Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Конвенция Международной организации труда N 156 о равном отношении и равных возможностях для трудящихся мужчин и женщин: трудящиеся с семейными обязанностями

Страны - участницы
Конвенция от 23.06.1981 № 156

КОНВЕНЦІЯ
Міжнародної організації праці N 156 про рівне ставлення й рівні можливості для трудящих чоловіків і жінок: трудящі з сімейними обов'язками

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 23.06.81 р.
ДАТА РАТИФІКАЦІЇ: 22.10.99 р.

Додатково див. Статус Конвенції
 станом на 25 лютого 2008 року

Генеральна конференція Міжнародної організації праці, скликана в Женеві Адміністративною радою Міжнародного бюро праці, що зібралася 3 червня 1981 року на 67-у сесію,

беручи до уваги Філадельфійську декларацію про цілі й завдання Міжнародної організації праці, де проголошується: "Усі люди, незалежно від раси, віри та статі, мають право на здійснення свого матеріального добробуту й духовного розвитку в умовах свободи та достоїнства, економічної стабільності й рівних можливостей",

зважаючи на положення Декларації про рівність можливостей і ставлення для трудящих жінок і резолюцію про план дій, спрямованих на заохочення рівного ставлення та рівних можливостей для трудящих жінок, прийнятих Міжнародною конференцією праці в 1975 році,

беручи до уваги положення міжнародних конвенцій і рекомендацій з питань праці, спрямованих на забезпечення рівного ставлення і рівних можливостей для трудящих чоловіків і жінок, зокрема положення Конвенції і Рекомендації 1951 року про рівну винагороду, Конвенції і рекомендації 1958 року про дискримінацію в галузі праці й занять і розділу VIII Рекомендації 1975 року про розвиток людських ресурсів,

нагадуючи, що в Конвенції 1958 року про дискримінацію у сфері праці й занять безпосередньо не розглядаються відмінності, які робляться на основі сімейних обов'язків, і вважаючи за необхідне прийняти нові норми в цій сфері,

беручи до уваги положення Рекомендації 1965 року про працю жінок із сімейними обов'язками й враховуючи зміни, що відбулися з моменту її прийняття,

зазначаючи, що акти про рівне ставлення й рівні можливості для чоловіків і жінок прийняті також Організацією Об'єднаних Націй та іншими спеціалізованими установами, і нагадуючи зокрема чотирнадцятий пункт преамбули Конвенції Організації Об'єднаних Націй 1979 року про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, де зазначається, що держави - учасниці Конвенції, "усвідомлюють, що для досягнення повної рівності чоловіків і жінок необхідно змінити традиційну роль як чоловіків, так і жінок у суспільстві й у сім'ї",

Опрос