Идет загрузка документа (26 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заключительный документ Гаагской конференции по Европейской энергетической хартии

Страны - участницы
Хартия от 17.12.1991

ЗАКЛЮЧНИЙ ДОКУМЕНТ
Гаазької конференції з Європейської енергетичної хартії

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 17.12.91 р.
ДАТА НАБУТТЯ ЧИННОСТІ: 17.12.91 р. 

Додатково див.
 Заключний акт від 17 грудня 1994 року
,
 Рішення від 17 грудня 1994 року
,
Протокол від 17 грудня 1994 року

Представники Австралії, Австрії, Азербайджану, Албанії, Білорусі, Бельгії, Болгарії, Вірменії, Греції, Грузії, Данії, Європейського співтовариства, Ірландії, Ісландії, Іспанії, Італії, Казахстану, Канади, Кіпру, Киргизстану, Латвії, Литви, Ліхтенштейну, Люксембургу, Мальти, Міждержавного економічного комітету, Молдови, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Португалії, Російської Федерації, Румунії, Сполученого Королівства, Сполучених Штатів Америки, Таджикистану, Туркменистану, Туреччини, Угорщини, Узбекистану, України, Федеративної Республіки Німеччина, Фінляндії, Франції, Чехословаччини, Швейцарії, Швеції, Естонії, Югославії та Японії зібралися в Гаазі, Нідерланди, 16 - 17 грудня 1991 року з тим, щоб прийняти Європейську енергетичну хартію. 

Конференцію відкрив і закрив міністр економіки Нідерландів.

На відкритті Конференції була присутня Її Величність Королева Нідерландів Беатрикс.

Перед учасниками Конференції виступили прем'єр-міністр Нідерландів і член Комісії Європейських співтовариств, який відає питаннями енергетики. У ході Конференції були отримані внески і зроблені заяви делегатами Сторін, що підписали цей документ.

Сповнені рішучості цілком реалізувати результати Конференції, представники Сторін, що підписали цей документ, прийняли такий текст Європейської енергетичної хартії:

Європейська енергетична хартія

Представники Сторін, що підписали цей документ, які зустрілися в Гаазі 16 - 17 грудня 1991 року,

беручи до уваги Паризьку хартію для Нової Європи, підписану в Парижі 21 листопада 1991 року на зустрічі на вищому рівні Наради з безпеки і співробітництва в Європі (НБСЄ), з огляду на прийнятий у Бонні 11 квітня 1990 року документ Конференції НБСЄ з економічного співробітництва в Європі,

враховуючи прийняту 17 липня 1991 року Заяву Лондонської економічної зустрічі на вищому рівні,

беручи до уваги доповідь про висновки і рекомендації Софійської зустрічі НБСЄ щодо захисту навколишнього середовища від 3 листопада 1989 року, а також її подальші кроки,

беручи до уваги Угоду про заснування Європейського банку реконструкції і розвитку, підписану в Парижі 29 травня 1990 року,

бажаючи урочисто оформити це нове прагнення до загальноєвропейського і глобального співробітництва, яке грунтується на взаємній повазі і довірі, сповнені рішучості сприяти розвитку нової моделі довгострокового енергетичного співробітництва в Європі й у глобальному плані в рамках ринкової економіки та на основі взаємодопомоги і принципу недискримінації,

усвідомлюючи, що необхідно враховувати проблеми перебудови і структурних змін, з якими зустрічаються країни Центральної і Східної Європи, а також СРСР, і що бажана участь Сторін, що підписали цей документ, у спільних зусиллях, спрямованих на сприяння орієнтованим на ринкові відносини реформам і модернізації енергетичних галузей в цих країнах,

будучи переконаними в тому, що реалізація взаємодоповнюючих можливостей енергетичних галузей у рамках Європи позитивно вплине на світову економіку,

переконані в тому, що розширення енергетичного співробітництва між Сторонами, що підписали цей документ, є необхідною умовою економічного прогресу та - у більш широкому плані - соціального розвитку і підвищення якості життя,

будучи переконаними в загальній заінтересованості Сторін, що підписали цей документ, у вирішенні проблем енергопостачання, безпеки промислових установок, особливо ядерних об'єктів, і охорони навколишнього середовища,

