до цієї пускової установки завершена виїмка грунту і бетонування шахти або після закінчення 12 місяців з початку виїмки грунту, залежно від того, що було раніше, і мобільна пускова установка МБР розглядається як утримуюча розгорнуту МБР, коли вона прибуває на об'єкт по обслуговуванню, за винятком нерозгорнутих мобільних пускових установок МБР, передбачених у підпункті "b" пункту 2 статті IV цього Договору, або коли вона залишає місце завантаження МБР;

e) БРПЛ - коли вона вперше залишає об'єкт по виробництву;

f) пускова установка БРПЛ - коли підводний човен, на який установлена ця пускова установка, уперше спущений на воду;

g) з метою зарахування розгорнутої БРПЛ і пов'язаної з нею пускової установки пускова установка БРПЛ розглядається як утримуюча розгорнуту БРПЛ, коли підводний човен, на який установлено цю пускову установку, уперше спущений на воду;

h) важкий бомбардувальник або колишній важкий бомбардувальник - коли його планер уперше виводиться з цеху, підприємства або будинку, у якому виготовляються цілі планери шляхом зборки компонентів важкого бомбардувальника або колишнього важкого бомбардувальника, або коли його планер уперше виводиться з цеху, підприємства або будинки, у якому існуючі планери бомбардувальників переобладнуються в планери важких бомбардувальників або колишніх важких бомбардувальників.

7. Пускові установки МБР і пускові установки БРПЛ, що були переустатковані для запуску відповідно МБР або БРПЛ іншого типу, не повинні бути здатні здійснювати пуск МБР або БРПЛ попереднього типу. Такі переустатковані пускові установки розглядаються як пускові установки МБР або БРПЛ цього іншого типу в такому порядку:

a) шахтна пускова установка МБР - коли в цю пускову установку уперше встановлена МБР іншого типу або навчальна модель ракети іншого типу, або коли знову встановлено захисний дах шахти, залежно від того, що було раніше;

b) мобільна пускова установка МБР - як це погоджено в рамках Спільної комісії з дотримання й інспекцій;

c) пускова установка БРПЛ - коли всі пускові установки на підводному човнові, на якому встановлена ця пускова установка, були переустатковані для запуску БРПЛ цього іншого типу, і коли даний підводний човен починає мореходні випробування, тобто коли цей підводний човен уперше робить плавання своїм ходом поза гаванню або портом, де провадилося переустаткування пускових установок.

8. Важкі бомбардувальники, що були переустатковані у важкі бомбардувальники іншої категорії або в колишні важкі бомбардувальники, розглядаються як важкі бомбардувальники цієї іншої категорії або як колишні важкі бомбардувальники в такому порядку:

a) важкий бомбардувальник, оснащений для ядерних озброєнь, що не є ядерними КРВБ великої дальності, переустаткований у важкий бомбардувальник, оснащений для ядерних КРВБ великої дальності, - коли він уперше виводиться з цеху, підприємства або будинку, у якому було зроблено його оснащення для ядерних КРВБ великої дальності;

b) важкий бомбардувальник однієї категорії, переустаткований у важкий бомбардувальник іншої категорії, передбаченої в пункті 9 розділу VI Протоколу про процедури, які регулюють переустаткування або ліквідацію засобів, що підпадають під дію цього Договору, нижче іменованого Протоколом про переустаткування або ліквідації, або в колишній важкий бомбардувальник - по завершенні інспекції, проведеної відповідно до пункту 13 розділу VI Протоколу про переустаткування або ліквідацію, або, якщо така інспекція не проводиться, - після закінчення 20-денного періоду, передбаченого в пункті 13 розділу VI Протоколу про переустаткування або ліквідацію.

9. З огляду на цілі цього Договору:

a) балістична ракета типу, створеного і випробуваного винятково для перехоплення об'єктів і боротьби з об'єктами, які не находяться на поверхні Землі, не розглядається як балістична ракета, на яку поширюються передбачені в даному Договорі обмеження;

b) якщо балістична ракета пройшла льотне випробування або була розгорнута для доставки зброї, то всі балістичні ракети цього типу розглядаються як засіб доставки зброї;

c) якщо крилата ракета пройшла льотне випробування або була розгорнута для доставки зброї, то всі крилаті ракети цього типу розглядаються як засіб доставки зброї;

d) якщо пускова установка, що не є пусковою установкою на незахищеній позиції, містила МБР або БРПЛ визначеного типу, то вона розглядається як пускова установка МБР або БРПЛ цього типу. Якщо пускова установка, що не є пусковою установкою на незахищеній позиції, переустаткована в пускову установку МБР або БРПЛ іншого типу, то вона розглядається як пускова установка МБР або БРПЛ того типу, для якого вона переустаткована;

e) якщо важкий бомбардувальник оснащений для ядерних КРВБ великої дальності, то усі важкі бомбардувальники цього типу розглядаються як оснащені для ядерних КРВБ великої дальності, за винятком тих, котрі не оснащені в такий спосіб і які відмінні від важких бомбардувальників того ж типу, оснащених для ядерних КРВБ великої дальності. Якщо ядерні КРВБ великої дальності не пройшли літні випробування з будь-якого важкого бомбардувальника визначеного типу, то ніякий важкий бомбардувальник цього типу не розглядається як оснащений для ядерних КРВБ великої дальності. У рамках того самого типу важкий бомбардувальник, оснащений для ядерних КРВБ великої дальності, важкий бомбардувальник, оснащений для ядерних озброєнь, що не є ядерними КРВБ великої дальності, важкий бомбардувальник, оснащений для неядерних озброєнь, важкий бомбардувальник, призначений для навчання, і колишній важкий бомбардувальник повинні бути відмінні один від іншого;

f) будь-яка КРВБ великої дальності того або іншого типу, яка-небудь з ракет якого спочатку пройшла льотне випробування з важкого бомбардувальника 31 грудня 1988 року або до цієї дати, розглядається як ядерна КРВБ великої дальності. Будь-яка КРВБ великої дальності того або іншого типу, яка-небудь з ракет якого спочатку пройшла льотне випробування з важкого бомбардувальника після 31 грудня 1988 року, не розглядається як ядерна КРВБ великої дальності, якщо вона є неядерною КРВБ великої дальності и відмінна від ядерних КРВБ великої дальності. Неядерні КРВБ великої дальності, які не відрізняються таким чином, розглядаються як ядерні КРВБ великої дальності;

g) мобільні пускові установки МБР кожного нового типу МБР повинні бути відмінними від мобільних пускових установок МБР існуючих типів МБР і від мобільних пускових установок МБР інших нових типів МБР. Такі нові пускові установки з установленими на них зв'язаними з ними ракетами повинні бути відмінними від мобільних пускових установок МБР існуючих типів МБР із установленими на них зв'язаними з ними ракетами і від мобільних пускових установок МБР інших нових типів МБР із установленими на них зв'язаними з ними ракетами;

h) мобільні пускові установки МБР, переустатковані в пускові установки МБР іншого типу МБР, повинні бути відмінними від мобільних пускових установок МБР попереднього типу МБР. Такі переустатковані пускові установки з установленими на них зв'язаними з ними ракетами повинні бути відмінними від мобільних пускових установок МБР попереднього типу МБР із установленими на них зв'язаними з ними ракетами. Переустаткування мобільних пускових установок МБР здійснюється відповідно до процедур, що підлягають погодженню в рамках Спільної комісії по дотриманню й інспекціям.

10. На дату підписання цього Договору:

a) Існуючими типами МБР і БРПЛ є:

b) Існуючими типами МБР для мобільних пускових установок МБР є:

c) Колишніми типами МБР і БРПЛ є типи ракет, іменовані в Сполучених Штатах Америки і відомі в Союзі Радянських Соціалістичних Республік як Мінітмен-I і Поларис А-3.

d) Існуючими типами важких бомбардувальників є:

e) Існуючими типами ядерних КРВБ великої дальності є:

Стаття IV

1. Стосовно до МБР і БРПЛ:

a) кожна зі Сторін обмежує нерозгорнуті МБР для мобільних пускових установок МБР сумарною кількістю, не перевищуючою 250 одиниць. У рамках цієї межі кількість нерозгорнутих МБР для залізничних мобільних пускових установок МБР не перевищує 125 одиниць;

b) кожна зі Сторін обмежує нерозгорнуті МБР на об'єкті по обслуговуванню бази МБР для мобільних пускових установок МБР кількістю, що не перевищує два МБР кожного типу, зазначеного для даної бази МБР. Нерозгорнуті МБР для мобільних пускових установок МБР, що знаходяться на об'єкті по обслуговуванню, зберігаються окремо від нерозгорнутих мобільних пускових установок МБР, що знаходяться на даному об'єкті по обслуговуванню;

c) кожна зі Сторін обмежує нерозгорнуті МБР і комплекти настановного устаткування для МБР на базі МБР для шахтних пускових установок МБР кількістю, що не перевищує:

d) кожна зі Сторін обмежує МБР і БРПЛ, що знаходяться на випробувальних полігонах, сумарною кількістю, що не перевищує 35 одиниць протягом семирічного періоду після вступу в силу даного Договору. Надалі сумарну кількість МБР і БРПЛ, що знаходяться на випробувальних полігонах, не перевищує 25 одиниць.

2. Стосовно до пускових установок МБР і пускових установок БРПЛ:

a) кожна зі Сторін обмежує нерозгорнуті мобільні пускові установки МБР сумарною кількістю, що не перевищує 110 одиниць. У рамках цієї межі кількість нерозгорнутих залізничних мобільних пускових установок МБР не перевищує 18 одиниць;

b) кожна зі Сторін обмежує нерозгорнуті мобільні пускові установки МБР, що знаходяться на об'єкті по обслуговуванню кожної бази МБР для мобільних пускових установок МБР, кількістю, що не перевищує дві такі пускові установки МБР кожного типу МБР, зазначеного для даної бази МБР;

c) кожна зі Сторін обмежує нерозгорнуті мобільні пускові установки МБР, що знаходяться в місцях навчання експлуатації МБР, кількістю, що не перевищує 40 одиниць. Кожна така пускова установка може містити тільки навчальну модель ракети. Нерозгорнуті мобільні пускові установки МБР, що містять навчальні моделі ракет, не знаходяться поза місцем навчання;

d) кожна зі Сторін обмежує пускові установки, призначені для випробування, сумарною кількістю, що не перевищує 45 одиниць протягом семирічного періоду після набрання чинності даного Договору. У рамках цієї межі кількість стаціонарних пускових установок, призначених для випробування, не перевищує 25 одиниць, і кількість мобільних пускових установок, призначених для випробування, не перевищує 20 одиниць.

