Идет загрузка документа (800 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Международная конвенция по предупреждению загрязнения с судов 1973 года

Страны - участницы
Конвенция от 02.11.1973
редакция действует с 26.09.1997

МІЖНАРОДНА КОНВЕНЦІЯ
по запобіганню забрудненню з суден 1973 року

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 02.11.73 р.
ДАТА ПРИЄДНАННЯ УКРАЇНИ: 21.09.93 р. 
ДАТА НАБУТТЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 25.01.94 р.

Із змінами і доповненнями, внесеними
 Протоколом
 від 26 вересня 1997 року

Додатково див. Протокол
 від 17 лютого 1978 року

Сторони Конвенції,

усвідомлюючи необхідність охорони навколишнього середовища взагалі і морського середовища, зокрема,

визнаючи, що навмисне, випадкове скидання або скидання по недбалості з суден нафти та інших шкідливих речовин є серйозним джерелом забруднення,

визнаючи також значення Міжнародної конвенції по запобіганню забруднення моря нафтою 1954 р. як першого багатостороннього акта, укладеного з першочерговою метою захисту навколишнього середовища, та високо оцінюючи значний внесок, який ця Конвенція зробила у справу охорони морів і узбережжя від забруднення,

бажаючи досягти повного припинення навмисного забруднення морського середовища нафтою та іншими шкідливими речовинами і звести до мінімуму випадкові скидання таких речовин,

вважаючи, що кращим способом досягнення цієї мети є встановлення правил, що не обмежуються запобіганням забруднення тільки нафтою, а мають всеосяжний характер,

погодилися про таке:

Стаття 1
Загальні зобов'язання по Конвенції

1. Сторони Конвенції зобов'язуються здійснювати положення цієї Конвенції і тих Додатків до неї, якими вони зв'язані, з метою запобігання забруднення морського середовища шкідливими речовинами або стоками, що містять такі речовини, шляхом їх скидання з порушенням положень Конвенції.

2. Будь-яке посилання на цю Конвенцію, якщо спеціально не передбачено інше, означає одночасно посилання на її Протоколи і Додатки.

Стаття 2
Визначення

Для цілей цієї Конвенції, якщо спеціально не передбачено інше:

1. "Правила" означають Правила, що містяться в Додатках до цієї Конвенції.

2. "Шкідлива речовина" означає будь-яку речовину, яка при попаданні в море здатна створити небезпеку для здоров'я людей, завдати шкоди живим ресурсам, морській флорі і фауні, погіршити умови відпочинку або перешкодити іншим видам правомірного використання моря, і включає будь-яку речовину, що підлягає контролю відповідно до цієї Конвенції.

3. a) "Скидання" стосовно шкідливих речовин або стоків, що містять такі речовини, означає будь-яке скидання з судна, якими б причинами воно не викликалося, і включає будь-який витік, видалення, розлив, протікання, відкачку, виділення або спорожнювання.

b) "Скидання" не включає:

4. "Судно" означає експлуатоване в морському середовищі судно будь-якого типу і включає судна на підводних крилах, судна на повітряній подушці, підводні судна, плавучі засоби, а також стаціонарні або плавучі платформи.

5. "Адміністрація" означає уряд Держави, за уповноваженням якого експлуатується судно. Відносно судна, що має право плавання під прапором будь-якої Держави, адміністрацією є уряд такої Держави.

Щодо стаціонарних або плавучих платформ, зайнятих розвідкою і розробкою поверхні і надр морського дна, що прилягає до берега, над яким прибережна Держава здійснює суверенні права в цілях розвідки і розробки їхніх природних багатств, Адміністрацією є уряд відповідної прибережної Держави.

6. "Інцидент" означає подію, що спричинила або може спричинити скидання в море шкідливої речовини або стоків, що містять таку речовину.

7. "Організація" означає Міжурядову морську консультативну організацію.

Стаття 3
Застосування

1. Ця Конвенція застосовується:

a) до суден, що мають право плавання під прапором Сторони Конвенції; і

b) суден, що не мають права плавання під прапором Сторони Конвенції, але експлуатованих під керуванням такої Сторони.

2. Ніщо в цій Статті не повинне тлумачитися як обмеження або розширення суверенних прав Сторін на поверхню і надра морського дна, що прилягає до їхніх берегів, здійснюваних з метою розвідки і розробки їхніх природних багатств згідно з міжнародним правом.

3. Ця Конвенція не застосовується до будь-яких військових кораблів, військово-допоміжних суден або інших суден, що належать державі або експлуатуються нею і використовуються нині винятково для урядової некомерційної служби. Однак кожна Сторона шляхом вживання відповідних заходів, що не завдають збитку експлуатації або експлуатаційним можливостям таких кораблів і суден, що належать їй або експлуатуються нею, повинна забезпечити, щоб ці кораблі і судна діяли, наскільки це доцільно і практично можливо, таким чином, який відповідає цій Конвенції.

Стаття 4
Порушення

1. Будь-яке порушення положень цієї Конвенції, незалежно від місця його здійснення, забороняється, і санкції за таке порушення встановлюються законодавством Адміністрації відповідного судна. Якщо Адміністрація одержить інформацію про таке порушення і переконається в наявності достатніх доказів, що дозволяють порушити переслідування відносно передбачуваного порушення, вона дає розпорядження про порушення такого переслідування якнайшвидше згідно зі своїм законодавством.

2. Будь-яке порушення положень цієї Конвенції, вчинене у межах юрисдикції Сторони Конвенції, забороняється, і санкції за таке порушення встановлюються законодавством цієї Сторони. У випадку здійснення такого порушення ця Сторона:

a) дає розпорядження про порушення переслідування відповідно до свого законодавства; або

b) надсилає Адміністрації судна таку інформацію і такі докази на підтвердження факту порушення, які є в її розпорядженні.

3. У випадку, коли інформація або докази відносно порушення судном цієї Конвенції надсилаються Адміністрації такого судна, ця Адміністрація без зволікання інформує про вжиті нею заходи Сторону, що надіслала їй інформацію або докази, і Організацію.

4. Санкції, передбачені законодавством Сторін згідно з даною Статтею, повинні бути достатньо суворими для припинення порушень цієї Конвенції та однаково суворими незалежно від місця їхнього здійснення.

Стаття 5
Свідоцтва і спеціальні правила інспектування суден

1. З урахуванням положень пункту 2 цієї Статті Свідоцтво, видане за уповноваженням Сторони Конвенції відповідно до положень Правил, приймається іншими Сторонами і розглядається для будь-яких передбачених цією Конвенцією цілей як таке, як має таку ж силу, як і видане ними Свідоцтво.

2. Судно, яке зобов'язане мати Свідоцтво згідно з положеннями Правил, під час перебування в портах або віддалених від берега терміналах, що знаходяться під юрисдикцією якої-небудь Сторони, підлягає інспектуванню, яке здійснюється посадовими особами, належним чином уповноваженими цією Стороною. Будь-яке таке інспектування обмежується лише перевіркою наявності на судні дійсного Свідоцтва, якщо в цієї Сторони не буде очевидних підстав думати, що стан судна або його устаткування значною мірою не відповідає зазначеним у Свідоцтві даним. У цьому випадку або у випадку, якщо судно не має дійсного Свідоцтва, Сторона, що здійснює інспектування, вживає заходів, що забезпечують невихід у море такого судна доти, поки воно не зможе вийти в море, не представляючи надмірної загрози для морського середовища. Однак така Сторона може дозволити судну залишити порт або віддалений від берега термінал для прямування на найближчу підходящу судноремонтну верф.

3. Якщо Сторона відмовляє іноземному судну в заходженні в порти або віддалені від берега термінали, що знаходяться під її юрисдикцією, або вживає які-небудь заходи проти такого судна на підставі того, що це судно не відповідає положенням цієї Конвенції, така Сторона негайно інформує консула або дипломатичного представника Сторони, під прапором якої судно має право плавання, або, якщо це не можливо, - Адміністрацію такого судна. Перш ніж відмовити судну в заходженні або вжити такі заходи, Сторона може провести консультації з Адміністрацією цього судна. Інформація направляється Адміністрації також у випадку, коли судно не має дійсного Свідоцтва відповідно до положень Правил.

4. Сторони застосовують вимоги цієї Конвенції до суден Держави, що не є Сторонами Конвенції, оскільки це необхідно, щоб для таких суден не створювалися більш сприятливі умови.

Стаття 6
Виявлення порушень і забезпечення виконання Конвенції

1. Сторони Конвенції співпрацюють у виявленні порушень і забезпеченні виконання положень цієї Конвенції, використовуючи усі відповідні і практично доступні засоби виявлення і постійного спостереження за навколишнім середовищем, а також відповідні способи передачі повідомлень і збору доказів.

2. Судно, до якого застосовується ця Конвенція, у будь-якому порту або віддаленому від берега терміналі Сторони може бути піддано інспектуванню посадовими особами, призначеними або уповноваженими такою Стороною, щоб перевірити, чи не зробило таке судно скидання шкідливих речовин на порушення положень Правил. Якщо в результаті інспектування буде виявлене порушення положення Конвенції, то Адміністрації надсилається про це повідомлення для вжиття відповідних заходів.

3. Кожна Сторона надає Адміністрації докази, якщо такі є, того, що судно на порушення положень Правил зробило скидання шкідливих речовин або стоків, що містять такі речовини. Якщо це практично можливо, компетентна влада цієї Сторони повідомляє капітана судна про передбачуване порушення.

4. Після отримання таких доказів Адміністрація проводить розслідування справи і може просити іншу Сторону надати додаткові або більш переконливі докази передбачуваного порушення. Якщо Адміністрація переконається в наявності достатніх доказів, що дозволяють порушити переслідування відносно передбачуваного порушення, вона дає розпорядження про порушення такого переслідування відповідно до свого законодавства якомога швидше. Адміністрація без зволікання інформує про вжиті нею заходи Сторону, що повідомила про передбачуване порушення, а також Організацію.

5. Сторона може піддати інспектуванню судно, до якого застосовується Конвенція, коли воно заходить у порти або віддалені від берега термінали, що знаходяться під її юрисдикцією, якщо від іншої Сторони отримано прохання про таке інспектування разом з достатніми доказами того, що це судно зробило в якому-небудь місці скидання шкідливих речовин або стоків, що містять такі речовини. Доповідь про таке інспектування надсилається Стороні, що просила про інспектування, і Адміністрації для того, щоб можна було вжити відповідні заходи відповідно до положень цієї Конвенції.

Стаття 7
Необґрунтовані затримки суден

1. При застосуванні Статей 4, 5 і 6 цієї Конвенції вживаються всі можливі заходи для того, щоб уникнути необґрунтованої затримки судна або необґрунтованої відстрочки його відходу.

2. Будь-яке судно, що було необґрунтовано затримане або відхід якого був необґрунтовано відстрочений на підставі Статей 4, 5, 16 цієї Конвенції, має право на відшкодування будь-яких понесених у зв'язку з цим збитків або шкоди.

Стаття 8
Повідомлення про інциденти, пов'язані з скиданням шкідливих речовин

1. Повідомлення про інцидент передається без затримки й якомога більш повному обсязі відповідно до положень Протоколу I цієї Конвенції.

2. Кожна Сторона Конвенції:

a) вживає всіх необхідних заходів, щоб відповідна посадова особа або організація одержували й аналізували всі повідомлення про інциденти, і

b) повідомляє Організації повні дані про вжиття таких заходів для надсилання іншим Сторонам і Державам - членам Організації.

3. Коли Сторона одержує повідомлення відповідно до положень цієї Статті, така Сторона без затримки передає його:

a) Адміністрації судна, з яким відбувся інцидент, і

b) будь-якій іншій Державі, яку може це торкатися.

4. Кожна Сторона Конвенції зобов'язується дати інструкції своїм суднам і літакам морської інспекції та іншим відповідним службам повідомляти своїм владам про будь-який інцидент, згаданий в Протоколі I цієї Конвенції. Така Сторона, якщо вона вважатиме за потрібне, повідомляє про це також Організацію і будь-яку іншу зацікавлену Сторону.

Стаття 9
Інші договори і тлумачення

1. Ця Конвенція після набуття чинності замінить у відносинах між Сторонами цієї Конвенції Міжнародну конвенцію по запобіганню забруднення моря нафтою 1954 р. з поправками до неї.

2. Ніщо в цій Конвенції не завдає шкоди кодифікації і розвитку морського права Конференцією по морському праву Організації Об'єднаних Націй, що скликається відповідно до резолюції 2750C(XXV) Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй, а також нинішнім або майбутнім претензіям і правовим позиціям будь-якої Держави з питань морського права і відносно природи і меж юрисдикції прибережної Держави і Держави прапора.

3. Термін "юрисдикція" в цій Конвенції буде тлумачитися відповідно до міжнародного права, що діє на момент застосування або тлумачення цієї Конвенції.

Стаття 10
Врегулювання спорів

Будь-який спір між двома або декількома Сторонами Конвенції щодо тлумачення або застосування цієї Конвенції, якщо врегулювання його шляхом переговорів між такими Сторонами виявилося неможливим і, якщо тільки ці Сторони не домовляться про інше, передається на прохання кожної з них на розгляд арбітражу, як це передбачено в Протоколі II цієї Конвенції.

Стаття 11
Напрямок інформації

1. Сторони Конвенції зобов'язуються надсилати Організації:

a) тексти законів, наказів, декретів, правил та інших актів, виданих ними з різних питань щодо застосування цієї Конвенції;

b) список неурядових організацій, уповноважених від їхнього імені займатися питаннями проектування, конструкції й устаткування суден, що перевозять шкідливі речовини відповідно до положень Правил;

c) достатня кількість зразків Свідоцтв, виданих ними відповідно до положень Правил;

d) перелік прийомних пристроїв із вказівкою їх місцезнаходження, пропускної здатності, наявних пристосувань та інших характеристик;

e) офіційні доповіді або огляди офіційних доповідей, що відображають результати застосування цієї Конвенції;

f) щорічна статистична доповідь про фактично накладені за порушення цієї Конвенції санкції, складена за розробленою Організацією єдиною формою.

2. Організація повідомляє Сторони про одержання нею будь-якої інформації відповідно до цієї Статті і направляє всім Сторонам будь-яку інформацію, направлену їй відповідно до підпунктів b) - f) пункту 1 цієї Статті.

Стаття 12
Аварії із суднами

1. Кожна Адміністрація зобов'язується проводити розслідування будь-якої аварії, що трапилася з будь-яким з її суден, які підпадають під положення Правил, якщо такою аварією морському середовищу заподіяна значна шкода.

2. Кожна Сторона Конвенції зобов'язується передавати Організації інформацію про результати такого розслідування, якщо вона вважає, що така інформація може сприяти визначенню того, які зміни було б бажано внести в цю Конвенцію.

Стаття 13
Підписання, ратифікація, прийняття, схвалення і приєднання

1. Ця Конвенція відкрита для підписання в штаб-квартирі Організації з 15 січня 1974 р. по 31 грудня 1974 р. і потім буде відкрита для приєднання до неї. Держави можуть стати Сторонами цієї Конвенції шляхом:

a) підписання без застереження про ратифікацію, прийняття або схвалення;

b) підписання з застереженням про ратифікацію, прийняття або схвалення з наступною ратифікацією, прийняттям або схваленням; або

c) приєднання.

2. Ратифікація, прийняття, схвалення або приєднання здійснюються шляхом здачі на зберігання відповідного документа Генеральному секретарю Організації.

3. Генеральний секретар Організації інформує всі держави, що підписали цю Конвенцію або приєдналися до неї, про будь-яке підписання або про здачу на зберігання будь-якого нового документа про ратифікацію, прийняття, схвалення або приєднання і про дату його здачі на зберігання.

Стаття 14
Факультативні Додатки

1. Під час підписання, ратифікації, прийняття, схвалення цієї Конвенції або приєднання до неї Держава може заявити, що вона не приймає Додатки III, IV і V (іменовані далі "факультативні Додатки") до цієї Конвенції або будь-який з них. З урахуванням вищезгаданого, Сторони Конвенції пов'язані будь-яким Додатком як єдиним цілим.

2. Держава, яка заявила про те, що вона не вважає себе пов'язаною будь-яким факультативним Додатком, може в будь-який час прийняти такий Додаток шляхом здачі на зберігання Організації відповідного документа, передбаченого в пункті 2 Статті 13.

3. Держава, що зробила відповідно до пункту 1 цієї Статті заяву відносно факультативного Додатка і в подальшому не прийняла такий Додаток відповідно до пункту 2 цієї Статті, не несе будь-якого зобов'язання і не має права претендувати на переваги, що витікають з цієї Конвенції з питань, регульованих таким Додатком, і всі посилання в цій Конвенції на Сторони не включають таку Державу в тім, що стосується питань, які відносяться до такого Додатка.

4. Організація інформує Держави, що підписали цю Конвенцію або приєдналися до неї, про будь-яку заяву, зроблену відповідно до цієї Статті, а також про одержання будь-якого документа, зданого на зберігання відповідно до положень пункту 2 цієї Статті.

Стаття 15
Набуття чинності

1. Ця Конвенція набуває чинності після закінчення дванадцяти місяців з дати, на яку її Сторонами згідно зі Статтею 13 стануть не менше 15 Держав, загальна валова місткість торговельних суден яких становить не менше п'ятдесяти відсотків валової місткості суден світового торговельного флоту.

2. Будь-який факультативний Додаток набуває чинності після закінчення дванадцяти місяців з дати, на яку передбачені в пункті 1 цієї Статті умови будуть виконані стосовно такого Додатка.

3. Організація інформує Держави, що підписали цю Конвенцію або приєдналися до неї, про дату її набуття чинності і про дату набуття чинності будь-якого факультативного Додатка відповідно до пункту 2 цієї Статті.

4. Для Держав, що здали на зберігання документ про ратифікацію, прийняття, схвалення цієї Конвенції або факультативного Додатка або про приєднання до неї або до нього в період між датою виконання умов, необхідних для їх набуття чинності, і датою такого набуття чинності, ратифікація, прийняття, схвалення або приєднання набувають чинності або в дату набуття чинності Конвенції або такого Додатка, або після закінчення трьох місяців з дати здачі на зберігання відповідного документа, залежно від того, яка дата наступить пізніше.

5. Для Держав, що здали на зберігання документ про ратифікацію, прийняття, схвалення цієї Конвенції або факультативного Додатка або про приєднання до неї або до нього після дати набуття чинності Конвенції або такого факультативного Додатка, Конвенція або такий факультативний Додаток набувають чинності після закінчення трьох місяців з дати здачі на зберігання відповідного документа.

6. Будь-який документ про ратифікацію, прийняття, схвалення або про приєднання, зданий на зберігання після дати, на яку будуть виконані всі передбачені Статтею 16 умови набуття чинності будь-якої поправки до цієї Конвенції або до факультативного Додатка, відноситься до Конвенції або до такого Додатка, зміненого з такою поправкою.

Стаття 16
Поправки

1. До цієї Конвенції можуть бути внесені поправки відповідно до кожної з процедур, передбачених у наступних пунктах.

2. Поправки після розгляду в Організації:

a) будь-яка запропонована Стороною Конвенції поправка направляється Організації, Генеральний секретар якої розсилає її всім членам Організації і всім Сторонам не менше, ніж за шість місяців до її розгляду в Організації;

b) будь-яка запропонована і розіслана таким чином поправка передається Організацією на розгляд відповідному органу;

c) Сторони Конвенції, незалежно від того, чи є вони членами Організації чи ні, мають право брати участь у роботі цього відповідного органу;

d) поправки схвалюються більшістю в дві третини голосів тільки тих Сторін Конвенції, що є присутніми і голосують;

e) поправки, якщо вони схвалені відповідно до вищезгаданого підпункту d), направляються Генеральним секретарем Організації всім Сторонам Конвенції для схвалення;

f) поправка вважається прийнятою при дотриманні таких умов:

g) поправка набуває чинності при дотриманні наступних умов:

3. Поправка шляхом скликання Конференції:

a) На прохання Сторони, підтриманої не менше як однією третиною Сторін, Організація скликає Конференцію Сторін Конвенції для розгляду поправок до цієї Конвенції.

b) Кожна поправка, схвалена такою Конференцією більшістю в дві третини присутніх і голосуючих Сторін, надсилається Генеральним секретарем Організації всім Сторонам для її прийняття;

c) Якщо Конференція не прийме іншого рішення, поправка вважається прийнятою і набуває чинності відповідно до умов процедури, передбаченої для цієї мети в підпунктах f) і g) пункту 2.

4. a) Відносно поправки до факультативного Додатка, вираз "Сторона цієї Конвенції" у цій Статті означає Сторону, пов'язану таким Додатком.

b) Сторона, що відхилила прийняття поправки до Додатка, не вважається Стороною тільки для цілей застосування цієї поправки.

5. Схвалення і набуття чинності нового Додатка підпадає під ті ж процедури, що і схвалення і набуття чинності поправки до Статті Конвенції.

6. Якщо спеціально не передбачено інше, будь-яка поправка до цієї Конвенції, що підпадає під цю Статтю і відноситься до конструкції судна, застосовується лише до суден, контракт на будівництво яких підписаний, або, у випадку відсутності такого контракту, кіль яких закладений у дату або після дати набуття чинності такої поправки.

7. Будь-яка поправка до Протоколу або Додатка повинна стосуватися суті такого Протоколу або такого Додатка і не повинна суперечити Статтям цієї Конвенції.

8. Генеральний секретар Організації інформує всі Сторони про будь-які поправки, що набувають чинності відповідно до цієї Статті, а також про дату набуття чинності кожної з поправок.

9. Будь-яка передбачена цієї Статтею заява про прийняття або заперечення проти поправки надсилається в письмовому вигляді Генеральному секретарю Організації, що доводить таку заяву і дату її одержання до відома всіх Сторін Конвенції.

Стаття 17
Сприяння технічному співробітництву

Сторони Конвенції після консультації з Організацією та іншими міжнародними організаціями, а також за сприяння і координації з боку Виконавчого директора Програми захисту навколишнього середовища Організації Об'єднаних Націй надають підтримку тим з Сторін, що звертаються з проханням про надання технічної допомоги в частині:

a) навчання наукового і технічного персоналу;

b) поставки устаткування і пристроїв, необхідних для прийому шкідливих речовин, а також засобів виявлення забруднення;

c) розробки інших заходів, спрямованих на запобігання або зменшення забруднення морського середовища із суден; і

d) заохочення досліджень;

здійснюючи таку допомогу переважно на території зацікавлених країн для подальшого сприяння виконанню цілей і завдань цієї Конвенції.

Стаття 18
Денонсація

1. Ця Конвенція або будь-який факультативний Додаток можуть бути денонсовані будь-якою Стороною Конвенції в будь-який час після закінчення п'яти років з дати набуття чинності для цієї Сторони Конвенції або такого Додатка.

2. Денонсація здійснюється шляхом надсилання відповідного письмового повідомлення Генеральному секретарю Організації, що інформує всі інші Сторони про зміст і дату одержання такого повідомлення, а також про дату набуття чинності такої денонсації.

3. Денонсація набуває чинності після закінчення дванадцяти місяців з дати одержання Генеральним секретарем Організації повідомлення про денонсацію або після закінчення більшого терміну, що може бути зазначений у цьому повідомленні.

Стаття 19
Здача на зберігання і реєстрація

1. Ця Конвенція здається на зберігання Генеральному секретарю Організації, що надсилає її завірені копії всім Державам, що підписали її або приєдналися до неї.

2. Як тільки ця Конвенція набуде чинності, Генеральний секретар Організації передасть її текст Генеральному секретарю Організації Об'єднаних Націй для реєстрації й опублікування згідно зі Статтею 102 Статуту Організації Об'єднаних Націй.

Стаття 20
Мови

Ця Конвенція складена в одному примірнику англійською, іспанською, російською і французькою мовами, причому всі тексти є автентичними. Офіційні переклади на арабську, італійську, німецьку і японську мови будуть підготовлені і здані на зберігання разом з підписаним оригіналом.

На посвідчення чого підписані нижче, належним чином на те уповноважені своїми відповідними Урядами, підписали цю Конвенцію.

Вчинено в Лондоні другого листопада одна тисяча дев'ятсот сімдесят третього року.

 

ПРОТОКОЛ I
ПОЛОЖЕННЯ,
що стосуються повідомлення про інциденти, пов'язані з скиданням шкідливих речовин
(відповідно до Статті 8 Конвенції)

Стаття I
Обов'язок давати повідомлення

1. Капітан судна, втягнутого в один з інцидентів, про які згадується в Статті III цього Протоколу, або інша особа, відповідальна за судно, подає відомості про такий інцидент без затримки і в якомога повному обсязі відповідно до положень цього Протоколу.

2. У тому випадку, коли згадане в пункті 1 цієї Статті судно покинуте або повідомлення із судна є неповним або його не можна одержати, власник, фрахтувальник, керуючий, оператор судна або їхні агенти повинні в якомога більш повному обсязі взяти на себе зобов'язання, покладені на капітана відповідно до положень цього Протоколу.

Стаття II
Способи передавання повідомлення

1. Кожне повідомлення, коли це можливо, передається по радіо, але у всякому разі - за допомогою найбільш швидкого і доступного на момент інциденту засобу. Повідомлення по радіо передаються наскільки можливо в першу чергу.

2. Повідомлення надсилаються відповідній посадовій особі або організації, що згадуються у підпункті а) пункту 2 Статті 8 Конвенції.

Стаття III
Випадки, в яких даються повідомлення

Повідомлення дається в будь-якому випадку, коли інцидент тягне за собою:

a) скидання інше, ніж те, що дозволено цією Конвенцією;

b) скидання, дозволене цією Конвенцією у зв'язку з тим, що:

c) скидання шкідливої речовини з метою боротьби з особливим випадком забруднення або з метою проведення правомірних наукових досліджень по боротьбі з забрудненням або по контролю над ним; або

d) ймовірність скидань, що згадуються в підпунктах a), b) або c) цієї Статті. 

Стаття IV
Зміст повідомлення

1. Кожне повідомлення має містити, як правило:

a) дані, що дозволяють ідентифікувати судно;

b) дату і час інциденту;

c) координати судна в момент інциденту;

d) стан вітру і моря в момент інциденту;

e) дані про стан судна.

2. Кожне повідомлення повинно містити зокрема:

a) точну назву або опис шкідливих речовин, пов'язаних з інцидентом, включаючи, якщо можливо, правильну технічну назву таких речовин (не слід використовувати замість правильної технічної назви комерційну назву речовин);

b) точну або приблизну кількість, концентрацію і можливий стан шкідливих речовин, що були або, ймовірно, можуть бути скинуті в море; і, у відповідному випадку,

c) опис упаковки і знаків маркування; і, якщо можливо,

d) ім'я відправника вантажу, вантажоодержувача або виготовлювача.

3. У кожному повідомленні точно вказується, чи є шкідлива речовина, що було або, ймовірно, може бути скинута, нафтою, отруйними речовинами, отруйними твердими або отруйними газоподібними речовинами і перевозилася або перевозиться вона наливом, насипом або в упаковці, у вантажних контейнерах, знімних танках або в автодорожніх і залізничних цистернах.

4. Кожне повідомлення доповнюється, якщо це необхідно, будь-якими іншими відомостями, що мають відношення до інциденту, про які запитує одержувач повідомлення або які вважає за необхідне передати особа, що дає повідомлення.

Стаття V
Додаткове повідомлення

Особа, зобов'язана відповідно до положень цього Протоколу давати повідомлення, повинна, коли це можливо:

a) доповнити початкове повідомлення, якщо необхідно, відомостями про подальші події, і

b) у якомога більш повному обсязі задовольнити прохання зацікавлених Держав про надання додаткових відомостей, що стосуються інциденту.

 

ПРОТОКОЛ II
Арбітраж
(відповідно до Статті 10 Конвенції)

Стаття I

Арбітражна процедура за умови, що Сторони, між якими виник спір, не приймуть іншого рішення, здійснюється відповідно до положень цього Протоколу.

Стаття II

1. Третейський суд створюється на прохання однієї із Сторін Конвенції, адресованого іншій, на підставі Статті 10 цієї Конвенції. Прохання про арбітраж повинне містити виклад суті справи з додаванням підтверджуючих документів.

2. Сторона, що звертається з проханням, повідомляє Генеральному секретарю Організації про те, що вона заявила прохання про створення Суду, про інші Сторони, між якими виник спір, і про Статті Конвенції або Правила, щодо тлумачення або застосування яких, на її думку, існує розбіжність. Генеральний секретар направляє ці відомості всім Сторонам.

Стаття III

Третейський суд складається з трьох членів: двох арбітрів, що призначаються відповідно кожною із Сторін, між якими виник спір, і третього арбітра, що призначається за згодою між двома першими арбітрами і діє як Голова Суду.

Стаття IV

1. Якщо після закінчення шестидесяти днів з дня призначення другого арбітра не буде призначений Голова Суду, те Генеральний секретар Організації на прохання кожної із Сторін протягом додаткового шестидесятиденного терміну призначає Голову Суду з числа кваліфікованих осіб, список яких був попередньо складений Радою Організації.

2. Якщо протягом шестидесяти днів з дня одержання прохання одна із Сторін не призначить члена Суду, за призначення якого вона відповідальна, інша Сторона може інформувати про це безпосередньо Генерального секретаря Організації, який протягом шестидесяти днів призначає Голову Суду, обираючи його із списку, згаданого в пункті 1 цієї Статті.

3. Голова Суду після свого призначення просить Сторону, яка не призначила арбітра, зробити це в тому ж порядку і на тих же умовах. Якщо Сторона не зробить необхідного призначення, Голова Суду просить Генерального секретаря Організації зробити це призначення в порядку і на умовах, що передбачені в попередньому пункті.

4. Голова Суду, призначений відповідно до положень цієї Статті, не повинен бути особою, що має або мала громадянство однієї з зацікавлених Сторін, якщо тільки на це не дасть згоди інша Сторона.

5. У випадку смерті або неявки арбітра, за призначення якого відповідальна одна із Сторін, ця Сторона повинна його замінити протягом шестидесяти днів з дня його смерті або неявки. Якщо згадана Сторона не зробить цього, розгляд здійснюється арбітрами, що залишилися. У випадку смерті або неявки Голови Суду, його заміняють відповідно до положень вищезгаданої Статті III, а, у випадку недосягнення згоди між членами Суду протягом шестидесяти днів з дня його смерті або неявки - відповідно до положень цієї Статті.

Стаття V

Суд може розглядати зустрічні вимоги, безпосередньо пов'язані з предметом спору, і приймати по них рішення.

Стаття VI

Кожна Сторона несе зобов'язання по винагороді свого арбітра, пов'язані з Судом витрати і витрати по підготовці своєї справи. Витрати по винагороді Голови Суду і всі загальні витрати, пов'язані з розглядом справи, розподіляються порівно між Сторонами. Суд веде облік усіх своїх витрат і подає по них остаточний рахунок.

Стаття VII

Будь-яка Сторона Конвенції, чиї інтереси правового характеру можуть бути порушені рішенням у справі, може після письмового повідомлення Сторін, що з самого початку вдалися до арбітражної процедури, приєднатися до участі в ній за згодою Суду.

Стаття VIII

Кожен Третейський суд, створений відповідно до положень цього Протоколу, встановлює свої власні правила процедури.

Стаття IX

1. Рішення Суду як щодо його правил процедури і місця засідання, так і з будь-якого питання, переданого на його розгляд, приймаються більшістю голосів його членів; відсутність або утримання від голосування одного з членів Суду, за призначення яких Сторони були відповідальні, не може перешкоджати винесенню Судом рішення. У випадку поділу голосів порівну, голос Голови є вирішальним.

2. Сторони повинні сприяти роботі Суду. З цією метою вони згідно з своїм законодавством і використовуючи всі наявні в їхньому розпорядженні засоби:

a) надають Суду необхідні документи і відомості;

b) надають Суду можливість в'їзду на їхню територію, можливість вислуховувати показання свідків або експертів і відвідувати місце події.

3. Відсутність або неявка однієї із Сторін не перешкоджає розгляду справи.

Стаття X

1. Суд виносить рішення протягом п'яти місяців з дати свого створення, якщо він не вирішить, у разі потреби, продовжити цей період на термін, що не перевищує трьох місяців.

До рішення Суду додається виклад його мотивів. Воно є остаточним і оскарженню не підлягає. Воно надсилається Генеральному секретарю Організації. Сторони повинні виконати це рішення без зволікання.

2. Будь-який спір, що може виникнути між Сторонами щодо тлумачення або виконання рішення, може бути переданий кожній із Сторін на розгляд Суду, що виніс це рішення, або, якщо це неможливо, на розгляд іншого Суду, створеного для цієї мети в тому ж порядку, що і початковий Суд.

 

ПРОТОКОЛ 1978 РОКУ
ДО МІЖНАРОДНОЇ КОНВЕНЦІЇ ПО ЗАПОБІГАННЮ ЗАБРУДНЕННЮ З СУДЕН 1973 РОКУ

Лондон, 17 лютого 1978 року

Сторони цього Протоколу,

визнаючи вагомий вклад, що може зробити Міжнародна конвенція по запобіганню забрудненню з суден 1973 року, для забезпечення охорони морського середовища від забруднення з суден,

визнаючи також необхідність подальшого посилення заходів для запобігання забрудненню і контролю за забрудненням морського середовища з суден, особливо з нафтових танкерів,

визнаючи далі необхідність якнайшвидшого і найбільш широкого застосування Правил запобігання забруднення нафтою, що містяться у Додатку I цієї Конвенції,

відзначаючи, однак, необхідність відстрочки застосування Додатка II цієї Конвенції до задовільного рішення визначених технічних проблем,

вважаючи, що це може бути найкраще досягнуто шляхом укладення Протоколу до Міжнародної конвенції по запобіганню забруднення з суден 1973 року,

погодилися про таке:

Стаття I
Загальні зобов'язання

1. Сторони цього Протоколу зобов'язуються виконувати положення:

a) цього Протоколу і Додатка до нього, що становить невід'ємну частину цього Протоколу; і

b) Міжнародної конвенції по запобіганню забруднення з суден 1973 року (іменованої далі "Конвенція"), що підлягає змінам і доповненням, що містяться у цьому Протоколі.

2. Положення Конвенції і цього Протоколу повинні читатися і тлумачитися разом як єдиний документ.

3. Усяке посилання на цей Протокол означає одночасно посилання на Додаток до нього.

Стаття II
Здійснення положень додатка II Конвенції

1. Незважаючи на положення статті 14 (1) Конвенції, Сторони цього Протоколу погоджуються з тим, що вони не будуть зв'язані положеннями Додатка II Конвенції протягом трьох років з дати набуття чинності цього Протоколу або протягом більш тривалого терміну, що може бути встановлений більшістю у дві третини Сторін цього Протоколу в Комітеті по захисту морського середовища (іменованого далі "Комітет") Міжурядової морської консультативної організації (іменованої далі "Організація").

2. Протягом терміну, зазначеного в пункті 1 цієї статті, Сторони цього Протоколу не несуть зобов'язань і не можуть претендувати на які-небудь привілеї по Конвенції щодо питань, пов'язаних з Додатком II Конвенції, і всі посилання на Сторони Конвенції не включають Сторін цього Протоколу, оскільки це стосується питань, що відносяться до згаданого Додатка.

Стаття III
Напрямок інформації

Текст статті 11 (1) "b" Конвенції заміняється наступним:

"список призначених інспекторів і визнаних організацій, які уповноважені від їхнього імені здійснювати заходи, пов'язані з конструкцією, побудовою, устаткуванням і експлуатацією суден, що перевозять шкідливі речовини, відповідно до положень Правил, для розсилання Сторонам з метою повідомлення їхніх посадових осіб. Адміністрація, отже, повідомляє Організацію про конкретні обов'язки і умови повноважень, представлених призначеним інспекторам і визнаним організаціям".

Стаття IV
Підписання, ратифікація, прийняття, схвалення і приєднання

1. Цей Протокол відкритий для підписання в штаб-квартирі Організації з 1 червня 1978 року по 31 травня 1979 року і потім залишається відкритим для приєднання. Держави можуть стати Сторонами цього Протоколу шляхом:

a) підписання без застереження про ратифікацію, прийняття або схвалення; або

b) підписання з умовою про ратифікацію, прийняття або схвалення з наступною ратифікацією, прийняттям або схваленням; або

c) приєднання.

2. Ратифікація, прийняття, схвалення або приєднання здійснюється шляхом здачі на зберігання документа про це Генеральному секретарю Організації.

Стаття V
Набуття чинності

1. Цей Протокол набуває чинності після закінчення дванадцяти місяців з дати, на яку його Сторонами, згідно зі Статтею IV цього Протоколу, стануть не менше п'ятнадцяти держав, загальна валова місткість торговельних суден яких становить не менше п'ятдесяти відсотків валової місткості суден світового торговельного флоту.

2. Будь-який документ про ратифікацію, прийняття, схвалення або приєднання, зданий на зберігання після набуття чинності цього Протоколу, набуде чинності після закінчення трьох місяців після здачі на зберігання відповідного документа.

3. Після дати, на яку поправка до цього Протоколу вважається прийнятою відповідно до Статті 16 Конвенції, будь-який документ про ратифікацію, прийняття, схвалення або приєднання, зданий на зберігання, застосовується до цього Протоколу з внесеною до нього поправкою.

Стаття VI
Поправки

Порядок внесення поправок до Статті, Додатка і Доповнення до Додатка Конвенції, що міститься в Статті 16 Конвенції, застосовується щодо внесення поправок у Статті, Додаток і Доповнення до Додатка цього Протоколу.

Стаття VII
Денонсація

1. Цей Протокол може бути денонсований будь-якою Стороною у будь-який час після закінчення п'яти років з дати набуття чинності цього Протоколу для цієї Сторони.

2. Денонсація здійснюється шляхом здачі на зберігання документа про денонсацію Генеральному секретарю Організації.

3. Денонсація набуде чинності після закінчення дванадцяти місяців з дати одержання Генеральним секретарем Організації повідомлення про денонсацію або після закінчення будь-якого більшого терміну, що може бути зазначений у цьому повідомленні.

Стаття VIII
Депозитарій

1. Цей Протокол здається на зберігання Генеральному секретарю Організації (іменованому далі "Депозитарій").

2. Депозитарій повинен:

a) повідомляти всім державам, що підписали цей Протокол або приєдналися до нього:

b) направляти завірені копії цього Протоколу всім державам, що підписали цей Протокол або приєдналися до нього.

3. Як тільки цей Протокол набуде чинності, його завірена копія передається депозитарієм у Секретаріат Організації Об'єднаних Націй для реєстрації й опублікування згідно зі Статтею 102 Статуту Організації Об'єднаних Націй.

Стаття IX
Мови

Цей Протокол складений в одному дійсному примірнику російською, англійською, іспанською і французькою мовами, причому всі тексти є автентичними. Офіційний переклад на арабську, італійську, німецьку і японську мови підготовлюється і здається на зберігання разом з підписаним примірником.

На посвідчення чого підписані нижче, належним чином на те уповноважені своїми урядами, підписали цей Протокол.

Вчинено в Лондоні сімнадцятого лютого одна тисяча дев'ятсот сімдесят восьмого року.

(Підписи)

 

ПРАВИЛА ЗАПОБІГАННЯ ЗАБРУДНЕННЮ З СУДЕН

Правило 1
Визначення

Пункти 1 - 7 - без змін.

Існуючий текст пункту 8 замінюється наступним:

8. a) "Значне переустаткування" означає таке переустаткування існуючого судна:

b) Незважаючи на положення підпункту "a" цього пункту, переустаткування існуючого нафтового танкера дедвейтом 20000 тонн і вище для задоволення вимог правила 13 цього Додатка не повинно розглядатися як таке, що передбачає значне переустаткування для цілей цього Додатка.

Пункти 9 - 22 - без змін.

Існуючий текст пункту 23 замінюється наступним:

23. "Вага судна порожнім" означає водотоннажність судна в метричних тоннах без вантажу, палива, мастил, баластової води, прісної і живильної води в танках, видаткових матеріалів, пасажирів, екіпажу і їхнього багажу.

Пункти 24 - 25 - без змін.

В існуючий текст додатково вносяться наступні пункти:

26. Незважаючи на положення пункту 6 цього правила, для цілей правил 13, 13B, 13E і 18 (5) цього Додатка, "новий нафтовий танкер" означає нафтовий танкер:

a) контракт на будівництво якого укладений після 1 червня 1979 року; або

b) кіль якого закладений або котрий знаходиться в подібній стадії будування після 1 січня 1980 року при відсутності контракту на будівництво; або

c) поставка якого здійснюється після 1 червня 1982 року; або

d) який був підданий значному переустаткуванню:

27. Незважаючи на положення пункту 7 цього правила, для цілей правил 13, 13A, 13B, 13C, 13D і 18 (6) цього Додатка, "існуючий нафтовий танкер" означає нафтовий танкер, що не є новим нафтовим танкером, як визначено в пункті 26 цього правила.

28. "Сира нафта" означає будь-яку рідку вуглеводородну суміш, яка зустрічається в природному вигляді в надрах землі, незалежно від того, оброблена вона чи ні, з метою полегшення її транспортування, і включає:

a) сиру нафту, з якої можуть бути вилучені деякі фракції перегонки; і

b) сиру нафту, до якої можуть бути додані деякі фракції перегонки.

29. "Танкер, що перевозить сиру нафту" означає нафтовий танкер, зайнятий у перевезенні сирої нафти.

30. "Танкер, що перевозить нафтопродукти" означає нафтовий танкер, зайнятий у перевезенні нафти, іншої ніж сира нафта.

Правила 2 і 3 - без змін

Правило 4

Існуючий текст правила 4 замінюється наступним:

Огляди і перевірки

1. Кожен нафтовий танкер місткістю 150 брутто - реєстрових тонн і кожне інше судно місткістю 400 брутто - реєстрових тонн і вище підлягають переліченим нижче оглядам:

a) Початковому огляду перед введенням судна в експлуатацію або перед первинною видачею Свідоцтва, що вимагається Правилом 5 цього Додатка, що включає повний огляд конструкції, устаткування, систем, пристроїв, пристосувань і матеріалів в обсязі вимог, які ставляться до судна цим Додатком. Цей огляд проводиться, щоб переконатися, що конструкція, устаткування, системи, пристрої, пристосування і матеріали повністю відповідають застосовним вимогам цього Додатка.

b) Періодичним оглядам, проведеним через встановлені Адміністрацією проміжки часу, але не перевищуючі п'яти років, щоб переконатися, що конструкція, устаткування, системи, пристрої, пристосування і матеріали повністю відповідають вимогам цього Додатка.

c) Не менше ніж одному огляду протягом дії Свідоцтва, щоб переконатися, що устаткування і пов'язані з ним насоси і системи трубопроводів, включаючи системи автоматичного заміру і контролю над скиданням нафти, системи мийки сирою нафтою, нафтасепараційне устаткування і системи фільтрації нафти повністю відповідають застосовним вимогам цього Додатка і знаходяться в хорошому робочому стані. У випадках, коли проводиться один такий проміжний огляд протягом терміну дії одного якого-небудь Свідоцтва, він має проводитися не раніше шести місяців до і не пізніше шести місяців після дати, що відповідає половині періоду дії Свідоцтва. Про такі проміжні огляди робиться запис у Свідоцтво, видане відповідно до Правила 5 цього Додатка.

2. Адміністрація вживає належних заходів до суден, до яких не застосовуються положення пункту 1 цього Правила, для того, щоб забезпечити виконання застосовних положень цього Додатка.

