Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Директива 89/592/ЕЭС Совета Европейского Сообщества по координации правил относительно регулирования внутренних (инсайдерских) отношений

Страны - участницы
Многостороннее соглашение (не СНГ), Директива от 13.11.1989

ДИРЕКТИВА 89/592/ЄЕС
Ради Європейських Співтовариств
з координації правил щодо регулювання внутрішніх (інсайдерських) відносин

13 листопада 1989 року

РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,

Беручи до уваги Угоду з заснування Європейського Економічного Співтовариства, зокрема її Статтю 100,

Беручи до уваги пропозицію від Комісії (1),

У співробітництві з Європейським Парламентом (2),

Беручи до уваги точку зору Комітету з економічних та соціальних питань (3),

Беручи до уваги, що Стаття 100 Угоди констатує, що Рада приймає заходи щодо зближення положень, викладених у законі, постановах та діяльності адміністративного характеру в Державах-членах, метою яких є формування та функціонування внутрішнього ринку;

Беручи до уваги, що вторинний ринок переказних цінних паперів відіграє важливу роль у фінансуванні економічних агентів;

Беручи до уваги, що для ефективного функціонування цього ринку, необхідно вжити усіх заходів, для забезпечення його чіткої роботи;

Беручи до уваги, що безперебійна робота такого ринку значною мірою залежить від довіри, яку він викликає у інвесторів;

Беручи до уваги, що фактори, від яких залежить така довіра, включають гарантію, надану інвесторам щодо рівноправного до них відношення, і що вони будуть захищені проти невірного використання внутрішньої інформації;

Опрос