Надалі сумарну кількість пускових установок, призначених для випробування, не перевищує 40 одиниць. У рамках цієї межі кількість стаціонарних пускових установок, призначених для випробування, не перевищує 20 одиниць, і кількість мобільних пускових установок, призначених для випробування, не перевищує 20 одиниць;

e) кожна зі Сторін обмежує шахтні пускові установки, призначені для навчання, і мобільні пускові установки, призначені для навчання, сумарною кількістю, не перевищуючих 60 одиниць. Пуски МБР із пускових установок, призначених для навчання, не здійснюються. Кожна така пускова установка може містити тільки навчальну модель ракети. Мобільні пускові установки, призначені для навчання, не повинні бути здатні здійснювати пуски МБР і повинні відрізнятися від мобільних пускових установок МБР та інших автомобільних транспортних засобів або залізничних вагонів на основі відмінностей, що підлягають нагляду національними технічними засобами контролю.

3. Стосовно важких бомбардувальників і колишніх важких бомбардувальників:

a) кожна зі Сторін обмежує важкі бомбардувальники, оснащені для неядерних озброєнь, колишні важкі бомбардувальники і важкі бомбардувальники, призначені для навчання, сумарною кількістю, що не перевищує 75 одиниць;

b) кожна зі Сторін обмежує важкі бомбардувальники, призначені для випробування, кількістю, що не перевищує 20 одиниць.

4. Стосовно МБР і БРПЛ, використовуваних для доставки об'єктів у верхні шари атмосфери або в космос:

a) кожна зі Сторін обмежує місця запуску космічних об'єктів кількістю, що не перевищує п'ять таких місць, якщо тільки не погоджене інше. Місця запуску космічних об'єктів не заходять на територію баз МБР;

b) кожна зі Сторін обмежує пускові установки МБР і пускові установки БРПЛ, що знаходяться в місцях запуску космічних об'єктів, сумарною кількістю, що не перевищує 20 одиниць, якщо тільки не погоджено інше. У рамках цієї межі сумарна кількість шахтних пускових установок МБР і мобільних пускових установок МБР, що знаходяться в місцях запуску космічних об'єктів, не перевищує десять одиниць, якщо тільки не погоджено інше;

c) кожна зі Сторін обмежує МБР і БРПЛ, що знаходяться в місці запуску космічних об'єктів, сумарною кількістю, яка не перевищує кількість пускових установок МБР і пускових установок БРПЛ, що знаходяться в цьому місці.

5. Кожна зі Сторін обмежує транспортно-навантажувальні кошти для МБР для ґрунтових мобільних пускових установок МБР, що знаходяться в кожнім районі розгортання або на кожному випробувальному полігоні, кількістю, що не перевищує дві одиниці для кожного типу МБР для ґрунтових мобільних пускових установок МБР, за яким числиться один боєзаряд і який зазначений для даного району розгортання або випробування полігона, а також обмежує такі транспортно-навантажувальні засоби, які знаходяться поза районами розгортання й випробуваннях полігонів, кількістю, що не перевищує шести одиниць. Сумарна кількість транспортно-навантажувальних засобів для МБР для ґрунтових мобільних пускових установок МБР не перевищує 30 одиниць.

6. Кожна зі Сторін обмежує підводні човни, оснащені пусковими установками БРПЛ, що знаходяться в доці в межах п'яти кілометрів від границі кожної бази підводних човнів, кількістю, що не перевищує дві одиниці.

7. Стосовно стаціонарних експозицій і засобів, використовуваним з метою наземної підготовки:

a) кожна зі Сторін обмежує пускові установки МБР і пускові установки БРПЛ, включені в стаціонарні експозиції після підписання даного Договору, кількістю, що не перевищує 20 одиниць; МБР і БРПЛ, включені в стаціонарні експозиції після підписання цього Договору, кількістю, що не перевищує 20 одиниць; пускові контейнери, включені в стаціонарні експозиції після підписання цього Договору, кількістю, що не перевищує 20 одиниць; і важкі бомбардувальники і колишні важкі бомбардувальники, включені в стаціонарні експозиції після підписання даного Договору, кількістю, що не перевищує 20 одиниць. Такі засоби, включені в стаціонарні експозиції до підписання цього Договору, вказуються в додатку I до Меморандуму про домовленість, але не підпадають під обмеження, передбачені в даному Договорі;

b) кожна зі Сторін обмежує важкі бомбардувальники, переустатковані після підписання даного Договору для використання з метою наземної підготовки, і колишні важкі бомбардувальники, переустатковані після підписання цього Договору для використання з метою наземної підготовки, сумарною кількістю, що не перевищує п'ять одиниць. Такі засоби, переустатковані до підписання даного Договору для використання з метою наземної підготовки, вказуються в додатку I до Меморандуму про домовленість, але не підпадають під обмеження, передбачені в даному Договорі.

8. Кожна зі Сторін обмежує місця складського зберігання МБР або БРПЛ і місця ремонту МБР або БРПЛ сумарною кількістю, що не перевищує 50 таких місць.

9. Відносно обмежень на місця розміщення і пов'язаних з ними обмежень на стратегічні наступальні озброєння:

a) кожна зі Сторін розміщує нерозгорнуті МБР і нерозгорнуті БРПЛ тільки на об'єктах по обслуговуванню баз МБР, базах підводних човнів, у місцях завантаження МБР, місцях завантаження БРПЛ, на об'єктах по виробництву МБР або БРПЛ, у місцях ремонту МБР або БРПЛ, місцях складського збереження МБР або БРПЛ, місцях переустаткування або ліквідації МБР або БРПЛ, на випробуваннях полігонах або в місцях запуску космічних об'єктів. Однак прототипи МБР і прототипи БРПЛ не розміщуються на об'єктах по обслуговуванню баз МБР і на базах підводних човнів. Нерозгорнуті МБР і нерозгорнуті БРПЛ також можуть знаходитися в шляху прямування. Нерозгорнуті МБР для шахтних пускових установок МБР також можуть переміщатися в межах бази МБР для шахтних пускових установок МБР. Нерозгорнуті БРПЛ, що знаходяться на плавучих базах для ракет і кранах-сховищах, розглядаються як такі, що знаходяться на базі підводних човнів, стосовно до якої зазначено, що там базуються такі плавучі бази для ракет і крани-сховища;

b) кожна зі Сторін розміщує нерозгорнуті мобільні пускові установки МБР тільки на об'єктах по обслуговуванню баз МБР для мобільних пускових установок МБР, об'єктах по виробництву мобільних пускових установок МБР, у місцях ремонту мобільних пускових установок МБР, місцях складського збереження мобільних пускових установок МБР, місцях завантаження МБР, місцях навчання експлуатації МБР, місцях переустаткування або ліквідації мобільних пускових установок МБР, на випробувальних полігонах або в місцях запуску космічних об'єктів. Однак мобільні пускові установки прототипів МБР не розміщуються на об'єктах по обслуговуванню баз МБР для мобільних пускових установок МБР. Нерозгорнуті мобільні пускові установки МБР також можуть знаходитися на шляху прямування;

c) кожна зі Сторін розміщує пускові установки, призначені для випробування, тільки на випробувальних полігонах, за тим винятком, що залізничні мобільні пускові установки, призначені для випробування, можуть пересуватися з метою випробування поза випробувальним полігоном за тієї умови, що:

d) розгорнута мобільна пускова установка МБР і пов'язана з нею ракета, що передислокується на випробувальний полігон, може, на розсуд Сторони, що проводить випробування, або продовжувати зараховуватися в сумарні граничні рівні, передбачені в статті II цього Договору, або зараховуватися як мобільна пускова установка, призначена для випробування, відповідно до підпункту "d" пункту 2 дійсної статті. Якщо розгорнута мобільна пускова установка МБР і пов'язана з нею ракета, що передислокується на випробувальний полігон, продовжує зараховуватися в сумарні граничні рівні, передбачені в статті II цього Договору, то період часу її безперервного перебування на випробувальному полігоні не перевищує 45 днів. Кількість таких розгорнутих ґрунтових мобільних пускових установок МБР і пов'язаних з ними ракет, що знаходяться в будь-який даний момент на випробувальному полігоні, не перевищує три одиниці, і кількість таких розгорнутих залізничних мобільних пускових установок МБР і зв'язаних з ними ракет, що знаходяться в будь-який даний момент на випробувальному полігоні, не перевищує три одиниці;

e) кожна зі Сторін розміщує шахтні пускові установки, призначені для навчання, тільки на базах МБР для шахтних пускових установок МБР і в місцях навчання експлуатації МБР. Кількість шахтних пускових установок, призначених для навчання, що знаходяться на кожній базі МБР для шахтних пускових установок МБР, не перевищує одну одиницю для кожного типу МБР, зазначеного для даної бази МБР;

f) важкі бомбардувальники, призначені для випробування, базуються тільки в центрах льотних випробування важких бомбардувальників і на об'єктах по виробництву важких бомбардувальників. Важкі бомбардувальники, призначені для навчання, базуються тільки в місцях навчання експлуатації важких бомбардувальників.

10. Кожна зі Сторін розміщує твердопаливні ракетні двигуни перших ступіней МБР для мобільних пускових установок МБР тільки в тих місцях, де здійснюються виробництво і зберігання або випробування таких двигунів, і на об'єктах по виробництву МБР для мобільних пускових установок МБР. Такі твердопаливні ракетні двигуни також можуть переміщатися між цими місцями. Твердопаливні ракетні двигуни перших ступіней МБР для мобільних пускових установок МБР із прикріпленими до цих двигунів соплами знаходяться тільки на об'єктах по виробництву МБР для мобільних пускових установок МБР і в місцях, де здійснюються випробування таких твердопалових ракетних двигунів. Місця, де можуть знаходитися такі твердопаливні ракетні двигуни, вказуються в додатку I до Меморандуму про домовленість.