3. a) Огляд судна на виконання положень цього Додатка здійснюється посадовими особами Адміністрації. Однак Адміністрація може доручити огляд призначеним для цієї мети інспекторам або визнаним нею організаціям.

b) Адміністрація встановлює заходи, що дозволяють робити позапланові перевірки протягом терміну дії Свідоцтва. Такі перевірки повинні забезпечувати задовільний стан судна і його устаткування у всіх відношеннях для того роду служби, для якого судно призначається. Ці перевірки можуть проводитися силами інспекційних служб їхньої Адміністрації, або призначених інспекторів чи визнаних організацій, або інших Сторін на прохання даної Адміністрації. Коли Адміністрація вводить обов'язкові щорічні огляди відповідно до положень пункту 1 цього правила, вищезгадані позапланові перевірки не обов'язкові.

c) Адміністрація, що призначає інспекторів або визнає організації для проведення оглядів і перевірок, як це передбачено в підпунктах "a" і "b" цього пункту, як мінімум, уповноважує призначеного інспектора або визнану організацію:

Адміністрація повідомляє Організацію про конкретні обов'язки і умови повноважень, що надаються призначеним інспекторам і визнаним організаціям, для розсилання інформації Сторонам цього Протоколу з метою повідомлення їх посадових осіб.

d) Якщо призначений інспектор або визнана організація встановить, що стан судна або його устаткування не відповідають у значній мірі даним Свідоцтва або є такими, що судно не може вийти в море, не становлячи невиправданої небезпеки, шкоди для морського середовища, цей інспектор або організація негайно забезпечують вжиття заходів щодо виправлення недоліків і в належний час повідомляють Адміністрацію. Якщо заходи щодо виправлення недоліків не вжито, зазначене Свідоцтво вилучається і Адміністрація негайно повідомляється; а якщо судно знаходяться в порту іншої Сторони, відповідні влади держави порту також негайно повідомляються. Якщо посадова особа цієї Адміністрації, призначений інспектор або визнана організація повідомили відповідні влади держави порту, то уряд зацікавленої держави порту надає будь-яку необхідну допомогу такій посадовій особі, інспектору або організації у виконанні їхніх обов'язків згідно з цим правилом. Коли необхідно, уряд зацікавленої держави порту повинен забезпечити, щоб судно не відійшло доти, поки воно не зможе вийти в море або залишити порт для переходу до відповідного найближчого судноремонтного заводу, не становлячи невиправданої небезпеки шкоди для морського середовища.

e) У кожному випадку зацікавлена Адміністрація повністю забезпечує повноту і ретельність огляду і перевірки і бере на себе вжиття необхідних заходів для виконання цього зобов'язання.

4. a) Судно і його устаткування підтримуються в стані, що відповідає положенням цього Протоколу, який гарантує, що судно у всіх відношеннях є придатним для виходу в море, не становлячи невиправданої небезпеки шкоди для морського середовища.

b) Після завершення будь-якого огляду судна згідно з Пунктом 1 цього Правила не повинно здійснюватися ніяких змін у підданих огляду конструкціях, устаткуванні, системах, пристроях, пристосуваннях і матеріалах без дозволу Адміністрації, за винятком безпосередньої заміни такого устаткування і пристроїв.

c) Щоразу, коли трапляється аварія судна або виявляється несправність, що істотно впливають на цілісність судна, або на ефективність роботи або комплектність його устаткування, передбачені цим Додатком, капітан або власник судна при першій нагоді повідомляють про це Адміністрацію, визнану організацію або призначеного інспектора, відповідальним за видачу відповідного Свідоцтва, які добиваються розслідування з метою визначення, чи є необхідним огляд відповідно до вимог пункту 1 цього Правила. Якщо судно знаходиться в порту іншої Сторони, капітан або власник судна також негайно інформують відповідні влади держави порту, і призначений інспектор або визнана організація підтверджують, що таке повідомлення було зроблено.

Правила 5, 6 і 7

В існуючому тексті цих Правил закреслити всі посилання на "(1973)" щодо Міжнародного Свідоцтва про запобігання забруднення нафтою.

Правило 8
Термін дії Свідоцтва

Існуючий текст правила 8 замінюється наступним:

1. Міжнародне Свідоцтво про запобігання забруднення нафтою видається на термін, встановлений Адміністрацією, що не перевищує п'яти років з дати його видачі, якщо при наявності нафтового танкера, експлуатованого з призначеними для чистого баласту танками протягом обмеженого терміну, встановленого в Правилі 13 (9) цього Додатка, термін дії Свідоцтва не перевищує такого встановленого терміну.

2. Свідоцтво втрачає чинність, якщо на судні без дозволу Адміністрації здійснені істотні зміни в конструкції, устаткуванні, системах, пристроях, пристосуваннях або матеріалах, що вимагаються цим Додатком, за винятком безпосередньої заміни такого устаткування або пристроїв, а також якщо не проводились проміжні огляди, передбачені Адміністрацією відповідно до правила 4 (1) "c" цього Додатка.

3. Свідоцтво, видане судну, також втрачає чинність при передачі судна під прапор іншої держави. Нове Свідоцтво видається тільки, коли уряд, що видає нове Свідоцтво, повністю задоволений тим, що судно повністю відповідає вимогам правила 4 (4) "a" і "b" цього Додатка. У випадку передачі судна між Сторонами, якщо протягом трьох місяців після передачі буде зроблений запит, уряд Сторони, під прапором якої це судно раніше мало право плавати, у можливо короткий термін передає Адміністрації копії Свідоцтва, що було на судні до його передачі і, якщо є, копію відповідного акта про огляд.

Правила 9 - 12 - без змін.

Існуючий текст правила 13 замінюється наступними правилами:

Правило 13
Танки ізольованого баласту, танки, призначені для чистого баласту, і миття сирою нафтою

За умови дотримання положень правила 13C і 13D цього Додатка, нафтові танкери задовольняють вимоги цього правила.

Нові нафтові танкери дедвейтом 20000 тонн і вище

1. Кожен новий танкер, що перевозить сиру нафту, дедвейтом 20000 тонн і вище і кожен новий танкер, що перевозить нафтопродукти, дедвейтом 30000 тонн і вище забезпечується танками ізольованого баласту і задовольняє вимоги пунктів 2, 3 і 4 або пункта 5 цього Правила, відповідно.

2. Місткість танків ізольованого баласту визначається таким чином, щоб судно, за винятком випадків, передбачених пунктом 3 або 4 цього Правила, могло безпечно здійснювати баластові переходи, не удаючись до використання вантажних танків під водяний баласт. Однак у всіх випадках місткість танків ізольованого баласту повинна бути, принаймні, такою, щоб при будь-якому варіанті баластування на всіх ділянках рейсу, включаючи випадки, коли судно порожнем прийняло тільки ізольований баласт, осідання і диферент судна задовольняли б кожну з наступних вимог:

a) теоретичне осідання на міделі (dm) в метрах (без урахування деформації судна) становить не менше:

dm = 2,0 + 0,02L;

b) осідання на носовому і кормовому перпендикулярах відповідають осіданню на міделі (dm), що визначені відповідно з підпунктом "a" цього пункту, а при диференті на корму не більше 0,015L; і в будь-якому випадку осідання на кормовому перпендикулярі повинне бути не менше того, що необхідне для повного занурення гвинта(ів).

3. В усіх випадках водяний баласт не приймається у вантажні танки, за винятком рідких рейсів, коли умови погоди настільки складні, що, на думку капітана, необхідно прийняти додатковий водяний баласт у вантажні танки для забезпечення безпеки судна. Така додаткова баластова вода обробляється і скидається відповідно до Правила 9 цього Додатка і відповідно до вимог Правила 15 цього Додатка, і відповідний запис робиться в Журналі нафтових операцій, згаданому в правилі 20 цього Додатка.

4. При наявності нового танкера, що перевозить сиру нафту, додатковий баласт, що допускається в пункті 3 цього правила, приймається у вантажні танки, тільки якщо ці танки промиті сирою нафтою відповідно до Правила 13B цього Додатка до відходу судна з порту або від термінала вивантаження нафти.

5. Незважаючи на положення пункту 2 цього Правила, умови ізоляції баласту для танкерів довжиною менше 150 метрів задовольняють вимоги Адміністрації.

6. Кожен новий танкер, що перевозить сиру нафту, дедвейтом 20000 тонн і більше устатковується системою очистки вантажних танків шляхом миття сирою нафтою. Адміністрація бере на себе забезпечення того, щоб система повністю задовольняла вимоги правила 13 цього Додатка протягом одного року після початку використання танкера в перевезенні сирої нафти або до кінця третього рейса, у якому перевозиться сира нафта, придатна для миття сирою нафтою, залежно від того, який термін наступить пізніше. На нафтовому танкері застосовується система відповідно до вимог згаданого правила, якщо такий нафтовий танкер не перевозить сиру нафту, не придатну для миття сирою нафтою.

Існуючі танкери, що перевозять сиру нафту, дедвейтом 40000 тонн і вище

7. За умови дотримання положень пунктів 8 і 9 цього правила кожен існуючий танкер, що перевозить сиру нафту, дедвейтом 40000 тонн і вище забезпечується танками ізольованого баласту і задовольняє вимоги пунктів 2 і 3 цього Правила з дати набуття чинності цього Протоколу.

8. Існуючі танкери, що перевозять сиру нафту, які згадані в пункті 7 цього Правила, замість того, щоб забезпечуватися танками ізольованого баласту, можуть застосовувати процедуру очистки вантажних танків шляхом миття сирою нафтою згідно з Правилом 13B цього Додатка, якщо танкер, що перевозить сиру нафту, не призначений для перевезення сирої нафти, не придатної для миття сирою нафтою.

9. Існуючі танкери, що перевозять сиру нафту, які згадані в пункті 7 або 8 цього Правила, замість того, щоб забезпечуватися танками ізольованого баласту, або застосування процедури очистки вантажних танків шляхом миття сирою нафтою, можуть застосовувати призначені для чистого баласту танки згідно з положеннями Правила 13A цього Додатка на такий термін:

a) танкери, що перевозять сиру нафту, дедвейтом 70000 тонн і вище, до закінчення двох років після дати набуття чинності цього Протоколу; і

b) танкери, що перевозять сиру нафту, дедвейтом 40000 тонн і вище, але дедвейтом менше 70000 тонн, до закінчення чотирьох років після дати набуття чинності цього Протоколу.

Існуючі танкери, що перевозять нафтопродукти, дедвейтом 40000 тонн і вище

10. З дати набуття чинності цього Протоколу кожен існуючий танкер, що перевозить нафтопродукти, дедвейтом 40000 тонн і вище, забезпечується танками ізольованого баласту і задовольняє вимоги пунктів 2 і 3 цього Правила, або замість цього застосовує призначені для чистого баласту танки відповідно до положень Правила 13A цього Додатка.

Нафтовий танкер, класифікований як нафтовий танкер з ізольованим баластом

11. Будь-який нафтовий танкер, що не обов'язково забезпечується танками ізольованого баласту відповідно з пунктами 1, 7 або 10 цього Правила може, однак, класифікуватися як танкер з ізольованим баластом за умови, що він задовольняє вимоги пунктів 2 і 3 або пункти 5 цього Правила, відповідно.

Правило 13A
Вимоги, що ставляться до нафтових танкерів з призначеними для чистого баласту танками

1. Нафтовий танкер, на якому застосовуються призначені для чистого баласту танки відповідно до положень правила 13 (9) або (10) цього Додатка, має достатню місткість, призначену тільки для перевезення чистого баласту, як це визначено в правилі 1 (16) цього Додатка, щоб задовольняти вимоги Правила 13 (2) і (3) цього Додатка.

2. Пристрій і порядок використання призначених для чистого баласту танків задовольняють вимоги, установлені Адміністрацією. Такі вимоги містять, принаймні, усі положення Специфікацій по нафтових танкерах із призначеними для чистого баласту танками, прийняті Резолюцією 14 Міжнародної конференції по безпеці танкерів і запобіганню забруднення 1978 року і з тими змінами, що можуть бути внесені Організацією.

3. Нафтовий танкер, що застосовує призначені для чистого баласту танки, обладнується приладом для виміру вмісту нафти, схваленим Адміністрацією на підставі специфікацій, рекомендованих Організацією*, щоб здійснити спостереження за вмістом нафти в баластній воді, що скидається. Прилад для виміру вмісту нафти встановлюється не пізніше чим під час першого за графіком заходу танкера на судноверф, що випливає після набуття чинності цього Протоколу. До того, як установлюється прилад для виміру вмісту нафти, безпосередньо перед скиданням баласту з'ясовується шляхом перевірки баластової води з призначених танків, що ніякого забруднення не відбулося.

____________
* Див. Рекомендацію щодо міжнародних специфікацій з робочих характеристик і випробувань нафтосепараційного устаткування і приладів для виміру вмісту нафти, схвалену у Резолюції A.393(X).

4. Кожен нафтовий танкер, що застосовує призначені для чистого баласту танки, забезпечується:

a) Посібником з використання призначених для чистого баласту танків, що детально описує систему й уточнюючий порядок експлуатації. Цей Посібник задовольняє вимоги Адміністрації і містить всю інформацію, викладену в Специфікаціях, згаданих у пункті 2 цього Правила. Якщо відбувається яка-небудь зміна, що впливає на систему застосування призначених для чистого баласту танків, відповідно переглядається Посібник з експлуатації.

b) Додаванням до Журналу нафтових операцій, згаданому в Правилі 20 цього Додатка в тому вигляді, у якому воно викладене у Додаванні 1 до Доповнення III цього Додатка. Додавання має постійно додаватися до Журналу нафтових операцій.

Правило 13B
Вимоги, що ставляться до миття сирою нафтою

1. Кожна система миття сирою нафтою, що вимагається відповідно до Правила 13 (6) і (8) цього Додатка, задовольняє вимоги цього Правила.

2. Установка для миття сирою нафтою і пов'язане з нею устаткування і пристосування задовольняють вимоги, встановлені Адміністрацією. Ці вимоги містять, принаймні, усі положення Специфікацій по конструкції, експлуатації і контролю систем миття сирою нафтою, прийняті Резолюцією 15 Міжнародної конференції по безпеці танкерів і запобіганню забруднення 1978 року, і з тими змінами, які можуть бути внесені Адміністрацією.

3. Система інертного газу передбачається в кожному вантажному танку і відстійному танку відповідно до належних Правил глави II - 2 Міжнародної конвенції по охороні людського життя на морі 1974 року, зміненої і доповненої Протоколом 1978 року до Міжнародної конвенції по охороні людського життя на морі 1974 року.

4. У випадку прийому баласту у вантажні танки, достатня кількість вантажних танків промивається сирою нафтою перед кожним баластовим рейсом для того, щоб баластову воду приймали тільки ті вантажні танки, які промиті сирою нафтою, враховуючи характер здійснюваних цим танкером перевезень і очікувані погодні умови.

5. Кожен нафтовий танкер, що застосовує систему миття сирою нафтою, забезпечується:

a) Посібником з експлуатації й устаткування, що детально описує систему й устаткування та уточнюючий порядок експлуатації. Цей Посібник задовольняє вимоги Адміністрації і містить всю інформацію, викладену в Специфікаціях, згаданих у пункті 2 цього Правила. Якщо відбувається яка-небудь зміна, що впливає на систему миття сирою нафтою, відповідно переглядається Посібник з експлуатації й устаткування; і

b) Додаванням до Журналу нафтових операцій, згаданому в Правилі 20 цього Додатка в тому вигляді, у якому воно викладене у Додаванні 2 до Доповнення III цього Додатка. Додавання має постійно додаватися до Журналу нафтових операцій.

Правило 13C
Існуючі танкери, зайняті в спеціальних перевезеннях

1. За умови дотримання положень пунктів 2 і 3 цього Правила, Правила 13 (7) - (10) цього Додатка не застосовуються до існуючих нафтових танкерів, зайнятим тільки в спеціальних перевезеннях між:

a) портами і терміналами в межах держави - Сторони цього Протоколу, або

b) портами і терміналами держав - Сторін цього Протоколу, де:

2. Положення пункту 1 цього Правила застосовуються тільки, якщо порти і термінали, де відбувається завантаження танкерів, що здійснюють такі рейси, устатковані приймальними пристроями, достатніми для прийому й обробки всіх баластів і промивальних вод з нафтових танкерів, що використовують їх, і якщо дотримуються такі умови:

a) з урахуванням винятків, передбачених у правилі 11 цього Додатка, усі баластові води, включаючи чистий водяний баласт і залишки промивальних вод, утримуються на судні і перекачуються в приймальні пристрої, і компетентною владою держави порту робиться запис у відповідний Розділ Додавання до Журналу нафтових операцій, згаданого в пункті 3 цього Правила;

b) було досягнуто згоди між Адміністрацією і урядами держав порту, згаданих у підпункті 1 "a" або "b" цього Правила, щодо застосування існуючого нафтового танкера для спеціального перевезення;

c) придатність приймальних пристроїв відповідно до положень цього Додатка у вищезгаданих портах і терміналах, для цілей цього Правила, схвалюється урядами держав - Сторін цього Протоколу, в межах яких розташовані такі порти або термінали; і

d) Міжнародне Свідоцтво про запобігання забруднення нафтою містить запис про те, що нафтовий танкер зайнятий тільки в спеціальному перевезенні.

3. Кожен нафтовий танкер, зайнятий у спеціальному перевезенні, забезпечується Додаванням до Журналу нафтових операцій, згаданим у правилі 20 цього Додатка в тому вигляді, у якому воно викладене в Додаванні 3 до Доповнення III цього Додатка. Додавання має постійно додаватися до Журналу нафтових операцій.

Правило 13D
Існуючі нафтові танкери, що мають спеціальні баластові пристрої

1. Якщо існуючий нафтовий танкер побудований так або працює таким чином, що він завжди задовольняє вимоги щодо осідання і деферента, викладені у Правилі 13 (2) цього Додатка, не удаючись до використання водяного баласту, він вважається задовольняючим вимоги для танків ізольованого баласту, згаданих у правилі 13 (7) цього Додатка, якщо дотримуються нижченаведені умови:

a) порядок експлуатації і баластні пристрої схвалені Адміністрацією;

b) досягнуто згоди між Адміністрацією і зацікавленими урядами держав порту Сторін цього Протоколу, коли виконання вимог щодо осідання і деферента судна досягається в робочому порядку; і

c) Міжнародне Свідоцтво про запобігання забруднення нафтою містить запис про те, що нафтовий танкер працює з спеціальними баластовими пристроями.

2. Водяний баласт ніколи не приймається в нафтові танки, за винятком рідких рейсів, коли умови погоди настільки складні, що, на думку капітана, необхідно прийняти додатковий водяний баласт у вантажні танки для забезпечення безпеки судна. Цей додатковий водяний баласт обробляється і скидається відповідно до Правила 9 цього Додатка, а також згідно з вимогами Правила 15 цього Додатка, і відповідний запис робиться в Журналі нафтових операцій, згаданому в Правилі 20 цього Додатка.

3. Адміністрація, що внесла запис у Свідоцтво згідно з підпунктом 1 "c" цього Правила, повідомляє Організації про подробиці зазначеного Свідоцтва для розсилання Сторонам цього Протоколу.

Правило 13E
Захисне розташування танків ізольованого баласту

1. На кожному новому танкері, що перевозить сиру нафту, дедвейтом 20000 тонн і більше і на кожному новому танкері, що перевозить нафтопродукти, дедвейтом 30000 тонн і більше танки ізольованого баласту, необхідні для забезпечення місткості для задоволення вимог Правила 13 цього Додатка, які розташовані по довжині вантажного танка, встановлюються згідно з вимогами Пунктів 2, 3 і 4 цього правила з метою забезпечення заходів запобігання виливу нафти у випадку посадки на мілину або зіткнення.

2. Танки і простори ізольованого баласту, інші ніж нафтові танки, розташовані по довжині (Lt) вантажного танка, установлені так, щоб задовольняти такі вимоги:

СУМ PAc + СУМ PAs > = J | Lt (B + 2D) |,

де: PAc = площі бортової обшивки в квадратних метрах для кожного танка або простору ізольованого баласту, іншого чим нафтовий танк, заснованої на проекції теоретичних розмірностей;

PAs = площі обшивки дна в квадратних метрах для кожного такого танка або простору, заснованої на проекції теоретичних розмірностей;

Lt = довжині в метрах між носовим і кормовим краями вантажних танків;

B = максимальній ширині судна в метрах, як це визначено в Правилі 1 (21) цього Додатка;

D = теоретичній висоті борту в метрах, вимірюваної вертикально від верхньої кромки горизонтального кіля до верхньої кромки бімса палуби надводного борту біля борту на міделі. На суднах, що мають закруглене з'єднання палуби з бортом, теоретична висота борту має вимірятися до точки перетину теоретичних ліній палуби і борту, як би це було кутове з'єднання;

J = 0,45 для нафтових танкерів дедвейтом 20000 тонн, 0,30 для нафтових танкерів дедвейтом 200000 тонн і більше, за умови виконання положень пункту 3 цього правила. Для проміжних величин дедвейту величина "J" визначається шляхом лінійної інтерполяції.

Коли символи, зазначені в цьому пункті, зустрічаються в цьому Правилі, вони мають значення, визначене в цьому пункті.

3. Для танкерів дедвейтом 200000 тонн і більше величина "J" може бути зменшена таким чином:

  

  

  

Oc + Os 

  

J зменшена 

J - (a - 

----------) 

або 0,2, залежно від того, що більше, 

  

  

  

4Oa 

  

де a = 0,25 для нафтових танкерів дедвейтом 200000 тонн;

a = 0,40 для нафтових танкерів дедвейтом 300000 тонн;

a = 0,50 для нафтових танкерів дедвейтом 420000 тонн і більше;

Для проміжних величин дедвейту величина "a" визначається шляхом лінійної інтерполяції.

Oc = величині, визначеної в Правилі 23 (1) "a" цього Додатка;

Os = величині, визначеної в Правилі 23 (1) "b" цього Додатка;

Oa = допустимому виливу нафти, відповідно до вимог Правила 24 (2) цього Додатка.

4. При визначенні величин "PAc" і "PAs" для танків і простору ізольованого баласту, інших чим нафтові танки, застосовується таке:

a) мінімальна ширина кожного бортового танка або простору, що простягаються до повної висоти борту судна або від палуби до верхньої частини подвійного дна, повинна бути не менше 2 метрів. Ширина вимірюється від борту судна перпендикулярно всередину по напрямку до діаметральної площини. Якщо передбачається менша ширина, бортовий танк або простір не враховуються при обчисленні захисної зони "PAc"; і

b) мінімальна вертикальна висота кожного танка або простору подвійного дна повинна бути B/15 або 2 метри залежно від того, що менше. Якщо передбачається менша висота, танк або простір подвійного дна не враховуються при обчисленні захисної зони "PAs".

Мінімальна ширина і висота бортових танків і танків подвійного дна вимірюється без урахування ллял і у випадку мінімальної ширини вимірюється без урахування закругленого з'єднання палуби з бортом.

Правило 14 - без змін.

Правило 15 - в існуючому тексті цього правила закреслити посилання на "(1973)" стосовно Міжнародного свідоцтва по запобіганню забруднення нафтою.

Правила 16 - 17 - без змін.

Правило 18
Насоси, трубопроводи і пристрої для скидання на нафтових танкерах

Пункти 1 - 4 - без змін.

В існуючий текст додатково вносяться такі пункти:

5. Кожен новий нафтовий танкер, що повинен забезпечуватися танками ізольованого баласту або устатковуватися системою миття сирою нафтою, задовольняє такі вимоги:

a) він устатковується нафтовим трубопроводом, сконструйованим таким чином, щоб звести до мінімуму затримку нафти в трубопроводі; і

b) передбачаються засоби для осушки усіх вантажних насосів і всього нафтового трубопроводу при завершенні розвантаження, де необхідно, приєднанням до пристрою для зачищення. Стоки трубопроводу і насосів повинні скидатися як на берег, так і в вантажні танки або стічні танки. Для скидання на берег передбачається спеціальний трубопровід невеликого діаметра, що приєднується зовні до клапанів колектора.

6. Кожен танкер, що перевозить сиру нафту, який має забезпечуватися танками ізольованого баласту або устатковуватися системою миття сирою нафтою, або на якому застосовуються призначені для чистого баласту танки, задовольняє вимоги пункту 5 "b" цього Правила.

Правило 19 - без змін.

Правило 20 - В існуючому тексті цього Правила закреслити посилання на "(1973)" стосовно Міжнародного свідоцтва по запобіганню забруднення нафтою.

Правила 21 - 25 - без змін.

 

ПЕРЕЛІК НАФТИ І НАФТОПРОДУКТІВ

Без змін.

ФОРМА СВІДОЦТВА

Існуюча форма Свідоцтва замінюється такою формою:

Міжнародне Свідоцтво про запобігання забруднення нафтою

Видано відповідно до положень Протоколу 1978 року до Міжнародної конвенції по запобіганню забруднення з суден 1973 року за уповноваженням уряду

______________________________________________________________________________________
                                                                              (повне офіційне найменування країни)
______________________________________________________________________________________
                        (повне офіційне найменування компетентної особи або організації, уповноважених відповідно до 
               положень Протоколу 1978 року до Міжнародної конвенції по запобіганню забруднення з суден 1973 року) 

Назва судна 

Реєстраційний номер або літери 

Порт приписки 

Валова місткість 

  

  

  

  

Тип судна:

Танкер, що перевозить сиру нафту*

Танкер, що перевозить нафтопродукти*

Танкер, що перевозить сиру нафту / нафтопродукти*

Судно, інше чим нафтовий танкер, з вантажними танками, що підпадає під дію Правила 2 (2) Додатка 1 Протоколу*

Судно, інше чим кожне з перелічених вище*

Дата контракту на будівництво або значне переустаткування

Дата закладки кіля або дата, на яку судно знаходилося в аналогічної стадії побудови, або дата початку значного переустаткування ______________________________ 

Дата поставки судна або закінчення значного переустаткування _________

____________
* Непотрібне закреслити.

Частина A.
Для всіх суден

Судно устатковане:

для всіх суден місткістю 400 брутто - реєстрових тонн і більше:

a) нафтосепараційним устаткуванням* (здатним забезпечити стік із вмістом нафти, що не перевищує 100 частин на мільйон)

b) системою фільтрації нафти* (здатною забезпечити стік з вмістом нафти, що не перевищує 100 частин на мільйон)

для суден місткістю 10000 брутто - реєстрових тонн і більше:

c) системою автоматичного заміру і контролю над скиданням нафти* (додатково до зазначеного вище в пунктах "a" і "b") або

d) нафтосепараційним устаткуванням і системою фільтрації нафти* (здатним забезпечити стік з вмістом нафти, що не перевищує 15 частин на мільйон) замість зазначених вище в пунктах "a" або "b".

Перелік вимог, від яких надано вилучення відповідно до Правил 2 (2) і 2 (4) "а" Додатка 1 Протоколу.

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Зауваження:

____________
* Непотрібне закреслити. 

Застереження для існуючих суден*

Цим засвідчується, що дане судно в даний час устатковано так, щоб відповідати вимогам Протоколу 1978 року до Міжнародної конвенції по запобіганню забруднення з суден 1973 року, відповідно до існуючих суден

          Підписано _______________________________________________________________________
                                                                            (Підпис належним чином уповноваженої особи) 
          Вчинено в _______________________________________________________________________
          Дата ____________________________________________________________________________
                                                                           (Печатка або штамп організації, що видала Свідоцтво) 

____________
* Цей запис слід робити тільки в першому Свідоцтві, виданому будь-якому судну.

** Термін після набуття чинності Протоколу, протягом якого поставляється нафтосепараційне устаткування, система контролю над скиданням нафти, система фільтрації нафти і/або пристосування відстійних танків, зазначений у Правилах 13A (3), 15 (1) і 16 (4) Додатка 1 Протоколу. 

Частина B.
Нафтоналивні танкери

Вантажомісткість судна (м3

Дедвейт судна (метрич. тонни) 

Довжина судна (м) 

  

  

  

____________
* Відомості цієї частини наводяться для нафтових танкерів, включаючи комбіновані вантажні судна і відповідні відомості - для суден, що не є нафтовими танкерами, побудованих і використовуваних для перевезення нафти наливом у танках сумарною місткістю 200 кубічних метрів і більше.

Засвідчується, що дане судно побудоване й устатковане і працює відповідно до нижченаведеного:

1. Дане судно:

a) повинно бути побудоване відповідно до вимог Правила 24 Додатка 1 до Протоколу і відповідати цим вимогам**

b) не повинно бути побудоване відповідно до вимог Правила 24 Додатка 1 до Протоколу**

c) не повинно бути побудоване відповідно до вимог Правила 24 Додатка 1 до Протоколу, але повинно відповідати його вимогам**

2. Дане судно:

a) повинно бути побудоване відповідно до вимог Правила 13E Додатка 1 до Протоколу і відповідати цим вимогам**

b) не повинно бути побудоване відповідно до вимог Правила 13E Додатка 1 до Протоколу**

____________
** Непотрібне закреслити.

3. Дане судно:

a) повинно бути забезпечено танками ізольованого баласту згідно з вимогами Правила 13 Додатка 1 до Протоколу і відповідати цим вимогам*

b) не повинно забезпечуватися танками ізольованого баласту згідно з вимогами Правила 13 Додатка 1 до Протоколу, і відповідати цим вимогам*

c) не повинно забезпечуватися танками ізольованого баласту згідно з вимогами Правила 13 Додатка 1 до Протоколу і відповідати цим вимогам*

d) відповідно до Правила 13C або 13D Додатка 1 до Протоколу і, як зазначено в частині C цього Свідоцтва, звільнено від виконання вимог Правила 13 Додатка 1 до Протоколу*

e) устатковано системою очистки вантажних танків шляхом миття сирою нафтою відповідно до вимог Правила 13B Додатка 1 до Протоколу, замість забезпечення танками ізольованого баласту*

f) забезпечується призначеними для чистого баласту танками відповідно до вимог правила 13A Додатка 1 до Протоколу, замість забезпечення танками ізольованого баласту або устаткування системою очистки вантажних танків шляхом миття сирою нафтою*

____________
* Непотрібне закреслити.

4. Дане судно:

a) повинно бути устатковане системою очистки вантажних танків шляхом миття сирою нафтою відповідно до вимог Правила 13B Додатка 1 до Протоколу і задовольняти ці вимоги*

b) не повинно бути устатковане системою очистки вантажних танків шляхом миття сирою нафтою відповідно до вимог Правила 13B Додатка 1 до Протоколу*

____________
* Непотрібне закреслити.

Танки ізольованого баласту**

Танки ізольованого баласту розміщуються таким чином:

Танк 

Об'єм (м3

Танк 

Об'єм (м3

  

  

  

  

____________
** Закреслити, якщо незастосовне.

Призначені для чистого баласту танки*

    Дане судно застосовує призначені для чистого баласту танки до ____________________ відповідно
                                                                                                                                                                               (дата)
до вимог Правила 13A 

 

Призначені для чистого баласту танки розміщуються таким чином:

Танк 

Об'єм (м3

Танк 

Об'єм (м3

  

  

  

  

Посібник*

Цим засвідчується, що дане судно постачене:

a) діючим Посібником з експлуатації призначених для чистого баласту танків відповідно до Правила 13A Додатка 1 до Протоколу**

b) діючим Посібником з експлуатації й устаткування для миття сирою нафтою відповідно до правила 13B Додатка 1 до Протоколу**

Назва діючого Посібника __________________________________________________________
Підписано: ______________________________________________________________________
                                                                        (Підпис належним чином уповноваженої особи)
Місце: __________________________________________________________________________
Дата: ___________________________________________________________________________
                                                                    (Печатка або штамп організації, що видала Свідоцтво)
Назва діючого Посібника __________________________________________________________
Підписано: ______________________________________________________________________
                                                                        (Підпис належним чином уповноваженої особи)
Місце: __________________________________________________________________________
Дата: ___________________________________________________________________________
                                                                   (Печатка або штамп організації, що видала Свідоцтво) 

____________
* Закреслити, якщо незастосовне.

** Непотрібне закреслити. 

Частина C.
Вилучення*

Цим засвідчується, що дане судно:

a) зайняте тільки в перевезеннях між _________________________ і ______________________ відповідно до Правила 13C Додатка 1 до Протоколу** або

b) застосовує спеціальні баластові пристрої згідно з Правилом 13D Додатка 1 до Протоколу і, отже, звільнено від виконання вимог Правила 13 Додатка 1 до Протоколу.

Підписано: ______________________________________________________________________
                                                                      (Підпис належним чином уповноваженої особи)
Місце: __________________________________________________________________________
Дата: ___________________________________________________________________________
                                                                  (Печатка або штамп організації, що видала Свідоцтво) 

____________
* Закреслити, якщо незастосовне.

** Непотрібне закреслити. 

Цим засвідчується:

що судно оглянуте відповідно до Правила 4 Додатка 1 Протоколу 1978 року до Міжнародної конвенції по запобіганню забруднення з суден 1973 року, щодо запобігання забруднення нафтою; і

що оглядом установлено, що конструкція, устаткування, системи, пристрої, пристосування і матеріали судна і його стан у всіх відношеннях задовільні і що судно задовольняє застосовні вимоги Додатка 1 до Протоколу.

Це Свідоцтво дійсне до _____________________ за умови проведення проміжного(их) огляду(ів) через _________________________

Видано в _____________________________________________________________________________
                                                                                                   (Місце видачі Свідоцтво)
____________ 19__                                                   ___________________________________________
                                                                                                                             (Підпис належним чином уповноваженої особи) 

(Печатка або штамп організації, що видала Свідоцтво) 

Проміжний огляд

Цим засвідчується, що при проміжному огляді, що вимагається Правилом 4 (1) "c" Додатка 1 до Протоколу 1978 року до Міжнародної конвенції по запобіганню забруднення з суден 1973 року, установлено, що дане судно і його стан задовольняють відповідні положення цього Протоколу.

Підписано ________________________________________________________________________
                                                                            (Підпис належним чином уповноваженої особи) 
Місце ____________________________________________________________________________
Дата _____________________________________________________________________________
Наступний проміжний огляд повинен бути ____________________________________________
                                                                                                        (Печатка або штамп організації, що видала Свідоцтво) 
Підписано ________________________________________________________________________
                                                                            (Підпис належним чином уповноваженої особи) 
Місце ____________________________________________________________________________
Дата _____________________________________________________________________________
Наступний проміжний огляд повинен бути ____________________________________________
                                                                                                             (Печатка або штамп організації, що видала Свідоцтво)
Підписано ________________________________________________________________________
                                                                            (Підпис належним чином уповноваженої особи) 
Місце ____________________________________________________________________________
Дата _____________________________________________________________________________
Наступний проміжний огляд повинен бути ____________________________________________
                                                                                                            (Печатка або штамп організації, що видала Свідоцтво)
Підписано ________________________________________________________________________
                                                                            (Підпис належним чином уповноваженої особи) 
Місце ____________________________________________________________________________
Дата _____________________________________________________________________________
Наступний проміжний огляд повинен бути ____________________________________________
                                                                                                            (Печатка або штамп організації, що видала Свідоцтво) 

 

Форма журналу нафтових операцій

Журнал нафтових операцій

Такі форми Додатків до Журналу нафтових операцій додаються до існуючої форми:

Форма додавання до журналу нафтових операцій для нафтових танкерів, на яких застосовуються призначені для чистого баласту танки*

         Назва судна _______________________________________________________________________
         Реєстровий номер судна або літери ___________________________________________________
         Загальна вантажомісткість __________________________________________ у кубічних метрах
         Загальна місткість призначених для чистого баласту танків _______________________________
______________________________________________________________________ у кубічних метрах
         Такі танки призначаються як танки чистого баласту: 

Танк 

Об'єм (м3

Танк 

Об'єм (м3

  

  

  

  

Примітка. Терміни, охоплювані даним Додаванням, мають відповідати термінам, що охоплюються Журналом нафтових операцій.

____________
* Це Додавання має додаватися до Журналу нафтових операцій для нафтових танкерів, на яких застосовуються призначені для чистого баласту танки згідно з Правилом 13A Додатка 1 Протоколу 1978 року до Міжнародного конвенції по запобіганню забруднення з суден 1973 року. Інші необхідні дані мають бути внесені до Журналу нафтових операцій.

A. Баластування призначених для чистого баласту танків

101 

Номер(а) заповненого(их) баластом танка(ів) 

  

  

  

102 

Дата і місцезнаходження судна, коли вода, призначена для промивання, або мінімальний баласт для остійності в порту, були прийняті в призначені для чистого баласту танки 

  

  

  

103 

Дата і місцезнаходження судна, коли насос(и) і трубопроводи були промиті зі зливом у відстійний танк 

  

  

  

104 

Дата і місцезнаходження судна, коли був прийнятий додатковий водяний баласт у призначені для чистого баласту танки 

  

  

  

105 

Дата, час і місцезнаходження судна в момент, коли були закриті:
a) клапани, що ведуть у відстійні танки;
b) клапани, що ведуть у вантажні танки;
c) клапани, зв'язані з системою чистого баласту 

  

  

  

106 

Кількість чистого баласту, прийнятого на борт судна 

  

  

  

Ті, що підписалися нижче, засвідчують, що після закінчення баластування призначених для чистого баласту танків, на доповнення до вищесказаного, були закриті всі забортні кінгстони, з'єднання вантажних танків із трубопроводами, а також з'єднання між танками.

Дата запису ________ 

Особа, відповідальна за операцію _______ 

  

Капітан _____________________________ 

B. Скидання чистого баласту

107 

Номер(а) танка(ів) 

  

  

  

108 

Дата, час і місцезнаходження судна на початку скидання чистого баласту:
a) у море або
b) у приймальні пристрої 

  

  

  

109 

Дата, час і місцезнаходження судна наприкінці скидання в море 

  

  

  

110 

Кількість скинутої:
a) у море або
b) у приймальні пристрої 

  

  

  

111 

Чи була здійснена перевірка водяного баласту на предмет забруднення нафтою до скидання? 

  

  

  

112 

Чи була здійснена перевірка баласту, що скидається, приладом для визначення вмісту нафти під час скидання? 

  

  

  

113 

Чи були які-небудь ознаки забруднення водяного баласту нафтою до або під час скидання? 

  

  

  

114 

Дата і місцезнаходження судна, коли насос і трубопроводи були промиті після навантаження 

  

  

  

115 

Дата, час і місцезнаходження судна в момент, коли були закриті:
a) клапани, що ведуть у відстійний танк,
b) клапани, що ведуть у вантажні танки,
c) і клапани, зв'язані з системою чистого баласту 

  

  

  

116 

Кількість забрудненої води, перекачаної у відстійний(і) танк(и). Зазначити номер(и) відстійного(их) танка(ів) 

  

  

  

Ті, що нижче підписалися, засвідчують, що після закінчення скидання чистого баласту, на доповнення до вищесказаного, були закриті всі забортні кінгстони, відливні забортні клапани, з'єднання вантажних танків з трубопроводами і з'єднання між танками, а також, насос(и) і трубопроводи, призначені для операцій, зв'язаних з чистим баластом, були належним чином прочищені після закінчення скидання чистого баласту.

Дата запису ________ 

Особа, відповідальна за операцію _______ 

  

Капітан _____________________________ 

 

Форма додавання до журналу нафтових операцій для танкерів, що перевозять сиру нафту, при експлуатації яких застосовується метод очистки вантажних танків сирою нафтою*

         Назва судна _______________________________________________________________________
         Реєстровий номер судна або літери ___________________________________________________
         Загальна вантажомісткість __________________________________________ у кубічних метрах
         Рейс із _______________________________ (дата) до _______________________________ (дата)
                                                               (Порт(и))                                                                                           (Порт(и)) 

     Примітки. Терміни, охоплювані цим Додаванням, мають відповідати термінам, що охоплюються Журналом нафтових операцій. Вантажні танки, що промиваються сирою нафтою, мають відповідати танкам, опис яких дано в Посібнику з експлуатації й устаткування, що вимагається Правилом 13B (5) "a" Протоколу.

      Має бути відведена окрема графа для танків, промитих або споліснутих водою. 

____________
* Це Додавання має додаватися до Журналу нафтових операцій для танкерів, що перевозять сиру нафту, при експлуатації яких застосовується метод очистки вантажних танків сирою нафтою відповідно до Правила 13B Додатка 1 Протоколу 1978 року до Міжнародної конвенції по запобіганню забруднення з суден 1973 року і передбачено для заміни розділу "e" Журналу нафтових операцій. Докладні відомості про баластування і разбаластування та інші необхідні дані мають бути внесені до Журналу нафтових операцій. 

A. Промивання сирою нафтою

201 

Коли (дата) і де (порт) було проведено промивання сирою нафтою або місце перебування судна, якщо промивання сирою нафтою було проведено між двома портами розвантаження 

  

  

  

  

202 

Номер(а) промитого(их) танка(ів) (див. Примітка 1) 

  

  

  

  

203 

Кількість машинок, що знаходяться в експлуатації 

  

  

  

  

204 

Мийка почата:
a) дата і час
b) незаповнена частина об'єму танка 

  

  

  

  

205 

Застосовуваний порядок мийки (див. Примітка 2) 

  

  

  

  

206 

Тиск у мийному трубопроводі 

  

  

  

  

207 

Мийка завершена або призупинена:
a) дата і час
b) незаповнена частина об'єму танка 

  

  

  

  

208 

Зауваження 

  

  

  

  

Танки були промиті відповідно до програми, викладеної в Посібнику з експлуатації й устаткування (див. Примітку 3), і було підтверджено, що після промивання вони були сухими.

Дата запису ________ 

Особа, відповідальна за операцію _______ 

  

Капітан _____________________________ 

Примітки.

1. Якщо окремий танк має більше машинок, чим можливо одночасно застосовувати, як це зазначено в Посібнику з експлуатації й устаткування, то секцію, що промивається сирою нафтою, необхідно позначити, наприклад: N 2 центр, секція, повернута до носа.

2. Відповідно до Посібника з експлуатації й устаткування зазначте, застосовувався однокаскадний чи багатокаскадний метод промивання. Якщо застосовувався багатокаскадний метод промивання, зазначте вертикальну дугу, охоплювану машинками, і скільки разів ця дуга охоплюється на цій визначеній стадії програми.

3. Якщо програми, зазначені в Посібнику з експлуатації й устаткування, не дотримуються, то докладні відомості мають бути зазначені в графі "Зауваження".

B. Споліскування або промивка днищ танка

209 

Дата і місцезнаходження судна у момент споліскування або промивки 

  

  

  

  

210 

Номер(а) танка(ів) і дата 

  

  

  

  

211 

Кількість використовуваної води 

  

  

  

  

212 

Перекачування в:
a) приймальні пристрої
b) відстійний(і) танк(и) (зазначити номер(и) відстійного(их) танка(ів)) 

  

  

  

  

Дата запису ________ 

Особа, відповідальна за операцію _______ 

  

Капітан _____________________________ 

 

Форма додавання до журналу нафтових операцій для нафтових танкерів, зайнятих у спеціальних перевезеннях*

      Назва судна ________________________________________________________________________
      Реєстраційний номер або літери _______________________________________________________
      Загальна вантажомісткість _____________________________________________ у кубічних метрах
      Загальна кількість водяного баласту відповідно до вимог Правила 13 (2) і (3) Додатка 1 Протоколу ______________________________________________________________________________________

      Рейси з _________________________________ до ________________________________________
                                                                 (Порт(и))                                                                                       (Порт(и)) 

     Примітка. Терміни, охоплювані цим Додатком, мають відповідати термінам, що охоплюються Журналом нафтових операцій.

____________
* Цей Додаток має додаватися до Журналу нафтових операцій для нафтових танкерів, зайнятих тільки в спеціальних перевезеннях відповідно до Правила 13C Додатка 1 Протоколу 1978 року до Міжнародної конвенції по запобіганню забруднення з суден 1973 року і передбачений для заміни розділів "d", "f", "g" та "i" Журналу нафтових операцій. Інші необхідні дані мають бути внесені до Журналу нафтових операцій. 