прагнучи вжити додаткових заходів з метою забезпечення надійності енергопостачання й ефективного управління ресурсами та їхнім використанням, а також повної реалізації потенційних можливостей для поліпшення навколишнього середовища при просуванні до сталого розвитку,

будучи переконаними в першорядній важливості створення ефективних енергетичних систем в галузі виробництва, перетворення, транспортування, розподілу і використання енергії в інтересах надійності енергопостачання й охорони навколишнього середовища, визнаючи державний суверенітет і суверенні права на енергетичні ресурси,

будучи переконаними в підтримці з боку Європейського співтовариства, особливо шляхом завершення створення внутрішнього енергетичного ринку,

усвідомлюючи зобов'язання за основними відповідними багатосторонніми угодами, наявність міжнародного співробітництва з широкого кола питань енергетики й активну діяльність існуючих міжнародних організацій в галузі енергетики та висловлюючи готовність цілком використати експертний потенціал цих організацій в інтересах сприяння досягненню цілей Хартії,

визнаючи роль підприємців, що здійснюють свою діяльність у відкритих і справедливих правових рамках, у справі сприяння розвитку співробітництва відповідно до Хартії,

сповнені рішучості встановити більш тісні взаємовигідні торгові відносини і сприяти інвестиціям в галузі енергетики,

будучи переконаними у важливості сприяння вільному переміщенню енергетичних продуктів і розвитку ефективної міжнародної енергетичної інфраструктури з тим, щоб сприяти торгівлі в галузі енергетики, яка грунтується на ринкових відносинах,

усвідомлюючи необхідність сприяння розвитку технологічного співробітництва між Сторонами, що підписали цей документ,

стверджуючи, що політика Сторін, які підписали цей документ, в галузі енергетики продиктована спільними інтересами всіх цих країн і що вона повинна здійснюватися відповідно до викладених нижче принципів,

підтверджуючи, нарешті, свою готовність вживати відповідних заходів і втілювати в життя викладені нижче принципи,

ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНУ ДЕКЛАРАЦІЮ ЩО Є ЄВРОПЕЙСЬКОЮ ЕНЕРГЕТИЧНОЮ ХАРТІЄЮ.

РОЗДІЛ I. ЦІЛІ

Сторони, що підписали цей документ, прагнуть, на прийнятній з економічної точки зору основі, підвищити надійність енергопостачання й у максимальному ступені забезпечити ефективність виробництва, перетворення, транспортування, розподілу та використання енергії з тим, щоб підвищувати рівень безпеки та зводити до мінімуму проблеми навколишнього середовища.

У рамках державного суверенітету і суверенних прав на енергетичні ресурси й у дусі політичного й економічного співробітництва вони зобов'язуються сприяти розвиткові ефективного енергетичного ринку у всій Європі і краще функціонуючого глобального ринку, в обох випадках на основі принципу недискримінації й орієнтованого на ринок ціноутворення, враховуючи належним чином занепокоєння в галузі навколишнього середовища. Вони сповнені рішучості створювати обстановку, сприятливу для функціонування підприємств і для притоку інвестицій і технологій, шляхом впровадження ринкових принципів у галузі енергетики.

З цією метою та відповідно до цих принципів вони будуть вживати заходів у таких галузях:

1. Розвиток торгівлі в галузі енергетики відповідно до основних багатосторонніх угод, таких як ГАТТ, пов'язаних з ним документів, а також до зобов'язань і домовленостей по ядерному нерозповсюдженню, яке буде здійснюватися шляхом:

- відкритого і конкурентного ринку енергетичних продуктів, матеріалів, устаткування і послуг;

- доступу до енергетичних ресурсів, їх розвідування і розробки на комерційній основі;

- доступу до місцевих і міжнародних ринків;

- усунення технічних, адміністративних й інших перешкод на шляху торгівлі енергією і відповідним устаткуванням, технологіями і послугами, пов'язаними з енергією;

- проведення промисловістю модернізації, відновлення і раціоналізації послуг і установок, пов'язаних з виробництвом, перетворенням, транспортуванням, розподілом і використанням енергії;

- сприяння розвитку й об'єднанню енергопередавальних інфраструктур;

- сприяння найкращому доступу до капіталу, особливо за посередництвом відповідних існуючих фінансових інститутів;

- полегшення доступу до транспортної інфраструктури з метою міжнародного транзиту відповідно до цілей Хартії, наведених у першому абзаці цього розділу;

- доступу на комерційних умовах до технологій, застосовуваних в галузі розвідування, розробки і використання енергетичних ресурсів.