11. Відносно обмежень на місця розміщення об'єктів:

a) кожна зі Сторін розміщує об'єкти по виробництву МБР визначеного типу, місця ремонту МБР визначеного типу, місця складського зберігання МБР визначеного типу, місця завантаження МБР для МБР визначеного типу і місця переустаткування або ліквідації МБР визначеного типу не менше чим у 100 кілометрах від будь-якої бази МБР для шахтних пускових установок МБР цього типу МБР, будь-якої бази МБР для залізничних мобільних пускових установок МБР цього типу МБР, будь-якого району розгортання ґрунтових мобільних пускових установок МБР цього типу МБР, будь-якого випробування полігона, з якого проводяться льотні випробування МБР цього типу, будь-якого об'єкта по виробництву мобільних пускових установок МБР цього типу МБР, будь-якого місця ремонту мобільних пускових установок МБР цього типу МБР, будь-якого місця складського зберігання мобільних пускових установок МБР цього типу МБР і від будь-якого місця навчання експлуатації МБР, у якому знаходяться нерозгорнуті мобільні пускові установки МБР. Нові об'єкти, на яких можуть знаходитися нерозгорнуті МБР для шахтних пускових установок МБР будь-якого типу МБР, і нові місця складського зберігання настановчого устаткування для МБР знаходяться не менше чим за 100 кілометрів від будь-якої бази МБР для шахтних пускових установок МБР, за винятком того, що існуючі місця складського зберігання ракет середньої дальності, що знаходяться менше чим за 100 кілометрів від бази МБР для шахтних пускових установок МБР або від випробувального полігона, можуть бути переустатковані в місця складського зберігання МБР, не зазначених для цієї бази МБР або цього випробування полігона;

b) кожна зі Сторін розміщує об'єкти по виробництву мобільних пускових установок МБР визначеного типу МБР, місця ремонту мобільних пускових установок МБР визначеного типу МБР і місця складського зберігання мобільних пускових установок МБР визначеного типу МБР не менше чим за 100 кілометрів від будь-якої бази МБР для мобільних пускових установок МБР цього типу МБР і від будь-якого випробування полігона, з якого здійснюються льотні випробування МБР цього типу;

c) кожна зі Сторін розміщує випробувальні полігони і місця запуску космічних об'єктів не менше чим за 100 кілометрів від будь-якої бази МБР для шахтних пускових установок МБР, будь-якої бази МБР для залізничних мобільних пускових установок МБР і від будь-якого району розгортання;

d) кожна зі Сторін розміщує місця навчання експлуатації МБР не менше чим за 100 кілометрів від будь-якого випробувального полігона;

e) кожна зі Сторін розміщує місця зберігання ядерних озброєнь важких бомбардувальників не менше чим за 100 кілометрів від будь-якої авіаційної бази важких бомбардувальників, оснащених для неядерних озброєнь, і від будь-якого місця навчання експлуатації важких бомбардувальників. Кожна зі Сторін розміщує місця збереження ядерних КРВБ великої дальності не менше чим за 100 кілометрів від будь-якої авіаційної бази важких бомбардувальників, оснащених для ядерних озброєнь, що не є ядерними КРВБ великої дальності, будь-якої авіаційної бази важких бомбардувальників, оснащених для неядерних озброєнь, і від будь-якого місця навчання експлуатації важких бомбардувальників.

12. Кожна зі Сторін обмежує кожне перебування на шляху прямування терміном, що не перевищує 30 днів.

Стаття V

1. З урахуванням заборон, установлених положеннями цього Договору, можуть провадитися модернізація і заміна стратегічних наступальних озброєнь.

2. Кожна зі Сторін зобов'язується:

a) не здійснювати, не проводити льотні випробування, не розгортати важкі МБР нового типу і не збільшувати стартову вагу і вагу, що закидається, важких МБР існуючого типу;

b) не здійснювати, не проводити льотні випробування і не розгортати важкі БРПЛ;

c) не здійснювати, не випробувати і не розгортати мобільні пускові установки важких МБР;

d) не виготовляти, не випробувати і не розгортати додаткові шахтні пускові установки важких МБР, за винятком шахтних пускових установок важких МБР, що замінюють ліквідовані відповідно до розділу II Протоколу про переустаткування або ліквідацію шахтних пускових установок важких МБР, за умови, що не будуть перевищені межі, передбачені у статті II цього Договору;

e) не переобладнувати пускові установки, що не є пусковими установками важких МБР, у пускові установки важких МБР;

f) не виготовляти, не випробувати і не розгортати пускові установки важких БРПЛ;

g) не зменшувати кількість боєзарядів, що числиться за важкої МБР існуючого типу.

3. Кожна зі Сторін зобов'язується не розгортати МБР, крім шахтних пускових установок МБР, на ґрунтових мобільних пускових установках МБР і на залізничних мобільних пускових установках МБР. Кожна зі Сторін зобов'язується не виготовляти, не випробувати і не розгортати пускові установки МБР, що не є шахтними пусковими установками МБР, ґрунтовими мобільними пусковими установками МБР і залізничними мобільними пусковими установками МБР.

4. Кожна зі Сторін зобов'язується не розгортати МБР типу, який не був зазначений як тип МБР для мобільних пускових установок МБР відповідно до пункту 2 розділу VII Протоколу про повідомленнях у зв'язку з цим Договором, нижче іменованого Протоколом про повідомлення, на мобільній пусковій установці МБР, якщо тільки ця МБР не є МБР, за якою числиться не більше одного боєзаряду, і Сторони не погодилися в рамках Спільної комісії з дотримання й інспекцій дозволити розгортання таких МБР на мобільних пускових установках МБР. Новий тип МБР для мобільних пускових установок МБР може перестати розглядатися як тип МБР для мобільних пускових установок МБР, якщо жодна МБР цього типу не утримувалася на мобільній пусковій установці МБР і не проходила льотні випробування з такої пускової установки.

5. Кожна зі Сторін зобов'язується не розгортати пускові установки МБР нового типу МБР і не розгортати пускові установки БРПЛ нового типу БРПЛ, якщо такі пускові установки здатні здійснювати пуски відповідно МБР або БРПЛ інших типів. Без переустаткування пускові установки МБР існуючих типів МБР і пускові установки БРПЛ існуючих типів БРПЛ повинні бути не здатними здійснювати пуски відповідно МБР або БРПЛ інших типів.

6. Кожна зі Сторін зобов'язується не переобладнувати БРПЛ у МБР для мобільних пускових установок МБР і не завантажувати БРПЛ на мобільні пускові установки МБР, а також не здійснювати з них пуск БРПЛ.

7. Кожна зі Сторін зобов'язується не виготовляти, не випробувати і не розгортати транспортно-навантажувальні засоби, що не є транспортно-навантажувальними засобами для МБР для ґрунтових мобільних пускових установок МБР, за якими числиться один боєзаряд.

8. Кожна зі Сторін зобов'язується не розміщувати розгорнуті шахтні пускові установки МБР поза базами МБР для шахтних пускових установок МБР.

9. Кожна зі Сторін зобов'язується не розміщувати пускові установки на незахищених позиціях, крім випробувальних полігонів і в місцях запуску космічних об'єктів. Всі існуючі пускові установки на незахищених позиціях, що не знаходяться на випробувальних полігонах або в місцях запуску космічних об'єктів, ліквідуються відповідно до процедур, передбачених у Протоколі про переустаткування або ліквідацію, не пізніше чим через 60 днів після набрання чинності даного Договору.

10. Кожна зі Сторін зобов'язується:

a) не проводити льотні випробування МБР і БРПЛ знятого з озброєння або колишнього типу з пускових установок, що не є пусковими установками, призначеними для випробування, що зазначені для такого використання, або пусковими установками в місцях запуску космічних об'єктів. За винятком пускових установок на незахищених позиціях, пускові установки, призначені для випробування, що зазначені для такого використання, не використовуються для проведення льотних випробувань МБР або БРПЛ того або іншого типу, яка-небудь з ракет якого розгорнута;

b) не виготовляти МБР для мобільних пускових установок МБР знятого з озброєння типу.

11. Кожна зі Сторін зобов'язується не переобладнувати шахти, використовувані як пункти керування пуском, у шахтні пускові установки МБР.

12. Кожна зі Сторін зобов'язується:

a) не робити, не проводити льотні випробування і не розгортати МБР або БРПЛ із кількістю боєголовок, що перевищують десять одиниць;

b) не проводити льотні випробування МБР або БРПЛ із кількістю боєголовок, що перевищують кількість боєзарядів, що за нею числиться, і стосовно до МБР або БРПЛ знятого з озброєння типу - з кількістю боєголовок, що перевищують найбільшу кількість боєзарядів, що числилась за будь-яким МБР або БРПЛ цього типу;

c) не розгортати МБР або БРПЛ із кількістю боєголовок, яка перевищує кількість боєзарядів, що за нею числиться;

d) не збільшувати кількість боєзарядів, що числиться за МБР або БРПЛ існуючого або нового типу.

13. Кожна зі Сторін зобов'язується не проводити льотні випробування і не розгортати МБР або БРПЛ із кількістю боєголовок, перевищуючу кількість боєзарядів, що за нею числиться.

14. Кожна зі Сторін зобов'язується не проводити льотні випробування МБР і БРПЛ, оснащених боєголовками, з місць запуску космічних об'єктів.

15. Кожна зі Сторін зобов'язується не використовувати МБР і БРПЛ для доставки об'єктів у верхні шари атмосфери або в космос в цілях, несумісних з існуючими міжнародними зобов'язаннями, прийнятими Сторонами.

16. Кожна зі Сторін зобов'язується не виготовляти, не випробовувати і не розгортати засоби швидкісного перезарядження і не здійснювати швидкісне перезарядження.

17. Кожна зі Сторін зобов'язується не встановлювати пускові установки БРПЛ на підводних човнах, що не були спочатку побудовані як підводні човни, оснащені пусковими установками БРПЛ.