A. Навантаження водяного баласту

301  

Номер(и) танка(ів), заповненого(их) баластом  

  

  

  

  

302  

Дата і місцезнаходження судна під час баластування  

  

  

  

  

303  

Загальна кількість зануреного баласту у кубічних метрах  

  

  

  

  

304  

Метод розрахунку кількості водяного баласту  

  

  

  

  

305  

Зауваження  

  

  

  

  

306  

Дата і підпис відповідальної особи  

  

  

  

  

307  

Дата і підпис капітана  

  

  

  

  

B. Перерозподіл водяного баласту на судні

308  

Причини перерозподілу  

  

  

  

  

309  

Дата і підпис особи, відповідальної за операцію  

  

  

  

  

310  

Дата і підпис капітана  

  

  

  

  

C. Скидання водяного баласту в приймальні пристрої

311  

Дата і порт(и) скидання водяного баласту  

  

  

  

  

312  

Найменування або призначення приймального пристрою  

  

  

  

  

313  

Загальна кількість скинутого водяного баласту в кубічних метрах  

  

  

  

  

314  

Метод розрахунку кількості водяного баласту  

  

  

  

  

315  

Дата і підпис особи, відповідальної за операцію  

  

  

  

  

316  

Дата і підпис капітана  

  

  

  

  

317  

Дата, підпис і штамп представника портової влади  

  

  

  

  

 

Правила
контролю над забрудненням під час перевезення отруйних рідких речовин наливом

Без змін

Правила
запобігання забруднення шкідливими речовинами, перевезеними морем в упаковці, вантажних контейнерах, знімних танках або в автодорожніх чи залізничних цистернах

Без змін

Правила
запобігання забруднення стічними водами з суден

Без змін

Правила
запобігання забруднення сміттям з суден

Без змін

 

ПОПРАВКИ 1984 РОКУ ДО ДОДАТКА
ДО ПРОТОКОЛУ 1978 РОКУ ДО МІЖНАРОДНОЇ КОНВЕНЦІЇ ПО ЗАПОБІГАННЮ ЗАБРУДНЕННЮ З СУДЕН 1973 РОКУ
(ПРИЙНЯТІ РЕЗОЛЮЦІЄЮ МЕРС 14 (20) 7 ВЕРЕСНЯ 1984 РОКУ)

ПРАВИЛА ЗАПОБІГАННЯ ЗАБРУДНЕННЮ НАФТОЮ

Правило 1
Визначення

Існуючий текст пунктів 26 і 27 замінити наступним:

"26. Незважаючи на положення пункту 6 цього правила, для цілей правил 13, 13B, 13E и пункту 4 правила 18 цього Додатка "новий нафтовий танкер" означає нафтовий танкер:

a) контракт на будівництво якого укладений після 1 червня 1979 року; або

b) кіль якого закладений або який знаходиться в подібній стадії будування після 1 січня 1980 року за відсутності контракту на його будівництво; або

c) поставка якого здійснюється після 1 червня 1982 року; або

d) який був підданий значному переобладнанню:

за винятком того, що для нафтових танкерів дедвейтом 70000 т і більше для цілей пункту 1 правила 13 цього Додатка застосовується визначення, що міститься в пункті 6 цього правила.

27. Незважаючи на положення пункту 7 цього правила, для цілей правил 13, 13A, 13B, 13C, 13D і пунктів 5 і 6 c правила 18 цього Додатка "існуючий нафтовий танкер" означає нафтовий танкер, що не є новим нафтовим танкером, визначення якому дане в пункті 26 цього правила."

Правило 9
Обмеження скидання нафти

Існуючий текст пункту 1 a (vi) замінити наступним:

"vi) на танкері експлуатується система автоматичного заміру реєстрації і керування скиданням нафти, система відстійних танків відповідно до вимог правила 15 цього Додатка."

Існуючий текст пункту 1b (v) замінити наступним:

v) на судні експлуатується система автоматичного заміру, реєстрації і керування скиданням нафти, устаткування для сепарації і керування скиданням нафти, устаткування для сепарації нафтових сумішей, устаткування для фільтрації нафти або інші пристрої, відповідно до вимог правила 16 цього Додатка."

Існуючий текст пункту 4 замінити наступним:

"4. Положення пункту 1 цього правила не повинні застосовуватись до скидання чистого й ізольованого баласту, а також не підданих сепарації сумішей, що містять нафту, вміст нафти яких без розбавлення не перевищує 15 млн.-1, джерелом яких не є лляла відділення вантажних насосів і які не змішані з залишками вантажу нафти. Положення підпункту 1b цього правила не повинні застосовуватися до скидання відсепарованих сумішей, що містять нафту, за умови, що одночасно дотримуються всі наступні умови:

a) джерелом сумішей, що містять нафту, не є лляла від відділення вантажних насосів;

b) суміш, що містить нафту, не змішана з залишками вантажу нафти;

c) вміст нафти в стоці без розбавлення не перевищує 15 млн.-1; і

d) на судні експлуатується устаткування для фільтрації нафти, що відповідає пункту 7 правила 16 цього Додатка."

Правило 10
Методи запобігання забрудненню нафтою з суден при плаванні в особливих районах

Існуючий текст пунктів 2, 3 і 4 замінити наступним:

"2. З урахуванням винятків, передбачених правилом 11 цього Додатка:

a) забороняється будь-яке скидання в море нафти або суміші, що містить нафту, з будь-якого нафтового танкера і будь-якого судна валовою місткістю 400 рег. т і більше, що не є нафтовим танкером, якщо судно знаходиться в особливому районі;

b) забороняється будь-яке скидання в море нафти або суміші, що містить нафту, з судна валовою місткістю менше 400 рег. т, що не є нафтовим танкером, якщо судно знаходиться в особливому районі, крім випадків, коли вміст нафти в стоці без його розбавлення не перевищує 15 млн.-1 або коли дотримуються одночасно всі наступні умови:

3. a) Положення пункту 2 цього правила не застосовуються до скидання чистого й ізольованого баласту.

b) Положення підпункту 2a цього правила не застосовуються до скидання відсепарованих лляльних вод з машинних приміщень за умови, що одночасно дотримуються всі наступні умови:

4. a) суміш, що скидається в море, не повинна містити хімічних або інших речовин, кількість або концентрація яких є небезпечними для морського середовища, а також хімічних або інших речовин, введених з метою обійти умови скидання, встановлені в цьому правилі.

b) Нафтові залишки, що не можуть бути скинуті в море відповідно до пунктів 2 або 3 цього правила, зберігаються на борту або скидаються в приймальні споруди.

Правило 13
Танки ізольованого баласту, виділені для чистого баласту танки і миття сирою нафтою

Існуючий текст пункту 3 замінити наступним:

"3. В усіх випадках водяний баласт не перевозиться у вантажних танках, за винятком:

a) тих рідкісних рейсів, коли погодні умови настільки складні, що, на думку капітана, необхідно мати в вантажних танках додатковий водяний баласт для забезпечення безпеки судна;

b) виняткових випадків, коли особливий характер експлуатації нафтового танкера робить необхідним перевозити водяний баласт у кількості, що перевищує необхідну відповідно до пункту 2 цього правила, за умови, що така експлуатація нафтового танкера підпадає під категорію виняткових випадків, встановлених Організацією.

Такий додатковий водяний баласт повинен оброблятися і скидатися відповідно до правила 9 цього Додатка і відповідно до вимог правила 15 цього Додатка. Відповідний запис про це робиться в Журналі нафтових операцій, згаданому в правилі 20 цього Додатка."

Правило 13A
Вимоги до нафтових танкерів з виділеними для чистого баласту танками

Виключити пункт 4b і перенумерувати підпункт 4a в пункт 4.

Правило 13B
Вимоги до миття сирою нафтою

В кінці пункту 3 додати наступні слова:

"з усіма поправками, що можуть бути зроблені в майбутньому".

Виключити підпункт 5b і перенумерувати підпункт 5a в пункт 5. 

Правило 13C
Існуючі танкери, зайняті в спеціальних рейсах

Першу фразу пункту 1 замінити наступним чином:

"1. З урахуванням положень пункту 2 цього правила, пункти 7 - 10 правила 13 цього Додатка не повинні застосовуватися до існуючих нафтових танкерів, зайнятих винятково в спеціальних рейсах між:"

Існуючий текст пункту 2a замінити наступним:

a) з урахуванням винятків, передбачених правилом 11 цього Додатка, весь водяний баласт, включаючи чистий водяний баласт, і залишки промивальних вод зберігаються на борту і здаються в приймальні споруди, а відповідний запис про це в Журналі нафтових операцій, згаданому в правилі 20 цього Додатка, підтверджується компетентною владою держави порту;"

Виключити пункт 3.

Правило 14

Заголовок цього правила замінити наступним:

"Поділ нафти і водяного баласту і перевезення нафти у форпікових танках"

Додати такі нові пункти до існуючого тексту:

"4. На судні валовою місткістю 400 рег. т і більше, контракт на будівництво якого укладено після 1 січня 1982 року або, за відсутності контракту на будівництво, кіль якого закладений або який знаходиться в подібній стадії будування після 1 липня 1982 року, нафта не повинна перевозитися у форпіку або танках, розташованих у ніс від таранної перебірки.

5. Всі інші судна, що не підпадають під дію пункту 4 цього правила, повинні виконувати вимоги цього пункту, наскільки це доцільно і практично здійснимо."

Правило 15
Збереження нафти на борту

Існуючий текст пункту 2c замінити наступним:

"c) Місткість відстійного танка або системи відстійних танків повинна бути достатньою для збереження змивань, що утворилися при митті танків, нафтових залишків і залишків брудного баласту. Загальна місткість відстійного танка або танків повинна бути не менше 3 % від вантажомісткості судна по нафті, за винятком того, що Адміністрація може допустити:

На нових нафтових танкерах дедвейтом 70000 т і більше повинні бути обладнані, щонайменше, два відстійних танки."

Останнє речення в існуючому тексті пункту 3 a замінити наступним:

"a) Система автоматичного заміру, реєстрації і керування скиданням нафти проектується і встановлюється відповідно до Посібника і специфікацій щодо систем автоматичного заміру, реєстрації і керування скиданням нафти для нафтових танкерів, розроблених Організацією.* Адміністрації можуть приймати такий спеціальний пристрій системи, який докладно описано в керівництві і специфікаціях."

Додати наступну зноску до пункту 3a:

____________
"* Див. Посібник і специфікації щодо систем автоматичного заміру, реєстрації і керування скиданням нафти для нафтових танкерів", прийняті Організацією резолюцією A.496(XII)."

Існуючий пункт 5 замінити наступним:

"5. a) Адміністрація може не застосовувати вимоги пунктів 1, 2 і 3 цього правила до будь-якого нафтового танкера, зайнятого винятково в рейсах тривалістю не більше 72 годин з віддаленням від найближчого берега не більше 50 миль за умови, що нафтовий танкер зайнятий винятково в перевезеннях між портами або терміналами однієї держави-учасниці цієї Конвенції. Будь-яке таке незастосування припустиме лише за умови, що нафтовий танкер зберігає на борту всі суміші, що містять нафту, для подальшого скидання їх у приймальні споруди, і Адміністрація переконалася, що наявні споруди для приймання таких сумішей, що містять нафту, відповідають вимогам.

b) Адміністрація може не застосовувати вимоги пункту 3 цього правила до будь-якого нафтового танкера, іншого ніж зазначений у підпункті "а" цього пункту, у випадку якщо:

Існуючий текст пункту 7 замінити наступним:

"7. Вимоги пунктів 1, 2 і 3 цього правила не повинні застосовуватися до нафтових танкерів, що перевозять бітум та інші продукти, що підпадають під дію цього Додатка, які внаслідок своїх фізичних властивостей перешкоджають ефективному поділу продукту і води і виміру вмісту продукту, і для яких керування скиданням здійснюється відповідно до правила 9 цього Додатка шляхом збереження залишків на борту при скиданні всіх забруднених промивальних вод у приймальні споруди".

Правило 16

Існуючий текст правила 16 замінити наступним:

Система автоматичного заміру, реєстрації і керування скиданням нафти й устаткування для сепарації нафтових сумішей і фільтрації нафти

1. Будь-яке судно валовою місткістю 400 рег. т і більше, але менше 10000 рег. т, повинно бути забезпечене устаткуванням для нафтоводяної сепарації (устаткуванням на 100 млн.-1), що відповідають вимогам пункту 6 цього правила. Будь-яке таке судно, яке має на борту велику кількість нафтового палива, повинно відповідати вимогам пункту 2 цього правила або пункту 1 правила 14.

2. Будь-яке судно валовою місткістю 10000 рег. т і більше повинно забезпечуватися або:

a) устаткуванням для нафтоводяної сепарації (устаткуванням на 100 млн.-1), що відповідає вимогам пункту 6 цього правила, і системою автоматичного заміру, реєстрації і керування скиданням нафти, що відповідає вимогам пункту 5 цього правила; або

b) устаткуванням для фільтрації нафти (устаткуванням на 15 млн.-1), що відповідає вимогам пункту 7 цього правила.

3. a) Адміністрація може не застосовувати вимог пунктів 1 і 2 цього правила до суден, зайнятих винятково в:

b) Адміністрація повинна забезпечити, щоб судна валовою місткістю менше 400 рег. т були забезпечені, наскільки це практично можливо, устаткуванням для збереження на борту нафти або сумішей, що містять нафту, або їхнього скидання відповідно до вимог пункту 1b правила 9 цього Додатка.

4. До існуючих суден вимоги пунктів 1, 2 і 3 цього правила застосовуються через три роки з дня набуття чинності цієї Конвенції.

5. Конструкція системи автоматичного заміру, реєстрації і керування скиданням нафти підлягає схваленню Адміністрацією. При розгляді конструкції приладу для виміру вмісту нафти, що входить у систему, Адміністрацією беруться до уваги специфікації, рекомендовані Організацією.* Система обладнується самописним пристроєм для безперервної реєстрації вмісту нафти в мільйонних частках. Такий запис повинен містити дату і час скидання і повинен зберігатися не менше трьох років. Система включається при будь-якому скиданні стоку в море і виконується таким чином, щоб забезпечити автоматичне припинення скидання суміші, що містить нафту, коли вміст нафти в стоці перевищує значення, що допускається пунктом 1b правила 9 цього Додатка. Будь-яка несправність цієї системи повинна приводити до припинення скидання, запис про неї робиться в Журналі нафтових операцій. Несправний вузол приводиться в робочий стан до початку наступного рейсу, якщо тільки судно не прямує в порт ремонту. Існуючі судна підпорядковуються всім зазначеним вище положенням за винятком того, що припинення скидання може здійснюватись вручну.

6. Конструкція устаткування для сепарації нафтоводяних сумішей, згаданого в пунктах 1 і 2a цього правила, підлягає схваленню Адміністрацією і повинна бути такою, щоб після проходження через систему будь-якої суміші, що містить нафту і скидається в море, вміст нафти в ній був менше 100 млн.-1. При розгляді конструкції такого устаткування Адміністрацією беруться до уваги специфікації, рекомендовані Організацією.*

7. Конструкція устаткування для фільтрації нафти, згаданого в підпункті 2 b цього правила, підлягає схваленню Адміністрацією і повинна бути такою, щоб після проходження через систему або системи будь-якої суміші, що містить нафту і скидається в море, вміст нафти в ній не перевищував 15 млн.-1. Воно оснащується сигнальним пристроєм, який включається, коли цей рівень не може підтримуватися. При розгляді конструкції такого обладнання Адміністрацією беруться до уваги специфікації, рекомендовані Організацією.* Для суден валовою місткістю менше 10000 рег. т, забезпечених устаткуванням для фільтрації нафти замість устаткування для нафтоводної сепарації, за винятком тих, які мають на борту велику кількість нафтового палива або здійснюють скидання лляльних вод відповідно до пункту 3b правила 10, вимоги про сигнальний пристрій повинні виконуватися, наскільки це доцільно і практично здійснимо."

Додати таку зноску до пунктів 5, 6 і 7 правила 16:

____________
"* Див. Рекомендацію з міжнародних технічних вимог до експлуатаційних характеристик і випробувань устаткування для сепарації нафтоводяних сумішей і приладів для визначення вмісту нафти, прийняту Організацією резолюцією A.393(X)."

Правило 18
Насоси, трубопроводи і пристрій скидання на нафтових танкерах

Існуючий текст правила 18 замінити наступним:

1. На кожному нафтовому танкері на відкритій палубі по обидва борти судна повинен розташовуватися приймально-відливний патрубок із клапаном для приєднання до приймальних споруд і скидання брудного водяного баласту і забрудненої нафтою води.

2. На кожному нафтовому танкері трубопроводи для скидання в море водяного баласту або забрудненої нафтою води з району вантажних танків, що допускається правилами 9 і 10 цього Додатка, повинні виводитися на відкриту палубу або до борту судна вище ватерлінії, що відповідає найбільшому осіданню судна в баласті. Для можливості здійснення операцій таким чином, як дозволено підпунктами "a" і "e" пункту 6 цього правила, може бути допущений інший пристрій трубопроводів.

3. На нових нафтових танкерах мають передбачатися засоби для припинення скидання в море водяного баласту або забрудненої нафтою води з району вантажних танків, іншого ніж ті скидання нижче ватерлінії, що дозволені відповідно до пункту 6 цього правила, з місця, розташованого на верхній палубі або вище таким чином, що з нього може проглядатися використовуваний патрубок, згаданий у пункті 1 цього правила, і скидання в море з трубопроводів, згаданих у пункті 2 цього правила. У встановленні засобів для припинення скидання на місці спостереження немає необхідності, якщо між місцем спостереження і місцем керування скиданням передбачена ефективна система зв'язку, така, як телефон або радіо.

4. Кожен новий нафтовий танкер, на якому повинні бути передбачені танки ізольованого баласту або який повинен бути обладнаний системою мийки сирою нафтою, повинен відповідати таким вимогам:

a) він повинен бути обладнаний нафтовими трубопроводами, спроектованими і встановленими таким чином, щоб залишок нафти в трубопроводах був мінімальним:

b) повинні передбачатися засоби для осушення всіх вантажних насосів і всіх нафтових трубопроводів після закінчення вивантаження при необхідності - шляхом їхнього приєднання до зачисного пристрою. Повинна забезпечуватися можливість скидання стоків із трубопроводів і насосів як на берег, так і у вантажний або відстійний танк. Для скидання на берег повинен передбачатися спеціальний трубопровід невеликого діаметру, що приєднується з бортової сторони клапанів на суднових приймально-відливних патрубках.

5. Кожен існуючий танкер для сирої нафти, на якому повинні бути передбачені танки ізольованого баласту або який повинен бути обладнаний системою мийки сирою нафтою або буде експлуатуватися з виділеними для чистого баласту танками, повинен відповідати вимогам пункту 4b цього правила.

6. На кожному нафтовому танкері скидання водяного баласту або забрудненої нафтою води з району вантажних танків має здійснюватися вище ватерлінії за винятком наступного:

a) ізольований баласт і чистий баласт можна скидати нижче ватерлінії:

за умови, що поверхня водяного баласту перевірена безпосередньо перед скиданням, щоб переконатися, що забруднення нафтою не відбулося;

b) існуючі нафтові танкери, що без переобладнання не здатні скидати ізольований баласт вище ватерлінії, можуть скидати ізольований баласт у море нижче ватерлінії за умови, що поверхня водяного баласту перевірена безпосередньо перед скиданням, щоб переконатися, що забруднення нафтою не відбулося;

c) існуючі нафтові танкери, експлуатовані з виділеними для чистого баласту танками, що без переобладнання не здатні скидати водяний баласт із виділених для чистого баласту танків вище ватерлінії, можуть скидати такий баласт нижче ватерлінії за умови, що скидання водяного баласту контролюється відповідно до пункту 3 правила 13A цього Додатка;

d) на кожному нафтовому танкері брудний водяний баласт або забруднена нафтою вода з танків, що не є відстійними танками, у вантажному районі можуть бути скинуті в море самопливом нижче ватерлінії за умови, що надано достатньо часу для того, щоб дати можливість відбутися сепарації нафти і води, і що безпосередньо перед скиданням водяний баласт проконтрольований за допомогою індикатора поверхні розділення нафта-вода, згаданого в пункті 3b правила 15 цього Додатка, щоб переконатися, що висота положення поверхні розділення така, що скидання не пов'язане з якою-небудь підвищеною небезпекою для морського середовища;

e) на існуючих нафтових танкерах скидання брудного водяного баласту і забрудненою нафтою води з району вантажних танків може бути здійснено в море нижче ватерлінії слідом за скиданням, зазначеним у підпункті "d" цього пункту, або замість нього, за умови що:

Правило 20
Журнал нафтових операцій

Існуючий текст пунктів 1 і 2 замінити наступним:

"1. Кожен нафтовий танкер валовою місткістю 150 рег. т і більше і кожне судно валовою місткістю 400 рег. т і більше, що не є нафтовим танкером, забезпечуються Журналом нафтових операцій, частина I (Операції в машинних приміщеннях). Кожен нафтовий танкер валовою місткістю 150 рег. т і більше також повинен забезпечуватися Журналом нафтових операцій, частина II (Баластно-вантажні операції). Журнал(и) нафтових операцій повинен виконуватися у формі, встановленій в доповненні III до цього Додатка, і може бути або частиною офіційного суднового журналу, або окремим журналом.

2. Журнал нафтових операцій повинен заповнюватися за принципом від танка до танка, якщо це застосовано, у кожному випадку, коли на судні здійснюються які-небудь із зазначених нижче операцій:

a) операції в машинних приміщеннях (для всіх суден):

b) баластно-вантажні операції (для нафтових танкерів):

Друге речення в пункті 4 замінити наступним:

"Кожна закінчена операція підписується особою або особами командного складу, відповідальними за ці операції, а кожна заповнена сторінка Журналу підписується капітаном судна."

Додати такий новий пункт до існуючого тексту:

"7. Для нафтових танкерів валовою місткістю менше 150 рег. т, експлуатованих відповідно до пункту 4 правила 15 цього Додатка, Адміністрацією розробляється належний Журнал нафтових операцій."

Правило 21
Особливі вимоги до бурових установок та інших платформ

Додати такий новий підпункт до існуючого тексту:

"d) якщо вони знаходяться поза особливими районами за межами 12 морських миль від найближчого берега, то з урахуванням положень правила 11 цього Додатка скидання в море нафти і сумішей, що містять нафту, з таких бурових установок і платформ, коли вони встановлені стаціонарно, забороняється за винятком випадків, коли вміст нафти в стоці без розбавлення не перевищує 100 млн.-1, якщо тільки немає більше суворих відповідних національних правил; в останньому випадку застосовуються відповідні національні правила."

Правило 25
Поділ на відсіки й остійність

Підпункт b, c, d пункту 2 перенумерувати в d, e і f відповідно, а існуючий текст підпункту "a" замінити наступним:

"a) Пошкодження борту

i) Поздовжня протяжність 

1/3L2/3 або 14,5 м, дивлячись по тому, що менше 

ii) Поперечна протяжність (від борту судна під прямим кутом до діаметральної площини на рівні літньої вантажної ватерлінії) 

B/5 або 11,5 м, дивлячись по тому, що менше 

iii) Вертикальна протяжність 

Від теоретичної лінії обшивки днища в діаметральній площині необмежено вгору 

b) Пошкодження днища  

На 0,3L від носового перпендикуляра судна  

В будь-який іншій частині судна  

i) Поздовжня протяжність  

1/3L2/3 або 14,5 м, дивлячись по тому, що менше  

1/3L2/3 або 5 м, дивлячись по тому, що менше  

ii) Поперечна протяжність  

B/6, або 10 м, дивлячись по тому, що менше  

B/6, або 5 м, дивлячись по тому, що менше  

iii) Вертикальна протяжність  

B/15 або 6 м, дивлячись по тому, що менше, вимірюється від теоретичної лінії обшивки днища в діаметральній площині  

B/15 або 6 м, дивлячись по тому, що менше, вимірюється від теоретичної лінії обшивки днища в діаметральній площині  

c) Якщо будь-яке пошкодження менших розмірів, ніж максимальне пошкодження, зазначене в підпунктах "a" і "b" цього пункту, може призвести до більш важких наслідків, повинно розглядатися таке пошкодження."

Існуючий текст пункту 3c замінити наступним:

"c) Остійність у кінцевій стадії затоплення повинна бути досліджена і може вважатися достатньою, якщо діаграма статичної остійності має діапазон, рівний принаймні 20°, що відковується від положення рівноваги, і якщо максимальне залишкове плече статичної остійності в межах діапазону 20° дорівнює принаймні 0,1 м. Площа під кривою діаграми в цьому діапазоні повинна бути не менше 0,0175 м. рад. Незахищені отвори не повинні занурюватися у воду в межах цього діапазону, якщо дане приміщення не приймається затопленим. У межах цього діапазону може допускатися занурення у воду кожного з отворів, згаданих у підпункті "а" цього пункту, а також будь-яких інших отворів, що можуть бути закриті непроникнено при впливі моря."

До існуючого тексту пункту 3 додати наступний новий підпункт:

"e) Пристрої для вирівнювання крену, що потребують таких механічних засобів, як клапани або поперечні переточні труби, у випадку їхньої установки не повинні розглядатися як засіб зменшення кута крену або підтримки мінімальної величини залишкової остійності, що задовольняє вимоги підпунктів "a", "b" та "c" цього пункту; достатня залишкова остійність повинна підтримуватися протягом усіх стадій вирівнювання. Приміщення, з'єднані каналами великого поперечного перерізу, можуть розглядатися як загальні.

Існуючий текст пункту 4b замінити наступним:

"b) Проникності приміщень, що розглядають як затоплені в результаті пошкодження, повинні прийматися рівними таким величинам:

Приміщення  

Проникність 

Призначені для запасів  

0,60 

Жилі  

0,95 

Зайняті механізмами  

0,85 

Порожні простори  

0,95 

Призначені для рідин, що витрачаються  

від 0 до 0,95* 

Призначені для інших рідин  

від 0 до 0,95* 

____________
* Проникність частково заповнених приміщень повинна відповідати кількості рідини, що перевозиться в них. Якщо пошкодження захоплює танк, що містить рідини, слід припускати, що його вміст повністю з нього витікає і замінюється солоною водою до рівня кінцевого положення рівноваги."

Перше речення пункту 5 змінити таким чином:

"5. Капітан кожного нового нафтового танкера і особа, відповідальна за несамохідний нафтовий танкер, до якого застосовується цей Додаток, забезпечуються за схваленою формою:"

ДОПОВНЕННЯ II 

Замінити існуючу форму свідоцтва такими формами:

"ФОРМИ СВІДОЦТВА З ДОДАТКАМИ

МІЖНАРОДНЕ СВІДОЦТВО ПРО ЗАПОБІГАННЯ ЗАБРУДНЕННЮ НАФТОЮ

(Примітка: це свідоцтво повинно доповнюватися описом конструкції й устаткування)

Видано відповідно до положень Міжнародної конвенції по запобіганню забрудненню з суден 1973 р., зміненої Протоколом до неї 1978 р. (далі іменованою Конвенцією), за уповноваженням Уряду

______________________________________________________________________________________
                                                                                         (повна офіційна назва країни)
______________________________________________________________________________________
    (повне офіційне найменування компетентної особи або організації, уповноважених відповідно до положень Конвенції) 

Назва судна 

Реєстровий номер або позивний сигнал 

Порт приписки 

Валова місткість 

  

  

  

  

Тип судна:

Нафтовий танкер*

Судно, що не є нафтовим танкером, з вантажними танками, які підпадають під дію пункту 2 правила 2 Додатка I до Конвенції*

Судно, що не є жодним з перерахованих вище*

____________
* Непотрібне закреслити.

ЦИМ ЗАСВІДЧУЄТЬСЯ, ЩО:

1. Судно оглянуте згідно з правилом 4 Додатка I до Конвенції; і

2. Оглядом установлено, що конструкція, устаткування, система, арматура, пристрої і матеріали судна та їх стан є в усіх відношеннях задовільними, і що судно задовольняє застосовані до нього вимогами Додатка I до Конвенції.

Це Свідоцтво діє до __________________ за умови проведення оглядів згідно з правилом 4 Додатка I до Конвенції.

Видано в ____________________________________________________________________________
                                                                                               (місто видачі Свідоцтва) 
________________ 19             ___________________________________________________________
         (дата видачі)                                               (підпис належним чином уповноваженої особи, що видала Свідоцтво) 
                                                                                                                   (печатка або штамп організації) 

ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЩОРІЧНИХ І ПРОМІЖНИХ ОГЛЯДІВ

ЦИМ ЗАСВІДЧУЄТЬСЯ, що при проведенні оглядів, необхідних за правилом 4 Додатка I до Конвенції, встановлено, що судно задовольняє відповідні положення Конвенції.

Щорічний огляд:  

Підписано: ___________________________________________
                                     (підпис (належним чином уповноваженої особи)) 
Місце ________________________________________________
Дата _________________________________________________
                                                     (печатка або штамп організації)  

Щорічний*/проміжний* огляд:  

Підписано: ___________________________________________
                                     (підпис (належним чином уповноваженої особи)) 
Місце ________________________________________________
Дата _________________________________________________
                                                     (печатка або штамп організації) 

Щорічний*/проміжний* огляд:  

Підписано: ___________________________________________
                                     (підпис (належним чином уповноваженої особи)) 
Місце ________________________________________________
Дата _________________________________________________
                                                     (печатка або штамп організації) 

Щорічний огляд:  

Підписано: ___________________________________________
                                     (підпис (належним чином уповноваженої особи)) 
Місце ________________________________________________
Дата _________________________________________________
                                                     (печатка або штамп організації) 

____________
* Непотрібне закреслити. 

  

 

Додаток до Міжнародного свідоцтва про запобігання забрудненню нафтою

ОПИС КОНСТРУКЦІЇ Й УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ СУДЕН, ЩО НЕ Є НАФТОВИМИ ТАНКЕРАМИ,

щодо положень Додатка I до Міжнародної конвенції по запобіганню забруднення з суден 1973 р., зміненої Протоколом до неї 1978 р. (далі іменованої "Конвенція")

Примітки:
1. Ця форма повинна видаватися третьому типу суден по класифікації у Міжнародному свідоцтві про запобігання забруднення нафтою, тобто "суднам, що не є жодним з перерахованих вище". Нафтовим танкерам і суднам, що не є нафтовими танкерами, з вантажними танками, які підпадають під дію пункту 2 правила 2 Додатка I до Конвенції, видається форма B.
2. Цей Опис є невід'ємною частиною Міжнародного свідоцтва про запобігання забруднення нафтою, яке має постійно знаходитися на судні в доступному місці.
3. Якщо мовою оригіналу Опису не є англійська або французька мови, то його текст повинен включати переклад на одну з цих мов.
4. Записи в клітинках повинні робитися шляхом поставлення знака "х" для відповідей "так" і "застосовується" або знака "-" для відповідей "ні" і "не застосовується".
5. Правилами, згаданими в цьому Описі, є правила Додатка I до Конвенції, а резолюціями ті, що прийняті Міжнародною морською організацією. 

ВІДОМОСТІ ПРО СУДНО 

 

 

1.1 Назва судна ________________________________________ 

 

 

1.2 Реєстровий номер або позивний сигнал ________________ 

 

 

1.3 Порт приписки _____________________________________ 

 

 

1.4 Валова місткість ____________________________________ 

 

 

1.5 Дата побудування: 

 

 

1.5.1 Дата контракту на будівництво ______________________ 

 

 

1.5.2 Дата закладки кіля або дата, на яку судно знаходилося в подібній стадії будування _____________________________________________ 

 

 

1.5.3 Дата поставки _____________________________________ 

 

 

1.6. Значне переобладнання (якщо застосовано): 

 

 

1.6.1 Дата контракту на переобладнання ___________________ 

 

 

1.6.2 Дата початку переобладнання _______________________ 

 

 

1.6.3 Дата закінчення переобладнання _____________________  

 

 

1.7 Статус судна: 

 

 

1.7.1 Нове судно відповідно до пункту 6 правила 1 

  

 

1.7.2 Існуюче судно відповідно до пункту 7 правила 1 

  

 

1.7.3 Судно визнане Адміністрацією "існуючим судном" відповідно до пункту 7 правила 1 через непередбачену затримку поставки  

  

УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ КЕРУВАННЯ СКИДАННЯМ НАФТИ З ЛЛЯЛ МАШИННИХ ПРИМІЩЕНЬ І ПАЛИВНИХ ТАНКІВ (Правила 10 і 16) 

  

 

2.1 Перевезення водяного баласту в паливних танках: 

 

 

2.1.1 В звичайних умовах судно може перевозити водяний баласт у паливних танках 

  

 

2.1.2 У звичайних умовах судно не перевозить водяний баласт у паливних танках  

  

 

2.2 Тип встановленого сепараційного або фільтруючого устаткування: 

 

 

2.2.1 Устаткування, здатне робити стік з вмістом нафти менше 100 млн.-1 

  

 

2.2.2 Устаткування, здатне робити стік з вмістом нафти, що не перевищує 15 млн.-1 

  

 

2.3 Тип системи керування: 

 

 

2.3.1 Система автоматичного заміру, реєстрації і керування скиданням (пункт 5 правила 16)  

  

 

.1 з автоматичним пристроєм, що припиняє скидання  

  

 

.2 з ручним пристроєм, що припиняє скидання  

  

 

2.3.2 Сигналізатор на 15 млн.-1 (пункт 7 правила 16)  

  

 

2.3.3 Автоматичний пристрій, що припиняє скидання, для скидання в особливих районах (пункт 3b (vi) правила 10)  

  

 

2.3.4 Прилад для вимірювання вмісту нафти (резолюція A.444(XI))  

  

 

.1 із записуючим пристроєм 

  

 

.2 без записуючого пристрою  

  

 

2.4 Нормативи схвалення: 

 

 

2.4.1 Сепараційне або фільтруюче устаткування: 

 

 

.1 схвалено відповідно до резолюції A.393(X)  

  

 

.2 схвалено відповідно до резолюції A.233(VII) 

 

 

.3 схвалено відповідно до національних нормативів, не заснованими на резолюції A.393(X) або A.233(VII)  

  

 

.4 не схвалено  

  

 

2.4.2 Доочисна приставка схвалена відповідно до резолюції A.444(XI) 

  

 

2.4.3 Прилад для вимірювання вмісту нафти схвалений відповідно до резолюції A.393(X)  

  

 

2.5 Максимальна пропускна здатність системи... м3/год. 

 

 

2.6 Застосування: 

 

 

2.6.1 на судні не потрібно встановлювати вищезгадане устаткування до ____________ 19__ р.* відповідно до пункту 4 правила 16  

  

ТАНКИ ДЛЯ НАФТОВИХ ЗАЛИШКІВ (ОСАДКІВ, ЩО МІСТЯТЬ НАФТУ) (Правило 17) 

 

 

3.1 Судно обладнане танками для нафтових залишків (осадків, що містять нафту) загальною місткістю ________________ м3  

  

 

3.2 Способи видалення нафтових залишків, крім встановлення шламових цистерн _________________________________________ 

  

СТАНДАРТНЕ ЗЛИВАЛЬНЕ З'ЄДНАННЯ (Правило 19) 

 

 

4.1 Судно обладнане трубопроводом для скидання залишків з ллял машинних відділень у приймальні споруди, обладнаним стандартним зливальним з'єднанням відповідно до правила 19 

 

ВИЛУЧЕННЯ 

 

 

5.1 Адміністрацією надане звільнення від виконання вимог глави II Додатка I до Конвенції відповідно до пункту 4а правила 2 за тими ж позиціями, що перераховані в пунктах _____________________ цього Опису 

 

РІВНОЦІННІ ЗАМІНИ (Правило 3) 

 

 

6.1 Для деяких вимог Додатка I, перерахованих у пунктах _____________ цього Опису, Адміністрацією схвалені рівноцінні заміни. 

 

 

____________
* Проставити дату закінчення трьох років з дня набуття чинності Конвенції. 

 

        ЦИМ ЗАСВІДЧУЄТЬСЯ, що цей Опис містить достовірні у всіх відношеннях дані. 

        Видано в _________________________________________________________________________
                                                                                                       (місце видачі Опису)
        ____________ 19__ р.                               _______________________________________________
                                                                                                        (підпис належним чином уповноваженої особи, що видала Опис) 

(печатка або штамп організації) 

 

Додаток до Міжнародного свідоцтва про запобігання забрудненню нафтою

ОПИС КОНСТРУКЦІЇ Й ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ НАФТОВИХ ТАНКЕРІВ

Щодо положень Міжнародної конвенції по запобіганню забрудненню з суден 1973 р., зміненої Протоколом до неї 1978 р. (далі іменованої "Конвенція")

Примітки:
1. Ця форма повинна видаватися першим двом типам суден по класифікації в Міжнародному свідоцтві про запобігання забруднення нафтою, тобто нафтовим танкерам та суднам, що не є нафтовими танкерами, з вантажними танками, які підпадають під дію пункту 2 правила 2 Додатка I до Конвенції. Третьому типу суден по класифікації в Міжнародному свідоцтві повинна видаватися форма A.
2. Цей Опис є невід'ємною частиною Міжнародного свідоцтва про запобігання забрудненню нафтою, яке має постійно знаходитися на судні в доступному місці.
3. Якщо мовою оригіналу Опису не є англійська або французька мови, то його текст повинен включати переклад на одну з цих мов.
4. Записи в клітинках повинні робитися шляхом поставлення знака "х" для відповідей "так" і "застосовується" або знаку "-" для відповідей "ні" і "не застосовується".
5. Правилами, згаданими в цьому Описі, є правила Додатка 1 до Конвенції, а резолюціями ті, що прийняті Міжнародною морською організацією. 

ВІДОМОСТІ ПРО СУДНО  

 

 

1.1 Назва судна ___________________________________________________

 

 

1.2 Реєстровий номер або позивний сигнал ___________________________

 

 

1.3 Порт приписки ________________________________________________

 

 

1.4 Валова місткість ________________________________________________

 

 

1.5 Вантажомісткість судна __________________________________________ м

 

 

1.6 Дедвейт судна ______________________________ т (пункт 22 правила 1) 

 

 

1.7 Довжина судна _____________________________ м (пункт 18 правила 1) 

 

 

1.8 Дата будівництва: 

 

 

1.8.1 Дата контракту на побудову _____________________________________ 

 

 

1.8.2 Дата закладки кіля або дата, на яку судно знаходилося в подібній стадії будування _________________________________________________________ 

 

 

1.8.3 Дата поставки _________________________________________________

 

 

1.9 Значне переобладнання (якщо застосовано): 

 

 

1.9.1 Дата контракту на переобладнання ________________________________

 

 

1.9.2 Дата початку переобладнання ____________________________________

 

 

1.9.3 Дата закінчення переобладнання __________________________________

 

 

1.10 Статус судна: 

 

 

1.10.1 Нове судно відповідно до пункту 6 правила 1 

  

 

1.10.2 Існуюче судно відповідно до пункту 7 правила 1 

  

 

1.10.3 Новий нафтовий танкер відповідно до пункту 26 правила 1 

  

 

1.10.4 Існуючий нафтовий танкер відповідно до пункту 27 правила 1 

  

 

1.10.5 Судно визнане Адміністрацією "існуючим судном" відповідно до пункту 7 правила 1 через непередбачену затримку поставки 

  

 

1.10.6 Судно визнане Адміністрацією "існуючим нафтовим танкером" відповідно до пункту 27 правила 1 через непередбачену затримку поставки 

  

 

1.10.7 Не потрібно, щоб судно відповідало положенням правила 24 через непередбачену затримку поставки 

  

 

1.11 Тип судна: 

 

 

1.11.1 Танкер для сирої нафти 

  

 

1.11.2 Нафтопродуктовоз 

  

 

1.11.3 Танкер для сирої нафти / Нафтопродуктовоз 

  

 

1.11.4 Комбіноване судно 

  

 

1.11.5 Судно, що не є нафтовим танкером, з вантажними танками, що підпадають під дію пункту 2 правила 2 Додатка I до Конвенції 

  

 

1.11.6 Нафтовий танкер, призначений для перевезення нафтопродуктів, згаданих у пункті 7 правила 15 

  

 

1.11.7 Судно, класифіковане як "танкер для сирої нафти", експлуатований із системою миття сирою нафтою, класифікується також як "нафтопродуктовоз", експлуатований з виділеними для чистого баласту танками, для чого йому видане також окреме Міжнародне свідоцтво про запобігання забруднення нафтою 

  

 

1.11.8 Судно, класифіковане як "нафтопродуктовоз", експлуатований з виділеними для чистого баласту танками, класифікується також як "танкер для сирої нафти", експлуатований із системою миття сирою нафтою, для чого йому видано також окреме Міжнародне свідоцтво про запобігання забруднення нафтою 

  

 

1.11.9 Танкер-хімовоз, що перевозить нафту 

  

УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ КЕРУВАННЯ СКИДОМ НАФТИ З ЛЛЯЛ МАШИННИХ ПРИМІЩЕНЬ І ПАЛИВНИХ ТАНКІВ (Правила 10 і 16) 

 

 

2.1 Перевезення водяного баласту в паливних танках 

 

 

2.1.1 В звичайних умовах судно може перевозити водяний баласт у паливних танках 

  

 

2.1.2 У звичайних умовах судно не перевозить водяний баласт у паливних танках 

  

 

2.2 Тип встановленого сепараційного або фільтруючого обладнання 

 

 

2.2.1 Обладнання, придатне здійснювати стік із вмістом нафти менше 100 млн.-1 

  

 

2.2.2 Обладнання, придатне здійснювати стік із вмістом нафти, що не перевищує 15 млн.-1 

  

 

2.3 Тип системи керування 

 

 

2.3.1 Система автоматичного заміру, реєстрації і керування скидом (пункт 5 правила 16) 

 

 

.1 з автоматичним пристроєм, що припиняє скидання 

  

 

.2 з ручним пристроєм, що припиняє скидання 

  

 

2.3.2 Сигналізатор на 15 млн.-1 (пункт 7 правила 16) 

 

 

2.3.3 Автоматичний пристрій, що припиняє скидання, для скидання в особливих районах (пункт 3b (vi) правила 10) 

  

 

2.3.4 Прилад для вимірювання вмісту нафти (резолюція A.444(XI)) 

  

 

.1 із записуючим пристроєм 

  

 

.2 без записуючого пристрою 

  

 

2.4 Нормативи схвалення: 

 

 

2.4.1 Сепараційна або фільтруюча система: 

 

 

.1 схвалено відповідно до резолюції A.393(X) 

  

 

.2 схвалено відповідно до резолюції A.233(VII) 

  

 

.3 схвалено відповідно до національних нормативів, не заснованих на резолюції A.393(X) або A.233(VII) 

  

 

.4 не схвалено 

  

 

2.4.2 Доочисна приставка схвалена відповідно до резолюції A.444(XI) 

 

 

2.4.3 Прилад для вимірювання вмісту нафти схвалений відповідно до резолюції A.393(X) 

  

 

2.5 Максимальна пропускна здатність системи ______________ м3/год. 