2. Співробітництво в галузі енергетики, що буде охоплювати:

- координацію енергетичної політики в тій мірі, в якій це необхідно для сприяння здійсненню цілей Хартії;

- взаємний доступ до технічної й економічної інформації, сумісний з правами власності;

- створення стабільних і відкритих правових рамок, що забезпечують умови для розробки енергетичних ресурсів;

- координацію, та в необхідних випадках, узгодження принципів і орієнтирів високого рівня в галузі техніки безпеки щодо енергетичної продукції та її транспортування, а також щодо енергетичних установок;

- обмін технологічною інформацією і "ноу-хау" в енергетичній та екологічній галузях, включаючи навчання;

- наукові дослідження, технологічні розробки і демонстраційні проекти.

3. Енергетична ефективність і охорона навколишнього середовища, що буде означати:

- створення механізмів і умов, що дозволяють використовувати енергію максимально ощадливо й ефективно, включаючи, у необхідних випадках, регулюючі інструменти, основані на ринкових відносинах;

- заохочення сполучення джерел енергії, спрямованого на зведення до мінімуму негативних екологічних наслідків рентабельним шляхом, за допомогою:

і) орієнтованих на ринок цін на енергію, які повніше відбивають екологічні витрати і вигоди;

іі) ефективних і скоординованих заходів, пов'язаних з енергетичною політикою;

ііі) використання нових і поновлюваних джерел енергії і чистих технологій;

- досягнення і підтримку високого рівня ядерної безпеки і забезпечення ефективного співробітництва в цій галузі.

РОЗДІЛ II. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ

Для досягнення вищевикладених цілей Сторони, що підписали цей документ, у рамках державного суверенітету і суверенних прав на енергетичні ресурси, розпочнуть скоординовані дії по забезпеченню більшої узгодженості їхньої енергетичної політики, яка повинна грунтуватися на принципі недискримінації і на орієнтованому на ринок ціноутворенні, враховуючи належним чином занепокоєність в галузі навколишнього середовища.

Вони підкреслюють, що потрібні практичні кроки по визначенню енергетичної політики з метою активізації співробітництва в даній галузі, а також наголошують на важливості регулярного обміну думками щодо заходів, які вживаються, цілком використовуючи досвід, накопичений у даній галузі існуючими міжнародними організаціями та установами.

Сторони, які підписали цей документ, визнають, що може з'явитися потреба доповнювати комерційні форми співробітництва міжурядовим співробітництвом, особливо в галузі розробки енергетичної політики й аналізу, а також у галузях, які є суттєво важливими, але не підходять для фінансування приватним капіталом.

Вони зобов'язуються прагнути до створення більш широкого європейського енергетичного ринку і підвищення ефективності функціонування глобального енергетичного ринку спільними або скоординованими діями відповідно до Хартії в таких галузях:

- доступ до енергетичних ресурсів і їх розробки;

- доступ до ринків;

- лібералізація торгівлі в галузі енергетики;

- стимулювання і захист інвестицій;

- принципи й орієнтири в галузі техніки безпеки;

- наукові дослідження, технологічні розробки, нововведення та їх поширення;

- енергетична ефективність і охорона навколишнього середовища;

- освіта і навчання.

Здійснюючи ці спільні або скоординовані дії, вони зобов'язуються заохочувати приватну ініціативу, цілком використовувати потенційні можливості підприємств, установ і всіх наявних джерел фінансування, а також сприяти співробітництву між такими підприємствами або установами різних країн, діючи на основі ринкових принципів.

Сторони, що підписали цей документ, будуть забезпечувати дотримання міжнародних норм в галузі охорони промислової, комерційної й інтелектуальної власності.

1. Доступ до енергетичних ресурсів і їх розробки

Оскільки ефективна розробка енергетичних ресурсів є неодмінною умовою для досягнення цілей Хартії, Сторони, що підписали цей документ, зобов'язуються полегшувати для заінтересованих операторів-розробників доступ до ресурсів і їх розробки.