18. Кожна зі Сторін зобов'язується не виготовляти, не випробовувати і не розгортати:

a) балістичні ракети з дальністю понад 600 кілометрів, а також пускові установки таких ракет для установки на плавучих засобах, у тому числі на вільно плаваючих пускових установках, не є підвідними човнами. Дійсне зобов'язання не вимагає внесення змін в існуючий порядок збереження, транспортування, завантаження або розвантаження балістичних ракет;

b) пускові установки балістичних і крилатих ракет для розміщення або закріплення на дні океанів, морів або внутрішніх вод і внутрішніх водойм або в його надрах, або рухомі пускові установки таких ракет, що переміщуються лише при зіткненні з дном океанів, морів або внутрішніх вод і внутрішніх водойм, а також ракети для таких пускових установок. Дійсне зобов'язання поширюється на всі райони дна океанів і морів, включаючи зону морського дна, згадану в статтях I і II Договору про заборону розміщення на дні морів і океанів і в його надрах ядерної зброї й інших видів зброї масового знищення від 11 лютого 1971 року;

c) засоби, включаючи ракети, для виведення ядерної зброї або будь-яких інших видів зброї масового знищення на навколоземну орбіту або частково навколоземну орбіту;

d) балістичні ракети класу "повітря - поверхня" (БРВЗ);

e) ядерні КРВБ великої дальності, споряджені двома або більше ядерними зарядами.

19. Кожна зі Сторін зобов'язується:

a) не проводити льотні випробування літального апарата, який не є літаком, але який має дальність 8000 кілометрів і більше, з ядерними озброєннями, не оснащувати такий літальний апарат для ядерних озброєнь і не розгортати такий літальний апарат з ядерними озброєннями;

b) не проводити льотні випробування літака, що не був з самого початку побудований як бомбардувальник, але який має дальність 8000 кілометрів і більше, або інтегральну площу в плані понад 310 квадратних метрів, з ядерними озброєннями, не оснащувати такий літак для ядерних озброєнь і не розгортати такий літак з ядерними озброєннями;

c) не проводити льотні випробування літального апарата, який не є літаком, або літака, що не був з самого початку побудований як бомбардувальник, з ядерними КРВБ великої дальності, не оснащувати такий літальний апарат або такий літак для ядерних КРВБ великої дальності і не розгортати такий літальний апарат або такий літак з ядерними КРВБ великої дальності.

20. Сполучені Штати Америки зобов'язуються не оснащувати існуючі і майбутні важкі бомбардувальники більше ніж для 20 ядерних КРВБ великої дальності.

21. Союз Радянських Соціалістичних Республік зобов'язується не оснащувати існуючі і майбутні важкі бомбардувальники більш ніж для 16 ядерних КРВБ великої дальності.

22. Кожна зі Сторін зобов'язується не розміщувати ядерні КРВБ великої дальності на авіаційних базах важких бомбардувальників, оснащених для ядерних озброєнь, що не є ядерними КРВБ великої дальності, авіаційних базах важких бомбардувальників, оснащених для неядерних озброєнь, авіаційних базах колишніх важких бомбардувальників і в Місцях навчання експлуатації важких бомбардувальників.

23. Кожна зі Сторін зобов'язується не базувати важкі бомбардувальники, оснащені для ядерних КРВБ великої дальності, важкі бомбардувальники, оснащені для ядерних озброєнь, які не є ядерними КРВБ великої дальності, і важкі бомбардувальники, оснащені для неядерних озброєнь, на авіаційних базах, на яких базуються важкі бомбардувальники кожної з двох інших категорій.

24. Кожна зі Сторін зобов'язується не переобладнувати:

a) важкі бомбардувальники, оснащені для ядерних озброєнь, що не є ядерними КРВБ великої дальності, у важкі бомбардувальники, оснащені для ядерних КРВБ великої дальності, якщо такі важкі бомбардувальники були раніше оснащені для ядерних КРВБ великої дальності;

b) важкі бомбардувальники, оснащені для неядерних озброєнь, у важкі бомбардувальники, оснащені для ядерних КРВБ великої дальності, або у важкі бомбардувальники, оснащені для ядерних озброєнь, що не є ядерними КРВБ великої дальності;

c) важкі бомбардувальники, призначені для навчання, у важкі бомбардувальники іншої категорії;

d) колишні важкі бомбардувальники у важкі бомбардувальники.

25. Кожна зі Сторін зобов'язується не мати підземних об'єктів з доступом до них підводних човнів, оснащених пусковими установками БРПЛ.

26. Кожна зі Сторін зобов'язується не розміщувати залізничні вагони в місці, де знаходилася залізнична станція базування, ліквідована відповідно до розділу IX Протоколу про переустаткування або ліквідацію, якщо тільки такі залізничні вагони не мають таких, що підлягають спостереженню національними технічними засобами контролю відмінностей по довжині, ширині або висоті від залізничних мобільних пускових установок МБР або зв'язаних з пуском залізничних вагонів.

27. Кожна зі Сторін зобов'язується не здійснювати якої-небудь діяльності, пов'язаної зі стратегічними наступальними озброєннями, на ліквідованих об'єктах, про ліквідацію яких було надане повідомлення відповідно до пункту 3 розділу I Протоколу про повідомлення, якщо тільки відповідно до пункту 3 розділи I Протоколу про повідомлення не було надано повідомлення про новий об'єкт на тому ж місці. Стратегічні наступальні озброєння і допоміжне устаткування не знаходяться на ліквідованих об'єктах, крім їхнього переміщення через такі об'єкти і при тимчасовому перебуванні важких бомбардувальників або колишніх важких бомбардувальників на таких об'єктах. Плавучі бази для ракет можуть знаходитися на ліквідованих об'єктах тільки з метою, не пов'язаною зі стратегічними наступальними озброєннями.

28. Кожна зі Сторін зобов'язується не базувати стратегічні наступальні озброєння, що підпадають під передбачені в цьому Договорі обмеження, за межами своєї національної території.

29. Кожна зі Сторін зобов'язується не використовувати військові судна, які були раніше заявлені як плавучі бази для ракет, для транспортування, зберігання і завантаження БРПЛ. Такі військові судна не пришвартовуються до підводного човна, оснащеної пусковими установками БРПЛ, з метою забезпечення такого підводного човна, якщо такий підводний човен знаходиться в межах п'яти кілометрів від бази підводних човнів.

30. Кожна зі Сторін зобов'язується не вивозити з об'єктів по виробництву МБР для мобільних пускових установок МБР твердопаливні ракетні двигуни перших ступіней МБР для мобільних пускових установок МБР із прикріпленими до цих двигунів соплами, за винятком наступних:

a) вивозу таких двигунів у складі зібраних перших ступіней МБР для мобільних пускових установок МБР, що обслуговуються, зберігаються і транспортуються по ступінях;

b) вивозу таких двигунів у складі зібраних МБР для мобільних пускових установок МБР, що обслуговуються, зберігаються і транспортуються у вигляді зібраних ракет у пускових контейнерах або без пускових контейнерів; і

c) вивозу таких двигунів у складі зібраних перших ступіней МБР для мобільних пускових установок МБР, що обслуговуються, зберігаються і транспортуються у вигляді зібраних ракет у пускових контейнерах або без пускових контейнерів, з метою показів у зв'язку з підтвердженням відповідності технічних характеристик.

Стаття VI

1. Розгорнуті грунтові мобільні пускові установки МБР і пов'язані з ними ракети базуються тільки в обмежених районах. Обмежений район не перевищує за своїми розмірами п'яти квадратних кілометрів і не заходить на територію іншого обмеженого району. В обмеженому районі може базуватися або знаходитися не більше десяти розгорнутих ґрунтових мобільних пускових установок МБР і зв'язаних з ними ракет. У межах обмеженого району не знаходяться розгорнуті МБР для ґрунтових мобільних пускових установок МБР більше ніж одного типу МБР.

2. Кожна зі Сторін обмежує кількість стаціонарних споруджень для ґрунтових мобільних пускових установок МБР у межах кожного обмеженого району таким чином, щоб ці спорудження не були здатні містити більшу кількість ґрунтових мобільних пускових установок МБР, чим кількість ґрунтових мобільних пускових установок МБР, зазначена для цього обмеженого району.

3. Кожен обмежений район знаходиться в межах району розгортання. Район розгортання не перевищує за своїми розмірами 125000 квадратних кілометрів і не заходить на територію іншого району розгортання. У межах району розгортання не знаходиться більш однієї бази МБР для ґрунтових мобільних пускових установок МБР.

4. Розгорнуті залізничні мобільні пускові установки МБР і пов'язані з ними ракети базуються тільки на залізничних станціях базування. Кожна зі Сторін має не більше семи залізничних станцій базування. Будь-яка точка на ділянці базування, що знаходиться в межах залізничної станції залізничної колії знаходиться на відстані, що не перевищує 20 кілометрів від будь-якого в'їзду/виїзду даної залізничної станції базування. Ця відстань виміряється уздовж залізничних шляхів. Залізнична станція базування не заходить на територію іншої залізничної станції базування.

5. Кожна залізнична станція базування має не більше двох залізничних в'їздів/виїздів. Кожен такий в'їзд/виїзд має не більше двох окремих залізничних колій (у цілому чотири рейки), що проходять через нього.

6. Кожна зі Сторін обмежує пункти розміщення на кожній залізничній станції базування кількістю, що не перевищує кількість складів стандартної конфігурації, зазначеної для цієї залізничної станції базування. Кожна залізнична станція базування має не більше п'яти пунктів розміщення.

7. Кожна зі Сторін обмежує стаціонарні спорудження для залізничних мобільних пускових установок МБР на кожній залізничній станції базування кількістю, що не перевищує кількість складів стандартної конфігурації, зазначена для цієї залізничної станції базування. Кожне таке спорудження не повинно містити більше одного складу стандартної конфігурації.

8. У межах кожної залізничної станції базування знаходиться не більше одного об'єкта по обслуговуванню.

9. Розгорнуті мобільні пускові установки МБР і пов'язані з ними ракети можуть залишати обмежені райони або залізничні станції базування тільки в порядку звичайних пересувань, передислокацій або розосереджень. Розгорнуті ґрунтові мобільні пускові установки МБР і зв'язані з ними ракети можуть залишати райони розгортання тільки в порядку передислокацій або оперативних розосереджень.

10. Передислокації завершуються в 25-денний термін. Не більше 15 відсотків від загальної кількості розгорнутих ґрунтових мобільних пускових установок МБР і пов'язаних з ними ракет або п'яти таких пускових установок і пов'язаних з ними ракет, залежно від того, що більше, можуть знаходитися поза обмеженими районами в будь-який даний момент із метою передислокації. Не більше 20 відсотків від загальної кількості розгорнутих залізничних мобільних пускових установок МБР і пов'язаних з ними ракет або п'яти таких пускових установок і пов'язаних з ними ракет, залежно від того, що більше, можуть знаходитися поза залізничними станціями базування в будь-який даний момент із метою передислокації.

