Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол к Афинской Конвенции о перевозках морем пассажиров и их багажа 1974 года

Страны - участницы
Протокол от 19.11.1976

ПРОТОКОЛ
до Афінської конвенції про перевезення морем пасажирів та їх багажу 1974 року

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 19.11.76 р. 
ДАТА ПРИЄДНАННЯ УКРАЇНИ: 15.07.94 р.
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 09.02.95 р.

Сторони цього Протоколу, 

які є Сторонами Афінської конвенції про перевезення морем пасажирів та їх багажу, прийнятої в Афінах 13 грудня 1974 р.,

домовились про нижченаведене:

Стаття 1

1. "Конвенція" означає Афінську конвенцію про перевезення морем пасажирів та їхнього багажу 1974 р.

2. "Організація" має те ж значення, що і в Конвенції.

3. "Генеральний секретар" означає Генерального секретаря Організації.

Стаття 2

(1) Пункт (1) Статті 7 Конвенції замінюється таким:

"1. Відповідальність перевізника в разі смерті пасажира або заподіяння йому тілесного пошкодження ні в якому разі не повинна перевищувати 46.666 розрахункових одиниць по відношенню до перевезення в цілому. Якщо відповідно до закону країни суду, який розглядає справу, шкода відшкодовується у формі періодичних платежів, відповідна загальна сума цих платежів не повинна перевищувати зазначеної вище межі".

(2) Стаття 8 Конвенції заміняється такою:

"1. Відповідальність перевізника за втрату або пошкодження каютного багажу ні в якому разі не повинна перевищувати 833 розрахункових одиниць на пасажира щодо перевезення в цілому.

2. Відповідальність перевізника за втрату або пошкодження автомашини, включаючи весь багаж, що перевозиться в машині або на ній, ні в якому разі не повинна перевищувати 3.333 розрахункових одиниць за автомашину щодо перевезення в цілому.

3. Відповідальність перевізника за втрату або пошкодження багажу, іншого, ніж той, що зазначений у пунктах 1 і 2 цієї Статті, ні в якому разі не повинна перевищувати 1.200 розрахункових одиниць на пасажира щодо перевезення в цілому.

4. Перевізник і пасажир можуть укласти угоду про те, що відповідальність може бути покладена на перевізника лише за винятком франшизи, що не перевищує 117 розрахункових одиниць - у разі пошкодження автомашини і 13 розрахункових одиниць на пасажира - в разі втрати або пошкодження іншого багажу, причому ця сума має відніматися від суми заподіяної втрати або пошкодження".

(3) Стаття 9 Конвенції та її назва заміняються таким чином:

"Розрахункова одиниця або валютна одиниця та переведення.

1. Розрахункова одиниця, згадана в цій Конвенції, є одиницею "спеціального права запозичення", як вона визначена Міжнародним валютним фондом. Суми, згадані у Статтях 7 і 8, переводяться в національну валюту Держави, суд якої розглядає справу, на основі вартості цієї валюти на дату ухвалення рішення або на дату, встановлену угодою Сторін. Вартість національної валюти Держави, яка є членом Міжнародного валютного фонду, в одиницях "спеціального права запозичення" обчислюється відповідно до методу визначення вартості, що застосовується. Міжнародним валютним фондом на відповідну дату для його власних операцій і розрахунків.

Вартість національної валюти Держави, яка не є членом Міжнародного валютного фонду, в одиницях "спеціального права запозичення" обчислюється способом, встановленим цією Державою.

2. Держава, яка не є членом Міжнародного валютного фонду і законодавство якої не дозволяє застосування положень пункту 1 цієї Статті, може, проте, під час ратифікації або приєднання чи в будь-який час після цього заявити, що межі відповідальності, передбачені у цій Конвенції, які мають застосовуватись на її території, встановлюються таким чином:

a) щодо пункту 1 Статті 7 - 700.000 валютних одиниць; 

b) щодо пункту 1 Статті 8 - 12.500 валютних одиниць;

c) щодо пункту 2 Статті 8 - 50.000 валютних одиниць;

d) щодо пункту 3 Статті 8 - 18.000 валютних одиниць;

e) щодо пункту 4 Статті 8 - сума, що віднімається, не повинна перевищувати 1.750 валютних одиниць у разі пошкодження автомашини і 200 валютних одиниць на пасажира - в разі втрати або пошкодження іншого багажу.

Валютна одиниця, згадана у цьому пункті, відповідає шістдесяти п'яти з половиною міліграмам золота проби дев'ятсот тисячних. Переведення сум, зазначених у цьому пункті, в національну валюту здійснюється згідно із законодавством відповідної Держави.

