Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Директива 89/647/ЕЭС Совета Европейского Сообщества о коэффициенте платежеспособности для кредитных учреждений

Страны - участницы
Многостороннее соглашение (не СНГ), Директива от 18.12.1989
Утратил силу

ДИРЕКТИВА 89/647/ЄЕС
Ради Європейського Співтовариства
про коефіцієнт платоспроможності для кредитних установ

Брюссель, 18 грудня 1989 року

Із змінами і доповненнями, внесеними
 Директивами N 92/16,
 N 92/30/ЄС,
N 96/10/ЄЕС,
 N 98/32/ЄС,
 N 98/33/ЄС

Директиву скасовано
 (згідно з Директивою 2000/12/ЄС
від 20 березня 2000 року)

Неофіційний переклад.

РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВТОВАРИСТВА,

беручи до уваги Договір, яким встановлюється Європейське економічне співтовариство, і зокрема перше і третє речення його Статті 57 (2),

беручи до уваги пропозицію від Комісії,

у співпраці з Європейським парламентом,

беручи до уваги думку економічного і соціального комітету,

оскільки ця Директива є результатом роботи, проведеної банківським дорадчим комітетом, який згідно зі Статтею 6 (4) Директиви Ради 77/780/ЄЕС від 12 грудня 1977 року про координацію законодавства, регулятивних положень і адміністративних розпоряджень стосовно започаткування і ведення діяльності кредитних установ згідно з останніми змінами, впровадженими Директивою 89/646/ЄЕС, є відповідальним за подавання пропозицій Комісії з метою координації коефіцієнтів, які застосовуються в Державах-членах;

оскільки встановлення відповідного коефіцієнта платоспроможності відіграє центральну роль в нагляді за кредитними установами;

оскільки коефіцієнт, за яким оцінюються активи та позабалансові елементи згідно зі ступенем ризику, є особливо корисним мірилом платоспроможності;

оскільки розроблення спільних норм для власних фондів у відношенні до активів та позабалансових елементів, які зазнають впливу кредитного ризику, є, таким чином, суттєвим аспектом гармонізації, необхідної для досягнення взаємного визнання методики нагляду і разом з тим завершення створення внутрішнього банківського ринку;

оскільки в цьому відношенні ця Директива повинна розглядатися в зв'язку з іншими специфічними інструментами, які також гармонізують основні методики нагляду за кредитними установами;

Опрос