11. Не більше 50 відсотків від загальної кількості розгорнутих залізничних мобільних пускових установок МБР і пов'язаних з ними ракет може брати участь у звичайних пересуваннях у будь-який даний момент.

12. Всі склади з розгорнутими залізничними мобільними пусковими установками МБР і пов'язаними з ними ракетами визначеного типу мають одну стандартну конфігурацію. Усі такі склади відповідають цій стандартній конфігурації, за винятком тих, що беруть участь у звичайних пересуваннях, передислокаціях або розосередженнях, а також за винятком тієї частини складу, яка залишається в межах залізничної станції базування після того, як інша частина такого складу відбула на об'єкт по обслуговуванню, пов'язаний з даною залізничною станцією базування, була передислокована на інший об'єкт або залишила дану залізничну станцію базування в порядку звичайного пересування. За винятком розосереджень, повідомлення про відхиленнях від стандартної конфігурації надаються відповідно до пунктів 13, 14 і 15 розділу II Протоколу про повідомлення.

Стаття VII

1. Переустаткування і ліквідація стратегічних наступальних озброєнь, стаціонарних споруджень для мобільних пускових установок МБР, а також об'єктів здійснюються згідно дійсної статті і відповідно до процедур, передбачених у Протоколі про переустаткування або ліквідацію. Контроль за переустаткуванням і ліквідацією здійснюється національними технічними коштами контролю і шляхом інспекцій, як це передбачено в статтях IX і XI цього Договору, у Протоколі про переустаткування або ліквідацію й у Протоколі про інспекції і діяльність за безперервним спостереженням у зв'язку із цим Договором, нижче іменованим Протоколом про інспекції.

2. МБР для мобільних пускових установок МБР, пускові установки МБР, пускові установки БРПЛ, важкі бомбардувальники, колишні важкі бомбардувальники і допоміжне устаткування підпадають під передбачені в цьому Договорі обмеження доти, доки вони не будуть ліквідовані або іншим способом виявляться такими, що більше не підпадають під передбачені в цьому Договорі обмеження відповідно до процедур, передбачених у Протоколі про переустаткування або ліквідацію.

3. МБР для шахтних пускових установок МБР, а також БРПЛ підпадають під передбачені в цьому Договорі обмеження доти, доки вони не будуть ліквідовані шляхом приведення їх у стан непридатності для експлуатації, що виключає їх використання за початковим призначенням, з використанням процедур на розсуд Сторони, якій належать дані МБР або БРПЛ.

4. Ліквідація МБР для мобільних пускових установок МБР, мобільних пускових установок МБР, пускових установок БРПЛ, важких бомбардувальників і колишніх важких бомбардувальників здійснюється у місцях переустаткування або ліквідації, за винятком передбаченого в розділах VII і VIII Протоколу про переустаткуванні або ліквідації. Стаціонарні пускові установки МБР і стаціонарні спорудження для мобільних пускових установок МБР, які підлягають ліквідації, ліквідуються на місці. Пусковий контейнер, що залишився на випробувальному полігоні або базі МБР після льотного випробування МБР для мобільних пускових установок МБР, ліквідовується під відкритим небом на місці або в місці переустаткування або ліквідації відповідно до процедур, передбачених у Протоколі про переустаткування або ліквідацію.

Стаття VIII

1. Вихідні дані, що стосуються зобов'язань цього Договору, наводяться в Меморандумі про домовленість, у якому вказуються дані по категоріях даних у відношенні засобів, що підпадають під передбачені в цьому Договорі обмеження.

2. З метою забезпечення виконання своїх зобов'язань відносно цього Договору кожна зі Сторін повідомляє іншу Сторону про зміни в даних, як це передбачено в підпункті "a" пункту 3 цієї статті, а також надає інші повідомлення, необхідні пунктом 3 цієї статті, у порядку, передбаченому в пунктах 4, 5 і 6 цієї статті, Протоколі про повідомленнях і в Протоколі про інспекції.

3. Кожна зі Сторін надає іншій Стороні відповідно з Протоколом про повідомлення і стосовно до підпункту "i" цього пункту відповідно до розділу III Протоколу про інспекції:

a) повідомлення відносно даних по категоріях даних, що містяться в Меморандумі про домовленість, і по інших погоджених категоріях даних відносно засобів, що підпадають під передбачені в цьому Договорі обмеження;

b) повідомлення щодо пересування засобів, що підпадають під передбачені в цьому Договорі обмеження;

c) повідомлення відносно даних про вагу, що закидається, МБР і БРПЛ у зв'язку з Протоколом про вагу, що закидається, МБР і БРПЛ у зв'язку з даним Договором, нижче іменованим Протоколом про вагу, що закидається;

d) повідомлення щодо переустаткування або ліквідацію засобів, що підпадають під передбачені в цьому Договорі обмеження, або ліквідацію об'єктів, що підпадають під дію цього Договору;

e) повідомлення щодо заходів на основі співробітництва, спрямованих на підвищення ефективності національних технічних засобів контролю;

f) повідомлення щодо льотних випробувань МБР або БРПЛ і повідомлення щодо телеметричної інформації;

g) повідомлення щодо стратегічних наступальних озброєнь нових типів і нових видів;

h) повідомлення щодо змін у змісті інформації, наданої згідно із цим пунктом, у тому числі щодо зміни термінів здійснення діяльності;

i) повідомлення щодо інспекцій і діяльності по безперервному спостереженню; і

j) повідомлення щодо оперативних розосереджень.

4. Кожна зі Сторін використовує Центри по зменшенню ядерної небезпеки, що забезпечують постійний зв'язок між Сторонами, з метою надання й одержання повідомлень відповідно до Протоколу про повідомлення і Протокол про інспекції, якщо тільки в цьому Договорі не передбачене інше, а також з метою підтвердження одержання таких повідомлень не пізніше чим через одну годину після їхнього одержання.

5. Якщо в повідомленні, наданому відповідно до цієї статті, потрібно повідомити час, то воно вказується за Гринвічем. Якщо в повідомленні потрібно вказати тільки дату, то ця дата вказується як відповідний даті за місцевим часом 24-годинний період, зазначений за Гринвічем.

6. За винятком випадків, коли в цій статті передбачено інше, кожна зі Сторін має право опубліковувати усі дані за станом на 1 вересня 1990 року, що зазначені в Меморандумі про домовленість, а також прикладені до нього фотознімки. Географічні координати і схеми, одержувані згідно Угоді між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік і Урядом Сполучених Штатів Америки про обмін географічними координатами і схемами у зв'язку з Договором від 31 липня 1991 року, не опубліковуються, якщо тільки не погоджено інше. Сторони проводять консультації з питання про опублікування даних та іншої інформації, наданих відповідно до цієї статті або одержуваних іншим шляхом у ході виконання зобов'язань, передбачених у даному Договорі. Положення цієї статті не торкаються прав і зобов'язань Сторін відносно передачі таких даних та іншої інформації тим особам, яким через свої службові обов'язки такі дані або інша інформація необхідні для здійснення діяльності, пов'язаної з виконанням зобов'язань, передбачених у цьому Договорі.

Стаття IX

1. З метою забезпечення контролю за дотриманням положень цього Договору кожна зі Сторін використовує наявні в її розпорядженні національні технічні кошти контролю так, щоб це відповідало загальновизнаним принципам міжнародного права.

2. Кожна зі Сторін зобов'язується не чинити перешкод національним технічним коштам контролю іншої Сторони, що виконує свої функції відповідно до пункту 1 цієї статті.

3. Кожна зі Сторін зобов'язується не застосовувати заходи маскування, які ускладнюють здійснення контролю за дотриманням положень цього Договору національними технічними засобами контролю. При цьому зобов'язання не застосовувати заходи маскування включає зобов'язання не застосовувати їх на випробувальних полігонах, у тому числі заходи, що приводять до приховання МБР, БРПЛ, мобільних пускових установок МБР або взаємозв'язку між МБР або БРПЛ і їх пусковими установками при проведенні випробування. Зобов'язання не застосовувати заходи маскування не поширюється на практику укриття або маскування на базах МБР і в районах розгортання і на застосування укриттів для захисту стратегічних наступальних озброєнь від впливу атмосферних явищ.

4. З метою сприяння контролеві кожна МБР для мобільних пускових установок МБР одержує власний розпізнавальний знак, як це передбачено в Протоколі про інспекції.

Стаття X

1. У ході кожного льотного випробування МБР або БРПЛ Сторона, яка проводить льотні випробування, робить бортові виміри технічних параметрів і передає в ефір усю телеметричну інформацію, отриману в результаті таких вимірів. Сторона, яка проводить льотні випробування, визначає, які технічні параметри повинні вимірятися в ході такого льотного випробування, а також способи обробки і передачі телеметричної інформації.

2. У ході кожного льотного випробування МБР або БРПЛ Сторона, яка проводить льотне випробування, зобов'язується не здійснювати яку-небудь діяльність, що перешкоджає повному доступові до телеметричної інформації, включаючи:

a) застосування шифрування;

b) застосування глушіння;

c) передачу в ефір телеметричної інформації з МБР або БРПЛ з використанням вузкоспрямованого випромінювання; і

d) капсулювання телеметричної інформації, у тому числі шляхом використання капсул, що скидаються, або боєголовок, що рятуються.

3. У ході кожного льотного випробування МБР або БРПЛ Сторона, що проводить льотні випробування, зобов'язується не передавати в ефір телеметричну інформацію з боєголовки, що відноситься до функціонуванню ступіней або автономного блоку розведення даної МБР або БРПЛ.

4. Після кожного льотного випробування МБР або БРПЛ Сторона, яка проводить льотні випробування, надає відповідно до розділу I Протоколу про телеметричну інформацію у зв'язку з Договором, нижче іменованого Протоколом про телеметрію, магнітні стрічки, що містять запис усієї телеметричної інформації, переданої в ефір у ході льотного випробування.

