Идет загрузка документа (93 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Конвенция о международных правилах предупреждения столкновений судов в море

Страны - участницы
Конвенция, Правила от 20.10.1972

КОНВЕНЦІЯ
про міжнародні правила запобігання зіткненню суден
на морі 1972 року*

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 20.10.72 р.
ДАТА ПРИЄДНАННЯ УКРАЇНИ: 17.11.92 р.

Учасники цієї Конвенції,

бажаючи забезпечити високий рівень безпеки на морі,

усвідомлюючи необхідність перегляду та обновлення міжнародних правил для запобігання зіткненню суден на морі, які додаються до Заключного акта Міжнародної конвенції про охорону людського життя на морі 1960 р.,

розглянувши згадані правила в світлі прогресу, досягнутого з часу їх схвалення,

погодилися про нижченаведене:

____________
* Набула чинності 15 липня 1977 р., для України - 5 квітня 1993 р.

Стаття I 
Загальні зобов'язання

Учасники цієї Конвенції зобов'язуються ввести в дію Правила і Додатки до них, які являють собою міжнародні Правила запобігання зіткненню суден на морі 1972 р. (які надалі іменуються "Правилами"), і додаються до цієї Конвенції.

Стаття II
Підписання, ратифікація, прийняття, схвалення і приєднання

(1) Ця Конвенція відкрита для підписання до 1 червня 1973 р. і приєднання до неї після цієї дати.

(2) Держави - члени Організації Об'єднаних Націй, кожного із її спеціалізованих закладів, Міжнародного агентства з атомної енергії або учасники Статуту Міжнародного Суду можуть стати учасниками цієї Конвенції шляхом:

a) підписання без застереження щодо ратифікації, прийняття або схвалення;

b) підписання з застереженням щодо ратифікації, прийняття або схвалення і з подальшою ратифікацією, прийняттям або схваленням;

c) приєднання.

(3) Ратифікація, прийняття, схвалення або приєднання здійснюються шляхом депонування відповідного документа в Міжурядовій морській консультативній організації (яка надалі іменується "Організацією"), яка інформує уряди держав, що підписали цю Конвенцію або приєдналися до неї, про депонування кожного документа і про дату його депонування.

Стаття III
Поширення застосування на території

(1) Організація Об'єднаних Націй у випадках, коли вона здійснює адміністративну владу над якою-небудь територією, або будь-який учасник Конвенції, що несе відповідальність за міжнародні відносини якої-небудь території, можуть у будь-який час у письмовому вигляді повідомити Генерального секретаря Організації (який надалі іменується "Генеральним секретарем") про розповсюдження застосування цієї Конвенції до такої території.

(2) Ця Конвенція поширюється на названу в письмовому повідомленні територію з дати одержання або з іншої вказаної в ньому дати.

(3) Будь-яке повідомлення, зроблене згідно з пунктом (1) цієї Статті, може бути відкликаним щодо будь-якої згаданої в ньому території, і будь-яке поширення припиняється по закінченні одного року або більш тривалого періоду, який може бути зазначеним при відкликанні повідомлення.

(4) Генеральний секретар інформує всіх учасників Конвенції про будь-яке повідомлення щодо поширення застосування Конвенції або його відкликання, зроблене в відповідності до цієї Статті.

Стаття IV
Набуття чинності

(1) a) Ця Конвенція набуде чинності по закінченні дванадцяти місяців з дати, на яку її учасниками стануть не менше 15 держав, сумарний торговельний флот яких за числом і тоннажем складає не менше 65 % від світового флоту суден валовою місткістю 100 і більше регістрових тонн, в залежності від того, яка з цих умов буде досягнута раніше.

b) Незалежно від положень підпункту a) цього пункту, ця Конвенція не набере чинності до 1 січня 1976 р.

(2) Для держав, які ратифікували, прийняли, схвалили цю Конвенцію або приєдналися до неї в відповідності до Статті II в період після виконання умов, передбачених у підпункті a) пункту (1) цієї Статті, і перед набуттям, Конвенцією чинності. Конвенція набуде чинності в день набуття чинності самої Конвенції.

(3) Для держав, які ратифікували, прийняли, схвалили цю Конвенцію або приєдналися до неї після дати набуття нею чинності. Конвенція набуде чинності в день депонування відповідного документа згідно з Статтею II.

(4) Після дати набуття чинності згідно з пунктом (4) Статті VI якої-небудь поправки до цієї Конвенції, будь-які її ратифікація, прийняття, схвалення або приєднання до неї відносяться до Конвенції з такою поправкою.

(5) В день набуття чинності цією Конвенцією Правила замінюють і скасовують міжнародні правила для попередження зіткнень суден на морі 1960.

(6) Генеральний секретар інформує уряди держав, які підписали цю Конвенцію або приєдналися до неї, про дату набуття нею чинності.

Стаття V
Перегляд Конвенції

(1) 3 метою перегляду цієї Конвенції, Правил або обох документів Організацією може бути скликана конференція.

(2) 3 метою перегляду Конвенції, Правил або обох документів Конференція учасників скликається Організацією на прохання не менше однієї третини учасників Конвенції.

Стаття VI
Поправки до Правил

(1) Будь-яка поправка до Правил, запропонована учасником Конвенції, розглядається в Організації на прохання такого учасника.

(2) Така поправка до Правил після схвалення її більшістю в дві третини присутніх і таких, що беруть участь у голосуванні членів Комітету по безпеці на морі Організації направляється всім учасникам Конвенції і членам Організації не менше ніж за шість місяців до її розгляду на Асамблеї Організації. Будь-який учасник Конвенції, який не є членом Організації, має право прийняти участь в Асамблеї Організації при розгляді нею поправки.

(3) Поправка, після її схвалення більшістю в дві третини присутніх і приймаючих участь в голосуванні на Асамблеї, направляється Генеральним секретарем усім учасникам Конференції для прийняття.

(4) Така поправка до Правил набере чинності з дати, яка буде встановлена Асамблеєю при її схваленні, якщо до більш ранньої дати, яка також буде встановлена Асамблеєю, більше однієї третини учасників Конвенції не заявлять Організації про їх заперечення проти поправки. Згадувані в цьому пункті дати встановлюються і приймаються більшістю в дві третини присутніх і приймаючих участь в голосуванні на Асамблеї.

(5) Будь-яка поправка до Правил після набуття нею чинності замінює попереднє положення, до якого вона відноситься, для всіх учасників Конвенції, які не заперечили проти поправки.

(6) Генеральний секретар інформує всіх учасників Конвенції і членів Організації про будь-яке прохання чи заяву, зроблену згідно з цією Статтею, і про дату, з якої будь-яка поправка набуває чинності.

Стаття VII
Денонсація

(1) Кожний учасник цієї Конвенції в будь-який час після закінчення п'яти років з дати набуття нею чинності для такого учасника може денонсувати Конвенцію.

(2) Денонсація здійснюється шляхом депонування документа про денонсації в Організації. Генеральний секретар інформує всіх інших учасників Конвенції про одержання документа про денонсацію в Організації. Генеральний секретар інформує всіх інших учасників Конвенції і про дату його депонування.

(3) Денонсація набуває чинності після закінчення одного року з дня депонування документа про денонсацію або тривалішого періоду, який може бути вказаним в документі про денонсацію.

Стаття VIII
Депонування і реєстрація

(1) Ця Конвенція і Правила депонуються в Організації, після чого Генеральний секретар направить їх засвідчені оригінальні копії всім урядам Держав, які підписали Конвенцію або приєдналися до неї.

(2) Після набуття чинності цією Конвенцією Генеральний секретар перешле її текст Секретаріату Організації Об'єднаних Націй для реєстрації і публікації згідно зі Статтею 102 Статуту Організації Об'єднаних Націй.

Стаття IX
Мови

Ця Конвенція разом з Правилами складена в одному примірнику на англійській і французькій мовах, причому обидва тексти є однаково автентичними. Офіційні переклади на російську і іспанську мови будуть підготовлені і депоновані разом з підписаним оригіналом.

На посвідчення чого нижчепідписані, будучи належним чином уповноваженими на те своїми відповідними урядами, підписали цю Конвенцію. Здійснено в Лондоні двадцятого жовтня одна тисяча дев'ятсот сімдесят другого року.

 

Міжнародні правила
попередження зіткнення на морі  1972 року

Частина A
Загальні положення

Правило 1
Застосування

a) Ці Правила поширюються на всі судна у відкритих морях і з'єднаних із ними водах, по яких можуть плавати морські судна.

b) Ніщо в цих Правилах не повинно бути перешкодою для дії особливих правил, установлених відповідними владами стосовно плавання на акваторіях рейдів, портів, на ріках, озерах або по внутрішніх водних шляхах, з'єднаних з відкритим морем, по яких можуть плавати морські судна. Такі особливі правила повинні бути настільки близькі до цих Правил, наскільки це можливо.

c) Ніщо в цих Правилах не повинно служити перешкодою для дії будь-яких особливих правил, встановлюваних Урядом будь-якої країни щодо додаткових стаціонарних або сигнальних вогнів, або звукових сигналів для військових кораблів і суден, що йдуть у конвої, а також стосовно додаткових стаціонарних або сигнальних вогнів для рибальських суден, зайнятих ловлею риби у складі флотилії. Ці додаткові стаціонарні або сигнальні вогні, або звукові сигнали повинні бути, наскільки це можливо, такими, щоб їх не можна було помилково прийняти за один з вогнів або сигналів, установлених цими Правилами.

d) Стосовно цілей цих Правил Організацією можуть бути прийняті системи розподілу руху.

e) У кожному випадку, коли зацікавлений уряд вирішить, що судно за своєю спеціальною конструкцією або призначенням не може без перешкоди своїм спеціальним функціям виконувати повністю положення будь-якого з цих Правил щодо кількості, положення, далекості або сектора видимості вогнів або знаків, а також розташування і характеристик звукосигнальних пристроїв, то подібне судно повинно виконувати такі інші вимоги щодо кількості, положення, дальності або сектора видимості вогнів або знаків, а також розташування і характеристик звукосигнальних пристроїв, які за рішенням його уряду будуть найбільш близькими до цих Правил стосовно даного судна.

