Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Директива (85/611/ЕЭС) Совета Европейского Сообщества о координировании законов, постановлений и административных положений, касающихся институтов совместного инвестирования в ценные бумаги, находящиеся в обращении (ИСИ)

Страны - участницы
Многостороннее соглашение (не СНГ), Директива от 20.12.1985

ДИРЕКТИВА (85/611/ЄЕС)
Ради Європейських Співтовариств
про координування законів, постанов та адміністративних положень, що стосуються інститутів спільного інвестування у цінні папери, що знаходяться в обігу (ІСІ)

20 грудня 1985 року

Із змінами і доповненнями, внесеними
Директивою
88/220/ЄЕС

Додатково див. Директиву
2004/39/ЄС

РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,

Беручи до уваги Договір, за яким утворено Європейське Економічне Співтовариство, і, зокрема, Статтю 57 (2),

беручи до уваги пропозицію Комісії (1),

беручи до уваги рішення Європейського Парламенту (2),

беручи до уваги рішення Економічно-соціального комітету (3),

оскільки законодавство Держав-членів стосовно інститутів спільного інвестування істотно різниться, зокрема, щодо зобов'язань і контролю, які накладаються на ці інститути; оскільки ці різниці викривляють умови конкуренції між цими інститутами і не забезпечують належного захисту утримувачів паїв;

оскільки слід скоординувати національні законодавства, які регулюють інститути спільного інвестування, з метою зближення умов конкуренції між цими інститутами на рівні Співтовариства, одночасно забезпечуючи більш ефективний і однорідний захист утримувачів паїв; оскільки таке координування полегшить інститутам спільного інвестування, розташованим в одній Державі-члені, продаж їх паїв в інших Державах-членах;

оскільки досягнення цих цілей полегшить усунення перешкод на шляху вільного обігу паїв інститутів спільного інвестування у Співтоваристві, і таке координування сприятиме утворенню Європейського ринку капіталів;

оскільки з огляду на ці цілі бажано, щоб були встановлені загальні основні принципи стосовно надання ліцензій, нагляду, структури і діяльності інститутів спільного інвестування, розташованих у Державах-членах, та інформації, яку вони повинні оприлюднювати;

оскільки застосування цих спільних принципів є достатньою гарантією для надання дозволу інститутам спільного інвестування, які розташовані в Державах-членах і на які поширюється дія відповідних положень з руху капіталу, продавати свої паї в інших Державах-членах, які не мають права підпорядковувати ці інститути або їх паї будь-яким іншим положенням в цих державах, крім тих, які передбачені цією Директивою; оскільки, незважаючи на це, якщо інститут спільного інвестування, розташований в одній Державі-члені, продає свої паї в іншій Державі-члені, він повинен вжити всіх необхідних заходів, щоб гарантувати, що в цій іншій Державі-члені утримувачі паїв можуть без перешкод використовувати свої фінансові права і отримувати необхідну інформацію,

оскільки координування законодавства Держав-членів повинно спочатку зосереджуватись на інститутах спільного інвестування, які не належать до закритого типу, сприяють продажу своїх паїв населенню Співтовариства і мають за єдину мету інвестиції в цінні папери (які по суті є цінними паперами, що знаходяться в обігу, які офіційно котуються на фондових біржах або подібних регулюємих ринках);

оскільки питання регулювання інститутів спільного інвестування, що не охоплені цією Директивою, створюють ряд проблем, які повинні бути вирішені за допомогою інших положень, і такі інститути, відповідно, будуть предметом координування на пізнішому етапі; оскільки в очікуванні такого координування будь-яка Держава-член може, зокрема, передбачити такі категорії інститутів спільного інвестування в цінні папери, що знаходяться в обігу, (ІСІ), що не охоплені цією Директивою через їх інвестиційну і позикову політики, і визначити спеціальні принципи, за якими такі ІСІ вестимуть свою діяльність на території цієї держави;
оскільки вільний продаж паїв, випущених ІСІ, що мають право вкладати до 100 % своїх активів у цінні папери, що знаходяться в обігу, випущені однією особою (державою, місцевою владою тощо), не може прямо чи опосередковано порушувати функціонування ринку капіталів, або фінансування Держав-членів, або створення економічних ситуацій, подібних до тих, які намагається відвернути Стаття 68 (3) Договору;

Оскільки увага має бути звернена на особливі ситуації, що склались на фінансових ринках Грецької і Португальської Республік, шляхом врахування цього та надання цим країнам додаткового періоду для впровадження цієї Директиви,

Опрос