5. Після кожного льотного випробування МБР або БРПЛ Сторона, що проводить льотні випробування, надає відповідно до розділу II Протоколу про телеметрію дані, пов'язані з аналізом телеметричної інформації.

6. Незалежно від положень пунктів 1 і 2 цій статті кожна зі Сторін має право капсулювати і шифрувати бортові виміри технічних параметрів у ході в цілому не більше 11 льотних випробувань МБР або БРПЛ щороку. З цих 11 льотних випробувань щороку не більше чотирьох є льотними випробуваннями МБР або БРПЛ кожного типу, яка-небудь з ракет якого пройшла льотні випробування з автономним блоком розведення. Таке капсулювання здійснюється відповідно до розділу I і пункту 1 розділу III Протоколу про телеметрію, і таке шифрування здійснюється відповідно до пункту 2 розділу III Протоколу про телеметрії. Капсулювання і шифрування, що здійснюються в ході того ж льотного випробування МБР або БРПЛ, зараховуються як два льотних випробування в квоти, зазначені в дійсному пункті.

Стаття XI

1. З метою забезпечення контролю за дотриманням положень даного Договору кожна зі Сторін має право проводити інспекції і здійснювати діяльність за безперервним спостереженням, а також проводить покази відповідно до дійсної статті і Протоколу про інспекції. Інспекції, діяльність по безперервному спостереженню, а також покази проводяться відповідно до процедур, передбачених у Протоколі про інспекції й у Протоколі про переустаткування або ліквідації.

2. Кожна зі Сторін має право проводити інспекції відносно вихідних даних на об'єктах з метою підтвердити точність даних про кількість і типи засобів, зазначених стосовно таких об'єктів при початковому обміні даними, що надані відповідно до пункту 1 розділу I Протоколу про повідомлення.

3. Кожна зі Сторін має право проводити інспекції відносно оновлених даних на об'єктах з метою підтвердити точність даних про кількістю і типи засобів, зазначених стосовно до таких об'єктів у повідомленнях і при регулярних обмінах оновленими даними, що надаються відповідно до пунктів 2 і 3 розділу I Протоколу про повідомлення.

4. Кожна зі Сторін має право проводити інспекції нових об'єктів з метою підтвердити точність даних про кількість і типи засобів, зазначених у повідомленнях про нові об'єкти, що надаються відповідно до пункту 3 розділу I Протоколу про повідомлення.

5. Кожна зі Сторін має право проводити інспекції по підозрі з метою підтвердити, що не здійснюється прихована зборка МБР для мобільних пускових установок МБР або прихована зборка перших ступіней таких МБР.

6. Кожна зі Сторін має право проводити інспекції відносно боєголовок розгорнутих МБР і БРПЛ із метою підтвердити, що такі балістичні ракети не містять більшу кількість боєголовок, чим кількість боєзарядів, що за ними числиться.

7. Кожна зі Сторін має право проводити інспекції після завершення розосередження при вивченні розгорнутих мобільних пускових установок МБР і зв'язаних з ними ракет з метою підтвердити, що кількість мобільних пускових установок МБР і пов'язаних з ними ракет, що знаходяться на інспектованій базі МБР, а також тих, що не повернулися на неї після завершення розосередження, не перевищує кількість, зазначену для даної бази МБР.

8. Кожна зі Сторін проводить або має право проводити інспекції у зв'язку з переустаткуванням або ліквідацією з метою підтвердити переустаткування або ліквідацію стратегічних наступальних озброєнь.

9. Кожна зі Сторін має право проводити інспекції ліквідованих об'єктів з метою підтвердити факт завершення їх ліквідації.

10. Кожна зі Сторін має право проводити інспекції раніше заявлених об'єктів з метою підтвердити, що об'єкти, про ліквідацію яких було повідомлено відповідно до пункту 3 розділу I Протоколу про повідомлення, не використовуються з метою, не сумісною з даним Договором.

11. Кожна зі Сторін проводить покази в зв'язку з підтвердженням відповідності технічних характеристик і має право в ході таких здійснюваних іншою Стороною показів проводити інспекції МБР і БРПЛ кожного типу і кожного його варіанта і мобільної пускової установки МБР і кожного різновиду такої пускової установки для кожного типу МБР для мобільних пускових установок МБР. Мета таких показів полягає в тому, щоб забезпечити Стороні, що інспектує можливість підтвердити відповідність технічних характеристик даним, зазначеним стосовно до цих засобів.

12. Кожна зі Сторін проводить покази у зв'язку з відмінністю стосовно до важких бомбардувальників, що були важким бомбардувальникам і ядерним КРВБ великої дальності, і має право в ході таких здійснюваних іншою Стороною показів проводити інспекції:

a) важких бомбардувальників, оснащених для ядерних КРВБ великої дальності. Мета таких показів полягає в тому, щоб забезпечити Стороні, що інспектує, можливість підтвердити відповідність технічних характеристик кожного типу і кожного варіанта таких важких бомбардувальників даним, зазначеним у додатку G до Меморандуму про домовленості стосовно до цих засобів; продемонструвати максимальну кількість ядерних КРВБ великої дальності, для якого реально оснащений важкий бомбардувальник кожного типу і кожного варіанта; а також продемонструвати, що ця кількість не перевищує кількість, передбачену в пункті 20 або 21 статті V цього Договору, залежно від того, що застосовано;

b) стосовно до кожного типу важких бомбардувальників, з будь-якого із важких бомбардувальників, який пройшов льотне випробування, ядерна КРВБ великої дальності, важких бомбардувальників, оснащених для ядерних озброєнь, що не є ядерними КРВБ великої дальності, важких бомбардувальників, оснащених для неядерних озброєнь, важких бомбардувальників, призначених для навчання, і колишніх важких бомбардувальників. Якщо стосовно до такого типу важких бомбардувальників немає важких бомбардувальників, оснащених для ядерних КРВБ великої дальності, то для показу виставляється важкий бомбардувальник, призначений для випробування, який пройшов льотне випробування, ядерна КРВБ великої дальності. Мета таких показів полягає в тому, щоб продемонструвати Стороні, що інспектує що стосовно до кожного виставленого для показу типу важких бомбардувальників кожен варіант важких бомбардувальників, оснащених для ядерних озброєнь, що не є ядерними КРВБ великої дальності, кожен варіант важких бомбардувальників, оснащених для неядерних озброєнь, кожен варіант важких бомбардувальників, призначених для навчання, і колишній важкий бомбардувальник відмінний один від одного і від кожного варіанта важких бомбардувальників того ж типу, оснащених для ядерних КРВБ великої дальності; і

c) ядерний КРВБ великої дальності. Мета таких показів полягає в тому, щоб забезпечити Стороні, що інспектує, можливість підтвердити відповідність технічних характеристик кожного типу і кожного варіанта таких КРВБ великої дальності даним, зазначеним у додатку H до Меморандуму про домовленість стосовно до цих засобів. Мета таких показів також полягає в тому, щоб продемонструвати відмінності, про які було повідомлено відповідно до пункту 13, 14 або 15 розділу VII Протоколу про повідомлення і які дозволяють розрізняти неядерні КРВБ великої дальності від ядерних КРВБ великої дальності.

13. Кожна зі Сторін проводить покази у зв'язку з вихідними даними і має право в ході таких здійснюваних іншою Стороною показів проводити інспекції усіх важких бомбардувальників, оснащених для неядерних озброєнь, усіх важких бомбардувальників, призначених для навчання, і всіх колишніх важких бомбардувальників, зазначених при початковому обміні даними, що надані відповідно до пункту 1 розділу I Протоколу про повідомлення. Мета цих показів полягає в тому, щоб продемонструвати Стороні, що інспектує, що такі літаки відповідають вимогам, пропонованим до переустаткування відповідно до Протоколу про переустаткування або ліквідацію. Після того, як ядерна КРВБ великої дальності пройшла льотні випробування з важкого бомбардувальника того або іншого типу, ні з одного з важких бомбардувальників якого раніше не проходила льотне випробування ядерна КРВБ великої дальності, Сторона, що проводить льотні випробування, проводить покази у зв'язку з вихідними даними, і інша Сторона має право в ході таких показів проводити інспекції 30 відсотків важких бомбардувальників такого типу, оснащених для ядерних озброєнь, що не є ядерними КРВБ великої дальності, на кожній авіаційній базі, зазначеної для таких важких бомбардувальників. Мета цих показів полягає в тому, щоб продемонструвати Стороні, що інспектує, наявність зазначених ознак, що дозволяють розрізняти кожен виставлений для показу важкий бомбардувальник від важких бомбардувальників того ж типу, оснащених для ядерних КРВБ великої дальності.

14. Кожна зі Сторін має право здійснювати діяльність по безперервному спостереженню на об'єктах по виробництву МБР для мобільних пускових установок МБР із метою підтвердити кількість вироблених МБР для мобільних пускових установок МБР.

Стаття XII

1. З метою підвищення ефективності національних технічних засобів контролю кожна зі Сторін у випадку звернення іншої Сторони з запитом відповідно до пункту 1 розділу V Протоколу про повідомлення вживає наступних засобів на основі співробітництва:

a) виставлення під відкритим небом ґрунтових мобільних пускових установок МБР, що знаходяться в межах обмежених районів, зазначених запитуючою Стороною. Кількість ґрунтових мобільних пускових установок МБР, що базуються в обмежених районах, зазначених у кожному такому запиті, не перевищує десять відсотків від загальної кількості розгорнутих ґрунтових мобільних пускових установок МБР запитуваної Сторони, і такі пускові установки знаходяться в межах однієї бази МБР для ґрунтових мобільних пускових установок МБР. Стосовно до кожного зазначеного обмеженого району дахи стаціонарних споруджень для ґрунтових мобільних пускових установок МБР повинні бути відкриті на термін виставляння. Ґрунтові мобільні пускові установки МБР, що знаходяться в межах обмеженого району, або виставляються поруч з такими стаціонарними спорудженнями, або виставляються висунутими наполовину з таких стаціонарних споруджень;

b) виставляння під відкритим небом залізничних мобільних пускових установок МБР, що знаходяться в зазначених запитуючою Стороною пунктах розміщення. Такі пускові установки виставляються шляхом висування цілого складу з його стаціонарного спорудження і розміщення даного складу в межах залізничної станції базування. Кількість залізничних мобільних пускових установок МБР, що підлягають виставлянню відповідно до кожного такого запиту, включає всі такі пускові установки, що знаходяться не більше ніж у восьми пунктах розміщення, за умови, що будь-який запит може відноситися не більше ніж до двох пунктів розміщення в межах будь-якої залізничної станції базування. У запитах щодо конкретних пунктів розміщення вказуються позначення для кожного пункту розміщення, як це передбачено в додатку A до Меморандуму про домовленість; і

c) виставлення під відкритим небом усіх важких бомбардувальників і колишніх важких бомбардувальників, що знаходяться в межах однієї авіаційної бази, зазначеної запитуючою Стороною, за винятком тих важких бомбардувальників і колишніх важких бомбардувальників, що не можуть бути безперешкодно переміщені з причин, пов'язаних з обслуговуванням або експлуатацією. Такі важкі бомбардувальники і колишні важкі бомбардувальники виставляються шляхом висування цілого літака з його стаціонарного спорудження, якщо таке є, і розміщення даного літака в межах авіаційної бази. Запитувана Сторона вказує в повідомленні, наданому відповідно до пункту 2 розділу V Протоколу про повідомлення, ті важкі бомбардувальники і колишні важкі бомбардувальники на авіаційній базі, зазначеній запитуючою Стороною, що не можуть бути без затруднень переміщені з причин, пов'язаних з обслуговуванням або експлуатацією. Таке повідомлення надається не пізніше чим через 12 годин після того, як був зроблений запит про проведення виставляння.