Правило 2
Відповідальність

a) Ніщо в цих Правилах не може звільнити ні судно, ні його власника, ні капітана, ні екіпаж від відповідальності за наслідки, які можуть настати від невиконання цих Правил або від зневажання будь-якої перестороги, дотримання якої вимагається звичайною морською практикою або особливими обставинами даного випадку.

b) При тлумаченні та застосуванні цих Правил варто звертати належну увагу на всякого роду небезпеки плавання і зіткнення і на всі особливі обставини, включаючи особливості самих суден, що можуть викликати необхідність відступити від цих Правил щоб уникнути безпосередньої небезпеки.

Правило 3
Загальні визначення

У цих Правилах, коли по контексту не вимагається іншого тлумачення:

a) Слово "судно" означає всі види плавучих засобів, включаючи неводотоннажні судна і гідролітаки, що використовуються або які можуть бути використані як засоби пересування по воді.

b) Термін "судно з механічним двигуном" означає будь-яке судно, яке приводиться в рух механічним пристроєм.

c) Термін "парусне судно" означає будь-яке судно під парусом, включаючи ті, що мають механічний пристрій, за умови, що він не використовується.

d) Термін "судно, зайняте ловлею риби" означає будь-яке судно, що проводить ловлю риби сітками, ярусними гачковими снастями, тралами або іншими знаряддями ловлі, які обмежують його маневреність, але не належать до судна, що проводить ловлю риби гачковими снастями або іншими знаряддями ловлі, що буксируються, які не обмежують маневреність судна.

e) Слово "гідролітак" означає будь-який літальний апарат, здатний маневрувати на воді.

f) Термін "судно, позбавлене можливості управлятися" означає судно, яке в силу будь-яких виняткових обставин не здатне маневрувати так, як вимагається цими Правилами, і тому не може уступити шлях іншому судну.

g) Термін "судно, обмежене в можливості маневрувати" означає судно, яке за характером виконуваної роботи обмежене в можливості маневрувати так, як вимагається цими Правилами, і тому не може уступити шлях іншому судну.

Наступні судна повинні розглядатися як судна, обмежені в можливості маневрувати:

(i) судно, зайняте постановкою, обслуговуванням або зняттям навігаційного знаку, прокладкою, оглядом або підняттям підводного кабеля або трубопроводу;

(ii) судно, зайняте днопоглиблювальними, океанографічними, гідрографічними або підводними роботами;

(iii) судно, зайняте на ходу поповненням постачання або передачею людей, продуктів або вантажу;

(iv) судно, зайняте забезпеченням зльоту або прийманням літальних апаратів;

(v) судно, зайняте траленням мін;

(vi) судно, зайняте такою буксирувальною операцією, яка значно обмежує можливість буксируючого і буксируваного суден відхилитися від свого курсу.

h) Термін "судно, скуте своєю осадкою" означає судно з механічним двигуном, яке через співвідношення між його осадкою і наявними глибинами істотно обмежене в можливості відхилитися від курсу, яким воно прямує.

i) Термін "на ходу" означає, що судно не стоїть на якорі, не відшвартовано до берега і не стоїть на мілині.

j) Слова "довжина" і "ширина" судна означають його найбільшу довжину і ширину.

k) Судна повинні вважатися такими, що знаходяться на виду одне в одного тільки тоді, коли одне з них може візуально спостерігатися з іншого.

l) Термін "обмежена видимість" означає будь-які умови, при яких видимість обмежена через туман, імлу, снігопад, сильну зливу, піщану бурю або з яких-небудь інших подібних причин.

Частина B
Правила плавання і маневрування

Розділ I 
Плавання суден за будь-яких умов видимості

Правило 4
Застосування

Правила цього розділу застосовуються при будь-яких умовах видимості.

Правило 5
Спостереження

Кожне судно повинно постійно вести належне візуальне і слухове спостереження, так само як і спостереження за допомогою всіх наявних засобів, стосовно переважаючих обставин і умов, з тим щоб повністю оцінити ситуацію і небезпеку зіткнення.

Правило 6
Безпечна швидкість

Кожне судно повинно завжди прямувати з безпечною швидкістю, з тим щоб воно могло вжити належні та ефективні дії для попередження зіткнення і могло бути зупинене в межах відстані, необхідної при існуючих обставинах і умовах.

При виборі безпечної швидкості наступні фактори повинні бути в числі тих, що належить враховувати:

a) Усім суднам:

(i) стан видимості;

(ii) щільність руху, включаючи скупчення риболовних або будь-яких інших суден;

(iii) маневрові можливості судна і особливо відстань, необхідна для повної зупинки судна, і поворотність судна в переважаючих умовах;

(iv) ніччю - наявність фону освітлення як від берегових вогнів, так і від розсіювання світла власних вогнів;

(v) стан вітру, моря та течії й близькість навігаційних небезпек;

(vi) співвідношення між осадкою і наявними глибинами.

b) додатково суднам, що використовують радіолокатор:

(i) характеристики, ефективність і обмеження радіолокаційного обладнання;

(ii) будь-які обмеження, що накладаються використовуваною радіолокаційною шкалою дальності;

(iii) вплив на радіолокаційне виявлення стану моря та метеорологічних факторів, а також інших джерел перешкод;

(iv) можливість того, що радіолокатор може не виявити на достатній відстані малі судна, лід та інші плаваючі об'єкти;

(v) кількість, місцеположення та переміщення суден, виявлених радіолокатором;

(vi) більш точну оцінку видимості, яка може бути одержана при радіолокаційному вимірі відстані до суден або інших об'єктів, що знаходяться поблизу.

Правило 7
Небезпека зіткнення

a) Кожне судно повинно використовувати всі наявні засоби згідно з переважаючими обставинами та умовами для визначення наявності небезпеки зіткнення. Якщо є сумніви щодо наявності небезпеки зіткнення, то варто вважати, що вона існує.

b) Встановлене на судні справне радіолокаційне обладнання повинно використовуватися належним чином, включаючи спостереження на шкалах дальнього огляду з метою одержання завчасного попередження про небезпеку зіткнення, а також радіолокаційне прокладання або рівноцінне систематичне спостереження за виявленими об'єктами.

c) Припущення не повинні робитися на підставі неповної інформації й особливо радіолокаційної.

d) При визначенні наявності небезпеки зіткнення необхідно передусім враховувати наступне:

(i) небезпека зіткнення повинна вважатися існуючою, якщо пеленг судна, що наближається, помітно не змінюється;

(ii) небезпека зіткнення може інколи існувати навіть при помітній зміні пеленга, зокрема при зближенні з дуже великим судном або буксиром, або при зближенні суден на малу відстань.

Правило 8
Дії для попередження зіткнення

a) Будь-яка дія, що застосовується для попередження зіткнення, якщо дозволяють обставини, повинна бути впевненою, вчасною і відповідати хорошій морській практиці.

b) Будь-яка зміна курсу та (або) швидкості, що застосовується для попередження зіткнення, якщо дозволяють обставини, повинна бути досить великою, з тим щоб вона могла бути легко виявлена іншим судном, що спостерігає його візуально або за допомогою радіолокатора; варто уникати ряду послідовних невеликих змін курсу і (або) швидкості.

c) Якщо є достатній водний простір, то зміна тільки курсу може бути найбільш ефективною дією для попередження надмірного зближення за умови, що зміна зроблена завчасно, є суттєвою і не викликає надмірного зближення з іншими суднами.

d) Дія, що застосовується для попередження зіткнення з іншим судном, повинна бути такою, щоб призвести до розходження на безпечній відстані. Ефективність цієї дії повинна ретельно контролюватися до тих пор, доки інше судно не буде остаточно пройдене і залишене позаду.

e) Якщо необхідно відвернути зіткнення або мати більше часу для оцінки ситуації, судно повинно зменшити хід або зупинитися, застопоривши свої машини або давши задній хід.