З цією метою вони будуть забезпечувати умови для того, щоб норми, що стосуються розвідування, розробки і придбання ресурсів, були вільно доступними і мали відкритий характер; вони визнають необхідність розробки таких норм, якщо вони ще не існують, і вжиття всіх необхідних заходів для координації своїх дій у цій галузі.

З метою полегшення розробки ресурсів і їх диверсифікації Сторони, що підписали цей документ, зобов'язуються утримуватися від нав'язування операторам-розробникам дискримінаційних норм, особливо таких, що регулюють права власності на ресурси, умови внутрішнього функціонування компаній та оподаткування.

2. Доступ до ринків

Сторони, що підписали цей документ, будуть рішуче сприяти доступу до місцевих і міжнародних ринків енергетичних продуктів для здійснення цілей Хартії. Такий доступ до ринків повинен враховувати необхідність полегшення дії ринкових чинників і стимулювання конкуренції.

3. Лібералізація торгівлі в галузі енергетики

Для розвитку і диверсифікації торгівлі в галузі енергетики Сторони, що підписали цей документ, зобов'язуються послідовно усувати перешкоди на шляху такої взаємної торгівлі енергетичними продуктами, устаткуванням і послугами таким чином, щоб це було сумісно з положеннями ГАТТ, пов'язаними з ним документами та зобов'язаннями і домовленостями щодо ядерного нерозповсюдження.

Сторони, які підписали цей документ, визнають, що транзит енергетичних продуктів через їхню територію є найважливішою умовою для лібералізації торгівлі енергетичними продуктами. Транзит повинен здійснюватися на умовах, що забезпечують рентабельність і обгрунтовані з точки зору екології.

Вони підкреслюють важливість розвитку міжнародних комерційних енергопередавальних систем, приділяючи особливу увагу електроенергії та природному газу і визнаючи значення довгострокових комерційних зобов'язань. З цією метою вони будуть забезпечувати сумісність технічних вимог, що регулюють створення і функціонування таких систем, особливо щодо стабільності електричних систем.

4. Стимулювання і захист інвестицій

З метою стимулювання міжнародного руху інвестицій Сторони, що підписали цей документ, будуть забезпечувати на рівні держави створення стабільних і таких, що носять відкритий характер, правових рамок для іноземних інвестицій відповідно до існуючих міжнародних норм і правил з питань інвестицій і торгівлі.

Вони заявляють про важливість того, щоб держави, які підписали цей документ, уклали і ратифікували угоди про стимулювання і захист інвестицій, які мають юридично зобов'язуючий характер, забезпечують високий рівень правової захищеності і дозволяють використовувати системи гарантії інвестиційного ризику.

Крім того, Сторони, що підписали цей документ, будуть гарантувати право на репатріацію прибутку або інших платежів, пов'язаних з інвестиціями, і на придбання або використання необхідної конвертованої валюти.

Вони також визнають важливість уникнення подвійного оподаткування з метою заохочення приватних інвестицій.

5. Принципи й орієнтири в галузі техніки безпеки

Відповідно до основних багатосторонніх угод Сторони, що підписали цей документ, будуть:

- застосовувати принципи й орієнтири в галузі техніки безпеки, спрямовані на досягнення і/або підтримку високих рівнів в галузі безпеки, особливо ядерної, та в охороні здоров'я і навколишнього середовища;

- розробляти такі відповідні принципи й орієнтири в галузі техніки безпеки і/або домовлятися про взаємне визнання їхніх принципів і орієнтирів у галузі техніки безпеки.

6. Наукові дослідження, технологічні розробки, нововведення і їхнє поширення

Сторони, що підписали цей документ, зобов'язуються сприяти обміну технологіями, а також співробітництву в галузі технологічних розробок і нововведень у сфері виробництва, перетворення, транспортування, розподілу й ефективного і "чистого" використання енергії таким чином, щоб це відповідало зобов'язанням і домовленостям щодо ядерного нерозповсюдження. З цією метою вони будуть заохочувати кооперування зусиль у таких галузях:

- науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи;

- експериментальні або демонстраційні проекти;

- застосування технологічних нововведень;

- поширення й обмін "ноу-хау" та інформацією про технології.