2. Ґрунтові мобільні пускові установки МБР, залізничні мобільні пускові установки МБР, важкі бомбардувальники і колишні важкі бомбардувальники, що підлягають кожному запитові відповідно до пункту 1 цій статті, виставляються для безперешкодного огляду без застосування мір маскування. Кожна зі Сторін має право звертатися з таким запитом сім разів щороку, але не звертається з запитом про виставляння на будь-якій визначеній базі МБР для ґрунтових мобільних пускових установок МБР, у будь-якому визначеному пункті розміщення або на будь-якій визначеній авіаційній базі більше двох разів щороку. У будь-якому окремо узятому запиті Сторона має право звернутися з запитом тільки про виставлення ґрунтових мобільних пускових установок МБР, виставлянні залізничних мобільних пускових установок МБР або виставлянні важких бомбардувальників і колишніх важких бомбардувальників. Виставлення починається не пізніше чим через 12 годин після звернення з запитом і продовжується до закінчення 18 годин з моменту звернення з запитом. Якщо запитувана Сторона не може провести виставлення в силу форс-мажорних обставин, вона надає повідомлення запитуючій Стороні відповідно до пункту 3 розділу V Протоколу про повідомлення, і виставлення скасовується. У такому випадку число запитів, на які запитуюча Сторона має право, не зменшується.

3. Запит про вживання заходів на основі співробітництва не надається стосовно до конкретно зазначеного для інспекції об'єкту до завершення такої інспекції і від'їзду з об'єкта інспекторів. Об'єкт, відносно якого був наданий запит про вживання заходів на основі співробітництва, конкретно не вказується для інспекції до завершення вживання заходів на основі співробітництва або до надання повідомлення відповідно до пункту 3 розділу V Протоколу про повідомлення.

Стаття XIII

1. Кожна зі Сторін має право проводити розосередження при навчаннях розгорнутих мобільних пускових установок МБР і зв'язаних з ними ракет з обмежених районів або з залізничних станцій базування. У такому розосередженні при навчаннях можуть брати участь або ґрунтові мобільні пускові установки МБР або залізничні мобільні пускові установки МБР, або як ґрунтові мобільні пускові установки МБР, так і залізничні мобільні пускові установки МБР. Розосередження при навчаннях розгорнутих мобільних пускових установок МБР і зв'язаних з ними ракет проводяться, як це передбачено нижче:

a) розосередження при навчаннях розглядається від дати і часу, що зазначені в повідомленні, наданому відповідно до пункту 11 розділу II Протоколу про повідомлення;

b) розосередження при навчаннях розглядається як завершене від дати і часу, що зазначені в повідомленні, наданому відповідно до пункту 12 розділу II Протоколу про повідомлення;

c) у якості охоплених розосередженням при навчаннях розглядаються ті бази МБР для мобільних пускових установок МБР, які зазначені в повідомленні, наданому відповідно до пункту 11 розділу II Протоколу про повідомлення;

d) при початку розосередження при навчаннях розгорнуті мобільні пускові установки МБР і пов'язані з ними ракети, які здійснюють звичайне пересування з обмеженого району або з залізничної станції базування бази МБР для мобільних пускових установок МБР, охопленої таким розосередженням, розглядаються як такі, що беруть участь у даному розосередженні;

e) при початку розосередження при навчаннях розгорнуті мобільні пускові установки МБР і пов'язані з ними ракети, які здійснюють передислокацію з обмеженого району або з залізничної станції базування бази МБР для мобільних пускових установок МБР, охопленої таким розосередженням, продовжують розглядатися як такі, що здійснюють передислокацію. Про завершення передислокації надається повідомлення відповідно до пункту 10 розділу II Протоколу про повідомлення, якщо тільки про завершення передислокації не було надано повідомлення відповідно до пункту 12 розділу II Протоколу про повідомлення;

f) під час розосередження при навчаннях всі розгорнуті мобільні пускові установки МБР і пов'язані з ними ракети, які виходять з обмеженого району або з залізничної станції базування бази МБР для мобільних пускових установок МБР, охопленої таким розосередженням, розглядаються як такі, що беруть участь у даному розосередженні, за винятком таких пускових установок і ракет, що під час такого розосередження передислокуються на об'єкт поза пов'язаною з ними базою МБР;

g) розосередження при навчаннях завершується не пізніше чим через 30 днів після його початку;

h) розосередження при навчаннях не проводяться:

i) якщо повідомлення про розосередження при навчаннях було надано відповідно до пункту 11 розділу II Протоколу про повідомленнях, то до завершення такого розосередження інша Сторона не має право конкретно вказувати для проведення інспекції відносно оновлених даних або інспекції відносно боєголовок базу МБР для мобільних пускових установок МБР, що охоплена таким розосередженням, а також звертатися з запитом про вжиття заходів на основі співробітництва стосовно такої бази МБР;

j) до моменту завершення розосередження при навчаннях розгорнуті мобільні пускові установки МБР і пов'язані з ними ракети, що брали участь у такому розосередженні, знаходяться у своїх обмежених районах або на своїх залізничних станціях базування, за винятком тих, які іншим способом враховані відповідно до пункту 12 розділу II Протоколу про повідомлення.

2. Велике стратегічне навчання за участю важких бомбардувальників, про яке надане повідомлення згідно з Угодою між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік і Урядом Сполучених Штатів Америки про взаємні завчасні повідомлення про великі стратегічні навчання від 23 вересня 1989 року проводиться, як це передбачено нижче:

a) таке навчання розглядається як таке, що почалося з дати і часу, що зазначені в повідомленні, наданому відповідно до пункту 16 розділу II Протоколу про повідомлення;

b) таке навчання розглядається як завершене з дати і часу, що зазначені в повідомленні, наданому відповідно до пункту 17 розділу II Протоколу про повідомлення;

c) у якості охоплених таким навчанням розглядаються авіаційні бази важких бомбардувальників і авіаційні бази колишніх важких бомбардувальників, що зазначені в повідомленні, наданому відповідно до пункту 16 розділу II Протоколу про повідомлення;

d) таке навчання починається не більше одного разу в будь-який календарний рік і завершується не пізніше чим через 30 днів після його початку;

e) таке навчання не проводиться протягом всього періоду часу, передбаченого для інспекцій відносно вихідних даних;

f) під час такого навчання, проведеного однією зі Сторін, інша Сторона не має право проводити інспекції авіаційних баз важких бомбардувальників і авіаційних баз колишніх важких бомбардувальників, охоплених даним навчанням. Право на проведення інспекцій таких авіаційних баз відновлюється після закінчення трьох днів після надання повідомлення відповідно до пункту 17 розділу II Протоколу про повідомлення про завершення великого стратегічного навчання за участю важких бомбардувальників;

g) протягом 30-денного періоду після одержання повідомлення про завершення такого навчання, Сторона, що одержала таке повідомлення, може звернутися з запитом про вжиття відповідно до підпункту "c" пункту 1 статті XII цього Договору заходів на основі співробітництва на одній з авіаційних баз, охоплених даним навчанням. Такий запит не зараховується у квоту, передбачену в пункті 2 статті XII цього Договору.

Стаття XIV

1. Кожна зі Сторін має право проводити оперативні розосередження розгорнутих мобільних пускових установок МБР і пов'язаних з ними ракет, підводних човнів, оснащених пусковими установками БРПЛ, і важких бомбардувальників. Кількість і тривалість оперативних розосереджень не обмежуються; також не обмежується кількість розгорнутих мобільних пускових установок МБР і пов'язаних з ними ракет, підводних човнів, оснащених пусковими установками БРПЛ, або важких бомбардувальників, що беруть участь у таких розосередженнях. При початку оперативного розосередження всі стратегічні наступальні озброєння Сторони розглядаються як такі, що беруть участь у даному розосередженні. Оперативні розосередження проводяться, як це передбачено нижче:

a) оперативне розосередження розглядається з моменту дати і часу, що зазначені в повідомленні, наданому відповідно до пункту 1 розділу X Протоколу про повідомлення;

b) оперативне розосередження розглядається як завершене від дати і часу, що зазначені в повідомленні, наданому відповідно до пункту 2 розділу X Протоколу про повідомлення.

2. Під час оперативного розосередження кожна зі Сторін має право:

a) призупинити надання і дію повідомлень, які вона в противному випадку надавала б відповідно до Протоколу про повідомлення, за винятком повідомлень про льотні випробування, наданих відповідно до Угоди між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Сполученими Штатами Америки про повідомлення про пуски міжконтинентальних балістичних ракет і балістичних ракет підводних човнів від 31 травня 1988 року, за умови, що якщо будь-які процеси переустаткування або ліквідації не припиняються відповідно до підпункту "d" цього пункту, то відповідні повідомлення надаються відповідно до розділу IV Протоколу про повідомлення;

b) призупинити право іншої Сторони проводити інспекції;

c) призупинити право іншої Сторони звертатися з запитом про вжиття заходів на основі співробітництва; і

d) призупинити процеси переустаткування і ліквідації своїх стратегічних наступальних озброєнь. У такому випадку кількість переустаткованих і ліквідованих засобів відповідає тій кількості, що була реально переустаткована і ліквідована на дату і час початку оперативного розосередження, що зазначені в повідомленні, наданому відповідно до пункту 1 розділу X Протоколу про повідомлення.