Правило 9
Плавання у вузькостях

a) Судно, що прямує вздовж вузького проходу або фарватеру, повинно триматися зовнішнього кордону проходу або фарватеру, що знаходиться з його правого борту настільки близько, наскільки це безпечно і практично можливо.

b) Судно довжиною менше 20 м або парусне судно не повинні ускладнювати рух такого судна, що може безпечно слідувати тільки в межах вузького проходу або фарватеру.

c) Судно, зайняте ловлею риби, не повинно ускладнювати рух будь-якого іншого судна, що прямує в межах вузького проходу або фарватеру.

d) Судно не повинно перетинати вузький прохід або фарватер, якщо таке перетинання ускладнить рух судна, що може безпечно прямувати тільки в межах такого проходу або фарватеру; це останнє судно може використати звуковий сигнал, приписаний Правилом 34 d), якщо воно зазнає сумнівів щодо намірів судна, що перетинає прохід або фарватер.

e) (i) у вузькому проході або на фарватері в тому випадку, якщо обгін може бути здійснений тільки за умови, що судно, яке обганяє, застосує дію, що дозволить безпечний прохід, то судно, яке має намір зробити обгін, повинно вказати свій намір подачею відповідного звукового сигналу, прописаного Правилом 34 c) (i). Судно, яке обганяється, повинно, якщо воно згодне на обгін, подати відповідний сигнал, приписаний Правилом 34 c) (ii), застосувати дії, що дозволять безпечний прохід судна, що обганяє. Якщо судно, що обганяється, зазнає сумнівів щодо безпеки обгону, воно може подати звукові сигнали, приписані Правилом 34 d);

(ii) Це Правило не звільняє судно, що обганяє, від виконання вимог Правила 13.

f) Судно, що наближається до вигину або до такої дільниці вузького проходу або фарватеру, де інші судна можуть бути не видні через наявність перешкод, повинно йти з особливою пильністю та обережністю й подавати відповідний звуковий сигнал, приписаний Правилом 34 "e".

g) Будь-яке судно, якщо дозволяють обставини, повинно уникати ставати на якір у вузькому проході.

Правило 10
Плавання по системах розподілу руху

a) Це Правило застосовується при плаванні по системах розподілу руху, прийнятих Організацією.

b) Судно, що використовує систему розподілу руху, повинно:

(i) прямувати у відповідній смузі руху в прийнятому на ній загальному напрямку потоку руху;

(ii) триматися, наскільки це практично можливо, в стороні від лінії розподілу руху або від зони розподілу руху;

(iii) в загальному випадку входити в смугу руху або покидати її на кінцевих ділянках, але якщо судно покидає смугу руху або входить в неї зі сторони, воно повинно робити це під можливо меншим кутом до загального направлення потоку руху.

c) Судно повинно, наскільки це практично можливо, уникати пересічення смуг руху, але якщо воно вимушене перетинати смугу руху, то повинно робити це, наскільки можливо, під прямим кутом до загального направлення потоку руху.

d) Судна, що можуть безпечно використати для транзитного проходу відповідну смугу руху в системі розподілу, не повинні, в загальному випадку, використовувати зони прибережного плавання.

e) Судно, якщо воно не перетинає систему розподілу руху, не повинно, в загальному випадку, входити в зону розподілу руху або перетинати лінію розподілу руху, окрім:

(i) випадків крайньої необхідності для уникнення безпосередньої небезпеки;

(ii) випадків, коли це пов'язано з ловлею риби в межах зони розподілу руху.

f) Судно, що плаває поблизу кінцевих ділянок систем розподілу руху, повинно дотримуватися особливої обережності.

g) Судно повинно, наскільки це практичні можливо, уникати ставати на якір у межах системи розподілу руху або поблизу від її кінцевих ділянок.

h) Судно, що не використовує систему розподілу руху, повинно триматися від неї на достатньо великій відстані.

i) Судно, зайняте ловлею риби, не повинно ускладнювати рух будь-якого іншого судна, що йде в смузі руху.

j) Судно довжиною менше 20 м або парусне судно не повинне ускладнювати безпечний рух судна з механічним двигуном, що йде в смузі руху.

Розділ II
Плавання суден, що знаходяться на виду одне в одного

Правило 11
Застосування

Правила цього розділу застосовуються до суден, що знаходяться на виду одне в одного.

Правило 12
Парусні судна

a) Коли два парусних судна зближуються так, що виникає небезпека зіткнення, то одне з них повинно уступити шлях іншому наступним чином:

(i) коли судна йдуть різними галсами, то судно, що йде лівим галсом, повинно уступити шлях іншому судну;

(ii) коли обидва судна йдуть одним і тим же галсом, то судно, що знаходиться на вітрі, повинно уступити шлях судну, що знаходиться під вітром;

(iii) якщо судно, що йде лівим галсом, бачить інше судно з надвітрової сторони і не може точно визначити, чи лівим чи правим галсом йде це інше судно, то воно повинно уступити йому шлях.

b) За цим Правилом надвітровою стороною вважається сторона, протилежна тій, на якій знаходиться грот, а при прямому озброєнні - сторона, протилежна тій, на якій знаходиться найбільший косий парус.

Правило 13
Обгін

a) Незалежно від приписів, що містяться в Правилах цього розділу, кожне судно, що обганяє інше, повинно триматися в стороні від шляху судна, що обганяється.

b) Судно вважається таким, що обганяє інше судно, коли воно підходить до нього з напрямку більше 22, 5 град. позаду траверзу останнього, тобто судно, що обганяє знаходиться в такому положенні по відношенню до судна, що обганяється, що вночі судно, що обганяє, може бачити тільки кормовий вогонь судна, що обганяється і не може бачити жоден з його бортових вогнів.

c) Якщо є сумнів щодо того, чи є судно, що обганяє, то слід вважати, що це саме так, і діяти відповідно.

d) Жодна наступна зміна у взаємному положенні двох суден не може дати приводу вважати судно, що обганяє, по смислу цих Правил, судном, що йде на пересічення курсу, або звільнити судно, що обганяє, від обов'язку триматися в стороні від того, що обганяється, до тих пір, доки останнє не буде остаточно пройдене і залишене позаду.

Правило 14
Ситуація зближення суден, що йдуть прямо одне на одного

a) Коли два судна з механічними двигунами зближаються на протилежних або майже протилежних курсах так, що виникає небезпека зіткнення, то кожне з них повинно змінити свій курс праворуч, з тим щоб кожне судно пройшло в іншого по лівому борту.

b) Така ситуація повинна вважатися існуючою, коли судно бачить інше прямо або майже по курсу, і при цьому вночі воно може бачити в створі або майже в створі топові вогні та (або) обидва бортових вогні іншого судна, а вдень воно спостерігає його відповідний ракурс.

c) Якщо є сумнів щодо того чи існує така ситуація, то слід вважати, що вона існує, і діяти відповідно.

Правило 15
Ситуація пересічення курсів

Коли два судна з механічними двигунами йдуть курсами, що пересікаються, так, що виникає небезпека зіткнення, то судно, що має інше на своїй правій стороні, повинно уступити дорогу іншому судну і при цьому воно повинно, якщо дозволяють обставини, уникати пересічення курсу іншого судна у нього по носу.

Правило 16
Дії судна, що уступає шлях

Кожне судно, що зобов'язане уступити шлях іншому судну, повинно, наскільки це можливо, вжити завчасну і рішучу дію з тим, щоб чисто розійтись з іншим судном.

Правило 17
Дії судна, якому уступають шлях

a) (i) Коли одне з двох суден повинно уступити шлях іншому, то це інше судно повинно зберегти курс і швидкість.

(ii) Однак це інше судно, коли для нього стає очевидним, що судно, яке зобов'язане уступити шлях, не застосовує певної дії, яка вимагається цими Правилами, може застосувати дії, щоб уникнути зіткнення тільки власним маневром.

b) Коли з будь-якої причини судно, що зобов'язане зберігати курс і швидкість, виявляє, що воно знаходиться настільки близько до іншого судна, що зіткнення не можна уникнути тільки дією судна, що уступає шлях, воно повинно застосувати таку дію, яка найкращим чином допоможе відвернути зіткнення.

c) Судно з механічним двигуном, яке в ситуації пересічення курсів застосовує згідно з підпунктом a) (ii) цього Правила дію, щоб уникнути зіткнення з іншим судном з механічним двигуном, не повинно, якщо дозволять обставини, змінювати курс ліворуч, якщо інше судно знаходиться ліворуч від нього.

d) Це Правило не звільняє судно, що зобов'язане уступати шлях, від виконання цього обов'язку.

Правило 18
Взаємні обов'язки суден

За винятком випадків, коли Правила 9, 10 і 13 вимагають іншого:

a) Судно з механічним двигуном на ходу повинно уступати шлях:

(i) судну, позбавленому можливості управлятися;

(ii) судну, обмеженому в можливості маневрувати;

(iii) судну, зайнятому ловлею риби;

(iv) парусному судну.

b) Парусне судно на ходу повинно уступити шлях:

(i) судну, позбавленому можливості управлятися; 

(ii) судну, обмеженому в можливості маневрувати;

(iii) судну, зайнятому ловлею риби.

c) Судно, зайняте ловлею риби, на ходу повинно, по можливості, уступати шлях:

(i) судну, позбавленому можливості управлятися,

(ii) судну, обмеженому в можливості маневрувати;

d) (i) Будь-яке судно, за винятком судна, позбавленого можливості управлятися, або судна, обмеженого в можливості маневрувати, не повинно, якщо дозволяють обставини, ускладнювати безпечний прохід судна, скутого своєю осадкою і що виставляє сигнали, приписані Правилом 28;

(ii) судно, скуте своєю осадкою, повинно прямувати з особливою обережністю, ретельно зважуючи на особливості свого положення.

e) Гідролітак на воді повинен, у загальному випадку, триматися в стороні від усіх суден і не ускладнювати їх рух. Однак у тих випадках, коли існує небезпека зіткнення, він повинен виконувати Правила цієї частини.

