Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Директива 88/627/ЕЭС Совета Европейских Сообществ относительно информации, которая должна быть опубликована, если один из основных пакетов акций общества, акции которого котируются на бирже, приобретается или продается

Страны - участницы
Многостороннее соглашение (не СНГ), Директива от 12.12.1988

ДИРЕКТИВА 88/627/ЄЕС
Ради Європейських Співтовариств
стосовно інформації, що має бути опублікована, коли один з основних пакетів акцій товариства, акції якого котируються на біржі, придбавається або продається

12 грудня 1988 року

РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,

Відповідно до Договору про створення Європейського Економічного Співтовариства, зокрема її Статті 54,

Відповідно до пропозиції Комісії (1),

У співробітництві з Європейським Парламентом (2),

Відповідно до точки зору Комітету з економічних та соціальних питань (3),

Беручи до уваги той факт, що політика надання адекватної інформації інвесторами в сфері цінних паперів, що обертаються, напевно покращить захист інвестора, посилить його впевненість в ринках цінних паперів і, таким чином, забезпечить правильне функціонування ринків цінних паперів;

Приймаючи до уваги, що, роблячи такий захист більш рівним, координація зазначеної політики на рівні Співтовариства, напевно, сприятиме глибшому взаємопроникненню ринків цінних паперів, що обертаються, країн-членів і, отже, сприятиме створенню повноцінного Європейського ринку капіталу;

Беручи до уваги, що з цією метою інвестори повинні бути проінформовані щодо основних пакетів акцій і змін, що відбуваються в цих пакетах в товариствах Співтовариства, акції яких офіційно котируються на фондових біржах, розташованих чи функціонуючих в межах Співтовариства;

Беручи до уваги, що мають бути викладені скоординовані правила стосовно детального змісту і процедури застосування тієї вимоги;

Беручи до уваги, що товариства, акції яких офіційно котируються на фондових біржах Співтовариства, можуть інформувати громадськість про зміни в основних пакетах акцій тільки якщо вони були проінформовані про такі зміни власниками тих пакетів;

Беручи до уваги той факт, що більшість країн-членів не ставлять перед власниками акцій такої вимоги, а в тих країнах, де така вимога існує, спостерігається помітна різниця в процедурах її застосування; беручи до уваги, що, виходячи з вказаного, на рівні Співтовариства мають бути прийняті скоординовані правила в цій сфері,

ПРИЙНЯЛА ЦЮ ДИРЕКТИВУ:

Опрос