3. Обчислення, згадане в останньому реченні пункту 1, і переведення, згадане в пункті 2, здійснюються таким чином, щоб виразити в національній валюті Держави, наскільки це можливо, ту ж реальну цінність сум, зазначених у Статтях 7 і 8, яка виражена в цих Статтях у розрахункових одиницях. Держави повідомляють депозитарію спосіб обчислення згідно з пунктом 1 або, у відповідному випадку, результат переведення згідно з пунктом 2 при здачі на зберігання документа, згаданого у Статті 3, і потім кожного разу, коли відбувається зміна в цьому способі або в результатах переведення".

Стаття 3
Підписання, ратифікація і приєднання

1. Цей Протокол відкритий для підписання будь-якою Державою, яка підписала Конвенцію або приєдналася до неї, і будь-якою Державою, що запрошена на Конференцію по перегляду положень про розрахункову одиницю Афінської конвенції про перевезення морем пасажирів та їхнього багажу 1974 р., що відбулася в Лондоні з 17 по 19 листопада 1976 р. Цей Протокол відкритий для підписання з 1 лютого 1977 р. до 31 грудня 1977 р. у штаб-квартирі Організації.

2. За умови додержання пункту 4 цієї Статті цей Протокол підлягає ратифікації, прийняттю чи схваленню Державами, які підписали його.

3. За умови додержання пункту (4) цієї Статті цей Протокол відкритий для приєднання до нього Держав, які не підписали його.

4. Ратифікація, прийняття, схвалення цього Протоколу або приєднання до нього можуть бути здійснені Державами - Сторонами Конвенції.

5. Ратифікація, прийняття, схвалення або приєднання здійснюються шляхом здачі на зберігання офіційного документа про це Генеральному секретарю.

6. Будь-який документ про ратифікацію, прийняття, схвалення чи приєднання, зданий на зберігання після набуття чинності якою-небудь поправкою до цього Протоколу щодо всіх існуючих Сторін або після вжиття всіх заходів, необхідних для набуття чинності поправкою щодо всіх існуючих Сторін, вважається таким, що відноситься до Протоколу з внесеною в нього поправкою.

Стаття 4
Набуття чинності

1. Цей Протокол набуває чинності для Держав, які ратифікували, прийняли, схвалили Протокол або приєдналися до нього, на дев'яностий день після дати, на яку десять Держав або підпишуть Протокол без застереження про ратифікацію, прийняття чи схвалення, або здадуть на зберігання необхідні документи про ратифікацію, прийняття, схвалення або приєднання.

2. Цей протокол, однак, не набуває чинності до набуття чинності Конвенцією.

3. Для будь-якої Держави, яка підписала цей Протокол без застереження про ратифікацію, прийняття чи схвалення або здасть на зберігання свій документ про ратифікацію, прийняття, схвалення чи приєднання пізніше, цей Протокол набуває чинності на дев'яностий день після дати підписання Конвенції або здачі документа на зберігання.

Стаття 5

1. Цей Протокол може бути денонсований будь-якою Стороною в будь-який час після дати набуття Протоколом чинності для цієї Сторони.

2 Денонсація здійснюється шляхом здачі на зберігання документа Генеральному секретарю, який повідомляє всі інші Сторони про одержання документа про денонсацію та про дату здачі його на зберігання.

3. Денонсація набуває чинності через один рік після здачі на зберігання документа про денонсацію або коли мине більш тривалий період, що може бути передбачений у цьому документі.

Стаття 6
Перегляд і поправки

1. Організація може скликати конференцію для перегляду цього Протоколу або внесення до нього поправок.

2. Організація скликає конференцію Сторін цього Протоколу для перегляду або внесення до нього поправок на прохання не менше ніж однієї третини Сторін.

Стаття 7
Депозитарій

1. Цей Протокол здається на зберігання Генеральному секретарю.

2. Генеральний секретар:

a) повідомляє всім Державам, які підписали цей Протокол або приєдналися до нього:

i) про кожне нове підписання і кожну нову здачу на зберігання документа, а також про дату такого підписання або здачі на зберігання;

ii) про дату набуття чинності цим Протоколом;

iii) про здачу на зберігання будь-якого документа про денонсацію цього Протоколу, а також про дату набуття денонсацією чинності;

iv) про будь-які поправки до цього Протоколу;

b) направляє належним чином завірені копії цього Протоколу всім Державам, що підписали цей Протокол або приєдналися до нього. 

3. Після набуття чинності цим Протоколом Генеральний секретар передає його належним чином завірену копію до Секретаріату Організації Об'єднаних Націй для реєстрації та опублікування згідно зі Статтею 102 Статуту Організації Об'єднаних Націй.

Стаття 8
Мови

Цей Протокол укладений в одному оригінальному примірнику англійською і французькою мовами, причому обидва тексти є рівно автентичними. Офіційні переклади на російську та іспанську мови будуть підготовлені Генеральним секретарем і здані на зберігання разом з підписаним оригінальним примірником.

Вчинено в Лондоні дев'ятнадцятого листопада одна тисяча дев'ятсот сімдесят шостого року. 

На посвідчення чого нижчепідписані, належним чином уповноважені, підписали цей Протокол.

____________

  

Опрос