Розділ III
ПЛАВАННЯ СУДЕН ПРИ ОБМЕЖЕНІЙ ВИДИМОСТІ

Правило 19
Плавання суден при обмеженій видимості

a) Це правило відноситься до суден, що не знаходяться на виду одне в одного при плаванні в районах обмеженої видимості або поблизу таких районів.

b) Кожне судно повинно прямувати з безпечною швидкістю, встановленою стосовно до переважаючих обставин і умов обмеженої видимості. Судно з механічним двигуном повинно тримати свої машини готовими до негайного маневру.

c) При виконанні правил розділу I цієї частини слід ретельно узгодити свої дії з переважаючими обставинами і умовами обмеженої видимості.

d) Судно, яке виявило присутність іншого судна тільки за допомогою радіолокатора, повинно визначити, чи розвивається ситуація надмірного зближення та (або) існує небезпека зіткнення. Якщо це так, то воно повинно вчасно застосувати дії для розходження, причому якщо цією дією є зміна курсу, то, наскільки це можливо, слід уникати:

(i) зміни курсу ліворуч, якщо інше судно знаходиться спереду траверзу і не є таким, що обганяє;

(ii) змінення курсу в сторону судна, що знаходиться на траверзу або позаду траверзу.

e) За винятком випадків, коли встановлено, що небезпеки зіткнення немає, кожне судно, що почує, мабуть, спереду свого траверзу туманний сигнал іншого судна або яке не може відвернути надмірного зближення з іншим судном, що знаходиться попереду траверзу, повинно зменшити хід до мінімального, достатнього для утримання судна на курсі. Воно повинно, якщо це необхідно, зупинити рух і в будь-якому випадку рухатися з крайньою обережністю до тих пір, доки не мине небезпека зіткнення.

Частина C
Вогні та знаки

Правило 20
Застосування

a) Правила цієї частини повинні дотримуватися при будь-якій погоді. 

b) Правила, що стосуються вогнів, повинні дотримуватися від заходу до сходу сонця, і протягом цього часу не повинні виставлятися інші вогні, крім таких вогнів, які не можуть бути помилково прийняті за вогні, приписані цими Правилами, або не погіршують їх видимість і розпізнавальні характеристики, або не є перешкодою для належного спостереження.

c) Вогні, приписані цими Правилами, повинні, якщо вони є на судні, також виставлятися від сходу до заходу сонця в умовах обмеженої видимості й можуть виставлятися при всіх інших обставинах, коли це буде визнано необхідним.

d) Правила, що стосуються знаків, повинні дотримуватися удень.

e) Вогні і знаки, приписані цими Правилами, повинні відповідати вимогам Додатка 1 до цих Правил.

Правило 21
Визначення

a) "Топовий вогонь" становить собою білий вогонь, розташований в діаметральній площині судна, що освітлює безперервним світлом дугу горизонту в 225 град.  і встановлений таким чином, щоб світити від направлення прямо по носу до 22, 5 град.  позаду траверзу кожного борту.

b) "Бортові вогні" являють собою зелений вогонь на правому борту і червоний вогонь на лівому борту; кожний з цих вогнів освітлює безперервним світлом дугу горизонту в 112, 5 град.  і встановлений таким чином, щоб світити від направлення прямо по носу до 22, 5 град.  позаду траверзу відповідного борту. На судні довжиною менше 20 м бортові вогні можуть бути скомбіновані в одному ліхтарю, що виставляється в діаметральній площині судна.

c) "Кормовий вогонь" становить собою білий вогонь, розташований, наскільки це практично можливо, ближче до корми судна, що освітлює безперервним світлом дугу горизонту в 135 град.  і встановлений таким чином, щоб світити від направлення прямо по кормі до 67, 5 град.  у сторону кожного борту.

d) "Буксирувальний вогонь" становить собою жовтий вогонь, що має такі ж характеристики, що і "кормовий вогонь", описаний в пункті c) цього Правила.

e) "Круговий вогонь" становить собою вогонь, що освітлює безперервним світлом дугу горизонту в 360 град.

f) "Проблисковий вогонь" становить собою вогонь, що дає проблиски через регулярні інтервали з частотою 120 або більше проблисків на хвилину.

Правило 22
Видимість вогнів

Вогні, приписані цими Правилами, повинні мати інтенсивність, указану в розділі 8 Додатку 1 до цих Правил, з тим, щоб вогні були видимі на наступних мінімальних відстанях:

a) На суднах довжиною 50 м або більше:

- топовий вогонь - 6 миль;

- бортовий вогонь - 3 милі;

- кормовий вогонь - 3 милі;

- буксирувальний вогонь - 3 милі;

- білий, червоний, зелений або жовтий круговий вогонь - 3 милі.

b) На суднах довжиною 12 м і більше, але менше 50 м:

- топовий вогонь - 5 миль, але якщо довжина судна менше 20 м - 3 милі;

- бортовий вогонь - 2 милі;

- кормовий вогонь - 2 милі;

- буксирувальний вогонь - 2 милі;

- білий, червоний, зелений або жовтий круговий вогонь - 2 милі.

c) На суднах довжиною менше 12 м:

- топовий вогонь - 2 милі;

- бортовий вогонь - 1 миля;

- кормовий вогонь - 2 милі;

- буксирувальний вогонь - 2 милі;

- білий, червоний, зелений або жовтий круговий вогонь - 2 милі.

Правило 23
Судна з механічним двигуном на ходу

a) Судно з механічним двигуном на ходу повинно виставляти:

(i) топовий вогонь спереду;

(ii) другий топовий вогонь позаду і вище переднього топового вогню, однак судно довжиною менше 50 м не зобов'язане, але може виставляти такий вогонь;

(iii) бортові вогні;

(iv) кормовий вогонь.

b) Судно на повітряній подушці, що знаходиться в неводотоннажному стані, в доповнення до вогнів, приписаних пунктом a) цього Правила, повинно виставляти круговий проблисковий жовтий вогонь.

c) Судно з механічним двигуном довжиною менше 7 м, що має максимальну швидкість не більше 7 вузлів, може замість вогнів, приписаних пунктом a) цього Правила, виставляти білий круговий вогонь. Таке судно, якщо це практично можливо, виставляє також бортові вогні.

Правило 24
Судна, зайняті буксируванням і штовханням

a) Судно з механічним двигуном, зайняте буксируванням, повинно виставляти:

(i) замість вогню, приписаного Правилом 23 a) (i), два топових вогні спереду, розташованих по вертикальній лінії. Якщо довжина буксиру, виміряна від корми судна, до корми судна, що буксирується, перевищує 200 м - три таких вогні;

(ii) бортові вогні;

(iii) кормовий вогонь;

(iv) буксирувальний вогонь, розташований по вертикальній лінії над кормовим вогнем;

(v) ромбоподібний знак на найбільш видному місці, якщо довжина буксира перевищує 200 м.

b) Якщо судно, що штовхає, і судно, що штовхається вперед, жорстко з'єднані в сполучене судно, вони повинні розглядатися як судно з механічним двигуном і виставляти вогні, приписані Правилом 23.

c) Судно з механічним двигуном, що штовхає вперед або буксирує лагом інше судно, повинно, якщо воно не є частиною сполученого судна, виставляти:

(i) замість вогню, приписаного Правилом 23 a) (i), два топових вогні попереду, розташовані по вертикальній лінії;

(ii) бортові вогні;

(iii) кормовий вогонь.

d) Судно з механічним двигуном, до якого застосовуються пункти a) і c) цього Правила, повинно також дотримуватися Правила 23 a) (ii).

e) Буксируюче судно або об'єкт, що буксирується, повинні виставляти:

(i) бортові вогні;

(ii) кормовий вогонь;

(iii) ромбоподібний знак на найбільш видному місці, якщо довжина буксиру перевищує 200 м.

f) Будь-яка кількість суден, що буксирується лагом або що штовхаються в групі, повинна бути освітлена як одне судно:

(i) судно, що штовхається вперед, якщо воно не є частиною сполученого судна, повинно виставляти в передній частині - бортові вогні;

(ii) судно, що буксирується лагом, повинно виставляти кормовий вогонь і в передній частині - бортові вогні.

g) Якщо з будь-якої суттєвої причини судно, що буксирується, або об'єкт, що буксирується, не можуть виставляти вогні, приписані пунктом e) цього Правила, повинні бути вжиті всі можливі заходи для того, щоб освітлити судно, що буксирується або об'єкт, що буксирується або у крайньому разі вказати на присутність неосвітленого судна або об'єкту.

Правило 25
Парусні судна на ходу і судна на веслах

a) Парусне судно на ходу повинно виставляти:

(i) бортові вогні;

(ii) кормовий вогонь.

b) На парусному судні довжиною менше 12 м вогні, приписані пунктом a) цього Правила, можуть бути скомбіновані в одному ліхтарю, що виставляється на топі або біля топу щогли на найбільш видному місці.

c) Парусне судно на ходу може, на доповнення до вогнів, приписаних пунктом a) цього Правила, виставляти на топі або біля топу щогли на найбільш видному місці два кругових вогні, розташованих по вертикальній лінії, верхній з яких повинен бути червоним, а нижній - зеленим, але ці вогні не повинні виставлятися разом з комбінованим ліхтарем, дозволеним згідно з пунктом b) цього Правила.

d) (i) Парусне судно довжиною менше 7 м, якщо це практично можливо, повинно виставляти вогні, приписані пунктами a) або b), але, якщо це судно їх не виставляє, воно повинно мати наготові електричний ліхтарик або запалений ліхтар з білим вогнем, який повинен завчасно виставлятися для попередження зіткнення.