 

 

2.6 Застосування: 

 

 

2.6.1 На судні не потрібно встановлювати вищевказане устаткування до ____________ 19__ р.* відповідно до пункту 4 правила 16 

  

ТАНКИ ДЛЯ НАФТОВИХ ЗАЛИШКІВ (ОСАДКІВ, ЩО МІСТЯТЬ НАФТУ) (Правило 17) 

 

 

3.1 Судно устатковане танками для нафтових залишків (осадків, що містять нафту) загальною місткістю _______________ м3 

  

 

3.2 Способи видалення нафтових залишків, крім установки шламових цистерн ____________________________________________________________ 

  

СТАНДАРТНЕ ЗЛИВНЕ З'ЄДНАННЯ (Правило 19) 

 

 

4.1 Судно обладнане трубопроводом для скидання залишків з ллял машинних приміщень у приймальні споруди, забезпечені стандартним зливним з'єднанням відповідно до правила 19 

  

КОНСТРУКЦІЯ (Правила 13, 24 і 25) 

 

 

5.1 Відповідно до вимог правила 13 на судні: 

 

 

5.1.1 Потрібно передбачити танки ізольованого баласту, їхнє захисне розташування і систему мийки сирою нафтою 

  

 

5.1.2 Потрібно передбачити танки ізольованого баласту і їхнє захисне розташування 

  

 

5.1.3 Потрібно передбачити танки ізольованого баласту 

  

 

5.1.4 Потрібно передбачити танки ізольованого баласту, виділені для чистого баласту танки або систему мийки сирою нафтою 

  

 

5.1.5 Потрібно передбачити танки ізольованого баласту або виділені для чистого баласту танки 

  

 

5.1.6 Не потрібно, щоб судно відповідало вимогам правила 13 

  

 

5.2 Танки ізольованого баласту 

 

 

5.2.1 На судні передбачені танки ізольованого баласту відповідно до правила 13 

  

 

5.2.2 На судні передбачені танки ізольованого баласту, що забезпечують захисне розташування відповідно до правила 13E 

  

 

5.2.3 Танки ізольованого баласту розподілені таким чином: 

 

Танк 

Місткість, м

Танк 

Місткість, м

  

  

  

  

Всього 

  


 

5.3 Виділені для чистого баласту танки 

 

 

5.3.1 На судні передбачені виділені для чистого баласту танки відповідно до правила 13A, і воно може експлуатуватися: 

 

 

.1 як нафтопродуктовоз 

  

 

.2 як танкер для сирої нафти до ____________ 19__ р.* 

  

 

5.3.2 Танки чистого баласту розподілені таким чином: 

 

Танк 

Місткість, м

Танк 

Місткість, м

  

  

  

  

Всього 

  


 

5.3.3 Судно забезпечене чинним Посібником з експлуатації виділених для чистого баласту танків, датованим __________________________ 

  

 

5.3.4 Судно має загальні насоси і трубопроводи для баластування виділених для чистого баласту танків і вантажних операцій 

  

 

5.3.5 Судно має окремий незалежний насос і трубопровід для баластування виділених для чистого баласту танків 

  

 

5.4 Система мийки сирою нафтою 

 

 

5.4.1 Судно устатковане системою мийки сирою нафтою відповідно до правила 13B 

  

 

5.4.2 Судно устатковане системою мийки сирою нафтою відповідно до правила 13B, за винятком того, що ефективність системи не підтверджена відповідно до пункту 6 правила 13 і пунктом 4.2.10 переглянутих специфікацій щодо систем мийки сирою нафтою (резолюція A.446(XI)) 

  

 

5.4.3 Судно забезпечене чинним Посібником щодо устаткування й експлуатації системи мийки сирою нафтою, датованим _______________________ 

  

 

5.4.4 Судно не потрібно устатковувати, але воно устатковане системою мийки сирою нафтою відповідно до положень безпеки переглянутих Специфікацій щодо систем мийки сирою нафтою (резолюція A.446(XI)) 

  

 

5.5 Виняток з правила 13: 

 

 

5.5.1 Судно зайняте винятково в перевозках між _____________ і _______________ відповідно до правила 13C і тому звільнено від виконання вимог правила 13 

  

 

5.5.2 Судно експлуатується зі спеціальним баластуванням відповідно до правила 13D і тому звільнено від виконання вимог правила 13 

  

 

5.6 Обмеження розмірів вантажних танків і їхнє розташування (правило 24) 

 

 

5.6.1 Судно повинно бути побудоване відповідно до правила 24 і задовольняє його вимоги 

  

 

5.6.2 Судно повинно бути побудоване відповідно до пункту 4 правила 24 і задовольняє його вимоги (див. пункт 2 правила 2) 

  

 

5.7 Поділ на відсіки й остійність (правило 25) 

 

 

5.7.1 Судно повинно бути побудоване відповідно до правила 25 і задовольняє його вимоги 

  

 

5.7.2 Судно забезпечено схваленою інформацією і даними, що вимагаються пунктом 5 правила 25 

  

ЗБЕРЕЖЕННЯ НАФТИ НА БОРТУ (Правило 15) 

 

 

6.1 Система автоматичного заміру, реєстрації і керування скиданням нафти 

  

 

6.1.1 Судно підпадає під категорію ________ нафтового танкера, встановлену в резолюції A.496(XII) 

  

 

6.1.2 Система представляє собою: 

 

 

.1 керуючу систему 

  

 

.2 обчислювальну систему 

  

 

.3 систему, що розраховує 

  

 

6.1.3 Система обладнана: 

 

 

.1 блокіровкою включення 

  

 

.2 автоматичним пристроєм, що зупиняє скидання 

  

 

6.1.4 Прилад для вимірювання вмісту нафти, схвалений відповідно до резолюції A.393(X), придатний для: 

 

 

.1 сирої нафти 

  

 

.2 темних нафтопродуктів 

  

 

.3 світлих нафтопродуктів 

  

 

6.1.5 Судно забезпечене Посібником щодо експлуатації системи автоматичного заміру, реєстрації і керування скиданням нафти 

  

 

6.1.6 Не потрібно, щоб судно було устатковано системою автоматичного заміру, реєстрації і керування скиданням нафти до ____________ 19__ р.* відповідно до пункту 1 правила 15 

  

 

6.2 Відстійні танки 

 

 

6.2.1 На судні передбачені _________ виділені відстійні танки загальною місткістю ________ м3, що становить ______ % від вантажомісткості по нафті, відповідно до: 

 

 

.1 пункту 2c правила 15 

  

 

.2 пункту 2c (i) правила 15 

  

 

.3 пункту 2c (ii) правила 15 

  

 

.4 пункту 2c (iii) правила 15 

  

 

6.2.2 Вантажні танки призначені як відстійні танки 

 

 

6.2.3 На судні не потрібно передбачати відстійні танки до ____________ 19__ р.* відповідно до пункту 1 правила 15 

  

 

6.3 Індикатори поверхні поділу нафта-вода 

 

 

6.3.1 На судні передбачені індикатори поверхні поділу нафта-вода, схвалені відповідно до вимог резолюції МЕРС 5(XIII) 

  

 

6.4 Винятки з правила 15 

 

 

6.4.1 Судно звільнено від виконання вимог пунктів 1, 2 і 3 правила 15 згідно з пунктом 7 правила 15 

  

 

6.4.2 Судно звільнене від виконання вимог пунктів 1, 2 і 3 правила 15 відповідно до пункту 2 правила 2 

  

НАСОСИ, ТРУБОПРОВОДИ І ПРИСТРІЙ СКИДАННЯ (Правило 18) 

 

 

7.1 Зливні забортні отвори для ізольованого баласту розташовані: 

 

 

7.1.1 вище ватерлінії 

  

 

7.1.2 нижче ватерлінії 

  

 

7.2 Зливні забортні отвори для чистого баласту, інші ніж приймально-відливні патрубки, розташовані:** 

 

 

7.2.1 вище ватерлінії 

  

 

7.2.2 нижче ватерлінії 

  

 

7.3 Зливні забортні отвори для брудного баласту, інші ніж приймально-відливні патрубки, розташовані:** 

 

 

7.3.1 вище ватерлінії 

  

 

7.3.2 нижче ватерлінії в поєднанні з пристроєм часткового відводу відповідно до пункту 6e правила 18 

  

 

7.3.3 нижче ватерлінії 

  

 

7.4 Скидання нафти з вантажних насосів і нафтових трубопроводів (пункти 4 і 5 правила 18) 

 

 

7.4.1 способи осушення усіх вантажних насосів і нафтових трубопроводів після завершення вивантаження вантажу 

 

 

.1 залишки можуть бути скинуті у вантажний або відстійний танк 

  

 

.2 для скидання на берег передбачений спеціальний трубопровід невеликого діаметру 

  

ЕКВІВАЛЕНТНІ ПРИСТРОЇ ДЛЯ ТАНКЕРІВ-ХІМОВОЗІВ, ЩО ПЕРЕВОЗЯТЬ НАФТУ 

 

 

8.1 Як еквівалентний пристрій для перевезення нафти на танкерах-хімовозах судно обладнане наступним устаткуванням замість відстійних танків (пункт 6.2 вище) і індикаторів поверхні поділу нафта-вода (пункт 6.3 вище): 

 

 

8.1.1 устаткуванням для нафтоводяної сепарації, здатним здійснювати стік із вмістом нафти менше 100 млн.-1, пропускно спроможністю ___________ м3/год. 

  

 

8.1.2 збірним танком місткістю __________ м3 

  

 

8.1.3 танком для збору промивальних вод, що є: 

 

 

.1 виділеним для цього танком 

  

 

.2 вантажним танком, призначеним збірним танком 

  

 

8.1.4 стаціонарним перекачувальним насосом для скидання за борт стоку, що містить нафту, через устаткування для нафтоводної сепарації 

  

 

8.2 Устаткування для нафтоводної сепарації випробуване і схвалене відповідно до резолюції A.393(X) і придатне для всього діапазону продуктів, що підпадають під дію Додатка I 

  

 

8.3 Судно має дійсне Свідоцтво про придатність для перевезення небезпечних хімічних вантажів наливом 

  

ВИНЯТОК 

 

 

9.1 Адміністрацією надано звільнення від виконання вимог глав II і III Додатка I до Конвенції відповідно до пункту 4a правила 2 за тими позиціями, що перелічені в пунктах __________ цього Опису 

 

10 

РІВНОЦІННІ ЗАМІНИ (Правило 3) 

 

 

10.1 Для деяких вимог Додатка I до Конвенції, перелічених у пунктах _____________ цього Опису, Адміністрацією схвалені рівноцінні заміни 

 

 

____________
* Проставити дату закінчення трьох років з дня набута чинності Конвенції.

** Проставити дату закінчення трьох років з дня набуття чинності Конвенції. 

 

        ЦИМ ЗАСВІДЧУЄТЬСЯ, що цей Опис містить достовірні у всіх відношеннях відомості. 

        Видано в _________________________________________________________________________
                                                                                                             (місце видачі Опису)
        ____________ 19__ р.                        ___________________________________________________
                                                                                                   (підпис належним чином уповноваженої особи, що видала Опис) 

(печатка або штамп організації)" 

 

ДОПОВНЕННЯ III 

Замінити існуючі форми журналів нафтових операцій з додаваннями наступними формами:

"ФОРМИ ЖУРНАЛІВ НАФТОВИХ ОПЕРАЦІЙ

ЖУРНАЛ НАФТОВИХ ОПЕРАЦІЙ

Частина I. Операції в машинних приміщеннях (для всіх суден)

Назва судна: 

Реєстровий номер або позивний сигнал: 

Валова місткість: 

Розпочатий ______ 

Закінчений ________ 

Примітка: Частина I Журналу нафтових операцій повинна бути передбачена на кожному нафтовому танкері валовою місткістю 150 рег. т і більше і кожному судні, що не є нафтовим танкером, валовою місткістю 400 рег. т і більше для запису відповідних операцій у машинних приміщеннях. Крім того, для нафтових танкерів повинна бути передбачена також Частина II Журналу нафтових операцій для запису відповідних вантажних і баластових операцій.

НАЗВА СУДНА: __________________________________________________________________
РЕЄСТРОВИЙ НОМЕР АБО ПОЗИВНИЙ СИГНАЛ: ___________________________________ 

РОЗМІЩЕННЯ ВАНТАЖНИХ І ВІДСТІЙНИХ ТАНКІВ
(заповнюється на борту судна)

 

ВСТУП

Наступні сторінки цього розділу включають повний перелік пунктів операцій у машинних приміщеннях, що підлягають, якщо це необхідно, реєстрації в Журналі нафтових операцій відповідно до правила 20 Додатка I до Міжнародної конвенції по запобіганню забруднення з суден 1973 р., зміненої Протоколом до неї 1978 р. (МАРПОЛ 73/78). Пункти згруповані в операційні розділи, кожному з яких присвоєно буквений код.

При внесенні записів у Журнал нафтових операцій у відповідних колонках повинні проставлятися дата, операційний код і номер пункту. Необхідні подробиці операції записуються в хронологічному порядку на чистому місці сторінки.

Кожна завершена операція повинна бути підписана і датована особою командного складу, відповідальною за операцію. Кожна заповнена сторінка повинна бути підписана капітаном судна.

ПЕРЕЛІК ПУНКТІВ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ЗАПОВНЕННЮ

БАЛАСТУВАННЯ ПАЛИВНИХ ТАНКІВ АБО ЇХНЄ ОЧИЩЕННЯ 

 

1. Позначення танка(ів), заповненого(их) баластом 

 

2. Чи були танки очищені після того, як у них знаходилася нафта? Якщо ні, вказати вид нафти, яка в них раніше перевозилася 

 

3. Місцезнаходження судна на початку очищення 

 

4. Місцезнаходження судна на початку баластування 

СКИДАННЯ БРУДНОГО БАЛАСТУ І ПРОМИВАЛЬНОЇ ВОДИ З ПАЛИВНИХ ТАНКІВ, ЗАЗНАЧЕНИХ У РОЗДІЛІ A 

 

5. Позначення танка(ів) 

 

6. Місцезнаходження судна на початку скидання 

 

7. Місцезнаходження судна після закінчення скидання 

 

8. Швидкість судна під час скидання 

 

9. Метод скидання: 

 

.1 Через очисне устаткування на 100 млн.-1

 

.2 Через очисне устаткування на 15 млн.-1

 

.3 В приймальні споруди 

 

10. Скинута кількість 

ВИДАЛЕННЯ ЗАЛИШКІВ, ЩО МІСТЯТЬ НАФТУ (ШЛАМУ) 

 

11. Кількість залишків, що зберігаються на борту для видалення 

 

12. Методи видалення залишку: 

 

.1 У приймальні споруди (вказати порт); 

 

.2 Змішано з бункером; 

 

.3 Перекачано в інший(і) танк(и) (вказати який(і)); 

 

.4 Іншим методом (вказати яким) 

НЕАВТОМАТИЧНЕ СКИДАННЯ ЗА БОРТ АБО ІНШИЙ СПОСІБ ВИДАЛЕННЯ ЛЛЯЛЬНИХ ВОД, ЩО НАГРОМАДИЛИСЯ В МАШИННИХ ПРИМІЩЕННЯХ 

 

13. Скинута кількість 

 

14. Час скидання 

 

15. Метод скидання або видалення: 

 

.1 Через очисне устаткування на 100 млн.-1

 

.2 Через очисне устаткування на 15 млн.-1

 

.3 В приймальні споруди (вказати порт); 

 

.4 У відстійний або збірний танк (вказати який) 

АВТОМАТИЧНЕ СКИДАННЯ АБО ІНШИЙ СПОСІБ ВИДАЛЕННЯ ЛЛЯЛЬНИХ ВОД, ЩО НАГРОМАДИЛИСЯ В МАШИННИХ ПРИМІЩЕННЯХ 

 

16. Час, коли система бузи введена в автоматичний режим роботи для скидання за борт 

 

17. Час, коли система була введена в автоматичний режим роботи для перекачування лляльної води в збірний (відстійний) танк (вказати який) 

 

18. Час, коли система була переведена на ручну роботу 

 

19. Метод скидання за борт: 

 

.1 Через очисне устаткування на 100 млн.-1

 

.2 Через очисне устаткування на 15 млн.-1 

СТАН СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО ЗАМІРУ, РЕЄСТРАЦІЇ ТА КЕРУВАННЯ СКИДАННЯМ НАФТИ 

 

20. Час виходу системи з ладу 

 

21. Час, коли систему було введено в дію 

 

22. Причини виходу з ладу 

АВАРІЙНІ АБО ІНШІ ВИНЯТКОВІ СКИДАННЯ НАФТИ 

 

23. Час події 

 

24. Місцезнаходження або координати судна під час події 

 

25. Приблизна кількість і вид нафти 

 

26. Обставини скидання або витоку, причини і загальні зауваження 

ІНШІ ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ОПЕРАЦІЇ І ЗАГАЛЬНІ ЗАУВАЖЕННЯ 

 

НАЗВА СУДНА: _______________________________________________________ 

 

РЕЄСТРОВИЙ НОМЕР АБО ПОЗИВНИЙ СИГНАЛ: ________________________ 

ВАНТАЖНІ І БАЛАСТНІ ОПЕРАЦІЇ (ДЛЯ ТАНКЕРІВ)*

ОПЕРАЦІЇ В МАШИННИХ ПРИМІЩЕННЯХ (ДЛЯ УСІХ СУДЕН)*

Дата 

Код (літера) 

Пункт (номер) 

Запис операції/підпис особи, відповідальної за операцію 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

Підпис капітана 

_________________________ 

____________
* Непотрібне закреслити.

ЖУРНАЛ НАФТОВИХ ОПЕРАЦІЙ

Частина II. Вантажні і баластні операції (для нафтових танкерів)

Назва судна: 

Реєстровий номер
або позивний сигнал: 

Валова місткість: 

Розпочатий  

Закінчений 

Примітка: На кожному нафтовому танкері валовою місткістю 150 р. т і більше повинна бути передбачена Частина II Журналу нафтових операцій для запису відповідних вантажних і баластових операцій. На ньому ж повинна бути передбачена також Частина I Журналу нафтових операцій для запису відповідних операцій у машинних приміщеннях.

НАЗВА СУДНА: ___________________________________________________________________
РЕЄСТРОВИЙ НОМЕР
АБО ПОЗИВНИЙ СИГНАЛ __________________________________________________________ 

РОЗТАШУВАННЯ ВАНТАЖНИХ І ВІДСТІЙНИХ ТАНКІВ
(заповнюється на борту судна)

 

ВСТУП

Наступні сторінки цього розділу включають повний перелік пунктів вантажних і баластових операцій, що підлягають, якщо це необхідно, реєстрації в Журналі нафтових операцій відповідно до правила 20 Додатка I до Міжнародної конвенції по запобіганню забруднення з суден 1973 р., зміненої Протоколом до неї 1978 р. (МАРПОЛ 73/78). Пункти згруповані в операційні розділи, кожному з яких присвоєно буквений код.

При внесенні записів у Журнал нафтових операцій у відповідних колонках повинні проставлятися дата, операційний код і номер пункту. Необхідні подробиці операції записуються в хронологічному порядку на чистому місці сторінки.

Кожна завершена операція повинна бути підписана і датована особою командного складу, відповідальною за операцію. Кожна заповнена сторінка повинна бути підписана капітаном судна. Для нафтових танкерів, зайнятих у спеціальних рейсах відповідно до правила 13C Додатка I до Марполу 73/78, відповідний запис у Журналі нафтових операцій повинен бути завірений компетентною владою держави порту.*

____________
* Останнє речення вноситься в Журнал нафтових операцій тільки танкерів, зайнятих у спеціальних рейсах.

ПЕРЕЛІК ПУНКТІВ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ЗАПОВНЕННЮ

НАВАНТАЖЕННЯ НАФТОВОГО ВАНТАЖУ 

 

1. Місце навантаження 

 

2. Тип навантаженої нафти і позначення танка(ів) 

 

3. Загальна кількість навантаженої нафти 

ВНУТРІШНЬОСУДНОВА ПЕРЕКАЧКА НАФТОВОГО ВАНТАЖУ В РЕЙСІ 

 

4. Позначення танка(ів) 

 

.1 Із 

 

.2 В 

 

5. Чи був(ли) спорожнений(і) танк(и), зазначений(і) у п. 4.1? 

ВИВАНТАЖЕННЯ НАФТОВОГО ВАНТАЖУ 

 

6. Місце вивантаження 

 

7. Позначення розвантажених танків 

 

8. Чи був(ли) спорожнений(і) танк(и)? 

МИТТЯ СИРОЮ НАФТОЮ (ТІЛЬКИ ДЛЯ ТАНКЕРІВ, УСТАТКОВАНИХ СИСТЕМОЮ МИЙКИ СИРОЮ НАФТОЮ)
(Заповнюється для кожного танка, що промивається сирою нафтою) 

 

9. Порт, у якому проводилося миття сирою нафтою, або місцезнаходження судна, якщо миття проводилося між двома портами вивантаження 

 

10. Позначення промитого(их) танка(ів)

 

11. Кількість використовуваних машинок 

 

12. Час початку миття 

 

13. Порядок миття

 

14. Тиск у мийному трубопроводі 

 

15. Час закінчення або призупинення миття 

 

16. Вказати, яким методом визначено, що танк(и) був(ли) сухим(и) 

 

17. Зауваження

 

____________
1 Якщо в танку встановлено машинок більше, ніж може працювати одночасно, як приписується Посібником щодо обладнання й експлуатації, то вказується позначення секції, що промивається сирою нафтою, наприклад: N 2 центральний, носова секція.
2 Вказується застосовуваний відповідно до Посібника щодо обладнання й експлуатації метод мийки - одноетапна або багатоетапна. Якщо застосовується багатоетапна мийка, вказати сектор, що оброблюється машинками по вертикалі, і скільки разів цей сектор обробляється на даному етапі програми мийки.
3 Якщо програма, наведена в Посібнику щодо обладнання й експлуатації, не дотримується, то в зауваженнях повинні бути надані докладні роз'яснення. 

БАЛАСТУВАННЯ ВАНТАЖНИХ ТАНКІВ 

 

18. Позначення заповнених баластом танків 

 

19. Місцезнаходження судна на початку баластування 

ПРИЙОМ БАЛАСТУ У ВИДІЛЕНІ ДЛЯ ЧИСТОГО БАЛАСТУ
ТАНКИ (ТІЛЬКИ ДЛЯ ТАНКЕРІВ З ТАНКАМИ ЧИСТОГО БАЛАСТУ) 

 

20. Позначення заповненого(их) баластом танка(ів) 

 

21. Місцезнаходження судна, коли була прийнята у виділені для чистого баласту танки призначена для промивання вода або баласт, необхідний судну в порту 

 

22. Місцезнаходження судна, коли були промитий(і) у відстійний танк насос(и) і трубопроводи 

 

23. Кількість води, що містить нафту, яка утворилася при промиванні трубопроводів, перекачаної у відстійний(і) танк(и) (вказати який(і)) 

 

24. Місцезнаходження судна, коли був прийнятий у виділені для чистого баласту танки додатковий водяний баласт 

 

25. Час і місцезнаходження судна, коли були закриті клапани, що відокремлюють виділені для чистого баласту танки від вантажних і зачисних трубопроводів 

 

26. Кількість прийнятого на борт чистого баласту 

ОЧИСТКА ВАНТАЖНИХ ТАНКІВ 

 

27. Позначення очищеного(их) танка(ів) 

 

28. Місцезнаходження або координати судна 

 

29. Тривалість очистки 

 

30. Методи очистки

 

____________
1 Миття шлангом вручну, миття за допомогою машинок або хімічне очищення. У випадку хімічного очищення вказати використаний хімпрепарат і його кількість. 

 

31. Промивальна вода перекачана в: 

 

.1 Приймальні споруди; 

 

.2 Відстійний(і) або вантажний(і), призначений(і) у якості відстійного(их), танк(и) (вказати який(і)) 

СКИДАННЯ БРУДНОГО БАЛАСТУ 

 

32. Позначення танка(ів) 

 

33. Місцезнаходження судна на початку скидання в море 

 

34. Місцезнаходження судна після закінчення скидання в море 

 

35. Скинута в море кількість 

 

36. Швидкість судна під час скидання 

 

37. Чи знаходилася в дії під час скидання система автоматичного заміру, реєстрації та керування скиданням нафти? 

 

38. Чи велося регулярне спостереження за стоком і за поверхнею води у місці скидання? 

 

39. Кількість води, що містить нафту, перекачаної у відстійний (танк(и) (вказати позначення відстійного(их) танка(ів)) 

 

40. Скинуто в берегову приймальну споруду (вказати порт, якщо скидання здійснювалося в порту) 

СКИДАННЯ ВОДИ З ВІДСТІЙНИХ ТАНКІВ У МОРЕ 

 

41. Позначення відстійних танків 

 

42. Час відстою з моменту останнього надходження залишків або 

 

43. Час відстою з моменту останнього скидання 

 

44. Час і місцезнаходження судна на початку скидання 

 

45. Рівень заповнення танка на початку скидання 

 

46. Рівень поверхні розподілу нафта-вода на початку скидання 

 

47. Скинута кількість та інтенсивність скидання основної маси 

 

48. Скинута кількість при заключному скиданні та інтенсивність скидання 

 

49. Час і місцезнаходження судна після закінчення скидання 

 

50. Чи знаходилася в дії під час скидання система автоматичного заміру, реєстрації та керування скиданням нафти? 

 

51. Рівень поверхні поділу нафта-вода після закінчення скидання 

 

52. Швидкість(і) судна під час скидання 

 

53. Чи велося регулярне спостереження за стоком і за поверхнею води у місця скидання? 

 

54. Підтвердити, що всі належні клапани суднової системи трубопроводів були закриті після закінчення скидання з відстійних танків 

ВИДАЛЕННЯ ЗАЛИШКІВ І СУМІШЕЙ, ЩО МІСТЯТЬ НАФТУ, НЕ ПІДДАНИХ ЯКИМ-НЕБУДЬ ІНШИМ ОПЕРАЦІЯМ 

 

55. Позначення танка(ів) 

 

56. Вилучена з кожного танка кількість 

 

57. Метод видалення: 

 

.1 В приймальні споруди (вказати порт) 

 

.2 Змішано з вантажем 

 

.3 Перекачано в іншій(і) танк(и) (вказати позначення танків) 

 

.4 Іншим методом (вказати яким) 

СКИДАННЯ ЧИСТОГО БАЛАСТУ, ЩО МІСТИТЬСЯ У ВАНТАЖНИХ ТАНКАХ 

 

58. Місцезнаходження судна на початку скидання чистого баласту 

 

59. Позначення танків, з яких проводилося скидання 

 

60. Чи були спорожнені танки після закінчення скидання? 

 

61. Місцезнаходження судна після закінчення скидання, якщо воно відрізняється від зазначеного в п. 58 

 

62. Чи велося регулярне спостереження за стоком і за поверхнею води біля місця скидання? 

СКИДАННЯ БАЛАСТУ З ВИДІЛЕНИХ ДЛЯ ЧИСТОГО БАЛАСТУ ТАНКІВ (ТІЛЬКИ ДЛЯ ТАНКЕРІВ З ВИДІЛЕНИМИ ДЛЯ ЧИСТОГО БАЛАСТУ ТАНКАМИ) 

 

63. Позначення танка(ів), з якого(их) здійснюється скидання 

 

64. Час і місцезнаходження судна на початку скидання чистого баласту в море 

 

65. Час і місцезнаходження судна після закінчення скидання в море 

 

66. Скинута кількість: 

 

.1 У море або 

 

.2 У приймальну споруду (вказати порт) 

 

67. Чи виявлені які-небудь ознаки забруднення нафтою водяного баласту до або під час скидання в море? 

 

68. Чи контролювалося скидання за допомогою приладу для вимірювання вмісту нафти? 

 

69. Час і місцезнаходження судна, коли після закінченні скидання баласту були закриті клапани, що відокремлюють виділені для чистого баласту танки від вантажних і зачисних трубопроводів 

СТАН СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО ЗАМІРУ, РЕЄСТРАЦІЇ І КЕРУВАННЯ СКИДАННЯМ НАФТИ 

 

70. Час виходу системи з ладу 

 

71. Час, коли система була введена в дію 

 

72. Причини виходу з ладу 

АВАРІЙНІ ТА ІНШІ ВИНЯТКОВІ СКИДАННЯ НАФТИ 

 

73. Час події 

 

74. Порт або місцезнаходження судна під час події 

 

75. Приблизна кількість і вид нафти 

 

76. Обставини скиду або витоку, причини і загальні зауваження 

ІНШІ ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ОПЕРАЦІЇ ТА ЗАГАЛЬНІ ЗАУВАЖЕННЯ
ТАНКЕРИ, ЗАЙНЯТІ В СПЕЦІАЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ 

ПРИЙОМ ВОДЯНОГО БАЛАСТУ 

 

77. Позначення заповненого(их) баластом танка(ів) 

 

78. Місцезнаходження судна, коли закінчено прийом баласту 

 

79. Загальна кількість прийнятого баласту в кубічних метрах 

 

80. Зауваження 

ЗМІНА РОЗТАШУВАННЯ ВОДЯНОГО БАЛАСТУ НА СУДНІ 

 

81. Причини зміни розташування баласту 

СКИДАННЯ ВОДЯНОГО БАЛАСТУ В ПРИЙМАЛЬНІ СПОРУДИ 

 

82. Порт, де був скинутий водяний баласт 

 

83. Назва або позначення приймальної споруди 

 

84. Загальна кількість скинутого водяного баласту в кубічних метрах 

 

85. Дата, підпис і штамп представника портової влади 

НАЗВА СУДНА: __________________________________________________________________
РЕЄСТРОВИЙ НОМЕР
АБО ПОЗИВНИЙ СИГНАЛ: ________________________________________________________ 

ВАНТАЖНІ ТА БАЛАСТНІ ОПЕРАЦІЇ (ДЛЯ ТАНКЕРІВ)*

ОПЕРАЦІЇ В МАШИННИХ ПРИМІЩЕННЯХ (ДЛЯ ВСІХ СУДЕН)*

Дата 

Код (літера) 

Пункт (номер) 

Запис операції / Підпис особи, відповідальної за операцію 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

Підпис капітана 

_______________________ 

____________
* Непотрібне закреслити.

 

ПОПРАВКИ 1985 РОКУ ДО ДОДАТКА ДО ПРОТОКОЛУ 1978 РОКУ ДО МІЖНАРОДНОЇ КОНВЕНЦІЇ ПО ЗАПОБІГАННЮ ЗАБРУДНЕННЮ З СУДЕН 1973 РОКУ
(ЩО ВІДНОСЯТЬСЯ ДО ДОДАТКА II ДО МІЖНАРОДНОЇ КОНВЕНЦІЇ ПО ЗАПОБІГАННЮ ЗАБРУДНЕННЮ З СУДЕН 1973 РОКУ, ЗМІНЕНОЇ ПРОТОКОЛОМ ДО НЕЇ 1978 РОКУ)
(ПРИЙНЯТІ РЕЗОЛЮЦІЄЮ КЗМС 16 (22) 5 ГРУДНЯ 1985 РОКУ)

ПРАВИЛА ЗАПОБІГАННЯ ЗАБРУДНЕННЮ ШКІДЛИВИМИ РІДКИМИ РЕЧОВИНАМИ, ЩО ПЕРЕВОЗЯТЬСЯ НАЛИВОМ

Правило 1
Визначення

До існуючого тексту додаються наступні нові пункти 10 - 13:

"10. "Міжнародний кодекс по хімовозам" означає Міжнародний кодекс будівництва й устаткування суден, що перевозять небезпечні хімічні вантажі наливом, прийнятий Комітетом по захисту морського середовища Організації резолюцією КЗМС 19 (22) із всіма поправками, які можуть бути внесені Організацією, за умови, що такі поправки прийняті і набули чинності відповідно до положень Статті 16 цієї Конвенції, що стосуються процедури внесення поправок в доповнення до Додатка.

11. "Кодекс по хімовозам" означає Кодекс будівництва й устаткування суден, що перевозять небезпечні хімічні вантажі наливом, прийнятий Комітетом по захисту морського середовища Організації резолюцією КЗМС 20 (22) із всіма поправками, які можуть бути внесені Організацією, за умови, що такі поправки прийняті і набули чинності відповідно до положень Статті 16 цієї Конвенції, що стосуються процедури внесення поправок в доповнення до Додатка.

12. "Судно, побудоване" означає судно, кіль якого закладений або яке знаходиться в подібній стадії будування. Судно, переустатковане в танкер-хімовоз, незалежно від дати побудування, вважається танкером-хімовозом, побудованим на дату початку такого переустаткування. Положення про таке переустаткування не застосовується до модифікації судна, що відповідає всім наступним умовам:

a) судно побудоване до 1 липня 1986 року; і

b) відповідно до Кодексу по хімовозам судну дозволено перевозити тільки ті продукти, які цим Кодексом віднесені до речовин, що становлять тільки небезпеку забруднення.

13. "Подібна стадія будування" означає стадію, на якій:

a) розпочате будівництво, яке можна ототожнити з визначеним судном; і

b) розпочато складання цього судна, причому маса використаного матеріалу становить принаймні 50 тонн або 1 % розрахункової маси матеріалу всіх корпусних конструкцій, з огляду на те, що менше."

Правило 2
Застосування

До існуючого тексту додаються наступні нові пункти 4, 5 і 6:

"4. Положення правила 5 цього Додатка по відношенню до вимог щодо скидання нижче ватерлінії і максимальної концентрації в кільватерному струмені судна застосовуються до суден, побудованих до 1 липня 1986 року, з 1 січня 1988 року.

5. Адміністрація може дозволити застосування на судні будь-яких пристроїв, матеріалів, пристосувань, апаратів або приладів як альтернативу необхідним за цим Додатком, якщо такі пристрої, матеріали, пристосування, апарати або прилади є не менш ефективними, ніж такі, що вимагаються цим Додатком. Такі повноваження Адміністрації не поширюються на заміну методів експлуатації з метою здійснення обмеження скидання шкідливих рідких речовин як еквівалент проектним і конструктивним заходам, приписаним правилами цього Додатка.

6. Адміністрація, що дозволяє застосування пристроїв, матеріалів, пристосувань, апаратів або приладів як альтернативу необхідним за цим Додатком відповідно до пункту 5 цього правила, подає докладні відомості про це Організації для поширення серед інших учасників Конвенції з метою інформації і прийняття ними відповідних дій, якщо такі будуть потрібні."

Правило 3
Класифікація і перелік шкідливих рідких речовин

У пункті 1 існуючого тексту слова "за винятком правила 13" виключаються.

Правило 5
Скидання шкідливих рідких речовин

У пункті 1 існуючий текст останньої пропозиції перед підпунктом "a" замінюється наступним: "Вода, додана після того в танк, може бути скинута в море при дотриманні одночасно всіх наступних умов:"

У пункті 5 існуючий текст третьої пропозиції заміняються наступним: "Вода, введена після того в танк, розглядається як чиста і не підпадає під вимоги пунктів 1, 2, 3 або 4 цього правила."

У пункті 7 існуючий текст останньої пропозиції перед підпунктом "a" замінюється наступним: "Вода, додана після того в танк, може бути скинута в море при дотриманні одночасно всіх наступних умов:"

У пункті 8 існуючий текст підпункту "a" замінюється наступним:

"a) попередня мийка танка здійснена відповідно до методу, схваленого Адміністрацією і заснованого на Стандартах, розроблених Організацією, а промивальні води, що утворилися, скинуті в приймальну споруду."

У пункті 10 третє речення замінюється наступним: "Вода, введена після того в танк, розглядається як чиста і не підпадає під вимоги пунктів 7, 8 або 9 цього правила."

До існуючого тексту додається наступне нове правило 5A:

"Правило 5A
Насоси, трубопроводи і пристрої скидання

1. Кожне судно, побудоване 1 липня 1986 року або після цієї дати, устатковується насосами і трубопроводами, що забезпечують під час випробувань при сприятливих умовах викачування таку зачистку кожного танка, призначеного для перевезення речовин категорії B, при якій кількість залишків у приєднаних до танка трубопроводах і в безпосередній близькості від точки всмоктування з цього танка не перевищує 0,1 м3.

2. a) 3 урахуванням положень підпункту "b" цього пункту кожне судно, побудоване до 1 липня 1986 року, устатковується насосами і трубопроводами, що забезпечують під час випробувань при сприятливих умовах викачування таку зачистку кожного танка, призначеного для перевезення речовин категорії B, при якій кількість залишків у приєднаних до танка трубопроводах і в безпосередній близькості від точки всмоктування з цього танка не перевищує 0,3 м3.

b) Суднам, які згадані у підпункті "а" цього пункту і не відповідають вимогам цього підпункту, дозволяється до 2 жовтня 1994 року мати, як мінімум, насоси і трубопроводи, що забезпечують під час випробувань при сприятливих умовах викачування таку зачистку кожного танка, призначеного для перевезення речовин категорії B, при якій кількість залишків у цьому танку й у приєднаних до нього трубопроводах у сумі з оціненою кількістю залишків на поверхнях танка не перевищує 1 м3 або 1/3000 місткості танка в кубічних метрах, залежно від того, що більше.

3. Кожне судно, побудоване 1 липня 1986 року або після цієї дати, устатковується насосами і трубопроводами, що забезпечують під час випробувань при сприятливих умовах викачування таку зачистку кожного танка, призначеного для перевезення речовин категорії C, при якій кількість залишків у приєднаних до танка трубопроводах і в безпосередній близькості від точки всмоктування з цього танка не перевищує 0,3 м3.

4. a) З урахуванням положень підпункту "b" цього пункту кожне судно, побудоване до 1 липня 1986 року, устатковується насосами і трубопроводами, що забезпечують під час випробувань при сприятливих умовах викачування таку зачистку кожного танка, призначеного для перевезення речовин категорії C, при якій кількість залишків у приєднаних до танка трубопроводах і в безпосередній близькості від точки всмоктування з цього танка не перевищує 0,9 м3.

b) Суднам, згаданим у підпункті "a" цього пункту і які не відповідають вимогам цього підпункту, дозволяється до 2 жовтня 1994 року мати, як мінімум, насоси і трубопроводи, що забезпечують під час випробувань при сприятливих умовах викачування таку зачистку кожного танка, призначеного для перевезення речовин категорії C, при якій кількість залишків у цьому танку й у приєднаних до нього трубопроводах у сумі з оціненою кількістю залишків на поверхнях танка не перевищує 3 м3 або 1/1000 місткості танка в кубічних метрах, залежно від того, що більше.

5. Умови викачування, згадані в пунктах 1, 2, 3 і 4 цього правила, повинні бути схвалені Адміністрацією і ґрунтуватися на Стандартах, розроблених Організацією. Випробування ефективності викачування, згадані в пунктах 1, 2, 3 і 4 цього правила, проводяться з застосуванням води як викачуваної рідини, і вони повинні бути схвалені Адміністрацією і ґрунтуватися на Стандартах, розроблених Організацією. Кількість залишків на поверхнях вантажного танка, згаданих у підпунктах 2b і 4b цього правила, визначається на основі Стандартів, розроблених Організацією.

6. a) З урахуванням положення підпункту "b" цього пункту положення пунктів 2 і 4 цього правила не застосовуються до суден, побудованих до 1 липня 1986 року, що зайняті в обмежених рейсах, за визначенням Адміністрації, між:

b) Положення підпункту "a" цього пункту застосовуються до судна, побудованого до 1 липня 1986 року, якщо тільки:

7. Адміністрація може дозволити звільнення від виконання положень пунктів 1, 2, 3 і 4 цього правила судну, конструкція і характер експлуатації якого такі, що баластування вантажних танків не потрібно, а мийка вантажних танків потрібна тільки для ремонту або докування при одночасному дотриманні всіх наступних умов:

a) конструкція й устаткування судна схвалені Адміністрацією з урахуванням призначення цього судна;

b) будь-який стік після мийки танків, яка може бути зроблена до ремонту або докування судна, скидається в приймальну споруду, у достатності якої Адміністрація переконалася;

c) у Свідоцтві, необхідному відповідно до цього Додатка:

d) на судні є належний Посібник з експлуатації, схвалений Адміністрацією;

e) щодо суден, зайнятих у рейсах у порти або термінали, що знаходяться під юрисдикцією інших держав - сторін цієї Конвенції, Адміністрація повідомляє Організації докладні відомості про надане звільнення для поширення серед Сторін Конвенції з метою їхньої інформації і прийняття ними відповідних дій, якщо такі будуть потрібні.

Правило 7

Існуючий заголовок цього правила замінюється наступним:

"Приймальні споруди і пристрої для вивантаження вантажу біля причалів"

До існуючого тексту додається наступний новий пункт 3:

"3. Уряд кожної Сторони Конвенції зобов'язується забезпечити, щоб термінали для вивантаження вантажу були устатковані пристроями, які полегшують зачистку вантажних танків суден, що вивантажують шкідливі рідкі речовини біля цих причалів. Вантажні шланги і трубопроводи термінала, які містять шкідливі рідкі речовини, що вивантажуються з суден, не повинні допускати стік цих речовин назад на судно."

Існуючий текст пункту 3 перенумерований у пункт 4 і замінюється наступним:

"4. Кожна Сторона повідомляє Організацію для оповіщення зацікавлених Сторін про будь-який випадок передбачуваної недостатності необхідних за пунктом 1 цього правила споруд або необхідних за пунктом 3 цього правила пристроїв".

Існуючий текст правила 8 замінюється наступним:

"Правило 8
Заходи контролю

1. a) Уряд кожної Сторони Конвенції призначає або уповноважує інспекторів для цілей виконання цього правила. Інспектори здійснюють контроль відповідно до процедури контролю, розробленої Організацією.

b) Капітан судна, що перевозить шкідливі рідкі речовини наливом, забезпечує виконання положень правила 5 і цього Правила і заповнення Журналу вантажних операцій відповідно до правила 9 цього Додатка у всіх випадках, коли проводяться операції, згадані в цьому правилі.

c) Звільнення, згадане в пунктах 2b, 5b, 6c або 7c цього правила, може бути надане тільки урядом Сторони, яка одержує вантаж, судну, зайнятому в рейсах в порти або термінали, що знаходяться під юрисдикцією інших держав - сторін цієї Конвенції. Якщо таке звільнення було надано, відповідний запис у Журналі вантажних операцій завіряється інспектором, згаданим у підпункті "a" цього пункту.

Речовини категорії A у всіх районах

2. Щодо речовин категорії A у всіх районах застосовуються такі положення:

a) з урахуванням положень підпункту "b" цього пункту танк, з якого вивантажено вантаж, піддається мийці відповідно до вимог пункту 3 або 4 цього правила, перш ніж судно залишить порт вивантаження.

b) на прохання капітана судна уряд Сторони, що одержує вантаж, може звільнити судно від виконання вимог, згаданих у підпункті "a" цього пункту, якщо він впевнився, що:

3. Якщо танк підлягає мийці відповідно до пункту 2a цього правила, то промивальні води, що утворилися при мийці танка, скидаються в приймальну споруду принаймні доти, поки концентрація речовини в стоці, що скидається, яка визначається аналізом проб стоку, взятих інспектором, не знизиться до залишкової концентрації, встановленої для цієї речовини в Доповненні II до цього Додатка. Коли необхідна залишкова концентрація досягнута, промивальну воду, що залишилася в танку, продовжують скидати в приймальну споруду доти, поки танк не буде спорожнений. Відповідні записи про ці операції вносяться в Журнал вантажних операцій і завіряються інспектором, згаданим у пункті 1a цього правила.