3. Повідомлення, надання і дія яких припинено відповідно до пункту 2 цієї статті, відновлюються не пізніше чим через три дні після надання повідомлення відповідно до пункту 2 розділу X Протоколу про повідомлення про завершення оперативного розосередження. Право проводити інспекції і звертатися з запитом про вжиття заходів на основі співробітництва, припинене відповідно до пункту 2 цієї статті, відновлюється через чотири дні після надання повідомлення відповідно до пункту 2 розділу X Протоколу про повідомлення про завершення оперативного розосередження. Інспекції або заходи на основі співробітництва, проведені в момент надання Стороною повідомлення про те, що вона припиняє проведення інспекцій або вжиття заходів на основі співробітництва під час оперативного розосередження, не зараховуються у відповідні щорічні квоти, передбачені цим Договором.

4. До моменту завершення оперативного розосередження:

a) всі розгорнуті ґрунтові мобільні пускові установки МБР і пов'язані з ними ракети знаходяться в межах своїх районів розгортання або здійснюють передислокацію;

b) всі розгорнуті залізничні мобільні пускові установки МБР і пов'язані з ними ракети знаходяться в межах своїх залізничних станцій базування або здійснюють звичайні пересування або передислокацію;

c) всі важкі бомбардувальники знаходяться в межах національної території і відновили звичайну діяльність. Якщо необхідно, щоб важкі бомбардувальники перебували за межами національної території з метою, що не суперечить цьому Договорові, Сторони негайно проведуть дипломатичні консультації для того, щоб могли бути надані відповідні запевнення.

5. Протягом 30-денного періоду після завершення оперативного розосередження Сторона, що не проводила оперативне розосередження, має право звертатися не більше ніж із двома запитами про вжиття заходів на основі співробітництва з дотриманням положень статті XII цього Договору стосовно до баз МБР для мобільних пускових установок МБР або до авіаційних баз. Такі запити не зараховуються до квоти запитів, передбаченої в пункті 2 статті XII цього Договору.

Стаття XV

Для сприяння здійсненню цілей і положень цього Договору Сторони цим створюють Спільну комісію з дотримання й інспекцій. Сторони погоджуються, що по запиті будь-якої з них вони проводять зустрічі в рамках Спільної комісії з дотримання й інспекцій з метою:

a) вирішення питань, що відносяться до дотримання прийнятих зобов'язань;

b) узгодження додаткових заходів, що можуть бути необхідні для підвищення життєздатності та ефективності цього Договору; і

c) вирішення питань, що відносяться до поширення відповідних положень цього Договору на новий вид стратегічних наступальних озброєнь після надання повідомлення відповідно до пункту 16 розділу VII Протоколу про повідомлення.

Стаття XVI

З метою забезпечення життєздатності та ефективності цього Договору кожна зі Сторін не приймає жодних міжнародних зобов'язань і не починає жодних міжнародних акцій, що суперечили б його положенням. Сторони проводять консультації відповідно до статті XV цього Договору для вирішення будь-яких неясних моментів, що можуть виникнути в цьому відношенні. Сторони погоджуються, що це положення не поширюється на будь-яку існуючу на момент підписання цього Договору практику співробітництва, включаючи зобов'язання, в галузі стратегічних наступальних озброєнь між однією зі Сторін і третьою державою.

Стаття XVII

1. Цей Договір, включаючи його додатки, Протоколи і Меморандум про домовленість, що всі є його невід'ємної частиною, підлягає ратифікації відповідно до конституційних процедур кожної зі Сторін. Цей Договір набирає чинності в день обміну ратифікаційними грамотами.

2. Цей Договір залишається чинним протягом 15 років, якщо тільки він не буде замінений раніше цього терміну наступною угодою про скорочення й обмеження стратегічних наступальних озброєнь. Не пізніше чим за один рік до закінчення 15-літнього терміну Сторони проводять зустріч для розгляду питання про те, чи буде цей Договір продовжений. Якщо Сторони приймуть таке рішення, цей Договір буде продовжений на п'ятирічний термін, якщо тільки він не буде замінений до закінчення цього терміну наступною угодою про скорочення й обмеження стратегічних наступальних озброєнь. цей Договір продовжується на чергові п'ятирічні терміни, якщо Сторони приймуть таке рішення, відповідно до процедур, що регулюють його початкове продовження, і залишається чинним протягом кожного погодженого п'ятирічного терміну продовження, якщо тільки він не буде замінений наступною угодою про скорочення й обмеження стратегічних наступальних озброєнь.

3. Кожна зі Сторін у порядку здійснення свого державного суверенітету має право вийти із цього Договору, якщо вона вирішить, що пов'язані зі змістом цих Договорів виняткові обставини поставили під погрозу її вищі інтереси. Вона повідомляє іншу Сторону про прийняте нею рішення за шість місяців до виходу з цього Договору. У такому повідомленні повинна міститися заява про виняткові обставини, що Сторона, яка повідомляє, розглядає як такі, що поставили під загрозу її вищі інтереси.

Стаття XVIII

Кожна зі Сторін може пропонувати поправки до цього Договору. Погоджені поправки набирають чинності відповідно до процедур, що регулюють набрання чинності цього Договору.

Стаття XIX

Цей Договір буде зареєстрований відповідно до статті 102 Статуту Організації Об'єднаних Націй.

Вчинено в Москві 31 липня 1991 року в двох примірниках, кожний російською і англійською мовами, причому обидва тексти мають однакову силу.

 

За Союз Радянських Соціалістичних Республік 

За Сполучені Штати Америки 

(підпис) 

(підпис) 

Президент
Союзу Радянських Соціалістичних Республік
 

Президент
Сполучених Штатів Америки
 

 

ПРОТОКОЛ
до Договору між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Сполученими Штатами Америки про скорочення й обмеження стратегічних наступальних озброєнь

(Лісабон, 23 травня 1992 року)

Республіка Білорусь, Республіка Казахстан, Російська Федерація, Україна і Сполучені Штати Америки, далі "Сторони",

підтверджуючи свою підтримку Договорові між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Сполученими Штатами Америки про скороченні про обмеження стратегічних наступальних озброєнь від 31 липня 1991 року, далі Договором,

визнаючи зміну політичної ситуації в результаті утворення на місці колишнього Союзу Радянських Соціалістичних Республік ряду незалежних держав,

посилаючись на зобов'язання держав - членів Співдружності Незалежних Держав щодо того, що ядерні озброєння колишнього Союзу Радянських Соціалістичних Республік залишаться під безпечним, строгим і надійним контролем єдиного об'єднаного командування,

прагнучи сприяти здійсненню Договору у цієї ситуації, що змінилася,

погодилися про таке:

Стаття 1

Республіка Білорусь, Республіка Казахстан, Російська Федерація й Україна як держави - правонаступники колишнього Союзу Радянських Соціалістичних Республік у зв'язку з Договором приймають на себе зобов'язання колишнього Союзу Радянських Соціалістичних Республік за договором.

Стаття 2

Республіка Білорусь, Республіка Казахстан, Російська Федерація й Україна укладають між собою домовленості, необхідні для здійснення встановлюваних Договором меж і обмежень; для забезпечення рівного і послідовного застосування передбачених у Договорі положень про контроль на всій території Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Російської Федерації й України; і для розподілу витрат.

Стаття 3

1. Для цілей здійснення Договору слова "Союз Радянських Соціалістичних Республік" витлумачуються як означаючу Республіку Білорусь, Республіку Казахстан, Російську Федерацію й Україну.

2. Для цілей здійснення Договору слова "національна територія", у випадку їхнього використання в Договорі в відношенні Союзу Радянських Соціалістичних Республік, витлумачуються як означаючу сукупність національних територій Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Російської Федерації й України.

3. Стосовно до інспекцій і діяльності по безперервному спостереженню на території Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Російської Федерації або України відповідне держава забезпечує зв'язок між місцем інспекції або місцем безперервного спостереження і посольством Сполучених Штатів Америки в відповідній столиці.

4. Для цілей здійснення Договору у якості посольства Сторони, що інспектує, згаданого в розділі XVI Протоколу про інспекції і діяльність за безперервним спостереженням у зв'язку з Договором між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Сполученими Штатами Америки про скорочення і обмеженні стратегічних наступальних озброєнь, виступає посольство відповідної держави у Вашингтоні або посольство Сполучених Штатів Америки у відповідній столиці.

5. Робочими мовами для діяльності в зв'язку з Договором є росіянин і англійський.

Стаття 4

Представники Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Російської Федерації й України будуть брати участь у Спільної комісії з дотримання й інспекцій на основі, що буде розроблена у відповідності зі статтею 1 цій Протоколу.

Стаття 5

Республіка Білорусь, Республіка Казахстан і Україна приєднуються в можливо найкоротший термін до Договору про нерозповсюдженні ядерної зброї від 1 червня 1968 року як держави-учасників, що не володіє ядерною зброєю, і негайно приймають усі необхідні дії з цією метою в відповідності з їхньою конституційною практикою.

Стаття 6

1. Кожна зі Сторін ратифікує Договір разом з цим Протоколом відповідно до її власного конституційними процедурами. Республіка Білорусь, Республіка Казахстан, Російська Федерація й Україна обмінюються ратифікаційними грамотами зі Сполученими Штатами Америки. Договір набуває чинності в день останнього обміну ратифікаційними грамотами.

2. Цей Протокол є невід'ємною частиною Договору і залишається в силі протягом терміну дії Договору.

Вчинено в Лісабоні 23 травня 1992 року в п'ятьох примірниках, кожний білоруською, англійською, казахською, російською і українською мовами, причому всі тексти мають однакову силу.

 

За республіку Бєларусь
(підпис)
 

За республіку Казахстан
(підпис)
 

За Російську Федерацію
(підпис)
 

За Україну
(підпис)
 

За Сполучені Штати Америки
(підпис)
 

 

Опрос