(ii) Судно, що йде на веслах, може виставляти вогні, приписані цим Правилом для парусних суден, але якщо воно їх не виставляє, то повинно мати наготові електричний ліхтарик або запалений ліхтар з білим вогнем, який повинен завчасно виставлятися для попередження зіткнення.

e) Судно, що йде під парусом і в той же час приводиться в рух механічною установкою, повинно виставляти попереду на найбільш видному місці знак у вигляді конуса вершиною вниз.

Правило 26
Рибальські судна

a) Судно, зайняте ловлею риби, коли воно на ходу або на якорі, повинно виставляти тільки вогні та знаки, приписані цим Правилом.

b) Судно, зайняте траленням, тобто протягуванням драги або іншого знаряддя ловлі у воді, повинно виставляти:

(i) два кругових вогні, розташованих по вертикальній лінії, верхній з яких повинен бути зеленим, а нижній - білим, або знак, який складається з двох конусів вершинами разом, розташованих по вертикальній лінії один над одним; судно довжиною менше 20 м замість цього знака може виставляти кошик;

(ii) топовий вогонь позаду і вище зеленого кругового вогню; судно довжиною менше 50 м не зобов'язане, але може виставляти такий вогонь:

(iii) якщо судно має хід стосовно води, то на доповнення до вогнів, приписаних цим пунктом, - бортові вогні та кормовий вогонь.

c) Судно, зайняте ловлею риби, за винятком суден, зайнятих траленням, повинно виставляти:

(i) два кругових вогні, розташованих по вертикальній лінії, верхній з яких повинен бути червоним, а нижній - білим, або знак, що складається з двох конусів вершинами разом, розташованих по вертикальній лінії один над одним; судно довжиною менше 20 м замість цього знака може виставляти кошик;

(ii) якщо вимітені снасті тягнуться в морі по горизонталі більше ніж на 150 м від судна, то в напрямку цих снастей - білий круговий вогонь або знак у вигляді конуса вершиною вверх;

(iii) якщо це судно має хід стосовно води, то на доповнення до вогнів, приписаних цим пунктом, - бортові вогні та кормовий вогонь.

d) Судно, зайняте ловлею риби поблизу інших суден, зайнятих ловлею риби, може виставляти додаткові сигнали, описані в Додатку II до цих Правил.

e) Судно, не зайняте ловлею риби, не повинно виставляти вогні та знаки, приписані цим Правилом, воно повинно виставляти тільки вогні та знаки, приписані для суден відповідної довжини.

Правило 27
Судна, позбавлені можливості управлятися або обмежені в можливості маневрувати

a) Судно, позбавлене можливості управлятися, повинно виставляти:

(i) два червоних кругових вогні, розташованих по вертикальній лінії на найбільш видному місці;

(ii) дві кулі або подібних знака, розташованих по вертикальній лінії на найбільш видному місці;

(iii) якщо судно має хід стосовно води, то на доповнення до вогнів, приписаних цим пунктом, - бортові вогні та кормовий вогонь.

b) Судно, обмежене в можливості маневрувати, за винятком судна, зайнятого траленням мін, повинно виставляти:

(i) три кругових вогні, розташованих по вертикальній лінії на найбільш видному місці. Верхній і нижній з цих вогнів повинні бути червоними, а середній - білим;

(ii) три знаки, розташованих по вертикальній лінії на найбільш видному місці, ромбом;

(iii) якщо судно має хід стосовно води, то на доповнення до вогнів, приписаних підпунктом (i), - топові вогні, бортові вогні та кормовий вогонь;

(iv) якщо судно стоїть на якорі, то на доповнення до вогнів або знаків, приписаних підпунктами (i) та (ii), вогонь, вогні або знак, приписані Правилом 30.

c) Судно, зайняте такою буксирувальною операцією, яка робить для нього неможливим відхилення від свого курсу, повинно, на доповнення до вогнів або знаків, приписаних підпунктами (i) та (ii) пункту b) цього Правила, виставляти вогні або знак, приписаний Правилом 24 a).

d) Судно, зайняте днопоглиблювальними роботами або підводними операціями, коли воно обмежене в можливості маневрувати, повинно виставляти вогні та знаки, приписані пунктом b) цього Правила, і, якщо існує перешкода для проходу іншого судна, повинно додатково виставляти:

(i) два червоних кругових вогні або дві кулі, розташованих по вертикальній лінії, - для вказівки сторони, на якій існує перешкода;

(ii) два зелених кругових вогні або два ромба, розташованих по вертикальній лінії, - для вказівки сторони, з якої може пройти інше судно;

(iii) якщо воно має хід стосовно води, то на доповнення до вогнів, приписаних цим пунктом, - топові вогні, бортові вогні та кормовий вогонь;

(iv) судно, на яке поширюються вимоги цього пункту, повинно, коли воно стоїть на якорі, виставляти вогні або знаки, приписані підпунктами (i) та (ii) замість вогнів або знака, приписаних Правилом 30.

e) Якщо розміри судна, зайнятого водолазними роботами, практично не дають змоги виставляти знаки, приписані пунктом d) цього Правила, то повинен виставлятися прапор А за Міжнародним зводом сигналів, виготовлений у вигляді жорсткого щита висотою не менше 1 м. Повинні бути вжиті заходи для того, щоб забезпечити кругову видимість цього прапора.

i) Судно, зайняте траленням мін, на доповнення до вогнів, приписаних Правилом 23, повинно виставляти три зелених кругових вогні або три кулі. Один з цих вогнів або знаків повинен виставлятися на клотику фок-щогли або поблизу від нього, а два інших - на ноках фока-рею. Ці вогні або знаки вказують, що іншому судну небезпечно підходити ближче ніж на 1000 м до корми або на 500 м до будь-якого борту мінного тральщика.

g) Судна довжиною менше 7 м не зобов'язані виставляти вогні, приписані цим Правилом.

h) Сигнали, приписані цим Правилом, не є сигналами суден, що зазнають лиха і що вимагають допомоги. Такого роду сигнали наведені в Додатку IV до цих Правил.

Правило 28
Судна, скуті своєю осадкою

Судно, скуте своєї осадкою, на доповнення до вогнів, приписаних Правилом 23 для механічних двигунів, може виставляти на найбільш видному місці три червоних кругових вогні, розташованих по вертикальній лінії, або циліндр.

Правило 29
Лоцманські судна

a) Судно при виконанні лоцманських обов'язків повинно виставляти:

(i) на топі щогли або поблизу від нього - два кругових вогні, розташованих по вертикальній лінії; верхній з цих вогнів повинен бути білим, а нижній - червоним;

(ii) якщо воно стоїть на якорі, то на доповнення до вогнів, приписаних підпунктом (i), - якірний вогонь, вогні або знак.

b) Лоцманське судно, не зайняте виконанням лоцманських обов'язків, повинно виставляти вогні або знаки, приписані для подібного судна відповідної довжини.

Правило 30
Судна на якорі та судна на мілині

a) Судно на якорі повинно виставляти на найбільш видному місці:

(i) у носовій частині судна - білий круговий вогонь або кулю;

(ii) на кормі або поблизу неї та нижче вогню, приписаного підпунктом a), - білий круговий вогонь.

b) Судно довжиною менше 50 м може виставляти на найвиднішому місці білий круговий вогонь замість вогнів, приписаних пунктом a) цього Правила.

c) Судно на якорі може, а судно довжиною більше 100 м повинно використати також наявні робочі або інші рівноцінні вогні для освітлення своїх палуб.

d) Судно на мілині повинно виставляти вогні, приписані пунктом a) або b) цього Правила, і, крім того, на найбільш видному місці:

(i) два червоних кругових вогні, розташованих по вертикальній лінії;

(ii) три кулі, розташованих по вертикальній лінії.

e) Судно довжиною менше 7 м на якорі або на мілині, коли воно не знаходиться у вузькому проході, на фарватері, якірному місці або поблизу них, а також у районах, де звичайно плавають інші судна, не зобов'язане виставляти вогні або знаки, приписані пунктами a), b) або d) цього Правила.

Правило 31
Гідролітаки

Якщо гідролітак практично не може виставляти вогні або знаки, що за своїми характеристиками або розташуванням відповідали б вимогам Правил цієї частини, він повинен виставляти вогні та знаки, що за своїми характеристиками і розташуванням були б настільки близькі до вимог Правил, наскільки це можливо.

Частина D
Звукові та світлові сигнали

Правило 32
Визначення

a) Слово "свисток" означає будь-який звукосигнальний пристрій, що може подавати приписані звуки і відповідає технічним вимогам Додатка III до цих Правил.

b) Термін "короткий звук" означає звук, тривалістю близько 1 сек.

c) Термін "тривалий звук" означає звук, тривалістю від 4 до 6 сек.

Правило 33
Обладнання для подання звукових сигналів

a) Судно довжиною 12 м або більше повинно бути забезпечене свистком і дзвоном, а судно довжиною 100 м або більше повинно, крім того, бути забезпечене гонгом, тон і звучання якого не могли б бути прийняті за звук дзвона. Свисток, дзвін і гонг повинні відповідати вимогам Додатка III до цих Правил. Дзвін і (або) гонг можуть бути замінені іншими пристроями, що мають такі ж відповідні звукові характеристики, причому завжди повинна бути передбачена можливість подання необхідних сигналів вручну.

b) Судно довжиною менше 12 м не зобов'язане мати звукосигнальні пристрої, приписані пунктом a) цього Правила, і якщо таке судно не має їх, то воно повинно бути забезпечене іншими засобами подання ефективного звукового сигналу.