4. Якщо уряд Сторони, що одержує вантаж, переконався в практичній неможливості заміру концентрації речовин у стоці без надмірної затримки судна, ця Сторона може допустити інший метод, якщо він є еквівалентним методу, зазначеному в пункті 3 цього правила, за умови, що:

a) танк піддадуть попередній мийці відповідно до методу, схваленого Адміністрацією і заснованого на Стандартах, розроблених Організацією;

b) інспектор, згаданий у пункті 1a, засвідчив у Журналі вантажних операцій, що:

Речовини категорій B і C поза особливими районами

5. Щодо речовин категорій B і C поза особливими районами застосовуються такі положення:

a) з урахуванням положень підпункту "b" цього пункту танк, з якого вивантажено вантаж, піддається попередній мийці, перш ніж судно залишить порт вивантаження, щоразу, коли:

Застосовуваний метод попередньої мийки повинен бути схвалений Адміністрацією і заснований на Стандартах, розроблених Організацією, а промивальні води, які утворилися в результаті мийки танка, скидаються в приймальну споруду в порту вивантаження.

b) На прохання капітана судна уряд Сторони, що одержує вантаж, може звільнити судно від виконання вимог підпункту "a" цього пункту, якщо він переконався, що:

Речовини категорії B в особливих районах

6. Щодо речовин категорії B в особливих районах застосовуються такі положення:

a) з урахуванням положень підпунктів "b" і "c" танк, з якого вивантажено вантаж, піддається попередній мийці, перш ніж судно залишить порт вивантаження. Застосовуваний метод попередньої мийки повинен бути схвалений Адміністрацією і заснований на Стандартах, розроблених Організацією, а промивальні води, що утворилися в результаті мийки танка, скидаються в приймальну споруду в порту вивантаження.

b) Вимоги підпункту "a" цього пункту не застосовуються, коли одночасно дотримуються всі наступні умови:

c) На прохання капітана судна уряд Сторони, що одержує вантаж, може звільнити судно від виконання вимог підпункту "a" цього пункту, якщо він переконався, що:

Речовини категорії C в особливих районах

7. Щодо речовин категорії C в особливих районах застосовуються такі положення:

a) з урахуванням положень підпунктів "b" і "c" цього пункту танк, з якого вивантажено вантаж, піддається попередній мийці, перш ніж судно залишить порт вивантаження, щоразу, коли:

Застосовуваний метод попередньої мийки повинен бути схвалений Адміністрацією і заснований на Стандартах, розроблених Організацією, а промивальні води, що утворилися в результаті миття танка, скидаються в приймальну споруду в порту вивантаження.

b) Вимоги підпункту "a" цього пункту не застосовуються, коли одночасно задовольняються всі наступні умови:

c) На прохання капітана судна уряд Сторони, яка одержує вантаж, може звільнити судно від виконання вимог підпункту "a" цього пункту, якщо він переконався, що:

Речовини категорії D у всіх районах

8. Щодо речовин категорії D - або танк, з якого вивантажено вантаж, піддається мийці, а промивальні води, що утворилися в результаті миття танка, скидаються в приймальну споруду, або залишки, що збереглися в танку, розбавляються і скидаються в море відповідно до пункту 4 правила 5 цього Додатка.

Скидання з відстійного танка

9. Будь-які залишки, що зберігаються на борту судна у відстійному танку, включаючи залишки ллял насосного відділення, які містять речовини категорії A або, у межах особливого району, що містять речовини категорій A або B, скидаються в приймальну споруду відповідно до положень пунктів 1, 7 або 8 правила 5 цього Додатка залежно від того, яке з них прийнятно." 

Правило 9
Журнал вантажних операцій

Існуючий текст підпунктів 2i - їх замінюється наступним:

"i) навантаження вантажу;

ii) внутрісуднове перекачування вантажу;

iii) вивантаження вантажу;

iv) очистка вантажних танків;

v) прийом баласту до вантажних танків;

vi) скидання баласту з вантажних танків;

vii) видалення залишків у приймальні споруди;

viii) скид в море або видалення залишків методом вентиляції відповідно до правила 5 цього Додатка."

У другому реченні існуючого тексту пункту 5 слова "якщо судно має екіпаж, то" вилучаються.

У третьому реченні існуючого тексту пункту 5 вилучається дата "(1973 р.)" і включаються слова "або Свідоцтво, згадане в Правилі 12A цього Додатка".

У другому реченні існуючого тексту пункту 6 слово "двох" заміняється на слово "трьох".

Існуючий текст правил 10 - 12 заміняється наступним:

"Правило 10
Огляди

1. Судна, що перевозять шкідливі рідкі речовини наливом, підлягають установленим нижче оглядам:

a) початковому огляду перед введенням судна в експлуатацію або перед первинною видачею Свідоцтва, необхідного за правилом 11 цього Додатка, що включає повний огляд конструкції, устаткування, систем, пристроїв, пристосувань і матеріалів в обсязі вимог, що ставляться до судна цим Додатком. Цей огляд проводиться, щоб переконатися, що конструкція, устаткування, системи, пристрої, пристосування і матеріали повністю відповідають застосовним до них вимогам цього Додатка;

b) періодичним оглядам через проміжки часу, встановлені Адміністрацією, але не більше п'яти років, щоб переконатися, що конструкція, устаткування, системи, пристрої, пристосування і матеріали повністю відповідають застосовним до них вимогам цього Додатка;

c) як мінімум одному проміжному огляду протягом терміну дії Свідоцтва, щоб переконатися, що устаткування і пов'язані з ним насоси і системи трубопроводів повністю відповідають застосовним до них вимогам цього Додатка і знаходяться в хорошому робочому стані. У тих випадках, коли проводиться тільки один такий проміжний огляд протягом якого-небудь одного з термінів дії Свідоцтва, він має проводитися не раніше шести місяців до і не пізніше шести місяців після дати, що відповідає половині терміну дії Свідоцтва. Про такі проміжні огляди робиться запис у Свідоцтві, виданому відповідно до правила 11 цього Додатка;

d) щорічному огляду протягом трьох місяців до або після дня і місяця видачі Свідоцтва, що включає загальну перевірку, щоб переконатися, що конструкція, пристрої, пристосування і матеріали продовжують задовольняти у всіх відношеннях ті умови експлуатації, для яких судно призначене. Про такі щорічні огляди робиться запис у Свідоцтві, виданому відповідно до правила 11 цього Додатка.

2. a) Огляди суден на виконання положень цього Додатка проводяться посадовими особами Адміністрації. Однак Адміністрація може доручити проведення оглядів призначеним для цієї мети інспекторам або визнаним нею організаціям.

b) Адміністрація, що призначає інспекторів або визнає організації для проведення оглядів і перевірок, як це передбачено в підпункті "a" цього пункту, як мінімум уповноважує призначеного інспектора або визнану організацію:

Адміністрація повідомляє Організацію про конкретні обов'язки й умови повноважень, наданих призначеним інспекторам або визнаним організаціям, для поширення серед Сторін цієї Конвенції з метою інформації їхніх посадових осіб.

c) Якщо призначений інспектор або визнана організація визначає, що стан судна або його устаткування істотно не відповідає даним Свідоцтва або що їхній стан такий, що судно не підготовлене до виходу в море, не становлячи надмірної загрози морському середовищу, такий інспектор або така організація негайно забезпечує вживання заходів щодо усунення недоліків і належним чином повідомляє про це Адміністрацію. Якщо заходи для усунення недоліків не виконуються, то Свідоцтво вилучається й Адміністрація негайно сповіщається про це. Якщо ж судно знаходиться в порту іншої Сторони, то про це негайно повідомляються також компетентні влади держави порту. Якщо посадова особа Адміністрації, призначений інспектор або визнана організація повідомили компетентні влади держави порту, то Уряд відповідної держави порту надає такій посадовій особі, інспектору або організації всю необхідну допомогу у виконанні їхніх обов'язків відповідно до цього правила. У необхідних випадках Уряд відповідної держави порту вживає заходів, що забезпечують, щоб судно не відходило доти, поки воно не зможе вийти в море або залишити порт для проходження на найближчу судноремонтну верф, не становлячи надмірної загрози морському середовищу.

d) У кожному випадку відповідна Адміністрація повністю гарантує повноту і ретельність огляду і перевірки і забезпечує вживання необхідних заходів для виконання цього зобов'язання.

3. a) Стан судна і його устаткування повинні підтримуватися відповідно до положень цієї Конвенції для забезпечення того, щоб судно залишалося у всіх відношеннях підготовленим до виходу в море, не становлячи надмірної загрози морському середовищу.

b) Після проведення будь-якого огляду судна відповідно до пункту 1 цього правила без санкції Адміністрації не допускається здійснювати ніяких змін у конструкції, устаткуванні, системах, пристроях, пристосуваннях або матеріалах, які піддаються огляду, за винятком заміни цього устаткування або пристрою на такі ж самі.

c) Кожного разу, коли із судном трапляється аварія або на ньому виявляється несправність, яка істотно впливає на цілісність судна або на експлуатаційну придатність його устаткування, охоплюваного цим Додатком, капітан або судновласник при першій же можливості повідомляє про це відповідальним за видачу відповідного Свідоцтва Адміністрації, визнаній організації або призначеному інспектору, які проводять обстеження для визначення необхідності огляду, що вимагається пунктом 1 цього правила. Якщо судно знаходиться в порту іншої Сторони, капітан або судновласник також негайно повідомляє про це компетентній владі держави порту, а призначений інспектор або визнана організація повинні переконатися, що таке повідомлення зроблене.

Правило 11
Видача Свідоцтва

1. Міжнародне Свідоцтво про запобігання забрудненню при перевезенні шкідливих рідких речовин наливом видається після огляду відповідно до положень правила 10 цього Додатка кожному судну, що перевозить шкідливі рідкі речовини наливом, яке зайняте в рейсах у порти або термінали, що знаходяться під юрисдикцією інших Сторін Конвенції.

2. Таке Свідоцтво видається Адміністрацією або особою чи організацією, належним чином нею уповноваженими. У кожному випадку Адміністрація несе повну відповідальність за Свідоцтво.

3. a) Уряд Сторони Конвенції може на прохання Адміністрації прийняти до огляду судно і, переконавшись, що на судні виконані всі положення цього Додатка, видає або доручає видати судну Міжнародне свідоцтво про запобігання забрудненню при перевезенні шкідливих рідких речовин наливом відповідно до цього Додатка.

b) Копія Свідоцтва і копія акта про огляд передаються якомога швидше Адміністрації, на прохання якої здійснюється огляд.

c) Видане таким чином Свідоцтво має містити запис про те, що воно видане на прохання Адміністрації, і має таку ж силу й одержує таке ж визнання, як і Свідоцтво, видане відповідно до пункту 1 цього правила.

d) Міжнародне свідоцтво про запобігання забруднення при перевезенні шкідливих рідких речовин наливом не видається судну, яке має право плавати під прапором держави, що не є Стороною Конвенції.

4. Міжнародне свідоцтво про запобігання забруднення при перевезенні шкідливих рідких речовин наливом складається офіційною мовою країни, що його видає, за формою, яка відповідає зразку, наведеному в Доповненні V до цього Додатка. Якщо використовувана мова не є англійською або французькою, то текст Свідоцтва має містити переклад на одну з цих мов.

Правило 12
Термін дії Свідоцтва

1. Міжнародне Свідоцтво про запобігання забрудненню при перевезенні шкідливих рідких речовин наливом видається на термін, встановлений Адміністрацією, але не перевищуючий п'яти років з дня його видачі.

2. Свідоцтво втрачає чинність, якщо на судні без санкцій Адміністрації здійснено істотні зміни в необхідних конструкції, устаткуванні, системах, пристроях, пристосуваннях або матеріалах, за винятком заміни такого устаткування або пристроїв на такі ж самі, якщо не проведено проміжні або щорічні огляди, встановлені Адміністрацією відповідно до пункту 1c або 1d правила 10 цього Додатка.

3. Видане судну Свідоцтво також втрачає чинність при передачі судна під прапор іншої держави. Нове Свідоцтво видається йому тільки тоді, коли уряд, що видає нове Свідоцтво, повністю переконаний, що судно повністю задовольняє вимоги пунктів 3a і 3b правила 10 цього Додатка. При передачі судна від однієї Сторони іншій уряд Сторони, під прапором якої судно колись мало право плавати, якщо воно одержало запит не пізніше трьох місяців після такої передачі, якомога швидше передає Адміністрації копію Свідоцтва, що мало судно до його передачі, і копію відповідного акта про огляд.

До існуючого тексту додається наступне нове правило 12A:

"Правило 12A
Огляд і видача Свідоцтв танкерам-хімовозам

Незважаючи на положення правил 10, 11 і 12, танкери-хімовози, які оглянуті і котрим видані відповідні Свідоцтва державами - Сторонами Конвенції відповідно до положень Міжнародного кодексу по хімовозам або Кодексу по хімовозам, розглядаються як такі, що задоволняють зазначені правила, а Свідоцтво, видане відповідно до такого Кодексу, має таку ж силу й одержує таке ж визнання, як і Свідоцтво, видане відповідно до правила 11 цього Додатка."

Правило 13
Вимоги щодо зведення до мінімуму аварійного забруднення

Існуючий текст правила 13 замінюється наступним:

"1. Конструкція, устаткування й експлуатація суден, що перевозять шкідливі рідкі речовини категорій A, B або C наливом, повинні бути такими, щоб звести до мінімуму неконтрольоване скидання в море таких речовин.

2. Танкери-хімовози, побудовані 1 липня 1986 року або після цієї дати, повинні відповідати вимогам Міжнародного кодексу по хімовозам.

3. Танкери-хімовози, побудовані до 1 липня 1986 року, повинні відповідати таким вимогам:

a) такі танкери-хімовози повинні відповідати вимогам Кодексу по хімовозам, що застосовуються до суден, згаданих у пункті 1.7.2 цього Кодексу:

b) такі танкери-хімовози повинні відповідати вимогам Кодексу по хімовозам, які застосовуються до суден, згаданих у пункті 1.7.3 цього Кодексу:

4. Щодо суден, які не є танкерами-хімовозами і які перевозять шкідливі рідкі речовини категорії A, B або C наливом, Адміністрація вживає належних заходів, заснованих на керівництві, виробленому Організацією, для забезпечення виконання положень пункту 1 цього правила".

До існуючого тексту додається наступне нове правило 14:

"Правило 14
Перевезення і скидання нафтоподібних речовин

Незважаючи на положення інших правил цього Додатка, шкідливі рідкі речовини, зазначені в Доповненні II до цього Додатка як такі, що підпадають під категорію C або D і віднесені Організацією до нафтоподібних речовин відповідно до критеріїв, розроблених Організацією, можуть перевозитися на нафтовому танкері, визначення якого дано в Додатку I до Конвенції, і скидатися відповідно до положень Додатка I до цієї Конвенції за умови одночасного дотримання усіх наступних умов:

a) судно задовольняє положення Додатка I до цієї Конвенції, які застосовуються до нових і існуючих нафтопродуктовозів, визначення яких дано в цьому Додатку;

b) судно має Міжнародне свідоцтво про запобігання забруднення нафтою з додаванням до нього за формою B, у якому зроблений запис про те, що судно може перевозити нафтоподібні речовини відповідно до цього правила і додатком переліку нафтоподібних шкідливих речовин, що судну дозволено перевозити;

c) у випадку перевезення речовин категорії C судно відповідає вимогам по остійності в ушкодженому стані до суден типу 3 згідно:

d) прилад для виміру нафтомісткості в системі автоматичного виміру, реєстрації і керування скиданням нафти схвалений Адміністрацією для цілей контролю скидання нафтоподібних речовин, що підлягають перевезенню".

 

ПЕРЕЛІК ШКІДЛИВИХ РІДКИХ РЕЧОВИН, ЩО ПЕРЕВОЗЯТЬСЯ НАЛИВОМ

Існуючий перелік замінюється наступним:

Речовина

Номер ООН 

Категорія забруднювача для експлуатаційного скиду 

Залишкова концентрація
(% за вагою) 

(Правило 3 Додатка II) 

(Пункт 1 Правила 5 Додатка II) 

(Пункт 7 Правила 5 Додатка II) 

II 

III
Поза особливих районів 

IV
В особливих районах 

Ацетальгедіт

1089 

  

  

Оцтова кислота

2789*
2790* 

  

  

Ангідрит оцтової кислоти

1715 

  

  

Ацетонциангідрин

1541 

0,1 

0,05 

Ацетофенон

  

  

  

Ацетилхлорид

1717 

  

  

Розчин акриламіду (50 % або менше)

2074 

  

  

Акрилова кислота

2218 

  

  

Категорія забруднювача в дужках показує, що речовина включена до цього переліку в попередньому порядку і що для остаточної оцінки ступеня небезпеки речовини для навколишнього середовища і, особливо, для живих ресурсів необхідні додаткові дані. До завершення оцінки небезпеки використовується незначна категорія забруднювача.

____________
* Номер ООН 2789 відноситься до розчину з вмістом речовини більше 80 %, а номер 2790 - до розчину з вмістом речовини від 10 % до 80 %. 

Акрилонітріл

1093 

  

  

Адипонітріл

2205 

  

  

Спирти, C4, C5, C6 суміші

  

  

  

Спирти, C5, C6 у вигляді окремих спиртів

  

  

  

Спирти, C7, C8, C9 у вигляді окремих спиртів і суміші

  

  

  

Спирти, C10, C11, C12 у вигляді окремих спиртів і суміші

  

  

  

Алкогольетоксілат (вищий вторинний)

  

  

  

Алкоголь (C13/C15) полі-(3-11) етоксілати

  

  

  

Співполімер алкілакрилатвінілпіридину в толуолі

  

(C) 

  

  

Алкіламінові суміші

  

  

  

Алкіл (C9 - C17) бензолові суміші (пряма або розгалужена мережа)

  

  

  

Алкілбензолсульфонат (розгалужена мережа)

  

  

  

Алкілбензолсульфонат (пряма мережа)

  

  

  

Алкілбензолсульфонова кислота

2584
2586 

  

  

Аліловий спирт

1098 

  

  

Хлористий аліл

1100 

  

  

2-(2-Аміноетоксі) етанол

3055 

  

  

Аміноетилетаноламін

  

(D) 

  

  

N-Аміноетилпіперазин

2815 

  

  

Водний розчин аміаку (28 % або менше)

2672* 

  

  

Розчин азотного амонію (93 % або менше)

2426 

  

  

Розчин сірчанокислого амонію

  

  

  

Розчин сірчистого амонію (45 % або менше)

2683 

  

  

Амілацетат, технічний

1104 

  

  

n-Амілацетат

1104 

  

  

Амілацетат, вторинний

1104 

  

  

n-Аміловий спирт

1105 

  

  

Аміловий спирт, вторинний

1105 

  

  

Аміловий спирт, первинний

1105 

  

  

Анілін

1547 

  

  

Бензальдегід

  

  

  

____________
* Номер ООН відноситься до 10 - 35 %. 

Бензол і суміші, які містять 10 % бензолу й більше

1114*

C

  

  

Бензосульфохлорид

2225

D

  

  

Бензилацетат

  

C

  

  

Бензиловий спирт

  

C

  

  

Хлористий бензил

1738

B

  

  

Бутенолігомер

  

D

  

  

n-Бутилацетат

1123

C

  

  

Бутилацетат, вторинний

1123

D

  

  

n-Бутилакрилат

2348

D

  

  

Бутиламін (всі ізомери)

1125 (норм) 1214 (ізо)

C

  

  

Бутилбензилфталан

  

A

0,1

0,05

n-Бутилбутират

  

(B)

  

  

Бутил/децил/цетил/ ейкозилметакрилат, суміш

  

D

  

  

Бутиленгліколь

  

D

  

  

1,2-Окис бутилену

3022

C

  

  

n-Бутиловий ефір

1149

C

  

  

Бутиллактат

  

D

  

  

Бутилметакрилат

  

D

  

  

n-Масляний альдегід

1129

B

  

  

Масляна кислота

2820

B

  

  

гамма-Бутиролактон

  

D

  

  

Алкілсаліцилат кальцію

  

D

  

  

Розчин хлориду кальцію

  

D

  

  

Розчин гідроксиду кальцію

  

D

  

  

Розчин гіпохлориту кальцію

  

B

  

  

Нафтонат кальцію в нафті

  

A

0,1

0,05

Камфорне масло

1130

B

  

  

Капролактам

  

D

  

  

Карболове масло

  

A

0,1

0,05

Сірковуглець

1131

A

0,01

0,005

Чотирихлористий вуглець

1846

B

  

  

Масло шкаралупи горіха кешью (неочищене)

  

D

  

  

Касторове масло

  

D

  

  

Хлороцтова кислота

1750

C

  

  

Хлорацетон

1695

C

  

  

Хлорбензол

1134

B

  

  

Хлороформ

1888

B

  

  

____________
* Номер ООН 1114 застосовується до бензолу. 

1-Хлоргептан

  

A

0,1

0,05

Хлоргідрини, сирі

  

D

  

  

o-Хлорнітробензол

1578

B

  

  

2-Хлорпропіонова кислота

2511

C

  

  

3-Хлорпропіонова кислота

  

C

  

  

Хлорсульфонова кислота

1754

C

  

  

m-Хлортолуол

2238

B

  

  

o-Хлортолуол

2238

A

0,1

0,05

p-Хлортолуол

2238

B

  

  

Хлортолуол (змішані ізомери)

2238

A

0,1

0,05

Розчин хлориду холіну

  

D

  

  

Лимонна кислота

  

D

  

  

Кам'яновугільний сольвент

  

B

  

  

Нафтонат кобальту в сольвенті

  

A

0,1

0,05

Кокосова олія

  

D

  

  

Кокосова олія, метиловий ефір жирної кислоти

  

D

  

  

Рибний жир

  

D

  

  

Кукурудзяна олія

  

D

  

  

Бавовняна олія

  

D

  

  

Креозот (вугільний дьоготь)

  

(C)

  

  

Креозот (деревний)

  

A

0,1

0,05

Креозоли (змішані ізомери)

2076

A

0,1

0,05

Крезилдифенілсофат

  

A

0,1

0,05

Технічний крезол

2022

A

0,1

0,05

Кротоновий альдегід

1143

B

  

  

Циклогептан

2241

D

  

  

Циклогексан

1145

C

  

  

Суміш циклогексан/циклогексанол

  

C

  

  

Циклогексанол

  

C

  

  

Циклогексанон

1915

D

  

  

Циклогексиламін

2357

C

  

  

p-Цимол

2046

C

  

  

Декагідронафталін

1147

(D)

  

  

n-Декальдегід

  

B

  

  

Декан

  

(D)

  

  

Децен

  

B

  

  

Децилакрилат

  

A

0,1

0,05

Дециловий спирт (всі ізомери)

  

B

  

  

Діацетоновий спирт

1148

D

  

  

Діалкіл (C7 - C9) фталати

  

(D)

  

  

Діалкіл (C9 - C13) фталати

  

D

  

  

Дибензиловий ефір

  

(C)

  

  

Дібутиламін

  

C

  

  

Дибутілфталат

  

A

0,1

0,05

m-Дихлорбензол

  

B

  

  

o-Дихлорбензол

1591

B

  

  

1,1-Дихлоретон

2362

B

  

  

1,2-Дихлоретилен

1150

(D)

  

  

Дихлоетиловий ефір

1916

B

  

  

1,6-Дихлоргексан

  

B

  

  

2,2-Дихлорізопропіловий ефір

2490

C

  

  

Дихлорметан

1593

D

  

  

2,4-Дихлорфенол

2021

A

0,1

0,05

2,4-Дихлорфеноксіоцтова кислота

  

(A)

0,1

0,05

2,4-Дихлорфеноксіоцтова кислота, розчин діетанол-амінової солі

  

(A)

0,1

0,05

2,4-Дихлорфеноксіоцтова кислота, розчин діметил-амінової солі (70 % або менше)

  

(A)

0,1

0,05

2,4-Дихлорфеноксіоцтова кислота, розчин тризо-пропаноламінової солі

  

(A)

0,1

0,05

1,1-Дихлорпропан

  

B

  

  

1,2-Дихлорпропан

1279

B

  

  

1,3-Дихлорпропан

  

B

  

  

1,3-Дихлорпропен

2047

B

  

  

Суміші діхлорпропен/дихлорпропан

  

B

  

  

2,2-Дихлорпропіонова кислота

  

D

  

  

Дихлорпропіловий ефір

  

(B)

  

  

Діетиламін

1154

C

  

  

Діетиламіноетанол

2686

C

  

  

Діетилбензол

2049

C

  

  

Діетилкарбонат

2366

D

  

  

Дібутиловий ефір діетиленгліколя

  

D

  

  

Бутилацетат діетиленгліколя

  

(D)

  

  

Етилацетат діетиленгліколя

  

(D)

  

  

Метиловий ефір діетиленгліколя

  

C

  

  

Метилацетат діетиленгліколя

  

(D)

  

  

Діетилентриамін

2079

(D)

  

  

Ді (2-етилгексил) адипат

  

D

  

  

Ді (2-етилгексил) фосфорної кислоти

1902

C

  

  

Ді (2-етилгексил) фталат

  

D

  

  

Діетилмалонат

  

C

  

  

Діетилфталат

  

C

  

  

Діетилсульфат

1594

(B)

  

  

Дигліцидиловий ефір бісфенола A

  

B

  

  

1,4-Дигідро-9,10-дигідроксиантрацен, розчин двонатрієвої солі

  

D

  

  

Діізобутиламін

2361

(C)

  

  

Діізобутилен

2050

B

  

  

Діізобутилкетон

1157

D

  

  

Діізобутілфталат

  

B

  

  

Діізодецилфталат

  

D

  

  

Діізононіладипат

  

(D)

  

  

Діізононіфталат

  

D

  

  

Діізопропаноламін

  

C

  

  

Діізопропіламін

1158

C

  

  

Діізопропілбензол (всі ізомери)

  

A

0,1

0,05

Діізопропілнафталін

  

D

  

  

Диметилацетамід

  

(B)

  

  

Розчин діетиламіну (45 % або менше)

1160

C

  

  

Розчин діетиламіну (більше 45 %, але не більше 55 %)

1160

C

  

  

Розчин діетиламіну (більше 55 %, але не більше 65 %)

1160

C

  

  

N,N-Диметилциклогексиламін

2264

C

  

  

Диметилетаноламін

2051

D

  

  

Диметилформамід

2265

D

  

  

Диметилфталат

  

C

  

  

Динітротолуол (плавлений)

1600

B

  

  

Динонілфталат

  

D

  

  

1,4-Діоксан

1165

D

  

  

Дипентен

2052

C

  

  

Суміш дифеніл / окис дифенілу

  

A

0,1

0,05

Дифеніловий ефір

  

A

0,1

0,05

Дифенілметандіізоцианат

2489

(B)

  

  

Суміш окис дифенілу / дифенілфеніловий ефір

  

A

0,1 

0,05

Ді-n-пропіламін

2383

C

  

  

Метиловий ефір дипропіленгліколю

  

(D) 

  

  

Дітридецилфталат

  

D

  

  

Діундецилфталат

  

D

  

  

Дивінілацетилен

  

(D)

  

  

Додекан

  

(D)

  

  

Додецен (всі ізомери)

  

B

  

  

Додециловий спирт

  

B

  

  

Додецилбензол

  

C

  

  

Розчин додецилдифеніл-оксиддисульфоната

  

B

  

  

Додецилфенол

  

A

0,1

0,05

Епіхлоргідрин

2023

C

  

  

Етаноламін

2491

D

  

  

2-Етоксиетанол

1171

D

  

  

2-Етоксиетілацетат

1172

C

  

  

Етилацетат

1173

D

  

  

Етилацетоацетат

  

(D)

  

  

Етилакрилат

1917

B

  

  

Етиламін  

1036

C

  

  

Розчини етиламіну (72 % або менше)

2270

C

  

  

Етиламілкетон

2271

C

  

  

Етилбензол

1175

C

  

  

N-Етилбутиламін

  

(C)

  

  

Етилциклогексан

  

D

  

  

N-Етилциклогексиламін

  

D

  

  

Етиленхлоргідрин

1135

C

  

  

Етиленциангідрин

  

(D)

  

  

Етилендіамін

1604

C

  

  

Етилендіамін, чотириоцтова кислота, розчин чотирихлористого натрію

  

D

  

  

Етилендибромід

1605

B

  

  

Двохлористий етилен

1184

B

  

  

Етиленгліколь

  

D

  

  

Метилбутиловий ефір етиленгліколю

  

D

  

  

Ацетат етиленгліколю

  

(D)

  

  

Бутилацетат етиленгліколю

  

D

  

  

Метиловий ефір етиленгліколю

1188

D

  

  

Метилацетат етиленгліколю

1189

D

  

  

Феніловий ефір етиленгліколю

  

D

  

  

Суміш етиленглікольфеніловий ефір / діетиленглікольфеніловий ефір

  

D

  

  

Суміші окис етилену / окис пропилену з вмістом окису етилену, що не перевищує 30 % ваги

2983

D

  

  

2-Етилгексанова кислота

  

D

  

  

2-Етилгексилакрилат

  

D

  

  

2-Етилгексиламін

2276

B

  

  

Етиліденнорборнен

  

B

  

  

Етиллактат

1192

D

  

  

Етилметакрилат

2277

(D)

  

  

o-Етилфенол

  

(A)

0,1

0,05

2-Етил-3-пропілакролеїн

  

B

  

  

Етилтолуол

  

(B)

  

  

Спирти жирного ряду (C12 - C20)

  

B

  

  

Розчин хлорного заліза

2582

C

  

  

Залізна гідроксиетилетилендіамінтриоцтова кислота, розчин трихлористого натрію

  

D

  

  

Риб'ячий жир

  

D

  

  

Розчини формальдегіду (45 % або менше)

2209
1198

C

  

  

Формамід

  

D

  

  

Мурашина кислота

1779

D

  

  

Фумаровий аддукт смоли, водяна дисперсія

  

B

  

  

Фурфурол

1199

C

  

  

Фурфуриловий спирт

2874

C

  

  

Розчини глутарового альдегіду (50 % або менше)

  

D

  

  

Гліцидиловий ефір C10 триалкілоцтової кислоти

  

B

  

  

Арахідне масло

  

D

  

  

Гептанова кислота

  

(D)

  

  

Гептанол (всі ізомери)

  

C

  

  

Гептен (змішані ізомери)

  

C

  

  

Гептилацетат 

  

(B)

  

  

Гексагідроцимол

  

(C)

  

  

Розчин гексаметилендіаміну

1783

C

  

  

Гексаметилендіамінадипат (50 % в воді)

  

D

  

  

Гексаметиленімін

2493

C

  

  

1-Гексанол

2282

D

  

  

1-Гексен

2370

C

  

  

Гексилацетат

1233

B

  

  

Соляна кислота

1789

D

  

  

Розчини перекису водню (більше 60 %, але не більше 70 %)

2015

C

  

  

Розчини перекису водню (більше 8 %, але не більше 60 %)

2014
2984

C

  

  

2-Гідроксиетилакрилат

  

B

  

  

N-(Гідроксиетил) етилендіамінтриоцтова кислота, розчин трихлористого натрію

  

D

  

  

Суміш хлористого заліза і хлористої міді

  

A

0,1

0,05

Ізоамілацетат

1104

C

  

  

Ізоаміловий спирт

1105

D

  

  

Ізобутилацетат

1213

C

  

  

Ізобутилакрилат

2527

D

  

  

Ізобутилформат

2393

D

  

  

Суміші ізобутилформат/ізобутанол

  

(C)

  

  

Ізобутилметакрилат

2283

D

  

  

Ізобутилальдегід

2045

C

  

  

Ізодекальдегід

  

C

  

  

Ізодецилакрилат

  

A

0,1

0,05

Ізононанова кислота

  

D

  

  

Ізооктан

1262

(D)

  

  

Ізопентан

1265

D

  

  

Ізофорон

  

D

  

  

Ізофорондіамін

2289

  

  

  

Ізофорондіізоцианат

2290

B

  

  

Ізопрен

1218

C

  

  

Ізопропаноламін 

  

C

  

  

Ізопропіламін

1221

C

  

  

Ізопропілбензол

1918

B

  

  

Ізопропілциклогексан

  

D

  

  

Ізопропіловий ефір

1159

D

  

  

Ізовалеральдегід

2058

C

  

  

Молочна кислота

  

D

  

  

Розчин лактонітрилу (80 % або менше)

  

B

  

  

Латекс (інгібований аміак)

  

D

  

  

Льняна олія

  

D

  

  

Малеїновий ангідрид

2215

D

  

  

Меркаптобензтиазол, розчин хлористого натрію

  

(B)

  

  

Окис мезитилу

1229

D

  

  

Метакрилова кислота

2531

D

  

  

Метакрилова смола в розчині 1,2-Дихлоретану

  

(D)

  

  

Метакрилонітрил

  

(B)

  

  

Метантинол

  

A

0,1

0,05

3-Метоксибутилацетат

2708

D

  

  

Метилакрилат

1919

C

  

  

Розчини метиламіну (42 % або менше)

1235

C

  

  

Метиламілацетат

1233

(C)

  

  

Метиламіловий спирт

2053

(C)

  

  

Метиламілкетон

1110

(C)

  

  

Метилбензоат

2938

B

  

  

Метил тертбутиловий ефір

2398

D

  

  

2-Метилбутиральдегід

  

(C)

  

  

4,4'-Метилендіанілін і суміші його полімери з вищою молекулярною вагою/

  

  

  

  

o-Дихлорбензол

  

B

  

  

Метилетаноламін

  

C

  

3

2-Метил-6-етиланілін

  

C

  

  

Метилетилкетон

1193

D

  

  

2-Метил-5-етилпіридин

2300

(B)

  

  

Метилформіат

1243

D

  

  

Метилізобутилкетон

1245

D

  

  

Метилметакрилат

1247

D

  

  

альфа-Метилнафталін 

  

A

0,1

0,05

бета-Метилнафталін

  

(A)

0,1

0,05

Метилнафталін

  

A

0,1

0,05

2-Метил-1-пентен

2288

C

  

  

Метилпропілкетон

1249

D

  

  

2-Метилпіридин

2313

B

  

  

4-Метилпіридин

1213

B

  

  

n-Метил-2-піролідон

  

B

  

  

Метилсаліцилат

  

(B)

  

  

альфа-Метилстирол

2303

A

0,1

0,05

Морфолін

2054

D

  

  

Антидетонаційні присадки до моторного палива

1649

A

0,1

0,05

Нафталін (плавлений)

2304

A

0,1

0,05

Нафталінова кислота

  

(A)

0,1 

0,05

Неодеканова кислота

  

(B)

  

  

Нітруюча кислота (суміш сірчаної й азотної кислот)

1796

(C)

  

  

Азотна кислота (менше 70 %)

2031

C

  

  

Азотна кислота (70 % і більше)

2031
2032

C

  

  

Нітрилотриоцтова кислота, розчин трихлористого натрію

  

D

  

  

Нітробензол

1662

B

  

  

Нітроетан

2842

(D)

  

  

Нітрометан

1261

(D)

  

  

o-Нітрофенол (плавлений)

1663

B

  

  

1-або 2-Нітропропан

2608

D

  

  

Суміш нітропропан (60 %) / нітроетан (40 %)

1993

D

  

  

Нітротолуоли

1664

C

  

  

Нонан

1920

(D)

  

  

Нонанова кислота

  

D

  

  

Нонен

  

B

  

  

Ноніловий спирт

  

C

  

  

Ноніофенол

  

A

0,1

0,05

Нонілфенолполі(4-12)-етоксілати

  

B

  

  

9,12-Октадекадієнова кислота (лінольова кислота)

  

D

  

  

9,12,15-Октадекадієнова кислота (лінольова кислота)

  

D

  

  

Октан

1262

(D)

  

  

Октанол (всі ізомери)

  

C

  

  

Октен (всі ізомери)

  

B

  

  

n-Октилацетат

  

(D)

  

  

Октилдецилфталат

  

D

  

  

Олефіни, прямий ланцюг, суміші

  

B

  

  

Олефіни (C6 - C8 суміші)

  

B

  

  

альфа-Олефіни (C6 - C8 суміші)

  

B

  

  

Олеїнова кислота

  

(D)

  

  

Олеум

1831

C

  

  

Оливкова олія

  

D

  

  

Щавлева кислота (10 - 25 %)

  

D

  

  

Пальмоядрова олія

  

D

  

  

Пальмова олія

  

D

  

  

Пальмова олія, метиловий ефір

  

D

  

  

Пальмовий стеарин

  

D

  

  

n-Парафіни (C10 - C20)

  

(D)

  

  

Паральдегід

1264

C

  

  

Пентахлороетан

1669

B

  

  

1,3-Пентадієн

  

C

  

  

Суміш пентаетиленгексамін/
тетраетиленпентамін

  

D

  

  

n-Пентан

1265

C

  

  

1-Пентанол

1105

D

  

  

2-Пентанол

1105

(D)

  

  

3-Пентанол

1105

(D)

  

  

Пентен (всі ізомери)

  

C

  

  

Перхлоретилен

1897

B

  

  

Фенол

2312

B

  

  

1-Фенол-1-ксилілетан

  

C

  

  

Фосфорна кислота

1805

D

  

  

Фосфор, жовтий або білий

2447

A

0,1

0,05

Хлористий фосфорил

1810

D

  

  

Трихлористий фосфор

1809

D

  

  

Фталевий ангідрид

2214

C

  

  

Пінен

2368

A

0,1

0,05

Бутиловий ефір поліалкіленгліколю

  

(D)

  

  

Поліетиленполіаміни

2734
2734

(C)

  

  

Поліметиленполіфенілізоціанат

2206
2207

D

  

  

Поліпропіленгліколі

  

D

  

  

Розчин гідроокису калію

1814

C

  

  

Розчин силікату калію

  

(D)

  

  

n-Пропаноламін

  

C

  

  

бета-Пропіолактон

  

D

  

  

Пропіональдегід

1275

D

  

  

Пропіонова кислота

1848

D

  

  

Пропіоновий ангідрит

2496

C

  

  

Пропіонітрил

2404

C

  

  

n-Пропілацетат

1276

D

  

  

n-Пропіловий спирт

1274

D

  

  

n-Пропіламін

1277

C

  

  

n-Пропілбензол

2364

(C)

  

  

n-Пропілхлорид

1278

B

  

  

Пропілендимер

  

(C)

  

  

Етиловий ефір пропіленгліколю

  

(D)

  

  

Метиловий ефір пропіленгліколю

  

(D)

  

  

Окис пропілену

1280

D

  

  

Тримір пропілену

2057

B

  

  

Піридин

1282

B

  

  

Рапсова олія

  

D

  

  

Рисова олія

  

D

  

  

Смола

  

A

0,1

0,05

Смоляне мило (диспропорційне), розчин

  

B

  

  

Сафлорове масло

  

D

  

  

Кунжутна олія

  

D

  

  

Чотирихлористий кремній

1818

D

  

  

Розчин алюмінату натрію

1819

C

  

  

Розчин борогідриду натрію (15 % або менше) / гідроокис натрію

  

C

  

  

Розчин дихромату натрію (70 % або менше)

  

B

  

  

Розчин бісульфіту натрію

2693

D

  

  

Розчин гідросульфіду натрію (45 % або менше)

2949

B

  

  

Розчин гідросульфід натрію/ сульфід амонію

  

B

  

  

Розчин гідроокису натрію

1824

D

  

  

Розчин гіпохлориту натрію (15 % або менше)

1791

B

  

  

Розчин нітриту натрію

1577

B

  

  

Розчин силікату натрію

  

D

  

  

Розчин сульфіду натрію

1849

B

  

  

Розчин сульфіту натрію

  

(C)

  

  

Соєва олія

  

D

  

  

Спермацетове масло

  

D

  

  

Стирол мономер

2055

B

  

  

Сірчана кислота

1830

C

  

  

Сірчана кислота, відпрацьована

1832

C

  

  

Сірчиста кислота

1833

(C)

  

  

Олія

  

D

  

  

Талова олія, неочищена і дистильована

  

A

0,1

0,05

Жирна кислота талової олії (смоляні кислоти менше 20 %)

  

(C)

  

  

Розчин мила з талової олії (диспропорціонована)

  

B

  

  

Тверді жири

  

D

  

  

Дубильна кислота

  

C

  

  

Тетрахлоретан

1702

B

  

  

Тетраетиленпентамін

2320

D

  

  

Тетрагідрофуран

2056

D

  

  

Тетрагідронафталін

  

C

  

  

1,2,3,5-Тетраметилбензол

  

(C)

  

  

Чотирихлористий титан

1838

D

  

  

Толуол

1294

C

  

  

Толуолдіамін

1709

C

  

  

Толуолдіізоціанат

2078

C

  

  

o-Толуїдин

1708

C

  

  

Трибутилфосфат

  

B

  

  

1,2,4-Трихлорбензол

2321

B

  

  

1,1,1-Трихлоретан

2831

B

  

  

1,1,2-Трихлоретан

  

B

  

  

Трихлоретилен

1710

B

  

  

1,2,3-Трихлорпропан

  

B

  

  

1,1,2-Трихлор-1,2,2-трифтористий етил

  

C

  

  

Трикрезилфосфат (що містить менше 1 % ортоізомеру)

  

A

0,1

0,05

Трикрезилфосфат (що містить 1 % або більше ортоізомеру)

2574*

A

0,1

0,05

____________
* Номер ООН застосовується до трикрезилфосфату, що містить більше 3 % ортоізомеру. 

Триетаноламін

  

D

  

  

Триетиламін

1296

C

  

  

Триетилбензол

  

A

0,1

0,05

Метиловий ефір триетиленгліколю

  

(D)

  

  

Триетилентетрамін

2259

D

  

  

Триетилфосфат

  

D

  

  

Триізопропаноламін

  

D

  

  

Триметилоцтова кислота

  

D

  

  

Триметиламін

  

C

  

  

1,2,3-Триметилбензол

  

(B)

  

  

1,2,4-Триметилбензол

  

B

  

  

1,3,5-Триметилбензол

2325

(B)

  

  

Триметилгексаметилендіамін (2,2,4-або 2,4,4-ізомери)

2327

D

  

  

Триметилгексаметилендіізоціанат (2,2,4-або 2,4,4-ізомери)

2328

B

  

  

Триметилолпропанполієтоксилат

  

D

  

  

2,2,4-Триметил-1,3-пентандіол-1-ізобутират

  

C

  

  

Метиловий ефір трипропіленгліколю

  

(D)

  

  

Триксилілфосфат

  

A

0,1

0,05

Тунгове масло

  

D

  

  

Терпентин

1299

B

  

  

Ундекан

2330

(D)

  

  

1-Ундецен

  

B

  

  

Ундециловий спирт

  

B

  

  

Карбамід, розчин нітрату амонію

  

D

  

  

Карбамід, розчин фосфату амонію

  

D

  

  

Карбамід, розчин амонію (що містить водний розчин аміаку)

  

C

  

  

n-Валеральдегід

2058

D

  

  

Вінілацетат

1301

C

  

  

Вінілетиловий ефір

1302

C

  

  

Хлористий вініліден

1303

B

  

  

Вінілнеодеканоат

  

C

  

  

Вінілтолуол

2618

A

0,1

0,05

Уайт-спірит, низький (15 - 20 %), ароматичний

1300

(B)

  

  

Ксилол

1307

C

  

  

Ксиленол

2261

B

  

  

 

ПЕРЕЛІК ІНШИХ РІДКИХ РЕЧОВИН

Існуючий перелік замінюється наступним:

Речовина

Номер ООН 

Ацетон

1090 

Ацетонітрил

1648 

Спирти, C1, C2, C3 у вигляді окремих спиртів і сумішей

  

Спирти C4

  

Спирти, C13 і вище у вигляді окремих спиртів і сумішей

  

Галун (15 %-ий розчин)

  

трет-Аміловий спирт

1105 

n-Бутиловий спирт

1120 

втор-Бутиловий спирт

1120 

трет-Бутиловий спирт

1120 

Бутилстеарат

  

Розчин бромистого кальцію

  

Суміш цетил/ейкозилметакрилат

  

Лимонний сік

  

Розчин декстрози

  

Дибутилсебацинат

  

Диціклопентадієн

2048 

Діетаноламін

  

Діетиленгліколь

  

Діетиловий ефір діетиленгліколю

  

Бутиловий ефір діетиленгліколю

  

Етиловий ефір діетиленгліколю

  

Розчин пентахлористого натрію діетилентриамінпентаоцтової кислоти

  

Діетиловий ефір

1155 

Діетилкетон

1156 

Дігептилфталат

  

Дігексилфталат

  

Діізооктилфталат

  

Діоктилфталат

  

Діпропіленгліколь

  

Додецилметакрилат

  

Суміш додецил/пентадецилметакрилат

  

Етиловий спирт

1170 

Етиленкарбонат

  

Бутиловий ефір етиленгліколю

2369 

Третинний бутиловий ефір етиленгліколю

  

Етилен-вінілацетат співполімер (емульсія)

  

Гліцерин

  

Розчин гліцинхлористого натрію

  

1-Гептадецен

  

n-Гептан

1206 

1-Гексадецен

  

n-Гексан

1208 

Гексиленгліколь

  

Ізобутиловий спирт

1212 

Ізопропілацетат

1220 

Ізопропиловий спирт

1219 

Напівтвердий жир

  

Латекс (карбоксілований стирен/бутадієн співполімер)

  

Розчин солі (низький COD) лігнінсульфокислоти

  

Розчин хлористого магнію

  

Суспензія гідроокису магнію

  

3-Метоксі-1-бутанол

  

Метилацетат

1231 

Метиловий спирт

1230 

2-Метил-2-гідроксі-3-бутан

  

3-Метил-3-метоксібутанол

  

3-Метил-3-метоксібутилацетат

  

2-Метилпентан*

1208 

Молоко

  

Меляса

  

1-Октадеканол

  

Олефіни (C13 і вище, всі ізомери)

  

Парафін

  

1-Пентадецен

  

Петролейний спирт

  

Розчин хлориду поліалюмінію

  

Полібутен

  

Поліетиленгліколі

  

Диметиловий ефір поліетиленгліколю

  

Метиловий ефір поліпропіленгліколю

  

Полісилоксан

  

1,2-Пропіленгліколь

  

Тетрамер пропілену

2850 

Суспензія натрієвоалюмінієвого силікату

  

Розчин хлорованокислого натрію (50 % або менше)

2428 

Саліцилат натрію

  

Сорбіт

  

Сульфолан*

  

Сіра(плавлена)

2448 

1-Тетрадеканол

  

Тетрадецен

  

Тридеканол

  

Тридецен

  

Триетиленгліколь

  

Бутиловий ефір триетиленгліколю

  

Триізобутилен

2324 

Трипропіленгліколь

  

Розчин карбаміду

  

Розчин карбамідної смоли

  

Розчин рослинних білків (гідролізований)

  

Вино

  

Знак * вказує, що речовина включена до цього переліку в попередньому порядку і що для остаточної оцінки ступеня небезпечності речовини для оточуючого середовища і, особливо, для живих ресурсів необхідні додаткові дані.