7. Енергетична ефективність і охорона навколишнього середовища

Сторони, які підписали цей документ, згодні з тим, що потрібне співробітництво в галузі ефективного використання енергії і пов'язаної з енергетикою охорони навколишнього середовища. Таке співробітництво могло б включати:

- забезпечення, рентабельним чином, узгодженості між відповідними енергетичною політикою та угодами і конвенціями в галузі охорони навколишнього середовища;

- забезпечення формування орієнтованих на ринок цін, включаючи більш повний відбиток екологічних витрат і вигод;

- використання відкритих і справедливих інструментів, які грунтуються на ринкових чинниках і спрямовані на досягнення поставлених в галузі енергетики завдань і пом'якшення екологічних проблем;

- створення спільних умов для обміну "ноу-хау" в галузі екологічно обгрунтованих енергетичних технологій і ефективного використання енергії;

- створення спільних умов для рентабельності капіталовкладень у проекти, пов'язані з підвищенням енергетичної ефективності.

8. Освіта і навчання

Сторони, що підписали цей документ, визнаючи роль промисловості в наданні сприяння фаховій освіті і навчанню кадрів у галузі енергетики, зобов'язуються співробітничати в такій діяльності, включаючи:

- фахову освіту;

- фахове навчання;

- суспільну інформацію в галузі енергетичної ефективності.

РОЗДІЛ III. КОНКРЕТНІ УГОДИ

Сторони, що підписали цей документ, зобов'язуються додержуватися цілей і принципів Хартії та здійснювати і розширювати їхнє співробітництво якомога швидше шляхом добросовісних переговорів з метою вироблення Основної угоди і Протоколів.

Галузі співробітництва могли б включати:

- питання горизонтального й організаційного характеру;

- енергетичну ефективність, включаючи охорону навколишнього середовища;

- розвідування, видобуток, виробництво, транспортування і використання нафти і нафтопродуктів, а також модернізацію нафтопереробних заводів;

- розвідування, видобуток і використання природного газу, об'єднання газопровідних систем і транспортування газу по трубопроводах високого тиску;

- усі аспекти ядерного паливного циклу, включаючи підвищення безпеки в цьому секторі;

- модернізацію електростанцій, об'єднання енергосистем і передачу електроенергії по лініях високої напруги; усі аспекти вугільного циклу, включаючи технології "чистого вугілля";

- освоєння поновлюваних джерел енергії;

- передачу технології і сприяння нововведенням;

- співробітництво в боротьбі з наслідками великих аварій або інших подій в енергетичному секторі з транскордонними наслідками.

Сторони, що підписали цей документ, розглянуть, у виняткових випадках, можливість домовленостей щодо перехідного періоду. Вони, особливо, беруть до уваги специфічні умови, в яких знаходяться деякі держави Центральної і Східної Європи і СРСР, а також їхню потребу в пристосуванні своїх економік до ринкової системи і визнають можливість поетапного переходу в цих країнах до здійснення тих конкретних положень Хартії, Основної угоди й пов'язаних з ними Протоколів, що їх вони, в силу об'єктивних причин, не в змозі здійснювати негайно і цілком.

Конкретні домовленості щодо переходу до повного дотримання положень Хартії, розроблених в Основній угоді і Протоколах, будуть предметом переговорів кожної Сторони, що запитує про перехідний статус, і просування в напрямку повного дотримання буде підлягати періодичному розгляду.

РОЗДІЛ IV. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Сторони, що підписали цей документ, звертаються до уряду Нідерландів, виконуючому обов'язки голови Ради Європейських співтовариств, з проханням направити Генеральному секретарю Організації Об'єднаних Націй текст Європейської енергетичної хартії, що не підлягає реєстрації на підставі статті 102 Статуту Організації Об'єднаних Націй. При прийнятті Європейської енергетичної хартії міністри або їхні представники відзначають, що було досягнуто таке розуміння:

Представники Сторін, що підписали цей документ, розуміють, що в контексті Європейської енергетичної хартії принцип недискримінації означає режим найбільшого сприяння як мінімальну норму. Про національний режим можна буде домовитися в положеннях Основної угоди і/або Протоколів.

Оригінал цього Заключного документа, складений англійською, іспанською, італійською, німецькою, російською і французькою мовами, буде переданий уряду Королівства Нідерландів, який буде зберігати його у своїх архівах. Кожна зі Сторін, що підписали цей документ, отримає від уряду Королівства Нідерландів засвідчену копію Заключного документа.

____________

Опрос