Правило 34
Сигнали маневроуказання і попередження

a) Коли судна знаходяться на виду один в одного, то судно з механічним двигуном на ходу, маневруючи так, як це дозволяється або вимагається цими Правилами, повинно показати свій маневр сигналами, що подаються свистком, таким чином:

- один короткий звук означає "Я змінюю свій курс праворуч";

- два коротких звуки означають "Я змінюю свій курс ліворуч";

- три коротких звуки означають "Мої двигуни працюють на задній хід".

b) Судно може супроводжувати звукові сигнали, приписані пунктом a) цього Правила, світловими сигналами, що повторюються протягом всього маневру;

(i) ці світлові сигнали повинні мати наступне значення:

- один проблиск означає "Я змінюю свій курс праворуч";

- два проблиски означають "Я змінюю свій курс ліворуч";

- три проблиски означають "Мої двигуни працюють на задній хід".

(ii) тривалість кожного проблиску повинна бути близько 1 сек., інтервал між проблисками - близько 1 сек., інтервал між послідовними сигналами - не менше 10 сек.;

(iii) використовуваний для такого сигналу вогонь, якщо він встановлений, повинен бути білим круговим вогнем, який видно на відстані не менше 5 миль, і повинен відповідати вимогам Додатка I до цих Правил.

c) Коли судна знаходяться на виду один в одного у вузькому проході або на фарватері, то:

(i) судно, що має намір обганяти інше судно, повинно відповідно до Правила 9 e) (i) показати свій намір наступними сигналами, що подаються свистком:

- два тривалих звуки і слідом за ними один короткий звук, що означають "Я маю намір обганяти Вас по правому борту";

- два тривалих звуки і слідом за ними два коротких звуки, що означають "Я маю намір обганяти Вас по лівому борту".

(ii) судно, що обганяється, повинно, діючи відповідно до Правила 9 e) (i), підтвердити свою згоду наступним сигналом, що подається свистком у зазначеній послідовності, - один тривалий, один короткий, один тривалий і один короткий звук.

d) Коли судна, що знаходяться на виду один в одного, зближаються і з будь-якої причини одне з них не може зрозуміти намірів або дій іншого судна або сумнівається в тому, чи застосовує це інше судно достатню дію для попередження зіткнення, воно повинно негайно повідомити про це поданням п'яти коротких і частих звуків свистком. Такий сигнал може супроводжуватися світловим сигналом, який складається принаймні з п'яти коротких і частих проблисків.

e) Судно, що наближається до вигину або до такої ділянки проходу або фарватеру, де інших суден може бути не видно через наявність перешкод, повинно подавати один тривалий звук. Будь-яке судно, що наближається і знаходиться в межах чутності за вигином або перешкодою, повинно відповідати на такий сигнал одним тривалим звуком.

f) Якщо на судні свистки встановлені на відстані більше 100 м один від одного, то для подання сигналів маневроуказання і попередження повинен використовуватися тільки один свисток.

Правило 35
Звукові сигнали при обмеженій видимості

У районах обмеженої видимості або поблизу таких районів, удень або вночі, сигнали, приписані цим Правилом, повинні подаватися наступним чином:

a) Судно з механічним двигуном, що має хід стосовно води, повинно подавати через проміжки не більше 2 хв. один тривалий звук.

b) Судно з механічним двигуном на ходу, але яке зупинилося і не має ходу стосовно води, повинно подавати через проміжки не більше 2 хв. два тривалих звуки з проміжком між ними близько 2 сек.

c) Судно, позбавлене можливості управлятися або обмежене у можливості маневрувати, судно скуте своєю осадкою, парусне судно, судно, зайняте ловлею риби, і судно, що буксирує або штовхає інше судно, повинно замість сигналів, приписаних пунктами a) або b) цього Правила, подавати через проміжки не більше 2 хв. три послідовних звуки, а саме - один тривалий і слідом за ним два коротких звуки.

d) Судно, що буксирується, а якщо буксирується більше одного судна, то останнє з них, якщо на ньому знаходиться команда, повинно через проміжки не більше 2 хв. подавати чотири послідовних звуки, а саме - один тривалий і слідом за ним три коротких звуки. По можливості цей сигнал повинен бути поданий негайно після сигналу судна, що буксирує.

e) Якщо судно, що штовхає, і судно, що штовхається вперед, жорстко з'єднані у зчленоване судно, вони повинні розглядатися як судно з механічним двигуном і подавати сигнали, приписані пунктами a) або b) цього Правила.

f) Судно на якорі повинно через проміжки не більше 1 хв. прискорено дзвонити в дзвін приблизно протягом 5 сек. На судні довжиною 100 м або більше цей сигнал дзвоном повинен подаватися на носовій частині і негайно слідом за ним на кормовій частині прискорений сигнал гонгом протягом 5 сек. Судно на якорі може для попередження суден, що наближаються, про своє місцезнаходження і про можливість зіткнення додатково подавати три послідовних звуки свистком, а саме: один короткий, один тривалий і один короткий.

g) Судно на мілині повинно подавати сигнал дзвоном і, якщо потрібно, гонгом, як це приписано пунктом f) цього Правила, і додатково подавати три окремих чітких удари в дзвін безпосередньо перед кожним прискореним дзвоном у дзвін і після нього. Судно на мілині може додатково подавати відповідний сигнал свистком.

h) Судно довжиною менше 12 м не зобов'язане подавати вищезгадані сигнали, але якщо воно їх не подає, то воно повинно подавати інший ефективний звуковий сигнал через проміжки більше 2 хв.

i) Лоцманське судно, коли воно знаходиться при виконанні своїх лоцманських обов'язків, на доповнення до сигналів, приписаних пунктами a), b) або f) цього Правила, може подавати розпізнавальний сигнал, що складається з чотирьох коротких звуків.

Правило 36
Сигнали для привертання уваги

Будь-яке судно при необхідності привернути увагу іншого судна може подавати світлові або звукові сигнали, але такі, що не могли б бути помилково прийняті за сигнали, встановлені цими Правилами, або може спрямовувати промінь прожектора в сторону небезпеки, але так, щоб це не заважало іншим суднам.

Правило 37
Сигнали лиха

Коли судно зазнає лиха і вимагає допомоги, воно повинно використовувати або виставляти сигнали, приписані Додатком IV до цих Правил.

Частина E
ВИЛУЧЕННЯ

Правило 38
Вилучення

Будь-яке судно (або тип суден), кіль якого закладений або яке знаходиться на відповідній стадії будування до набуття чинності цими Правилами, за умови, що воно відповідає вимогам міжнародних Правил для попередження зіткнень суден у морі 1960 р., може бути звільнене від виконання цих Правил стосовно:

a) Встановлення вогнів, що мають дальність видимості, приписану Правилом 22, - на строк до чотирьох років після дати набуття цими Правилами чинності.

b) Встановлення вогнів з колірними характеристиками, приписаними в розділі 7 Додатка I до цих Правил, - на строк до чотирьох років після дати набуття цими Правилами чинності.

c) Перестановки вогнів у зв'язку з переходом від стандартної англійської системи одиниць до метричної та округленням вимірюваних величин - на весь час.

d) (i) Перестановки топових вогнів на суднах довжиною менше 150 м згідно з приписами розділу (3) a) Додатка I - на весь час; 

(ii) Перестановки топових вогнів на суднах довжиною 150 м або більше згідно з приписами розділу (3) a) Додатка I - на строк до 9 років після дати набуття чинності цими Правилами.

e) Перестановки топових вогнів згідно з приписами розділу (2) b) Додатка I - на строк 9 років після дати набуття чинності цими Правилами.

f) Перестановки бортових вогнів згідно з приписами розділу (3) b) Додатка I - на строк до 9 років після дати набуття чинності цими Правилами.

g) Вимог до звукосигнальних приладів, приписаних Додатком III, - на строк до 9 років після дати набуття чинності цими Правилами.

 

РОЗТАШУВАННЯ ТА ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОГНІВ І ЗНАКІВ

(1) Визначення

Термін "висота над корпусом" означає висоту над самою верхньою безперервною палубою.

(2) Вертикальне розташування вогнів і відстані між ними

a) На судні з механічним двигуном довжиною 20 м або більше топові вогні повинні бути розміщені наступним чином:

(i) передній топовий вогонь або якщо є тільки один топовий вогонь, то цей вогонь, - на висоті не менше 6 м над корпусом, а якщо ширина судна перевищує 6 м, то на висоті над корпусом не менше цієї ширини, однак немає необхідності, щоб цей вогонь знаходився на висоті більше 12 м над корпусом;

(ii) якщо судно несе два топових вогні, то задній з них повинен бути щонайменше на 4,5 м вище по вертикальній лінії, ніж передній вогонь.

b) Вертикальна відстань між топовими вогнями суден з механічним двигуном повинна бути такою, щоб за всіх нормальних умов диференту задній вогонь було видно вище переднього та окремо від нього на відстані 1000 м від форштевня, якщо дивитися з рівня моря.

c) Топовий вогонь судна з механічним двигуном довжиною 12 м і більше, але менше 20 м, повинен бути розміщений на висоті не менше 2,5 м над планширом.

d) Судно з механічним двигуном довжиною менше 12 м може нести самий верхній вогонь на висоті менше 2,5 м над планширом. Однак, якщо воно несе топовий вогонь додатково до бортових і кормового, то такий топовий вогонь повинен бути розміщений щонайменше на 1 м вище бортових вогнів.