 

ЖУРНАЛ ВАНТАЖНИХ ОПЕРАЦІЙ ДЛЯ СУДЕН, ЩО ПЕРЕВОЗЯТЬ ШКІДЛИВІ РІДКІ РЕЧОВИНИ НАЛИВОМ

Існуюче Доповнення IV замінюється наступним:

ФОРМА ЖУРНАЛУ ВАНТАЖНИХ ОПЕРАЦІЙ

ЖУРНАЛ ВАНТАЖНИХ ОПЕРАЦІЙ ДЛЯ СУДЕН, ЩО ПЕРЕВОЗЯТЬ ШКІДЛИВІ РІДКІ РЕЧОВИНИ НАЛИВОМ

Назва судна: 

Реєстровий номер
або позивний сигнал: 

Валова місткість: 

Період з:

до: 

Примітка: Кожне судно, що перевозить наливом шкідливі рідкі речовини, повинно мати Журнал вантажних операцій для реєстрації відповідних вантажних/баластних операцій.

НАЗВА СУДНА: _______________________________________________________________________
РЕЄСТРОВИЙ НОМЕР
АБО ПОЗИВНИЙ СИГНАЛ _____________________________________________________________ 

РОЗМІЩЕННЯ ВАНТАЖНИХ І ВІДСТІЙНИХ ТАНКІВ
(заповнюється на борту судна)

 

ВСТУП

На наступних сторінках наведено повний перелік пунктів вантажних і баластових операцій, які, при необхідності, підлягають реєстрації в Журналі вантажних операцій за принципом від танка до танка відповідно до пункту 2 правила 9 Додатка II до Міжнародної конвенції по запобіганню забруднення із суден 1973 року, зміненої Протоколом до неї 1978 року з поправками. Пункти згруповані в експлуатаційні розділи, кожному з яких присвоєно буквений код.

При внесенні запису до Журналу вантажних операцій дата, експлуатаційний код і номер пункту проставляються у відповідному стовпчику. Необхідні подробиці записуються в хронологічному порядку на порожньому місці.

Кожна закінчена операція візується і датується посадовою особою або посадовими особами, а у відповідних випадках інспектором, уповноваженим компетентною владою держави, на території якої судно робить вивантаження. Кожна заповнена сторінка візується капітаном судна.

Запис в Журналі вантажних операцій потрібен тільки для операцій, пов'язаних з речовинами категорій A, B, C і D.

ПЕРЕЛІК ПУНКТІВ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ РЕЄСТРАЦІЇ

Записи потрібні тільки для операцій, пов'язаних з речовинами категорії A, B, C і D.

A. 

НАВАНТАЖЕННЯ ВАНТАЖУ 

 

1. Місце навантаження. 

 

2. Позначення танка(ів), речовини(вин) і категорії(ій) 

B. 

ВНУТРІСУДНОВЕ ПЕРЕКАЧУВАННЯ ВАНТАЖУ 

 

3. Найменування і категорія вантажу(ів), що перекачується. 

 

4. Позначення танка 

 

.1 із: 

 

.2 в: 

 

5. Чи був(ли) спорожнений(і) танк(и), згаданий(і) в пункті 4.1? 

 

6. Якщо ні, вказати кількість вантажу, що залишилася, у танку(ах). 

C. 

ВИВАНТАЖЕННЯ ВАНТАЖУ 

 

7. Місце вивантаження 

 

8. Позначення розвантаженого танка(ів). 

 

9. Чи був(ли) спорожнений(і) танк(и)? 

 

.1 Якщо так, підтвердити, що процедура спорожнювання і зачищення була проведена відповідно до Посібник по методам і пристроям (тобто крен, штифка і температура при зачищенні). 

 

.2 Якщо ні, вказати кількість вантажу, що залишилася, у танку(ах) 

 

10. Чи вимагає Посібник по методам і пристроям попередньої мийки з наступним скиданням у прийомні спорудження? 

 

11. Вихід з ладу насосної і/або зачисної системи. 

 

.1 Час і характер несправності. 

 

.2 Причини виходу з ладу. 

 

.3 Час, коли система була приведена в робочий стан. 

D. 

ОБОВ'ЯЗКОВА ПОПЕРЕДНЯ МИЙКА ВІДПОВІДНО ДО ПОСІБНИКА ПО МЕТОДАХ І ПРИСТРОЯХ 

 

12. Позначення танка(ів), речовини(вин) і категорії(ій). 

 

13. Метод мийки: 

 

.1 Кількість мийних машинок на танк. 

 

.2 Тривалість мийки / мийних циклів. 

 

.3 Гаряча/холодна мийка. 

 

14. Змивки, отримані в результаті попередньої мийки, перекачані в: 

 

.1 Прийомне спорудження в порту відвантаження (вказати порт) 

 

.2 Інше прийомне спорудження (вказати порт). 

E. 

ОЧИЩЕННЯ ВАНТАЖНИХ ТАНКІВ КРІМ ОБОВ'ЯЗКОВОЇ ПОПЕРЕДНЬОЇ МИЙКИ (ІНШІ ОПЕРАЦІЇ ПО ПОПЕРЕДНІЙ МИЙЦІ, ОСТАТОЧНА МИЙКА, ВЕНТИЛЯЦІЯ І Т. ІН.) 

 

15. Вказати час, позначити танк(и), речовину(и) і категорію(ії) і вказати: 

 

.1 Використаний метод. 

 

.2 Засіб(и), використовуваний(ні) для очищення (вказати засіб(и) і кількість) 

 

.3 Розведення залишків вантажу водою, вказати, яку кількість води використана (тільки для речовин категорії D) 

 

.4 Використовуваний метод вентиляції (вказати кількість вентиляторів, тривалість вентиляції). 

 

16. Промивні води перекочені 

 

.1 В морі. 

 

.2 В прийомне спорудження (вказати порт). 

 

.3 В збірний відстійний танк (вказати танк). 

F. 

СКИДАННЯ В МОРЕ ПРОМИВНИХ ВОД З ТАНКІВ 

 

17. Позначити танк(и) 

 

.1 Чи були промивні води скинуті під час очищення танка(ів); якщо так, то з якою інтенсивністю? 

 

.2 Чи була(и) промивна(і) вода(и) скинута(і) зі збірного відстійного танка, якщо так, вказати кількість і інтенсивність скидання. 

 

18. Час початку і закінчення викачування. 

 

19. Швидкість судна під час скидання. 

G. 

ПРИЙОМ БАЛАСТУ ДО ВАНТАЖНИХ ТАНКІВ 

 

20. Позначення танка(ів), заповненого(их) баластом. 

 

21. Час початку прийому баласту. 

H. 

СКИДАННЯ БАЛАСТОВОЇ ВОДИ З ВАНТАЖНИХ ТАНКІВ 

 

22. Позначення танка(ів). 

 

23. Скидання баласту: 

 

.1 В морі 

 

.2 В прийомні спорудження (вказати порт) 

 

24. Час початку і закінчення скидання баласту. 

 

25. Швидкість судна під час скидання. 

I. 

АВАРІЙНЕ АБО ІНШЕ ВИНЯТКОВЕ СКИДАННЯ 

 

26. Час події. 

 

27. Приблизна кількість і категорія(ії) речовини(вин). 

 

28. Обставини скидання або витоки і загальні зауваження. 

J. 

КОНТРОЛЬ З БОКУ УПОВНОВАЖЕНИХ ІНСПЕКТОРІВ 

 

29. Позначити порт. 

 

30. Позначити танк(и), речовину(и), категорію(ії), скинуті на берег. 

 

31. Чи був(ли) спорожнений(і) танк(и), насос(и) і система(и) трубопроводів? 

 

32. Чи була проведена попередня мийка відповідно до Посібника по методах і пристроях? 

 

33. Чи були промивні води, отримані в результаті попередньої мийки, скинуті на берег і чи спорожнений танк? 

 

34. Чи було надане звільнення від обов'язкової попередньої мийки? 

 

35. Причини надання звільнення. 

 

36. Прізвище і підпис уповноваженого інспектора. 

 

37. Організація, компанія, урядовий заклад, у яких працює інспектор. 

K. 

ДОДАТКОВІ ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ МЕТОДИ І ЗАУВАЖЕННЯ 

НАЗВА СУДНА: _______________________________________________________________________ 

РЕГІСТРОВИЙ НОМЕР
АБО ПОЗИВНИЙ СИГНАЛ: _____________________________________________________________ 

ВАНТАЖНІ/БАЛАСТНІ ОПЕРАЦІЇ 

Дата 

Код (літера) 

Пункт (номер) 

Запис операції / підпис особи, відповідальної за операцію/прізвище і підпис уповноваженого інспектора 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Підпис капітана _________________________ 

 

ФОРМА СВІДОЦТВА

Існуюча форма Свідоцтва замінюється наступною:

"МІЖНАРОДНЕ СВІДОЦТВО ПРО ЗАПОБІГАННЯ ЗАБРУДНЕННЮ ПРИ ПЕРЕВЕЗЕННІ ШКІДЛИВИХ РІДКИХ РЕЧОВИН НАЛИВОМ

Видано у відповідності з положеннями Міжнародної конвенції по запобіганню забрудненню з суден 1973 року, зміненої Протоколом до неї 1978 року з поправками (що надалі іменується "Конвенція" по умовчанню уряду

______________________________________________________________________________________
                                                              (повна офіційна назва країни)
______________________________________________________________________________________
     (повна офіційна назва компетентної особи або організації, уповноважених у відповідності з положеннями Конвенції) 

Назва судна 

Регістровий номер
або позивний сигнал 

Порт приписки 

Валова місткість 

  

  

  

  

ЦИМ ЗАСВІДЧУЄТЬСЯ, ЩО:

1 Судно оглянуте відповідно до положень правила 10 Додатка II до Конвенції.

2 Оглядом встановлено, що конструкція, устаткування, системи, арматура, пристрої і матеріали судна і їхній стан є у всіх відносинах задовільними і що судно задовольняє застосовні до нього вимоги Додатку II до Конвенції.

3 Оглядом встановлено, що на судні мається посібник у відповідності зі Стандартами на методи і пристрої відповідно до вимог правил 5, 5A і 8 Додатку II до Конвенції і що пристрої й устаткування судна, приписані керівництвом, у всіх відносинах задовольняють і відповідають застосовним вимогам згаданих стандартів.

4 Судно може перевозити наливом наступні шкідливі рідкі речовини за умови дотримання усіх відповідних експлуатаційних положень Додатка II до Конвенції.

Шкідливі рідкі речовини

Умови перевезення (номери танків і т. д.)

  

  

* Продовження на додаткових підписаних і датованих аркушах

____________
* Непотрібне закреслити.

  Це свідоцтво дійсне до ________________________________ за умови проведення оглядів у відповідності з правилом 10 Додатку II до Конвенції.

       Видане в ________________________________________________________________________
                                                                            (місце видачі свідоцтва) 

       ____________ 19__                   ___________________________________________________
                 (дата видачі)                                      (підпис необхідним чином уповноваженої особи, що видала свідоцтво)" 

(печатка або штамп організації) 

ПРОВЕДЕННЯ ЩОРІЧНИХ І ПРОМІЖНИХ ОГЛЯДІВ

ЦИМ ЗАСВІДЧУЄТЬСЯ, що при проведенні огляду, що вимагається правилом 10 Додатку II до Конвенції встановлено, що судно задовольняє відповідні положення Конвенції:

Щорічний огляд: 

Підписано: ________________________________________
                          (підпис належним чином уповноваженої особи)
Місце ____________________________________________
Дата _____________________________________________
                                   (печатка або штамп організації) 

Щорічний*/проміжний* огляд: 

Підписано: ________________________________________
                          (підпис належним чином уповноваженої особи)
Місце ____________________________________________
Дата _____________________________________________
                                   (печатка або штамп організації) 

Щорічний*/проміжний* огляд: 

Підписано: ________________________________________
                          (підпис належним чином уповноваженої особи)
Місце ____________________________________________
Дата _____________________________________________
                                   (печатка або штамп організації) 

Щорічний огляд: 

Підписано: ________________________________________
                          (підпис належним чином уповноваженої особи)
Місце ____________________________________________
Дата _____________________________________________
                                   (печатка або штамп організації) 

____________
* Непотрібне закреслити. 

  

 

ПОПРАВКИ 1985 РОКУ ДО ДОДАТКА ДО ПРОТОКОЛУ 1978 РОКУ ДО МІЖНАРОДНОЇ КОНВЕНЦІЇ ПО ЗАПОБІГАННЮ ЗАБРУДНЕННЮ З СУДЕН 1973 РОКУ
(ЩО ВІДНОСЯТЬСЯ ДО ДОДАТКА І ДО МІЖНАРОДНОЇ КОНВЕНЦІЇ ПО ЗАПОБІГАННЮ ЗАБРУДНЕННЮ З СУДЕН 1973 РОКУ, ЗМІНЕНОЇ ПРОТОКОЛОМ ДО НЕЇ 1978 РОКУ)
(ПРИЙНЯТІ РЕЗОЛЮЦІЄЮ КЗМС 21 (22) 5 ГРУДНЯ 1985 РОКУ)

ПРОТОКОЛ I
ПОЛОЖЕННЯ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО ІНЦИДЕНТИ, ЩО СПРИЧИНИЛИ СКИДИ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН

(відповідно до статті 8 Конвенції)

Існуючий текст Протоколу I замінюється таким:

"Стаття I
Обов'язок давати повідомлення

1 Капітан або інша особа, що несе відповідальність за будь-яке судно, втягнуте в будь-який інцидент, про який згадується в статті II цього Протоколу, повідомляє про такий інцидент без затримки в якомога повному обсязі відповідно до положень цього Протоколу.

2 У випадку, коли згадане в пункті 1 цієї статті судно покинуте або повідомлення з судна є неповним або його не можна одержати, судновласник, фрахтувальник, керуючий, оператор судна або їхні агенти повинні в якомога більш повному обсязі взяти на себе обов'язки, покладені на капітана положеннями цього Протоколу.

Стаття II
Випадки, у яких даються повідомлення

1 Повідомлення дається в будь-якому випадку, коли інцидент тягне за собою:

a) скидання або можливе скидання нафти або шкідливих рідких речовин, що перевозяться наливом, у результаті пошкодження судна або його устаткування або з метою забезпечення безпеки судна або порятунку людського життя на морі; або

b) скидання або можливе скидання шкідливих речовин в упаковці, включаючи речовини у вантажних контейнерах, знімних танках автомобільних і залізничних транспортних засобах і морських баржах; або

c) здійснюване в ході експлуатації судна скидання нафти або шкідливих рідких речовин, кількість або швидкість моментального скидання яких перевищують дозволені відповідно до цієї Конвенції межі.

2 Для цілей цього Протоколу:

a) "Нафта", згадана в підпункті 1a цієї статті, означає нафту, визначення якої дано в пункті 1 правила 1 Додатка I до Конвенції.

b) "Шкідливі рідкі речовини", згадані в підпункті 1a цієї статті, означають шкідливі рідкі речовини, визначення яких дано в пункті 6 правила 1 Додатка II до Конвенції.

c) "Шкідливі речовини в упаковці", згадані в підпункті 1b цієї статті, означають речовини, що визначені як забруднювачі моря в Міжнародному кодексі морського перевезення небезпечних вантажів (МКМПНВ).

Стаття III
Зміст повідомлення

Повідомлення в будь-якому випадку включають:

a) дані, що ідентифікують судна;

b) час, тип і місце інциденту;

c) кількість і тип шкідливої речовини, втягнутої в інцидент;

d) заходи щодо надання допомоги і рятування.

Стаття IV
Додаткове повідомлення

Особа, зобов'язана відповідно до положень цього Протоколу давати повідомлення, повинна, коли це можливо:

a) доповнити початкове повідомлення, якщо необхідно, і подати відомості про наступні події; і

b) у якомога більш повному обсязі задовольнити прохання порушених держав про надання додаткових відомостей.

Стаття V
Процедура передавання повідомлень

1 Повідомлення передаються найближчій прибережній державі за допомогою найбільш швидких і доступних засобів зв'язку з максимально можливою терміновістю.

2 З метою виконання положень цього Протоколу Сторони цієї Конвенції видають або доручають видання правил або інструкцій по процедурі, якої слід дотримуватись при передаванні повідомлень про інциденти, що спричинили скид шкідливих речовин, на основі керівництва, розробленого Організацією".

 

ПОПРАВКИ 1987 РОКУ ДО ДОДАТКА ДО ПРОТОКОЛУ 1978 РОКУ ДО МІЖНАРОДНОЇ КОНВЕНЦІЇ ПО ЗАПОБІГАННЮ ЗАБРУДНЕННЮ З СУДЕН 1973 РОКУ
(ПРИЙНЯТІ РЕЗОЛЮЦІЄЮ МЕРС 29 (25) 1 ГРУДНЯ 1987 РОКУ)

ПРАВИЛА ЗАПОБІГАННЯ ЗАБРУДНЕННЮ НАФТОЮ

Правило 10
Методи запобігання забрудненню нафтою з суден при плаванні в особливих районах

Існуючий текст пункту 1 замінюється наступним:

"1) Для цілей цього Додатка особливими районами є район Середземного моря, район Балтійського моря, район Чорного моря, район Червоного моря, "Район заток" та район Аденської затоки, які визначені таким чином:

a) район Середземного моря означає власне Середземне море із затоками та морями, що в ньому знаходяться, обмежене з боку Чорного моря паралеллю 41° північної широти, а на заході - меридіаном 5°36' західної довготи, що пересікає Гібралтарську протоку;

b) район Балтійського моря означає власне Балтійське море з Ботнічною і Фінською затоками та з проходом в Балтійське море, обмежене паралеллю 57°44,8' північної широти біля мису Скаген у протоці Скагеррак;

c) район Чорного моря означає власне Чорне море, обмежене з боку Середземного моря паралеллю 41° північної широти;

d) район Червоного моря означає власне Червоне море з Суецькою та Акабською затоками, обмежене з півдня прямою лінією, що проходить між Рас-сі-Ан (12°28,5' північної широти, 43°19,6' східної довготи) і Хусн-Мурад (12°40,4' північної широти, 43°20,2' східної довготи);

e) "Район заток" означає морський район, розташований на північний захід від прямої лінії, яка проходить між Рас-ель-Хадд (22°30' північної широти, 59°48' східної довготи) і Рас-ель-Фасте (25°04' північної широти, 61°25' східної довготи);

f) Аденська затока означає частину Аденської затоки між Червоним морем та Аравійським морем, обмежену із заходу прямою лінією, яка проходить між Рас-сі-Ан (12°28,5' північної широти, 43°19,6' східної довготи) і Хусн-Мурад (12°40,4' північної широти, 43°30,2' східної довготи), та зі сходу прямою лінією, яка проходить між Рас-Асір (11°50' північної широти, 51°16,9' східної довготи) і Рас-Фартак (15°35' північної широти, 52°13,8' східної довготи)".

Вступна частина пункту 7b замінюється наступним:

lb) район Червоного моря, "Район заток" і район Аденської затоки:".

 

ПОПРАВКИ 1989 РОКУ ДО ДОДАТКА ДО ПРОТОКОЛУ 1978 РОКУ ДО МІЖНАРОДНОЇ КОНВЕНЦІЇ ПО ЗАПОБІГАННЮ ЗАБРУДНЕННЮ З СУДЕН 1973 РОКУ
(ПРИЙНЯТІ РЕЗОЛЮЦІЄЮ МЕРС 36 (28) 17 ЖОВТНЯ 1989 РОКУ)

Текст поправок до правил додатку V до МАРПОЛ 73/78

(Правило 5 - Видалення сміття в межах особливих районів - "Призначення Північного моря як особливого району" та Правило 6 - Винятки)

Правило 5 - Видалення сміття в межах особливих районів

Вставне речення змінено таким чином:

"1. Для цілей цього Додатка особливими районами є район Середземного моря, район Балтійського моря, район Чорного моря, район Червоного моря, "Район заток" та район Північного моря, визначення яким наводиться нижче:"

Додано наступний новий підпункт f:

"f) Район Північного моря означає власне Північне море з морями, які в ньому знаходяться, обмежене:

Правило 6 - Винятки

Пункт c) змінений таким чином:

"c) до аварійної втрати синтетичних риболовних сіток, за умови, що були вжиті всі необхідні попереджувальні заходи для запобігання такої втрати".

 

ПОПРАВКИ 1990 РОКУ ДО ДОДАТКА ДО ПРОТОКОЛУ 1978 РОКУ ДО МІЖНАРОДНОЇ КОНВЕНЦІЇ ПО ЗАПОБІГАННЮ ЗАБРУДНЕННЮ З СУДЕН 1973 РОКУ
(ПРИЙНЯТІ РЕЗОЛЮЦІЄЮ МЕРС. 42 (30) 16 ЛИСТОПАДА 1990 РОКУ)

ПРАВИЛА ЗАПОБІГАННЯ ЗАБРУДНЕННЮ НАФТОЮ

Правило 10 змінено таким чином:

Правило 10
Методи запобігання забрудненню нафтою з суден при плаванні в особливих районах

(1) Для цілей цього Додатка особливими районами є район Середземного моря, район Балтійського моря, район Чорного моря, район Червоного моря, "Район заток", Аденська затока та район Антарктики, визначення яким наводиться нижче:

(a) - (f) - Без зміни.

(g) "Район Антарктики означає морський район, розташований на південь від 60° південної широти".

З врахуванням положень Правила 11 цього Додатка:

(a) В особливому районі забороняється будь-яке скидання в море нафти чи суміші, що містить нафту, з будь-якого нафтового танкера чи будь-якого судна валовою місткістю 400 рег. т та більше, яке не є нафтовим танкером. Щодо району Антарктики забороняється будь-яке скидання в море нафти чи суміші, що містить нафту, з будь-якого судна.

(b) За винятком того, як це передбачено щодо району Антарктики згідно з пунктом 2(a) цього Правила, в особливому районі забороняється будь-яке скидання в море нафти чи суміші, що містить нафту, з судна валовою місткістю менше 400 рег. т., яке не є нафтовим танкером, за винятком випадків, коли вміст нафти у стоці без його розбавлення не перевищує 15 мільйонних часток або коли дотримуються одночасно наступні умови:

(2) (b) (i), (ii), (iii) - Без зміни.

(3) - (7) - Без зміни.

(8) Незважаючи на пункт (7) цього Правила, до району Антарктики застосовуються наступні правила:

(a) Уряд кожної Сторони Конвенції, з портів якої судна відбувають у рейс в район Антарктики чи в порти якої судна прибувають з району Антарктики, зобов'язується забезпечити, щоб, як тільки це буде практично можливим, були передбачені відповідні споруди для приймання осадків, брудного баласту, промивальної води з танків, а також інших залишків, що містять нафту та сумішей з усіх суден, які не викликають надмірного простою і відповідають потребам суден, які ними користуються.

(b) Уряд кожної Сторони Конвенції забезпечує, щоб усі судна, які мають право плавання під її прапором, перед входом в район Антарктики, мали на борту танк або танки достатньої місткості для зберігання усіх осадків, брудного баласту, промивальної води з танків, а також інших залишків та сумішей, що містять нафту, при плаванні у цьому районі та мали домовленості про скидання таких залишків, що містять нафту, у приймальну споруду після виходу з такого району.

ПОПРАВКИ ДО ДОДАТКА ДО ПРОТОКОЛУ 1978 РОКУ ДО МІЖНАРОДНОЇ КОНВЕНЦІЇ ПО ЗАПОБІГАННЮ ЗАБРУДНЕННЮ З СУДЕН 1973 РОКУ

ПРАВИЛА ЗАПОБІГАННЯ ЗАБРУДНЕННЮ СМІТТЯМ З СУДЕН

Правило 5 змінено таким чином:

Правило 5
Видалення сміття в межах особливих районів

(1) Для цілей цього Додатка особливими районами є район Середземного моря, район Балтійського моря, район Чорного моря, район Червоного моря, "Район заток", район Північного моря та район Антарктики, визначення яким наводиться нижче:

(a) - (f) Без зміни.

(g) Район Антарктики означає морський район, розташований на південь від 60° південної широти.

(2) - (4) - Без зміни.

(5) Незважаючи на пункт (4) цього Правила, до району Антарктики застосовуються такі правила:

(a) Уряд кожної Сторони Конвенції, з портів якої судна відбувають у рейс в район Антарктики чи в порти якої судна прибувають з району Антарктики, зобов'язується забезпечити, щоб, як тільки це буде практично можливим, були передбачені відповідні споруди для приймання всього сміття з усіх суден, які не викликають надмірного простою та відповідають потребам суден, які ними користуються.

(b) Уряд кожної Сторони Конвенції забезпечує, щоб усі судна, які мають право плавання під її прапором, перед входом в район Антарктики, мали на борту достатні місткості для зберігання всього сміття при плаванні у цьому районі та мали домовленості про скидання такого сміття у приймальну споруду після виходу з цього району.

 

ПОПРАВКИ 1990 РОКУ ДО ДОДАТКУ
ДО ПРОТОКОЛУ 1978 РОКУ ДО МІЖНАРОДНОЇ КОНВЕНЦІЇ ПО ЗАПОБІГАННЮ ЗАБРУДНЕННЮ З СУДЕН 1973 РОКУ

(ДОДАТКИ I І II ДО КОНВЕНЦІЇ МАРПОЛ 73/78)

(ПРИЙНЯТІ РЕЗОЛЮЦІЄЮ МЕРС. 39 (29) 16 БЕРЕЗНЯ 1990 РОКУ)

1 МАРПОЛ 73/78, ДОДАТОК I

Правило 1
Визначення

Додається нове визначення наступного змісту:

"(31) "Щорічна дата" означає день і місяць кожного року, що будуть відповідати даті закінчення терміну дії Міжнародного свідоцтва про запобігання забрудненню нафтою".

Правило 4
Огляди і перевірки

Існуючий заголовок замінюється таким:

"Огляди"

Існуючий текст замінюється таким:

"(1) Кожен нафтовий танкер валовою місткістю 150 рег. т і більше і кожне інше судно валовою місткістю 400 рег. т і більше підлягають наведеним нижче оглядам:

(a) початковому огляду перед введенням судна в експлуатацію або перед первинною видачею Свідоцтва, яке вимагається правилом 5 цього Додатка, що включає повний огляд конструкції, устаткування, систем, пристроїв, пристосувань і матеріалів в обсязі вимог, що ставляться до судна цим Додатком. Цей огляд проводиться, щоб переконатися, що конструкція, устаткування, системи, пристрої, пристосування і матеріали повністю відповідають вимогам, що до них ставляться, цього Додатка;

(b) огляду для поновлення Свідоцтва через деякий час, встановлений Адміністрацією, але не більше п'яти років, за винятком тих випадків, коли застосовні вимоги пунктів (2), (5), (6) або (7) правила 8 цього Додатка. Огляд для поновлення Свідоцтва проводиться, щоб переконатися, що конструкція, устаткування, системи, пристрої, пристосування і матеріали повністю відповідають вимогам, що до них ставляться, цього Додатка;

(c) проміжному огляду в межах трьох місяців до або після другої щорічної дати або в межах трьох місяців до або після третьої щорічної дати Свідоцтва, що проводиться замість одного з щорічних оглядів, зазначених у пункті (1) (d) цього правила. Проміжний огляд проводиться, щоб переконатися, що устаткування і зв'язані з ним насоси і системи трубопроводів, включаючи систему автоматичного заміру, реєстрації і керування скиданням нафти, системи миття сирою нафтою, устаткування для нафтоводяної сепарації і систему фільтрації нафти, повністю задовольняють застосовувані до них вимоги цього Додатка і знаходяться в хорошому робочому стані. Про такі проміжні огляди робиться запис у Свідоцтві, виданому відповідно до правила 5 або 6 цього Додатка;

(d) щорічному огляду в межах трьох місяців до або після кожної щорічної дати Свідоцтва, включаючи загальну перевірку конструкції, устаткування, систем, пристроїв, пристосувань і матеріалів, згадану в пункті (1) (a) цього правила, щоб переконатися, що вони утримуються відповідно до пункту (4) цього правила і продовжують відповідати умовам експлуатації, для яких судно призначене. Про такі щорічні огляди робиться запис у Свідоцтві, виданому відповідно до правила 5 або 6 цього Додатка;

(e) додатковому загальному або частковому огляду, залежно від обставин, що повинен проводитися після ремонту в результаті обстежень, установлених у пункті (4) цього правила, або щоразу, коли проводиться який-небудь серйозний ремонт або заміна. Огляд проводиться, щоб переконатися, що необхідний ремонт або заміна були проведені якісно, що матеріал і виконання такого ремонту або заміни у всіх відношеннях задовільні і що судно у всіх відношеннях відповідає вимогам цього Додатка.

(2) Адміністрація вживає належних заходів для забезпечення виконання на судах, до яких не застосовуються положення пункту (1) цього правила, тих положень цього Додатка, що до них застосовні.

(3) (a) Огляди суден на виконання положень цього Додатка здійснюються посадовими особами Адміністрації. Однак Адміністрація може доручити проведення оглядів призначеним для цієї мети інспекторам або визнаним нею організаціям.

(b) Адміністрація, що призначає інспекторів або визнає організації для проведення оглядів, як це передбачено в підпункті (a) цього пункту, уповноважує будь-якого призначеного інспектора або визнану організацію, як мінімум:

Адміністрація повідомляє Організацію про конкретні обов'язки і умови повноважень, що надаються призначеним інспекторам або визнаним організаціям, для розсилання Сторонам цього Протоколу з метою інформування їхніх посадових осіб.

(c) Якщо призначений інспектор або визнана організація встановлює, що стан судна або його устаткування істотно не відповідає даним Свідоцтва або що їх стан такий, що судно не придатне для виходу в море, не становлячи надмірної загрози морському середовищу, то такий інспектор або така організація негайно забезпечує вживання заходів щодо усунення недоліків і належним чином повідомляє про це Адміністрацію. Якщо заходи щодо усунення недоліків не виконуються, то Свідоцтво вилучається й Адміністрація негайно повідомляється про це. Якщо ж судно знаходиться в порту іншої Сторони, то про це негайно повідомляються також відповідні влади держави порту. Якщо посадова особа Адміністрації, призначений інспектор або визнана організація повідомили відповідні влади держави порту, то уряд зацікавленої держави порту надає такій посадовій особі, інспектору або організації будь-яку необхідну допомогу у виконанні їхніх обов'язків відповідно до цього правила. Коли це застосовно, уряд зацікавленої держави порту вживає заходів, що забезпечують, щоб судно не вийшло в плавання доти, доки воно не зможе вийти в море або залишити порт для проходження на найближчу підходящу судноремонтну верф, не становлячи надмірної загрози морському середовищу.

(d) У кожному випадку зацікавлена Адміністрація повністю гарантує повноту і ретельність огляду і забезпечує вживання необхідних заходів для виконання цього зобов'язання.

(4) (a) Стан судна та його устаткування повинні підтримуватися відповідно до положень цієї Конвенції для забезпечення того, щоб судно залишалося у всіх відношеннях підготовленим до виходу в море, не становлячи надмірної загрози морському середовищу.

(b) Після проведення будь-якого огляду судна відповідно до пункту (1) існуючого правила без санкції Адміністрації не допускається робити ніяких змін у конструкції, устаткуванні, системах, пристроях, пристосуваннях або матеріалах, які були оглянуті, за винятком прямої їхньої заміни.

(c) Щораз, коли із судном трапляється аварія або на ньому виявляється несправність, що істотно впливає на цілісність судна або на експлуатаційну придатність його устаткування, на яке поширюється цей Додаток, капітан або власник судна при першій же нагоді повідомляє про це відповідальним за видачу відповідного Свідоцтва Адміністрації, визнаній організації або призначеному інспектору, що доручають провести обстеження, щоб визначити, є чи необхідним огляд відповідно до пункту (1) існуючого правила. Якщо судно знаходиться в порту іншої Сторони, то капітан або власник судна також негайно повідомляє про це відповідній владі держави порту, а призначений інспектор або визнана організація повинні переконатися, що таке повідомлення зроблене".

Правило 5
Видача Свідоцтва

Існуючий заголовок замінюється наступним:

"Видача або підтвердження Свідоцтва"

Існуючий текст замінюється наступним:

"(1) Міжнародне Свідоцтво про запобігання забруднення нафтою видається кожному нафтовому танкеру валовою місткістю 150 рег. т і більше та будь-якому іншому судну валовою місткістю 400 рег. т і більше, що здійснює рейси в порти або до віддалених від берега терміналів, що знаходяться під юрисдикцією інших Сторін Конвенції, після початкового огляду або огляду для поновлення Свідоцтва відповідно до положень правила 4 цього Додатка.

(2) Таке Свідоцтво видається або підтверджується Адміністрацією чи особою або організацією, належним чином нею уповноваженими. У кожному випадку Адміністрація несе повну відповідальність за Свідоцтво.

(3) Незалежно від будь-яких інших положень поправок до цього Додатка, схвалених Комітетом по захисту морського середовища (МЕРС) резолюцією МЕРС.39 (29), будь-яке Міжнародне Свідоцтво про запобігання забруднення нафтою, що діє, коли ці поправки набудуть чинності, залишається дійсним до закінчення терміну його дії відповідно до умов цього Додатка до набуття чинності поправок".

Правило 6
Видача Свідоцтва іншим урядом

Існуючий заголовок замінюється наступним:

"Видача і підтвердження Свідоцтва іншим урядом"

Існуючий текст замінюється наступним:

"(1) Уряд Сторони Конвенції може на прохання Адміністрації прийняти до огляду судно і, переконавшись, що на судні виконані всі положення цього Додатка, може видати або уповноважити видати судну Міжнародне Свідоцтво про запобігання забруднення нафтою, а у відповідних випадках може підтвердити або уповноважити підтвердити це Свідоцтво на судно відповідно до цього Додатка.

(2) Копія Свідоцтва і копія акта про огляд передаються якомога швидше Адміністрації, на прохання якої проводиться огляд.

(3) Видане таким чином Свідоцтво повинне містити запис про те, що воно видане на прохання Адміністрації, має таку ж силу й отримує таке ж визнання, як і Свідоцтво, видане відповідно до правила 5 цього Додатка.

(4) Міжнародне Свідоцтво про запобігання забруднення нафтою не видається судну, якому дано право плавання під прапором держави, що не є Стороною Конвенції".

Правило 7
Форма Свідоцтва

Існуючий текст замінюється наступним:

"Міжнародне Свідоцтво про запобігання забруднення нафтою складається за формою, що відповідає зразку, наведеному в доповненні II до цього Додатка. Якщо використовувана мова не є англійською або французькою, то текст Свідоцтва має містити переклад на одну з цих мов".

Правило 8
Термін дії Свідоцтва

Існуючий заголовок замінюється наступним:

"Термін дії і дійсність Свідоцтва"

Існуючий текст замінюється наступним:

"(1) Міжнародне Свідоцтво про запобігання забруднення нафтою видається на термін, встановлений Адміністрацією, але не більше п'яти років.

(2) (a) Незалежно від вимог пункту (1) цього правила, коли огляд для поновлення Свідоцтва закінчено в межах трьох місяців до дати закінчення терміну дії існуючого Свідоцтва, нове Свідоцтво дійсне з дати закінчення огляду для поновлення Свідоцтва до дати, що не перевищує п'яти років з дати закінчення терміну дії існуючого Свідоцтва.

(b) Коли огляд для поновлення Свідоцтва закінчено після дати закінчення терміну дії існуючого Свідоцтва, нове Свідоцтва дійсне з дати закінчення огляду для поновлення Свідоцтва до дати, що не перевищує п'яти років з дати закінчення терміну дії існуючого Свідоцтва.

(c) Коли огляд для поновлення Свідоцтва закінчено більш ніж за три місяці до дати закінчення терміну дії існуючого Свідоцтва, нове Свідоцтва дійсне з дати закінчення огляду для поновлення Свідоцтва до дати, що не перевищує п'яти років з дати закінчення огляду для поновлення Свідоцтва.

(3) Якщо Свідоцтво видається на термін менше п'яти років, Адміністрація може продовжити дію Свідоцтва з дати закінчення терміну дії до максимального терміну, встановленого в пункті (1) існуючого правила, за умови, що проведено відповідні огляди, згадані в пунктах (1) (c) і (1) (d) правила 4 цього Додатка, застосовувані, коли Свідоцтво видається на п'ятирічний період.

(4) Якщо огляд для поновлення Свідоцтва було закінчено, а нове Свідоцтво не може бути видане або передане на судно до дати закінчення терміну дії існуючого Свідоцтва, то особа або організація, уповноважені Адміністрацією, можуть підтвердити існуюче Свідоцтво, і таке Свідоцтво повинно визнаватися дійсним на подальший термін, що не повинен перевищувати п'яти місяців з дати закінчення зазначеного в ньому терміну дії.

(5) Якщо на момент закінчення терміну дії Свідоцтва судно не знаходиться в порту, у якому воно має бути оглянуте, Адміністрація може продовжити термін дії Свідоцтва, але таке продовження надається тільки для того, щоб дати можливість судну закінчити свій рейс у порту, в якому воно має бути оглянуте, і тільки в тих випадках, коли таке продовження буде необхідним і доцільним. Ніяке Свідоцтво не повинне продовжуватися на термін, що перевищує три місяці, і судно, якому надається таке продовження, не має права після прибуття в порт, у якому воно має бути оглянуте, залишити цей порт з огляду на це продовження без нового Свідоцтва. Коли закінчено огляд для поновлення Свідоцтва, нове Свідоцтво дійсне до дати, що не перевищує п'яти років з дати закінчення терміну дії існуючого Свідоцтва, установленої до надання продовження.

(6) Свідоцтво, видане судну, що здійснює короткі рейси, яке не було продовжено відповідно до вищезгаданих положень існуючого правила, може бути продовжено Адміністрацією на пільговий термін до одного місяця з дати закінчення зазначеного в ньому терміну дії. Коли проведено огляд для поновлення Свідоцтва, нове Свідоцтва дійсне до дати, що не перевищує п'яти років з дати закінчення терміну дії існуючого Свідоцтва, установленої до надання продовження.

(7) В особливих випадках, визначених Адміністрацією, нове Свідоцтво може не видаватися з дати закінчення терміну дії існуючого Свідоцтва, як вимагається пунктами (2) (b), (5) або (6) цього правила. У цих особливих випадках нове Свідоцтво дійсне до дати, що не перевищує п'яти років з дати закінчення огляду для поновлення Свідоцтва.

(8) Якщо щорічний або проміжний огляд закінчений до терміну, встановленого в правилі 4 цього Додатка, то:

(a) щорічна дата, зазначена у Свідоцтві, повинна бути змінена внесенням запису на дату, що повинна бути не пізніше трьох місяців після дати, на яку було закінчено огляд;

(b) наступний щорічний або проміжний огляд, що вимагається правилом 4 цього Додатка, повинен бути закінчений в періоди, установлені цим правилом, використовуючи нову щорічну дату;

(c) дата закінчення терміну дії може залишатися без зміни за умови, що один або більше щорічних або проміжних оглядів, залежно від випадку, проводяться так, щоб не перевищувались максимальні періоди між оглядами, установленими правилом 4 цього Додатка.

(9) Свідоцтво, видане на підставі правила 5 або 6 цього Додатка, втрачає чинність в кожному з таких випадків:

(a) якщо відповідні огляди не закінчені в терміни, зазначені в пункті (1) правила 4 цього Додатка;

(b) якщо Свідоцтво не підтверджене відповідно до пунктів (1) (c) або (1) (d) правила 4 цього Додатка;

(c) при передачі судна під прапор іншої держави. Нове Свідоцтво видається тільки тоді, коли уряд, який видає нове Свідоцтво, повністю задоволений тим, що судно відповідає вимогам пунктів (4) (a) і (4) (b) правила 4 цього Додатка. У випадку передачі судна між Договірними урядами, якщо в межах трьох місяців після передачі буде зроблено запит, уряд держави, під прапором якої це судно раніше мало право плавати, у можливо короткий термін передає Адміністрації копії Свідоцтва, що було на судні до його передачі, і, якщо є, - копії відповідних актів про огляд".

ФОРМА СВІДОЦТВА

Існуюча форма Свідоцтва замінюється наступною:

"МІЖНАРОДНЕ СВІДОЦТВО ПРО ЗАПОБІГАННЯ ЗАБРУДНЕННЮ НАФТОЮ

      (Примітка. До цього Свідоцтва повинна додаватися відомість конструкції та устаткування)

      Видано відповідно до положень Міжнародної конвенції по запобіганню забруднення з суден 1973 року, зміненої Протоколом 1978 року до неї, з поправками, внесеними резолюцією МЕРС.39 (29) (іменованої далі "Конвенція"), за уповноваженням уряду:
______________________________________________________________________________________
                                                                    (повна офіційна назва країни)
______________________________________________________________________________________
   (повне офіційне найменування компетентної особи або організації, уповноважених відповідно до положень Конвенції) 

      Відомості про судно1/

      Назва судна _______________________________________________________________________ 

      Реєстровий номер або позивний сигнал _______________________________________________ 

      Порт приписки ____________________________________________________________________ 

      Валова місткість ___________________________________________________________________ 

      Дедвейт судна (метричні тонни)2/ ____________________________________________________

      Номер ИМО3/ _____________________________________________________________________

      Тип судна 4/: ______________________________________________________________________

      Нафтовий танкер 

      Судно, що не є нафтовим танкером, з вантажними танками, що підпадають під дію пункту (2) правила 2 Додатка I до Конвенції.

      Судно, що не є жодним з перелічених вище. 

      ЦИМ ЗАСВІДЧУЄТЬСЯ: 

      1 що судно оглянуте відповідно до правила 4 Додатка I Конвенції; 

      2 що оглядом встановлено, що стан конструкції, устаткування, систем, пристроїв, пристосувань і матеріалів судна у всіх відношеннях задовільний і що судно відповідає застосовним вимогам Додатка I до Конвенції.

