Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Вторая директива Совета Европейского Сообщества о координации законов, положений и административных распоряжений относительно начала и ведения деятельности кредитными учреждениями и изменения к Директиве 77/780/ЕЭС (89/646/ЕЭС)

Страны - участницы
Многостороннее соглашение (не СНГ), Директива от 15.12.1989
Утратил силу

ДРУГА ДИРЕКТИВА
Ради Європейського Співтовариства
про координацію законів, положень і адміністративних розпоряджень стосовно започаткування і ведення діяльності кредитними установами і зміни до Директиви 77/780/ЄЕС
(89/646/ЄЕС)

15 грудня 1989 року

Із змінами і доповненнями, внесеними
Директивами
 92/30/ЄС
,
92/16/ЄЕС

Директиву скасовано
 (згідно з Директивою 2000/12/ЄС
від 20 березня 2000 року)

РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВТОВАРИСТВА,

беручи до уваги Договір, яким засновується Європейське Економічне Співтовариство, і зокрема перше і третє речення його Статті 57 (2),

беручи до уваги пропозицію від [Європейської] Комісії (1),

у співпраці з Європейським парламентом (2),

беручи до уваги думку економічного і соціального комітету (3),

оскільки ця Директива має стати суттєвим інструментом для досягнення внутрішнього ринку, що є курсом, який був визначений у Єдиному європейському акті і викладений в вигляді графіка в Білій книзі Комісії, як з точки зору свободи заснування, так і свободи надання фінансових послуг у сфері кредитних установ;

оскільки ця Директива ввійде до складу вже чинного законодавства Співтовариства, зокрема першої Директиви Ради 77/780/ЄЕС від 12 грудня 1977 р. про координацію законодавства, положень і адміністративних розпоряджень стосовно започаткування і ведення діяльності кредитних установ (4) згідно з останніми змінами, впровадженими Директивою 86/524/ЄЕС (5), Директивою Ради 83/350/ЄЕС від 13 червня 1983 про нагляд за кредитними установами на консолідованій основі (6), Директивою Ради 86/635/ЄЕС від 8 грудня 1986 року про річні звіти і консолідовані рахунки банків та інших фінансових установ (7) та Директивою Ради 89/299/ЄЕС від 17 квітня 1989 року про власні фонди кредитних установ (8);

оскільки Комісія прийняла рекомендації 87/62/ЄЕС про розкриття великих сум 87/63/ЄЕС стосовно впровадження схем депозитних гарантій (10);

оскільки прийнятий підхід полягає в досягненні гармонізації лише в суттєвих питаннях, необхідної і достатньої для забезпечення взаємного визнання систем дозволу і нагляду, які дають змогу видавати єдину ліцензію, визнану по всьому Співтовариству і застосування принципу нагляду з боку Держави-члена походження;

оскільки в цьому зв'язку ця Директива може бути впроваджена лише одночасно з конкретним законодавством Співтовариства, яке стосується додаткової гармонізації технічних питань щодо власних фондів і коефіцієнтів платоспроможності;

Опрос