e) Один з двох або трьох топових вогнів, приписаних для судна з механічним двигуном, коли воно буксирує або штовхає інше судно, повинен бути розміщений у тому ж місці, що й передній топовий вогонь судна з механічним двигуном.

f) За всіх обставин топовий вогонь або вогні повинні бути розміщені таким чином, щоб їх було чітко видно над усіма іншими вогнями і конструкціями.

g) Бортові вогні судна з механічним двигуном повинні бути розміщені на висоті над корпусом не більше ніж три чверті висоти переднього топового вогню. Вони не повинні розташовуватися настільки низько, щоб їхній видимості заважали палубні вогні.

h) Бортові вогні, якщо вони в комбінованому ліхтарі і коли їх несе судно з механічним двигуном довжиною менше 20 м, повинні бути розміщені не менше ніж на 1 м нижче топового вогню.

i) У тих випадках, коли Правила приписують, щоб судно несло два або три вогні по вертикальній лінії, відстані між вогнями повинні бути наступними:

(i) на судні довжиною 20 м і більше відстань між такими вогнями повинна бути не менше 2 м, і нижній з них повинен бути на висоті не менше 4 м над корпусом; ця остання вимога не поширюється на випадок, коли судно несе кормовий вогонь разом з буксирувальним;

(ii) на судні довжиною менше 20 м відстань між такими вогнями повинна бути не менше 1 м і нижній з них повинен бути на висоті не менше 2 м над планширом; ця остання вимога не поширюється на випадки, коли судно несе кормовий вогонь разом з буксирувальним;

(iii) якщо судно несе три вогні, то вони повинні розташовуватися на рівних відстанях один від одного.

j) Нижній з двох кругових вогнів, приписаних для судна, зайнятого ловлею риби, повинен бути розміщений над бортовими вогнями на висоті, не меншій ніж подвійна відстань по вертикалі між цими круговими вогнями.

k) Коли судно виставляє два якірних вогні, то носовий якірний вогонь повинен бути вище кормового не менше ніж на 4,5 м. На судні довжиною 50 м або більше носовий якірний вогонь повинен бути на висоті не менше 6 м над корпусом.

(3) Горизонтальне розташування вогнів і відстані між ними

a) Якщо для судна з механічним двигуном приписані два топових вогні, то горизонтальна відстань між ними повинна бути не менше половини довжини судна, однак немає необхідності, щоб вона перевищувала 100 м. Передній вогонь повинен бути розміщений від форштевня на відстані, що не перевищує чверті довжини судна.

b) На судні довжиною 20 м або більше бортові вогні не повинні розташовуватися перед переднім топовим вогнем. Вони повинні бути розміщені на бортах або поблизу бортів судна.

(4) Розташування інформаційно-вказівних вогнів і знаків на рибальських суднах і суднах, зайнятих днопоглиблювальними або підводними роботами

a) Вогонь, приписаний Правилом 26 c) (ii) для вказання спрямування виметаних снастей із судна, зайнятого ловлею риби повинен бути розміщений на відстані не менше 2 м і не більше 6 м по горизонталі від двох - червоного і білого - кругових вогнів, приписаних Правилом 26 c) (i), і при цьому вказаний вогонь повинен бути розміщений не вище білого і не нижче бортових вогнів.

b) Вогні і знаки судна, зайнятого днопоглиблювальними або підводними роботами, приписані Правилом 27 d) (i) та (ii) для зазначення боку, на якому існує перешкода, та (або) боку, з якого може безпечно пройти інше судно, повинні бути розміщені на максимально можливій віддалі по горизонталі, але ні в якому випадку не знаходитися на відстані менше 2 м від вогнів і знаків, приписаних Правилом 27 b) (i) та (ii). Верхній з цих вогнів або знаків ні в якому випадку не повинен бути розміщений вище нижнього з трьох вогнів або знаків, приписаних Правилом 27 b) (i) та (ii).

(5) Щити для бортових вогнів

Бортові вогні повинні бути обладнані з боку, повернутого до діаметральної площини судна щитами, пофарбованими в чорний матовий колір, і повинні задовольняти вимоги розділу 9 цього Додатка. Якщо використовується комбінований ліхтар, з однією вертикальною ниткою розжарення і дуже вузькою перегородкою між зеленою та червоною секціями ліхтаря, встановлення зовнішніх щитів не вимагається.

(6) Знаки

a) Знаки повинні бути чорного кольору і таких розмірів:

(i) куля повинна мати діаметр не менше 0,6 м;

(ii) конус повинен мати діаметр в основі не менше 0,6 м і висоту, що дорівнює його діаметру;

(iii) циліндр повинен мати діаметр не менше 0,6 м і висоту, що дорівнює його подвійному діаметру;

(iv) ромб повинен складатися з двох конусів із спільною основою. Розміри конусів повинні відповідати вимогам підпункту (ii).

b) Вертикальна відстань між знаками повинна бути щонайменше 1,5 м.

c) На судні довжиною менше 20 м можуть використовуватися знаки менших розмірів стосовно до розмірів судна і відстань між знаками може бути відповідно зменшена.

(7) Колірні характеристики вогнів

Колірні характеристики всіх вогнів, приписаних цими Правилами, повинні відповідати нижченаведеним стандартам, що знаходяться в межах ділянок діаграми, встановлених для кожного кольору Міжнародною світлотехнічною комісією (CJE).

Межі ділянки для кожного кольору визначаються такими координатами:

(i) білий

0,525 

0,525 

0,452 

0,310 

0,310 

0,443 

0,382 

0,440 

0,440 

0,348 

0,283 

0,382 

 (ii) зелений

0,028 

0,009 

0,300 

0,203 

0,385 

0,723 

0,511 

0,356 

 (iii) червоний

0,680 

0,660 

0,735 

0,721 

0,320 

0,320 

0,265 

0,259 

 (iv) жовтий

0,612 

0,618 

0,585 

0,575 

0,382 

0,382 

0,425 

0,406 

(8) Сила світла вогнів

a) Мінімальна сила світла вогнів повинна розраховуватися за формулою

1 = 3, 43 х 106 х Т х Д2 х К-1,

де 1 - сила світла в експлуатаційних умовах в канделах; 

Т - світловий поріг 2-7 х 10 люкса; 

Д - дальність видимості вогню (дальність освітлення) в морських милях;

К - коефіцієнт пропускання атмосфери.

Значення коефіцієнта К для приписаних вогнів повинно бути 0,8, що відповідає метеорологічній видимості, рівній приблизно 13 морським милям.

b) Деякі значення сили світла, обчислені за вказаною формулою, наведено в наступній таблиці:

Дальність видимості вогню
(дальність освітлення) в морських милях 

Сила світла вогню в канделах при К = 0,8 

Д 

0,9 

4,3 

12 

27 

52 

94 

 Примітка. Максимальну силу світла вогнів слід обмежити для уникнення надмірного сліпучого блиску.

(9) Горизонтальні сектори

a) (i) встановлені на судні бортові вогні повинні забезпечувати в напрямку по носу мінімальну необхідну силу світла. Ця сила світла повинна зменшуватися так, щоб у межах від 1 град. до 3 град. за межами встановлених секторів світло практично зникло.

(ii) Мінімальна необхідна сила світла кормових, топових і бортових вогнів повинна забезпечуватися по дузі горизонту в межах, приписаних Правилом 21 секторів, не доходячи 5 град. до кордону сектора в напрямку 22,5 град. позаду траверзу. Далі сила світла може зменшуватися до 50 % на кордоні сектора; після цього вона повинна поступово зменшуватися з тим, щоб у межах 5 град. за кордоном сектора світло практично зникло.
b) Кругові вогні повинні бути розміщені таким чином, щоб їх не затемняли щогли, стеньги або конструкції в межах наріжних секторів більше 6 град. Ця вимога не поширюється на якірні вогні, яких немає потреби виставляти на надмірній висоті над корпусом. 

(10) Вертикальні сектори

a) Електричні вогні, за винятком вогнів для парусних суден, повинні забезпечувати у вертикальних секторах:

(i) по меншій мірі необхідну мінімальну силу світла в межах 5 град.  вище і нижче горизонтальної площини;

(ii) по меншій мірі 60 % необхідної мінімальної сили світла в межах 7,5 град.  вище і нижче горизонтальної площини.

b) Електричні вогні для парусних суден повинні забезпечувати у вертикальних секторах:

(i) по меншій мірі необхідну мінімальну силу світла в межах 5 град. вище і нижче горизонтальної площини; 

(ii) по меншій мірі 50 % необхідної мінімальної сили світла в межах 25 град. вище і нижче горизонтальної площини. 

c) Для неелектричних вогнів ці вимоги повинні виконуватися настільки, наскільки це можливо.

(11) Сила світла неелектричних вогнів

Мінімальна сила світла неелектричних вогнів повинна, наскільки можливо відповідати значенням сили світла, зазначеної в таблиці розділу 8.

(12) Вогонь маневровказівника

Незалежно від положень пункту (2) f) цього Додатка, вогонь маневровказівника, передбачений Правилом 34 b), повинен бути розміщений в тій же самій поздовжній вертикальній площині, що і топовий вогонь або вогні, і, наскільки це практично можливо, на висоті не менше 2 м і по вертикалі вище переднього топового вогню. При цьому вогонь маневровказівника повинен бути розміщений по вертикалі не менше ніж на 2 м вище або нижче заднього топового вогню. На судні, яке має тільки один топовий вогонь, вогонь маневровказівника, якщо він є, повинен бути встановлений на найбільш видному місці на відстані не менше 2 м по вертикалі від топового вогню.