      Це Свідоцтво дійсне до __________________________________5/ за умови проведення оглядів
відповідно до правила 4 Додатка I до Конвенції.

                             Видано ________________________________________
                                                                        (Місце видачі Свідоцтва)
      _________________________________________________________________________________
                       (Дата видачі)                          (Підпис уповноваженої посадової особи, як видала Свідоцтво) 

(Печатка або штамп повноважної організації) 

ПІДТВЕРДЖЕННЯ
ЩОРІЧНОГО І ПРОМІЖНОГО ОГЛЯДІВ

ЦИМ ЗАСВІДЧУЄТЬСЯ, що при огляді, що вимагається правилом 4 Додатка I до Конвенції, встановлено, що судно відповідає відповідним положенням Конвенції:

Щорічний огляд: 

 
Підписано ________________________________________
                               (Підпис уповноваженої посадової особи)
Місце ____________________________________________
Дата _____________________________________________ 

(Печатка або штамп повноважної організації) 

Щорічний / проміжний4/ огляд 

 
Підписано ________________________________________
                               (Підпис уповноваженої посадової особи)
Місце ____________________________________________
Дата _____________________________________________ 

(Печатка або штамп повноважної організації) 

Щорічний / проміжний4/ огляд 

 
Підписано ________________________________________
                               (Підпис уповноваженої посадової особи)
Місце ____________________________________________
Дата _____________________________________________ 

(Печатка або штамп повноважної організації) 

Щорічний огляд: 

 
Підписано ________________________________________
                               (Підпис уповноваженої посадової особи)
Місце ____________________________________________
Дата _____________________________________________ 

(Печатка або штамп повноважної організації) 

Щорічний/проміжний огляд згідно з пунктом (8) (c) правила 8

ЦИМ ЗАСВІДЧУЄТЬСЯ, що при щорічному /проміжному4/ огляді відповідно до пункту (8) (c) правила 8 Додатка I до Конвенції встановлено, що судно відповідає відповідним положенням Конвенції.

  

Підписано ________________________________________
                               (Підпис уповноваженої посадової особи)
Місце ____________________________________________
Дата _____________________________________________ 

(Печатка або штамп повноважної організації) 

Підтвердження продовження Свідоцтва, якщо термін його дії менше 5 років, у випадку застосування пункту (3) правила 8

Судно відповідає відповідним положенням Конвенції, і це Свідоцтво відповідно до пункту (3) правила 8 Додатка I до Конвенції визнається дійсним до _________________

  

Підписано ________________________________________
                               (Підпис уповноваженої посадової особи)
Місце ____________________________________________
Дата _____________________________________________ 

(Печатка або штамп повноважної організації) 

Підтвердження у випадку проведення огляду для поновлення Свідоцтва і застосування пункту (4) правила 8

Судно відповідає відповідним положенням Конвенції, і це Свідоцтво відповідно до пункту (4) правила 8 Додатка І Конвенції визнається дійсним до ______________

  

Підписано ________________________________________
                               (Підпис уповноваженої посадової особи)
Місце ____________________________________________
Дата _____________________________________________ 

(Печатка або штамп повноважної організації) 

Підтвердження продовження терміну дії Свідоцтва до прибуття в порт огляду або на пільговий термін у випадку застосування пунктів (5) або (6) правила 8

Це Свідоцтво відповідно до пунктів (5) або (6)4/ правила 8 Додатка I до Конвенції визнається дійсним до ___________________________

  

Підписано ________________________________________
                              (Підпис уповноваженої посадової особи)
Місце ____________________________________________
Дата _____________________________________________ 

(Печатка або штамп повноважної організації) 

Підтвердження перенесення щорічної дати у випадку використання пункту (8) правила 8

Відповідно до пункту (8) правила 8 Додатка I Конвенції, новою щорічною датою є _________________________

  

Підписано ________________________________________
                                     (Підпис уповноваженої посадової особи)
Місце ____________________________________________
Дата _____________________________________________ 

(Печатка або штамп повноважної організації) 

Відповідно до пункту (8) правила 8 Додатка I Конвенції, новою щорічною датою є _________________________

  

Підписано ________________________________________
                               (Підпис уповноваженої посадової особи)
Місце ____________________________________________
Дата _____________________________________________ 

(Печатка або штамп повноважної організації) 

____________
1/ На вибір, відомості про судно можуть бути поміщені в таблицю.

2/ Для нафтових танкерів.

3/ Відповідно до резолюції A.600(15) - Система розпізнавальних номерів ИМО, ця інформація може бути включена на добровільній основі.

4/ Непотрібне закреслити.

5/ Внести дату закінчення терміну дії, установлену Адміністрацією відповідно до пункту (1) правила 8 Додатка I до Конвенції. День і місяць цієї дати відповідають щорічній даті, визначеній в пункті (31) правила (1) Додатка I до Конвенції, якщо не внесені поправки відповідно до пункту (8) правила 8 Додатка I до Конвенції.

 

2 МАРПОЛ 73/78, ДОДАТОК II

Правило 1
Визначення

Додається нове визначення наступного змісту:

"(14) "Щорічна дата" означає день і місяць кожного року, що будуть відповідати даті закінчення терміну дії Міжнародного Свідоцтва про запобігання забрудненню під час перевезення шкідливих рідких речовин наливом".

Правило 10
Огляди

Існуючий текст замінюється наступним:

"(1) Судна, що перевозять шкідливі рідкі речовини наливом, підлягають оглядам, зазначеним нижче:

(a) первісному огляду перед введенням судна в експлуатацію або перед первинною видачею Свідоцтва, що вимагається відповідно до правила 11 цього Додатка, що включає повний огляд конструкції, устаткування, систем, пристроїв, пристосувань і матеріалів в обсязі вимог, що становляться до судна цим Додатком. Цей огляд проводиться, щоб переконатися, що конструкція, устаткування, системи, пристрої, пристосування і матеріали повністю задовольняють застосовні до них вимоги цього Додатка;

(b) огляду для поновлення Свідоцтва через проміжки часу, встановлені Адміністрацією, але не більше п'яти років, за винятком випадків, коли застосовуються пункти (2), (5), (6) або (7) правила 12 цього Додатка. Огляд для поновлення Свідоцтва проводиться, щоб переконатися, що конструкція, устаткування, системи, пристрої, пристосування і матеріали повністю задовольняють застосовні до них вимоги цього Додатка;

(c) проміжному огляду в межах трьох місяців до або після другої щорічної дати або в межах трьох місяців до або після третьої щорічної дати Свідоцтва, що проводиться замість одного з щорічних оглядів, зазначених у пункті (1) (d) цього правила. Проміжний огляд проводиться, щоб переконатися, що устаткування і пов'язані з ним насоси і системи трубопроводів повністю задовольняють застосовні до них вимоги цього Додатка і знаходяться в хорошому робочому стані. Про такі проміжні огляди робиться запис у Свідоцтві, виданому відповідно до правила 11 цього Додатка;

(d) щорічному огляду в межах трьох місяців до або після кожної щорічної дати Свідоцтва, включаючи загальну перевірку конструкцій, устаткування, систем, пристроїв, пристосувань і матеріалів, згаданих у пункті (1) (a) цього правила, щоб переконатися, що вони утримуються відповідно до пункту (3) цього правила і продовжують задовольняти умови експлуатації, для яких судно призначене. Про такі щорічні огляди робиться запис у Свідоцтві, виданому відповідно до правила 11 цього Додатка;

(e) додатковому загальному або частковому огляду, залежно від обставин, який має проводитися після ремонту в результаті обстежень, передбачених у пункті (3) цього правила, або щораз, коли проводиться який-небудь серйозний ремонт або заміна. Огляд проводиться, щоб переконатися, що необхідний ремонт або заміна були зроблені якісно, що матеріал і виконання такого ремонту або заміни у всіх відношеннях задовільні і що судно у всіх відношеннях відповідає вимогам цього Додатка.

(2) (a) Огляд суден на виконання положень цього Додатка проводиться посадовими особами Адміністрації. Однак Адміністрація може доручити проведення оглядів призначеним для цієї мети інспекторам або визнаним нею організаціям.

(b) Адміністрація, яка назначає інспекторів або призначає організації для проведення оглядів, як це передбачено в підпункті (a) цього пункту, уповноважує будь-якого призначеного інспектора або визнану організацію, як мінімум:

Адміністрація повідомляє Організацію про конкретні обов'язки та умови повноважень, що надаються призначеним інспекторам і визнаним організаціям, для розсилання Сторонам цієї Конвенції з метою інформування їхніх посадових осіб.

(c) Якщо призначений інспектор або визнана організація встановлює, що стан судна і його устаткування істотно не відповідає даним Свідоцтва або що їхній стан такий, що судно не придатне для виходу в море, не становлячи надмірної загрози морському середовищу, то такий інспектор або така організація негайно забезпечує вживання заходів щодо усунення недоліків і належним чином повідомляє про це Адміністрацію. Якщо заходи для усунення недоліків не виконуються, то Свідоцтво вилучається і Адміністрація негайно повідомляється про це. Якщо ж судно знаходиться в порту іншої Сторони, то про це негайно повідомляються також відповідні влади держави порту. Якщо посадова особа Адміністрації, призначений інспектор або визнана організація повідомили відповідні влади держави порту, то уряд зацікавленої держави порту надає такій посадовій особі, інспектору або організації будь-яку необхідну допомогу у виконанні цих обов'язків відповідно до цього правила. Коли це застосовно, уряд зацікавленої держави порту вживає заходів, які забезпечують, щоб судно не відходило доти, поки воно не зможе вийти в море або залишити порт для проходження на найближчу підходящу судноремонтну верф, не становлячи надмірної загрози морському середовищу.

(d) У кожному випадку зацікавлена Адміністрація повністю гарантує повноту і ретельність огляду і забезпечує вживання необхідних заходів для виконання цього зобов'язання.

(3) (a) Стан судна і його устаткування повинні підтримуватися відповідно до положень цієї Конвенції для забезпечення того, щоб судно залишалося у всіх відношеннях підготовленим до виходу в море, не становлячи надмірної загрози морському середовищу.

(b) Після проведення будь-якого огляду судна відповідно до пункту (1) цього правила без санкції Адміністрації не допускається робити ніяких змін у конструкції, устаткуванні, системах, пристроях, пристосуваннях або матеріалах, що були піддані огляду, за винятком заміни цього устаткування або пристроїв на такі ж самі.

(c) Щораз, коли із судном трапляється аварія або на ньому виявляється несправність, що істотно впливає на цілісність судна або на експлуатаційну придатність його устаткування, охоплюваного цим Додатком, капітан або судновласник при першій же нагоді повідомляє про це відповідальних за видачу відповідного Свідоцтва Адміністрації, визнану організацію або призначеного інспектора, які доручають провести обстеження на предмет визначення необхідності огляду, що вимагається пунктом (1) цього правила. Якщо судно знаходиться в порту іншої Сторони, капітан або судновласник також негайно повідомляють про це відповідній владі держави порту, а призначений інспектор або визнана організація мають переконатися, що таке повідомлення зроблене".

Правило 11
Видача Свідоцтва

Існуючий заголовок замінюється наступним:

"Видача і підтвердження Свідоцтва"

Існуючий текст замінюється наступним:

"(1) Міжнародне Свідоцтво про запобігання забруднення під час перевезення шкідливих рідких речовин наливом видається після початкового огляду або огляду для поновлення Свідоцтва відповідно до положень правила 10 цього Додатка кожному судну, що перевозить шкідливі рідкі речовини наливом і виконує рейси в порти або до терміналів, що знаходяться під юрисдикцією інших Сторін Конвенції.

(2) Таке Свідоцтво видається і підтверджується Адміністрацією чи особою або організацією, належним чином нею уповноваженими. У кожному випадку Адміністрація несе повну відповідальність за Свідоцтво.

(3) (a) Уряд Сторони може на прохання Адміністрації прийняти до огляду судно і, переконавшись, що на судні виконуються всі положення цього Додатка, видає або доручає видати судну Міжнародне Свідоцтво про запобігання забруднення під час перевезення шкідливих рідких речовин наливом і, де це доречно, підтверджує або доручає підтвердити це Свідоцтво на судно відповідно до цього Додатка.

(b) Копія Свідоцтва і копія акта про огляд передаються в можливо короткий термін Адміністрації, на прохання якої проводиться огляд.

(c) Видане таким чином Свідоцтво містить запис про те, що воно видане на прохання Адміністрації і що воно має таку ж силу й одержує таке ж визнання, як і Свідоцтво, видане відповідно до пункту (1) цього правила.

(d) Міжнародне Свідоцтво про запобігання забруднення під час перевезення шкідливих рідких речовин наливом не видається судну, якому дано право плавання під прапором держави, що не є Стороною Конвенції.

(4) Міжнародне Свідоцтво про запобігання забруднення під час перевезення шкідливих рідких речовин наливом складається за формою, що відповідає зразку, наведеному в доповненні V до цього Додатка. Якщо використовувана мова не є англійською або французькою, то текст Свідоцтва повинен містити переклад на одну з цих мов.

(5) Незалежно від будь-яких інших положень поправок до цього Додатка, схвалених Комітетом по захисту морського середовища (МЕРС) резолюцією МЕРС.39(29), будь-яке Міжнародне Свідоцтво про запобігання забруднення під час перевезення шкідливих рідких речовин наливом, що діє, коли ці поправки набувають чинності, залишається дійсним до закінчення терміну його дії відповідно до умов цього Додатка до набуття чинності виправлень".

Правило 12
Термін дії Свідоцтва

Існуючий заголовок замінюється наступним:

"Термін дії і дійсність Свідоцтва"

Існуючий текст замінюється наступним:

"(1) Міжнародне Свідоцтво про запобігання забруднення під час перевезення шкідливих рідких речовин наливом видається на термін, встановлений Адміністрацією, але не більший п'яти років.

(2) (a) Незалежно від вимог пункту (1) цього правила, коли огляд для поновлення Свідоцтва закінчено в межах трьох місяців до дати закінчення терміну дії цього Свідоцтва, нове Свідоцтво дійсне з дати закінчення огляду для поновлення Свідоцтва до дати, що не перевищує п'яти років з дати закінчення терміну дії цього Свідоцтва.

(b) Коли огляд для поновлення Свідоцтва закінчено після дати закінчення терміну дії цього Свідоцтва, нове Свідоцтво дійсне з дати закінчення огляду для поновлення Свідоцтва до дати, що не перевищує п'яти років з дати закінчення терміну дії цього Свідоцтва.

(c) Коли огляд для поновлення Свідоцтва закінчено більше ніж за три місяці до дати закінчення терміну дії цього Свідоцтва, нове Свідоцтво дійсне з дати закінчення огляду для поновлення Свідоцтва до дати, що не перевищує п'яти років з дати закінчення огляду для поновлення Свідоцтва.

(3) Якщо Свідоцтво видається на термін менше п'яти років, Адміністрація може продовжити дію Свідоцтва з дати закінчення терміну дії до максимального терміну, встановленого в пункті (1) цього правила, за умови, що проведено відповідні огляди, згадані в пунктах (1) (c) і (1) (d) правила 10 цього Додатка, застосовувані, коли Свідоцтво видається на п'ятирічний період.

(4) Якщо огляд для поновлення Свідоцтва було закінчено, а нове Свідоцтва не може бути видане або передане на судно до дати закінчення терміну дії існуючого Свідоцтва, то особа або організація, уповноважені Адміністрацією, можуть підтвердити існуюче Свідоцтво, і таке Свідоцтво має визнаватися дійсним на подальший термін, що не повинен перевищувати п'яти місяців з дати закінчення зазначеного в ньому терміну дії.

(5) Якщо на момент закінчення терміну дії Свідоцтва судно не знаходиться в порту, у якому воно має бути оглянуто, Адміністрація може продовжити термін дії Свідоцтва, але таке продовження надається тільки для того, щоб дати можливість судну закінчити свій рейс у порту, у якому воно має бути оглянуте, і тільки в тих випадках, коли таке продовження виявиться необхідним і доцільним. Ніяке Свідоцтво не повинно продовжуватися на термін, що перевищує три місяці, і судно, якому надається таке продовження, не має права після прибуття в порт, у якому воно має бути оглянуте, залишити цей порт з огляду на це продовження без нового Свідоцтва. Коли закінчено огляд для поновлення Свідоцтва, нове Свідоцтво дійсне до дати, що не перевищує п'яти років з дати закінчення терміну дії існуючого Свідоцтва, встановленої до надання продовження.

(6) Свідоцтво, видане судну, яке здійснює короткі рейси, що не було продовжено відповідно до вищезгаданих положень цього правила, може бути продовжено Адміністрацією на пільговий термін до одного місяця з дати закінчення зазначеного у ньому терміну дії. Коли проведено огляд для поновлення Свідоцтва, нове Свідоцтво дійсне до дати, що не перевищує п'яти років з дати закінчення терміну дії існуючого Свідоцтва, установленої до надання продовження.

(7) В особливих випадках, визначених Адміністрацією, нове Свідоцтво може не видаватися з дати закінчення терміну дії існуючого Свідоцтва, як вимагається пунктами (2) (b), (5) або (6) цього правила. У цих особливих випадках нове Свідоцтво дійсне до дати, що не перевищує п'яти років з дати закінчення огляду для поновлення Свідоцтва.

(8) Якщо щорічний або проміжний огляд закінчено до терміну, встановленого в правилі 10 цього Додатка, то:

(a) щорічна дата, зазначена у Свідоцтві, має бути змінена внесенням запису на дату, що має бути не пізніше трьох місяців після дати, на яку був закінчений огляд;

(b) наступний щорічний або проміжний огляд, що вимагається правилом 10 цього Додатка, має бути закінчений в періоди, установлені цими правилами, використовуючи нову щорічну дату;

(c) дата закінчення терміну дії Свідоцтва може залишатися без зміни за умови, що один або більше щорічних або проміжних оглядів, залежно від випадку, проводяться так, щоб не були перевищені максимальні проміжки часу між оглядами, установленими правилом 10 цього Додатка.

(9) Свідоцтво, видане на підставі правила 11 цього Додатка, втрачає чинності в кожному з таких випадків:

(a) якщо відповідні огляди не закінчені в терміни, зазначені в пункті (1) правила 10 цього Додатка;

(b) якщо Свідоцтво не підтверджене відповідно до пунктів (1)(c) або (1)(d) правила 10 цього Додатка;

(c) при передачі судна під прапор іншої держави. Нове Свідоцтво видається тільки тоді, коли уряд, що видає нове Свідоцтво, повністю задоволений тим, що судно відповідає вимогам пунктів (4)(a) і (4)(b) правила 10 цього Додатка. У випадку передачі судна між Договірними урядами, якщо в межах трьох місяців після передачі буде зроблений запит, уряд Сторони, під прапором якої це судно раніше мало право плавати, у можливо короткий термін передає Адміністрації копії Свідоцтва, що було на судні до його передачі, і, якщо є, - копії відповідних актів про огляд".

 

ФОРМА СВІДОЦТВА

Існуюча форма Свідоцтва замінюється наступною:

"МІЖНАРОДНЕ СВІДОЦТВО ПРО ЗАПОБІГАННЯ ЗАБРУДНЕННЮ ПРИ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ШКІДЛИВИХ РІДКИХ РЕЧОВИН НАЛИВОМ

      Видане відповідно до положень Міжнародної конвенції по запобіганню забрудненню з суден 1973 року, зміненої Протоколом 1978 року до неї, і з поправками, внесеними резолюцією МЕРС.39(29) (іменованої далі "Конвенція") за уповноваженням уряду:

______________________________________________________________________________________
                                                                 (повна офіційна назва країна)
______________________________________________________________________________________
    (повне офіційне найменування компетентної особи або організації, уповноважених відповідно до положень Конвенції) 

      Відомості про судно1/

      Назва судна _______________________________________________________________________ 

      Реєстровий номер або позивний сигнал _______________________________________________ 

      Порт приписки ____________________________________________________________________ 

      Валова місткість ___________________________________________________________________ 

      Номер ИМО2/ _____________________________________________________________________

      ЦИМ ЗАСВІДЧУЄТЬСЯ: 

      1) що судно оглянуте відповідно до правила 10 Додатка II до Конвенції; 

      2) що оглядом установлено, що стан конструкції, устаткування, систем, пристроїв, пристосувань і матеріалів у всіх відношеннях задовільний і що судно відповідає застосовним вимогам Додатка II до Конвенції: 

      3) що на судні є Керівництво відповідно до норм методів і пристроїв, як передбачено правилами 5, 5A і 8 Додатка II до Конвенції, і що пристрої та устаткування судна, установлені в Керівництві, у всіх відношеннях задовільні і відповідають застосовним вимогам зазначених норм; 

      4) що судно підходить для перевезення наливом таких шкідливих рідких речовин, за умови, що дотримуються усі відповідні експлуатаційні положення Додатка II до Конвенції.

Шкідливі рідкі речовини 

Умови перевезення (номера ємкостей і т. д.) 

  

  

Продовження на додатково підписаних аркушах3/ і аркушах, які мають дату. 


      Це Свідоцтво дійсне до ___________________________________________________________4/
за умови проведення оглядів відповідно до правила 10 Додатка II до Конвенції.

      Видано в _________________________________________________________________________
                                                                            (Місце видачі Свідоцтва)
______________________________________________________________________________________
              (Дата видачі)                               (Підпис уповноваженої посадової особи, що видала Свідоцтво) 

(Печатка або штамп повноважної організації) 

ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЩОРІЧНОГО І ПРОМІЖНОГО ОГЛЯДІВ

ЦИМ ЗАСВІДЧУЄТЬСЯ, що при огляді, який вимагає правило 10 Додатка II до Конвенції встановлено, що судно відповідає відповідним положенням Конвенції:

Щорічний огляд: 

Підписано: ________________________________________
                               (Підпис уповноваженої посадової особи)
Місце ____________________________________________
Дата _____________________________________________
                  (Печатка або штамп повноважної організації) 

Щорічний/проміжний огляд3/

Підписано: ________________________________________
                               (Підпис уповноваженої посадової особи)
Місце ____________________________________________
Дата _____________________________________________
                  (Печатка або штамп повноважної організації) 

Щорічний/проміжний огляд3/

Підписано: ________________________________________
                               (Підпис уповноваженої посадової особи)
Місце ____________________________________________
Дата _____________________________________________
                  (Печатка або штамп повноважної організації) 

Щорічний огляд: 

Підписано: ________________________________________
                               (Підпис уповноваженої посадової особи)
Місце ____________________________________________
Дата _____________________________________________
                  (Печатка або штамп повноважної організації) 

Щорічний/проміжний огляд відповідно до пункту (8)(c) правила 12.

ЦИМ ЗАСВІДЧУЄТЬСЯ, що при щорічному/проміжному3/ огляді відповідно до пункту (8)(c) правила 12 додатка II до Конвенції встановлено, що судно відповідає відповідним положенням Конвенції.

  

Підписано: ________________________________________
                                (Підпис уповноваженої посадової особи)
Місце ____________________________________________
Дата _____________________________________________
                  (Печатка або штамп повноважної організації) 

Підтвердження продовження Свідоцтва, якщо термін його дії менше 5 років, у випадку застосування пункту (3) правила 12

Судно відповідає відповідним положенням Конвенції, і це Свідоцтво відповідно до пункту (3) правила 12 Додатка II до Конвенції визнається дійсним до ____________________

  

Підписано: ________________________________________
                                (Підпис уповноваженої посадової особи)
Місце ____________________________________________
Дата _____________________________________________
                  (Печатка або штамп повноважної організації) 

Підтвердження у випадку проведення огляду для поновлення Свідоцтва і застосування пункту (4) правила 12

Судно відповідає відповідним положенням Конвенції, і це Свідоцтво відповідно до пункту (4) правила 12 Додатка II до Конвенції визнається дійсним до _____________________

  

Підписано: ________________________________________
                                (Підпис уповноваженої посадової особи)
Місце ____________________________________________
Дата _____________________________________________
                  (Печатка або штамп повноважної організації) 

Підтвердження продовження терміну дії Свідоцтва до прибуття в порт огляду або на пільговий термін у випадку застосування пунктів (5) або (6) правила 12.

Це Свідоцтво відповідно до пунктів (5) або (6)3/ правила 12 Додатка II до Конвенції визнається дійсним до _____________

  

Підписано: ________________________________________
                                (Підпис уповноваженої посадової особи)
Місце ____________________________________________
Дата _____________________________________________
                  (Печатка або штамп повноважної організації) 

Підтвердження перенесення щорічної дати у випадку застосування пункту (8) правила 12.

Відповідно до пункту (8) правила 12 Додатка II до Конвенції новою щорічною датою є __________________

  

Підписано: ________________________________________
                                (Підпис уповноваженої посадової особи)
Місце ____________________________________________
Дата _____________________________________________
                  (Печатка або штамп повноважної організації) 

Відповідно до пункту (8) правила 12 Додатка II до Конвенції новою щорічною датою є _____________________

  

Підписано: ________________________________________
                                (Підпис уповноваженої посадової особи)
Місце ____________________________________________
Дата _____________________________________________
                  (Печатка або штамп повноважної організації) 

____________
1 На вибір, відомості про судно можуть бути поміщені в таблицю.

2 Відповідно до резолюції A.600(15) - Система розпізнавальних номерів ИМО, ця інформація може бути включена на добровільній основі.

3 Непотрібне закреслити.

4 Внести дату закінчення терміну дії, встановлену Адміністрацією відповідно до пункту (1) правила 12 Додатка II до Конвенції. День і місяць цієї дати відповідають щорічній даті, визначеній в пункті (14) правила 1 Додатка II до Конвенції, якщо не внесені поправки відповідно до пункту (8) правила 12 Додатка II до Конвенції.

 

ПОПРАВКИ 1992 РОКУ ДО ДОДАТКУ ДО ПРОТОКОЛУ 1978 РОКУ ДО МІЖНАРОДНОЇ КОНВЕНЦІЇ ПО ЗАПОБІГАННЮ ЗАБРУДНЕННЮ З СУДЕН 1973 РОКУ
(ПРИЙНЯТІ РЕЗОЛЮЦІЄЮ МЕРС. 51(32) 6 БЕРЕЗНЯ 1992 РОКУ)

Правила Додатка I змінюються таким чином:

1 Правило 9

.1 Існуючий текст пункту 1a) (iv) замінюється наступним:

"(iv) Миттєва інтенсивність скидання нафти не перевищує 30 літрів на морську милю".

.2 Існуючий текст пункту 1b) замінюється наступним:

"b) з судна валовою місткістю 400 рег. т і більше, що не є нафтовим танкером, а також із ллял машинного відділення нафтового танкера, за винятком ллял відділення вантажних насосів, якщо тільки стоки машинних ллял не змішані з залишками нафтового вантажу:

.3 Пункт 4 вимірюється шляхом вилучення всього другого речення, включаючи підпункти a) - d).

.4 Додається наступний новий пункт 7:

"7. У випадку судна, згаданого в пункті 6 правила 16 цього Додатка, не оснащеного устаткуванням, що вимагається за пунктами 1 або 2 правила 16 цього Додатка, положення підпункту b) пункту 1 цього правила не застосовуються до 6 липня 1998 року або до дати, на яку судно оснащене таким устаткуванням, залежно від того, яка з них є більш ранньою. До цієї дати будь-яке скидання з льял машинного відділення в море нафти або сумішей, що містять нафту, з такого судна забороняється, за винятком випадків, коли дотримані всі наступні умови:

a) суміш, що містить нафту, не походить з ллял відділення вантажних насосів;

b) суміш, що містить нафту, не змішана з залишками нафтового вантажу;

c) судно перебуває за межами особливого району;

d) судно знаходиться на відстані більше 12 морських миль від найближчого берега;

e) судно знаходиться в дорозі;

f) вміст нафти в стоці становить менше 100 млн-1; і

g) на судні знаходиться в дії устаткування для сепарації нафтоводних сумішей, конструкція якого схвалена Адміністрацією з урахуванням технічних вимог, рекомендованих Організацією*".

До підпункту g) пункту 7 додається зноска такого змісту:

____________
"* Див. Рекомендацію з міжнародних технічних вимог до експлуатаційних характеристик і випробувань устаткування для сепарації нафтоводних сумішей і приладів для визначення вмісту нафти, прийняту Організацією резолюцією A.3Э3(X)."

2 Правило 10

.1 Підпункт b) пункту 2 змінюється таким чином:

"b) в особливих районах забороняється будь-яке скидання в море нафти або сумішей, що містять нафту, із судна валовою місткістю 400 рег. т, що не є нафтовим танкером, крім випадків, коли вміст нафти в стоці без його розведення не перевищує 15 млн-1".

.2 Підпункт b) (v) пункту 3 змінюється шляхом заміни перехресного посилання, що міститься в ньому, з пункту 7 на пункт 5 правила 16.

3 Правило 16

Існуючий текст цього правила замінюється наступним:

"Правило 16
Система автоматичного заміру, реєстрації і керування скиданням нафти і устаткування для фільтрації нафти

1. Будь-яке судно валовою місткістю 400 рег. т і більше, але менше 10000 рег. т оснащується устаткуванням для фільтрації нафти, що відповідає вимогам пункту 4 цього правила. Будь-яке таке судно, що має на борту велику кількість нафтового палива, відповідає вимогам пункту 2 цього правила або пункту 1 правила 14.

2. Будь-яке судно валовою місткістю 10000 рег. т і більше оснащується устаткуванням для фільтрації нафти і пристроями сигналізації й автоматичного припинення будь-якого скидання сумішей, що містять нафту, коли вміст нафти в стоці перевищує 15 млн-1.

3. a) Адміністрація може не застосовувати вимоги пунктів 1 і 2 цього правила до будь-якого судна, що виконує винятково рейси в межах особливих районів, при дотриманні всіх наступних умов:

b) Адміністрація забезпечує, щоб судна валовою місткістю менше 400 рег. т були оснащені, наскільки це практично можливо, устаткуванням для збереження на борту нафти або сумішей, що містять нафту, або їхнього скидання відповідно до вимог пункту 1b) правила 9 цього Додатка.

4. Устаткування для фільтрації нафти, згадане в пункті 1 цього правила, має схвалену Адміністрацією конструкцію і є таким, щоб після проходження через систему будь-якої суміші, що містить нафту, яка скидається в море, вміст нафти в ній не перевищував 15 млн-1. При розгляді конструкції такого устаткування Адміністрація бере до уваги технічні вимоги, рекомендовані Організацією.*

5. Устаткування для фільтрації нафти, згадане в пункті 2 цього правила, має схвалену Адміністрацією конструкцію і є таким, щоб після проходження через систему або системи будь-якої суміші, що містить нафту, і скидається в море, вміст нафти в ній не перевищував 15 млн-1. Воно оснащується сигнальними пристроями, що включаються, коли цей рівень не може підтримуватися. Система також обладнується пристроями, що забезпечують автоматичне припинення будь-якого скидання сумішей, що містять нафту, коли вміст нафти в стоці перевищує 15 млн-1. При розгляді конструкції такого устаткування і пристроїв Адміністрація бере до уваги технічні вимоги, рекомендовані Організацією.*

6. До суден, поставлених до 6 липня 1993 року, вимоги цього правила застосовуються до 6 липня 1998 року за умови, що ці судна можуть експлуатуватися з устаткуванням для нафтоводної сепарації (устаткування на 100 млн-1)."

До пунктів 4 і 5 слід додати зноску такого змісту:

____________
"* Див. Рекомендацію з міжнародних технічних вимог до експлуатаційних характеристик і випробувань устаткування для сепарації нафтоводних сумішей і приладів для визначення вмісту нафти, прийняту Організацією резолюцією A.3Э3(X)".

4 Правило 21

.1 Підпункт c) змінюється шляхом вилучення перших восьми слів "якщо вони знаходяться в будь-якому особливому районі, то".

.2 Підпункт d) вилучається.

5 Форми A і B Додатків до Міжнародного свідоцтва про запобігання забрудненню нафтою

Пункти 2.2 і 2.3 в обох формах A і B Доповнень до Міжнародного свідоцтва про запобігання забруднення нафтою замінюються наступним:

"2.2 Тип встановленого устаткування для фільтрації нафти:

2.2.1 Устаткування для фільтрації нафти (15 млн-1) (пункт 4 правила 16)

2.2.2 Устаткування для фільтрації нафти (15 млн-1) із сигнальним пристроєм і пристроєм, що забезпечує автоматичне припинення скидання (пункт 5 правила 16)

2.3 Дозволяється експлуатація судна з існуючим устаткуванням до 6 липня 1998 року (пункт 6 правила 16), і судно оснащується:

2.3.1 Устаткуванням для нафтоводної сепарації (100 млн-1)

2.3.2 Устаткуванням для фільтрації нафти (15 млн-1) без сигнального пристрою

2.3.3 Устаткуванням для фільтрації нафти (15 млн-1) з сигнальним пристроєм для ручного припинення скидання".

 

ПОПРАВКИ 1992 РОКУ ДО ДОДАТКА ДО ПРОТОКОЛУ 1978 РОКУ ДО МІЖНАРОДНОЇ КОНВЕНЦІЇ ПО ЗАПОБІГАННЮ ЗАБРУДНЕННЮ З СУДЕН 1973 РОКУ
(ПРИЙНЯТІ РЕЗОЛЮЦІЄЮ МЕРС 52(32) 6 БЕРЕЗНЯ 1992 РОКУ)

Правило 1
Визначення

Після існуючого підпункту b) пункту 8 вводиться наступний новий підпункт c):

"c) Незалежно від положень підпункту a) цього пункту, переустаткування існуючого нафтового танкера відповідно до вимог правила 13F або 13G цього Додатка не вважається значним переустаткуванням для цілей цього Додатка."

Нові правила 13F і 13G

Після існуючого правила 13E вводяться такі нові правила 13F і 13G:

ПРАВИЛО 13F ДОДАТКА I ДО КОНВЕНЦІЇ МАРПОЛ 73/78

Запобігання забрудненню нафтою у випадку зіткнення або посадки на мілину

1. Це правило застосовується до нафтових танкерів дедвейтом 600 т і більше:

a) контракт на будівництво яких укладений 6 липня 1993 року або після цієї дати, або

b) у випадку відсутності контракту на будівництво, кілі яких закладені або котрі знаходяться на подібній стадії будування 6 січня 1994 року або після цієї дати, або

c) поставка яких здійснена 6 липня 1996 року або після цієї дати, або

d) які були піддані значному переустаткуванню:

2. Кожен нафтовий танкер дедвейтом 5000 т і більше:

a) замість застосовних положень правила 13E відповідає вимогам пункту 3, якщо він не підпадає під дію положень пунктів 4 і 5; і

b) відповідає, якщо можна застосувати, вимогам пункту 6.

3. По всій довжині вантажні танки захищаються баластовими танками або відсіками, що не є нафтовими і паливними танками, таким чином:

a) Бортові танки або відсіки

Бортові танки або відсіки простягаються на усю висоту борту судна або від другого дна до верхньої палуби, не враховуючи округлене з'єднання верхньої палуби з бортом, де воно є. Вони розташовуються таким чином, що вантажні танки знаходяться всередині від теоретичної лінії бортової обшивки, скрізь на відстані не менше величини w, яка, як показано на малюнку 1, виміряється в будь-якому поперечному перерізі під прямим кутом до бортової обшивки, як зазначено нижче:

  

w = 0,5 + DW / 20000 (м) або 

  

w = 2,0 м, у залежності від того, що менше. 

Мінімальна величина w = 1,0 м.

b) Танки або відсіки подвійного дна

У будь-якому поперечному перерізі висота кожного танка або відсіку подвійного дна є така, що відстань h між дном вантажних танків і теоретичною лінією днищевої обшивки, виміряна під прямим кутом до днищевої обшивки, як показано на малюнку 1, становить не менше величини, зазначеної нижче:

  

h = B/15 (м) або 

  

h = 2,0 м, залежно від того, що менше. 

Мінімальна величина h = 1,0 м.

c) Район заокруглення скули або місця без чітко позначеного заокруглення скули

Коли відстані h і w різні, відстань w переважає на рівнях, що перевищують 1,5 h над основною лінією, як показано на малюнку 1.

d) Загальна місткість баластових танків

На танкерах дедвейтом 20000 т і більше для перевезення сирої нафти і на танкерах дедвейтом 30000 т і більше для перевезення нафтопродуктів загальна місткість бортових танків, танків подвійного дна, форпікових танків і ахтерпікових танків становить не менше місткості танків ізольованого баласту, необхідної для відповідності вимогам правила 13. Бортові танки або відсіки і танки подвійного дна, що використовуються відповідно до вимог правила 13, розташовуються настільки рівномірно, наскільки це практично здійснимо, по довжині вантажних танків. Додаткові ємкості ізольованого баласту, передбачені для зменшення напруги від загального вигину корпуса судна, диференту і т. д., можуть розташовуватися в будь-якому місці судна.

e) Прийомні колодязі у вантажних танках

Приймальні колодязі у вантажних танках можуть проникати в подвійне дно нижче межі, позначеної відстанню h, за умови, що такі колодязі настільки малі, наскільки це практично здійснимо, і відстань між дном колодязя і днищевою обшивкою становить не менш 0,5 h.

f) Баластові і вантажні трубопроводи

Баластові та інші трубопроводи, такі як вимірювальні і вентиляційні трубопроводи до баластових танків, не проходять через вантажні танки. Вантажні та подібні трубопроводи до вантажних танків не проходять через баластові танки. Звільнення від цієї вимоги може надаватися відносно коротких ділянок трубопроводів за умови, що вони є повністю зварними або рівноцінними по конструкції.

4. a) Танки або відсіки подвійного дна, що вимагаються пунктом 3 b), можуть не передбачатися за умови, що конструкція танкера така, що тиск вантажу і парів на днищеву обшивку, що утворює єдиний бар'єр між вантажем і морською водою, не перевищує зовнішнього гідростатичного тиску, як це виражено наступною формулою:

f • hc • pc • g + 100 D p J dn • ps • g,

де: hc - висота вантажу, що знаходиться в стику з днищевою обшивкою, у метрах;

pc - максимальна щільність вантажу, у т/м3;

dn - мінімальне експлуатаційне осідання для будь-яких умов завантаження, у метрах;

ps - щільність морської води, у т/м3;

D p - максимальний установчий тиск нагнітального/вакуумного клапана, передбаченого для вантажного танка, у барах;

f - коефіцієнт безпеки = 1,1;

g - стандартне прискорення вільного падіння (9,81 м/с2).

b) Будь-яка горизонтальна переборка, необхідна для виконання вищевказаних вимог, розташовується на висоті не менше B/6 або 6 метрів, залежно від того, що менше, але не більш 0,6 D, над основною лінією, де D - теоретична висота борта на міделі.

c) Розташування бортових танків або відсіків відповідає зазначеному в пункті 3a), за винятком того, що нижче рівня 1,5 h над основною лінією, де величина h відповідає зазначеної в пункті 3b), межа вантажного танка може бути вертикальною аж до днищевої обшивки, як показано на малюнку 2.

5. Як альтернатива вимогам, запропонованим у пункті 3, можуть також допускатися інші методи проектування і будівлі нафтових танкерів за умови, що такі методи забезпечують, щонайменше, такий же рівень захисту від забруднення нафтою у випадку зіткнення або посадки на мілину і схвалені в принципі Комітетом по захисту морського середовища на підставі розробленого Організацією.

6. Для нафтових танкерів дедвейтом 20000 т і більше розрахункові пошкодження, запропоновані в пункті 2 b) правила 25, доповнюються наступними розрахунковими пошкодженнями днища типу рекинг:

a) поздовжня протяжність:

b) поперечна протяжність: В/3 у будь-якому місці днища;

c) вертикальна протяжність: ушкодження зовнішнього корпуса.

7. Нафтові танкери дедвейтом менше 5000 т:

a) обладнуються принаймні танками або відсіками подвійного дна, що мають таку висоту, що відстань h, зазначена в пункті 3b), відповідає наступному:

h = В/15 (м) з мінімальною величиною h = 0,76 м;

у районі заокруглення скули та у місцях без чітко позначеного заокруглення скули межа вантажного танка проходить паралельно лінії плоского днища на міделі, як показано на малюнку 3; і

b) обладнуються вантажними танками, розташованими таким чином, що місткість кожного вантажного танка не перевищує 700 м3, якщо бортові танки або відсіки не розташовані відповідно до пункту 3a) згідно з таким:

w = 0,4 + 2,4 DW/20000 (м)

з мінімальною величиною w = 0,76 м.

8. Нафта не перевозиться в будь-якому відсіку, що простягується в ніс від форпікової переборки, розташованої відповідно до правила II-1/11 Міжнародної конвенції по охороні людського життя на морі 1974 року з поправками. Нафтовий танкер, для якого не потрібно форпікова переборка відповідно до цього правила, не перевозить нафту в будь-якому відсіку, що простягується в ніс від поперечної площини, перпендикулярної діаметральній площині, розташованій таким чином, як якщо це була б форпікова переборка, розташована відповідно до цього правила.

9. При схваленні проекту і конструкції нафтових танкерів, що будуються відповідно до положень цього правила, Адміністрації належним чином враховують загальні аспекти безпеки, включаючи необхідність технічного обслуговування і перевірок бортових танків або відсіків і танків або відсіків подвійного дна.

 

Межі вантажного танка для цілей пункту 3

 

Межі вантажного танка для цілей пункту 4

 

Межі вантажного танка для цілей пункту 7

ПРАВИЛО 13G ДОДАТКА I ДО КОНВЕНЦІЇ МАРПОЛ 73/78

Запобігання забрудненню нафтою у випадку зіткнення або посадки на мілину

Заходи щодо існуючих танкерів

1. Це правило:

a) застосовується до танкерів дедвейтом 20000 т і більше для перевезення сирої нафти і до танкерів дедвейтом 30000 т і більше для перевезення нафтопродуктів, контракт на будівництво яких укладений, кілі яких закладені або котрі поставлені до дат, зазначених у пункті 1 правила 13F цього Додатка; і

b) не застосовується до нафтових танкерів, що відповідають правилу 13F цього Додатка, контракт на будівництво яких укладений, кілі яких закладені або котрі поставлені до дат, зазначених у пункті 1 правила 13F цього Додатка; і

c) не застосовується до нафтових танкерів, зазначених у підпункті a) вище, що відповідають пункту 3a) і b) або 4, або 5 правила 13F цього Додатка, за винятком того, що вимоги до мінімальних відстаней між межами вантажних танків і бортовою та днищевою обшивкою судна можуть дотримуватися не у всіх відношеннях. У цьому випадку відстані для захисту борту повинні бути не менше відстаней, зазначених у Міжнародному кодексі по хімовозам щодо розміщення вантажних танків типу 2, а заходи щодо захисту днища повинні відповідати пункту 4b) правила 13E цього Додатка.

2. Вимоги цього правила набувають чинності 6 липня 1995 року.

3. a) Нафтовий танкер, до якого застосовується це правило, підлягає посиленій програмі перевірок під час періодичного, проміжного і щорічного оглядів, масштаб і регулярність яких принаймні відповідають керівництву, розробленому Організацією.

b) Нафтовий танкер віком понад 5 років, до якого застосовується це правило, повинен мати на борту повну підшивку доповідей про огляд, доступний компетентному органу будь-якого уряду держави - учасниці цієї Конвенції, включаючи результати всіх необхідних вимірів товщин, а також звіт про виконані роботи, пов'язані з конструкціями судна.

c) Ця підшивка супроводжується звітом про оцінку стану, що містить висновки про стан конструкції судна і його залишкові товщини із записом, який вказує, що воно прийняте Адміністрацією прапора або від її імені. Ця підшивка і звіт про оцінку стану складаються за стандартною формою, що міститься в керівництві, розроблене Організацією.

4. Нафтовий танкер, що не відповідає вимогам до нового нафтового танкера, зазначеним у пункті 26 правила 1 цього Додатка, повинен відповідати вимогам правила 13F цього Додатка не пізніше чим після закінчення 25 років з дати його поставки, якщо бортові танки або відсіки подвійного дна, що не використовуються для перевезення нафти, і відповідають указаним в пункті 4 правила 13E вимогам до ширини і висоти, не покривають принаймні 30 % Lt на повну висоту судна по кожному борту або принаймні 30 % проекції площі еPAs днищевої обшивки в межах довжини Lt, де Lt і проекція площі еPAs днищевої обшивки відповідають зазначеним у пункті 2 правила 13E, і в цьому випадку відповідність правилу 13F потрібно не пізніше чим після закінчення 30 років з дати його постачання.

5. Нафтовий танкер, що відповідає вимогам нового нафтового танкера, зазначеним у пункті 26 правила 1 цього Додатка, повинен відповідати вимогам правила 13F цього Додатка не пізніше чим після закінчення 30 років з дати його постачання.

6. Будь-які нові стани баласту і завантаження, що є результатом застосування пункту 4 цього правила, підлягають схваленню Адміністрацією, що враховує, зокрема, поздовжню і місцеву міцність, остійність у непошкодженому стані і, якщо можна застосувати, аварійну остійність.

7. Інші конструктивні або експлуатаційні методи, такі як навантаження з дотриманням гідростатичної рівноваги, можуть бути прийняті як альтернативи вимогам, запропонованим у пункті 4, за умови, що такі альтернативи забезпечують принаймні такий же рівень захисту від забруднення нафтою у випадку зіткнення або посадки на мілину і схвалені Адміністрацією на підставі керівництва, розробленого Організацією.

Правило 24(4)
Обмеження розмірів вантажних танків і їхнє розташування

Існуючий текст пункту 4 заміняється наступним:

"4. Довжина будь-якого вантажного танка не повинна перевищувати 10 м або однієї з наступних величин, залежно від того, що більше:

a) При відсутності всередині вантажних танків поздовжньої переборки:

(0,5 bi/B + 0,1) L, але не більше 0,2 L

b) При наявності всередині вантажних танків однієї поздовжньої переборки в діаметральній площині:

(0,25 bi/B + 0,15) L

c) При наявності всередині вантажних танків двох і більше поздовжніх переборок:

(i) для бортових вантажних танків: 

  

0,2 L 

(ii) для центральних вантажних танків: 

(1) якщо bi/B дорівнює або більше однієї п'ятої: 

  

0,2 L 

(2) якщо bi/B менше однієї п'ятої: 

- при відсутності поздовжньої переборки в діаметральній площині: 

  

(0,5 bi/B + 0,1) L 

- при наявності поздовжньої переборки в діаметральній площині: 

  

(0,25 bi/B + 0,15) L 

d) "bi" - мінімальна відстань від борту судна до зовнішньої поздовжньої переборки даного танка, виміряна від внутрішньої поверхні зовнішньої обшивки під прямим кутом до діаметральної площини на рівні, що відповідає призначеному літньому надводному борту.

 

ПОПРАВКИ ДО ОПИСУ КОНСТРУКЦІЇ ТА УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ НАФТОВИХ ТАНКЕРІВ (ФОРМА B)

Після існуючого пункту 5.7 вводиться такий новий пункт 5.8:

"5.8 Конструкція подвійного корпусу

5.8.1 Судно повинно бути побудоване відповідно до правила 13F і задовольняти вимоги:

.1 пункту 3 (конструкція подвійного корпусу)

.2 пункту 4 (танкери з палубою посередині висоти борту і з подвійними бортами)

.3 пункту 5 (альтернативний метод, схвалений Комітетом по захисту морського середовища)

5.8.2 Судно повинно бути побудоване відповідно до пункту 7 правила 13F і задовольняти його вимоги (вимоги подвійного дна)

5.8.3 Не потрібно, щоб судно відповідало правилу 13F

5.8.4 Судно підпадає під вимоги правила 13G і:

.1 повинно відповідати правилу 13F не пізніше __________________

.2 улаштовано таким чином, що наступні танки або відсіки не використовуються для перевезення нафти __________________

5.8.5 Судно не підпадає під вимоги правила 13G

  

II 

III 

IV 

  

  

  

  

  

ДОДАТОК VI

Правила запобігання забрудненню повітряного середовища з суден

Глава I
Загальні положення

Правило 1
Застосування

Положення цього Додатка застосовуються до всіх суден, якщо спеціально не передбачене інше в правилах 3, 5, 6, 13, 15, 18 та 19 цього Додатка.

Правило 2
Визначення

Для цілей цього Додатка:

1. "Подібна стадія побудови" означає стадію, на якій:

a) розпочате будівництво, яке можна ототожнити з визначеним судном, а також

b) розпочате складання цього судна, причому маса використаного матеріалу складає щонайменше 50 тонн або один відсоток розрахункової маси матеріалу всіх корпусних конструкцій, залежно від того, що менше.

2. "Постійна подача" визначається як процес, під час якого відходи подаються в камеру згоряння без допомоги людини, коли інсинератор знаходиться в нормальному робочому режимі з робочою температурою в камері згоряння 850 - 1200° C.

3. "Викид" означає будь-який викид із суден в атмосферу або в море речовин, що підлягають контролю на підставі цього Додатка.

4. "Нові установки" стосовно правила 12 цього Додатка означає встановлення на судні систем, обладнання, у тому числі нових переносних вогнегасників, ізоляції або інших матеріалів, після дати набрання чинності цим Додатком, але не охоплює ремонту або перезарядження раніше встановлених систем, обладнання, ізоляції або іншого матеріалу, або перезарядження переносних вогнегасників.

5. "Технічний кодекс із NOx" означає Технічний кодекс із контролю за викидами окисів азоту з дизельних двигунів суден, прийнятий резолюцією 2 Конференції, з поправками, що можуть бути внесені Організацією, за умови, що такі поправки схвалюються й набирають чинності відповідно до положень статті 16 цієї Конвенції, що стосуються процедур унесення поправок до доповнення до Додатка.

6. "Озоноруйнівні речовини" означає регульовані речовини, які визначено в пункті 4 статті 1 Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар, 1987 року, й зазначено в Додатках A, B, C або E до цього Протоколу, що є чинними під час застосування або тлумачення цього Додатка.

"Озоноруйнівні речовини", які можуть бути виявлені на судні й перелік яких цим не обмежується, уключають:

галон 1211 

бромхлордіфторметан 

галон 1301 

бромтрифторметан 

галон 2402 

1,2-дібром-1,1,2,2-тетрафторетан (також відомий як галон 114B2) 

ХФУ-11 

трихлорфторметан 

ХФУ-12 

д і хлордіфтор метан 

ХФУ-113 

1,1,2-трихлор-1.2,2-трифторетан 

ХФУ-114 

1,2-діхлор-1,1,2,2-тетрафторетан 

ХФУ-115 

хлорпентафторетан 

7. "Нафтові залишки" означають осади з паливних або масляних сепараторів, відпрацьоване мастило з головних або допоміжних механізмів або нафтоутримуючі відходи з сепараторів лляльних вод, обладнання для фільтрації нафти або піддонів.

8. "Спалювання на судні" означає спалювання відходів або інших матеріалів на судні, якщо такі відходи або інші матеріали утворилися під час звичайної експлуатації цього судна.

9. "Судновий інсинератор" означає суднову установку, призначену головним чином для цілей спалювання.

10. "Судна, що будуються" означає судна, кілі яких закладено або які знаходяться в подібній стадії будування.

11. "Район контролю викидів SOx", означає район, в якому потрібно вжити спеціальних обов'язкових заходів стосовно викидів SOx із суден з метою запобігання забрудненню повітря викидами SOx і його супутньому негативному впливу на сухопутні й морські райони, а також скорочення й збереження під контролем цього забруднення й впливу. Райони контролю викидів SOx уключають райони, зазначені в правилі 14 цього Додатка.

12. "Танкер" означає нафтовий танкер, як його визначено в правилі 1(4) Додатка I, або танкер-хімовоз, як його визначено в правилі 1(1) Додатка II до цієї Конвенції.

13. "Протокол 1997 року" означає Протокол 1997 року про змінення Міжнародної конвенції по запобіганню забрудненню з суден 1973 року, зміненої Протоколом 1978 року до неї.

Правило 3
Загальні винятки

Правила цього Додатку не застосовуються до:

a) будь-якого викиду з метою забезпечення безпеки судна або порятунку людського життя на морі, або

b) будь-якого викиду в результаті ушкодження судна або його обладнання:

Правило 4
Еквіваленти

1. Адміністрація може дозволити застосування на судні пристроїв, матеріалів, обладнання або приладів, відмінних від тих, яких вимагає цей Додаток, якщо такі пристрої, матеріали, обладнання або Прилади є не менш ефективними, ніж ті, яких вимагає цей Додаток.

2. Адміністрація, яка дозволяє застосування пристрою, матеріалу, обладнання або приладу, відмінних від тих, яких вимагає цей Додаток, подає уточнювальні дані про це Організації для поширення серед Сторін цієї Конвенції з метою інформації й ужиття ними відповідних заходів, якщо такі будуть потрібні.

Глава II
Огляд, оформлення свідоцтв і засоби контролю

Правило 5
Огляди й перевірки

1. Кожне судно валовою місткістю 400 чи більше, а також кожна стаціонарна або плавуча бурова установка та інші платформи підлягають переліченим нижче оглядам:

a) первісному оглядові - перед введенням судна в експлуатацію, або перед первинною видачею свідоцтва, якого вимагає правило 6 цього Додатка. Цей огляд проводиться, щоб упевнитися, що обладнання, системи, пристрої, прилади й матеріали цілком відповідають застосовним вимогам цього Додатка;

b) періодичним оглядам - через певні проміжки часу, встановлені Адміністрацією, але які не перевищують п'яти років, щоб упевнитися, що обладнання, системи, пристрої, прилади й матеріали цілком відповідають застосовним вимогам цього Додатка, а також

c) як мінімум, одному проміжному оглядові протягом періоду дії свідоцтва, щоб упевнитися, що обладнання й пристрої цілком задовольняють застосовним до них вимогам цього Додатка та знаходяться в гарному робочому стані. У тих випадках, коли проводиться тільки один такий проміжний огляд протягом одного періоду дії свідоцтва й коли період дії свідоцтва перевищує 2,5 року, він повинен проводитися протягом шести місяців до або після дати, яка відповідає половині періоду дії свідоцтва. Про таки проміжні огляди робиться запис у свідоцтві, виданому згідно з правилом 6 цього Додатка.

2. Стосовно суден валовою місткістю менш 400 Адміністрація може вживати належних заходів для забезпечення виконання застосовних положень цього Додатка.

3. Огляд суден на виконання положень цього Додатка здійснюється посадовими особами Адміністрації. Однак Адміністрація може доручити проведення оглядів призначеним для цієї мети інспекторам або визнаним нею організаціям. Такі організації повинні відповідати посібникам, прийнятим Організацією. У кожному випадку відповідна Адміністрація цілком гарантує повноту й старанність огляду.

4. Огляд двигунів та обладнання стосовно їхньої відповідності правилу 13 цього Додатка проводиться згідно з Технічним кодексом NOx.

5. Адміністрація встановлює порядок проведення позапланових перевірок протягом періоду дії свідоцтва. Такі перевірки повинні посвідчити, що обладнання з усіх поглядів залишається задовільним для тієї експлуатації, для якої воно призначене. Ці перевірки можуть проводитися власною інспекційною службою Адміністрації, призначеними інспекторами, визнаними організаціями або іншими Сторонами на прохання Адміністрації. Якщо Адміністрація вводить обов'язкові щорічні огляди згідно з положеннями пункту 1 цього правила, згадані вище позапланові перевірки не є обов'язковими.

6. Якщо призначений інспектор або визнана організація встановлюють, що стан обладнання істотно не відповідає даним свідоцтва, то вони забезпечують вжиття заходів для усунення недоліків і належним чином повідомляють про це Адміністрацію. Якщо такі заходи для усунення недоліків не здійснюються, то свідоцтво вилучається Адміністрацією. Якщо судно знаходиться в порту іншої Сторони, то про це негайно повідомляється також компетентним органам держави порту. Якщо посадова особа Адміністрації, призначений інспектор або визнана організація повідомили компетентним органам держави порту, то уряд відповідної держави порту надає такій посадовій особі, інспекторові або організації будь-яку необхідну допомогу в виконанні їхніх обов'язків згідно з цим правилом.

7. Обладнання підтримується в стані, що відповідає положенням цього Додатка, і не дозволяється внесення жодних змін в обладнання, системи, пристрої, прилади або матеріали, які оглядалися, без чітко висловленого відповідного схвалення Адміністрацією. Дозволяється пряма заміна такого обладнання й пристроїв на обладнання й пристрої, що відповідають положенням цього Додатка.

8. Щоразу, коли з судном трапляється аварія, або на ньому виявляється несправність, що істотно впливає на ефективність або комплектність його обладнання, яке охоплюється цим Додатком, капітан або власник судна за першої нагоди сповіщають про це Адміністрацію, призначеного інспектора або визнану організацію, відповідальну за видачу відповідного свідоцтва.

Правило 6
Видача Міжнародного свідоцтва про запобігання забрудненню повітряного середовища

1. Міжнародне свідоцтво про запобігання забрудненню повітряного середовища видається після огляду згідно з положеннями правила 5 цього Додатка:

a) кожному судну валовою місткістю 400 чи більше, що здійснює рейси в порти або до віддалених від берега терміналів, які знаходяться під юрисдикцією інших Сторін, а також

b) платформам і буровим установкам, що здійснюють рейси в води, які знаходяться під суверенітетом або юрисдикцією інших Сторін Протоколу 1997 року.

2. Суднам, побудованим до набрання чинності Протоколом 1997 року, Міжнародне свідоцтво про запобігання забрудненню повітряного середовища видається відповідно до пункту 1 цього правила не пізніше першого планового докування після набрання чинності Протоколом 1997 року, але в жодному випадку не пізніше, ніж через три роки після набрання чинності Протоколом 1997 року.

3. Таке Свідоцтво видається Адміністрацією або особою чи організацією, належним чином уповноваженими нею. У кожному випадку Адміністрація несе повну відповідальність за Свідоцтво.

Правило 7
Видача Свідоцтва іншим урядом

1. Уряд Сторони Протоколу 1997 року може на прохання Адміністрації доручити оглянути судно і, упевнившись, що судно відповідає положенням цього Додатка, видати або вповноважити видати судну Міжнародне свідоцтво про запобігання забрудненню повітряного середовища згідно з цим Додатком.

2. Копія Свідоцтва й копія акта про огляд передаються в можливо короткий строк Адміністрації, на прохання якої здійснюється огляд.

3. Видане таким чином Свідоцтво містить запис про те, що воно видано на прохання Адміністрації і має таку саму чинність і одержує таке саме визнання, як і Свідоцтво, видане згідно з правилом 6 цього Додатка.

4. Міжнародне Свідоцтво про запобігання забрудненню повітряного середовища не видається судну, що має право плавати під прапором держави, яка не є Стороною Протоколу 1997 року.

Правило 8
Форма Свідоцтва

Міжнародне свідоцтво про запобігання забрудненню повітряного середовища складається офіційною мовою країни, що його видає, за формою, що відповідає зразку, наведеному в доповненні 1 до цього Додатка. Якщо мова, що вживається, не є англійською, іспанською чи французькою, текст Свідоцтва повинен містити переклад однією з цих мов.

Правило 9
Строк дії та чинність Свідоцтва

1. Міжнародне свідоцтво про запобігання забрудненню повітряного середовища видається на строк, установлений Адміністрацією, який не перевищує п'яти років із дати його видачі.

2. Подовження п'ятирічного строку дії Міжнародного свідоцтва про запобігання забрудненню повітряного середовища не дозволяється, крім випадків, зазначених у пункті 3.

3. Якщо на момент закінчення строку дії Міжнародного свідоцтва про запобігання забрудненню повітряного середовища судно не знаходиться в порту держави, під прапором якої воно має право плавати або в якій воно повинне бути оглянуто, Адміністрація може подовжити дію Свідоцтва на строк, що не перевищує п'яти місяців. Таке продовження надається лише щоб надати судну можливість завершити рейс у державу, під прапором якої воно має право плавати або в якій воно повинне бути оглянуте, і тільки в тих випадках, коли це виправдано й доцільно. Після прибуття в державу прапора або в державу, в якій воно повинне бути оглянуто, судно не має права на підставі такого подовження залишити порт або державу, не одержавши нового Міжнародного свідоцтва про запобігання забрудненню повітряного середовища.

4. Міжнародне свідоцтво про запобігання забрудненню повітряного середовища втрачає чинність у будь-якому з таких випадків:

a) якщо перевірки й огляди не проводяться в строки, зазначені в правилі 5 цього Додатка;

b) якщо без явно висловленого схвалення Адміністрації зроблено істотні зміни в обладнанні, системах, пристроях, приладах або матеріалах, до яких застосовується цей Додаток, за винятком прямої заміни такого обладнання або пристроїв на обладнання або пристрої, що відповідають вимогам цього Додатка. Для цілей правила 13 істотна зміна включає кожну зміну або налаштування системи, пристроїв або пристосувань дизельного двигуна, яка призводить до того, що збільшене дотримуються обмеження на викид окислів азоту, застосованих до цього двигуна, або

c) під час передачі судна під прапор іншої держави. Нове Свідоцтво видається тільки якщо уряд, який видає нове Свідоцтво, цілком переконався в тому, що судно повністю відповідає вимогам правила 5 цього Додатка. У випадку обміну суднами між Сторонами, якщо протягом трьох місяців після передачі надійде прохання про це, уряд Сторони, під прапором якої судно раніше мало право плавати, якомога швидше передає Адміністрації іншої Сторони копію Міжнародного свідоцтва про запобігання забрудненню повітряного середовища, що було на судні до його передачі, і копії відповідних актів про огляд, якщо такі є.

Правило 10
Контроль держави порту за виконанням експлуатаційних вимог

1. Судно під час перебування в порту або в віддаленому від берега терміналі, що знаходяться під юрисдикцією якої-небудь іншої Сторони Протоколу 1997 року, підлягає інспектуванню посадовими особами, належним чином уповноваженими цією Стороною, яке стосується виконання експлуатаційних вимог згідно з цим Додатком, якщо маються вагомі підстави вважати, що капітан або екіпаж не знають найважливіших суднових процедур, що стосуються запобігання забрудненню повітряного середовища з суден.

2. За обставин, наведених у пункті 1 цього правила, Сторона вживає заходів, що забезпечують, щоб судно не відійшло доти, доки стан справ не буде виправлено згідно з вимогами цього Додатка.

3. До цього правила застосовуються зазначені в статті 5 цієї Конвенції процедури проведення контролю державою порту.

4. Ніщо в цьому правилі не повинне тлумачитись як обмеження прав та обов'язків Сторони, що здійснює контроль за виконанням експлуатаційних вимог, спеціально передбачених у цій Конвенції.

Правило 11
Виявлення порушень та забезпечення виконання

1. Сторони цього Додатку співробітничають у виявленні порушень та забезпеченні виконання положень цього Додатку, використовуючи всі придатні й можливі засоби виявлення порушень і спостереження за навколишнім середовищем, а також відповідні способи передачі повідомлень і збору доказів.

2. Судно, до якого застосовується цей Додаток, у будь-якому порту або біля віддаленого від берега терміналу Сторони може піддаватися інспектуванню посадовими особами, призначеними або вповноваженими цією Стороною, щоб перевірити, чи не зробило це судно викиду якої-небудь із речовин, охоплюваних цим Додатком, у порушення положень цього Додатку. Якщо в результаті інспектування виявляється порушення положень цього Додатка, то Адміністрації надсилається повідомлення про це для вжиття відповідних заходів.

3. Кожна Сторона надає Адміністрації докази, якщо такі маються, того, що судно зробило викид речовин, що охоплюються цим Додатком, у порушення положень цього Додатка. Якщо це практично може бути здійснення, компетентні органи цієї Сторони повідомляють капітану судна про таке гадане порушення.

4. Після одержання таких доказів Адміністрація, сповіщена про це, проводить розслідування справи й може просити іншу Сторону надати додаткові чи більш переконливі докази гаданого порушення. Якщо Адміністрація переконається в наявності достатніх доказів, які дозволяють розпочати переслідування стосовно гаданого порушення, вона дає розпорядження про порушення якомога швидше такого переслідування згідно зі своїм законодавством. Адміністрація негайно інформує про вжиті нею заходи Сторону, що повідомила про гадане порушення, а також Організацію.

5. Сторона може також піддати інспектуванню судно, до якого застосовується цей Додаток, коли воно заходить у порти або підходить до віддалених від берега терміналів, які знаходяться під її юрисдикцією, якщо від будь-якої іншої Сторони отримане прохання стосовно розслідування разом із достатніми доказами того, що це судно зробило в якому-небудь місці викид речовин, що охоплюються Додатком, порушивши цей Додаток. Повідомлення про таке розслідування надсилається Стороні, яка звернулася з проханням провести розслідування, і Адміністрації для того, щоб могли бути вжиті відповідні заходи згідно з положеннями цієї Конвенції.

6. До норм і стандартів, установлених у цьому Додатку, застосовується, mutatis mutandis, міжнародне право, що стосується запобігання забрудненню морського середовища з суден, його зменшення й збереження під контролем, у тому числі міжнародне право, що стосується забезпечення виконання і гарантій, які діють під час застосування або тлумачення цього Додатка.

Глава III
Вимоги до контролю за викидами з суден

Правило 12
Озоноруйнівні речовини

1. За умови дотримання положень правила 3 будь-які навмисні викиди озоноруйнівних речовин забороняються. Навмисні викиди включають викиди, що відбуваються під час технічного обслуговування, догляду, ремонту або пересування систем чи обладнання, однак навмисні викиди не включають мінімальних викидів, які пов'язані з уловлюванням або рециркуляцією озоноруйнівної речовини. Викиди, які є результатом витоків озоноруйнівної речовини, незалежно від того, чи є ці витоки навмисними чи ні, можуть регулюватися Сторонами Протоколу 1997 року.

2. Нові установки, що містять озоноруйнівні речовини, забороняються на всіх суднах, за винятком тих нових установок, які містять гідрохлорфторвуглеці (ГХФВ) та якими дозволяється користуватися до 1 січня 2020 року.

3. Речовини, згадані в цьому правилі, і обладнання, що містить такі речовини, у ході видалення їх із суден доставляються на відповідні приймальні споруди.

Правило 13
Окисли азоту

1. a) Це правило застосовується до:

b) Це правило не застосовується до:

c) Незважаючи на положення підпункту "a" цього пункту, Адміністрація може допустити виняток із застосування цього правила для будь-якого дизельного двигуна, що встановлений на судні, побудованому або яке піддається значному переобладнанню до дати набрання чинності цим Протоколом, за умови, що судно зайняте виключно в рейсах у порти або до віддалених від берега терміналів у межах держави, під прапором якої судно має право плавати.

2. a) Для цілей цього правила "значне переобладнання" означає модифікацію двигуна, у ході якої:

b) Викиди NOx, які є результатом модифікацій, згаданих у підпункті "a" цього пункту, документуються згідно з Технічним кодексом із NOx для схвалення Адміністрацією.

3. a) За умови дотримання положень правила 3 цього Додатка, експлуатація кожного дизельного двигуна, до якого застосовується це правило, забороняється, за винятком випадків, коли викид окислів азоту (обчислений як повний зважений викид NO2) із двигуна знаходиться в таких межах:

де n - номінальна частота обертання двигуна (оберти колінчатого вала за хвилину).

Під час використання палива, що складається з суміші вуглеводнів, отриманих у ході переробки нафти, методика випробувань і способи вимірювань повинні відповідати Технічному кодексові з NOx з урахуванням випробувальних циклів і вагових коефіцієнтів, зазначених у доповненні II до цього Додатка.

b) Незважаючи на положення підпункту "a" цього пункту, експлуатація дизельного двигуна дозволяється, коли:

Правило 14
Окисли сірки (SOx)

Загальні вимоги

1. Вміст сірки в будь-якому рідкому паливі, що використовується на суднах, не повинний перевищувати 4,5 % від загальної маси.

2. Середній світовий стандарт вмісту сірки в залишковому рідкому паливі, що постачається для використання на судах, контролюється, з урахуванням посібника, що повинний бути розроблений Організацією.

Вимоги, що застосовуються в межах районів контролю викидів SOx

3. Для цілей цього правила райони контролю викидів SOx уключають:

a) район Балтійського моря, як він визначений у підпункті "b" пункту 1 правила 10 Додатка I, а також

b) будь-який інший морський район, у тому числі портові райони, призначений Організацією відповідно до критеріїв і процедур призначення районів контролю викидів SOx з метою запобігання забрудненню повітряного середовища з суден, що містяться в доповненні III до цього Додатка.

4. Коли судна знаходяться в районах контролю викидів SOx, виконується щонайменш одна з таких умов:

a) вміст сірки в рідкому паливі, що використовується на суднах у районі контролю за викидами SOx, не перевищує 1,5 % від загальної маси;

b) для зменшення загального викиду окислів сірки з суден, у тому числі як із допоміжних, так і з головних двигунів, до рівня 6,0 г SOx/кВт·год або менше, розрахованого як повний зважений викид двоокису сірки, застосовується система очищення відпрацьованих газів, яка схвалена Адміністрацією, з урахуванням посібника, що повинний бути розроблений Організацією. Стоки відходів як наслідок використання такого обладнання не повинні скидатися в закритих портах, гаванях та естуаріях, якщо судно не може ретельно задокументувати, що такі стоки відходів не впливають негативно на екосистеми таких закритих портів, гаваней та естуаріїв, ґрунтуючись на критеріях, наданих Організації владою держави порту. Організація розсилає критерії всім Сторонам Конвенції, або

c) для обмеження викидів SOx до рівня, еквівалентного рівню, описаному в підпункті "b", використовується будь-який інший технологічний спосіб, що піддається перевірці й може бути застосованим за результатом цієї перевірки. Ці способи схвалюються Адміністрацією з урахуванням посібника, який повинен бути розроблений Організацією.

5. Вміст сірки в рідкому паливі, згаданий у пункті 1 і підпункті "a" пункту 4 цього правила, документується постачальником, як вимагається правилом 18 цього Додатка.

6. На суднах, що використовують окремі види рідкого палива з метою відповідності підпункту "a" пункту 4 цього правила, передбачається достатній час для того, щоб до входу до району контролю викидів SOx система подачі рідкого палива була цілком промита від усіх видів палива з вмістом сірки більш ніж 1,5 % від загальної маси. Об'єм низькосірчистого рідкого палива (вміст сірки менш ніж або дорівнює 1,5 %) у кожному танку, а також дата, час і місцезнаходження судна в момент закінчення будь-якої операції зі зміни складу палива реєструються в судновому журналі, як наказано Адміністрацією.

7. Протягом перших дванадцяти місяців безпосередньо після набрання чинності цим Протоколом або поправкою до цього Протоколу, яка встановлює конкретний район контролю викидів SOx відповідно до підпункту "b" пункту 3 цього правила, судна, що входять до району контролю викидів SOx, згаданого в підпункті "a" пункту 3 цього правила або призначеного згідно з підпунктом "b" пункту 3 цього правила, звільняються від виконання вимог пунктів 4 та 6 цього правила, а також вимог пункту 5 цього правила як такі, що стосуються підпункту "a" пункту 4 цього правила.

Правило 15
Летки органічні сполуки

1. Якщо викиди з танкерів летких органічних сполук (ЛОС) повинні регулюватися в портах або терміналах, що знаходяться під юрисдикцією Сторони Протоколу 1997 року, то вони регулюються згідно з положеннями цього правила.

2. Сторона Протоколу 1997 року, яка призначає порти або термінали, що знаходяться під її юрисдикцією, в яких повинні регулюватися викиди ЛОС, надсилає Організації повідомлення. Це повідомлення включає інформацію про розміри танкерів, що підлягають контролю, про вантажі, для яких потрібні системи контролю викидів пари, і про дату набрання чинності таким контролем. Повідомлення надається принаймні за шість місяців до набрання чинності.

3. Уряд кожної Сторони Протоколу 1997 року, що призначає порти або термінали, де повинні регулюватися викиди ЛОС із танкерів, забезпечує, щоб у призначених портах і терміналах були передбачені й експлуатувалися, безпечно й без необґрунтованої затримки судна, системи контролю викидів пари, схвалені цим урядом, ураховуючи стандарти безпеки, розроблені Організацією.

4. Організація розсилає перелік портів і терміналів, призначених Сторонами Протоколу 1997 року, іншим Сторонам Протоколу 1997 року і державам - членам Організації для ознайомлення.

5. Усі танкери, що підлягають контролю стосовно викидів пари згідно з положеннями пункту 2 цього правила, забезпечуються системою збору пари, схваленою Адміністрацією з урахуванням стандартів безпеки, розроблених Організацією, і використовують таку систему під час завантаження таких вантажів. Термінали, на яких установлено системи контролю викидів пари згідно з цим правилом, можуть приймати існуючі танкери, які не обладнані системами збору пари, протягом трьох років після дати набрання чинності контролем, зазначеним у пункті 2.

6. Це правило застосовується до газовозів тільки тоді, коли спосіб завантаження й герметичність корпусу дозволяють безпечно зберігати на судні неметанові ЛОС чи безпечно передавати їх на берег.

Правило 16
Спалювання на судні

1. За винятками, передбаченими пунктом 5, спалювання на судні допускається тільки в бортовому інсинераторі.

2. a) За винятками, зазначеними в підпункті "b" цього пункту, кожний інсинератор, установлений на судні 1 січня 2000 року або після цієї дати, повинний відповідати вимогам, що містяться в доповненні IV до цього Додатка. Кожний інсинератор схвалюється Адміністрацією з урахуванням стандартних технічних вимог до суднових інсинераторів, розроблених Організацією.

b) Адміністрація може дозволяти винятки з застосування підпункту "a" цього пункту для будь-якого інсинератора, який встановлений на борту судна до дати набрання чинності Протоколом 1997 року за умови, що судно зайняте виключно в рейсах у межах вод, що знаходяться під суверенітетом або юрисдикцією держави, під прапором якої воно має право плавати.

3. Ніщо в цьому правилі не впливає на заборону або інші вимоги, установлені в Конвенції про запобігання забрудненню моря скидами відходів та іншими матеріалами 1972 року з поправками в Протоколі 1996 року до неї.

4. Забороняється спалювати на борту судна такі речовини:

a) залишки вантажів, зазначених у Додатках I, II та III до цієї Конвенції, і пов'язаних з ними забруднених пакувальних матеріалів;

b) поліхлоровані біфенили (ПХБ);

c) сміття, як воно визначене в Додатку V до цієї Конвенції, що містить важкі метали в обсязі, більшому, ніж мікродомішки, а також

d) очищені нафтопродукти, що містять галогенні сполуки.

5. Спалювання на борту судна осадів стічних вод і нафтових залишків, що утворюються під час звичайної експлуатації судна, може також проводитися в головній або допоміжній силовій установці або в котлах, але в цьому випадку воно не повинно проводитися в межах портів, гаваней та естуаріїв.

6. Спалювання на борту судна полівінілхлоридів (ПВХ) забороняється, за винятком спалювання в суднових інсинераторах, на які видані свідоцтва Міжнародної морської організації про схвалення типу.

7. На всіх суднах з інсинераторами, що підпадають під дію цього правила, повинен бути посібник заводу-виробника з експлуатації, в якому встановлений порядок експлуатації інсинератора в межах, зазначених у пункті 2 доповнення IV до цього Додатка.

8. Персонал, відповідальний за експлуатацію будь-якого інсинератора, повинен бути підготовлений і здатний виконувати інструкції, передбачені в посібнику заводу-виробника з експлуатації.

9. Постійний моніторинг температури топкового газу на виході з камери згоряння потрібно здійснювати завжди, а відходи не повинні подаватися в судновий інсинератор, оснащений безперервною подачею, коли температура нижче мінімальної припустимої температури в 850° C. Для нормального режиму роботи інсинератора повинна бути встановлена така потужність, щоб температура в камері згоряння досягала 600° C протягом 5 хвилин після пуску.

10. Ніщо в цьому правилі не перешкоджає розробці, встановленню й експлуатації альтернативних суднових пристроїв для термічної обробки відходів, які задовольняють або перевищують вимоги цього правила.

Правило 17
Портові споруди

1. Уряд кожної Сторони Протоколу 1997 року зобов'язується забезпечувати надання споруд, спроможних задовольняти:

a) потреби суден, що використовують її ремонтні порти для прийому з суден озоноруйнівних речовин та обладнання, що містить такі речовини;

b) потреби суден, що використовують її порти, термінали або ремонтні порти для прийому залишків очищення відпрацьованих газів із системи очищення відпрацьованих газів, коли скидання цих залишків у морське середовище не дозволяється згідно з правилом 14 цього Додатка;

без необґрунтованої затримки суден, і

c) потреби в спорудах, на яких провадиться розбирання суден на злом, для прийому видалених із суден озоноруйнівних речовин та обладнання, що містить такі речовини.

2. Кожна Сторона Протоколу 1997 року повідомляє Організації для подальшого повідомлення державам - членам Організації про всі випадки відсутності передбачених цим правилом споруд або їхню певну невідповідність установленим вимогам.

Правило 18
Якість рідкого палива

1. Паливо для цілей згоряння, що постачається й використовується на суднах, до яких застосовується цей Додаток, повинне відповідати таким вимогам:

a) за винятками, що передбачені підпунктом "b":

1) загрожують безпеці суден або негативно впливають на роботу механізмів, або

2) шкодять персоналу, або

3) у цілому сприяють додатковому забрудненню повітряного середовища; і

b) рідке паливо для цілей згоряння, отримане іншими способами, ніж переробка нафти, не повинне:

i) містити рівень сірки в кількості, яка перевищує встановлену в правилі 14 цього Додатка; 

ii) призводити до перевищення двигуном меж викидів NOx, установлених у підпункті "a" пункту 3 правила цього Додатка; 

iii) містити неорганічні кислоти, а також 

iv) 

1) загрожувати безпеці суден або негативно впливати на роботу механізмів, або 

 

2) бути шкідливим для персоналу, або 

 

3) у цілому сприяти додатковому забрудненню повітряного середовища. 

2. Це правило не застосовується до вугілля в твердому стані або ядерного палива.

3. Для кожного судна, що підпадає під дію правил 5 та 6 цього Додатка, докладні данні про рідке паливо для цілей згоряння, що надане й використовується на борту, реєструються за допомогою накладної на постачання бункерного палива, що містить принаймні інформацію, зазначену в доповненні V до цього Додатка.

4. Накладна на постачання бункерного палива зберігається на судні в такому місці, в якому вона була б легкодоступною для перевірки будь-коли з обґрунтованих причин. Вона зберігається протягом трьох років після постачання рідкого палива на судно.

5. a) Компетентний орган уряду Сторони Протоколу 1997 року може перевіряти накладні на постачання палива на будь-якому судні, до якого застосовується цей Додаток, коли судно знаходиться в її порту чи біля віддаленого від берега терміналу, може знімати копії з кожної накладної на постачання й може запитати від капітана чи особи, відповідальної за судно, підтвердження, що кожна копія є справжньою копією цієї накладної на постачання палива. Компетентний орган може також перевірити зміст кожної накладної через консультації з портом, де була видана накладна.

b) Перевірка накладних на постачання палива й зняття посвідчених копій компетентним органом згідно з цим пунктом здійснюються якомога швидше, не викликаючи необґрунтованої затримки судна.

6. Накладна на постачання палива супроводжується типовим зразком наданого палива, з урахуванням посібника, що повинен бути розроблений Організацією. Зразок повинен бути опечатаний і підписаний представником постачальника й капітаном чи особою командного складу, відповідальною за бункерування, після завершення бункерування й зберігатися під контролем судна доки паливо не буде значною мірою витрачене, але в будь-якому випадку протягом не менш ніж дванадцяти місяців з моменту постачання.

7. Сторони Протоколу 1997 року зобов'язуються забезпечувати, щоб призначені ними компетентні органи влади:

a) вели реєстр місцевих постачальників рідкого палива;

b) вимагали від місцевих постачальників надавати накладну на постачання палива й зразок, як це вимагається цим правилом, посвідчені постачальником рідкого палива в тому, що паливо задовольняє вимоги правил 14 та 18 цього Додатка;

c) вимагали від місцевих постачальників зберігати копію накладної на постачання палива протягом принаймні 3 років для інспекції й перевірки державою порту, якщо це буде необхідно;

d) вживали відповідних заходів стосовно постачальників рідкого палива, які, як установлено, надали паливо, що не відповідає зазначеному в накладній на постачання палива;

e) інформували Адміністрацію про будь-яке судно, що приймає паливо, яке, як з'ясовано, не відповідає вимогам правил 14 або 18 цього Додатка, а також

f) інформували Організацію для повідомлення Сторонам Протоколу 1997 року про всі випадки невиконання постачальниками рідкого палива вимог, зазначених у правилах 14 або 18 цього Додатка.

8. У зв'язку з інспекціями держави порту, які проводяться Сторонами Протоколу 1997 року, Сторони далі зобов'язуються:

a) інформувати Сторону або державу, що не є Стороною, під юрисдикцією якої була видана накладна на постачання бункерного палива, про випадки постачання палива, що не відповідає вимогам, надаючи всю можливу інформацію, а також

b) забезпечувати вжиття належних коригувальних заходів для приведення виявленого рідкого палива, що не відповідає вимогам, у відповідність до таких вимог.

Правило 19
Вимоги до платформ і бурових установок

1. За умови дотримання положень пунктів 2 й 3 цього правила стаціонарні й плавучі платформи та бурові установки повинні відповідати вимогам цього Додатка.

2. Викиди, що відбуваються безпосередньо внаслідок розвідки, розробки й пов'язаних із ними процесів обробки мінеральних ресурсів морського дна, є винятком із положень цього Додатка згідно з рубрикою "ii" підпункту "b" пункту 3 статті 2 цієї Конвенції. Такі викиди включають:

a) викиди, що відбуваються під час спалювання речовин, які є виключно й безпосередньо результатом розвідки, розробки й пов'язаних із ними процесів обробки в морі мінеральних ресурсів морського дна, у тому числі, але не обмежуючися цим, спалювання вуглеводнів у факелі й спалювання бурового шламу, бурових розчинів і (або) рідин для впливу на шар під час операцій із вивершення та випробування свердловин, а також спалювання, що має місце за непередбачуваних обставин;

b) викиди газів і летких сполук, що захоплюються буровими розчинами й шламом;

c) викиди, пов'язані виключно й безпосередньо з обробкою, перевантаженням або збереженням мінералів морського дна, а також

d) викиди з дизельних двигунів, що використовуються виключно під час розвідки, розробки й пов'язаних з ними процесів обробки в морі мінеральних ресурсів морського дна.

3. Вимоги правила 18 цього Додатка не застосовуються до використання вуглеводнів, що виробляються й згодом використовуються на місці як паливо, коли це схвалене Адміністрацією.

 

Форма Свідоцтва ІАРР
(Правило 8)

Міжнародне свідоцтво про запобігання забрудненню повітряного середовища

Видано на підставі положень Протоколу 1997 року про внесення змін до Міжнародної конвенції про запобігання забрудненню з суден 1973 року, зміненої Протоколом 1978 року до неї (далі - Конвенція), за уповноваженням уряду:
                                                                                           (повна назва держави)
ким _________________________________________________________________________________
                 (повне найменування компетентної особи чи організації, уповноваженої на підставі положень Конвенції) 

ЦИМ ПОСВІДЧУЄТЬСЯ:

1. що судно оглянуте згідно з правилом 5 Додатка VI до Конвенції; і

2. що оглядом установлено, що обладнання, системи, пристрої, прилади й матеріали повністю відповідають застосованим вимогам Додатка VI до Конвенції.

Це свідоцтво дійсне до ________________________________________________________ за умовою проведення оглядів згідно з правилом 5 Додатка VI до Конвенції.

Видано в
_____________________________________________________________________________________
                                                                                        (Місце видачі свідоцтва) 

(Печатка або штамп організації)

Підтвердження щорічного й проміжного оглядів

ЦИМ ПОСВІДЧУЄТЬСЯ, що під час огляду, який вимагається правилом 5 Додатка VI до Конвенції, встановлено, що судно відповідає положенням Конвенції:

Щорічний огляд: 

Підписано ______________________________________
                                                (Підпис належним чином
                                          уповноваженої посадової особи)
Місце __________________________________________
Дата ___________________________________________

(Печатка або штамп організації) 

Щорічний*/Проміжний* огляд: 

Підписано ______________________________________
                                                (Підпис належним чином
                                          уповноваженої посадової особи)
Місце __________________________________________
Дата ___________________________________________

(Печатка або штамп організації) 

Щорічний*/Проміжний* огляд: 

Підписано ______________________________________
                                                (Підпис належним чином
                                          уповноваженої посадової особи)
Місце __________________________________________
Дата ___________________________________________

(Печатка або штамп організації) 

Щорічний огляд: 

Підписано ______________________________________
                                                (Підпис належним чином
                                          уповноваженої посадової особи)
Місце __________________________________________
Дата ___________________________________________

(Печатка або штамп організації) 

____________
* Непотрібне закреслити.

 

Доповнення до Міжнародного свідоцтва про запобігання забрудненню повітряного середовища
(Свідоцтво ІАРР)

ОПИС КОНСТРУКЦІЇ ТА ОБЛАДНАННЯ

стосовно положень Додатка VI до Міжнародної конвенції про запобігання забрудненню з суден 1973 року, зміненої Протоколом 1978 року до неї (далі - Конвенція)

1. Відомості про судно

1.1. Назва судна ______________________________________________________________________

1.2. Позивний сигнал або регістровий номер _____________________________________________ 

1.3. Номер ІМО ______________________________________________________________________

1.4. Порт приписки ___________________________________________________________________

1.5. Валова місткість __________________________________________________________________

1.6. Дата закладки кіля або дата, на котру судно знаходилось у подібній стадії побудови ___________________________________________________________________________________

1.7. Дата початку значного переобладнання двигуна (якщо можливо застосувати) (правило 13): ___________________________________________________________________________________

2. Контроль за викидами з суден

2.1. Озоноруйнівні речовини (правило 12)

2.1.1. Може бути продовжена експлуатація таких систем та обладнання пожежогасіння, що містять галони: ___________________________________________________________________________  

2.1.2. Може бути продовжена експлуатація таких систем та обладнання, що містять ХФВ: __________________________________________________________________________________  

2.1.3. Може бути продовжена експлуатація таких систем, що містять гідрохлорфторвуглеці (ГХФВ), встановлених до 1 січня 2020 року ____________________________________________________ 

2.2. Окисли азоту (NOx) (правило 13)

2.2.1. Такі дизельні двигуни вихідною потужністю більш ніж 130 кВт, що встановлені на судні, яке побудовано 1 січня 2000 року чи після цієї дати, відповідають стандартам викидів, що передбачені підпунктом "a" пункту 3 правила 13, згідно з Технічним кодексом із NOx: _________________________________________________________________________________  

2.2.2 Такі дизельні двигуни вихідною потужністю більш ніж 130 кВт, які були значно переобладнані, як зазначено в пункті 2 правила 13, на 1 січня 2000 року або після цієї дати, відповідають стандартам викидів, передбаченим підпунктом "a" пункту 3 правила 13, відповідно до Технічного кодексу з NOx: ________________________________________________________________________________  

2.2.3. Такі дизельні двигуни вихідною потужністю більш ніж 130 кВт, установлені на судні, побудованому на 1 січня 2000 року або після цієї дати, або дизельні двигуни вихідною потужністю більш ніж 130 кВт, які були значно переобладнані, як зазначено в пункті 2 правила 13, на 1 січня 2000 року або після цієї дати, обладнані системою очистки відпрацьованих газів або іншими еквівалентними засобами згідно з пунктом 3 правила 13 і Технічним кодексом із NOx: ________________________________________________________________________________