(13) Схвалення

Конструкція ліхтарів і знаків, а також встановлення ліхтарів на судні повинні відповідати вимогам відповідного компетентного органу тієї держави, де зареєстроване дане судно.

 

ДОДАТКОВІ СИГНАЛИ ДЛЯ СУДЕН, ЗАЙНЯТИХ ЛОВЛЕЮ РИБИ ПОБЛИЗУ ОДНЕ ВІД ОДНОГО

(1) Загальна вказівка

Вогні, зазначені в цьому Додатку, якщо вони виставляються згідно з Правилом 26 d), повинні бути розміщені на найбільш видному місці на відстані не менше 0,9 м у сторону від вогнів, приписаних Правилом 26 b) (i) і c) (i), і нижче цих вогнів. Ці вогні повинні бути круговими і видимими на відстані не менше 1 милі, але на меншу відстань, ніж вогні, приписані цими Правилами для суден, зайнятих ловлею риби.

(2) Сигнали для суден, зайнятих траленням

a) Судна, зайняті траленням, незалежно від того, чи використовують вони донні або пелагічні снасті, можуть виставляти:

(i) коли вони вимотують снасті - два білих вогні, розташованих по вертикальній лінії;

(ii) коли вони вибирають снасті - білий вогонь над червоним, розташованих по вертикальній лінії;

(iii) коли снасть зачепилася за перешкоду - два червоних вогні, розташованих по вертикальній лінії.

b) Кожне судно, зайняте парним траленням, може показувати:

(i) вночі - промінь прожектора, спрямований вперед і в сторону іншого судна цієї пари;

(ii) коли судна виметують або вибирають снасті або коли їх снасті зачепилися за перешкоду, - вогні, приписані пунктом (2) a) цього Додатка.

(3) Сигнали для суден, що здійснюють ловлю риби кошиковими неводами

Судна, що здійснюють ловлю риби кошиковими неводами, можуть виставляти два жовтих вогні, розташованих по вертикальній лінії. Ці вогні повинні поперемінно давати проблиски кожну секунду, причому тривалість світла і затемнення повинна бути однаковою. Ці вогні можуть бути виставлені тільки тоді, коли рух судна ускладнений його рибальськими снастями.

 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗВУКОСИГНАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ

(1) Свистки

a) Частоти і дальність чутності

Основна частота сигналу повинна бути в межах 70 - 700 гц. Дальність чутності сигналу повинна визначатися такими частотами, які можуть включати основну та (або) одну або декілька більш високих частот у межах 180 - 700 гц (± 1 %), що забезпечують рівні звукового тиску, зазначені в параграфі 1 c) цього Додатка. 

b) Межі основних частот

Щоб забезпечити досить велику різноманітність характеристик свистків, основна частота повинна бути в наступних межах:

(i) 70 - 200 гц для судна довжиною 200 м і більше,

(ii) 130 - 350 гц для судна довжиною 75 м і більше, але менше 200 м,

(iii) 250 - 700 гц для судна довжиною менше 75 м.

c) Сила звуку і дальність чутності сигналу

Встановлений на судні свисток повинен забезпечувати в напрямку максимуму сили звуку, і на відстані 1 м від нього такий рівень звукового тиску, який принаймні в 1/3 октавної смуги в діапазоні частот 180 - 700 гц (± 1 %) був би не менше ніж відповідне значення, наведене в нижченаведеній таблиці: 

Довжина судна в метрах 

Рівень на відстані 1 м в 1/3 октавної смуги в децибелах, віднесений до 2 х 105 см 

Дальність чутності в морських милях 

200 або більше
 75 і більше, 

143 

але менше 200
20 і більше, 

138 

1,5 

але менше 75

130 

менше 20 

120 

0,5 

 Дальність чутності в наведеній таблиці дається для відомості і приблизно є тією дальністю, на якій свисток можна почути в напрямку максимуму сили звуку з 90 % імовірністю в умовах спокійної атмосфери на борту судна зі середнім рівнем шуму в місцях прослуховування (приймаючи середній рівень шуму 68 дб в октавній смузі з центром 250 гц і 63 дб - в октавній смузі з центром 500 гц). 

Практично дальність, на якій можна почути свисток, надзвичайно мінлива і у великій мірі залежить від умов погоди; наведені вище табличні значення можна розглядати як типові, але за наявності сильного вітру і високому рівні шуму в місцях прослуховування дальність чутності може значно зменшуватися.

d) Звукосигнальні пристрої спрямованої дії

Рівень звукового тиску, створюваний свистком спрямованої дії, в будь-якому напрямку в горизонтальній площині в межах 45 град. від напрямку максимуму звуку не повинен бути нижчим ніж на 4 дб від рівня на основному напрямку. В усіх інших напрямках по горизонтальній площині рівень звукового тиску не повинен бути нижчим ніж на 10 дб від рівня на основному напрямку, так щоб дальність чутності в будь-якому напрямку була б не менше половини далекості чутності на основному напрямку. Рівень звукового тиску повинен вимірюватися в тій 1/3 октавної смуги, яка визначає дальність чутності. 

e) Розташування свистків

Коли свисток спрямованої дії застосовується як єдиний свисток на судні, він повинен бути встановлений таким чином, щоб максимальна сила звуку була направлена строго вперед.

Свисток повинен бути розміщений настільки високо, наскільки це практично можливо на судні, щоб зменшити перешкоди поширення звуку і звести до мінімуму небезпеку пошкодження слуху в екіпажу. Рівень звукового тиску власного сигналу судна в місцях прослуховування звукових сигналів не повинен бути більше 110 дб (A) і наскільки це практично можливо не перевищувати 100 дб (A).

f) Установлення більш ніж одного свистка

Якщо на судні свистки встановлені на відстані більше 100 м один від одного, то повинні бути вжиті заходи, щоб вони не діяли одночасно.

g) Комбіновані звукові системи

Якщо передбачається, що через наявність перешкод звукове поле одиничного свистка або одного з свистків, згаданих у пункті f) цього Додатка, має зону значного зниження рівня сигналу, то рекомендується встановлювати комбіновану систему, щоб усунути вплив цих перешкод. Стосовно цих Правил комбінована система повинна розглядатися як один свисток. Свистки комбінованої системи повинні бути розміщені на відстані не більше 100 м один від одного і розташовані так, щоб звучати одночасно. Частоти цих свистків повинні між собою відрізнятися по меншій мірі на 10 гц.

(2) Дзвін або гонг

a) Сила звуку сигналу

Дзвін або гонг, або інший пристрій з аналогічними звуковими характеристиками повинні забезпечувати рівень звукового тиску не менше 110 дб на відстані 1 м.

b) Конструкція

Дзвони або гонги повинні бути виготовлені з корозійно-стійкого матеріалу і видавати звук чистого тону.

Діаметр раструбу дзвону повинен бути не менше 300 мм для суден довжиною більше 20 м і не менше 20 мм для суден довжиною від 12 до 20 м. Там, де можливо, рекомендується застосовувати дзвін з механічним приводом "язика" для забезпечення постійної сили звуку, але при цьому повинна бути збережена можливість дзвонити у дзвін вручну. Маса "язика" повинна бути не менше 3 % маси дзвону.

(3) Схвалення

Конструкція звукосигнальних пристроїв, їхні характеристики і установка на судні повинні відповідати вимогам відповідного компетентного органу держави, де зареєстроване дане судно.

 

СИГНАЛИ ЛИХА

(1) Наступні сигнали, що використовуються або що виставляються разом або роздільно, вказують, що судно терпить лихо і потребує допомоги:

a) гарматні постріли або інші створювані шляхом вибуху сигнали з проміжками близько 1 хв.;

b) безперервний звук будь-яким апаратом, призначеним для подачі туманних сигналів;

c) ракети або гранати, що викидають червоні зірки, що випускаються поодинці через короткі проміжки часу;

d) сигнал, переданий по радіотелеграфу або за допомогою будь-якої іншої сигнальної системи, що складаються з поєднання звуків ...- - -... (SOS) за азбукою Морзе;

e) сигнал, переданий по радіотелефону, що складається з висловленого голосно слова "Мейдей";

f) сигнал лиха за Міжнародним зводом сигналів - NC;

g) сигнал, що складається з квадратного прапора з кулею, що знаходиться над ним або під ним або будь-чим схожим на кулю;

h) полум'я на судні (наприклад, від смоляної або мазутної діжки, що горить і т. п.), 

i) червоне світло ракети з парашутом або фальшфейер червоного кольору;

j) димовий сигнал - випуск клубів диму оранжевого кольору;

k) повільне і що повторюється підняття і опускання рук, витягнутих у сторони;

l) радіотелеграфний сигнал тривоги;

m) радіотелефонний сигнал тривоги;

n) сигнали, що передаються аварійними радіобуями вказівки положення.

(2) Забороняється застосування або виставлення будь-якого з вищезазначених сигналів в інших цілях, окрім вказівки про лихо і необхідності допомоги; не допускається також використання сигналів, що можуть бути сплутані з будь-яким з вищезазначених сигналів.

(3) Слід також звернути увагу на відповідні розділи Міжнародного зводу сигналів, Керівництва по пошуку і рятуванню торгових суден, а також на можливість використання наступних сигналів:

a) полотнище оранжевого кольору з чорним квадратом або колом або іншим відповідним символом (для впізнання з повітря);

b) кольорова пляма на воді.

_____________ 

Опрос